Dr. Paul Thomas: Jsou očkované děti zdravější než ty neočkované?

Integrativní pediatr Dr. Paul Thomas uvádí výsledky své rozsáhlé, recenzované, desetileté studie porovnávající zdravotní výsledky očkovaných a neočkovaných dětí ve své pediatrické praxi.