Corbettův report – Od nesouhlasu k šílenství: Útěk z blázince (4. část)

Ve zkratce...

Jak uniknout z blázince, který vybudovali političtí psychopati? Odpověď je jednodušší, než se zdá... více o tom v článku.
Facebook
Telegram
VK

Autor: James Corbett

Originál článku publikován ZDE: 14. dubna 2023

První část ZDE

Druhá část ZDE

Třetí část ZDE

V sérii Od nesouhlasu k šílenství s jsme se zabývali propojením psychologie a politiky.

V prvním díle tohoto seriálu „Zneužití psychologie“ jsem podrobně popsal proces, v němž se psychiatrická profese stala nástrojem represe a marginalizace politických disidentů.

Ve druhém díle „Blázniví konspirační teoretici“ jsem popsal, jak se tato psychologie stala zbraní proti konspiračním teoretikům a jak se patologizují ti, kteří se snaží poukázat na zjevné pravdy o světových událostech, jako je 11. září a podvody.

Ve třetím díle „Projekce psychopatů“ jsem dokumentoval psychopatologii lidí na pozicích politické moci a poukázal na to, jak se společnost sama pokřivuje, aby odrážela pokřivenou psychiku těchto psychopatů.

V závěru tohoto týdne se budu zabývat nejdůležitější otázkou ze všech: jak uniknout z blázince, který vybudovali političtí psychopati?

Patokracie

Corbettův report - Od nesouhlasu k šílenství: Útěk z blázince (4. část) • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Etatistická propaganda na Západě se nás snaží přesvědčit, že žijeme v demokracii, která je příkladem slavného ideálu Abrahama Lincolna „vláda lidu, lidem a pro lid“.

Tohle je ale manipulace. Ve skutečnosti žijeme v patokracii, kterou bychom mohli, vypůjčeni od Lincolna, popsat jako „vládu psychopatů, psychopaty a pro psychopaty“.

Ačkoli je „patokracie“ pro mnohé stále ještě cizím pojmem, jedná se již o dobře známý a důkladně zdokumentovaný fenomén. Tento termín zavedl Andrew Lobaczewski – polský psycholog, jehož životní dílo formovala zkušenost, že vyrůstal nejprve pod krutou nacistickou okupací a poté pod stejně krutým sovětským režimem – ve své knize Political Ponerology.

Lobaczewski definuje patokracii jako systém vlády, „v němž malá patologická menšina přebírá kontrolu nad společností normálních lidí“. V kapitole Politická ponerologie věnované tomuto tématu pak popisuje, jak se patokracie vyvíjejí, jak upevňují moc a jak obelhávají, oblbují, zastrašují a jinak přimějí nepsychopaty k účasti na svém šílenství.

Jak lze překonat přirozený odpor vojáků ke stisknutí spouště u zcela cizích lidí? Jak se mohou lékaři, kteří přísahali, že nebudou škodit, podílet na podvodném šílenství posledních let? Jak lze přimět obyčejné policisty z řad dělnické třídy, aby brutálně mlátili pokojné demonstranty? To jsou otázky, které nedávají spát jak patokratům u moci, tak těm, kteří se snaží patokracii uniknout, i když z velmi odlišných důvodů.

Naštěstí nemusíme o těchto otázkách uvažovat ve vzduchoprázdnu. Podmínky pro vytvoření prostředí, v němž lze průměrného člověka přimět k účasti na zlých činech, totiž psychologové zkoumají, katalogizují a diskutují o nich už více než sto let. Nepřekvapuje však, že tento výzkum, který měl údajně sloužit k lepšímu pochopení toho, jak se lidé mohou takové manipulaci bránit, byl místo toho patokraty využit jako zbraň a použit k vyladění systémů pro generování poslušnějších vykonavatelů rozkazů. To bylo ostatně součástí smyslu známých, ale téměř zcela nepochopených Milgramových experimentů (o nich více níže).

V této fázi našeho zkoumání si konečně začínáme uvědomovat plný rozsah problému, který představují psychopati na pozicích politické, podnikové a finanční moci.

Problém není jen v tom, že se psychologie stala zbraní proti těm z nás, kteří se chtějí zapojit do politického disentu.

A problém není jen v tom, že tento systém potlačování a patologizace nesouhlasu vytvořili doslova psychopati a jejich sociopatičtí poskoci.

Problém je v tom, že stát sám je psychopatický a aktivně deformuje morálku jinak duševně zdravých jedinců, což je vede k tomu, že si za materiální odměnu a pozici ve vládě osvojují psychopatické rysy.

To je problém patokracie.

Jakmile si uvědomíme závažnost této situace, nabízí se samozřejmá otázka: jak se zbavit politických psychopatů a svrhnout jejich patokracii?

Kvalita naší odpovědi na tuto otázku je jako obvykle přímo závislá na hloubce našeho porozumění základnímu problému.

Například člen Corbettova Reportu TruthSeeker nedávno v sekci komentářů takto formuloval problém svržení patokracie: „Možná bychom mohli najít způsob, jak odstranit psychopaty ze všech mocenských pozic.“

Na první pohled se tento návrh jeví jako rozumný postup. Koneckonců, kdybychom našli způsob, jak „odstranit psychopaty ze všech mocenských pozic“, pak by to automaticky vyřešilo problém politické psychopatie, nebo ne?

Ale jak poznamenal člen G. Jinping ve své odpovědi TruthSeekerovi:

„Budeme muset přijít s řešením (jak dostat psychopaty od moci), které bude brát v úvahu, že muž číslo dvě, číslo tři atd. jsou pravděpodobně jen psychopati, kteří jsou v dřívější fázi svého vzestupu na vrchol. Možná bychom mohli náhodně vybírat jména z telefonního seznamu, kdybychom ještě měli telefonní seznamy! Vážně, tohle je neřešitelný problém, který lze řešit pouze decentralizací moci. Neočekávám, že k tomu v dohledné době dojde.

Jak správně poznamenává G. Jinping, tento problém je skutečně rozšířenější, než si mnozí myslí.

Návrh TruthSeekera by byl životaschopný pouze v případě, že by se na politické pozice dostalo několik ojedinělých psychopatů. Pokud však ve skutečnosti existuje mnoho psychopatů, kteří mezi sebou soupeří o politickou moc, pak musíme pochopit, že odstranění současných politických psychopatů by pouze otevřelo dveře dalším, kteří by mohli nastoupit na uvolněná místa. A co hůř, vzhledem k psychopatické povaze stávající mocenské struktury je systém sám o sobě zárukou toho, že psychopati a sociopati, kteří z definice neprojevují žádné výčitky svědomí ani morální zábrany ubližovat druhým, nakonec zvítězí v krutém boji o obsazení nejvyšších míst v politické hierarchii.

Teprve když ustoupíme a prozkoumáme politický systém jako celek, můžeme ocenit, že samotná existence těchto mocenských míst, z nichž může hrstka jednotlivců vládnout masám, je sama o sobě konstruktem patokracie. Dokud nebudou tato mocenská místa zcela odstraněna, nikdy se nezbavíme boje o nadvládu, který odměňuje psychopaty za kontrolu nad ostatními.

K odstranění těchto míst moci však nedojde, dokud nezvrátíme základní předpoklad, že centralizace moci je vůbec nutná. A bohužel, jak správně poznamenává G. Jinping, vzhledem k relativně infantilnímu stavu politického vývoje lidstva nelze očekávat, že by Prsten moci byl v dohledné době svržen do ohně Hory zkázy.

Takže pro nás, morálně zdravé jedince, kteří v současnosti žijeme pod vládou psychopatů, zůstává otázka: co můžeme udělat, abychom svrhli patokracii?

Ukazuje se, že odpověď na tuto otázku může být mnohem jednodušší, než si myslíme.

Jistič

A person sitting at a desk

Description automatically generated with low confidence

V 60. letech 20. století se psycholog Stanley Milgram rozhodl studovat, do jaké míry ovlivňuje chování lidí slepá poslušnost vůči vnímané autoritě. S tímto cílem Milgram 7. srpna 1961 zahájil svou nechvalně známou studii poslušnosti.

Výsledky těchto experimentů, které jsou veřejnosti již dobře známé, údajně dokazují, že průměrní běžní lidé mohou být přiměni k tomu, aby zcela cizím lidem dávali elektrické šoky, o nichž se domnívají, že jsou potenciálně smrtelné, a to pouze na základě pokynů autoritativní osoby. Toto zjištění se nejčastěji shrnuje do faktu, že neuvěřitelných 65 % účastníků původní studie na 40 osobách bylo ochotno dát 450voltový šok – o němž se domnívali, že by mohl být potenciálně smrtící – osobě ve slyšitelném rozrušení, a to pouze na základě výzvy osoby v laboratorním plášti s deskami.

Milgramovy experimenty jako jedna z nejslavnějších psychologických studií 20. století vyvolaly nekonečné debaty, kontroverze a zkoumání. Kritici experimentů propagovaní NPR, kteří tvrdí, že většina účastníků studie věděla, že celá situace je falešná, a že neposlouchali ještě častěji, než se uvádělo, jsou často stavěni proti obhájcům experimentu z řad etablovaných psychologů, kteří správně poznamenávají, že šokující (slovní hříčka) závěry experimentů byly znovu a znovu nezávisle reprodukovány v jedné zemi za druhou po celém světě. (Při jedné obzvláště zvrácené reprodukci se výzkumníci dokonce snažili zajistit, aby žádný subjekt nepojal podezření, že experiment je falešný, a to tak, že roztomilým štěňátkům dávali skutečné elektrické šoky).

V případě Milgramových experimentů však téměř všem uniká, že se nejednalo o jeden experiment, který by byl proveden na jedné skupině 40 účastníků a přinesl jeden konečný výsledek. Ve skutečnosti Milgram provedl experiment celkem sedmnáctkrát se sedmnácti samostatnými skupinami 40 až 60 pokusných osob, přičemž v každé iteraci studie použil řadu experimentálních variant.

V jedné z variant změnil místo studie z kampusu Yaleovy univerzity na zchátralou kancelářskou budovu. V jiné variantě mohli testovaní dát pokyn asistentovi, aby jim dával šoky, místo aby sami stiskli spínač. V další variantě byl herec v laboratorním plášti, který hrál „experimentátora“, odvolán na služební cestu a nahrazen obyčejným mužem v obleku. A v další variantě musel pokusný subjekt počkat a sledovat jiného herce, který se stal „učitelem“ a prošel experimentem, než se sám ujal této role.

Každá varianta přinesla výrazně odlišné výsledky. Když například testovaný subjekt mohl dát pokyn někomu jinému, aby mu místo něho dával šoky, procento účastníků ochotných dát maximální (údajně potenciálně smrtící) šok se zvýšilo na neuvěřitelných 92,5 %. Když se experiment konal v kancelářské budově místo v areálu Yale, počet účastníků ochotných dát maximální šok klesl na 48 %. A když pokusná osoba sledovala jiné lidi, kteří se před ní ujali role „učitele“, a pozorovala, jak odmítají uposlechnout příkaz experimentátora k udělení šoku, ochota této osoby uštědřit maximální šok klesla na 10 %.

Dovolte mi, abych to zopakoval. Když pokusná osoba viděla, že někdo neposlouchá experimentátora, sama odmítla pokračovat v experimentu v 90 % případů.

To je překvapivý závěr, který byl z většiny zpráv o Milgramových experimentech vymazán: Neposlušnost, jakmile je jednou vymodelována, se v mysli veřejnosti stává možností.

Tento bod je zásadní pochopit, protože přesně jak upozornil Étienne de La Boétie před téměř 500 lety, malý kádr tyranů, jakkoli psychopaticky hrozivých, není schopen sám o sobě spravovat tyranii. Vyžadují aktivní účast mnohem většího počtu poslušných vykonavatelů rozkazů.

Je totiž důležité uvědomit si, že žádný z nejhorších excesů patokracie v poslední době by nebyl možný bez aktivní účasti velkých skupin obyvatelstva. Takzvaných „mandátů“ k očkování nedosáhl jeden psychopat v pozici politické autority, nebo dokonce houf takových patokratů. Umožnili je lékaři, kteří se na očkovacích akcích podíleli v rozporu se svými zkušenostmi, úsudkem a vzděláním, zaměstnavatelé, kteří ukládali svým zaměstnancům povinnost očkování, majitelé podniků, kteří ve svých provozovnách zaváděli kontroly očkovacích průkazů, policisté, kteří neočkované házeli do karanténních zařízení, pracovníci, kteří tato karanténní centra udržovali v chodu, soudci a právníci, kteří všechny tyto akce umožňovali, atd.

Totéž platí pro celou řadu patokratických zneužití, kterým jsme byli v posledních letech vystaveni. Tyto programy lze realizovat pouze tehdy, když většina lidí plní jejich příkazy a plní tak svou roli v operaci.

Stejně jako v době La Boétie je naše zotročení patokracií z velké části dobrovolným otroctvím, které se rodí z poslušnosti.

Spojíme-li La Boétieho poznatky s méně známými výsledky Milgramových experimentů, nalezneme vzor, jak svrhnout patokracii: velmi viditelné činy neposlušnosti.

Ale je to pravda? Může jediný akt neposlušnosti skutečně svrhnout patokracii?

Opět nemusíme o této možnosti spekulovat ve vzduchoprázdnu. Díky zázrakům moderní techniky můžeme skutečně sledovat záznam takové události, která se odehrává v reálném čase.

21. prosince 1989 vystoupil rumunský diktátor Nicolae Ceaușescu na náměstí Palace Square, aby promluvil k rumunskému lidu. Zpočátku to probíhalo jako řada podobných projevů, které v průběhu let pronesl. Mluvil o úspěších rumunské socialistické revoluce a pěl chválu na „mnohostranně rozvinutou socialistickou společnost“, která vznikla za jeho brutální vlády.

Pak se ale stalo něco mimořádného. Někdo vypískal. Toho bučení se chytili ostatní a stalo se z něj jásání. Davem se rozlehlo skandování „Timișoara!“, což byl odkaz na masakr politických disidentů Ceaușescovými bezpečnostními silami, který se odehrál jen o několik dní dříve.

Diktátor, který nebyl zvyklý na jakýkoli náznak nesouhlasu obyvatelstva, jemuž po desetiletí tak brutálně vládl, vyzval k pořádku. Jeho žena se dožadovala ticha, což Ceaușesca přimělo, aby řekl, ať zmlkne, a pak se pokusil pokračovat ve svém projevu. Znovu se však ozvaly posměšky.

Záběry z incidentu, včetně Ceaușescova naprosto zmateného výrazu, když si uvědomí, že se dav obrátil proti němu a že hrozba násilím nestačí k jeho zkrocení, jsou k nezaplacení. Na záznamu je zachycen okamžik, kdy tyranovi dochází, že lid jeho tyranii odmítl. Zbytek příběhu – výtržnosti a nepokoje, pokus o útěk Ceaușesca a jeho ženy, jejich dopadení vojenskými zběhy a poprava na Štědrý den – to vše vychází právě z tohoto okamžiku, kdy jeden člověk v davu jednoduše vyjádřil to, co cítil zbytek davu.

Jedná se o efekt jističe. Když řekneme ne nelegitimní autoritě, když se postavíme tyranům, když neuposlechneme nemorální příkazy, když odmítneme splnit nespravedlivé příkazy a požadavky, usnadníme tím lidem kolem nás, aby se postavili za to, o čem i oni vědí, že je správné.

Ale počkejte, je to ještě lepší…

Útěk z blázince

Corbettův report - Od nesouhlasu k šílenství: Útěk z blázince (4. část) • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Nejprve dobrá zpráva: patokracie jsou ze své podstaty nestabilní a jsou odsouzeny k tomu, že se jednou zhroutí pod vlastní vahou.

Jak Lobaczewski ve svém pojednání o tomto fenoménu zdůrazňuje, patokracie mají ze své podstaty řadu slabin, které činí jejich pád nevyhnutelným. Vyžadují například, aby se klíčové správní pozice obsazovaly nikoliv vyhledáváním nejschopnějších mužů a žen v široké veřejnosti a jejich povyšováním na základě schopností a zásluh, ale rekrutováním nejschopnějších poskoků z mnohem užšího okruhu psychopatů a sociopatů. To vede ke zdánlivě nekonečné přehlídce nekvalitních blbců a bezcharakterních imbecilů, kteří se dostávají do mocenských pozic, což značně degraduje efektivitu a stabilitu patokratického státu.

Patokrati, stejně jako všichni psychopati, žijí ve smrtelném strachu, že budou odhaleni jako patologičtí. Komentátoři psychopatie již dlouho poukazují na to, že maska příčetnosti – schopnost psychopata skrýt před ostatními svou morální vadu – je pro ně nesmírně důležitá. Koneckonců, jakmile jsou psychopati identifikováni, lze se jich účinně stranit a „eliminovat“ je z mocenských pozic, jak naznačuje výše uvedený TruthSeeker. Jak píše Lobaczewski:

Normální lidé se pomalu učí vnímat slabá místa takového systému a využívat možnosti účelnějšího uspořádání svého života. Začínají si v těchto věcech vzájemně radit, čímž pomalu regenerují pocity sociálních vazeb a vzájemné důvěry. Dochází k novému jevu: oddělení patokratů od společnosti normálních lidí. Ti druzí mají výhodu talentu, odborných schopností a zdravého selského rozumu.

Další, ještě lepší zpráva: pokud je pravda, že psychopati mohou vytvořit psychopatickou společnost, která z lidí udělá sociopaty, pak platí i opak. Zdraví, nepatologičtí lidé s láskou, empatií a soucitem mohou vytvořit společnost, která v sobě probudí lepší stránky lidské povahy.

To je skutečný cíl někdejších obětí patokratů. Ne odstranit politické psychopaty a převzít jejich mocenské pozice v psychopatickém politickém systému, který vytvořili, dokonce ani tento systém zcela zrušit, ale představit si svět, v němž soucit, spolupráce, láska a empatie nebudou jen podporovány, ale aktivně odměňovány. Svět, ve kterém se každý člověk může stát svým nejlepším možným já.

Je na každém z nás, abychom se stali vzorem toho, co chceme ve světě vidět. Stejně jako odvážný disident, který dokáže přerušit řetěz tyranie tím, že vyjádří svůj nesouhlas s tyranem, se i my můžeme stát vzorem lásky, porozumění a soucitu, který bude motivovat ostatní, aby se stali stejnými.

Koneckonců, pokud psychopati po staletí využívají psychologii jako zbraň, aby nás mohli účinněji ovládat, nemůžeme my využít naše znalosti lidské povahy k něčemu dobrému? A není to to, čemu by zdraví, nepsychopatičtí jedinci tvořící zdravou, nepsychopatickou společnost věnovali svůj čas a prostředky?

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

4 komentáře

 1. No a zde, ukázka, krátký video záznam – 3min o tom, jak je hašek vymletá chocholatá ukinda:
  paralelne.cz/2023/04/25/dominik-hasek-se-uplne-pomatl-chce-zalovat-nhl-za-to-ze-nechava-soutezit-ruske-sportovce/

  (pozn.: kdo mě, zná, ví, že záměrně odkazy neuvádím celé, stačí zkopírovat a vložit v prohlížeči)
  A de*bil chce zažalovat prej NHL. Jen mi pořád uniká za co a proč..
  Povšimněte si, že mu v příjemní píšu malé „h“, jak mi je u pr*dele!

  Dýýk tomu vemenu praskne za chvíli ta jeho žilka na kebuli co má, ten musí být alespoň po 3 dákách 😀
  Sláma u kravína! Hemeroidům sláva!!

  A inflace navzdory všem slibům centrálních bank, politiků a ukind, nezmizí. Asi takhle, problém spočívá v tom, že vlády a centrální bankéři mají strach z deflace, protože deflace znamená, že peníze se stávají hodnotnějšími. A tyhle nasekané vládní dluhy v případě deflace porostou. Potřebují tedy inflaci (která znamená, že se peníze stávají méně hodnotnými), aby pomohly snížit velikost dluhu.

  „Byli jsme první, kdo tvrdil, že čím složitější jsou formy civilizace, tím omezenější musí být svoboda jednotlivce.“
  – Víte, kdo to řekl?
  Jistý pan Mussolini.

 2. Tenhle článek by měl být zveřejněn každý půlrok znova, protože v něm je ten klíč, jak se vymanit z vlivu psychopatické vlády a z jejích psychopatických opatření. Neposlušnost a spojování normálních lidí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů