Radovan Dluhý-Smith: Přednáška o klimatickém inženýrství a ovládání počasí

Nedávná přednáška Radovana Dluhý-Smithe z Liberce na téma klimatické inženýrství.