Dr. Mercola – Více důkazů, že roušky nebrání šíření covidu-19

Ve zkratce...

Dr. Mercola dává souhrn dalších důkazů o tom, že roušky nebrání šíření covidu-19, a proto by se neměly vůbec používat či nařizovat.
Facebook
Telegram
VK

Souhrn:

 • Podle britské zástupkyně rezortu zdravotnictví dr. Jenny Harries uvedla, že důkazy o rouškách nejsou “příliš přesvědčivé v žádném směru“. Epidemiolog odpovědný za švédskou odezvu na koronavirovou pandemii, Dr. Anders Tegnell, označil vědecké důkazy o efektivnosti nošení roušky jako “ohromně slabé”.

 • Dr. Deborah Birx, koordinátorka krizového štábu Bílého domu, vyzývá Američany, aby roušky nosili, kdykoliv se nachází v blízkosti druhých, včetně ostatních členů domácnosti, i když sama přiznává, že „když si lidé začnou uvědomovat, že 99 % z nás bude v pořádku,” dodržování nařízení bude „mnohem obtížnější”.

 • Studie z roku 2015 zjistila, že zdravotníci, kteří nosili látkové roušky, měli o 72% vyšší míru laboratorně potvrzených virových infekcí v porovnání s těmi, kteří nosili lékařské roušky nebo dělali kontrolní opatření (ti, kteří dělali standardní praktiky zahrnující občasné nošení lékařských roušek)

 • V neposlední řadě pracovní dokument Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER) naznačuje, že drakonická opatření omezení pohybu prováděná v mnoha zemích, včetně USA, dosáhla jen málo z hlediska snížení počtu obětí. Nehledě na nařízení, denní počet úmrtí přestal narůstat během 20-30 dnů po překročení hranice 25 úmrtí.

 • Podle NBER, karantény, uzavření podniků, omezení cestování, povinný pobyt doma, zákaz hromadných akcí, zákaz vycházení z domu a nošení roušek podle všeho vůbec neovlivňují míru šíření viru, a vlády nejspíše jednaly v omylu.

Podle článku v britských novinách The Telegraph z 28. srpna 2020 britský premiér Boris Johnson nyní “trvá na tom, že nechce vidět roušky ve školách“. Během relace otázek a odpovědí zveřejněné na Facebooku Johnson řekl:

„Není to potřeba.“ Opravdu je potřeba je nemít, protože zjevně je velmi, velmi obtížné učit nebo učit se s rouškou.”

Britská zástupkyně rezortu zdravotnictví Dr. Jenny Harries uvedla, že důkazy o rouškách nejsou “příliš přesvědčivé v žádném směru“, ale tyto rady se mohou v budoucnu změnit, pokud se objeví vědecké důkazy. Prozatím budou mít školní ředitelé možnost rozhodovat o dodržování nosení roušek na chodbách škol a ve společných prostorách.

Dr. Harries uvedla, že nošení roušek na chodbách a ve společných prostorách “může být v těchto uzavřených prostředích velmi uklidňující“ i přes nedostatek důkazů, uvádí The Telegraph.

Rovněž vyzvala lidi, aby byli “velmi laskaví“ k osobám se zdravotním postižením, které “bojují“ s koronavirovými opatřeními, jako je právě nošení roušek. „Mnoho z kroků, které jsme zcela oprávněně podnikli za účelem kontroly pandemie, může být pro lidi se všemi druhy smyslových postižení docela obtížné,“ připustila.

Švédské opatření týkající se roušek


Švédsko je jednou z mála zemí, kde drakonické opatření vůči pandemii nebyly plošně implementovány. Po celou dobu pandemie zůstala většina podniků v zemi otevřená a lidem bylo do značné míry umožněno vést svůj život jako obvykle, i když s obecným doporučením dodržovat rozestupy, kdykoli je to možné.

Podle článku z britských novín The Times z 10. srpna 2020, epidemiolog odpovědný za švédskou odezvu na koronavirovou pandemii, Dr. Anders Tegnell, označil vědecké důkazy o efektivnosti nošení roušky jako “ohromně slabé“a podotkl, že povinné nošení roušek by mohlo jako opatření selhat.

Tegnell trvá na tom, že jediným životaschopným řešením z dlouhodobého hlediska je důvěřovat lidem a dát jim odpovědnost dělat rozumná rozhodnutí za sebe.

“Je švédskou tradicí, že dáváme jednotlivcům velkou odpovědnost a ovlivňujeme je. Nikdy jsme tedy neviděli žádný důvod k přijetí drastickějších opatření … Překvapuje mě, že nemáme více nebo lepší studie ukazující, jaký efekt rouška vlastně mají.

Země jako Španělsko a Belgie nařídily nošení roušek, navzdory tomu počet nakažených stále roste. Víra, že rouška mohou vyřešit náš problém, je v každém případě velmi nebezpečná,“ uvedl Tegnell v nedávném rozhovoru pro německé noviny.

Je zajímavé, že navzdory tomu, že v zemi nebyl nařízen zákaz pohybu ani povinné nošení roušek, počty nakažených nyní “samy klesly na zanedbatelnou úroveň“.

Podle The Times činil k 10. srpnu 2020 celkový počet obětí Covid-19 ve Švédsku 5 763 lidí. V době vrcholu pandemie v polovině dubna bylo zaznamenáno téměř 100 úmrtí souvisejících s COVID-19 denně. Na začátku srpna se průměrný počet obětí snížil na jeden nebo dva za den. Pozitivní výsledky testů také směřují dolů.

Birxová absurdně vyzývá k nošení roušek i doma


Mezitím to v USA vypadá tak, že fakt, že celková míra úmrtnosti na Covid-19 dramaticky klesla, nic na skutečnosti nemění. Koncem srpna koordinátorka koronavirové jednotky pro Bílý dům, Dr. Deborah Birx, vyzvala Američany, aby zůstali ostražití a aby nosili roušky, kdykoli jsou v okolí ostatních, včetně dalších členů domácnosti. Podle CNN:

Birx vyzvala Američany, aby převzali osobní odpovědnost, zvláště pokud chtějí pomoci udržet ekonomiku. „Právě teď získáváme svobodu tím, že nosíme roušky a dodržujeme rozestupy,“ řekla.

Ironicky, v polovině srpna během návštěvy Little Rock v Arkansasu, Birx přednesla následující prohlášení, které uvádí Eldorado News-Times:

“Byla jsem tak ohromena počtem Američanů v celé zemi, kteří to právě měli,“ řekla. „Snížení úmrtnosti“ také komplikovalo věci… „Když si lidé začínají uvědomovat, že 99 procent z nás bude v pořádku, je stále obtížnější je přimět, aby vyhověli,“ řekla.

Jaké je skutečné riziko Covid-19 v tomto čase?


Ve skutečnosti se nyní ukazuje, že úmrtnost Covid-19 se rovná nebo je nižší než u chřipky. Během přednášky na konferenci The Doctors for Disaster Preparedness, která se konala 16. srpna 2020, Dr. Lee Merritt poukázal na to, že na základě počtu úmrtí na obyvatele – což je jediný způsob, jak získat skutečnou představu o smrtelnosti této nemoci – úmrtnost pro Covid-19 je kolem 0,009%.

Toto číslo je založeno na celkovém globálním počtu obětí 709 000 a celosvětové populaci 7,8 miliardy. To také znamená, že průměrná šance člověka na přežití setkání se SARS-CoV-2 je 99,991%. Oblast USA s nejvyšší úmrtností, New York, má míru úmrtí na obyvatele 0,17%. Merrittova přednáška s těmito informacemi je uvedena v dokumentu “Jak lékařská technokracie umožnila plandemii“.

Zatímco mainstreamová média stále tvrdí, že úmrtnost pod 1% je úplný podvod, Birx potvrdila – ať už úmyslně nebo náhodou – že nejméně 99% populace se tohoto viru nemusí obávat.

A pamatujte, že celkový počet obětí je enormně falešně nafouknutý těmi, kteří zemřeli S VIREM, spíše než NA VIRUS SARS-CoV-2. Důvodem, proč americká Centra pro kontrolu nemocí (CDC) neukončila epidemický stav Covid-19, se také zdá být skutečnost, že do statistik zahrnují úmrtí na zápal plic a chřipku. Dohromady byl tedy počet úmrtí na zápal plic, chřipku a COVID-19 stále nad prahem epidemie, na základě údajů získaných do 22. srpna.

Podle údajů CDC zveřejněných 26. srpna byl počet úmrtí, u nichž je v úmrtním listu uvedena jako jediná příčina smrti Covid-19, pouze 6% z celkového počtu obětí úmrtí na Covid-19. V ten den byl celkový počet úmrtí 161 392, z čehož 6% by bylo 9 683.

Zbývajících 94% mělo v průměru 2,6 „dalších stavů nebo příčin“ přispívajících k těmto úmrtím. To zahrnuje dokonce 5 133 úmrtí na úmyslná nebo neúmyslná zranění (podle údajů zveřejněných 26. srpna; přesný počet se od té doby mohl změnit).

Důkazy ukazují, že roušky nechrání před virovou infekcí


Již jsem napsal několik článků popisujících studie, které ukazují, že roušky nemohou chránit před virovými infekcemi. Důvod je prostý. SARS-CoV-2 má průměr 0,06 až 0,14 mikronů. Roušky Medical N95 – které jsou považovány za nejúčinnější – dokážou filtrovat částice o velikosti pouhých 0,3 mikronu. * Chirurgické roušky, domácí roušky, trička a šátky jsou ještě více porézní.

Je zvláštní, že nařízení nosit roušky nadále vzkvétají navzdory výzkumům zdravotnických agentur, které ukazují, že jde o marné opatření, které poskytuje pouze falešný pocit bezpečí:

 • V pokynech Světové zdravotnické organizace (WHO) z 5. června 2020 o používání roušky se uvádí, že “neexistují žádné přímé důkazy (ze studií o Covid-19 a zdravých lidí v komunitě) o účinnosti univerzálního nošení roušek zdravými lidmi v komunitě na zabránění infekci respiračními viry, včetně Covid-19.“
 • Podle článku z května 2020, který posuzuje dosavadní strategii, publikovaného ve vlastním časopise CDC Emerging Infectious Diseases: „Náš systematický průzkum nezjistil žádný významný účinek roušek na přenos laboratorně potvrzené chřipky.“
 • Ve zprávě týkající se pandemie Covid-19 zveřejněné 8. dubna 2020, Národní Akademie Věd ve své Rychlé odborní konferenci o účinnosti látkových roušek, došla k nasledujícím závěrům: „Důkazy z laboratorních filtračních studií naznačují, že látkové roušky mohou snížit přenos větší respirační kapénky (kapičky),“ ale že „existuje jen málo důkazů o přenosu aerosolizovaných částic malé velikosti potenciálně vydechovaných asymptomatickými nebo presymptomatickými jedinci s Covid-19. “

Vědci varují před látkovými rouškami


Studie publikovaná v roce 2015 nedávno obdržela dodatečné komentáře autorů ve světle pandemie Covid-19. Původní studie měla název „Sdružená náhodná studie látkových roušek ve srovnání s lékařskými rouškami u zdravotnického personálu.“

Zjistili, že pracovníci ve zdravotnictví, kteří nosí látkové roušky, mají nejvyšší výskyt chřipkového onemocnění a laboratorně potvrzených virových infekcí dýchacích cest ve srovnání s těmi, kteří nosí lékařské roušky nebo kontroly (kteří používají standardní postupy zahrnující příležitostné nošení lékařské roušky). Ve srovnání s kontrolami a skupinou lidí nosící lékařské roušky měli ti, kteří nosili látkové roušky o 72% vyšší míru laboratorně potvrzených virových infekcí. Podle autorů:

“Průnik látkových roušek částicemi byla téměř 97% a u lékařských roušek 44%. Tato studie je první náhodní kontrolovaná studie látkových roušek a výsledky varují před použitím látkových roušek. Toto je důležité zjištění týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zadržování vlhkosti, opětovné použití látkových roušek a špatná filtrace mohou vést ke zvýšenému riziku infekce. Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by globálně informoval o rozšířeném používání látkových roušek. Jako preventivní opatření by se však látkové roušky neměly doporučovat zdravotnickéu personálu, zejména ve vysoce rizikových situacích…“

V následném komentáři ze dne 30. března 2020 se autoři této studie zabývají otázkami obdrženými během pandemie od zdravotnických pracovníků, kteří jsou znepokojení pokynem používat látkové roušky, pokud nejsou k dispozici lékařské roušky. Jejich komentář zčásti zní:

“Studie zjistila, že nositelé látkových roušek měli vyšší míru infekce než dokonce standardní kontrolní skupina zdravotnických pracovníků a filtrace poskytovaná látkovými rouškami byla ve srovnání s chirurgickými rouškami mizerná … “

“Zdravotničtí pracovníci se nás ptají, zda by nebylo lepší nemít žádnou roušku, pokud jsou jedinou možností látkové roušky. Náš výzkum nezahrnuje zdravotnické pracovníky pracující nechráněně. Doporučujeme, aby zdravotničtí pracovníci během pandemie Covid-19 nepracovali bez ochrany dýchácích cest z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…

Bylo provedeno několik laboratorních studií zabývajících se účinností různých typů látkových materiálů, jednovrstvových versus vícevrstvových a také rolí, kterou mohou filtry hrát. Žádná z nich však nebyla v klinické studii testována na účinnost.

Pokud se zdravotničtí pracovníci rozhodnou pracovat s látkovými rouškami, doporučujeme, aby měli alespoň dvě a měnili je, aby bylo možné je po každodenném použití umýt a vysušit. K čištění je možné během jediného dne použít během přestávek sanitizující spreje nebo UV dezinfekční boxy. Vzhledem k situaci se jedná spíše o pragmatické než na důkazech založené doporučení.

Kažopádně, co se týče Covid-19, na ochranu zdravotnických pracovníků nosit roušku nestačí – minimálně je také nutné používat rukavice a brýle, protože SARS-CoV-2 může jedince infikovat nejen dýchací cestou, ale také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následnou sebekontaminací.“

Pandemická opatření dosáhly malého výsledku


V neposlední řadě pracovní dokument Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER), jehož autorem jsou Andrew Atkeson, Karen Kopecky a Tao Zha, naznačuje, že drakonická opatření omezení pohybu prováděná v mnoha zemích, včetně USA, dosáhla jen málo z hlediska znížení počtu obětí.

Pokud nás znepokojují důkazy o tomto globálním experimentu, musíme připustit, že většina vládních úřadů pravděpodobně jednala v omylu. ~ Národní úřad pro ekonomický výzkum

V článku z 26. srpna 2020 představil Americký institut pro ekonomický výzkum následující čtyři “stylizovaná fakta“ ze spomínaného dokumentu:

 1. Jakmile region dosáhne celkem 25 Covid úmrtí, během měsíce tempo růstu úmrtí za den klesne na přibližně nulu. Jinými slovy, bez ohledu na zemi nebo stát a jeho politiku se počet úmrtí za den přestane zvyšovat do 20–30 dnů od překročení hranice 25 úmrtí.
 2. Jakmile k tomu dojde, počet úmrtí za den buď začne klesat, nebo trend zůstane nezměnený.
 3. Variabilita trendů úmrtí napříč regiony od začátku epidemie prudce poklesla a zůstává nízká. Všechny studované státy, všechny studované země, se staly podobnějšími ve svých trendech a zůstaly tak.
 4. Pozorování 1-3 naznačují, že efektivní reprodukční číslo R se po prvních 30 dnech epidemie celosvětovo pohybovalo kolem jednoho.

Závěr příspěvku je, že výše pozorované trendy dat pravděpodobně naznačují, že nefarmaceutické intervence (NPI) – jako jsou omezení pohybu, uzavření podniků, cestovní omezení, příkazy zůstat doma, zákazy akcí, karantény, zákazy vycházení a příkazy nosit roušky – vcelku neovlivňují míru přenosu viru.

Proč? Protože se tyto opatření liší v načasování a způsobem provádění v jednotlivých zemích a státech, ale trendy ve výsledcích se nemění.“

Dr. Mercola - Více důkazů, že roušky nebrání šíření covidu-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek


Pandemická opatření a omezení by měla nyní skončit


Zjednodušeně řečeno, opatření, která jsme za posledních šest měsíců podstoupili, byla do značné míry zbytečná. Podle výzkumníků jedním z klíčových důvodů, proč opatření jako zákaz omezení pohybu a sociální rozestupy nemají žádný dopad, je skutečnost, že „lidská interakce neodpovídá jednoduchým epidemiologickým modelům“.

Stručně řečeno, lidské sociální sítě se překrývají, což umožňuje, aby se virus po určitou dobu rychle rozšířil. Poté virus rychle ztrácí dynamiku, protože lidé mu již byli vystaveni prostřednictvím jiných sociálních sítí a již nejsou náchylní/zranitelní. Konečným výsledkem je, že se vyvíjí forma kolektívní imunity, přičem stačí nižší míra infekce, než která by podle obvyklých předpokladů byla nutná.

Autoři navíc tvrdí, že i když nefarmaceutické intervence měly v jednom okamžiku nějaký pozitivní účinek, tento účinek již neplatí. Bylo by proto chybou zahrnout odhady účinnosti nefarmaceutických intervencí při pokusu předpovědet možné výsledky uvolněných opatření. Jak uvádí Americký institut pro ekonomický výzkum:

„Tato studie poskytuje silnou statistickou podporu pro to, co tolik lidí pozoruje po dobu šesti měsíců.“ Epidemie má přirozenou tendenci se nejprve rychle šířit a pak zpomalovat, zdánlivě sama od sebe, což je argument, který nepochází jen z této studie, ale který již 14. dubna uvedl Isaac Ben-Israel.

Mezitím si guvernéři/vládní představitelé představují, že v rámci omezení jsou klíčová velmi specifická pravidla pro otevírání barů a restaurací. Vlády provedly nebývalý sociální, ekonomický a politický experiment v řízení chování celé populace, který má za důsledek nezměřné ekonomické a lidské ztráty.

Autoři si kladou správnou otázku: přinesl tento experiment kontroly a potlačení viru v rukou vlády užitek? Znepokojivou odpovědí, kterou zjistili po prozkoumání údajů z celé země a světa, je, že důkazy o tom prostě nejsou. Pokud nás znepokojují důkazy o tomto globálním experimentu, musíme připustit, že většina vládních úřadů pravděpodobně jednala chybně.“

Proč tak trvají na nošení roušek?


Vzhledem k silným vědeckým důkazům proti, proč vlády tak vytrvale doporučují nošení roušky? Je zřejmé, že pro mnohé nošení látkové roušky nebo šátku představuje určitou formu psychologické obrany, což je způsob, jak se cítit méně vystrašení, protože máte pocit, že děláte něco pro ochranu sebe a ostatních. Ale je to falešný pocit bezpečí.

Roušky vám nebudou bránit ve vydechování nebo vdechování aerosolizovaného viru. Látkové roušky jsou zjevně také nejméně vhodnou volbou, pokud chcete omezit šíření infekce, protože jejich schopnost blokovat větší kapičky je také omezená.**

Zejména je třeba se vyhnout rouškám N95 s ventily pro proudění vzduchu na přední straně, protože ventil propouští ven nefiltrovaný vzduch, čímž se eliminuje malá výhoda, kterou byste mohli získat používaním obyčejné roušky, a to snížení emisí kapiček.

Proč by ale vlády při tak nízké míre úmrtnosti prosazovaly falešný pocit bezpečí? V tomto okamžiku se to zdá zcela zbytečné. Vzpomínáte si v březnu 2020, když říkali, že musíme jen zpomalit míru infekce, abychom zabránili přeplnění nemocnic?

Jak jsme se od toho dostali k tomu, že musíme roušky nosit všude, dokud nebude odstraněna každá stopa viru, přestože drtivá většina zůstává bez příznaků a ani neví, že virus má, pokud se neotestuje?

Celkově to začíná vypadat, jako by se příkazy nosit roušky používaly jako nástroj psychologické manipulace k podpoře vyhovění s očkováním, jakmile bude vakcína k dispozici. Předpovídám, že v tom okamžiku bude nabídnut kompromis: příkazy nosit roušky budou zrušeny, pokud budou všichni očkováni.

Do té doby budou mnohí ochotní podstoupit cokoli, pokud už nebudou muset nosit roušku. Doporučil bych vám, abyste si před tímto rozhodnutím prostudovali mnoho otevřených otázek týkajících se rychle sledovaných vakcín Covid-19. Celkově se zdá, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout tomuhle pochybnému výměnnímu obchodu, je zapojit se nyní do občanské neposlušnosti a roušky nenosit.

Zdroj článku: https://bit.ly/3093jen
Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

 1. A co Dr. Mercola? Jako nutrik se asi k ničemu svými slovy nevyjadřoval, co se týče koronaviru. Ale nadpis je chytlavý, to se musí nechat.

  Nebo jde snad o jiného Dr. Mercolu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů