Velká porota – Geopolitické a historické pozadí (nejen) COVIDu-19 (2. den)

Ve zkratce...

Ukázáním kompletního obrazu toho, čemu čelíme, včetně geopolitických a historických souvislostí, má tento postup vytvořit povědomí o faktickém kolapsu současného, uneseného systému a jeho institucí, a v důsledku toho o nutnosti, aby si lidé sami vzali zpět svou suverenitu, a o nutnosti nejprve zastavit opatření této plandemie tím, že se jí odmítnou podřídit, a o nutnosti nastartovat vlastní nový systém zdravotnictví, školství, ekonomiky a soudnictví, aby byla obnovena demokracie a právní stát na základě našich ústav.
Facebook
Telegram
VK

Whitney: No, chtěla jsem mluvit o něčem trochu jiném, spíš o významu Temné zimy, o některých paralelách mezi rokem 2001 a některými postavami, které byly společné u COVIDu a Anthraxu. Budu o tom mluvit dost stručně. Takže ho nechám mluvit, protože myslím, že tam byl, nechám ho mluvit o Temné zimě podrobně. Ale pro ty, kteří nevědí, šlo o simulaci epidemie neštovic, ale zahrnovala v sobě i potenciální hrozbu útoku antraxu. Předpověděla hlavní části toho, co se pak stalo příběhem z 11. září 2001. A lidé, kteří se tohoto cvičení zúčastnili bezprostředně po 11. září, prokázali zjevnou předvídavost těchto útoků. Útoky anthraxem, které měly následovat brzy poté. Takže tam samozřejmě máme simulaci, která události předcházela. A pak také máme Událost 201. Máme také Karmínovou nákazu (Crimson Contagion), o které se, myslím, před chvílí zmínila Debbie. A to je významné, protože osoba, která přišla a vyslovila v rámci tohoto cvičení jméno Temná zima, byl Robert Kadlec.

V roce 2019 byl na HHS asistent ministra zdravotnictví pro připravenost a reakci za Trumpovy vlády, který vedl cvičení Karmínová nákaza. Po anthraxových útocích v roce 2001 převzal spoustu pravomocí a vlastně vybudoval tuto pozici asistenta tajemníka v průběhu v podstatě necelých 20 let. A pak ji obsadil právě v době, kdy došlo ke COVIDu. Jaká náhoda. Ale Karmínová nákaza je významná, protože to netrvalo jenom pár dní, jako ta Událost 201 nebo Temná zima a některé ty další, Vlastně probíhala od ledna 2019 do srpna 2019. A zahrnovala spolupráci veřejného a soukromého sektoru, došlo k ní na federální úrovni, regionální úrovni, místní úrovni, obecní úrovni… byla velmi rozsáhlá.

Dalo by se říct, že v jistém smyslu trochu více předpovídá to, co přijde později, než Událost 201. V tom smyslu, že se zaměřovala na vypuknutí pandemie chřipky v Číně, zatímco u Události 201 se to odehrávalo v Jižní Americe. Ale hodně z těchto cvičení, Událost 201 a Temná zima, obsahují některá významná spojení, hlavně lidi zapojené do obou z nich. Jako Thomas Inglesby, který měl vazby na tyto organizace, jako ANSER, jejich Institut pro vnitřní bezpečnost, vytvořený na konci 90. let. To bylo úzce spojeno se CIA a některými dalšími institucemi, které měly také zpravodajské vazby. Kromě společných rysů těchto dvou simulací, mezi anthraxovými útoky a COVIDem, je zde velmi výrazný přízrak výzkumu přidané funkce. V případě anthraxu, Pentagon v roce 1997 vytvořil plány na genetické inženýrství silnější odrůdy anthraxu.

Údajně proto, že ruští vědci tvrdili, že vytvořili kmen antraxu, který byl odolný vůči standardní vakcíně proti antraxu ve studiích na zvířatech, ale ne nezbytně za účelem biologické války nebo ochrany, ale Pentagon to použil k ospravedlnění těchto experimentů s přidánímn funkce. A ve stejné době, v roce 1997, začala CIA také provádět výzkum přidané funkce s antraxem. A tyto experimenty probíhaly v zařízení zvaném Battelle, které se nachází ve West Jeffersonu v Ohiu, a které má v současné době vazby na nadaci Leslieho Wexnera. Pro lidi obeznámené s jeho rolí v Epsteinově síti. Ale také provádí zakázky pro CIA a armádu. A nebudu zabíhat do extrémních detailů. Ale v podstatě agent CIA, v té době přeběhlík z programu biologických zbraní Sovětského svazu, Ken Allabach, byl programovým manažerem pro tyto studie přidané funkce v Battelle, a on a další postava jménem William Patrick, který byl vlastně původně podezřelý z útoků, ale pak byl přiřazen k vyšetřování, čili krytí těchto útoků. Byli to v podstatě lidé, kteří vedli tento výzkum přidané funkce a většina lidí, kteří se zabývají antraxovými útoky, ví, že Bruce Ivins nebyl osamělý vlk, a ví, jak byl tento narativ nepřesný, včetně několika amerických právníků v době, kdy Ivins měl velmi předčasnou sebevraždu, věřili, že Battelle byl zodpovědný. V každém vážném výzkumu antraxu v roce 2001, o kterém vím, byl Battelle místem pro antrax, který byl skutečně použit při útocích. Přejděme k další paralele, řešení biologického dozoru. To je pravděpodobně jedno z nejkritičtějších v kontextu toho, o čem jsme zde dnes hovořili. Takže po antraxových útocích a také po 11. září se v rámci agentury DARPA usilovalo o vytvoření systému s názvem Celkové informační povědomí.

Jeden z těchto programů se nazýval Program biologického dozoru, jehož cílem bylo vyvinout, cituji: „…nezbytné informační technologie a z nich vyplývající prototypy schopné automaticky odhalit skryté uvolnění biologického patogenu. A toho bude dosaženo sledováním netradičních zdrojů dat, předdiagnostických lékařských údajů a ukazatelů chování získaných z civilních dat…“ I když tvrdili, že je program zaměřen na bioteroristické útoky, chtěli získat schopnosti včasné detekce i pro jakýkoli druh „běžného“ propuknutí nemoci, která by pak byla automatizovaná s některými předchůdci dnešních algoritmů umělé inteligence a v podstatě to měl být masivní program těžení dat. To byl cíl toho. Program Celkového povědomí o informacích byl Kongresem sestřelen, protože bylo velmi přesně řečeno, že by to zcela eliminovalo občanské svobody Američanů. Právo na soukromí by už neexistovalo, takže to bylo zrušeno. Ale architekti Celkového informačního povědomí, včetně neokonzervativní postavy Richarda Pearla, pracovali ruku v ruce s Peterem Thielem a Alexem Karpem na vytvoření firmy Palantir, což je nástupce Celkového informačního povědomí ze soukromého sektoru, přičemž šlo o partnerství veřejného a soukromého sektoru s americkou armádou. Ale Palantir nebyl po svém vzniku tak úzce spjat s armádou, byl spíše úzce spjat se CIA. CIA jim mohla pomoci vytvořit jejich produkt a CIA byla v letech 2005 až 2008 jejich jediným klientem.

Některé aspekty programu Celkového informačního povědomí, který byl zrušen, jako Program biologického dohledu, byly vzkříšeny v éře COVID pod vedením lidí jako byl Robert Kadlec, jako monitorování odpadních systémů za účelem odhalení ohnisek nemocí, což bylo vše naplánováno v tomto dřívějším období. A není náhodou, že všechna tato data v dnešní době, v této konkrétní éře COVIDu, chcete-li to tak nazvat, jsou vkládána do databáze, kterou spravuje společnost Palantir. A také ve Velké Británii jsou covid data z NHS zpracovávána společností Palantir. Takže je to něco jako angloamerická síť pro kontrolu Celkového informačního povědomí, která se objevila v Palantiru. Rozhodně so tomu nevěnuje dostatek pozornosti, ale jejich počátky sahají právě do tohoto období. V roce 2001 se na nich podílelo mnoho stejných aktérů, kteří je vytvářeli. Stojí také za to zdůraznit, že Peter Thiel je významným sponzorem pravicově orientovaných médií, včetně alternativní mediální sféry. To ale nechám být, protože to je na jindy. A poslední věc, na kterou chci upozornit, je, že jak situace s antraxem, tak to, co se děje s covidem-19, je „náhodná“ záchrana ohrožených vakcínových společností s hlubokými vazbami na americkou armádu. První z nich je Bioport, což je dnes Emergent Biosolutions.

V roce 2004 změnila název kvůli kontroverzi kolem jejich vakcíny proti antraxu, na jejíž výrobu a prodej měli monopol do americké armády. Tato jaksi stejná síť zodpovědná za antraxové útoky nařídila používání vakcíny proti antraxu pro americké vojáky. Ta nakonec způsobila to, co se často označuje jako syndrom války v Zálivu, a řadu nežádoucích účinků. A Pentagon je několikrát finančně zachraňoval, protože jejich továrny byly opakovaně zavírány mimo jiné kvůli porušování bezpečnostních a zdravotních předpisů, a oni nepoužívali ty peníze na nápravu těchto továren, ale mimo jiné na odměny pro vedoucí pracovníky a renovace kanceláří vedoucích pracovníků, což je v těchto kruzích, zdá se, docela typické. Ale každopádně se na konci roku 2000 spojili s Battalle. Jak už jsem zmínila, Battelle v té době dělala pro Pentagon a CIA výzkum přidané funkce. A tento výzkum vstoupil do nové fáze, když začalo toto partnerství, protože se přímo týkalo vakcíny proti antraxu. Pentagon se v září 2001 chystal vydat zprávu o tom, jak pokračovat v programu povinného očkování proti antraxu bez této společnosti. To ztroskotalo na 11. září, protože to administrativní křídlo, které pracovalo na té zprávě, bylo 11. září 2001 zasaženo letadlem, což to vyšetřování zastavilo, a Donald Rumsfeld se rozhodl ten program v podstatě zachránit.

A obavy, které v té době zaznívaly v Kongresu a v celém americkém politickém systému na celostátní úrovni ohledně tohoto konkrétního vakcinačního produktu, zmizely v panice z antraxových útoků a byly nahrazeny výzvami po tom, aby se očkovací kampaň stala povinnou nejen pro armádu, ale i pro záchranáře, pro učitele, hasiče, policisty atd. A samozřejmě, že společným znakem, pokud jde o tento druh společnosti, je dnes Moderna, která byla… v podstatě dokonce přiznali, že krachne, kdyby nebylo COVIDu-19. A to přesně v té době, kdy přišel… to chci zdůraznit… měsíc nebo dva a Moderna by zkrachovala. A Moderna má velmi hluboké vazby na americkou armádu, konkrétně DARPA, která je financuje tuším od roku 2012. Více informací můžete jít na mém webu www.unlimitedhangout.com a podívat se na investigativní seriál, Engineering Contagion (Vytváření nákazy) na téma antraxu. A pak mám jeden, který se jmenuje Moderna, o Moderně. Zapomněla jsem přesný název seriálu, myslím, že se jmenuje něco jako Moderna dostala svůj zázrak COVID-19. Já se tady zastavím, protože mám 10 minut, kdybyste se chtěli zeptat na jiné téma nebo problém.

Viviane: Rychlá otázka, tato společnost Emerging Biosolutions se nyní podílí na výrobě vakcín, je to tak?

Whitney: Ano, no, zpočátku… myslím, že poté, co vyrobili, tuším, šest… velmi významný počet dávek vakcíny Johnson and Johnson, které byly považovány za kontaminované a nepoužitelné. Myslím, že byly zničeny. Ale stojí za to zdůraznit, že Robert Kadlec, o kterém jsem se zmínila dříve, má dlouhodobé hluboké vazby na tuto společnost a vlastně založil samostatnou společnost se zakladatelem Emergent Biosolutions. A dokonce i Washington Post byl nucen přiznat, že jim projevoval přízeň při udělování zakázek na COVID-19. Takže navzdory jejich skutečně hrozivým výsledkům, dokonce i stížnostem zevnitř systému, jim byly přiděleny zakázky na výrobu vakcín. Zapomněla jsem přesně, které společnosti to dělaly, ale vakcína Johnson and Johnson byla jednou z nich a dostalo se jim hodně kritiky. Takže si nejsem jistá, jestli se tam ještě vyrábí. Ale řekla bych, že některé z těchto společností vyrábějících mRNA, konkrétně Moderna, nyní přešly na využívání nové společnosti, která vznikla v době covidu, a jmenuje se Resilience, aby vyráběla RNA speciálně pro jejich vakcínu, na které se podílejí lidé z Nadace Billa a Melindy Gatesových, z FDA, představenstva Pfizeru, člen Komise 11. září,, šéf In-Q-Tel – firmy rizikového kapitálu CIA, mimo jiných skupiny, které vyrábějí jejich produkty, a tato společnost vznikla v listopadu 2020. A doufají, že budou vyrábět mRNA pro všechny v rámci Spojených států a Kanady.

Viviane: Takže se zdá, že tam probíhají nějaké boje, ale v podstatě všechny tyto různé zájmy táhnou stejným směrem. Ale není jasné, kdo se stane tím, kdo bude vůdcem smečky.

Whitney: Ano, souhlasím. No, myslím si, že ten boj je spíš o tom procesu, než o celkové agendě.

Reiner: Obě společnosti mRNA, Moderna a BioNtech, kterou využívá Pfizer, se v poslední době dostaly pod velký tlak. Cena jejich akcií se víceméně propadá. A to kvůli tomu, že ve Spojených státech padlo rozhodnutí, které nutí společnost Pfizer víceméně odtajnit dokumenty, které chtěla před veřejností skrýt. A nedávno vyšel rozhovor investičního bankéře jménem Ed Dowd, který to velmi podrobně vysvětluje. Najednou, když lidé vidí, co se skutečně děje, rozhodnou se zbavit akcií. Zdá se tedy, že záchrana ve skutečnosti nefunguje. Ale to jen v důsledku toho, že ostatní lidé odhalili, co se skutečně děje.

Whitney: Správně, což si nemyslím, že nutně očekávali.

Reiner: Já taky ne.

Reiner: To dokazuje pohled Matthewa, který poukazuje na to, že nemají vše pod kontrolou.

Whitney: Ano, s tím bych také souhlasila. Proto si myslím, že zejména v západních zemích se zatím tak nějak ruší omezení, jak říkala Leana Wen, jedna z těch „lékařských expertů“ na CNN, aby se tak nějak obnovila důvěra veřejnosti, abychom tato opatření mohli použít zase v budoucnu pro další pandemii nebo pro nějakou událost v tomto rozsahu. A když se podíváte na Světové ekonomické fórum od loňského roku, celé jejich téma pro loňský rok bylo obnovení důvěry veřejnosti. Takže to je něco, co je opravdu znepokojuje, nedostatek důvěry veřejnosti v elity. Ale myslím si, že oni jsou pořád tak nějak v tom myšlení, no, i kdyby nám začali hromadně nevěřit, co s tím udělají? Myslím, že o tom to teď v podstatě je. Ale myslím, že také plánují… že se pokusí urychlit různé věci, které nejsou nutně COVID, když se tento konkrétní narativ rozpadá, aby se pokusili udržet lidi rozdělené a zmatené právě tím množstvím informací, které od těch lidí neustále přicházejí. Což je, jak už jsem lidem vysvětlovala, taková PSYOP – psychologická operační stránka toho, co se děje.

Reiner: Dobře. Máte ještě nějaké otázky Virginie, Dextere nebo Ano? Nebo Dipali?

Dexter: Ode mě žádné otázky. Moc vám děkuji paní Webbová.

Reiner: Ano, děkujeme mnohokrát. A teď… to udělej ty, prosím.

Viviane: Ano, teď trochu doplníme některé svědky, protože musíme, kvůli záznamu a pro diváky, aby viděli, co se skutečně děje. A myslím si, že musíme… že to bylo tak šílené, za ty dva roky, že někdy jakoby zapomínáme, co jsme měli. Co jsme si mysleli, že je normální způsob, jak se věci řeší, jako že si můžete vybrat bez podvodu, jestli chcete podstoupit lékařský zákrok. Nebo jestli chcete protestovat proti něčemu, bez toho, abyste museli mít co do činění s policií, a tak dále. A tak jsme připravili, myslím, že to jsou dvě videa. A máme dva svědky, jeden živě tady s námi a druhý na Zoomu. A já bych vám chtěla začít ukazovat, co jsme zažili, když jsme se dozvěděli od whistleblowera, že v jednom domově důchodců tady v Berlíně se chystá vakcinace. Myslím, že to bylo v neděli, a ty lahvičky zajišťovali nebo doprovázeli vojáci. A ti staří lidé byli konfrontováni s vojáky, kteří spolupracovali s lékaři, aby dostali tu vakcínu, a nějaký jeden člověk to opravdu dobrovolně nepřijal. To bylo na oddělení demence v tom domově důchodců. A někteří z nich samozřejmě nebyli úplně schopni podepsat ty papíry sami. Ale musíte pořád respektovat jejich přirozenou vůli, jestli chtějí, aby byli léčeni nebo ne. Takže to uvidíme. Měli jsme jednoho whistleblowera, který nám ústně říkal o tomto incidentu. A co se stalo potom, bylo, že z těch 31 lidí, kteří se nechali očkovat, 8 zemřelo poměrně rychle po tom očkování. A to během několika týdnů… A myslím, že poslední člověk, který zemřel, to bylo tak o dva nebo tři měsíce později. A byli opravdu v dobré kondici.

Reiner: Před očkováním.

Viviane: Ano. Byla sekce, kde se volně pohybovali a někteří běhali každý den, někdo hrál na klavír. V podstatě večer předtím zpívali písničky. A pak už večer někteří z nich měli vážné problémy. A co je na tom taky zajímavé, je, že později jsme se spojili s policií a podali jsme, já osobně, trestní oznámení a zeptala jsem se jich, protože tam byli ti dva lidé, kteří zemřeli, ty mrtvoly tam ještě byly s pohřebními zřízenci. Tak jsme informovali policii a okresního státního zástupce a řekli jsme, jestli by to neměli vyšetřovat. A oni nám pak poslali dopis, že tam nevidí nic podezřelého, kde by mohli začít vůbec vyšetřovat. Víte, to je myslím velmi pozoruhodné. A tak poté, co jsme udělali rozhovor s tímto whistleblowerem, se přihlásil druhý whistleblower a poskytl nějaké záběry, které teď můžete vidět, a abyste je viděli, musíte se na video dívat.

Reiner: To abychom ilustrovali, o čem ve skutečnosti mluvíme. Protože to, co tady dnes večer máme, o čem jsme mluvili, je, co předcházelo tomu, co se skutečně děje. A nyní se díváme na důsledky. Protože si myslím, že je důležité, abychom my i porota pochopili, že nemluvíme jen o nepodstatných hrách, které se hrají. Mocenské hry. Ale, že tyto hry mají velmi vážné důsledky, a to je to, co tento videoklip velmi jasně ilustruje. Video z domova důchodců: „Sekundář a pečovatelé jsou vždy přítomni. Takže skupina třech: pečovatel, lékař a voják. Jakou roli hrají vojáci? Nikdo, kdo pracuje v ošetřovatelství s duševně nebo fyzicky nemocnými, nebo s demencí, mi nemůže říct, že se tady nevyvíjí síla, jak duševně tak fyzicky. Ne, nikdo nic neřekl, ale můj dojem byl, že vojáci tam byli, aby strážili vakcínu. Poté mi bylo jasné, že to mělo starým lidem dát najevo… protože jste mohli cítit atmosféru zastrašování. Nepoznávali jsme naše rezidenty. Nebyli to ti stejné staří rezidenti, kteří svobodně dělali to, co instinktivně dělají, ale seděli a byli naprosto potichu a v klidu. Jak ukazovali tento strach? Mohli ho formulovat?

Můžete to vidět na jejich odlišném chování. Byli velmi vyděšení, velmi tiší, velmi uzavření. Ještě nejsou připraveni umřít. Mají oči otevřené. Jsou rozrušeni. Tento silný třes mění jejich dýchání. Bledost v jejich tváři je dost jiná. Jsou velmi znepokojení, jak vidíte na tomto třesu. Tento neustálý třes horní části těla, který nepoznávám, ani v této situaci, ke kterému došlo u mnoha… to je fyzický a psychologický nátlak, také v případě PCR testování. Tohle násilí se používá u těchto procedur. Také u tohoto očkování… tohle je násilí. Tělesné a duševní násilí. Jednoduše tím proletěli. A pokud jde o rezidenty? Přesně to stejné. Naprosté zastrašování. Podle mě to byla také tato skupinová dynamika. Tito čtyři lidé na jednom místě, kdy najednou vidí tyto cizí lidi… byli vyděšení. Jedna rezidentka projevovala známky odporu, tak jak už u ní víme. Když v místnosti byli jen tři, lze si všimnout, že situace je úplně jiná. Přijdou k vaší posteli, ale vidíte…“

Reiner: Takže to ukazuje, že když Brian řekl, že zabíjejí lidi… nezabíjejí lidi teoreticky, ale ve skutečnosti. Jeden z lidí, které jsme viděli na tom videu, které bylo natočeno skrytou kamerou, zemřel, ten starý muž v pyžamu zemřel. Takže o tom to celé je. Má to reálné následky. V důsledku těchto takzvaných mocenských her jde ve skutečnosti o kontrolu. A ve skutečnosti jde o snížení počtu obyvatel. Jak myslím jasně ilustruje tento krátký videoklip, a to je jen jeden příklad. Takových příkladů je mnohem více. Získali jsme spoustu informací z podobných pečovatelských domů, kde se stalo totéž. Tento případ je pro nás obzvláště působivý, protože se odehrává přímo tady v Berlíně. Očkováno bylo 31 lidí a zhruba do dvou týdnů jich osm zemřelo. U dalších 11 se objevily velmi závažné příznaky. Nevíme, co se jim stalo. Ale těchto osm lidí, kteří zemřeli… jeden z nich, jak zmínila Viviane, hrál večer předtím, než se nechal očkovat, na klavír. Další z nich byl běžec a noc předtím, než dostal injekci, běhal. To je to, o čem skutečně mluvíme.

Viviane: Takže teď tu máme další videoklip, který si ukážeme. Je to z takové malé demonstrace, která se konala… ten svědek nám to řekne za chvilku… konala se několik dní, 60 nebo 62 dní. A tohle byl v podstatě poslední den, kdy tam bylo takové malé setkání. Ale byla to malá akce a budete překvapeni množstvím policistů v porovnání s velikostí té akce, kterou uvidíte, a jak tvrdě to pak ukončili. Myslím, že nejdřív si ukážeme klip a pak si promluvíme s Romanem Mironovem.

Viviane: Vidíte, jak je to nepřiměřené tomu, co se tam děje, nešlo ani o porušení jakýchkoliv hygienických opatření. V dřívějších dobách bychom si mysleli, že je to normální událost. Ale možná si jenom promluvme s Romanem Mironovem. Haló?

Reiner: Romane, co se tam stalo? Roman: Nemluvím anglicky tak dobře, takže budu muset mluvit německy.

Viviane: Dobře, pojďme si o tom krátce popovídat a já to budu překládat. Můžete nám v pár slovech říct… vy jste tuto demonstraci uspořádal 60x a pak takto skončila? Roman: Přesně tak. Uspořádal jsem tichou demonstraci před kanceláří kancléřky, protože demonstrace už v Berlíně nebyly možné, protože vždycky se to zvrhlo v policejní násilí. A tak jsem uspořádal tichou demonstraci, protože s několika lidmi přímo před kanceláří kancléřky policie nemůže tak snadno zasáhnout a dělali jsme to po dobu více než dvou měsíců a velmi často s námi byla média a psala nám. A nikdy o nás neinformovali. Byli tam jenom proto, že se něco dělo u kanceláře kancléřky. Jeden z nás se zaregistroval na kancléřství a poslední den, prvního června, byl Světový den dětí. My jsme tam kladli odpor, nenasadili jsme si roušky. To je nejmenší míra odporu, kterou můžete klást. A samozřejmě se to vystupňovalo a naše shromáždění bylo rozpuštěno.

Viviane: Takže tam bylo obvykle hodně médií, ale o demonstraci nikdy neinformovala, protože to chtěla držet pod pokličkou nebo jakoby nemluvit o tom. A pak jediné, co se nedodržovalo, bylo to, že venku se muselo chodit v rouškách, i když si lidé udržovali odstup. A tak vidíte, že policie se okamžitě rozhodla i tuto malou demonstraci nebo tento malý protest v tu chvíli zlikvidovat. Romane, děkujeme vám za svoje prohlášení, a že jste s námi sdílel tuto zkušenost. Teď se přesuneme… S dalšími příklady budeme pokračovat v budoucnu.

Reiner: Ano. Jamesi, čekal jsi na to docela dlouho, ale velmi nás zajímá, co se děje s operací Temná zima. O Rockefellerově simulaci Lockstep a Události 201. Máš vypnutý mikrofon. Jime, máš vypnutý mikrofon.

James: Tak už. Jsem naprosto ohromen vším, co jsem dnes slyšel. Inteligence a zkušenosti týmu, který to připravuje. Takže jsem vám všem chtěl poděkovat. Moje pověření je velmi jednoduché. Po 20 letech služby u námořní pěchoty USA jsem odešel do důchodu jako podplukovník. Byl jsem důstojníkem pěchoty, důstojníkem průzkumných sil. Pak jsem se stal inženýrem a pracoval jsem pro Honeywell Corporation jako inženýr pro navádění startů v programu raketoplánů. A pak jsem se stal inženýrem speciálních operací pro speciální prostředí a mechanické systémy. Byl jsem inženýrským důstojníkem a manažerem pro lékařské centrum severního Colorada, pro Centrum pro výzkum infekčních nemocí na Coloradské státní univerzitě a v Coloradu. A pro výzkumné zařízení Centra pro kontrolu nemocí ve Fort Collins, Colorado. Můj zájem tímto způsobem se vlastně vzbudil, než jsem se dostal ke znalostem toho, co se děje dnes, když pracoval jsem pro Hewlett Packard.

A v rámci své inženýrské funkce jsem byl pracovníkem pro biologickou bezpečnost pro oblast Rocky Mountain West a byl jsem pozván, abych se v červnu a roce 2001 zúčastnil programu nazvaného Temná zima v Oklahoma City. A v tuto chvíli, nejsem si jistý, jak sdílet obrazovku… budu ji sdílet a ukážu vám… Moje prezentace bude rychlejší než u ostatních. Tady to je. Nevím, proč se tam pořád zobrazuje. Takže to je můj životopis. Už jsem to prošel. Mám magisterský titul ze strojního inženýrství, bakalářský titul z epidemiologie. Tohle je Temná zima… slyšeli jste o něm zmínky a mnozí z vás ho možná už znají. Ale byl to zdánlivě program podporovaný vládou a soukromými organizacemi 22-23. června 2001 na letecké základně Andrews v Oklahoma City. Slyšeli jste… Národní bezpečnost a CSIS ho podporovali. Oklahomské národní paměťové muzeum, Centrum pro civilní biologickou obranu, to všechno jsou organizace, které byly předchůdci všech prvků, které jsou potřeba k vytvoření systému biologických zbraní ve Spojených státech.

Takže Temná zima… a tyto snímky jsou jen velmi malou částí snímků, které byly zahrnuty do té prezentace. Byla to prezentace… byla to skutečná studie. Když jsme tam přijeli, v podstatě řekli: Dobře, tady je to, co děláme, a posaďte se a dívejte se. Tady jsou závěry, ke kterým jsme dospěli. Vezměte to prosím zpět do svých společností, do svých organizací a podělte se s nimi o to. Protože vláda to měla zcela pod kontrolou. Bylo to cvičení určené k simulaci možné reakce na záměrné zavedení neštovic ve třech státech v roce 2002. Temná zima byla vyvinuta jako program Centrem pro strategické a mezinárodní studie a Centrem Johna Hopkinse a institutem ANSER Ministerstva vnitřní bezpečnosti. Věřím, že jste tato jména už všichni slyšeli. Budete je slýchat i nadále, až budete procházet tímto procesem analýzy toho, co se děje s naší zemí. ANSER institut pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti byl nakonec přeměněn na celostátně financovaný Institut pro vnitřní bezpečnost. Klíčoví účastníci, stanovené cíle a úvod. Byl to scénář. Takže naše vláda, jak víte, a mnoho vlád opravdu miluje scénáře.

Co když uděláme tohle? Co když se tohle stane? Jaké by byly další kroky? Takže tohle měla být studie scénáře. Ale všimněte si postav, které tohle hrály. Je to v roce 2001 a několik nejklíčovějších lidí ve vládě a obraně Spojených států amerických si vzalo volno a odjelo do Oklahoma City. A položili si otázku, co se stane, když nás zasáhnou neštovice. A neštovice jsou jasně definovány všemi organizacemi. Světovou zdravotnickou organizací a CDC, FEMA… všichni říkají, že je to pandemické onemocnění, protože má skutečnou úmrtnost asi 32 až 33 %. Na rozdíl od koronaviru, který, v závislosti na tom, s kým dnes mluvíte, má úmrtnost možná 0,012 %. Takže používali skutečnou pandemickou nemoc, aby zjistili, co se stane. Ale lidé, kteří přišli, byl Sam Nunn, americký senátor Frank King, to byl guvernér Oklahomy, poradce národní bezpečnosti Spojených států. ředitel CIA ze Spojených států, ministr obrany John White, předseda armády Spojených států, náčelník štábu, generál John Tileli.

Ministr zahraničí Spojených států byl Frank Wisner. ministryně zdravotnictví a sociálních služeb byla Margaret Hamburgová, generální prokurátor George Terwilliger, ředitel FEMA Jerry Hauer a ředitel FBI. Jsem si jistý, že takováto sestava lidí byla vytvořena již dříve. Ale nemyslím si, že by v historii Spojených států přišli na takovou schůzku, vytvořili dokument, vytvořili scénář a pak zmizeli, protože během dvou nebo tří dnů po skončení tohoto programu někteří z nás dostali skutečné kopie snímků z prezentace. A všude jinde to zmizelo… chvíli to bylo na internetu. Ale jestli si vzpomínáte, v roce 2001 nebyl internet takový, jaký je dnes. A trvalo mi několik let, než jsem to na internetu našel. Mezitím mám její kopii ve svém počítači. A později, když jsem pracoval pro Centrum pro výzkum infekčních nemocí, CDC, jsem to předkládal různým výzkumníkům a ptal se jich, co si o tom myslí. A všichni tak nějak zezelenali a odešli. Nechtěli mluvit o tom, o čem to je. Takže otázka zní, co by se stalo, kdyby lokální útok biologickými zbraněmi zasáhl Ameriku nakažlivým patogenem, který by mohl ochromit zemi. Vládní reakce bude představovat obrovskou výzvu pro občanské svobody. Čím méně jsme připraveni, tím více hrozeb bude existovat pro občanské svobody. Takže na začátku dokumentace… jedny z prvních otázek se týkají občanské svobody, a co se chystají vzít během této události.

Takže u této stránky ještě chvíli zůstanu a jen vám řeknu, že během této studie… trvala dva dny a my jsme se dostali ven dřív, protože když jsme tam přišli, měli tam nejrůznější snímky a já je rád ukážu každému, kdo je chce vidět. Ale ty snímky skutečně ukazují myšlenkový proces zahájení agendy, kterým se chtěli podělit s lidmi v místnosti, a v místnosti byli lidé z vědy a průmyslu a obchodu… A říkali nám: Jak vás to ovlivní? Ukázali, co se stalo po jednom dni, po šesti dnech, po třech dnech, kolik lidí je nemocných, kolik lidí je zraněných, kolik lidí zemřelo. A jak to postupuje? Tento dokument byl poskytnut jako prostředek k vytvoření dvou nebo tří věcí. Za prvé je to návod, jak zahájit pandemické onemocnění a získat výsledky, které chceme. Druhá by byla, jak bychom kontrolovali, jaké by byly výsledky, kolik lidí by zemřelo? Jak se postaráme o očkování? Jednalo se o známou nemoc, která měla mimořádně vysokou úmrtnost. A oni to převedli na to, že jim to dalo příležitost vytvořit osnovu, dokument, který by mohli použít, když přijde čas vytvořit biologickou zbraň, pandemickou událost národní bezpečnosti.

To je to, co udělali. A jak jsem řekl, rád se podělím o zbytek těchto snímků. Moje současná prezentace o Temné zimě je asi dvě a půl hodiny dlouhá, protože jdu do všech podrobností o tom, co je zařízení biologické bezpečnosti úrovně 1, 2, 3 a čtyři, a kde jsou a jak se používají a jak naše vláda a naše univerzity to studují. Ale je tam spousta informací. Reiner mě požádal, abych to udržel relativně krátké. Takže tohle je začátek. Tohle je první fáze, kdy naše vláda zapojila některé z nejmocnějších lidí v naší administrativě, aby přinesli tento koncept. Další byla operace Lockstep. Operace Lockstep byla údajně vytvořena Ralph Eppersonem. Stále se odvolával na Johna D. Rockefellera.

Tvrdilo se, že jde o třístupňový přístup k trvalému lockdownu, který vyústí v masivní depopulaci. Provedl jsem o tom významný výzkum. A operace Lockstep byla ve skutečnosti koncept, který vytvořili lidé provádějící výzkum nejen operace Lockstep, knihy, což byla 54stránková kniha od Ralpha, omlouvám se… Ralph Epperson napsal knihu Nový světový řád a měla 320 stran. A hlavní informace z celé této operace Lockstep pocházejí ze strany 18 té knihy. V té knize byly dva prvky, operace Lockstep byla vytvořena na základě informací z nové světové agendy a dalšího programu, který vzešel z Rockefellerova institutu. Moje otázka tedy zní, co to vlastně je? Takže zveřejněný dokument je v podstatě to, že se lidé sešli a řekli: Dobře, na základě toho, že jsme si přečetli informace v Novém světovém řádu, tady je to, co vidíme, že se děje, a plně to odpovídá tomu, co je v 320stránkovém dokumentu nového Novětového řádu. A to je velmi jasný vzor toho, co se skutečně stalo. A důvodem pro to je, že operace Lockstep se zveřejnila v červnu nebo červenci loňského roku. Bylo mnoho lidí, kteří se to snažili vyvrátit, ale nebyl nikdo…

Reiner: Co se stalo?

James: … vzniklo podle dokumentů z roku 1989. Takže máte rok 2001 a Temnou zimu. Máte rok 1989 s operací Lockstep. Byly k tomu vytvořeny původní dokumenty. A pak se posouváme dál, když procházíme dějinami našeho národa. Nyní vidíte Nový světový řád od Ralpha Eppersona. Vidíte Rockefellerovu nadaci a Světovou obchodní organizaci, která přispěla k Novému světovému řádu. Rockefeller přispěl k další knize, což je asi 54stránková kniha s názvem Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje. Tu vytvořila Rockefellerova nadace. A na internetu zjistíte, že se neustále odkazuje na to, co vidíte na pravé straně stránky, což je první fáze, druhá fáze, třetí fáze, v roce 1989. O 5G záření nikdo nic nevěděl. Nikdo nevěděl nic konkrétně o koronaviru. Takže někde se tyto informace objevily, ale byla to skutečně kombinace údajů vytvořených v Novém světovém řádu. Nevím, kolik lidí četlo Nový světový řád, ale je to zlovolná a nechutná příručka o tom, jak zničit západní civilizaci. A cituje George Bushe a celou tu litanii lidí, o kterých neustále mluvíme.

Reiner: Jamesi, můžeš nám udělat laskavost a přečíst ty tři odstavce? Protože si myslím, že je to nesmírně důležité, aby lidé pochopili, co se stalo v roce 1989.

James: S radostí. První fáze – obyčejné nachlazení, chřipka, mírné příznaky. Nanejvýš mediální podpora masové paranoie a strachu. Testovací systém využit, který zachytí jakýkoli genetický materiál v těle a spouští pozitivní výsledek. Inflace COVID případů prostřednictvím změny úmrtních listů, dvojího počítání, a klasifikovat všechny smrti, včetně jiných nemocí a přirozených příčin jako COVID-19. Lockdown nás podmíní žít v rámci drakonických zákonů, zabránit protesty a identifikovat odpor veřejnosti. To je první krok. Fáze dvě. První fáze povede k ohrožení a oslabení imunitního systému nedostatkem jídla, společenským odstupem, nošením roušek a nedostatkem kontaktu se slunečním světlem a zdravými bakteriemi. Vystavení 5G záření bude dále útočit na imunitní systém. Až se tedy lidé znovu vrátí do společnosti, více lidí onemocní.

Bude to svedeno na covid-19. To vše se stane dříve, než bude očkování připraveno, aby se to ospravedlnilo. Bude následovat delší a silnější lockdown, dokud si vakcínu nevezmou všichni. To je jejich záměr. Třetí fáze. Pokud se většina lidí vzepře vakcíně, bude vypuštěna zbraň na základě viru SARS, HIV, MERS. Hodně lidí na to zemře. Přežijí jen ti nejschopnější. Bude to také konečný tlak na to, aby se všichni nechali očkovat, aby se vrátili k normálnosti. Ti, kteří si vzali vakcínu, budou válčit s těmi, kteří si ji nevzali a bude to anarchie. A převaha toho vyplynula z té strany 18. A druhý dokument, což jsou Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje. Takže je to všechno provázané dohromady. Tohle tedy bylo vytvořeno… A bylo to myšleno jako dokument, který má udělat dvě věci: říct lidem, kam to směřuje. A pokud to někomu řeknete a oni si to přečtou, ve výsledku se smíří s tím, že se to stane. To jsme dnes slyšeli celý den. Přejděme k dalšímu. Lockstep je naplnění konceptů a cílů vyjádřených ve filozofii Nového světového řádu a Scénářů budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje. Tyto koncepce a programy byly uvedeny do provozu pro pandemii covidu-19. Skutečný autor dokumentů Lockstepu není znám, je však zřejmé, že Lockstep vznikl v roce 1989. Omlouvám se… Nový světový řád byl vytvořen v roce 1989.

A Scénáře budoucnosti technologií byly vytvořeny v roce 2010. A právě tehdy byl vytvořen další dokument známý jako Lockstep. Další stránka… nevím, jestli to dokážete přečíst. Pokusím se z toho moc nečíst. Ale tohle je koncept ve scénáři. Tohle je scénář Lockstep. Takže tohle byl scénář vypracovaný naší vládou, která studovala, jaký by Lockstep měl být. Svět přísnější vládní kontroly shora dolů a autoritářštějšího vedení s omezenými inovacemi a rostoucím tlakem občanů. V roce 2012 konečně udeřila pandemie, kterou svět očekával už léta. Na rozdíl od H1N1 z roku 2009, tento nový chřipkový kmen pocházející od divokých hus… byl nesmírně nakažlivý a smrtelný. Dokonce i ty nejpřipravenější národy na pandemii byly rychle zahlceny virem, který se šířil po celém světě. Infikoval téměř 20 % světové populace a za pouhých sedm měsíců zabil 8 milionů lidí, z nichž většina byla zdravá, mladá dospělá populace. Pandemie měla také smrtelně účinný dopad na ekonomiky. Mezinárodní mobilita lidí a zboží se zastavila, což ochromilo odvětví, jako je cestovní ruch, a narušilo globální dodavatelské řetězce i na místní úrovni. Dokonce i na místní úrovni normálně rušné obchody a budovy byly celé měsíce prázdné, bez zaměstnanců i zákazníků. Pandemie pokryla celou planetu, prostřednictvím neúměrného počtu zemřelých v Africe, jihovýchodní Asii a Střední Americe, kde se virus šířil jako požár při absenci oficiálních protokolů o omezení šíření.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu ZDE nebo přes formulář níže, děkuji ~

Ale i ve vyspělých zemích bylo zadržování nákazy výzvou. Původní politika USA důrazného odrazování občanů od létání se ukázala jako smrtelně nebezpečná a jako shovívavá. Nicméně několik zemí si vedlo lépe, zejména Čína. Čínská vláda rychle zavedla povinné karantény pro všechny občany, stejně jako okamžité a téměř hermetické uzavření hranic, čímž zachránila miliony. Tato informace byla napsána… odtud pochází celý koncept. Takže měli Temnou zimu, rozhodli se, že opravdu nechtějí použít něco jako neštovice… a zvýšený vývoj a genetické modifikace nemocí se praktikuje po celém světě. A zdánlivě se to používá pro vývoj léků a preventivní medicíny.

Ale skutečnost je taková, a říkám to, protože jsem tam byl při vedení laboratoří, pracoval jsem na šesti koronavirech, pracoval jsem na 78 dalších chorobách, které byly na na úrovni biologické bezpečnosti tři a tři plus. Důvodem, proč univerzity a armáda a vláda dělají tento výzkum, je program biologických zbraní, snaží se najít nástroje, které jsou méně nákladné pro použití proti společnému nepříteli. Vyvíjet nástroje, které mohou kontrolovat. Jejich celý vývoj procesu bude fungovat pro CDC a CSU. Nikdy se nestalo, že by nějaká vakcína vyšla dříve než za šest let. A snažili se nám namluvit, snažili se odborníkům namluvit, že vytvořili vakcíny, které jsou bezpečné. A existují čtyři různé vakcíny, které s lidským tělem dělají různé věci. A mimochodem, zvládli jsme to za méně než devět měsíců. Dámy a pánové, mohu vám to říct jen ze svého pohledu. Jsou to jen samé lži. Konečně 18. října 2019. Mnozí z vás už vědí, co se stalo, ale Centrum Johna Hopkinse, skupina Billa a Melindy Gatesových a Světové ekonomické fórum… zde se vracíme k finanční stránce věci. Centrum Johna Hopkinse pro zdravotní bezpečnost ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a skupinou Billa a Melindy Gatesových pořádalo Událost 201. Pandemické cvičení na vysoké úrovni 18. října 2019 v New Yorku.

Cvičení ilustrovalo oblasti, kde bude nutné partnerství veřejného a soukromého sektoru během reakce na závažnou pandemii, aby se snížily rozsáhlé ekonomické a sociální důsledky. Prohlášení o novém koronaviru v našich pandemických cvičeních. V posledních letech se ve světě zvyšuje počet epidemických událostí, který dosahuje přibližně 200 událostí ročně. Těchto událostí přibývá, a tak dále. Odborníci se shodují, že je jen otázkou času, kdy se epidemie stanou celosvětovými. Jak se jim asi podařilo dát dohromady setkání se všemi nejdůležitějšími lidmi na východním pobřeží v New Yorku 28. října. A najednou, ani ne o měsíc později, z provincie Wuhan nám nyní přichází koronavirus. A já vám řeknu, že když jsem tato zařízení řídil… Řídil jsem jedno z největších v zemi na Coloradské státní univerzitě. Náhodou se ven nedostanou. Můžete je vyvést ven. Když jsem tam pracoval, mohl bych kdykoli vyjít ven s Yersinia pestis, s HIV, s tuberkulózou, s různými koronaviry… Koronaviry se nepoužívaly ani v zařízeních třetí úrovně. Pracovalo se s nimi na úrovni dvě. Ptali jste se proč… to je Ústřední zpravodajská služba (CIA). Takže stále zůstává otázka, jak je možné, že všechna média… když ráno vstanete a posloucháte jednu rozhlasovou stanici a televizi, všichni říkají to stejné. Věděli jste o operaci Mockingbird?

Mockingbird je program CIA. Byl vytvořen po druhé světové válce a funguje dodnes. CIA v něm vytváří dialogy a spolupracuje se šesti nebo sedmi ultra mediálními systémy na světě. A můžu to říct, protože neznáte její jméno. Moje dcera je důstojníkem vojenské rozvědky americké armády. Je tam už dvanáct let. Je vybraná na hodnost podplukovníka. Já jsem jí to ukázal a ona řekla: Ano, to dělají a dělají to teď. Takže otázka… je spousta otázek, proč. A myslím si, že ta otázka je přesně taková, jak jste dneska všichni říkali. Ale je to důležitá informace, o kterou jsem se s vámi chtěl podělit. Když jsem asi před 14 lety začal řídit výzkumná centra infekčních chorob, obě ve Fort Collins, bylo na světě 25 až 27 laboratoří třetí a čtvrté úrovně biologické bezpečnosti. Nyní máme rok 2022. A to je přímo z webových stránek CDC.

Porovnával jsem to i s jinými webovými stránkami. A toto je rozložení laboratoří třetí a čtvrté úrovně biologické bezpečnosti na celém světě. A můžete vidět, že Austrálie má čtyři, téměř všechny ostatní země je mají… Německo má čtyři, Indie má tři. Spojené království jich má šest. Spojené státy jich mají 15 a když jsem v tomto oboru začínal, měli jsme tři. Laboratoře biologické bezpečnosti třetího stupně (BSL3) jsou ty, které pracují na nemocech, jako je koronavirus, což je chřipka, jako je HIV, tedy věcech, které jsou mimořádně vhodné na to, aby se z nich stala biologická zbraň. BSL3 laboratoře jsou zkušebními místy pro laboratoře BSL4. Existuje několik menších zemí, které mají jednu nebo dvě laboratoře BSL3. Všechny země na seznamu laboratoří BSL4 mají nyní podobný počet laboratoří BSL3 jako BSL4. Spojené státy americké mají na svém území přes 200 laboratoří úrovně biologické bezpečnosti BSL3. Takže mezi BSL3 a BSL4 mají Spojené státy americké 215 výzkumných laboratoří pro biologické zbraně. Říkají jim normální výzkum. Ale mohu vám říci, že to není pravda.

Reiner: Jamesi, jedna otázka. Vlastně ti musím položit tyto dvě otázky, protože když jsem se podíval na dokumenty, které jsi nám ukázal z operace Lockstep. Mám na mysli, jak jsi citoval ty tři odstavce. Byly tyto termíny skutečně obsaženy v tom dokumentu? Myslím tím termíny jako COVID-19. A co je ten další, 5G? Byly tam opravdu obsaženy?

Viviane: To je z knihy.

James: Jsi velmi pozorný, a to rozhodně… Otázkou je, zda v dokumentu, který lidé používají pro Lockstep, je to přesně to, co jsi zmínil. To je ten dokument, na který jsem narazil skoro všude na internetu. Říkal jsem, že jsem nemohl najít autora tohoto konkrétního dokumentu. Ve všech odkazech bylo napsáno, že je to strana 18, a ta strana 18, na kterou se odkazovalo, byla stránka scénáře, kterou jsem vytáhl. Podívám se na to, jestli se vrátím zpátky.

Viviane: Dobře, ale to je v podstatě jako inspirace, kterou použili pro scénář Lockstepu?

Reiner: Ne, otázkou je, zda byl tehdy skutečně zahrnut? Bylo to v roce 1989? Byly tam tyto dva termíny?

James: Ne, je to tak, že tam je dokument z roku 2020, který byl na internetu. A ve Scénářích budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje, a to se omlouvám, chtěl jsem tam dát stranu 18. Ale ne. Tohle je strana 18. scénáře Lockstep.

Reiner: Ne, ten předtím. Ten předtím, co měl tři odstavce. Právě jsme se na něj dívali. Je to snímek číslo 10. To je ono.

James: To je ten, který byl na tomto…

Reiner: To není ono. Snímek číslo 10. Deset.

James: Tento.

Reiner: Ano.

James: Tento snímek na pravé straně?

Reiner: Ano. Je to původně z té knihy z roku 1989?

James: Ne, to není. A chci říct, že tento dokument a tento snímek byl vytvořen na základě toho, že někdo se tím zabýval a odkázal na tuto stránku, vidíte to?

Reiner: Ano. Toto je z Lockstepu, který byl vytvořen Rockefellerovým institutem. Vzali to a transformovali na současné události a zapojili koncept z tohoto odstavce a vytvořili to. Ale svět tomu věří, a co je ironie, když se podíváte na obsah toho odstavce z dokumentu „Scénáře budoucnosti technologií“, tak odtud ty informace vzali, a 5G a COVID-19 v tom odstavci nejsou.

Reiner: To je to, co jsem si myslel.

James: Ale stejně se to všechno pak spojuje, protože ty informace tam byly v roce 1989, 2001, 2010, a pak zase u „Události 201“ v roce 2019. Takže je tam postup, který jde ruku v ruce s tím historickým dialogem, který prezentovali moji předřečníci, odborníci na historii. A tento skutečně sdílí informace, a z mého pohledu je operace „Temná zima“ rozhodujícím faktorem, který ukazuje, že mají schopnost a záměr udělat přípravu, která vlastně odrážela to samé, co “Událost 201“. Událost 201 byla vlastně druhá „Temná zima“. Tak toto byla „Temná zima“, a toto byly informace, které s vámi mohu sdílet o operaci Mockingbird a Lockstepu. Poté, co jsem provedl více šetření, jsem udělal přesně to, co jste říkal, a to, že jsem se snažil najít tuto konkrétní stránku v té knize „Nový světový řád“ od Ralpha Eppersona. Šel jsem to tam hledat, a není to tam, šel jsem po Scénářích budoucnosti technologie, tam to není. A vyhledal jsem si všechny informace, které jsem mohl, na internetu. A zjevně někdo vytvořil ten konkrétní dokument, aby tomu odpovídal, a byl to pokus to zkoordinovat. Dává to tomu určitou důvěryhodnost Nového světového řádu. Nevím, kolik lidí ze skupiny četlo Nový světový řád? Pokusím se to teď ukončit.

Reiner: Dobře, myslím si, že problém s dokumenty, jako je tento, je, že nejenže je to matoucí, ale také to na nás vrhá špatné světlo, pokud….

James: Proto jsem vám ho chtěl ukázat. Protože si nejsem jistý, zda můžeme použít Lockstep, pokud se jednoduše neodvoláváme na Nový světový řád a scénář. Tyhle dvě snesou všechny zkoušky, Lockstep neobstojí.

Reiner: Dobře, chápu. Dobře. Jamesi, děkuji ti. Tím se dostáváme pravděpodobně až k úloze Světové zdravotnické organizace, ale k tomu tady máme ještě dva další řečníky. Mezitím však, jsou zde nějaké otázky, na které se Virginie, Dextere, Dipali chcete zeptat?

Dexter: Děkuji vám, pane Bushi. Děkuji vám za důkazy. Ale chtěl bych se od vás dozvědět, protože jste zmiňoval, že podle vašich zkušeností trvá přibližně ne méně než šest let, než se vakcína dostane k použití na trh. Chtěl bych od vás vysvětlit, jestli to má nějakou spojitost s operací „Warp Speed“. Jak to s tímto v podstatě souvisí? Protože v jistém smyslu to vypadá, že když jde o to, že se vlastně urychlí vakcíny COVID-19 k použití na trhu, tak to omlouvají tím, že říkají, že ne. Ale je to v souladu s operací „Warp Speed“? Mohl byste k tomuto tématu podat vaše vysvětlení, pane?

James: Ano, v podstatě to znamená, že nevyvíjí opravdovou vakcínu, ale vytvářejí DNA a její modifikátor, který nemá nic společného s normálním procesem, kdy se bere skutečné onemocnění a učíte se, jak s ní bojovat pomocí lidského biomu, a používají se přitom správné chemické látky po celou dobu testování, dělají se přesčasy a postupně se provádí testování na zvířatech, testování na lidech, a vyvíjí se skutečná vakcína. Látka, která se dnes aplikuje lidem, pokud se k tomu mám vyjádřit, a jak jsem řekl, pracoval jsem na vakcínách 12 let, v prostředí, kde mou prací v těchto zařízeních bylo to, že jsem řídil výbor pro biologickou bezpečnost a bránil jsem tomu, aby se nákaza dostala ven. Během mého působení, nikdo, a to tam bylo na 6000 výzkumníků v těchto zařízeních, nikdo nikdy neonemocněl. T

akže jsme věděli, co způsobuje onemocnění, a dokázali jsme to zastavit. Ale bylo to také jasné chápání toho, že nelze správně vyvinout vakcínu za kratší dobu než šest let. A tak když jsem začal slýchat, jak lidé říkají, že ji budeme mít letos… Oni do vás píchají materiály, které kdoví, co v tom je. Nejsem fyzik, nejsem doktor medicíny a nejsem ani výzkumný lékař. Pracoval jsem s nimi. A můžu vám říct, že do mých rukou, ani do rukou nikoho v mé rodiny žádné očkování nepůjde. Protože já se bojím toho, co tam je. A to se chystají dosvědčit i někteří z vašich dalších odborníků. Podívejte se na zdroje, o kterých jsme dnes už mluvili, s tím, jak lidé reagují. Reagují na něco velmi rychle, určitě hned po tom, co dostanou očkování, a to neobstojí v testu skutečného očkování.

Dexter: Děkuji vám, pane.

James: Chtěl bych jen dodat, pokud existuje nějaká pochybnost… Byla zde iluze, že nějaký druh onemocnění měl pocházet z Wuhanské laboratoře. Wuhanská laboratoř je typu BSL3 a BSL4. Virus, na kterém pracovali v Číně, byl zkoumán v BSL3. To tedy nesplňuje požadavky na extrémní péči, ohleduplnost a bezpečnost, kterou BSL4 splňuje. Když jsem měl na starost zařízení v Coloradu, provedli jsme test, abychom zjistili, zda se lidé mohou dostat z naší budovy s vybraným agens. Znovu opakuji, jděte na webové stránky CDC a najděte si „vybrané agens“, a tam se v podstatě dozvíte, že se jedná o vybrané agens, které lze geneticky modifikovat tak, aby se z něj stala zbraň hromadného ničení. Proto se jim říká vybrané agens.

V té době jsme testovali… přišli k nám lidé z US Army Corps of Engineer, USAMRIID, FBI, místní hasiči, policie, a my jsme testovali, že pokud by se někdo mohl dostat z našeho zařízení, neexistuje způsob, jak ho zastavit. Kdyby se někdo chtěl dostat ven s tímto materiálem, nešlo by ho zastavit. Takže z těch všech laboratoří, jejichž počty jsem vám před chvílí ukazoval, neexistuje žádný způsob, jak zastavit kohokoli, aby se ty věci odtamtud nedostaly. Takže to, na čem v nich pracují, pokud vím, je program biologických zbraní. A to, na čem pracují, je v podstatě schopnost modifikovat jiné formy očkování, aby mohli kontrolovat a zabíjet běžnou populaci. A to je důvod, proč dělají Lockstep. Je to chimérický… jste všichni obeznámeni s chimérickým konceptem?

Dexter: Můžete nám ho vysvětlit.

James: Chimérický lék je, že vyvinete lék a ten vstříknete do pokusného zvířete nebo člověka. A to nastavuje tělo na určité reakce. A pak se vrátíte s druhou částí chiméry, existují totiž dvě části, tu vpíchnete, a to způsobí mimořádně velké změny anebo smrt. Jsem přesvědčen, že ta očkování jsou chimérické povahy, a abych reagoval na vaši otázku ohledně samotných vakcín. Jak je možné, že máte nemoc… tady jsou dvě otázky: jak je možné, že máte nemoc, na kterou se tvoří řešení, které má 95 až 100% účinnost, se čtyřmi různými typy očkování, které se ani nepodobají svým obsahem? A kromě toho v dějinách lidstva, věda, medicína nikdy nepřišla s lékem na běžné nachlazení a běžnou chřipku, což jsou v obou případech koronaviry. Nechám to tak.

Reiner: Ano, Dextere?

Dexter: Můžete pokračovat.

Reiner: Jen jsem chtěl zmínit, že další odborníci, kteří budou vypovídat, mezitím objasnili situaci, alespoň pokud jde o BioNtech-Pfizer. Nemá účinnost 95 %. Je to méně než 1 %. Někteří lidé dokonce tvrdí, že nemá absolutně žádnou účinnost. Je to proto, že vidíme země, které mají velmi vysokou míru očkování. Také mají velmi vysoké… jako Izrael, Velká Británie… také mají velmi vysoké, jak se říká, průlomové případy. Jinými slovy se tedy zdá, že vakcíny vůbec nefungují. Jinými slovy, pravděpodobně máš pravdu, Jime. Nemůžeme toto očkování nazývat vakcínami, ale dozvíme se o tom více od dalších odborníků.

James: Tleskám tomu, co děláte, pokud mohu ještě pomoci, udělám to.

Reiner: Dobře. Jime, moc ti děkuji, že jsi nás provedl těmito třemi cvičeními. Dobře, teď si promluvíme s Dr. Astrid Stuckelbergerovu a Dr. Silvií Berendtovou. Obě pracovaly pro Světovou zdravotnickou organizaci. Víte, kdo z vás půjde první?

Silvia: Myslím, že jsem to já. A pak bude pokračovat Astrid. Takže vám všem moc děkuji. Moje reputace je taková, že jsem získala doktorát na univerzitě v Saint Gallen ve Švýcarsku na téma Mezinárodní zdravotní předpisy (IHR) a výkonná pravomoc Světové zdravotnické organizace během mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, velmi dlouhý název. A… není to můj telefon. A byla jsem hostujícím výzkumníkem na právnické fakultě v Georgetownu u profesora Gastona, která byla financována Švýcarským národním fondem.

Později jsem spolupracovala se sekretariátem Mezinárodních zdravotnických předpisů v Ženevě ve WHO, a vedla jsem mise do zemí za účelem národní implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR). Tak dobře. Odborníci, kteří poskytovali svoje odborné poznatky… Naposledy jsme slyšeli od pana Bushe, který mluvil o finančních, politických a bezpečnostních otázkách, zejména v rámci paradigmatu bioterorismu, které poskytují důkazy o tom, že existuje cesta, která vedla k současné pandemii COVID-19. Ráda bych zaměřila pozornost na skutečnost, že v současné době nejsme konfrontováni s lékařskou reakcí na pandemii. Většina kritiky, kterou vznesli vědci a lékaři, se soustředila na otázku, že z čistě lékařského hlediska jsou všechna zdravotní opatření, která doporučují a vyžadují národní zdravotnické orgány nebo WHO jsou ve skutečnosti v rozporu s epidemiologickým a lékařským stavem vývoje. A je tomu tak záměrně. Tvrdím to, protože základní koncepce použitá pro COVID-19 se neřídí zavedenými vědeckými zásadami, ale spíše jinou ideologií, která se nazývá globální zdravotní bezpečnost a znamená, že se se zdravím má zacházet jako s otázkou národní bezpečnosti, která vyžaduje národní a globální nouzové stavy, aby se s ní vypořádalo. Považuji proto za zásadní podat krátký historický rozbor tohoto konceptu.

Abychom pochopili, proč se současná globální zdravotní krize netýká lékařské vědy a zdraví v běžném slova smyslu, jak bychom očekávali. Postupné nahrazování lékařských politických cílů tedy začalo v souvislosti s nově se objevujícími infekčními chorobami na počátku 90. let 20. století. A vzešlo to vlastně z USA, jak jsme již slyšeli. WHO během krátké doby tento nový přístup institucionalizovala, ale rychle zřídila zcela nové oddělení, nazvané „nově se objevující a datově přenosné nemoci.“ A je zajímavé, že v té době nezapojili pracovníky oddělení pro kontrolu přenosných nemocí.

Tato politika potvrdila, že nový posun paradigmatu od snižování výskytu regionálně endemických onemocnění byl zaměřen výhradně na prevenci mezinárodního šíření v reálném čase, a to nejlépe v časovém horizontu 24 hodin. Bylo tedy zapotřebí vytvořit technokratický aparát sítí dozoru, který by byl schopen se s těmito novými hrozbami vypořádat. Proto v roce 2001 vzniklo usnesení Světového zdravotnického shromáždění, které již obsahovalo tento nový pojem a poprvé vyzvalo k nalezení definice mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu za účelem revize zastaralých hygienických zákonů zvaných Mezinárodní zdravotní předpisy (IHR), protože hygienické zákony v té době nikoho nezajímaly. Problém byl v tom, že měly velmi úzkou působnost a aplikovatelnost pouze na žlutou zimnici, mor a choleru. Takže zároveň, zejména v USA, se spustilo plánování bioteroristických scénářů, a teď jsme o tom hodně slyšeli… v rámci vojenské a akademické úrovně, s nejvýznamnějším cvičením Temná zima. A je zajímavé, že všechny tyto události se krátce poté vyplnily. Ale co je také velmi zajímavé a co jsme neslyšeli, je to, že se konala nejen cvičení, která se proměnila ve skutečnost, ale že v USA byla od roku 1991 připravena legislativa omezující občanské svobody pro boj proti bioterorismu.

Tohle začalo CDC a nakonec ho dokončili profesoři z Georgetownské univerzity, jako profesor Gaston, společně s Univerzitou Johnse Hopkinse, a bylo to nazváno modelovým zákonem o státních zdravotnických pravomocích. Tento vzorový zákon byl v té době v USA ostře kritizován za to, že přeměnil správu v diktaturu, který se nakonec použil v mnoha státech. Nejdůležitějším mezníkem v procesu revize Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR), což je mezinárodní smlouva, bylo vypuknutí těžkého akutního respiračního syndromu, zkráceně SARS, v roce 2002, který provázela pohotová pozornost médií, jež nebyla úměrná hrozbě onemocnění, která byla pozoruhodně nízká. Kromě toho panovala mezi vědci kvazi shoda, že nová epidemie SARS mohla mít bioteroristický potenciál. Toto politické bioteroristické zarámování epidemie SARS vedlo k dohodě mezinárodního společenství, že je třeba přepsat všechny hygienické zákony tak, aby zahrnovaly bioterorismus, aniž by WHO tento cíl oficiálně pojmenovala.

Tohle spadá pod paradigma otevřeného přístupu ke všem rizikům, s čímž souvisí nejen zahrnutí různých zdrojů rizik, ale také to, že jakékoli úmyslné uvolnění by spadalo pod paradigma WHO a že je třeba revidovat IHR. Právní rozměr koncepce globální zdravotní bezpečnosti byl tedy nakonec úspěšně začleněn do mezinárodních zdravotnických předpisů v roce 2005. A tak byl americký model mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví exportován do mezinárodního společenství a nyní je sloučen do národních ústav, které nikdy neměly taková ústavní ustanovení o mimořádných situacích. Pak zastaralá ustanovení IHR o omezení šíření nemocí byla nahrazena, aby zahrnovala patogeny, které představují hrozbu pro národní bezpečnost a vyžadují režim nouzového stavu, který umožňuje uvolnění právních norem, a to nejen z hlediska předpisů o zdravotní bezpečnosti, ale také z hlediska základních norem, svobod a občanských práv. Podle tohoto nového paradigmatu, endemická onemocnění, které se podílejí na většině úmrtí, nespadají do pozornosti tohoto globálního souboru pravidel, která jsou nyní standardním postupem pro pandemie, ale pouze nově identifikované patogeny bez dostupné léčby, které proto vyžadují nouzové licencování, protože všechny látky jsou bez licence.

Kromě toho se v rámci ideologie globální zdravotní bezpečnosti objevil význam diagnostiky jako nové prioritní otázky, protože podle této ideologie je třeba hrozbu identifikovat jako hrozbu ještě před jejími ničivými účinky. Dostupnost diagnostiky je tedy označována za nezbytný požadavek pro pandemickou připravenost a reakci. Doufám, že stíháte. Kromě toho se pod hrozbou bioterorismu zvýšilo zřizování laboratoří po celém světě, jak nám již vysvětlil pan Bush. Protože biologické zbraně jsou definovány jako zbraně hromadného ničení a podle mezinárodního práva představují zločin, jediná legální cesta k provádění výzkumu a léčby se nazývá biologická obrana, která probíhá v laboratořích. Ráda bych připomněla, že všechny SARS koronaviry spadají do americké kategorie C, čili potenciální bioteroristický agens a jsou také klasifikovány v rámci expertního režimu EU pro dvojí použití, což se týká potenciálu civilního a vojenského použití.

Takže doufám, že nyní se obraz stává trochu jasnější, některé historické znalosti je třeba pochopit, proč WHO a světové společenství neřeší SARS-CoV2 v souladu s nejnovějším stavem lékařských znalostí, ale místo toho neúměrně bojují s virem jako hrozbou pro národ s vojenskou místo lékařské terminologie, a označují to za lékařské a nelékařské protiopatření. A v rámci všech ministerstev zdravotnictví se vytvořily nové útvary pod názvem útvary národní zdravotní bezpečnosti. Takže to byla první část mého druhu odbornosti. Pokud máte dotazy… protože pak bych chtěla vysvětlit, jak všechny ty nově identifikované nemoci přišly do WHO. Nebo mám pokračovat? Dobře. Pokud nemáte žádné dotazy. Jako druhý krok bych ráda podrobněji vysvětlila, proč byl malý počet případů atypické pneumonie z Wuhanu na konci roku 2019 a v prvních dnech roku 2020 nahlášen WHO a brzy skončil jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a brzy později jako pandemie.

To vše díky Mezinárodním zdravotnickým předpisům (IHR) a jejich revizi. Také IHR zahrnují přístup založený na všech rizicích. Některé patogeny, jako například jakýkoli nový kmen chřipkového subtypu, nebo jakýkoli SARS koronavirus, jsou stále prioritní a musí být WHO hlášeny ve lhůtě 24 hodin. Identifikace tohoto nového viru byla možná, protože Čína má od vypuknutí SARS v roce 2002 velmi přísný režim screeningu respiračních onemocnění. Takže bylo možné, aby Čína identifikovala tento nový patogen. WHO si již 1. ledna vyžádala více informací o ohnisku díky informacím od Tchaj-wanu. Třetího ledna Čína oznámila WHO, že mají shluk 44 pacientů, z nichž 11 bylo těžce nemocných se zápalem plic neznámé etiologie.

Reiner: 44 případů, to nezní jako pandemie.

Silvia: Ano, to je pravda. Poté, co si WHO vyžádala další informace, a došlo k uzavření trhu ve Wuhanu. Takže tato politizace a zájem WHO v této velmi rané fázi prvního ledna, kdy pouze 44 lidí měli tento atypický zápal plic a 11 lidí těžce trpělo tímto atypickým zápalem plic, je skutečně zajímavý aspekt. To by mělo vést k určitým preventivním opatřením, ale jak celá krize začala, protože v té době nebyla hlášena žádná úmrtí ani žádné mezinárodní případy a nebyl vyhodnocen potenciál přenosu z člověka na člověka. Mezitím byl koronavirus SARS identifikován jako nový virus. To tedy znamená, že identifikace tohoto nového viru spadá pod Mezinárodní zdravotní předpisy, což vyžaduje automatické oficiální hlášení WHO a generální ředitel je povinen ustavit krizový výbor pod IHR, jakmile takové oficiální hlášení obdrží.

Takže je ze zákona povinen tento krizový výbor ustavit. Teď to začíná být zajímavé. Současně profesor Drosten a další v Německu intenzivně pracovali na tom, aby dodali WHO diagnostický test, metodou PCR na tento nový virus. A profesor Drosten byl v roce 2003 také hlavním autorem, kdy byl identifikován nový koronavirus SARS, a od té doby jmenován jako WHO expert. Jeho první protokol byl oficiálně doručen WHO 13. ledna 2020, což znamenalo, že samozřejmě pracoval před tímto datem předložení WHO, která okamžitě tento první protokol tohoto testu rozeslala svým členským státům. Později byl tento test trochu přepracován a 23. ledna nakonec zveřejněn v časopise Eurosurveillance. Také přispěl do prozatímních pokynů WHO, které udělali 10. ledna, a tyto prozatímní pokyny byly zveřejněny… později si můžete říct o více informací, pokud chcete, ale jinak se to komplikuje. Tento informační pokyn byl zveřejněn jako součást komplexního balíčku asi 10 dokumentů s pokyny WHO pro země, které se zabývají řízením ohniska nového koronavirového onemocnění. Takže WHO měla 10. ledna již zveřejněný komplexní balíček.

Reiner: A to bylo v době, kdy nebyly doslova žádné případy, kromě 44 případů.

Silvia: Tyto se dostávaly oficiálně a ve WHO obvykle trvá velmi dlouho, než se něco zveřejní, protože to musí být schváleno. Důležité je, že jako každý SARS koronavirus vyžaduje v rámci IHR oficiální oznámení, generální ředitel musel podle IHR svolat nouzový výbor pro COVID-19 jako zákonnou povinnost. Na webových stránkách WHO najdete odborníky, kteří jsou v tomto výboru, a můžete si tam najít jejich životopisy. Tento výbor pro mimořádné situace radí generálnímu řediteli při vyhlašování, že existuje mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví, což je výkonná pravomoc generálního ředitele v souladu s právními zásadami stanovenými podle IHR.

Takže první zasedání se konalo 22. ledna, kde odborníci nenašli shodu v rámci PHEIC, což je zkratka pro stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, který WHO používá, takže PHEIC existuje, nebo ne. A shodli se na tom, že nedošlo k mezinárodnímu vypuknutí šíření nového koronaviru, kdy 22. ledna bylo 17 úmrtí a 557 potvrzených případů. Takže měli představu, že do 10 dnů se znovu sejdou a budou konzultovat a posuzovat aktuální situaci nových případů. To je to, co udělali 13. ledna a do té doby se počet případů zvýšil z více než 500 případů na 14násobek, na 7 711 potvrzených a ještě mnohem více, 12 167 podezřelých případů. To vše je v prohlášení druhého krizového výboru Světové zdravotnické organizace. Všechny oficiální informace si můžete vyhledat sami.

Reiner: Jak se případy definují? Podle pozitivního výsledku testu?

Silvia: Ano, případ je definován jako potvrzený podle tohoto testu od profesora Drostena, protože to byla oficiální publikace rozesílaná 13. ledna, a byla také zpracována do později zveřejněných dočasných pokynů, laboratorní testování lidí s podezřením na nový koronavirus. Tyto dokumenty jsou stále všechny na webu WHO, protože někdy se může stát, že jsou později staženy, ale stále jsou online a lze je stále vyhledat. A všechny stále odkazují na Drostena a jeho publikaci.

Reiner: Kdy se konala první mimořádná schůze a kdy druhá? První byla 22. ledna, kdy neměli dostatek případů, protože jich bylo pouze 557, a nedošlo k mezinárodnímu šíření. A mezinárodní šíření je předpokladem pro vyhlášení a definování stavu ohrožení veřejného zdraví. Takže museli počkat 10 dní. A pak došlo ke 14násobnému nárůstu případů, samozřejmě s rychlou diagnostikou, což bylo také zmíněno v prohlášení, že byli velmi vděční za rychlou diagnostiku, takže mohli identifikovat a diagnostikovat tuto novou hrozbu s názvem SARS-CoV-2.

Reiner: Takže došlo k tomu, že Drosten dodal Světové zdravotnické organizaci svou testovací sadu, a díky použití jeho nového testu jsme najednou měli 14krát více případů než předtím, než svůj test použil.

Silvia: Tak to stojí v dokumentech,

Viviane: Chtěla bych k tomu učinit poznámku, protože máme také informace ze žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v souvislosti s organizací Charité. Ukázalo se, že společnost TipMoibiol, která test vyráběla nebo vyvíjela společně s Drostenem, oni byli uvedeni… odpověď přišla s tím, že oni, Charité, v podstatě dělali logistiku, a když někdo kontaktoval Drostena, a státy věděly, že Drosten je ten, kdo tento test nechal vyvinout, z informační sady, o které jste říkala, že byla rozeslaná prostřednictvím WHO.

Silvia: Testovací sada. Od WHO ke členským státům, protože to bylo v oficiálních pokynech. Vivane: Ano, ale kontaktní informace byly na Drostena a TipMoibiol, takže oni věděli, že se s nimi lze spojit. A že TipMoibiol to bude rozesílat za Drostena nebo někoho jiného. A mohli to rozesílat po celém světě. Podle mě to nešlo přes samotnou WHO, ale přes tohle spojení… v podstatě výhoda prvního tahu… to, co vyvinuli.

Reiner: Podstata toho je, že případy, které potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, vznikly díky testu. Je to tak?

Silvia: Potřebovali alespoň mezinárodní přenos a museli to diagnostikovat. A to bez diagnostických testů není možné. Takže jediný, kdo poskytnul tento test, je v dokumentech uveden jen Drosten. To se uvádí v dokumentech.

Reiner: Takže nebýt jeho testu, WHO by o 10 dní později pravděpodobně stále měla 44 případů nebo možná 500 případů, ale ne 14krát tolik.

Silvia: Pokud neexistuje žádný test, nemůžete to kvalifikovat jako nový virus. To je ten problém. A opravdu důležitá věc, kterou by měl každý vědět, je vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, protože to souvisí s výrobou vakcín. To nejdůležitější, co by měla každá právnická osoba nebo kdokoli vědět, že tu není pandemie. Nejsou tu žádné právní důsledky když WHO vyhlásí nebo definuje pandemii. To je zajímavé pouze pro média. Ale stav ohrožení veřejného zdraví je spojen s regulační cestou pro povolení nouzového použití.

Reiner: Bez mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu nelze používat netestované léky, jako jsou vakcíny,

Silvia: Správně, protože všechny sekundární zákony, jako v EU, FDA v USA… používají koncept stavu ohrožení veřejného zdraví, který byl také ohlášen WHO.

Reiner: Dobře, Virginie chce položit otázku.

Virginie: Ano, paní Berendtová. Chtěla bych si s vámi potvrdit, že pan Bill Gates vyvíjel tlak na EU, aby vyhlásila pandemii, a že víme, že Charité v Berlíně, která je spojena s Drostenem a jeho testem, s financováním Nadace Billa a Melindy Gatesových a Wellcome Trust. Nevím, zda to můžete potvrdit.

Silvia: Možná Astrid, o financování toho tolik nevím. Vím více o regulačních otázkách. Jo… Astrid?

Astrid: To je dobrá otázka. Můžeme potvrdit, a to je to, co jsem vám chtěla vysvětlit, že existuje opravdu plán od roku… možná už od roku 1999… existuje plán, který můžete vidět chronologicky s událostmi, za kterými stojí vakcinační aliance GAVI a UNICEF, aby se propojilo OSN nejen s UNICEFem, ale se Světovou bankou a WHO, prostřednictvím financování tohoto MFNI – Mezinárodního finančního nástroj imunizace. Takže to zkusili s trojicí. V roce 2006 začali a současně s tím začala ve Švýcarsku vznikat globální aliance GAVI jako nadace. Takže se zaregistrovali v roce 2006. Ve stejné době, kdy udělali tu trojitou dohodu mezi Světovou bankou, WHO a GAVI, aby získala finance od členských států. Můžete to najít i na webu. Takže to byl první krok. A jak víte, v roce 2006 se IHR začaly nacházet ve fázi realizace. Můžeme zjistit, a přeskočím k tomu nejdůležitějšímu… v roce 2009 se zaregistroval jako mezinárodní organizace ve Švýcarsku, nového typu.

A máme tiskovou zprávu podepsanou švýcarskou vládou, ze které vyplývá, že byla vytvořena speciálně pro pana Billa Gatese, tato mezinárodní organizace s naprostou imunitou. Nemůžete ho ani vzít k soudu, oni si dělají svůj vlastní soud, pokud mají nějaký spor. A od té doby začal… a my máme dokumenty v logu WHO… mají výkonné rady… nedávno jsem zjistila, že si můžeme všechno najít na webu. A oni z let 2010 a 2020 udělali dekádu vakcín. A my jsme dělali implementaci IHR, protože jsme museli učit a školit země, aby byly připravené. A první kolo jsme dokončili v roce 2012, od roku 2009 do roku 2012. Dostali jsme… s Georgetown univerzitou a Pretoria univerzitou, a já jsem byl s ženevskou univerzitou. A v té době, když jsme první kolo ukončili a znovu dostali prostředky z Japonska, najednou to přestalo a oni řekli, že už žádné další prostředky nejsou.

Měli jsme téměř podepsanou smlouvu. A teď jsem zjistila, že vím proč, protože v roce 2012, na Světovém zdravotnickém shromáždění, Billa Gatese jmenovali vedoucím globálního akčního plánu pro vakcíny 2012 až 2020. Takže od té doby je to krásně připravené. On byl na místě řidiče. A je to zmíněno, že GAVI je lídrem většiny toho, co se týká vakcín. A už to nejsou jen děti jako UNICEF, ale celý svět. Chci říct, jestli je to dostatečný důkaz toho, že alespoň existuje nějaký plán. A pokračuje to dál, chci říct, že je ve skupině SAGE – poradní skupině strategických odborníků, ale v roce 2016 dokonce udělali hodnotící zprávu tohoto globálního akčního plánu pro vakcíny 2012 až 2020. A v roce 2016 jsou velmi naštvaní, protože neočkovali celý svět. Imunizace je očkování, a oni by vzali jakoukoli výmluvu s očkováním a nemluví o experimentálním nebo ověřeném… vše je jen očkování a v roce 2016 je opravdu vidět, že nejsou šťastní. A pan GAVI, pan Globál říká, že se opravdu musíme snažit. Takže oni udělali program, který se jmenuje akcelerační program pro vakcínu. Dobře, takže to jsou alespoň některé z kroků, které můžete velmi přehledně vidět, je to všechno na webu, aniž bychom mluvili o financování, o kterém mohu mluvit…

Reiner: Kdo v roce 2009 obdržel v podstatě diplomatickou imunitu? Byla to GAVI, nebo Nadace Billa a Melindy Gatesových, nebo to byl Bill Gates osobně, nebo všichni?

Astrid: Nyní je to skutečně GAVI Alliance, nadace… ale název nadace odstranili. A ve smlouvě je to skutečně GAVI – Globální aliance pro očkování. Přesný termín najdu ve svém dokumentu. Ale týká se to vážně ho (Gatese). Nadace Billa a Melindy Gatesových… čím dál víc zjišťuji, že jsou spíš finanční mechanismus financování nebo získávání prostředků na programy. A zase jsem zjistila, že švýcarská obdoba FDA podepsala dohodu, že v letech 2020 až 2023 poskytne Billu a Melindě Gatesovým 900 000 dolarů za tři roky, takže 300 tisíc ročně na jeho program, projekt, a to v dokumentu není, musíte se podívat projekt. A týká se to vakcín. Předpokládám, že když vezmeme model jako Švýcarsko, nebo jak říkala Sylvie o mechanice mezi národními a mezinárodními zdravotnickými předpisy, tak se to uplatňuje jako model všude na světě, že zákon o epidemiích národní země je závazný pro mezinárodní zdravotnické předpisy. Zjistili jsme, že ve Švýcarsku, dokonce i do švýcarské ústavy přidali bez ptaní malou větičku, která říká, že mezinárodní právo je nadřazeno národnímu právu ve zdravotnických záležitostech.

A pak to můžete vidět v zákoně o epidemiích, který byl přijat v roce 2016. Takže pravděpodobně ve všech zemích, měli bychom si to ověřit. A jsem si docela jistá, viděli jsme to v Kanadě, že existuje zákon o epidemiích nebo zákon o mimořádných událostech, který říká, že země se bude řídit mezinárodním zdravotnickým předpisem. Takže pokud je vyhlášena falešná mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví, každá země musí okamžitě spustit mechanismus poslouchání, což vysvětluje, proč se v polovině března zavřel celý svět. Protože tohle je podle Mezinárodního zdravotního nařízení nepochopitelné. A podle SARS-CoV-1 se to nikdy takhle nestalo, že by najednou ten virus byl všude. To stejné s Omikronem… začíná to v Jižní Africe a druhý den je po celém světě.

Reiner: Ano, ale pokud jde o Mezinárodní zdravotní předpisy, Sylvie a Astrid, mají tyto zdravotní předpisy nějakou demokratickou legitimitu? Byl někdo, kdo tyto mezinárodní zdravotní předpisy vymyslel, zvolen do nějaké funkce? Má to nějakou demokratickou legitimitu? Nebo je to jen soukromý podnik lidí, kteří ovládají Světovou zdravotnickou organizaci?

Astrid: Můžu odpovědět jako první a pak to můžeš doplnit, Sylvie. Když jsme učili a školili o mezinárodním zdravotním nařízení, otázka, která se objevovala velmi často, byla: jak to, že je to závazné pro členské státy? A byla to mimořádná odpověď, která vám vysvětlí, jak důležité je podívat se na tuto novou pandemickou smlouvu. Světová zdravotnická organizace je momentálně jediným specializovaným programem nebo agenturou OSN, která má ústavu. Takže ústava, ne úmluva WHO – článek 21, 19, 21A a 2. zavazují přímo členské státy, pokud přijmou mezinárodní zdravotní předpis. Takže nemusí procházet celou procedurou smlouvy… Proto je to velmi nebezpečné, ta ústava WHO je jako kdyby měla v plánu nahradit všechny ústavy světa, protože proč byste používali slovo ústava? A tak odpověď právníků z WHO byla vždycky: My jsme ji přijali? na valném shromáždění v roce 2005 podle ústavy WHO, článek 21 A a článek 2.

Reiner: Jo, ale vtipné je, a to vůbec není vtipné, že ti lidé, kteří vytvořili mezinárodní zdravotnické předpisy, tam nebyli odhlasováni, nebo nemají žádnou autoritu, nebo existuje nějaká vazba mezi lidmi členských států, ne jejich vládami, lidmi členských států a těmito mezinárodními zdravotnickými předpisy, nebo existuje jen ústava, kterou si sami vymysleli?

Astrid: Dovolte mi tedy, abych vám vysvětlila mechanismy fungování Spojených národů. A je to téměř se všemi jejími velkými agenturami, jako je Mezinárodní úřad práce, ITU telekomunikace, pro uprchlíky… každý rok máte světové shromáždění, jako nevládní organizace, Světové zdravotnické shromáždění se každý rok koná v OSN v Ženevě, třetí týden v květnu, kde všechny členské státy mají své malé místo. A všechny jsou pohromadě. A mají program a společně rozhodují o světové agendě. Takže to vysvětluje… ale normálně, když je nějaké velké rozhodnutí, tak jsou to jen děti Valného shromáždění OSN. Takže by měli jít až na Valné shromáždění. A musí dostat požehnání generálního tajemníka, což je hlava OSN, který by měl dát požehnání WHO. V případě mezinárodních zdravotních předpisů to nevidím, jestli je to kus nápovědy.

Silvia: No, já jenom k tomu dodám, že mezinárodní zdravotní předpisy, protože jsme před pár hodinami začínali v roce 1815. Je to velmi zajímavý režim, protože to je mezinárodní smlouva, která pochází ze sanitárních konvencí z roku 1850. Takže je to jeden z nejstarších mezinárodních právních režimů, který WHO převzala a který byl v ústavě WHO uznán, protože už měli na mysli, že chtějí mít regulační režim Fast Track. Takže oni měli tento regulační proces, který říká, že v rámci předpisů pro hygienické zákony, což jsou nyní pandemické zákony, členské státy musí vystoupit a nepřidávat se. Takže podle usnesení, které je přijato, musí mezinárodní smlouva vstoupit v platnost v členském státě, jinak musí záměrně vystoupit. Je to tedy opačný proces mezinárodního práva. A to je velmi unikátní věc. A myslím, že žádná jiná mezinárodní organizace, nebo já jsem nenašla žádnou jinou mezinárodní organizaci, která by měla tuto schopnost.

Ale to, co udělali, je demokratické, protože to byl proces mezivládního vyjednávání. Zajímavé je, že jenom kvůli výskytu SARS měli tuto novou ideologii přizpůsobenou myšlence globální zdravotní bezpečnosti, že endemické nemoci nejsou pro lidi zničující, ale pouze nové nemoci, které nemají žádnou léčbu. Takže tuto novou koncepci vložili do starých zákonů, které odjakživa existovaly ve WHO a ve světě. Přijali tedy tuto zcela novou… ideologii. A to je velmi nápadná věc, kterou teď máme a která byla přijata jako usnesení. A zajímavé je, že je to mezinárodní smlouva a WHO není smluvní stranou, je vázána pouze tím usnesením. Zatímco jiné mezinárodní smlouvy, jako je Rámcová úmluva o kontrole tabáku, kde WHO je jejím signatářem. Takže to je trochu ošemetné mezinárodní právo.

Reiner: Stále tomu nerozumím. Nevidím žádnou souvislost mezi sebou, svými krajany a těmito mezinárodními zdravotními předpisy.

Silvia: To je problém mezinárodního práva.

Reiner: No, tak úplně ne. Myslím si, že to je zcela unikátní.

Silvia: Členské státy daly souhlas v roce 2005. Všechny řekly, že chtěly mít tento nový druh pravidel mezinárodního práva, a nyní jsou povinny jej na vnitrostátní úrovni nebo od roku 2007 provádět. A jsou povinny jej implementovat. Já žiji v Rakousku, a tady nemáme v ústavě žádnou klauzuli o mimořádné situaci a nepřijali jsme naše hygienické zákony, naše epidemiologické zákony, neexistuje žádná klauzule o mimořádné situaci a máme tu stále stejný režim. Takže to je to, co vždycky říkám, ať už mají země jakýkoli právní režim a jakoukoli ústavu, samozřejmě systém může ovlivnit jakoukoli zemi a jakýkoli ústavní systém a jakýkoli právní režim. Je to možné s klauzulemi o výjimečném stavu nebo bez nich. Uplatňují se nouzová pravidla. To je to, co vidím. Alespoň takový je můj názor.

Astrid: Stejně tak s Rozvojovým cílem tisíciletí a Cíli udržitelného rozvoje, které zdánlivě jdou ruku v ruce… 2000 až 2015, pak 2015 až 2030, Cíl udržitelného rozvoje… dělají kolem toho spoustu celé mechaniky. A je to čím dál nejasnější a je čím dál nejasnější, jak moc my jako občané skutečně rozhodujeme, a už nerozhodujeme o ničem. Protože se to stává tak složité a obskurní.

Reiner: Rozhodně si musíme vzít zpět svou suverenitu. To je závěr, který z toho vyvozuji. Protože i když chce EU přijít s novým zákonem, může se například rozhodnout, že chce tyto zákony zavést, ale pokud je členské státy neratifikují ve svých zemích, nestanou se zákony v jejich zemích. Takže to je pro mě docela překvapivé. A myslím, že i pro mnoho právníků, kteří by o těchto věcech měli vědět. To je podle mě velmi znepokojující,

Silvia: A v EU vznikla agentura Hera, která je stejná, ale pravděpodobně mnohem více donucovací. A to je obrovský problém. A oni nemají žádné pravomoci v otázkách zdraví, ale přesto se tváří, že je mají, a přesto vytvářejí agentury a dávají nám pokyny bez demokratických procesů.

Reiner: Hera je zkratka pro agenturu pro zdravotní pohotovost, že?

Silvia: Ano.

Reiner: A neříká se, že pokud se vlády našich členských států v EU zhroutí, tak to převezmou a pod komisí EU vznikne jakási minisvětová vláda, zní to věrohodně?

Silvia: Nemám tušení, ale určitě by to rádi udělali.

Astrid: Ano, to je myšlenka této pandemické smlouvy. Protože tahle pandemická smlouva má na konci dodatek, který říká, že s ústavou WHO nepotřebujeme žádnou jinou ústavu jako členské státy, a nejenže snižují moc členských států, což je důvod pro OSN, ale přizvali celou řadu nestátních subjektů, říkají tomu nevládní organizace, jako Gavi, mezivládní… je to nevládní, mezinárodní organizace, protože můžete použít mnoho označení… Bill a Melinda Gatesovi může být nevládní organizace a pak dělají různé věci, Rockefellerova nadace… potkala jsem je ve WHO, přichází na schůzky a jsou nevládní organizací. Nevíme, čím jsou. Takže nestátní subjekty jsou také přizvány v této nové smlouvě, která by převzala doslova, prostřednictvím ústavy WHO, světovou ústavu kvůli pandemii.

Reiner: Takže ve výsledku tu máme soukromé asociace, dokonce soukromé osoby, které prostřednictvím Světové zdravotnické organizace přebírají kontrolu nad našimi národními vládami a používají zdraví jako páčidlo k tomu, aby si dělali, co chtějí.

Astrid: Ano, tak se to dá říct, protože partnerství veřejného a soukromého sektoru… vidíte ho přes financování. Protože Gavi a soukromí partneři začali napadat a zasahovat do celého OSN. Já jsem se na to vlastně podívala, protože jsem byla vyzvána, abych při příležitosti vstoupení Švýcarska do OSN zorganizovala celý den otevřených dveří v OSN na dva dny. Takže jsem se dozvěděla o spoustě organizacích, o kterých nikdo neslyšel, a jedna z nich je soukromý subjekt, který se jmenuje UN Global Compact. A tento Global Compact OSN je pouze soukromý sektor. A oni mohou například financovat…. je to otevřené partnerství.

Silvia: Ano. A jenom k tomu dodám, že také implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů, to je velmi zvláštní, protože to dělají externí hodnotitelé pod záštitou Global Health Security Agenda. A když se podíváte na webovou stránku Agenda pro bezpečnost globálního zdraví, tak se tam píše, že to je soukromé konsorcium, a vy nevíte, nemáte žádné informace, které soukromé konsorcium to je. Ale víte, že tito externí hodnotitelé jezdí do Německa, jezdí do všech zemí. Je to dokonce na webových stránkách. A vychvalují tam, jak je to skvělé. Ale neříkají, že to realizují soukromé subjekty, to nevíte. Nechci, aby zákony implementovaly soukromé subjekty. To je naprosto nedemokratické, a jsou na to velmi hrdí. Velmi hrdí.

Reiner: To je bizarní.

Virginie: Mám tomu rozumět, že neexistují žádní soukromí poradci, kteří by pracovali také s WHO jako McKinsey, Accenture? Že všechny jsou propojené s Nadací Billa Gatese?

Astrid: Ano, to je dobrá otázka. Vlastně jsem hledala spojení mezi McKinsey a WHO, protože víme, že vytvářejí komunikaci. A myslím, že to dávali pod něco, co teď zakládají. Mezivládní panel, jak se to přesně jmenuje, mezivládní panel pro tuto smlouvu, pro vyjednávání, mezivládní vyjednávací síť, něco takového. Takže to se právě děje, to se právě stalo na výkonné radě. Takže je to trochu znepokojující. Myslím si, že všechny ty komunikační agentury jsou do toho namíchány. Není to jen jedna.

Viviane: Co tedy tato smlouva přináší do současné situace?

Silvia: Ta smlouva je velmi záhadná. Právě jsem slyšela, jak o tom mluví bývalý právní poradce WHO… je to dostupné na internetu. Je to velmi politické. Nejzarytější zastánce je asi Charles Michel, on navrhl tuto smlouvu, Evropská unie chce tuto smlouvu, Spojené státy daly návrh, že by se měly posílit IHR. Takže problém bude přesvědčit svět, protože když je budou tlačit do té smlouvy, tak ji podepíše jenom malý počet signatářů a IHR je všeobecně uznávaný nástroj. A to jsme se nezmínili, že by v něm vlastně byly dobré aspekty, které jsou opomíjeny a porušovány. Má implementační klauzuli o lidských právech, která není dodržována, naprosto porušována. Takže tam byly kompromisní dohody na konci, když prošlo usnesení. Ale prostě nejsou zmíněny a nikdo o nich neví… není žádný soud, který by zjistil porušení tohoto.

Takže problém je, že to, co by chtěli udělat, je, že by měli upstream a downstream farmaceutického průmyslu, protože není ani jasný rozsah té smlouvy, ani není jasný. Jediná věc je, že se o tom hodně komunikuje. Generální ředitel je velmi velkým zastáncem této smlouvy, protože je svým způsobem velmi politický. A je to velmi zvláštní. Jaké záměry se za tím skrývají. A je to vyzváno k připravenosti a reakci. Takže víme, že vymysleli nový postup, který je také problematický. Říká se tomu schválení pro nouzové použití WHO. Obrovská společnost, Big Pharma může jít za WHO a říct: vymýšlím nový lék nebo novou diagnostickou sadu na tento druh onemocnění, pro tuto mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví. A my bychom chtěli, abyste to dali na náš seznam, a WHO to dá na seznam a má tam zřeknutí se odpovědnosti, že neexistuje žádná záruka a žádná podpora od WHO, pokud někdo zemře. Není to vina WHO, je to jen seznam. A pak Gavi vezme tento seznam a řekne: Můžeme ho vyvážet do celého světa, i když nemáme přísné a velmi kompetentní lékařské orgány. Máme tento seznam od WHO, a teď můžeme vyvážet do světa. To je to, co dělají ve smlouvách Gavi.

A tato vakcinační aliance, toto zařízení COVAX… třetí strana tohoto akcelerátoru ACT. A oni by asi chtěli najít lepší regulační způsoby, aby se to stalo normálním procesem, že velké farmaceutické firmy jdou do mezinárodní organizace, ale je to vlastně smlouva mezinárodního práva soukromého, žádná mezinárodního práva veřejného. Protože problém mezinárodního obyčejového práva je, že není uznáván. Je to norma, od které se nelze odchýlit, že neexistují žádné lékařské zákroky bez vašeho souhlasu. Takže ano, je to obrovský problém.

Reiner: Takže jsme se dnes večer dozvěděli od všech ostatních odborníků, samozřejmě včetně tří odborníků, kteří svědčili na začátku tohoto zasedání, že například ve Velké Británii byla zdravotní péče z velké části zprivatizována, je kontrolována soukromými skupinami, soukromými charitativními organizacemi, Dozvěděli jsme se, že díky této privatizaci byl zprivatizován i jejich psychiatrický systém. Za tím vším stojí soukromníci. A takhle všechno ovládají. Dokonce vytvářejí své vlastní budoucí vůdce vedle toho, co dělá Světové ekonomické fórum, to znamená, že mají své vlastní lidi, kterým pak zřejmě říkají, co mají dělat na pozicích moci ve vládách. Když se podívám na WHO, je tam člověk jménem Tedros. Je to generální ředitel, kdo to je? Četl jsem v novinách, že v jeho vlastní zemi bylo na něj podáno trestní oznámení za genocidu. Je to typická, řekněme, loutka, kterou soukromé subjekty, které řídí zdravotnictví, využívají k prosazování svých cílů?

Astrid: Musím říct, že takového generálního ředitele jsem ještě neviděla. Znám jich hodně, ale tohle… Vím také zevnitř, že zaměstnanci s ním byli velmi nespokojeni. A žádali jeho rezignaci. A samozřejmě k tomu nikdy nedošlo. Takže ano. A další věc, pokud jsem to už neřekla, je, že ve správní radě nadace Gavi můžete vidět jména lidí, kteří byli součástí Gavi… Tedros byl součástí Gavi předtím, než byl zvolen generálním ředitelem. Je to střet zájmů. Byl ve správní radě v době mezi 22. lednem 2009 a zářím 2011. To je jeden z nich a druhá osoba se střetem zájmů, prezidentka Irska, která byl šéfkou Komise pro lidská práva. A já ji znám, ale velmi mě překvapuje, že tam byla s prezidentem Gavi od listopadu 2008 do září 2011. Můžu vám dát dokumenty, žádný problém. Přesně je to od 25. listopadu 2008 do 14. září 2011. A je tam mnoho jmen, která neznám. A jsem si jistá, že tam najdete mnoho jmen, která možná najdete i ve svých zemích, protože jsou zástupci zemí, kteří jsou v Gavi ještě dříve, než byli ve funkci. Takže je jasné, že už byl zapleten s Billem Gatesem.

Reiner: Ať se podíváte kdekoliv, vidíte střet zájmů. Debbie a Ana mají ruce nahoře.

Ana: Ano, zkontrolovala jsem, které země jsou členy WHO. Vidím jich hodně. Ve skutečnosti nevidím žádnou, kterou bych nepoznala. Jsou tam nějaké země, které nejsou členy WHO?

Astrid: Momentálně? Myslím, že USA… ne, ty se už vrátily. Vatikán je pozorovatelem v OSN, jestli to víte nebo ne. A to je také téma, o kterém jsem chtěla mluvit, když mluvíte o hodnotách, náboženství, psyops. Takže oni jsou pozorovatelé a jsou všude. Ostatní náboženství jsou obecně ve Světové radě církví, přímo před tou velkou budovou, kterou Bill Gates za naše švýcarské peníze postavil za tři roky. Chci říct… tohle musíte vědět. Ale ne, to byla otázka. Tak jsem odpověděla.

Ana: Neexistují tedy žádné země, které by nebyly členy. Vatikán je sice pozorovatelem, ale není členem.

Astrid: Nevím, jestli… Silvie… myslela jsem, že jich je 196. Silvie, jsi ztlumená.

Silvia: Takže jich je 196 podepsaných k Mezinárodním zdravotním předpisům, protože Vatikán a Lichtenštejnsko nejsou členy WHO. Ale jsou signatářem Mezinárodního zdravotního předpisu.

Reiner: Debbie má otázku.

Astrid: Chtěla bych jen dodat něco, co by mohlo být právně zajímavé. V poznámkách na konci tohoto mezinárodního zdravotnického předpisu z roku 2005 jsou dvě země, které vznesly výhrady, že s tím úplně nesouhlasí, protože chtějí uplatňovat svou globální bezpečnost na národní úrovni. A vy byste hádali, kdo to je. Jsou to USA a Írán. Takže je zajímavé, že dvou zemím se podařilo k tomu vznést výhradu. Jak to, že to ostatní neudělaly?

Reiner: Protože jejich lidé ještě nepromluvili, ale promluví, Debi.

Debi: Děkuji vám. Chtěla jsem se jen velmi rychle zmínit, když jste se zmínili o Velké Británii. Máme zde také vážný problém s neočkovanými, že každý, kdo se zdá být přijat do nemocnice s pozitivním testem na COVID-19, je zařazen do plánu péče na konci života. A zdá se, že pacientům se dává midazolam a morfium. A to bez jejich souhlasu. A bez souhlasu jejich rodiny. Tato rozhodnutí činí pouze lékaři. A rodina pacienta nemá možnost do toho zasahovat. Takže jsem se chtěla ujistit, že zahrnu i oběti této absolutní katastrofy, kteří nejsou očkovaní. A také jen upozornit na Cepi. Společnost Cepi byla založena v roce 2017. A Cepi a Gavi spolu velmi úzce finančně spolupracují.

A když byla Cepi v roce 2017 spuštěna, Bill Gates na Světovém ekonomickém fóru při zahájení řekl, že v podstatě vyškrtnou bezpečnost, co se týče klinických studií, a řekl to na rovinu. A skutečně se to objevilo ve zprávách UK Column. Ale Bill Gates řekl, že bezpečnostní údaje a výroba budou vyškrtnuty, což by umožnilo pokračovat v misi 100 dní, aby byly vakcíny zavedeny do 100 dnů od vyhlášení pandemie Světovou zdravotnickou organizací. Takže jsem to chtěla zmínit. A také, co se týče Whitney, která předtím mluvila o DARPA, máme svou vlastní jakousi zředěnou DARPA, chcete-li, ale máme také Welcome Leap, o kterém má Whitney spoustu informací, pokud jde o biologické zbraně a výrobu biochemikálií. A také se chci vrátit k patentu, protože Rothschildův patent z roku 2015… Když se podíváte na celý dokument, všechno, co dnes vidíme, bylo do něj vloženo a byl schválen v roce 2020. Ale byla mu dána priorita v roce 2015. Takže byl napsán v roce 2015.

A to, co vidíme nyní, je všechno v rámci tohoto patentu, takže tohle spolu s pandemií SPARS… a pandemie SPARS 2025 až 2028 byl koronavirus. A některé názvy jsou stejné jako ve futuristickém scénáři Johna Hopkinse, například Corovax. Takže je tam strašně moc podobností. A vím, že vy jste mluvili o Lockstepu, ale chci jen připomenout, že pandemie SPARS 2025 až 2028 uvádí rozdělení po měsících. A když se podíváte na to, kdy jsme poprvé začali v březnu, kdy jsme v naší zemi měli první případ, nebo v prosinci ve Wuhanu, tak to jde doslova měsíc po měsíci. Takže předpověď do budoucna, zdá se, bude antimikrobiální rezistence, což už je to, co se píše ve SPARSu. A zjišťujeme, že mnoho lidí v této zemi nemá přístup k antibiotikům a praktičtí lékaři tady nechtějí dávat antibiotika. Takže jsem to chtěla jenom nadhodit. Děkuji.

Reiner: Máme tedy spoustu důvodů obávat se o naši suverenitu. Jedním z nich jsou v neposlední řadě Mezinárodní zdravotnické předpisy Světové zdravotnické organizace. To se zdá být zastřešujícím tématem. Zdá se, že se tak prostřednictvím své ústavy a revize prostřednictvím revidovaných Mezinárodních zdravotnických předpisů snaží získat kontrolu nad zbytkem světa, samozřejmě včetně všech 196 členskýh států. Je toto hodnocení správné?

Silvia: Ano, myslím si… protože v první části své expertízy jsem zdůraznila, že vojenské aspekty byly do této agendy zahrnuty, ale nebyly jmenovány. Takže to je důvod, proč máme nyní druh pandemické reakce, která není lékařská, která je neproporcionální a politická. A my si to neuvědomujeme, protože zahrnuli tento bioteroristický scénář a přizpůsobili jazyk globální zdravotní bezpečnosti. Existuje také centrum pro civilní biologickou obranu. Jmenuje se Centrum pro civilní biologickou obranu. A měli také časopis, který se jmenoval Biologická obrana a nyní se jmenuje Globální zdravotní bezpečnost. Takže bychom neměli zapomínat na to, že biologická práce by minimálně mohla pokračovat. Takže je to mnohem političtější, jak by sami politici souhlasili.

Astrid: Dodám dvě věci. Měli bychom se obávat z celé OSN, protože Cíle udržitelného rozvoje je 17 cílů a 169 cílů je Agenda 2030. A všechno je to propletené, zejména například se změnou klimatu. Ale pod tím je spousta dalších mechanismů, na které je třeba se podívat. Druhá věc… například Aliance OSN pro financování cílů udržitelného rozvoje. Co to je? Když se v tom člověk hrabe, objevíte spoustu záhadných věcí, které musíte rozklíčovat. Ale druhá, která by vás mohla zajímat, je… vzpomeňte si, že pandemie nebo mimořádná událost v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu má čtyři typologie. Starala jsem se o případové studie a bylo velmi důležité je rozlišovat. A to je to, co bychom měli udělat s tím, co se děje nyní. Jsme zaměřeni na biologický faktor, ale vlastně první z nich je infekční biologie. Druhá je biologie přenášená potravinami.

A za tím je celá organizace, která se jmenuje Infostan. Třetí je chemická. To může znamenat rtuť, může to být kov, apod. A tam byl jeden expert Carston Rudschmidt, Němec, kterého jsem pozvala a on vždycky dělal velmi skvělé zprávy. ale velmi těžko se tam ti odborníci sháněli. A čtvrtá, která je velmi důležitá, a zjistíte proč, je radiace – jaderné záření. A v tom je ještě těžší najít odborníky. A já si to uvědomuji, protože v našich kurzech jsme zvali lidi, kteří se tím zabývají. Je to Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni, a to jsou odborníci na jádro. Černobyl, Fukušima… oni jsou tam první na řadě. A co mě šokovalo, když jsme dělali případové studie Fukušimy. Ptali jsme se, co WHO udělala? A oni řekli ne, WHO neměla přístup do Fukušimy. Odmítli jim udělit vízum. Protože první, kdo tam měl být, je MAAE, Mezinárodní agentura pro atomovou energii. A co je velmi zvláštní, je to, že oni mají dohodu nebo písemné prohlášení, které jim dává moc nad WHO. Takže jsem se šla podívat, co teď dělají s COVIDem. Zrovna dneska. Já vám s velkou radostí nebo s velkým strachem říkám, že oni mají na starosti sadu RT-PCR. Prezentovali to tak, že jsou nezávislí na OSN. Mají vlastní mezinárodní smlouvu a každý rok podávají zprávu Valnému shromáždění OSN a Radě sociálního zabezpečení.

Takže tohle je pro jaderné hrozby, které by mohly zabít celou planetu. Říkají, že MAAE vyvinula diagnostickou technologii odvozenou od jádra, která může pomoci odhalit a identifikovat COVID nebo cokoli jiného u lidí a u zvířat. Protože zvířata se léčí veterinární FAO – Potravinářskou správní organizací. A oni vyvinuli tento test. Tento test je velmi účinný, RT-PCR, protože je to polymerázová řetězová reakce a rychlý test, o kterém si myslí, že jsou odborníci, a to zejména na virus Ebola, Zika a africký mor prasat. Takže tohle jsem četla teprve dneska. A mně to něco říká. Protože oni teď nabízejí PCR testovací sadu a jejich laboratoř. Takže jsou propojeni s laboratořemi. Tam je síla a tam je třeba se na ty věci podívat blíž. Co si myslíš, Silvie? To je tedy poněkud znepokojivé.

Reiner: Máte na mysli jiné soukromé organizace nebo napůl soukromé nebo většinu těchto organizací, o kterých jsme dnes večer mluvili, v podstatě všechny mezinárodní organizace jsou více či méně kontrolovány soukromými občany, soukromými skupinami, charitativními organizacemi atd. Takže se to vrací k tématu, o kterém jsme dnes slyšeli jako o prvním, o tom, jak londýnská City, velké finance, v podstatě ovládá všechno, prostřednictvím svých vyslanců, svých soukromých lidí, kteří se snaží získat kontrolu nad zbytkem světa. Znovu opakuji, že si musíme vzít zpět svou suverenitu, to je to, co mi to všechno právě teď říká. A také se musíme mnohem blíže podívat na testování PCR, kterému se budeme věnovat na zítřejším zasedání.

Astrid: A možná se také podívejte na všechny nevládní organizace, protože ve WHO je světová aliance nemocnic, světové aliance aliancí aliancí… řídí to spousta Britů. A musíte také vědět, že je tam hodně vojáků, protože CDC v USA bylo dříve vojenské. A myslím si, že je pořád… myslím si, že to rozplétání těch světových nevládních organizací, podnikatelských zájmů v těch organizacích, protože tam jsou mechaniky, kde je velmi těžké je najít. A mají mnohem větší moc, než si myslíme.

Reiner: Lidé se musí naučit, že se musí odpojit a podívat se… začít demokracii zdola, podívat se na své regiony a komunity. Oni nejlépe vědí, co je pro ně dobré. Už je velmi pozdě. Vím, že Dipali je několik hodin před námi… tři nebo čtyři hodiny, že?

Dipali: Ano, čtyři a půl.

Reiner: Ach, můj Bože. Byl to velmi dlouhý den. A pokud nejsou žádné další dotazy, myslím, že bychom pro dnešek měli zasedání ukončit. Ano, pokračuj, Dextere, prosím.

Dexter: Ano, chtěl bych jen říct. Doktorko Silvie, zmiňovala jste globální zdravotní bezpečnost. A chtěl bych, abyste to možná jen dala do perspektivy, pokud jde o změny definice od Světové zdravotnické organizace v roce 2009. Silvie: Myslíte ta kritéria pandemie?

Dexter: Ano.

Silvia: Můj osobní názor je, že ve WHO si právě uvědomili, že už nepotřebují pandemickou definici. Protože všechno, co je potřeba, je falešná mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví, protože chtějí vyrábět vakcíny. A je jedno, jak je pandemie definována v neprávních dokumentech. Takže vlastně snížili tuto velmi vysokou laťku, protože si uvědomují, že mohou kdykoli udělat stav ohrožení veřejného zdraví, pokud se rozšíří mezinárodně. A dokud mají diagnostiku… Takže na toto téma, myslím, nesoustředili žádnou pozornost, a to je náš problém. A také právníci vždycky hledají tu definici pandemie. Ale nejsou žádné právní důsledky spojené s definicí pandemie. Ale je tu obrovský právní důsledek, pokud generální ředitel převezme tuto pravomoc a vyhlásí stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Dexter: Děkuji vám.

Virginie: Vysvětluje to, proč používají modely sira Fergusona? Aby zvýšili strach a vysvětlili, že existuje pandemie, protože epidemiologie a matematika, kterou na to použili, je nepoužitelná. Špatně se používá k tomu, aby se dnes zabránilo šíření viru. Používají tuto umělou informaci z těchto modelů. Zdá se velmi zvláštní, že použili modely sir Fergusona, které vůbec nefungují. Tyto modely byly duplikovány v jiných zemích, jako například ve Francii. A my jsme to považovali za samozřejmost. Vůbec to není založeno na zkušenostech z medicíny, je to jen matematika. To vůbec nemůžeme použít. Ráda bych věděla, jestli je to z toho důvodu, že WHO použila tyto modely ke zvýšení strachu z pandemie a k masové manipulaci.

Silvia: Nevím o tom nic konkrétního, protože vlastně měli všechno, co potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví, a národní vlády potřebovaly, aby obyvatelstvo s tím souhlasilo. Takže to potřebovali pro obyvatelstvo, protože v roce 2009 byla také vyhlášena první falešná pandemie, kde se vyráběly vakcíny, ale nikdo nebyl ohrožen. Alespoň mně tento podvod nehrozil, protože nebyly žádné mediální výstupy, které by nám vyhrožovaly. Ale teď potřebovali, aby obyvatelstvo zůstalo během lockdownů doma a aby se nakonec očkovali. To je moje osobní vysvětlení. Co ty, Astrid?

Virginie: Ano, model sira Fergusona přicházel jen s jediným řešením, a to byly vakcíny, žádná léčba, jen vakcíny.

Astrid: Mohla bych to jen doplnit, existuje mnoho vědeckých definicí, které změnily, ne pouze definici pandemie. Změnili definici zdravotníků, jsou to všichni, změnili ochranu osobních údajů, už neexistuje ochrana osobních údajů. Neudělali etiku, například v komunikaci v průběhu provádění mezinárodních zdravotnických předpisů. Je to k tomu, aby se lidi uklidnili, že nevíme, že hledáme něco, budete vědět, co se děje, a krok za krokem budete informovat lidi. A tady byl hned od začátku strach. A byla to psychologická operace nejen kvůli strachu, ale neustálému strachu s případy, s obrázky úmrtí, která nebyla úmrtí, protože dneska víme, že v roce 2020 nebyla větší úmrtnost.

Ale také s rozpory, jak se už říkalo… a to je v psychologii Melanie Kleinové, děláte psychotické lidi a děti, když říkáte: miluji tě, ale nenávidím tě, nebo současně říkáte: miluji tě a nenávidím tě. Takže udělali velmi šílený nesmysl koherence, žádná kontrola, žádný pocit kontroly. To je také další koncept v psychologii. A z lidí udělali naprosto nejisté lidi, což snižuje jejich imunitu. Mimochodem, co také udělali, psychologicky, vzali všechna náboženství a všechny systémy víry. A to je něco, co lidem nedá spát, a cenzurovali náboženství, cenzurovali smrt. Zakázali rituál smrti, což je jeden z nejdůležitějších rituálů, pokud chcete mít dobrý vývoj truchlení. Myslím tím soudržnost a uzdravení. Takže udělali mnoho věcí. Nejen, víte, ta manipulace… Neznám sira Fergusona, ale pokud můžu říct ještě jednu věc. Úplně obrátili hodnoty. A to je trochu taková ta psychóza Melanie Kleinové. Já tomu říkám syndrom Jeníčka a Mařenky, protože já vás mám rád, já vám to dám, já budu, víte, etický. Budeme vás dobře léčit vakcínou, a oni je zabíjejí. Naprosto zrušili etická pravidla výzkumu, která jsme vypracovali v letech 2006 až 2009. A já jsem se na tom podílela. Takže to s těmi hodnotami je také psychologickou operací.. Změnili hodnoty a definice.

Reiner: Je jisté, že tu nejde o zdraví.

Debi: Jestli bych ještě mohla něco říct k siru Fergusonovi. V roce 2002 předvídal, že ve Velké Británii dojde k 50 000 úmrtí na nemoc šílených krav. A předvídal to zcela nesprávně, kdy jsme viděli, že veškerý náš dobytek jsme spálili kvůli 150 úmrtím. Takže byl velmi nesprávný a my jsme byli ve Velké Británii velmi překvapeni, když jsme zjistili, že Neil Ferguson je zodpovědný za model této pandemie, protože v té minulé byl tak nesprávný. Několikrát se také dostal na titulní stránky novin a musel odstoupit z funkce v SAGE protože byl přistižen při porušování pravidel lockdownu. Jen jsem tohle chtěla k němu dodat.

Reiner: Otázkou je, jak je možné, že je stále v úřadu?

Debi: To je opravdu dobrá otázka. Obávám se, že na ni nedokážu odpovědět. Ale neměl by být.

Astrid: Střet zájmů.

Debi: Rozhodně. Také velmi úzce spolupracuje i se Saúdy. Zapomněla jsem zjistit název, který vlastně neumím vyslovit. Ale univerzita Imperial College má nejvíce absolventů z Číny. Když čínský prezident přijel na státní návštěvu, jediná univerzita, kterou navštívil, byla Imperial College. Imperial má obrovské vazby na Čínu. A také převzali řadu našich nemocnic, takže nyní máme Imperial národní zdravotní službu. Mohla bych mluvit hodiny o Imperialu a o profesorce Alici Gastové, která byla prezidentkou Imperialu, a která měla přednášku, založenou na knize 1984 George Orwella Takže se toho v Imperialu děje strašně moc, a mohla bych o tom mluvit mnohem víc. Ale profesor Ferguson byl zdiskreditován už v roce 2002 kvůli nemoci šílených krav. Jen jsem to chtěla zmínit. Děkuji.

Reiner: Je to skutečně ohromující kolik lidí, kteří jsou naprosto nekompetentní v tom, co dělají, jeden z nich je osoba, která řídí Evropskou komisi, selhala ve všech svých funkcích, které kdy zastávala. Je to neuvěřitelné, kolik naprosto nekompetentních lidí je udržováno ve funkcích, samozřejmě těmi, kdo je tam dosadili, těmi superbohatými lidmi, kteří se zdají být nějakým způsobem živeni a udržováni při životě prostřednictvím londýnské City a jeho pátých kolon, které se zdají být všude na světě. Budeme se muset blíže podívat na všechny tyto události.

Astrid: Jen bych dodala jednu věc, když mluvíme o McKinsey a syn von der Leyenové pracuje pro firmu McKinsey. A syn Fabuse ve Francii pracuje pro McKinsey. A víte, že Nepata… je to výraz, který se používá u papeže…

Virginie: Ursula von der Leyenová měla také problém, když byla myslím ministryní obrany v Německu.

Reiner: Také, když byla tajemnicí pro rodiny, nebo něco takového. Vždycky měla problémy, ale vždycky ji udrželi ve funkci.

Virginie: A to byl problém už smluv s McKinsey.

Reiner: To je hlavní… myslím, že McKinsey je v tomto všem významná instituce, protože jsme se dozvěděli od jiného odborníka, že Bill Gates využívá McKinsey, aby se ujistil, že jeho poradci se stanou poradci například Ursuly von der Leyenové, všech ostatních významných politických osobností, prostřednictvím sítě McKinsey.

Astrid: Ano, je úžasné, že před dvěma lety jsme měli v obchodech a na letištích úplně stejné zprávy, Jako umyjte si ruce, nasaďte si roušku… myslím alespoň v Evropě. Ale je to stejný hlas. Je to jako od marketingové agentury. Takže tohle by se taky mělo analyzovat, jestli je to všude stejný hlas.

Reiner: To také zkoumáme. Ale dnes večer to byl velmi dlouhý den. A vím, že Dipali se potřebuje vyspat. To my všichni. Takže pokud nejsou žádné další otázky, které by bylo třeba naléhavě zodpovědět, myslím, že bychom měli naše dnešní zasedání ukončit. A opravdu chci všem poděkovat, bylo to nesmírně cenné. Děkuji vám, Astrid. Děkuji, Virginie. Děkuji vám, Silvie. Děkuji vám, Dextere a Ano a Dipali. A samozřejmě děkuji vám, Debi. Moc vám děkuji. Jeden velký krok vpřed. Děkuji. Nashle. Uvidíme se zítra.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

10 komentářů

 1. Milý Davide,
  jste skvělý, díky za Vaše překlady. Občas Vám pošlu nějaký příspěvek.
  Pokračujte prosím!
  Zdraví Tomáš Dolejš

 2. Moc díky za další informace k tomuto celosvětovému podvodu se jménem COVID-19!
  Mimo toto téma si dovolím přidat informace k dalšímu světovému dění, tedy kolem RUSKA a UKRAJINY..:

  „Lodě se snaží vyhnout Černému moři kvůli riziku války. Již nyní dochází k narušení dodavatelských řetězců.“
  – Situace na Ukrajině se rychle vyhrocuje. Nikolaj Gorbačov, předseda Ukrajinské obilnářské asociace, potvrdil, že v důsledku zablokování námořních tras v Černém moři se ceny pšenice a kukuřice pravděpodobně zvýší o 20-30 %.
  – Ještě horší vyhlídky má Phin Ziebell, zemědělský ekonom z Reserve Bank of Australia, který tvrdí, že přerušení dodávek z černomořské oblasti ovlivní dostupnost potravin na celém světě.

  !A nejrychlejším způsobem, jak zastavit dodávky umělých hnojiv, je zastavit dodávky fosilních paliv, jako je ropa a zemní plyn! Sluneční nebo větrnou energii nelze přímo přeměnit na umělé hnojivo! Žádný GREEN DEAL nás nezachrání, právě naopak, ale tupé ovce nechápou všechny souvislosti.. Přímá konverze totiž neexistuje, zemní plyn a další fosilní paliva se přímo přeměňují na umělá hnojiva (nejprve na čpavek) velmi účinnou metodou, kterou prostě nelze srovnávat se „zelenou energií“. Nazývá se „Haberův proces“ . Byla vytvořena v roce 1908 a je pravděpodobně nejdůležitější chemickou reakcí pro výživu lidstva při současné úrovni populace: N2 (dusík) + 3 H2 (vodík) = 2 NH3(amoniak). V podstatě se jedná o přeměnu vzduchu na umělé hnojivo spojením se zemním plynem!

  A ten kapalný plyn, co nám už teď podsouvají od „ochránců“ z AMERIKY takto moc dobře nefunguje, co jsem zjistil…těch souvislostí je více.. Ale ty lži a lezení do západu už zavání vymaznáni Evropy jednou provždy. Mě stačí ty násilné řeči směrované jen a pouze na Rusko, ty diskuse plné nenávisti a vypnutím plynu z toho zkaženého Ruska atd., kdy ti lidi jsou snad úplně vymlětí a bez mozku myslící bytosti..

  == Podle mě proběhne „depopulace“ na více frontách…kdy bude zinscenovaný nedostatek potravin a bude to zbraní (spolu se smrtícími genetickými vakcínami) k dosažení celosvětové depopulace vyvoláním hladomoru, hladu a sociálních nepokojů. Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout světového hladomoru, je přerušit dodávky umělých hnojiv! Tedy zemní plyn… Ale ovce nchápou nic a ochotně vyhrnují rukávy na další dávky toxických vakcín ze západu… ==

 3. Všichni jsou zpět… NÁS NEZASTAVÍ A TOHLE POTVRDILO, ŽE VLÁDĚ DOŠLY ARGUMENTY A ZAČALI RADĚJI MAZAT NEHODÍCÍ SE INFORMACE PROTI JEDINÉ VERZI PRAVDY A PROPAGANDY !!

  Pane Formánku, přežili jsme dva roky lhaní kolem kovid, přežijeme i toto a pokud ne, zemřeme svobodní !

 4. Úctyhodný výkon přeložit tohle video, ale moc díky. Shlédla jsem po částech celé a jde mi z tolika informací hlava kolem. Ale aspoň má jasno, odkud vítr fouká. No, nic dobrého nás nečeká. Bude to boj o přežití, ale snad je pro nás ještě naděje.

 5. Tvl, neuvěřitelný výkon překladatele pokud na tom maká sám. Přelouskávat cizí jazyk z odposlechu do upravených titulek i s přepisem a ještě namluvit dabing. Klobouček.

 6. Dobry den Davide,
  pripravujete i dalsi dily Velke poroty Reinera Fuellmicha prosim ? Je to opravdu velice zajimave kam az jsou ochotny nektere bytosti zajit….

  Dekuji Vam, hezky den, Martin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů