Corbettův report: Maska klimatického kultu smrti odpadává

Ve zkratce...

Hysterie kolem změny klimatu stále stoupá... příkladem je nedávná „studie”, která tvrdí, že lidé svým dýcháním podporují globální oteplování. James Corbett tato tvrzení a celou tuto temnou agendu rozebírá a ukazuje, co se za ní skutečně skrývá.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 10. března 2023

Slyšeli jste nejnovější nesmysly klimatických sektářů?

Ne, nemluvím o recyklaci lidských vlasů za účelem změny počasí.

A to nemluvím o nové módní vlně hanobení uměleckých děl (a americké ústavy) za účelem zastavení klimatických změn.

Ne, mluvím o neuvěřitelném, nově objeveném (a recenzovaném!) vědeckém faktu, že už samotné vdechování a vydechování je urážkou bohů počasí. Nebo, řečeno jazykem tvůrců titulků, které jsou trochu vyššího kalibru:

Lidé podporují globální oteplování pouhým dýcháním, tvrdí studie

Vskutku.

Ale četli jste skutečně studii, která tyto titulky vyvolala? A co víc, prokousali jste se tou pseudovědeckou propagandou, abyste se dostali ke krvelačné realitě, která se skrývá pod titulky? Když se do nich začtete, zjistíte, že skutečná užitečnost „vědeckých“ studií, jako je tato, nevyplývá z jejich domnělé vědecké hodnoty, ale z toho, jakou roli hrají při prosazování velmi temné agendy. A vyzbrojeni těmito znalostmi budete lépe připraveni čelit agendě sektářů.

Zaujalo vás to? Dovolte mi, abych vám to vysvětlil.

STUDIE

A person making a face

Description automatically generated

Koncem loňského roku vyšla v časopise PLoS One publikace Measurements of methane and nitrous oxide in human breath and the development of UK scale emissions“ (Měření metanu a oxidu dusného v lidském dechu a vývoj emisí ve Velké Británii), která uvádí, že „vydechovaný lidský dech může obsahovat malé, zvýšené koncentrace metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O), které přispívají ke globálnímu oteplování.“

Nebo jednoduše řečeno: lidské dýchání přispívá ke „změně klimatu“.

Pokud se podíváte na odkaz na samotný článek, zjistíte, že jeho autoři odebrali 328 „vzorků dechu“ od 104 britských dobrovolníků, aby zjistili, zda lidé vydechují skleníkové plyny – v tomto případě metan (CH4) a oxid dusný (N2O).

Výsledky? Ukázalo se, že ano, 31 % z odebraných vzorků bylo shledáno „producenty metanu“ (v článku příhodně zkráceně „MP“) a „[u] všech účastníků bylo zjištěno, že v dechu vypouštějí N2O“.

Víte, co to znamená?!

Ano, ani výzkumníci to nevědí. Konkrétně nebyli schopni zohlednit rozdíly v emisích u žádného z dobrovolníků na základě žádné ze zkoumaných proměnných (věk, pohlaví, stravovací návyky, kuřácké návyky).

Jednou věcí si je však tento tým vědců jistý: tyto překvapivé výsledky odhalily, že lidský dech je významným a dosud opomíjeným zdrojem klimatických změn.

Ale počkejte! To není všechno.

V této studii uvádíme pouze emise v dechu a emise střevních plynů pravděpodobně tyto hodnoty výrazně zvyšují, ačkoli v žádné literatuře nejsou tyto emise pro obyvatele Spojeného království charakterizovány.

Správně, „střevní plyny“! Vaše prdy opravdu zlobí bohy počasí, přátelé! A to ani nezačínám s kravským říháním!

Anglický král naštěstí již léta vyvíjí nejmodernější technologie, které se snaží čelit hrozbě kravského říhání.

A person in a suit pointing at a microscope

Description automatically generated

Teď jen kdyby někdo vyvinul něco podobného pro lidský dobytek.

A person wearing a blue mask

Description automatically generated

Aha, jasně. To je jedno.

Když pomineme hlouposti, existuje několik různých reakcí na „zprávu“, že podle „vědecké“ studie jste vinni z toho, že svým vdechováním a vydechováním způsobujete špatné počasí.

Pokud jste sami klimatickými sektáři (nebo někým, kdo bezvýhradně vstřebává propagandu klimatických sektářů), můžete to považovat za ospravedlnění své hluboce zakořeněné nenávisti k lidstvu. Potvrdí se vaše podezření, že lidé jsou rakovinou této země, a vy se možná rozhodnete schoulit do klubíčka a čekat na sladké vysvobození v podobě smrti (samozřejmě za předpokladu, že vaše ostatky bude možné kompostovat ekologicky šetrným způsobem!). Možná se utěšíte tím, že hodíte polévku na obraz, vylezete na vagón londýnského metra nebo uděláte něco stejně produktivního.


Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Darovaná částka
Frekvence daru


Nebo, pokud máte více než dvě mozkové buňky, můžete se rozhodnout ponořit se do studie ještě hlouběji a prozkoumat její předpoklady, metodiku a závěry.

  • Je 328 vzorků dechu od 104 dobrovolníků skutečně základem pro vyvození závěrů například o populaci Spojeného království (nebo celosvětové populaci)?
  • A nečiní tyto závěry statisticky bezvýznamnými skutečnost, že odhadovaný podíl člověkem vydechovaného CH4 a N2O (mezi 0,05 % a 0,1 % celkových emisí Spojeného království) je pod hranicí chybovosti národních inventur?
  • A navíc, opravdu potřeboval celý tým dobře financovaných „odborníků“ měsíce pečlivého studia a recenzovaný článek v časopise, aby potvrdil, že lidé skutečně dýchají?

Nebo, pokud jste veteránem tohoto druhu propagandy o změně klimatu, můžete být v pokušení jednoduše sklopit oči, povzdechnout si (s emisemi skleníkových plynů) a vrátit se ke svému obvyklému životu.

Ale počkejte. Děje se tu něco velmi důležitého. Každým takovým příběhem vám rádoby vládci lidstva sdělují něco o tom, kdo jsou a co s vámi plánují.

CO TO ZNAMENÁ

A group of people holding a banner

Description automatically generated

Jak už to u tohoto typu propagandy vydávané za vědu bývá, ukazuje se, že skutečný trik tohoto vědeckého podvodu nespočívá v tom, co se říká, ale v tom, co se neříká.

Konkrétně v závěru studie, poté, co autoři uznali, že nenašli žádnou souvislost mezi stravou a emisemi, varují před bagatelizací významu tohoto nepatrného (a statisticky bezvýznamného) příspěvku člověka ke skleníkovým plynům a … to je vše. Otázka, co se s těmito informacemi má dělat, zůstává zcela nezodpovězena.

V tu chvíli samozřejmě přijdou „ověřovatelé faktů“ z establishmentu se svými informacemi, že „vědecká studie nám samozřejmě neřekne, co s problémem dělat. Pouze dokumentuje a kvantifikuje problém!“.

Takováto odpověď však předpokládá, že tato studie byla publikována v naprosto objektivním vakuu. Že je výsledkem nezaujatého vědeckého zkoumání, které se zabývá pouze měřením a experimentem.

Ale není tomu tak. Ve skutečnosti je to – jak diváci Fake News Awards jistě vědí – konečný výsledek zásadně neobjektivního a důkladně zkorumpovaného trhu s myšlenkami, na němž se zveřejňují pouze výsledky, které jsou v souladu s dogmatem klimatické krize, a propagují se pouze ty výsledky, které naznačují řešení depopulace.

Jaký jiný závěr lze z těchto výsledků „dýchání přispívá ke změně klimatu“ vyvodit? Jak říkají sami výzkumníci: „Je nepravděpodobné, že by strava nebo budoucí změny ve stravování byly důležité při odhadu emisí [z lidského dýchání] ve Spojeném království jako celku.“ Žádná změna stravy tedy tuto emisní pohromu nesníží. Co tedy může snížit emise způsobené lidským dýcháním jiného než snížení počtu lidí, kteří dýchají?

Nic z toho ovšem není nikdy otevřeně řečeno. Nemusí to tak být. Je to nevyhnutelná logika uhlíkové eugeniky, zvrácené ideologie, v níž, jak jsem upozornil před patnácti lety, „lidský život už není něco, čeho si máme vážit, ale něco, co je třeba změřit v uhlíku a pak snížit“. Nebo v tomto případě mají být lidé zařazeni do kategorie „MP“ a poté redukováni.

Máte z toho všeho ochromující úzkost? Přinutí vás to pochybovat o tom, zda byste měli mít děti? Cítíte se kvůli tomu provinile, že jste se sami narodili?

Samozřejmě, že ano. Jeden příběh za druhým se v médiích objevují informace o tom, že stále více dětí a dospívajících trpí „klimatickou úzkostí“ – „chronickým strachem z ekologické zkázy“, jak ji definuje Americká psychiatrická asociace. Nedávná studie v časopise The Journal of Climate Change and Health například uvádí, že 78 % mladých Kanaďanů nyní tvrdí, že obavy ze změny klimatu ovlivňují jejich duševní zdraví. Není třeba hledat nic jiného než (synteticky vytvořené) plakátové dítě zeleného aktivistického hnutí mládeže Gretu Thunbergovou, abychom viděli, jak taková krize duševního zdraví ve skutečnosti vypadá.

A teď je tu ten problém. Vy – jako zdravá, milující, nepsychopatická lidská bytost – byste možná očekávali, že psychologové, psychiatři a další pracovníci v oblasti duševního zdraví budou mít zájem na uzdravení těchto ubohých dětí. Aby je zbavili viny za to, že se narodily. Pomáhat jim uvědomit si, že jako suverénní jedinci mají moc změnit svět. Chránit je před nepřetržitou propagandou klimatických kultů.

Ale pokud si to myslíte, mýlíte se. Ne, vyzbrojení psychologové ze skupiny Dissent Into Madness nepomáhají mladým lidem překonat jejich klimatickou úzkost. Oni ji aktivně pěstují.

Například Britt Wrayová, výzkumnice ze Stanfordu, která se specializuje na „klimatický smutek“ a duševní zdraví. Podle jejího názoru není klimatická úzkost něco, co je třeba léčit, ale něco, co je třeba podporovat.

„Klimatická úzkost sama o sobě není problém. [. . .] Je to vlastně velmi zdravá a normální reakce, když člověk chápe stupňující se civilizační hrozbu, s níž se v souvislosti s klimatickou krizí potýkáme.“

Ano, rádoby sociální inženýři si plně uvědomují, jaký dopad mají na obyvatelstvo desetiletí žvástů o konci světa. O to jde především. Jak jsem poznamenal loni ve svém úvodníku o šílené propagandě „uhlíkové stopy“, která se prosazuje ve jménu záchrany planety:

Kdybyste byli bohatý a mocný oligarcha s eugenickým přesvědčením a touhou snížit populaci, těžko byste vymysleli účinnější plán na realizaci svého programu depopulace, než je ten, který se před námi rozbíhá.

Nejprve přesvědčíte veřejnost, že jejich „emise“ jsou hrozbou pro dlouhodobé přežití lidstva, a dokonce i pro planetu samotnou.

Pak navyknete masy, aby neustále počítaly „uhlíkovou stopu“ svých každodenních aktivit, a naučíte je přijímat stále větší oběti ve jménu snížení této „stopy“.

Nakonec přesvědčíte důvěřivé obyčejné lidi, že skutečný problém nespočívá v jejich činech, ale v jejich samotné existenci. Přesvědčíte je, že samotný život je prvotním hříchem proti přírodě a že by byli menší přítěží, kdyby nechovali onoho domácího mazlíčka. Nebo kdyby neměli to dítě. Nebo kdyby se oni sami nikdy nenarodili.

Takže tady je skutečná otázka:

CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT?

A graffiti on a brick wall

Description automatically generated

Nejprve špatná zpráva: nepochybně znáte někoho – nebo spíše více než jednoho – kdo se cítí provinile za to, že existuje, a kdo věří, že je třeba zabít obrovské množství lidské populace, aby se zachránila planeta.

Nemusí to být nutně špatní lidé. Mnozí z nich se prostě ukázali být náchylnější k celoživotní indoktrinaci, která je naučila, že lidé jsou rakovinou této planety. Tito bohužel důvěřiví ovčané byli voděni za nos a věřili, že „populační bomba brzy vybuchne!“ a že musí „přispět k záchraně Země“ jen proto, že tyto lži slýchali celý život.

Co to ale přesně znamená? „Dělat svoji část“?

Zpočátku bylo snadné splnit svou část. Dokonce triviální. „Redukovat, znovu použít, recyklovat!“ říkali nám jako školákům… abychom o několik let později zjistili, že recyklace je podvod a že je od samého počátku známá jako zbytečná.

Pak nám bylo řečeno, abychom přijali drastičtější opatření. Musíme začít s příděly. Musíme se omezit! Musíme změřit naši uhlíkovou stopu a začít ji snižovat.

Poté se situace změnila k horšímu. Měli bychom raději začít měřit uhlíkovou stopu našich domácích mazlíčků a také ji snížit! Musíme „jíst brouky“, abychom uklidnili bohy počasí! A nemůžeme přece přivádět na svět další děti, ne? Pomyslete na jejich uhlíkovou stopu!

A nyní se ti, kteří bezvýhradně poslouchali každý diktát klimatického kultu, ocitli v nevyhnutelné závěrečné kapitole tohoto strašidelného příběhu, v níž se ukazuje, že náš dech je jedem, který zabíjí Zemi! Musíme najít způsob, jak omezit lidské dýchání!

Jsme tady a potácíme se jako jedna z postav ve staré epizodě Zóny soumraku. Celý svět se zbláznil a jen pár z nás to vidí. Co můžeme udělat, abychom z našich bližních, kteří jako dobytek míří na jatka, vytřásli trochu rozumu?

Ano, mohli bychom se pustit do klidné a rozvážné analýzy této studie „lidského dýchání“. Mohli bychom ji brát jako seriózní (i když chybný) pokus o kvantifikaci jednoho příspěvku k emisím do ovzduší a jednoduše poukázat na statistické nedostatky a analytické chyby, které obsahuje.

To by však znamenalo, že bychom nepochopili podstatu věci. Nejde jen o další chybnou vědeckou studii. Jde o součást zlověstné agendy. Nemůžeme jen tak obcházet její okraje. Musíme se postavit lžím u samých kořenů. Život není problém. Život je posvátný.

Ano, v tom, co vlády, armády a korporace dělají s životním prostředím, je spousta problémů. Nikdo nepopírá, že existuje mnoho věcí, které je třeba změnit, pokud chceme tento svět zachovat pro budoucí generace. Ale lidé jsou řešením, ne problémem. Vyhubení populace není řešením. Je to falešná šablona, která nám byla vštípena vrozenými eugeniky, kteří se nás chtějí zbavit.

Dokud lidé znovu neobjeví nadčasovou pravdu, že lidský život je posvátný, budou ochotně kráčet na jatka a s radostí čekat, až se řezníkova čepel spustí. To je ta nejděsivější představa ze všech.

Ale nakonec dobrá zpráva: pokud se necítíte provinile, že existujete, a pokud nevěříte, že obrovské množství lidí musí zemřít, aby se zachránila planeta, pak vám gratuluji! Podařilo se vám zachovat si intelektuální suverenitu tváří v tvář největší, nejdelší, nejlépe financované a nejlépe koordinované propagandistické kampani v dějinách lidstva. Už jen tato skutečnost je skutečně pozoruhodná a svědčí o vaší odolnosti a nezastavitelné síle dynamického lidského ducha.

Nyní je čas postavit se propagandě čelem a znovu probudit lásku k životu. Je to jediný skutečný protijed proti jedovaté propagandě kultu smrti.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Bylo by zajimave vedet, kolik CH4 a N2O vyprdi nemecka zelena predsedkyne Ricarda Lang s vahou ca. 150-160 kg, urcite to bude nekolikanasobek nevykrmeneho cloveka. A to k tomu urcite vypusti za rok pres tunu CO2, ackoliv normalni nevykrmeny clovek emituje tak asi polovinu. Jako zelena predsedkyne by mela jit prikladem a snizit emitovane plyny skoro na nulu. (nulu tezko dosahne, nebot tuk pozirajici cervy taky zpusobuji emise).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů