Corbettův report: Globální povstání proti digitální měně CBDC začalo!

Ve zkratce...

Plány bankéřů na zavedení digitální měny CBDC se hroutí... veřejnost jejich zavedení nepřijímá s otevřenou náručí, jak by si přáli. Odpor veřejnosti má smysl... to neznamená, že máme ještě vyhráno. Ale jsme na dobré cestě. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 20. srpna 2023

Zastavte tisk! Tady je můj dnešní horký pohled: CBDC jsou špatná věc.

Dobře, možná to není tak žhavé. Koneckonců, nemusím ani hláskovat „digitální měny centrálních bank„, aby moji dobře informovaní a zapálení čtenáři věděli, o čem mluvím, když se zmiňuji o CBDC. A myšlenka, že digitální forma programovatelných peněz s vypínačem centrálního bankéře je špatná věc? Ale no tak! To vycítí i ti nejnormálnější z normálních.

Ale tady je žhavá část mého žhavého pohledu: CBDC jsou u široké veřejnosti velmi nepopulární a máme šanci je zastavit.

Na první pohled vám to možná nepřijde jako kontroverzní tvrzení, ale opravdu se nad tím na chvíli zamyslete.

Pokud budete poslouchat stenografy a presstituty dinosauřích médií, uvěříte, že CBDC představují nejen vzrušující příležitost, jak převést náš zastaralý systém papírových peněz do digitálního věku, ale že nám je v příštím roce nebo dvou (pokud budeme mít štěstí!) nadělí dobrotiví technokraté z řad centrálních bankéřů.

Pokud však nasloucháte znalcům alternativních médií, uvěříte, že CBDC nejenže představují největší hrozbu pro lidskou svobodu v našem životě, ale že nám je zlí centrální bankéři vnutí v příštím roce nebo dvou (bez ohledu na to, co uděláme, abychom se jim ubránili).

Vidíte v těchto dvou „konkurenčních“ narativech podobnosti? V obou případech jste vy a váš názor na CBDC naprosto irelevantní. Je to hotová věc. Můžete je milovat nebo nenávidět, přijímat je nebo se od nich odvracet, ale ať už je váš postoj jakýkoli, budete nuceni je používat.

Ale to prostě není pravda. Ve skutečnosti jsme již nyní svědky masivního celosvětového odporu proti agendě CBDC. A tento odpor již způsobuje, že bankéři panikaří a stahují svůj velkolepý plán na ovládnutí světa.

V médiích establishmentu se samozřejmě o této reakci vůči CBDC nedozvíte. Proč by ostatně vyzdvihovala selhání svých pánů?

Ale kupodivu ani v alternativních médiích není o této reakci příliš slyšet.

Pojďme to dnes napravit, ano?

Globální odezva

A group of people holding a sign

Description automatically generated

Jak všichni víme, když globalisté hledají populaci, na které by mohli vyzkoušet svou nejnovější technologii zotročování, obracejí se na Afriku. Od genetických manipulací přes pokusy s vakcínami až po zemědělskou „revoluci“ – není nouze o příklady patokratů, kteří své experimenty s technokratickou tyranií maskují za filantropický zájem o chudé a sužované obyvatele tohoto kontinentu. Není tedy divu, že Afrika opět slouží jako laboratoř pro nejnovější projekt technokratů globalistů: digitální peníze.

Nigérie se proto stala jedním z prvních států na světě, který přijal oficiální digitální měnu národní centrální banky, když Nigerijská centrální banka (CBN) v říjnu 2021 za velkých fanfár uvedla na trh eNairu. Propagováno sloganem „Stejná Naira, více možností!“ třída bankéřů kolektivně zatajila dech, když sledovala, jak se jim tento zkušební provoz digitálních peněz rozvíjí před očima.

První výsledky tohoto experimentu však nebyly pro manipulátory s penězi slibné. Navzdory masivnímu prosazování eNairy ze strany vlády a dechberoucímu informování o jejím zavedení v médiích establishmentu se rok po uvedení digitální měny na trh ukázalo, že ji skutečně používalo pouhých 0,5 % obyvatel – jeden z 200 lidí.

CBN se nenechala odradit a v prosinci loňského roku zavedla nové bankovní předpisy, které omezují výběry hotovosti z bankomatů na pouhých 20 000 ₦ (45 USD) denně ve snaze zvýšit využívání národního CBDC.

Výsledek? Opět naprostý neúspěch. Vlastně horší než naprostý neúspěch. Skutečné povstání!

V únoru letošního roku vyšli Nigerijci do ulic, aby protestovali proti omezení hotovosti, a dokonce se pokusili vtrhnout do centrální banky.

Úředníci CBN nyní přeskupují židle na Titaniku a modernizují aplikaci eNaira, aby umožňovala bezkontaktní platby, jako by právě to bránilo lidem používat nové digitální zotročovací žetony bankéřů. Ale ať se to snaží zakrýt, jak chtějí, výsledky tohoto experimentu s měnovou manipulací jsou nyní jasně viditelné pro všechny. eNaira je selháním tak obrovských rozměrů, že nyní slouží centrálním bankéřům na celém světě jako varovný příklad toho, jak se věci mohou zvrtnout, když se digitální měna strčí do chřtánu neochotné veřejnosti.

Nejen v Nigérii však lidé říkají „ne, díky“ digitálnímu peněžnímu programu bankéřů.

V Evropské unii již probíhají protesty proti navrhovanému „digitálnímu euru“ Evropské centrální banky (ECB). Například v Chorvatsku aktivisté varují, že po přijetí eura jejich vládou „bude následovat zavedení digitálního eura a pak budete muset dát sbohem všem svobodám, které znáte“. V Nizozemsku mezitím demonstranti uspořádali shromáždění, na nichž varovali před nadcházejícím evropským CBDC a plánem ECB „kontrolovat výdajové návyky obyvatelstva“.

Také v Rusku – kde Putin právě podepsal zákon o „digitálním rublu“, který zavedla Ruská centrální banka jako oficiální národní měnu – už lidé vyhrožují, že se na svou vládu obrátí jako Nigerijci. Nedávné průzkumy ukazují, že pouhých 6 % Rusů je skutečně nadšeno možností používat novou CBDC. Tato rozšířená nedůvěra k digitálnímu rublu se odráží i ve zpravodajství o této měně na alternativních zpravodajských webech v zemi, které jsou plné článků odsuzujících technokratickou tyranii. Jeden takový článek shrnuje situaci konstatováním, že „lze jen konstatovat, že pokud občané aktivně využívají bezhotovostní transakce, pak sami vstoupí do koncentračního tábora elektronického bankovnictví, a to zřejmě zcela dobrovolně“.

A co v baště svobody, majáku na kopci, starých dobrých Spojených státech? No, velkohubí politici, kteří se vždy rádi postaví do čela průvodu a předstírají, že ho vedou, už předkládají (a dokonce schvalují) zákony, které mají zajistit, že CBDC v Americe nikdy nespatří světlo světa.

Čtenáři tohoto článku samozřejmě vědí, že tyto politické sliby nemají cenu papíru, na kterém jsou napsány. Přesto je navrhovaná legislativa důležitá, protože odráží dvě základní skutečnosti. Zaprvé ukazuje, že americká veřejnost nesouhlasí s programem CBDC. A za druhé signalizuje FEDu a dalším centrálním bankéřům, že pokud budou tuto agendu prosazovat příliš daleko a příliš rychle, riskují narušení celého svého zmanipulovaného měnového systému.

Bankéři se bojí

A person in a garment holding a bag

Description automatically generated

Překlad obrázku: „Nám by to také prošlo, kdybyste se do toho nepletli vy, konspirační realisti!”

Ano, dá se říci, že přinejmenším v otázce CBDC není momentum ve prospěch bankéřů. Ve skutečnosti je situace tak špatná, že establishment nyní začíná uvažovat o tom, zda zběsilý úprk směrem k CBDC neprobudí veřejnost k celému měnovému podvodu.

Eswar Prasad, vedoucí pracovník Brookings, minulý měsíc ve svém článku ve Financial Times varoval: „Centrální banky nesmí být slepé vůči hrozbám, které představují CBDC.“ Poté, co podrobně popsal všechny šikovné vlastnosti programovatelných peněz, které mohou budoucí vládci světa využít („zavedení záporných nominálních úrokových sazeb, které odrazují od spoření“, například), varuje centrální bankéře, že jejich předstíraná „politická neutralita“ by mohla být odhalena jako samozřejmý podvod, pokud se centrální banky začnou vměšovat do každodenních transakcí lidí.

Centrální banky by mohly být považovány za politické agenty, pokud by jejich přehled o platebních transakcích byl využíván pro účely vymáhání práva nebo dohledu. [. . .] Centrální banky již nyní čelí hrozbám pro svou nezávislost, důvěryhodnost a legitimitu. Čím rozsáhlejší bude funkčnost peněz, které vydávají, tím většímu politickému tlaku budou vystaveny. Takové inovace přinejmenším ohrožují integritu peněz centrálních bank.

Ach, copak nikdo nemyslí na důvěryhodnost centrálních bankéřů?!?

A právě v době, kdy Prasad a další začínají varovat, že bankéři s celou myšlenkou „programovatelných peněz“ možná zacházejí příliš daleko a příliš rychle, se zdá, že měnová mafie ustupuje z okraje CBDC… alespoň veřejně.

Právě v uplynulém týdnu vydala kolumbijská centrální banka bílou knihu „Očekávané makroekonomické dopady vydání maloobchodního CBDC„, v níž připouští, že pokud centrální banky budou prosazovat bezhotovostní agendu příliš daleko a situace „dosáhne bodu, kdy používání hotovosti brzy zmizí, peníze centrální banky by mohly ztratit svou roli měnové kotvy pro vklady a jiné formy soukromých peněz“. V uplynulém týdnu také Bank of Canada vydala zprávu „Neuspokojené platební potřeby a digitální měna centrální banky„, která uznává, že „spotřebitelé čelí jen malým platebním mezerám nebo třenicím, a proto by mohli mít relativně slabou motivaci k přijetí a – zejména – k používání CBDC ve velkém měřítku“.

Jinými slovy, centrální bankéři v tichosti přiznávají, že maloobchodní CBDC nemají žádné skutečné výhody a jejich zavedení má dokonce potenciální nevýhody.

Samozřejmě, jak už moji bystří čtenáři vědí, to neznamená, že je celá záležitost vyřešena, že se bankéři vzdali a že sen o CBDC oficiálně skončil. Ne, znamená to jen, že musí změnit taktiku a pokusit se najít jiné způsoby, jak veřejnost do digitálního gulagu dostat. Možná právě proto nyní přisluhovači centrálních bank otevřeně vymýšlejí strategii, jak nejlépe prodat svou agendu digitálních peněz neochotné veřejnosti.

Vezměme si například Izraelskou banku. Právě vydala novou bílou knihu, která údajně určuje „Zásady pro vytvoření ‚akceptace‘ a ‚síťového efektu‘ pro digitální šekel„, neboli, zjednodušeně řečeno: „Způsoby, jak přesvědčit lidi, aby používali naše virtuální otrocké mince“. Dokument zvažuje nápady, jak využít „síťový efekt“ k umělému povzbuzení přijetí digitálního šekelu. Plán se přirozeně nezaměřuje na způsoby, jak motivovat k používání CBDC, ale spíše na způsoby, jak si jejich přijetí vynutit, včetně povinnosti bank, poskytovatelů platebních služeb a obchodníků zapojit se do systému nebo donutit vládu, aby digitální šekel oficiálně prohlásila za zákonné platidlo.

Skutečnost, že bankéři nyní otevřeně plánují, jak nejlépe nacpat digitální peníze do chřtánu veřejnosti, může být na první pohled znepokojující.

Po dalším zamyšlení však skutečnost, že bankéři nyní přecházejí od pobídek, bonusů a slev ke klacku v podobě vládní regulace a vynuceného přijetí, neznamená, že hnutí proti CBDC je odsouzeno k neúspěchu.

Naopak. To, že bankéři nyní aktivně bojují proti široké veřejnosti, je známkou toho, že vítězíme a že CBDC nejsou nevyhnutelné.

Odpor je plodný

A person and person at a farmers market

Description automatically generated

Už jsem to říkal dříve, ale je třeba to zopakovat: neustálý proud propagandy, podmiňování a cenzury, kterému jsme vystaveni ze strany vlád, institucí establishmentu a jim nakloněných médií, není známkou jejich síly. Je to známka jejich slabosti.

Skutečnost, že musí ročně vynakládat miliardy dolarů na to, aby občanům vtloukali do hlavy lži a dezinformace a zabránili jim vidět pravdu, je tichým přiznáním, že na našich myšlenkách a názorech skutečně záleží. Koneckonců, proč by se vůbec obtěžovali nás propagandizovat, kdyby nepotřebovali náš souhlas (nebo alespoň naši poddajnou apatii), aby mohli pokračovat v prosazování své agendy?

Stejně tak skutečnost, že bankéři připravují další fázi své indoktrinační operace CBDC – snaží se přesvědčit stále skeptičtější veřejnost, že kompletní změna struktury naší měnové reality je nějakým způsobem prospěšná – je tichým přiznáním, že my jsme ti, kdo rozhodují o tom, zda CBDC budou zavedeny, či nikoli. Mohou si vychvalovat výhody svých digitálních otrockých tokenů, jak chtějí, ale pokud je odmítneme používat, světový řád CBDC se neuskuteční.

Bankéři jsou si této skutečnosti dobře vědomi. Ale uvědomujeme si to my?

Chápu, proč je toto poselství – že na odporu a protestech záleží a že globalistická agenda není nevyhnutelná – v „alternativních“ médiích tak nepopulární. Pokud by poselství znělo jednoduše: „Klid, všichni! Bitva skončila a CBDC byly poraženy! Teď jděte zase spát!“, pak se skutečně neliší od nepřátelské propagandy.

Ale to není poselství. Poselstvím je naopak to, že veřejnost je – prozatím a do doby, než se propagandistická mašinérie rozjede na plné obrátky – v drtivé většině na naší straně. Lidé programovatelné peníze NECHTĚJÍ a naprostá většina z nich vidí, co to je: další trik establishmentu, jak vzít více moci a kontroly každodenním lidem a dát ji do rukou bankéřů a jejich kumpánů.

Proto je právě teď čas chopit se hybné síly veřejného mínění a nasměrovat ji do skutečné produktivní činnosti. Můžeme podpořit povědomí o Cash Friday. Můžeme vytvořit místní obchodní komunity založené na alternativních a doplňkových měnách. Můžeme lidi kolem sebe seznámit s Agorist.Market. Můžeme propagovat komunitní měny a drahé kovy a decentralizované kryptoměny a barterové kruhy a milion dalších forem měn pro přežití, které zasvěcení korbeťáci zkoumají už léta.

Nastal čas sklidit semena, která jste zasévali! Veřejnost je na naší straně!

Ano, na vašem odporu záleží. to význam. Máme na tom svůj podíl. Teď pojďme ven a zatlučme poslední hřebíček do rakve CBDC.

Na co čekáme?

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

  1. Hezká pohádka. V Nigérii většina lidí ani neví, jak vypadá telefon.

    A ti hajzlové, kteří tohle tlačí, zdaleka na kolenou nejsou. Zatím jsou spíš na koni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů