Dr. Mercola: Opičí obchod v pozadí propagandy opičích neštovic

Ve zkratce...

V době, kdy hysterie kolem COVIDu-19 pomalu ustává, se na její místo chystá další „pandemie”. Tentokrát jde o opičí neštovice. Co se za tím skrývá? Více v rozboru dr. Mercoly.
Facebook
Telegram
VK

Kniha od dr. Mercoly „Pravda o COVIDU-19” v češtině ZDE

Originál článku publikován ZDE: 30. května 2022

Stručný přehled

 • V době, kdy hysterie kolem COVIDu-19 pomalu ustává, se na její místo chystá další „pandemie“. Tentokrát se jedná o opičí neštovice, obvykle mírnou infekci, která často odezní během tří až čtyř týdnů bez léčby.
 • První evropský případ opičích neštovic byl zaznamenán 7. května 2022 ve Velké Británii. Poté byly zdánlivě přes noc hlášeny případy po celém světě. 20. května 2022 Světová zdravotnická organizace uspořádala mimořádné zasedání, na kterém projednala zprávy o více než 100 podezřelých nebo prokázaných případů v nejméně devíti zemích.
 • V březnu 2021 proběhla simulace epidemie opičích neštovic a v rámci tohoto scénáře byl 7. května 2022 identifikován první evropský případ opičích neštovic.
 • První případ v USA byl nahlášen 18. května 2022. Do 23. května bylo hlášeno podezření na opičí neštovice v dalších třech státech: New York, Florida a Utah.
 • Prezident Joe Biden prohlásil, že přísné karanténní protokoly nebudou v USA pravděpodobně zavedeny, nicméně již objednal vakcínu proti opičím neštovicím v hodnotě 119 milionů dolarů. Belgie mezitím zavedla 21denní karanténu pro každého, kdo bude mít pozitivní test, a Velká Británie vyzývá všechny, kteří přišli do přímého kontaktu s opicemi, aby šli do dobrovolnáé izolace na 21 dní.

Jak bylo předpovězeno, právě když hysterie kolem COVIDu-19 ustává, chystá se na její místo další „pandemie“. Tentokrát se jedná o opičí neštovice, infekci, která shodou okolností napodobuje mnoho příznaků pásového oparu vyvolaného COVID očkováním – a to natolik, že ministerstvo zdravotnictví v australském Queenslandu použilo k ilustraci obou infekcí stejnou fotografii (fotografie byly mezitím odstraněny nebo aktualizovány1).

První evropský případ opičích neštovic byl zaznamenán 7. května 2022 ve Velké Británii.2 Poté byly zdánlivě přes noc hlášeny případy po celém světě.3 Dne 20. května 2022 uspořádala Světová zdravotnická organizace mimořádné zasedání, na kterém se projednávaly zprávy o více než 100 podezřelých nebo prokázaných případů v nejméně devíti zemích, včetně Belgie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Švédska, Spojeného království, USA, Kanady a Austrálie.4

V době, kdy tento článek vyjde tiskem, bude počet postižených zemí a celkový počet případů pravděpodobně výrazně vyšší. První případ v USA byl nahlášen 18. května 2022.5

Do 23. května bylo hlášeno podezření na opičí neštovice v dalších třech státech: New York, Florida a Utah.6 Všichni pacienti byli údajně v dobrém stavu a státní zdravotnická oddělení se shodla, že tyto případy nepředstavují pro veřejnost žádné vážné riziko.

Prezident Joe Biden prohlásil, že přísné karanténní protokoly pravděpodobně nebudou v USA zavedeny, avšak již zadal zakázku za 119 milionů dolarů na výrobu vakcíny proti opičím neštovicím.7,8

Belgie mezitím zavedla 21denní karanténu pro každého, kdo má pozitivní test, a Velká Británie vyzývá každého, kdo byl v přímém kontaktu s nakaženým, aby se dobrovolně izoloval na 21 dní.9

Jak poznamenal Jimmy Dore v tomto videu, celosvětová epidemie opičích neštovic se zdá být dokonale načasovaná, aby vyvinula tlak na země, aby se vzdaly pravomocí v oblasti zdravotní péče ve prospěch WHO.

Světové zdravotnické shromáždění hlasovalo o změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR)10 v době, kdy byly identifikovány první případy. O důsledcích těchto změn jsem hovořil v nedávném článku. Jak poznamenal Dore, nácvik pandemie provedený právě v loňském roce zahrnoval také speciálně opičí neštovice. O tom se budu dále rozepisovat.

Co jsou opičí neštovice?

Opičí neštovice, příbuzný viru pravých neštovic, jsou typicky mírné virové onemocnění, které se vyznačuje horečkou, bolestmi hlavy, svalů, vyčerpáním, zduřením lymfatických uzlin a hrbolatou vyrážkou, která obvykle začíná na obličeji, než se rozšíří na další části těla.

Hnisavé léze se nazývají „neštovice“. Léze se nakonec po třech až čtyřech týdnech zkrápí a odpadnou. Infekce není snadno přenosná, protože vyžaduje přímý kontakt s tělesnými tekutinami.

Přestože není známa žádná účinná léčba, většina pacientů se zotaví bez jakékoliv léčby. Historicky infekce sužuje především africký kontinent, kde je každoročně hlášeno několik tisíc případů. Mnoho současných případů však nesouvisí s cestováním, takže propuknutí nákazy v tolika různých oblastech je vzácnou zvláštností. Jak poznamenal časopis Nature:11

„Dne 19. května umístili portugalští vědci na web12 první návrh genomu viru opičích neštovic, který tam byl zjištěn, ale Gustavo Palacios, virolog z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku, zdůrazňuje, že se stále jedná o velmi raný návrh a že je třeba provést další práci, než bude možné vyvodit nějaké definitivní závěry.

Na základě těchto předběžných genetických údajů mohou vědci říci, že kmen viru opičích neštovic nalezený v Portugalsku je příbuzný virovému kmeni, který se vyskytuje převážně v západní Africe. Tento kmen způsobuje mírnější onemocnění a má nižší úmrtnost – asi 1 % v chudých venkovských populacích – ve srovnání s kmenem, který koluje ve střední Africe.

Jak přesně se však kmen, který způsobuje současnou epidemie, liší od kmene v západní Africe a zda případy, které se objevují v různých zemích, spolu souvisejí, zatím není známo.“

Z propuknutí nákazy je obviňován homosexuální sex

Několik španělských případů bylo spojeno se „superpremiérovou akcí v sauně pro dospělé“ v Madridu, nejméně tři belgické případy byly spojeny s gay fetiš festivalem v Antverpách,13 a případy v Itálii a na Tenerife byly spojeny s festivalem gay pride na Kanárských ostrovech.14 Zdravotníci také tvrdí, že „pozoruhodný podíl“ britských případů je u homosexuálů a bisexuální komunity.15,16

Je vyčlenění homosexuálů dalším trikem v plánu totalitního převzetí moci? Totalitní režimy vždy potřebují nepřítele, na kterého by mohly zaměřit strach a iracionální agresi zhypnotizovaných mas, a protože nenávist vůči těm, kdo odmítají COVID očkování, výrazně polevila, zjevně potřebují nového obětního beránka.

Nepřekvapilo by mě, kdyby po dvou letech podpory gay a trans komunity začala krajní levice proti ní podněcovat hněv a strach. Proč? Protože vyvolává zmatek a nejistotu. Lidé, kteří kdysi projevovali věrnost této skupině, budou nyní proti ní rozeštváni. Nakonec jde o psychologické štěpení a štvaní různých skupin proti sobě.

Zdá se, že epidemie opičích neštovic je využívána k propagaci Velkého resetu i jinými způsoby. Britští zdravotníci již varují, že virus opičích neštovic se může šířit konzumací infikovaného masa,17 a my již víme, že odstranění konzumace masa je součástí globalistické agendy.

Simulace opičích neštovic v roce 2021

Epidemie opičích neštovic je o to podezřelejší, že v březnu 2021 proběhla stolní simulace epidemie opičích neštovic,18 a datum zahájení tohoto fiktivního scénáře bylo v polovině května 2022. Je to náhoda?

Ve tomto videu AmazingPolly rozebírá podrobnosti této simulace. Připomíná také, jak událost 201 nakonec do puntíku „předpověděla“ pandemii COVID, a ukazuje, jak se nyní opakují „shody“ mezi simulací opičích neštovic a skutečnými událostmi.

Cvičení s opičími neštovicemi uspořádala Iniciativa pro jaderné hrozby (NTI), kterou financuje Bill Gates. NTI byla založena za účelem vyhodnocování a snižování hrozeb spojených s šířením jaderných zbraní,19 , ale od té doby se rozšířila i na biologické hrozby.20 Gates financoval nejen simulace pandemií v rámci NTI, ale také poskytl granty NTI na vývoj vakcín v souvislosti s biologickými hrozbami.21

Zprávu22,23 z této akce financoval projekt Open Philanthropy, který zase financuje spoluzakladatel Facebooku Dustin Moscowitz. Jak uvedl server The Defender:24

Tento „scénář fiktivního cvičení“ zahrnoval simulaci „smrtící globální pandemie zahrnující neobvyklý kmen viru opičích neštovic, který se nejprve objevil ve fiktivním státě Brinia a během 18 měsíců se rozšířil po celém světě“…

Výsledkem tohoto „cvičného scénáře“ bylo zjištění, že pandemie způsobená „teroristickým útokem s použitím patogenu vytvořeného v laboratoři s nedostatečnými opatřeními v oblasti biologické bezpečnosti a biologické ochrany a slabým dohledem“ vedla k „více než třem miliardám případů a 270 milionům úmrtí na celém světě“.

Datum začátku pandemie opičích neštovic v tomto cvičení byl 15. květen 2022. První evropský případ opičích neštovic byl identifikován 7. května 2022.“

Jak již bylo zmíněno, první evropský případ opičích neštovic byl ve skutečnosti zaznamenán 7. května 2022 ve Velké Británii.25 Nejenže je datum totožné s datem v tomto údajně fiktivním scénáři, ale země výskytu, „Brinia“, dokonce zní velmi podobně jako „Britannica“ nebo „Velká Británie“. Náhoda?

Klíčová doporučení z pandemického cvičení

Jak uvedl server The Defender, mezi hlavními doporučeními této simulace opičích neštovic byla doporučení, která jasně podporují převzetí pandemické připravenosti a reakce WHO a realizaci Gatesova programu „Globální epidemie: Reakce a mobilizace“(GERM26):27

 • Posílení mezinárodních systémů „pro hodnocení pandemického rizika, varování a vyšetřování původu ohnisek“, přičemž WHO vyzývá k „vytvoření odstupňovaného, transparentního mezinárodního systému varování v oblasti veřejného zdraví“ a systém OSN k „vytvoření nového mechanismu pro vyšetřování vysoce závažných biologických událostí neznámého původu“.
 • Vývoj a zavedení „spouštěcích mechanismů na národní úrovni pro včasnou a proaktivní reakci na pandemie“, včetně přizpůsobení přístupu „bez obav“ k reakci na pandemie prostřednictvím „předvídavých opatření“ založených na „spouštěcích mechanismech“, které by automaticky generovaly reakci na „biologické události s vysokými následky“.
 • Zřízení „mezinárodního subjektu, který by se zabýval snižováním vznikajících biologických rizik spojených s rychlým technologickým pokrokem“ a který by „podporoval zásahy v celém životním cyklu výzkumu a vývoje v oblasti biologických věd a biotechnologií – od financování, přes realizaci až po zveřejnění nebo komercializaci“.

Předběžná opatření na základě spouštěcích mechanismů zahrnují vše, co jsme viděli během pandemie COVID, jako je například nařízení roušek, zákaz hromadných shromáždění, zdravotní prohlídky při cestování a očkovací pasy. A to navzdory zdrcujícím důkazům, které ukazují, že tyto strategie jsou v nejlepším případě neúčinné a zároveň ničivé pro veřejné zdraví a ekonomiku.

Proč se fikce tak často mění ve skutečnost?

Jak mimo jiné poznamenali The Defender,28 Michael P. Sanger29 a Tim Hinchliffe,30 , fiktivní stolní cvičení mají neuvěřitelnou schopnost předvídat detaily událostí blízké budoucnosti. Událost 201 přesně „předpověděla“ pandemii COVID a její zaměření na cenzuru a lockdowny.

V červnu 2001 zkoumala operace Dark Winter „národní bezpečnost, mezivládní a informační výzvy biologického útoku na americkou vlast“ a o necelé tři měsíce později došlo k útokům z 11. září a následnému strachu z antraxu. V lednu 2005 se operace Atlantic Storm zabývala scénářem transatlantického bioteroristického útoku a ve stejném měsíci se objevila pandemie ptačí chřipky. The Defender pokračuje:31

„Tím však předpovědi do budoucna nekončí. Například v září 2017 uspořádaly NTI a WEF kulatý stůl o současném stavu biologických rizik, která představuje technologický pokrok ve světle čtvrté průmyslové revoluce.

V lednu 2020 NTI a WEF opět spojily své síly a vydaly zprávu s názvem „Inovace v oblasti biologické bezpečnosti a snižování rizik: A Global Framework for Accessible, Safe and Secure DNA Synthesis“. Podle této zprávy:

„Rychlý pokrok v komerčně dostupných technologiích syntézy DNA – používaných například k umělému vytváření genových sekvencí pro klinickou diagnostiku a léčbu – představuje rostoucí riziko, které může v případě náhodného nebo úmyslného zneužití způsobit katastrofální hrozbu pro biologickou bezpečnost.

Společnost Merck, jejíž šéf podnikových záležitostí se simulace opičích neštovic účastnil, byla v listopadu 2021 předmětem vyšetřování FBI a CDC ohledně 15 podezřelých lahviček s označením „neštovice“ v závodě společnosti Merck ve Filadelfii.“

V exkluzivním článku pro National Pulse32 Natalie Wintersová také shrnuje výzkum Wuhanského virologického institutu (WIV), v jehož rámci „sestavili kmeny opičích neštovic pomocí metod označených jako metody vytváření ‚nakažlivých patogenů'“.

„Jsme tady zase kvůli čínským experimentům?“ ptá se s odkazem na zjevná ohniska opičích neštovic. Zmíněný výzkumný článek33 byl publikován na konci února 2022, tedy jen několik měsíců předtím, než se náhle objevily první případy mimo Afriku.

Co víme o vakcíně proti opičím neštovicím?

Vakcína proti opičím neštovicím, kterou v současné době USA a Evropa skladují, není speciálně pro opičí neštovice. Ve skutečnosti se jedná o vakcínu proti pravým neštovicím, o níž se tvrdí, že je z 85 % účinná při zastavení opičích neštovic. Ve Velké Británii již údajně byly blízké kontakty osob nakažených opičími neštovicemi očkovány vakcínou proti neštovicím – tato strategie je známá jako „kruhové očkování“.34 V USA jsou v současné době k dispozici dvě vakcíny proti pravým neštovicím:

 • ACAM2000 byl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v roce 2007 a jeho použití bylo omezeno především na vojenský personál kvůli bezpečnostním rizikům, která zahrnují infekci vakcinačním kmenem, vylučování vakcíny a úmrtí.
 • V příbalovém letáku jsou uvedena varování před myokarditidou a perikarditidou v míře 5,7 na 1 000 očkovaných, encefalitidou, závažnou kožní infekcí, slepotou, úmrtím plodu a dalšími. Kontakty v domácnosti čelí stejným rizikům jako očkovaný jedinec v důsledku vylučování.
 • Přípravek Jynneos (v Kanadě známý jako Imvamune, v Evropě jako Imvanex35) byl schválen FDA v roce 2019. Jedná se o oslabenou živou vakcínu, která je indikována k prevenci planých neštovic a opičích neštovic u dospělých ve věku 18 let a starších a u osob, které nemohou být očkovány vakcínou ACAM2000 z důvodu kontraindikací, jako je atopická dermatitida, imunokompromitující stavy, kojení nebo těhotenství. Jedná se o jedinou vakcínu proti opičím neštovicím schválenou FDA pro nevojenské použití.

Americký Úřad pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA) rovněž podepsal smlouvu se společností Bavarian Nordic na lyofilizovanou verzi vakcíny proti neštovicím Jynneos, která jí zajistí delší trvanlivost.36 Společnost Moderna již má vakcínu proti opičím neštovicím v předklinických zkouškách.37 Není jasné, kdy tyto zkoušky začaly.

Jak uvedla nezávislá novinářka Whitney Webbová, společnosti Emergent BioSolutions a SIGA Technologies, které se v poslední době potýkají s problémy, budou vydělávat na strachu z opičích neštovic:38

„Bez ohledu na to, jak se situace s opičími neštovicemi vyvine, dvě společnosti již vydělávají. S rostoucími obavami z opičích neštovic rostou i akcie společností Emergent BioSolutions a SIGA Technologies.

Obě společnosti mají v podstatě monopol na americkém trhu a také na dalších trzích s vakcínami proti neštovicím a jejich léčbou. Jejich hlavní produkty zaměřené na neštovice se příhodně používají také k ochraně proti opičím neštovicím nebo k jejich léčbě. V důsledku toho akcie Emergent BioSolutions ve čtvrtek vzrostly o 12 %, zatímco akcie společnosti SIGA o 17,1 %.

Pro tyto společnosti jsou obavy z opičích neštovic darem z nebes, zejména pro společnost SIGA, která vyrábí lék proti neštovicím známý pod obchodním názvem TPOXX. Je to jediný výrobek společnosti SIGA.

Zatímco některá média poznamenala, že nárůst ocenění SIGA Technologies se shodovaly s nedávnými obavami z opičích neštovic, v podstatě žádná pozornost nebyla věnována skutečnosti, že společnost je zřejmě jedinou částí impéria mocného miliardáře, která se v současné době nerozpadá.

Tento miliardář, „korporátní nájezdník“ Ron Perelman, má hluboké a kontroverzní vazby na rodinu Clintonových a Demokratickou stranu a také znepokojivé vazby na Jefferyho Epsteina. Kromě kontrolního podílu ve společnosti SIGA se Perelman v poslední době dostal na titulní stránky novin kvůli rychlé likvidaci mnoha svých aktiv v zoufalé snaze získat hotovost.

Podobně se do horké vody dostala i společnost Emergent BioSolutions. Společnost, která je znepokojivě spojena s útoky Anthraxem v roce 2001, byla před necelými dvěma týdny obviněna z „utajování“ problémů s kontrolou kvality při výrobě vakcín COVID-19.

Vyšetřování Kongresu zjistilo, že problémy s kontrolou kvality v zařízení provozovaném společností Emergent vedly k vyřazení více než 400 milionů dávek vakcín COVID-19.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v dubnu 2021 uzavřel dotyčnou továrnu společnosti Emergent. V srpnu loňského roku jim bylo povoleno znovu otevřít, než vláda vypověděla smlouvu.“

Jaká je pravda?

Kromě výše uvedeného článku Webbové, který rozebírá špinavou historii Emergentu a SIGA, další včasnou analýzou nového strachu z opičích neštovic, kterou stojí za to si přečíst, je článek Dr. Roberta Maloneho na Substacku,39 „Monkey Pox – Truth Versus Fearporn“. Rozebírá v něm, co to vlastně opičí neštovice jsou, odkud se vzaly, jak souvisejí s pravými neštovicemi, jaké jsou jejich příznaky a symptomy, jak se účinně kontroluje šíření nemoci a mnoho dalšího.

„Pokud nedošlo k nějaké genetické změně, ať už evolucí nebo záměrnou genetickou manipulací, nepředstavují [opičí neštovice] významnou biologickou hrozbu a nikdy v minulosti nebyly považovány za vysoce nebezpečný patogen. Takže přestaňte s šířením strachu a dezinformacemi. ~ Dr. Robert Malone“

Hlavním poznatkem je, že opičí neštovice nejsou nijak zvlášť smrtelnou nemocí, kterou lze snadno zvládnout, aniž by bylo nutné vrátit se ke COVID restrikcím. Cituji Maloneho:40

„Je tedy biologická hrozba skutečná? Hrozí bezprostředně? Ospravedlňuje globální mediální humbuk?

Když jsem před dvěma dny čekal v letištní hale na cestu z USA do Velké Británie, viděl jsem reportáž CNN, která o této „hrozbě“ se zatajeným dechem informovala a zároveň ukazovala historické záběry pacientů trpících neštovicemi.

Podle mého názoru je to klasický příklad šíření strachu v oblasti veřejného zdraví a CNN by měla být pokárána za vysílání nezodpovědné propagandy – dezinformací – pod rouškou žurnalistiky.

Podle mého názoru, který vychází z aktuálně dostupných informací, jsou opičí neštovice virem a onemocněním, které se endemicky vyskytuje v Africe, sporadicky se objevuje po přenosu na člověka ze zvířecích hostitelů a obvykle se šíří blízkým kontaktem s člověkem. Je snadno zvládnutelná klasickými opatřeními v oblasti veřejného zdraví.

Nemá vysokou úmrtnost. Pokud nedošlo k nějaké genetické změně, ať už evolucí nebo záměrnou genetickou manipulací, nepředstavuje významnou biologickou hrozbu a v minulosti nikdy nebyl považován za vysoce nebezpečný patogen. Takže přestaňte se šířením strachu a dezinformacemi.“

Podle toho, jak to nyní vypadá, se zdá, že epidemie opičích neštovic mají za cíl vyburcovat veřejnost k dalšímu šílenství vyvolanému strachem, aby se ospravedlnilo převzetí veřejného zdravotnictví WHO na celém světě, zavedly se ony zavrhované zdravotní pasy a vše ostatní, co k Velkému resetu patří. Jak poznamenal Hinchliffe v článku Sociable 2020:41

„Jste-li zakladatel Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab, snažíte se prodat svou vizi globální utopie prostřednictvím velkého přenastavení světového řádu ve třech jednoduchých krocích:

 1. Oznamte svůj záměr změnit všechny aspekty společnosti pomocí globálního řízení a opakujte toto poselství.
 2. Když se vaše poselství nedostaví, simulujte falešné pandemické scénáře, které ukazují, proč svět potřebuje velký reset.
 3. Pokud nejsou falešné pandemické scénáře dostatečně přesvědčivé, počkejte pár měsíců na skutečnou globální krizi a zopakujte první krok…

Takzvaný „velký reset“ slibuje vybudování „bezpečnějšího, rovnějšího a stabilnějšího světa“, pokud se všichni obyvatelé planety dohodnou na „společném a rychlém postupu při obnově všech aspektů našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky“.

Nebylo by však možné uvažovat o realizaci takového všeobjímajícího plánu nového světového řádu, kdyby nedošlo ke globální krizi, ať už uměle vyvolané, nebo způsobené nešťastnou náhodou, která by otřásla společností v základech.“

COVID prostě nedostal globalistickou kabalu dostatečně daleko. Přichází tedy globální pandemie č. 2 – ať už skutečná, nebo z větší části smyšlená – po níž bude rychle následovat obnovené volání po Novém světovém řádu a Velkém resetu. V podstatě můžeme očekávat opakování šílenství, které jsme právě prožili, což znamená, že musíme zopakovat i naši reakci a odmítnout vyvolávání strachu a globální uchvácení moci.

Zdroje a odkazy

Kniha dr. Mercoly v češtině, ve které popisuje nejen pozadí covidu, ale jde mnohem více do hloubky na témata jako velký reset a kam věci do budoucna směřují.

Dr. Mercola: Opičí obchod v pozadí propagandy opičích neštovic • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

PS: Z každého nákupu knihy podpoříte i projekt Otevři svou mysl (affiliate odkaz)

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

 1. Kanadský lékař nezákonně aplikoval „kovid vakcíny“ stovkám kojenců ve věku šesti měsíců!
  https://tnc.news/2022/05/27/doctor-gave-covid-19-shot-to-hundreds-of-kids-as-young-as-six-months-old/

  Lékař z Toronta, který byl přistižen při nelegálním podávání „vakcín“ proti idiotismu ko*kovid a to nejméně 500 dětem ve věku šesti měsíců, nebude potrestán…
  „V současné době není v Kanadě schválena žádná vakcína Covid-19 pro děti mladší pěti let,“ uvedla mluvčí torontského ministerstva zdravotnictví Lenore Bromleyová a vysvětlila, že pokyny ontarijského ministerstva zdravotnictví jasně uvádějí, že děti mladší pěti let by neměly být očkovány.
  „S rostoucím Omicron variantou jsem byla čím dál nervóznější,“ řekla Samantha Greenová, jedna z vyděšených matek, která se prostě nemohla dočkat, až jejímu synovi v předškolním věku a dceři v batolecím věku píchnou injekci dříve, než to bude legálně povoleno. = A O TOM TO JE, ŠÍŘENÍ STRACHU A HISTERIE, VČETNĚ MASOVÉ PSYCHÓZY.. ZDE LÉKAŘ PODAL NEZÁKONNĚ STOVKY INJEKCÍ A NEBUDE NIKDY POTRESTÁN, STOVKY DOKRYPLENÝCH A ZMRZAČENÝCH DĚTÍ PŘICHÁZÍ…

 2. Trudeau zmrazí veškerý prodej ručních zbraní v Kanadě! Další loutka WEF a zrádce kanadského lidu, Trudeau, právě oznámil svůj záměr dokončit legislativu, která by zakázala prodej, převod a dovoz všech ručních zbraní v Kanadě. Po vzoru Hitlera, který prosadil přísná opatření proti zbraním předtím, než zahájil masakr milionů Židů, Trudeau zjevně plánuje odzbrojit občany Kanady předtím, než vláda rozpoutá zatýkání, popravy a zmizení těch, kteří nesouhlasí s vládní tyranií…
  https://www.brighteon.com/40eaee2b-be94-450d-97e4-1990b095ab9d

  POTLAČENÍ – CENZURA – PODŘÍZENÍ – KRIZE – KONTROLA

  Podle Trudeaua je každý, kdo nesouhlasí s jeho tyranií, z definice terorista a musí mu být zabaven majetek, jakmile bude Kanada díky nové legislativě plně odzbrojena, Trudeau se již nebude muset starat o schopnost občanů bránit se proti vládním eskadrám smrti a tajnému zatýkání…

  Odzbrojení Kanady je posledním nezbytným krokem před zahájením rozsáhlého shromažďování a vyhlazování mas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů