Zástupce ředitele školy odhalen kvůli diskriminačním praktikám při najímání konzervativců (3. část)

Zástupce ředitele newyorské školy se stal druhým školským úředníkem, který odhalil diskriminační náborové praktiky a strategii indoktrinace dětí… Pokud uchazeči odpoví na „otázku týkající se diverzity a rovnosti začlenění“ nesprávně, „jsou prostě automaticky nepřijati