Dr. Mercola – Více důkazů, že roušky nebrání šíření covidu-19

Dr. Mercola dává souhrn dalších důkazů o tom, že roušky nebrání šíření covidu-19, a proto by se neměly vůbec používat či nařizovat.