Dr. David Martin & Reiner Fuellmich: Žádný nový koronavirus (a varianty) tu nejsou [exkluzivní rozhovor]

Ve zkratce...

Dr. David Martin, odborník na patentové právo, v tomto rozhovoru s německým právníkem dr. Fuellmichem sdílí šokující fakta o dnešní situaci kolem koronaviru. Více ve videu. Za pomoc s překladem děkuji Daně Faltusové a Josefu T.
Facebook
Telegram
VK

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Nový rozhovor s dr. Martinem o doplňujících info:

EXKLUZIVNĚ: Dr. Martin odhaluje, jak covid pandemie byla naplánovaná & jak covid „vakcíny” nejsou vakcínami

Přepis:

Reiner Fuellmich: Davide, omlouvám se, že jsem vás nechal čekat, je to moje vina. Jste ještě tam?

David Martin: Ano, jsem.

Fuellmich: Výborně. Rád vás zase vidím.

Martin: Taky vás rád vidím.

Fuellmich: Myslím, že bude nejlepší, když se představíte. Vím, že jste předseda M Cam International Innovation Risk Management, ale to moc lidem neřekne moc o tom, co opravdu děláte.

Martin: Z korporátní perpektivy, od roku 1998 jsme největším upisovatelem nehmotných aktiv používaných ve finančnictví v 108 zemích světa, takže ve většine zemí na světě. Naše upisovací systémy, které zahrnují celý korpus všech patentů, patentových přihlášek, federálních grantů, záznamů o veřejných zakázkách, záznamů e-státu atd.

Máme nejenom schopnost sledovat, co se děje a kdo je zapojen v tom, co se děje, ale monitorujeme řadu tématických zájmů pro různé organizace a osoby a také pro naše vlastní komerční použití, protože, jak asi víte, staráme se o tři světové akciové indexy, které jsou nejvýkonnější velké a střední akciové indexy z hlediska tržní kapitalizace na celém světě. Takže my máme za úkol monitorovat inovaci, která probíhá ve světě. a obzvlášť monitorovat finance ohledně této inovace, tak abychom věděli, že věci slouží finančním zájmům, korporátní zájmy jdou stranou, atd. Takže naše podnikání jsou inovace a jsou to finance.

Z pohledu této prezentace, jak víte, přezkoumali jsme přes 4000 patentů, které byly vydány ve spojení se SARS koronavirem a provedli jsme rozsáhlé přezkoumání financování všech manipulací koronaviru, což dalo vzniknout SARSu jako podskupině betakoronovirového rodu. Takže teď bych vám chtěl dát rychlý přehled o časové ose, protože v rámci této konverzace nemůžeme projít 4000 patentů. Ale vám a vašemu týmu jsem poslal dokument, který je výjimečně důležitý.

Tohle bylo zvěřejněno na jaře v roce 2020. Tento dokument, který máte a který může být veřejně publikován, je dost rozhodující, protože jsme vzali hlášenou genovou sekvenci, která byla údajně izolována jako nový koronavirus a takto označená organizací ICTV (Mezinárodní výbor pro taxonomii virů) spadající pod Světovou zdravotnickou organizaci. Vzali jsme opravdové genové sekvence, které byla nahlášeny jako nové a porovnali je se záznamy patentů, které byly dostupné od jara 2020.

A co jsme je našli, což také uvidíte v téhle zprávě, je přes 120 patentovaných důkazů, které poukazují na to, že prohlášení o novém koronaviru bylo doopravdy zcela klamné. Nebyl tu žádný nový koronavirus. Je tu nespočet velmi jemných úprav koronavirových sekvencí, které byly nahrány. Ale vůbec nebyl nalezen ani jeden nový koronavir. Ve skutečnosti, jsme v patentových záznamech našli záznamy sekvencí, kterým se přičítala novost, které byly v patentech, které chtěly společnosti registrovat už v roce 1999. Takže nejen že to nebylo v ničem nové, nebylo to nové přes dvě desetiletí.

Ale co udělám je, že vás vezmu na krátkou procházku patentovým prostředím, abych se ujistil, že lidi pochopí, co se stalo. Ale jak víte, do roku 1999 téma koronaviru nebo patentová aktivita kolem něj, bylo aplikováno pouze ve veterinární vědě. O první vakcínu, která kdy byla patentovaná proti koronaviru, žádala společnost Pfizer. Podali žádost o patent první vakcíny proti koronaviru, a šlo specificky o spike protein, takže ta samá věc, kterou jsme prý tak rychle vyvinuli.

První žádost byla podána 28. ledna 2000. Před 21 lety. Takže to, že jsme záhadně narazili na způsob, jak zasahovat do vakcín, je nejen směšné, je to neuvěřitelné. Protože Timothy Miller, Sharon Klepfer, Albert Paul Reed a Alaine Jones 28. ledna 2000 podali to, co bylo ve výsledku vydáno jako americký patent 6372224, což byla ta virová vakcína se spike proteinem proti K9 koronaviru, což je jeden z mnoha forem koronaviru.

Ale jak jsem řekl, raná práce až do roku 1999 byla zaměřena hlavně na vakcíny pro zvířata. Dvě zvířata, která dostávala nejvíc pozornosti, byly nejspíš práce Ralpha Barricka na králících a kraličí kardiomyopatii, která byla spojená s velkými problémy mezi chovateli králíků a pak K9 koronavirus v práci od Pfizeru, aby se dalo určit, jak vyvinout kandidáty pro S a spike protein vakcíny. Z čehož vyplývají jasné důkazy o tom, že ani koncept vakcín proti koronaviru nebo sám princip koronaviru jako patogenu, který by nás zajímal vzhledem k chování spike proteinu, není nic nového, ve skutečnosti je to podle patentových dokumentů 22 let stará věc.

Co je víc problematické a co je vlastně nejvíce neslýchaný problém je to, že Anthony Faucimu a NIAID (Národní institut pro alergie a infekční nemoci) přišla flexibilita koronaviru jako potenciální kandidát pro HIV vakcíny. Takže SARS vlastně není přirozený vývoj zoonotické úpravy koronaviru. Anthony Fauci v roce 1999 vlastně financoval výzkum na univerzitě v Chapel Hill v Severní Karolíně specificky pro to, aby se vytvořil, a nemůžete dělat nic jiného než naříkat nad tím, co teď přečtu, protože to pochází přímo z patentové přihlášky podané 19. dubna 2002, a slyšeli jste datum správně, 2002, kdy NIAID vytvořila infekční koronavirus s vadnou replikací, který byl specificky zaměřený na lidský plicní epitel. Jinými slovy, my jsme SARS vytvořili.

A patentovali jsme ho 19. dubna 2002. Před tím, než bylo jakékoliv údajné vypuknutí nákazy v Asii. Což, jak víte, následovalo za pár měsíců poté. Tento patent, vydán jako americký patent 7279327. Tento patent jasně ukazuje ve velmi specifické genové sekvenci na fakt, že jsme věděli, že S receptor, S vazebná doména, S1 spike protein a jiné prvky toho, co teď známe jako tento patogen, nejenže byly uměle vyrobeny, ale mohly být také synteticky upravovány v laboratoři, ničím jiným než používáním technologií genového sekvenování: stačilo vzít počítačový kód a přeměnit ho v patogen nebo prostředníka patogenu.

A ta technologie byla původně výhradně financována jako prostředek, díky kterému jsme mohli použít koronavirus jako vektor, kterým bychom mohli distribuovat HIV vakcínu. Nechám vás to přeložit, protože to je hodně materiálu. OK. A bude to jenom horší. Moje organizace byla požádána monitorovat porušování smluv o biologických a chemických zbraních během raných dnů kolem roku 2000. Určitě si vzpomenete na anthrax události v září roku 2001. A my jsme byli součástí vyšetřování, které zapříčinilo to, že kongres chtěl znát nejen původ anthraxu, ale také co bylo příčinou tehdejšího neobvyklého chování kolem ciprofloxacinu, léčiva, které bylo používáno k potenciální léčbě otrávení se anthraxem.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na projekt, děkuji ~

A během podzimu 2001 jsme začali sledovat obrovské množství bakteriálních a virových patogenů, které se patentovaly skrze NIH, NIAID, USAMRIID (Program infekčních nemocí ozbrojených služeb USA) a skrze řadu jiných agentur na světě, které s nimi spolupracovaly. A nás znepokojovalo to, že koronavirus byl vnímán nejen jako prostředek, kterým by se dalo manipulovat pro potenciální použití jako vakcínový vektor, ale že byl také velmi zřetelně zvažován jako kandidát pro biologickou zbraň. Takže naše první veřejné hlášení se událo před vypuknutím SARS v pozdější části roku 2001. Takže si dokážete představit, jak zklamaný jsem, že o 20 let později tu teď sedím, když jsem poukazoval na to, že na obzoru je problém ohledně koronaviru.

Ale po tom údajném vypuknutí, a vždycky budu říkat údajnému, protože je důležité pochopit, že koronavirus jako cirkulující patogen uvnitř virálního modelu, který máme, vlastně není pro člověka nový a není nový poslední dvě dekády. Byl součástí sekvence proteinů, které cirkulují už nějakou dobu. Ale to údajné vypuknutí, které se stalo v Číně v roce 2002 – 2003, způsobilo velmi problematické podání americkým CDC – Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí v dubnu 2003. A je nesmírně důležité, abychom tohle téma pochopili do detailu. Kromě patentování celé genové sekvence toho, co se stalo známé jako SARS koronavirus, což bylo vlastně porušení 35. amerického kódu sekce 101: nemůžete patentovat přirozeně se vyskytující látku.

Porušení 35. amerického kódu 101 byl hlavně patent číslo 7220852. Tento patent měl také řadu odvozených patentů s ním spojených. To jsou patentové přihlášky, které se rozdělily, protože měly několik patentovatelných věcí. Ale to zahrnuje americký patent 46592703P, což je vlastně docela zajímavé označení, a americký patent 776521. Tyto patenty, nejenže pokrývaly genové sekvence SARS koronaviru, ale pokrývaly také prostředek na jeho odhalení: RT-PCR.

Důvod, proč je to problém, je, že pokud vlastníte patent na ten gen jako takový a zároveň vlastníte patent na jeho detekci, máte lstivou výhodu tím, že máte schopnost stoprocentně řídit původ nejen viru jako takového, ale také jeho detekci. Což znamená, že máte absolutní vědeckou a informační moc.

A tento patent, kterého chtělo dosáhnout CDC, byl údajně odůvodněný jejich PR týmem tím, že každý by pak mohl koronavirus zkoumat. Jediný problém s tímto tvrzením je ten, že to je lež. A je to lež, protože patentový úřad nejen jednou, ale dvakrát odmítl patent této genové sekvence jako nepatentovatelný. Protože tato genová sekvence už byla veřejně přístupná k volnému užívání.

Jinými slovy, před tím, než CDC žádalo o patent, patentový úřad našel 99procentní shodu s už existujícím koronavirem, který byl zaznamenán ve veřejně přístupných dokumentech, a přes odmítnutí patentového kontrolora a po tom, co museli zaplatit a odvolat pokutu v roce 2006 a 2007, CDC přepsalo odmítnutí jejich patentu patentovým úřadem a nakonec v roce 2007 dostali patent na SARS koronavirus. Takže každé veřejné prohlášení CDC, že vše je ve veřejném zájmu, je negovatelné jejich vlastním úplatkem zaplaceným patentovému úřadu.

Tohle není něco přehlédnutelného, a co je ještě horší, zaplatili extra poplatek za to, aby jejich přihláška zůstala soukromá. Pokud vím, když byste chtěli poskynout informace pro veřejný výzkum, nezaplatili byste poplatek, aby ty informace zůstaly v soukromí. Přeju si, abych si vymyslel cokoliv z toho, co jsem právě řekl. Všechno je ale dostupné v záznamech veřejného patentového archivu, do kterých může nahlédnout kdokoliv z veřejnosti.

A veřejný PAIR systém, jak se mu říká na americkém patentovém úřadě, nemá nejen důkazy, ale i dokumenty, které vlastním. Toto je velmi důležité. Je to důležité, protože fact-checkeři opakovaně prohlašovali, že „nový” koronavirus, označený jako SARS-CoV-2, se ve skutečnosti liší od CDC patentu. A tady je jak genetický, tak patentový problém: pokud se podíváte na genovou sekvenci, kterou podalo CDC v roce 2003, znovu v roce 2005 a pak znovu v roce 2006, objevíte identitu někde mezi 89 a 99 procenty sekvenčního překrytí, které bylo identifikováno v tom, čemu se říká „nová” podskupina SARS-CoV-2.

To, co víme, je to, že hlavní označení SARS koronaviru, což je skupina betakoronovirového rodu, a podskupina, která se nazývá SARS-CoV-2, se musí překrývat z taxonomického hlediska. Nemůžete na něčem mít označení SARS, aniž by to v prvé řadě nebyl SARS. Takže to neupřímné ověřování faktů, které říkalo, že tak či onak CDC nemá nic společného s tímto konkrétním patentem nebo s tímto konkrétním patogenem, si myslí, že je nadřazené důvěryhodnosti zvěřejněných sekvencí, zároveň je to naprostá naivita s ohledem na ICTV taxonomii, protože ta velmi jasně říká, že tohle je ve skutečnosti podskupina skupiny, která se jmenuje SARS koronavirus.

Co je důležité: 28. dubna a poslouchejte, jaké datum to je, protože to datum je problematické, 3 dny po tom, co CDC podalo patent na SARS koronavirus v roce 2003, 3 dny poté, Sequoia Pharmaceuticals, firma, která byla založena v Marylandu, Sequoia Pharmaceuticals dne 28. 4. 2003 podala patent na antivirální prostředky pro léčení a kontrolu infekcí způsobených koronavirem. CDC podalo patent 3 dny před tím a léčba byla dostupná 3 dny poté. Jen se na chvíli zamyslete.

Fuellmich: Kdo jsou Sequoia Pharmaceuticals?

Martin: Přesně. To je dobrá otázka, protože Sequioa Pharmaceuticals, a ve výsledku Ablynx Pharmaceuticals, se staly součástí vlastnických podílů Pfizeru, Crucellu a Johnson & Johnson. Položte si jednoduchou otázku: jak by někdo mohl mít patent na léčbu na věc, která se vynalezla 3 dny před tím? Jo. Otázka patentování. Patent z 28. 4. 2003, číslo 7151163, který byl vydán firmě Sequoia Pharmaceuticals, má další problém: problém je v tom, že byl vydán a publikován před tím, než CDC patent na koronavirus byl povolen. Takže pravděpodobnost, že informace mohly být získány jakýmikoliv prostředky jinými než interními informacemi mezi těmito stranami, je nulová. Není fyzické možné patentovat věc, která léčí něco, co předtím nebylo publikováno, protože CDC zaplatilo, aby to zůstalo utajené. Toto, mí přátelé, je definice kriminálního spiknutí, vydírání a tajné dohody.

Toto není teorie, tohle jsou důkazy. Nemůžete mít informace, které v budoucnosti udají léčbu na něco, co předtím neexistovalo. Tohle by se mohlo ve výsledku vystupňovat do případu RICO (organizovaný zločin). Ano, přesně tak… jde o případ organizovaného zločinu (RICO). Ne že by mohl být, ale je. A tento sled událostí, který se odehrál v roce 2003 pro první koronavirus, se odehrál přesně podle stejného plánu, když vidíme SARS-CoV-2, když máme Modernu, která získala sekvenci spike proteinu přes telefon od Výzkumného centra vakcín institutu NIAID, a to ještě před definováním nové podskupiny.

Jak můžete léčit věc dřív, než tu věc vůbec máte? Bude to ještě horší. Ale ne, už to nemůže být horší. Ale může. 5. června 2008, což je důležité datum, protože je to během, doby kdy se DARPA, Program obranného výzkumu ve Spojených státech, aktivně začal zajímat o koronavirus jako o biologickou zbraň. 5. června Ablynx, který je teď, jak víte, součástí Sanofi, podal řadu patentů, které se specificky zaměřovaly na to, co nám bylo řečeno, že je nová vlastnost viru SARS-CoV-2. A slyšeli jste, co jsem právě řekl. Tohle je 5. června 2008. Konkrétně se zaměřili na něco, čemu se říkalo polybazické štěpní místo pro SARS-CoV, nový spike protein a S2 receptor vázající doménu, což je údajně nová věc pro SARS-CoV-2.

A všechno tohle bylo patentováno 5. června 2008 a tyto patenty byly vydány v tomto pořadí mezi 24. 11. 2015, což byl americký patent 9193780, takže tenhle byl vydán po moratoriu na „výzkum přidané funkce”, byl vydán po vypuknutí MERS na Blízkém východě, ale to, co najdete, je to, že pak v roce 2016, 2017, 2019 řada patentů, které všechny pokrývaly nejenom RNA řetězce, ale také dílčí složky genových řetězců, tyto všechny patenty byly přiznány Ablynx a Sanofi. A pak tu máme Crucell, Rubius Therapeutics, máme tu Children’s Medical Corporation (Dětská lékařská společnost).

Máme tu nespočet daších, které zahrnují Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově, Korporace pro proteinové vědy, Dana-Farber instut pro rakovinu, Univerzita v Iowě, Hongkongská univerzita, Čínské národní centrum lidského genomu v Šanghaji. Všechny odhalující v patentových složkách z let mezi rokem 2008 a rokem 2017, že každá vlastnost, která byla prý jediněčně publikována jedinou referenční publikací, nový netopýří koronavirus, odhaluje „přirozené vsuvky S1/S2 do místa štěpení spike proteinu a možný rekombinantní původ viru SARS-CoV-2. Studie, která byla běžně používána k rozeznání toho nového viru bohužel, pokud vezmete to, co hlásí jako nové, najdete 73 patentů vydaných mezi lety 2008 a 2019, které mají v sobě prvky, které jsou prý nové v SARS-CoV-2.

Konkrétně co se týče polybazického štěpného místa, S2 receptor vázající domény a spike proteinu. Takže ty klinicky nové komponenty klinicky jedinečného klinicky nakažlivého… víte, kam tím mířím… Nebylo tu žádné vypuknutí SARSu, protože my jsme vytvořili předtím všechny jeho složky. A do roku 2016, studie, která byla financována během moratoria na výzkum přidané funkce, které řeklo, že SARS koronavirus je připraven na lidský výskyt.

To bylo napsáno nikým jiným než Ralphem Barickem. Koronavirus byl nejen připraven na lidský výskyt, ale byl patentován pro komerční použití. 73 krát. Ralph Baric, myslím, že jsem viděl video, ve kterém vysloveně divákům říkal, že se s tím dá vydělat hodně peněz. Ano, dá. A on na tom vydělal hodně peněz. Takže pro ty, kteří chtějí žít v iluzi, že tak či onak to je konec příběhu, buďte připraveni pro ještě větší zklamání. Protože někdo věděl něco, v roce 2015 a 2016, což dalo vzniknout mému nejoblíbenějšímu citátu této celé pandemie, a tím nechci být roztomilý.

Můj nejoblíbenější citát této pandemie bylo tvrzení Petera Daszaka z roku 2015. Toto tvrzení Petera Daszaka v roce 2015, o kterém bylo napsáno ve vydání The National Academies Press, 12. 02. 2016, cituji: „Potřebujeme prohloubit veřejné pochopení pro potřebu lékařských protiopatření, jako je například pankoronovirová vakcína. Klíčovým hnacím mechanismem jsou média a ekonomika bude následovat mediální humbuk. Potřebujeme použít tento mediální rozruch jako výhodu k tomu, abychom se dostali k opravdovým problémům. Investoři zareagují, když na konci procesu uvidí profit.” Nechte mě to přečíst ještě jednou, protože nevím, jestli se možná ztratím v překladu. Takže nechte mě to prostě udělat a přečíst to pomalu.

A jak Američani milují, když mluví k vícejazyčnému publiku, možná bych to měl říct více nahlas. Neřeknu. „Potřebujeme prohloubit veřejné pochopení pro potřebu lékařských protiopatření, jako je například pankoronovirová vakcína. Klíčovým hnacím mechanismem jsou média a ekonomika bude následovat mediální humbuk. Potřebujeme použít tento mediální rozruch jako výhodu k tomu, abychom se mohli dostat k opravdovým problémům. Investoři zareagují, když na konci procesu uvidí profit.”

Fisherová: Peter Doshi, není to ten co…

Martin: Ne ne, Peter Daszak. Peter Daszak, ředitel EcoHealth Alliance.

Fuellmich: Peter Doshi je dobrý chlap.

Martin: Peter Daszak, osoba, která nezávisle potvrdila čínskou ne-teorii o ne-laboratorním úniku, protože to nebyl žádný únik z laboratoře, bylo to úmyslné použití spike proteinu jako biologické zbraně, aby dostali do lidí injekci, aby se stali závislí na pankoronavirové vakcíně. Nemá to nic společného s patogenem, který se vypustil a každá studie, která byla kdy zahájena, aby zkusila potvrdit laboratorní únik, je záměrné rozptýlení. Takže tu opravdu není nic, co by bylo nového? Nic. Nula. 73 patentů na všechno klinicky nové. 73 a všechny vydané před rokem 2019.

A dám vám největší bombu, abych vám dokázal, že tohle nebylo vypuštění vůbec ničeho, protože patent 7279327, patent na rekombinantní původ toho plicně zaměřeného koronaviru, byl záhadně převeden z univerzity v Chapel Hill v Severní Karolíně do Státního zdravotního institutu v roce 2018. Proč je tohle problém: podle Bayh-Dole zákona, americká vláda už má něco, co se jmenuje „Ustanovení o pochodovém právu”. To znamená, že pokud americká vláda zaplatila za výzkum, má právo z toho výzkumu těžit, kdy se jí zachce. Takže mi vysvětlete, proč v roce 2017 a 2018 najednou Státní zdravotní instut musel převzít vlastnictví patentu, na který už měli práva a byl držen na univezitě v Chapel Hill v Severní Karolíně.

A proč potřebovali podat osvědčení o opravě, aby se ujistili, že to bylo legálně uplatnitelné, protože v grantovém odkazu v prvním podání byla typografická chyba, takže se museli ujistit, že to měli nejen správně, ale také že každá typografická chyba, která byla obsažena v patentu, byla napravena. Na jediném patentu, který byl požadován, aby se vytvořil mandát Institutu pro výzkum vakcín, který byl sdílen mezi univerzitou v Chapel Hill v Servení Karolíně a Modernou v listopadu 2019, kdy UNC Chapel Hill, NIAID a Moderna začali sekvencování spike proteinové vakcíny. Měsíc před tím, než vůbec došlo k vypuknutí.

Fuellmich: Vy máte všechny důkazy, je to tak?

Martin: Jo.

Fuellmich: Vy mluvíte německy, že?

Martin: Jo.

Fuellmich: Takže je to všechno o penezích.

Martin: Vždycky to bylo o penezích. A jen abych odpověděl na otázku, která byla položena trochu dříve, scénář pro tohle byl poprvé napsán v 6. ledna 2004.

Fuellmich: 6. ledna 2004? Kdo ten scénář napsal?

Martin: Firma Merck. Na konferenci s názvem SARS a bioterorismus. Bioterorismus a nově vznikající infekční onemocnění, antimikrobika, terapeutika a imunitní modulátory. Merck představil myšlenku toho, co nazvali „nový normál”. Nový normál. Což je jazyk, který se stal brandovanou kampaní, kterou převzala Světová zdravotnická organizace, Rada monitorující globální připravenost, což byla správní rada, ve které společně zasedali čínský ředitel Centra pro kontrolu nemocí (CDC), dr. Elias z Nadace Gatesových, a Anthony Fauci. Ale první představení kampaně nového normálu, která měla za cíl přimět lidi, aby přijali univerzální pankoronavirovou vakcínu, se ve skutečnosti odehrálo 6. ledna 2004. Takže myšlenka nového normálu existuje už nějakou dobu.

Nebudu zde omílat další fakta až na to, že bylo velmi jasné, že Merck věděl… omlouvám se, že Moderna věděla, že to bude umístěno do přední linie s ohledem na vývoj vakcíny v březnu 2019. Tohle je velmi důležité datum. Protože v březnu 2019, z důvodů, které nejsou transparentní, najednou opravili řadu odmítnutých žádostí o patent. Je to velmi bizarní chování.

Ale opravili řadu žádostí o patent, aby specificky odkázali na záměrné nebo neúmyslné vypuštění… jejich výraz je úmyslné vypuštění koronaviru. Takže v březnu opravili čtyři zamítnuté žádosti o patent, aby zahájili proces vývoje vakcíny proti koronaviru. A začali řešit významný problém, který měli. Tím bylo, že spoléhali na technologii, kterou nevlastnili.

Dvě kanadské společnosti, Arbutus Pharmaceuticals a Acuitas Pharmaceuticals, ve skutečnosti vlastní patent pro obálku s lipidovými nanočásticemi, která je třeba, aby se fragment mRNA v injekci dostal v těle tam, kde má. A ty patenty byly podány jak v Kanadě tak USA a pak kolem světa, a jsou obdobou světového duševního vlastnictví. Moderna věděla, že nevlastní práva a začali se snažit vyjednávat s Arbutusem a Acuitasem, aby získali řešení patentované technologie lipidové nanočástice, a vložili ji do vakcíny.

A víme, že v listopadu podepsali kooperativní výzkumný vývoj s UNC Chapel Hill s ohledem na to, dostat spike protein uvnitř lipidové nanočástice. Takže ve skutečnosti měli kandidátní vakcínu předtím, než jsme měli údajné vypuknutí patogenu. Co dělá tento příběh nejvíce problematické, kromě těch zřejmých věcí, je to, že víme, že od roku 2016 až do roku 2019, na každé schůzi poradní rady NIAID Anthony Fauci naříkal nad faktem, že nemůže najít způsob, aby přiměl lidi k přijetí univerzální vakcíny proti chřipce, což byl jeho oblíbený cíl. Snažil se přimět populaci, aby se zapojila do tohoto procesu.

A co se stane velmi zřejmé s Peterem Daszakem, EcoHealth Alliance, UNC Chapel Hill a ostatními, a především v březnu 2019, v opravených žádostech o patent Moderny, vidíme, že přemýšleli nad otázkou, která zní: co kdyby došlo k neúmyslnému nebo záměrnému vypuštění respiračního patogenu? A co tuto konkrétní frázi dělá problematickou, je to, že je přesně recitovaná v knizi World at Risk, což je scénář, který vytvořila Světová zdravotnická organizace v září 2019.

Takže měsíce před vypuknutím údajného patogenu. Tento scénář říká, že musíme mít koordinovanou globální zkušenost s vypuknutím respiračního patogenu, a že tato zkušenost musí do září 2020 vést k zavedení univerzální kapacity pro řízení vztahů s veřejností, ovládání davů a přijetí univerzálního povinného očkování. To bylo září 2019. A slova o úmyslném vypuštění respiračního patogenu byla vepsána do scénáře, který, a cituji: „musí být dokončen do září 2020”.

Wodarg: To byl text od paní Bruntelové, která vedla tuto komisi, že?

Martin: Tohle je jednotné prohlášení Rady monitorující globální připravenost. Řada lidí si za to připisovala zásluhy a pak od těch zásluh ustoupili, ale ano, máte pravdu.

Wodarg: Je také pravda, že ACE2 receptor byl už popsán v patentech před rokem 2019?

Martin: Ano, máme 117 patentů o specificky mechanismu ACE2 receptorů pro SARS koronavirus.

Wodarg: Vždy říkají, že tohle je na viru nová věc.

Martin: Ne, není nová a není ani zdaleka nová. Je součástí publikací až z roku 2008. Mluvilo se o tom na vojenských konferencích, které se odehrály ve Slovinsku, po celé Evropě a po celé infrastruktuře DARPA. O tom víme už od roku 2013. Jde o izolaci a amplifikaci.

Fisherová: Opravy, které Merck udělal u odmítnutých žádostí o patent, šlo pouze o to, že jde o úmyslné vypuštění do prostředí, nebo přidali něco jiného?

Martin: Šlo o čtyři neúspěšné žádosti o patent, které byly v březnu 2019 v podstatě oživeny, a byla to Moderna… spletl jsem se. Mluvil jsem o Mercku, ale byla to Moderna, a chtěl jsem se opravit… omlouvám se. Ale jde o žádosti o patent Moderny, které byly v březnu 2019 opraveny, aby zahrnovaly slova o úmyslném vypuštění respiračního patogenu.

Fisherová: Nebyly odmítnuty z nějakého důvodu… prostě tam jen byly.

Martin: Ne, dělají proces podobné ostatním farmaceutickým společnostem, kdy schválí žádosti a neustále je upravují, aby využili nejdřívější prioritní datumy, ale to je důvod, proč se musíte podívat na upravení záznamů z žádostí, abyste zjistili, kdy došlo k přidání těch slov. Ale ano, skutečností je… a jak jsem říkal, nebudu zde omílat všechna data z patentů, ale jakékoliv tvrzení, že tento patogen je nějakým způsobem unikátní nebo nový, se rozpadá při konfrontaci s genovými sekvencemi, které jsou publikované v záznamech patentu.

A o to víc se rozpadá při konfrontaci s faktem, že samotný Peter Daszak uvedl, že musíme vytvořit veřejný rozruch, aby veřejnost přijala lékařská protiopatření v podobě plošného očkování proti koronaviru. A co to dělá nejabsurdnější, je skutečnost, že jak víme, že Světová zdravotnická organizace dříve označila koronavirus za takový mrtvý zájem… řekli, že jsme vymýtili obavu z koronavirů. Proč, když jsme ji vymýtili v letech 2007 a 2008, jsme začali utrácet miliardy dolarů globálně za vakcínu proti něčemu, co bylo vymýceno, jak se v roce 2008 vyhlásilo? Tak trochu to zapadá do kategorie neuvěřitelnosti… mírně řečeno.

Fuellmich: Neznamená to také, že když vezmete v potaz celý záběr důkazů, tak tohle – koronavirus a vakcíny – je nástrojem… a zájem DARPY z tohoto vytvořit biologickou zbraň… tohle je nástroj pro vše ostatní, co se na to nalepí, včetně… například kontroly populace.

Martin: Poslechněte… musíme i ve svém vlastním dotazování přestat věřit mainstreamovému narativu. Protože skutečností je, že tohle bylo vnímáno jako vysoce tvárná biologická zbraň. Není pochyb, že v roce 2005 šlo nesporně o zbraň volby. A iluze, do které se bohužel chytají i lidi s dobrými úmysly, je konverzace o tom, jestli se jedná o vakcínu proti viru. Skutečností je, že nejedná. Pícháme do lidí spike protein mRNA sekvenci, což je počítačová simulace… nepochází to z přírody, jde o počítačovou simulaci sekvence, o které se ví, a která byla patentovaná už roky.

Víme, že o té sekvenci se mluvilo například ve velmi věrohodných telefonních konverzacích, ke kterým došlo mezi Modernou a Výzkumným centrem vakcín. Nevím… kdybyste měli telefonát a slyšeli ATTCGGTTCCGABBB… je nějaká šance, že byste sem a tam vynechali nějaké písmeno či souhlásku? Ta absurdita za tím, že tohle je něco, co slouží k prevenci, je naprosto roztříštěna při konfrontaci s důkazy, protože důkazy jasně ukazují, že žádná farmaceutická společnost nevyvinula žádnou snahu v boji proti viru. Tohle je o tom, aby se lidem píchl S1 spike protein, o kterém se ví, že je škodlivý. Takže krycí příběh je ten, že když dojde k expresi spike proteinu (v těle), povede to k nějakému obecnému zmírnění příznaků. Ale skutečností je, že nikdy nebyl záměr očkovat populaci, jak je definováno vakcinačním vesmírem… A je důležité… jen pro záznam přezkoumejme… když se Anthony Fauci zoufale snažil publikovat některé ze svých „syntetických RNA vakcín”, patentový úřad zamítnul některé jeho vlastní patenty.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na projekt, děkuji ~

A chci přečíst, co mu řekl patentový úřad, když Anthony Fauci z NIAID si myslel, že se mu podaří patentovat mRNA vakcínu jako vakcínu. A zde je citát: „Tyto argumenty jsou přesvědčivé z pohledu, že antigenní peptidy stimulují imunitní reakci, která může produkovat protilátky, které se vážou na specifický peptid nebo protein, ale nejsou přesvědčivé, pokud jde o vakcínu.” Dobře? Toto je patentový úřad, to není nějaká agentura veřejného zdraví. „Imunitní odezva vytvořená vakcínou musí být víc než nějaká pouhá imunitní odezva, ale musí mít taky ochrannou funkci.

Jak bylo zmíněno v předchozím úkonu patentového úřadu, pod pojmem vakcína se uznává sloučenina, které zabraňuje infekci. Žadatel neprokázal, že tato bezprostředně vyžadovaná vakcína splňuje alespoň nižší standard objasněný ve specifikaci, natož definici vynálezu pro funkčnost. Proto patentové nároky 5, 7 a 9 nejsou funkční jako vakcína proti HIV…,” což je to, na čem pracoval, „…nejsou patentovatelným užitkem.“ Takže samotnému Antonymu Faucimu bylo řečeno přímo patentovým úřadem, že to, co navrhoval jako vakcínu, nesplňuje patentovatelný standard, právní standard nebo klinický standard.

Fuellmich: Davide, vím, že mnoho našich diváků je opravdu šokovaných. Mohu to vidět v odpovědích. Jeden z našich diváků je specialistka na PCR testy, profesorka Kammererová, nemůže uvěřit tomu, co se tady děje.

Martin: Tady je ta smutná a střízlivá ironie. Já jsem začal upozorňovat na tyto problémy už na začátku roku 2002. Po tom strašení s anthraxem. A tragédií je, že se teď ocitáme ve světě, kde máme stovky milionů lidí, kterým se píchá patogen stimulující počítačovou sekvenci, což je prodáváno pod tím, co patentový úřad, zdravotnická profese a co by FDA ve svých vlastních klinických standardech nenazvali vakcínou. Ale tím, jak používáme tento výraz, tak vystavujeme stovky milionů lidí něčemu, co bylo v roce 2005 známo jako biologická zbraň. Já samozřejmě mám v paměti stovky hodin těchto věcí, protože jsem to dělal po desetiletí. Takže pokud máte nějaké dotazy, rád je zodpovím.

Fuellmich: Jsem si jistý, že budou stovky dotazů Davide. Budeme v kontaktu, myslím, že budete zavalen e-maily od lidí, já je k vám přesměruji, nebo my k vám přesměrujeme, co nám příjde. Ale myslím… Oh, ano, máme Martina Schwaba, myslím, že má opravdu závažný dotaz.

Schwab: A po mě taky Wolfgang. Jsem profesorem práva na fakultě práva v Beilefeldu. Musím vám říct, že Jednotka ochrany ústavy ministerstva vnitra sleduje scénu tzv. popíračů korony. Popírač korony je kdokoliv, kdo se opováží nesouhlasit s… …s oficiálním příběhem… Ano, s oficiálním příběhem. Pokud si tato Jednotka ochrany ústavy všimne, že se účastním diskuze, že tato pandemie byla uvedena na scénu záměrně, pravděpodobně se mě pokusí vyhodit z mého zaměstnání, takže musím alespoň položit pár dotazů. Když jsem vás poslouchal, podíval jsem se na patent číslo 7220852 a 71551163. A 72200852 byl podán 12. dubna a 715… atd. byl podán 28. dubna 2004. Vidím zde rozdíl 16 a ne tří dnů, čemu jsem neporozuměl?

Martin: Ne, 23. dubna 2003 bylo hlavní datum podání od CDC. Schwab: Dobře. Ptám se na to, protože pokud se mě pokusí vyhodit z místa, musím poskytnou silný důkaz.

Martin: My jsme to všechno poslali… Vím, že Dr. Fuellmich má celý záznam ve Fauciho spise. 100 % těchto záznamů tam je. Další příloha, kterou jsem poslal, všechny záznamy jsou tam, včetně všech prioritních dat podání a dat vydání. Takže 100 % toho je v psaných veřejných záznamech a vy máte psané záznamy.

Schwab: Dobře.

Fuellmich: Já jsem si vytvořil svou vlastní složku a je označena David Martin.

Schwab: Dobře, dobře… Máme k dispozici analýzu mediálního zpravodajství a mohu potvrdit, že dává velmi jednostranný pohled na epidemii. Každý, kdo se opováží prohlásit, že ta hrozba je méně nebezpečná než to, co dělá vláda, bude odsouzen jako konspirační teoretik, apod. Takže média provedla přesně to, na co jste poukázal ve větě, kterou jste dvakrát zopakoval. Vlastně nám říkají příběh o delta variantě, která je údajně daleko víc nakažlivá než cokoliv jiného. Experti mi řekli, že v databázi je víc jak 40 000 virových kmenů.

Martin: Správně.

Schwab: Je možné, že tato delta varianta je nějaký druh mediálního humbuku, o kterém jste nám dříve říkal?

Martin: Neexistuje žádná taková věc jako alfa nebo beta, gama nebo delta varianta. To je způsob, jak dosáhnout toho, co zoufale chtějí… a to do jaké míry mohou být jedinci donuceni akceptovat něco, co by jinak neakceptovali. Nebylo v žádných publikovaných studiích o tom, co je údajně delta varianta…

Nebylo zde spočítáno číslo R v populaci, což je míra replikace. Co bylo odhadnuto, byly počítačové simulace. Ale bohužel, pokud se podíváte na GISAID, což je veřejný zdroj pro zadávání kterékoliv z množství variant, zjistíte, že zde nebyla schopnost nalézt jakoukoliv klinicky pozměněnou genovou sekvenci, která má pak klinicky vyjádřenou variaci. A to je problém celou dobu. To je problém, který jde k začátkům toho, co byla údajná pandemie. Protože nemáme žádný důkaz, že změna genové sekvence má absolutně jakýkoliv klinický význam. Není jediná stať, publikovaná kýmkoliv, která by zjistila, že cokoliv nového od listopadu 2019 má klinickou odlišnost od čehokoliv, co předcházelo listopad 2019.

Problém s těmi 73 patenty, které jsem popsal, je, že těchto 73 patentů všechny obsahují to, co bylo nahlášeno jako nové v prosinci a lednu 2019 a 2020 v tomto pořadí. Takže problém je, že i pokud bychom měli akceptovat, že existují idiopatické zápaly plic, i kdybychom měli akceptovat, že je tady nějaká skupina symptomů způsobených patogenem, nemáme jediný publikovaný důkaz, který nám říká, že cokoliv na podskupině SARS-CoV-2 má klinickou odlišnost od něčeho, co bylo známo a publikováno před listopadem 2019 v 73 patentech datovaných od roku 2008.

Fisherová: A nemohlo to být tak, že ta varianta delta, že ten rozdíl je, že klinické symptomy jsou stejné, ale že to má schopnost infikovat někoho, kdo již prošel např. „variantou B”.

Martin: To je, proč jsme viděli enormní množství odpovědí a reflexivního chování v návaznosti na mediální humbuk. Neexistuje, a já to zopakuji, neexistuje žádný důkaz, že delta varianta je jakkoliv odlišná od čehokoliv jiného v GISAID. Fakt, že my teď hledáme věc, neznamená, že to je věc. Protože my se díváme na fragmenty věcí a faktem je, že pokud zvolíme jakýkoliv fragment, víte, zítra bych mohl přijít s variantou omega a mohl bych říct, že hledám tento podřetězec buď DNA nebo RNA a nebo i proteinu, a mohl bych běhat po světě a vykřikovat – ó můj Bože, bojte se omega varianty.

A problém je, že způsob, jakým dnes sekvenujeme genomy, což je vlastně proces skládání, to je, čemu v matematice říkáme prokládání, my nemáme žádný výchozí bod, abychom věděli, jestli ta věc, na kterou se díváme, je odlišná buď od klinického nebo dokonce genomického významu. Takže jsme uvězněni ve světě, kde bohužel, pokud se podíváte do statí, které izolovaly delta variantu a položili jste si otázku, je delta varianta něco jiného než část sekvence v systematickém posunu již předložené jiné sekvence, odpověď je, že to je jenom změna toho, kdy začnete a skončíte číst to, čemu říkáte čtecí okno. Není tu nic nového. Ano, Wolfgangu.

Fuellmich: Zkrátíme tento dlouhý příběh. On souhlasí s vaší analýzou, chápe vaši frustraci v tom, že jste na toto upozorňoval svět před téměř 20 lety. A obdivuje vaši houževnatost. Je extrémně vděčný za to, že jste se na tento problém podíval tak zblízka přes patentové právo. Dr. Wodarg je přesvědčen, že patenty jsou opravdu problematické, protože se ukazuje, že je to asi 5 krát dražší patentovat léky ve srovnání s tím, kdy veřejné univerzity dostávají stipendia na vyvinutí vakcín.

Martin: Udělám něco, co je velmi nefér, ale přiložím tento dokument velmi blízko k obrazovce. A to je jenom pro ukázkové účely, ale chci, abyste viděli, toto je Barickův patent, který potřebovala NIH, aby jim byl vrácen ze záhadných důvodů v roce 2018. 7279327, lidé si to mohou sami vyhledat. Ale pokud se podíváte na ty sekvence, které jsou patentované, což je jedna z věcí, které jsme provedli… podívali jsme se na publikované sekvence, a uvědomili si, že podle toho, kde vystřihnete sekvenční řetězec, budete mít stejnou věc, nebo jinou věc, založenou na ničem víc, než na tom, kde se rozhodnete udělat ten výstřižek. A chci vám přečíst něco… co pochází přímo z té patentové přihlášky.

Když hovoří o těch vláknech DNA, kterým říkají identifikační čísla sekvence. Říkají konkrétně, že tento organismus je umělá sekvence. To znamená, že to není sekvence, která je založena na pravidlech z přírody. To není něco, co mělo ukázat přírodní derivát proteinu nebo přírodní odvozeniny mRNA sekvence, která byla izolována. Každá z nich je ve skutečnosti syntetická, umělá sekvence. A pokud se vrátíte a projdete každou jednu z nich, což jsme udělali, co zjistíte je, že ty sekvence jsou v podstatě v mnoha případech sousedící a v mnoha jiných případech se překrývají.

A je pouhým určením rozmaru, jestli je nebo není něco součástí čtecího rámečku, nebo jestli je nebo není součástí konkrétní oligonukleotidové sekvence. Důvod, proč je to důležité, je, že pokud budeme zkoumat, co je nakonec vstříknuto jednotlivcům, potřebujeme přesnou sekvenci. Ne nějakou jakože podobnou.

Potřebujete tu samou sekvenci. A pokud se podívate na požadavek FDA a pokud se podíváte na evropského regulatorního prostředí a pokud se podíváte na regulatorní prostředí ve zbytku světa… z nevysvětlitelných důvodů, přesná sekvence, která je tzv. zesílena v injekci, se zdá být nepostižitelná. Něco, co nemůže někdo říct se 100% jistotou, že ta sekvence je X. Problém, který to představuje, je ten, že v této chvili, ať je nám jakkoliv řečeno, že běží klinické studie a různé jiné věci, my nemáme způsob, jak ověřit, že kompletní sekvence byla, je nebo by potenciálně dokonce i mohla být nakonec vyrobena do podoby lipidové nanočástice, která je nositelem frekvence, ve které je injekce podána.

A je důležité, aby lidé pochopili, že dokonce až do doby roku 2002 a po celou dobu přihlašování patentů v roce 2003 a těch militarizačních patentů, které začaly v roce 2008… V každém jednom z těchto případů jsou identifikovány fragmenty, ale jsou identifikovány bez specificity. Takže my nemáme přímé finální konce fragmentů. Máme fragmenty, které mají v zásadě hypotetizované mezery, do kterých může být umístěno cokoliv.

A to je důvod, proč já považuji „ověřování faktů” kolem situace s patenty za velmi neuspokojivé. Protože důvod, proč ověřovatelé faktů, mimo jejich všeobecně líné atributy, důvod, proč ověřovatelé faktů vlastně nekontrolují fakta, pokud jde o patentové záležitosti, je ten, že ty vlastní sekvence nejsou prezentovány v digitální podobě, která umožňuje snadné porovnání. My jsme doslova museli vzít fotografie předložených tištěných dokumentů a následně je převést do kódu a provést naše vlastní posouzení. To nemůžete udělat na stránce Evropského patentového úřadu. To nemůžete udělat na datech WIPO ze Ženevy, to nemůžete udělat na datech amerického patentového úřadu. Musíte jít a musíte ručně rekonstruovat ty konkrétní genové sekvence, abyste je porovnali s tím, co bylo nahráno na veřejné servery, a pak zjistíte, že otázka novosti je něco, co nebylo řešeno, to je vyrobená iluze.

Wodarg: Mám ještě jednu otázku. Je možné… my vidíme, že chřipka zmizela, už nemáme žádnou chřipku. Viry chřipky jsou rovněž sekvenované… je možné, že tyto sekvence, o kterých nyní mluvíme, mohou existovat v obou typech virů, že je to jen záležitostí testování a záležitostí přístrojů k pozorování, jestli najdeme chřipku nebo jestli najdeme koronavirus. Pokud máte slovo s pěti písmeny… těch pět písmen najdete v mnoha knihách.

Martin: Ano přesně. Wolfgangu, vaše otázka je nádhernou metaforou toho přesného problému. Ten problém je, že pokud to, co hledáme, je to, co jsme se rozhodli, že stojí za to hledat, pak to najdeme. A dobrá zpráva je, že to najdeme na spoustě místech. A pokud jsme se rozhodli, že už to nehledáme, není zcela překvapivé, že to nenajdeme, protože my to nehledáme. Podstatou věci je, že ať už to je RT-PCR test, kde jsme se rozhodli, že jsou tam fragmenty… a mimochodem, já jsem se podíval na všechny regulatorní podání, které byly předloženy FDA, abych zjistil, jaký je ten zlatý standard, abychom získali schválení pro nouzové použití, a který fragment SARS-CoV-2 byl oficiálně ten oficiální fragment, který představoval ten standard pro srovnání.

A ten problém je, že vy nedokážete získat jeden standard. Takže to nadnáší otázku – ve světě, kde není jednotný stadard, co je to, co jste vlastně našli? Protože pokud hledám… a proč to prostě nepřečtu. Pokud hledám CCACGCTTTG, přidám to další vlákno G a nebo řeknu: ó ne, další sázka je GTTTAGTTCG… chápete, co myslím… jde o to, kde si zvolím, že začnu a skončím. Mohu říct – ó našel jsem to nebo ó nenašel jsem to. A já jsem nenašel tu shodu, kterou jsem promítl na ta data, protože jsem si zvolil takový způsob pohledu na data, že jsem nemohl najít shodu. Chřipka neopustila lidskou populaci. Chřipka byla neúspěšným desetiletí trvající mandátem k plošnému očkování, zoufale, zoufale propagovaným vládami po celém světě. Neuspěli a rozhodli se, že pokud chřipka nedostojí veřejnému slibu každého naočkovat, pak změňme patogen.

Wodarg: Jsou mnohé další, které mohou změnit.

Martin: Ó Bože, máme před sebou spoustu dalších.

Fuellmich: Ano, ale teď jsme jim na stopě.

Fisherová: Ráda bych vám něco řekla o vývoji ohledně toho Drostenova PCR testu. My jsme se podívali krátce, samozřejmě ne tak hluboce jako vy, do patentů, jak jste to právě popsal, ale podívali jsme se na ten zázračný, divný fakt, Drostenova vývoje testu, protože přestože by potřeboval (to publikovat) prostřednictvím svého zaměstnavatele Charité, který by byl oprávněn být držitelem těchto patentů tohoto vynálezu, on prostě publikoval ty instrukce ve WHO, takže každý to mohl vidět, takže celý vynález ztratil možnot být patentován. A to je trochu divné, pokud se na to podíváte.

Takže my jsme se dotázali Charité prostřednictvím svobodného přístupu k informacím a oni řekli, no protože byl velký spěch kvůli pandemii dostat ty testy ven, protože probíhala pandemie, proto jsme se nezabývali finanční stránkou, bylo nám to jedno… to je zvláštní postup, protože tento test má cenu miliard. Jak je to mohlo… tohle je veřejně financovaná nemocnice, jak mohli tohle jen tak dát… darovat celou tu věc… a pak, protože to taky bylo v úzké spolupráci se soukromou firmou TIB Molbiol, to je ta samá, se kterou vyvinul všechny PCR testy od roku 2002, od prvního SARS, MERS, Zika, atd…

Takže to je divné, protože on v podstatě fungoval jako otevírač dveří pro tuto firmu. Oni nám taky řekli, že to byl Drosten, který rozhodl, do které země, do které laboratoře, by firma TIB Molbiol zaslala testovací sady, aby pak vydělali víc peněz, protože on měl výhodu prvního. Drosten nebo tato firma. Je jasné… možná že tehdy tam nic nebylo, protože už běželo tolik patentů, ale teď je jasné, že tento virus nebo PCR test, kde není novost, možná nemohl patentovat něco, co nebylo nové. Takže to byla tedy velice logická věc, kterou tehdy udělal. A použil celou věc, aby na ní vydělal díky výhodě prvního. A možná je Drosten nějak zaangažovaný v této finanční stránce.

Fuellmich: On je jeden z nejdůležitějších lidí v tomto ohledu, protože za jeho nitky tahali nejdříve.

Martin: Ano, potřebujete vytvořit iluzi poptávky, a teď není nic lepšího k vytvoření iluze poptávky než naléhavost události, kterou jste vyvolali.

Fuellmich: To zní skoro jako komedie, ale není to.

Martin: Je to v tom, že my si musíme uvědomit, že částečným důvodem, proč pro nás bylo tak snadné to sledovat a monitorovat tuto konkrétní kampaň nátlaku a teroru, bylo to, že jsme to dělali už dříve. Začal jsem svoje komentáře tím, že jsem se ujistil, aby lidé věděli, že když jsme řešili hrozbu anthraxu… Vzpomeňte si, že zatímco jsme měli stovky tisíc vojáků na Blízkém východě, kteří údajně opláceli události ze září 2001, měli jsme dva poštovní inspektory, kteří vyšetřovali anthrax. Dva.

Největší údajný biologický útok na území USA a my jsme měli dva poštovní inspektory. Nemůžete upřímně věřit, že dva poštovní inspektoři jsou kriminalitu zastavující ohromující sílou vesmíru. Nemám nic proti poštovním inspektorům, ale mohu vás ujistit, že pokud bych vyšetřoval biologický útok, nedělala by to pošta, která by do vyšetřování nasadila dva poštovní inspektory. To bylo pokrytecké a kongres to věděl. A to je důvod proč… my jsme publikovali tuto věc. Není to zrovna bestseller, ale publikovali jsme každý zpravodajský brífink o každém porušení dohod o biologických a chemických zbraní, které podepsali lidé na celém světě. A je to telefonní seznam. Říká vám to, kde a kdo a kdo to financuje.

Takže pro nás nebylo těžké zjistit, že toto nebyla krize veřejného zdraví. Tohle byla oportunistická marketingová kampaň k provedení deklarovaného cíle a to je, proč je to Occamova břitva. To je nejjednodušší způsob, jak to popsat. Protože oni jsou ti, kteří to nastavili a realita Occamovy břitvy je, že řekli, že potřebují, aby veřejnost přijala protiopatření v podobě plošného očkování proti koronaviru. A oni potřebovali, aby média vytvořila humbuk, protože investoři se pohrnou tam, kde vidí zisk. Nemusíte spoléhat na cokoliv jiného, abyste objasnili události posledních 20 měsíců, než skutečné prohlášení skutečného pachatele.

Neprovádím tohle cvičení s upřeným pohledem, abych se pokusil porozumět, jestli bankovní lupič měl problémy s mámou. Když drží před bankou v ruce pytel s penězi, já opravdu provedu tu bláznivou domněnku, že to je možná bankovní lupič. Stejně tak pokud je někdo, kdo říká, že musíme použít média, abychom udělali humbuk kolem lékařských protiopatření, což je ve skutečnosti injekce syntetického, rekombinantního, chimérického proteinu, který byl vyvinut na základě počítačové simulace, jestli ve skutečnosti budu poslouchat motivace, proč se to dělá, poslechnu si člověka, který dělá ty manipulace, který říká, že investoři se pohrnou tam, kde vidí zisk. Nepotřebuji další vysvětlování.

Fuellmich: Já také ne. Dobře. Tohle je fascinující. Já jsem opravdu rád, Davide, my jsme hovořili před pár měsíci, možná před třemi, čtyřmi měsíci. Představil nás James Henry. A já jsem se pokoušel najít patentové právníky v této zemi, kteří by mohli mít zájem o tento případ. Existuje tady několik patentových právníků, kteří tomu rozumí, ale doposud není nikdo, možná se to změní, ale nebyl nikdo, kdo by byl ochoten se do toho pustit v kontextu koronaviru. To je ten problém.

Wodarg: To není nic nového. Já jsem se taky pokoušel najít takového právníka, který se specializoval na patenty pro komisi v německém Bundestagu před nějakými 10 lety nebo 15 lety. A nenašli jsme nikoho, protože oni se všichni báli jít proti systému, protože by to zničilo jejich práci. Bylo to velmi těžké.

Martin: Mějte na paměti, že tohle je starý problém. Protože problém je v tomto… Od doby založení Evropského patentového úřadu, Němci a Francouzi, nepřekvapivě, si udrželi nevraživost, což byla jen ta nejnovější verze nevraživosti, která se datuje staletí zpět. Ale když se založil EPO, role patentového úřadu v Mnichově se stala pro Německo velkou národní záležitostí. A představa, že němečtí patentoví kontroloři a němečtí patentoví odborníci si stále zachovali patentovou nadřazenost v Evropě, se stala dogmatem.

V roce 2003 a 2004, když byla Evropská patentová kancelář poprvé auditovaná mou organizací, ukázali jsme, že 20-30 % patentů v Evropě jsou patentové padělky, což znamená, že byly zkopírovány z předchozích patentů. Německá reprezentace Evropského patentového úřadu se málem zbláznila při představě, že dělali něco, co by bylo byť vzdáleně špatně. Když nám Evropská unie o pár let později zadala prověření softwarových patentů na žádost švédské delegace u Evropské unie, a my jsme ukázali stovky a stovky patentů, které byly ilegálně uděleny Evropskou unií skrze EPO, a pak jsme zjistili, že to byli němečtí patentoví kontroloři, a němečtí patentoví praktici, kteří byli zodpovědní za podávání patentů, znovu jsme byli svědky stejného křiku.

Takže tady máme dogmaticky drženou pozici, která říká, že i přesto, že Evropský patentový úřad má být celoevropský, v myslích německého patentového systému stále existuje nadřazenost nad zbytkem Evropy. A pokud zpochybňujete cokoliv včetně patentů udělených na biologickou zbraň, vstupujete na území, kde neexistuje žádné odpuštění.

Wodarg: Ano. My jsme měli několik dotazů u Transparency International, a byli jsme umlčeni, to téma nebylo následováno.

Martin: Ano, prostě nemůžete… Není to dostupné a je to tragédie… bohužel se z toho stala organizace, která uchopila regulatoriku a nedělá službu veřejnosti.

Fuellmich: Ano.

Martin: Děkuji za váš čas, který jste tomu věnovali a doufám, že to pomohlo. Fuellmich: Velmi nám to pomohlo.

Wodarg: Mockrát děkujeme.

Fuellmich: Bude to mít velkou odezvu. Děkuji Davide a hezký víkend.

Martin: Dobře, mějte se všichni hezky.

Fuellmich: Vy také, nashle.

Zdroj

Překlad: Dana Faltusová, David Formánek, Josef T.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

18 komentářů

 1. Milý Davidku, chcela som si stiahnuť toto video, ale akosi sa mi to nedarí, mohol by si mi poslať na mail odkaz na stiahnutie?
  Ďakujem vopred

 2. Naprosto fantastické povídání a pravdivý pohled na již cca 20 let vytváření dnešní „plandemické“ situace.

  1. Keby ste si pozrel video, tak by ste pochopil, prečo ho takto označili. Ale keďže ste si ho určite nepozrel, tak tu radšej NIČ nepíšte.
   … lebo fact checkeri povedali!

   1. Celé video jsem viděl Milane.
    Zajímají mě fakta která tvrdí že jsou pravdivá a ne vytržená z kontextu.

  2. FactCheck .org ® Projekt Centra veřejné politiky v Annenbergu.Annenberg Public Policy Center.Annenberg Foundation .Filantrop,miliardar Walter Annenberg

  3. Factcheck = ccenzura nepohodlných názorů. Něco jak Cemper a jeho manipulátoři. To je lidský odpad a teď urážím kanalizaci, omlouvám se jí.

  4. Ten článok je zbierkou urážok a obvinení bez podkladových argumentov. Je to typické ohováranie a klamanie. Napríklad tvrdenie že Mikowitz tvrdí bez dôkazov že vírus bol uvolnený z laboratória je prachsprosté ohováranie. Za prvé ona hovorí dôkazy a za druhé vtedy mala pravdu, to dneska už vieme.
   Otvor si trochu oči.

 3. pokud lidi nepřijmou jasný fakt, že experimentátor ovlivňuje „svou vůlí/chtěním“ výsledek pokusu, potud se budou vyrábét videa, bude se kecat kolem, budou se dít zaručeně pravdivé věci, atd….otázka a důkaz/verdikt/PRAVDA je ve filozofické/psychické rovině….nejdřív to máte v mysli a PAK na papíře, na stole, v pétriho misce, pod mikroskopem, …prostě když na tom trváte, tak se vám podle vaší vůle stane. A není co dodat…je to přesně tento výrok “ Až bílý muž/vědec/ otráví poslední řeku/moře/vodu, pak zjistí, že kameny se nedají jíst“. A tohle už věděli tak primitivní lidé jako byli Indiáni, žijící v divočině…
  Je v tom veliká moudrost, když budete k sobě upřímní – každý totiž zápasí za „své místo“ pod Sluncem! Jako civilizace jsme prohráli.

 4. V jednom proroctvi se rika: v poslednich dnech cloveka se odhali pravda a ten, kdo bude manipulovat s lidskou dna, dojde k nejtezsimu trestu Bozimu.

 5. Děkuji za všechna videa, ale za tohle nejvíc.
  Prosím o odkaz ke stažení, než to smažou.
  Nedaří se mi to.
  Děkuji

 6. toto video ma naozaj dojalo,dakujem za prekalad,aj ked robim supervisora v anglicku tak,tieto informacie by som asi nedokazal vsetky prijat v anglictine. Aj som podporil,len tak dalej.

 7. Veľmi dobré. Mňa by ale zaujímalo, prečo sa takíto ľudia nepostavia pred verejnosť a nahlas to nepovedia všetkým. Prečo sa takéto videá, resp, názory objavujú len takto „nenápadne“. Aby som to upresnil … ja im fandím … ale bolo by fajn to priniesť masám, rovnako ako tie informácie, ktorými nás kŕmia médiá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů