Technologický reset (1. část)

V první polovině dvoudílného seriálu o tom, co Klaus Schwab nazývá technologickým resetem (neboli čtvrtou průmyslovou revolucí), se podíváme na některé klíčové osobnosti a typy technologií, které mění svět, jak ho známe.