I-RECOVER: Post-vakcinační léčba (protokol od aliance FLCCC)

Ve zkratce...

Znáte někoho, kdo byl poškozen očkováním proti covidu? Aliance lékačů FLCCC na základě svých zkušeností vypracovala protokol léčby těchto poškození.
Facebook
Telegram
VK

DISCLAIMER: Tento dokument má především pomoci zdravotnickým pracovníkům při poskytování vhodné lékařské péče pacientům, kteří utrpěli zdravotní poškození očkováním. Před zahájením jakékoli nové léčby by se měli pacienti vždy poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče. (Zdroj protokolu v angličtině ZDE)

Základní protokol v PDF ZDE (CZ)

Detailnější přístup k léčbě v PDF ZDE (CZ)

Základní protokol

Léčba post-vakcinačního syndromu

Hlavní orgány veřejného zdraví poranění po očkování vakcínou COVID neuznávají a pro toto onemocnění neexistuje žádný specifický kód klasifikace ICD. Ačkoli však neexistuje žádná oficiální definice, časová souvislost mezi pacientem, který obdržel vakcínu COVID-19, a začátkem nebo zhoršením klinických projevů je postačující k diagnóze jako poškození způsobené vakcínou COVID-19, pokud příznaky nejsou vysvětlitelné jinými souběžnými příčinami.

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné publikované zprávy, které by podrobně popisovaly léčbu pacientů poškozených vakcínou, je náš léčebný přístup založen na postulovaném patogenetickém mechanismu, klinickém pozorování a příbězích pacientů. Léčba musí být individuální podle příznaků a syndromů onemocnění každého pacienta. Je pravděpodobné, že ne všichni pacienti budou reagovat na stejný zásah stejně; určitý zásah může být pro jednoho pacienta život zachraňující a pro jiného zcela neúčinný.

Včasná léčba je nezbytná; je pravděpodobné, že odpověď na léčbu bude oslabena, pokud bude léčba odložena.

PRVNÍ LINIE LÉČBY

Nejedná se o specifické příznaky; jsou uvedeny v pořadí podle důležitosti.

 • Přerušovaný denní půst nebo pravidelný denní půst.

Půst má zásadní vliv na podporu homeostázy imunitního systému, částečně tím, že stimuluje autofagii a odstraňuje nesprávně složené a cizorodé proteiny, podporuje mitofagii a zlepšuje zdraví mitochondrií a zvyšuje produkci kmenových buněk. Přerušované hladovění má pravděpodobně důležitou roli v podpoře odbourávání a odstraňování spike proteinu.

 • Ivermektin: 0,2-0,3 mg/kg, denně po dobu až 4-6 týdnů.

Ivermektin má silné protizánětlivé účinky. Váže se také na spike proteiny, čímž napomáhá jejich eliminaci hostitelem. Je pravděpodobné, že ivermektin a přerušovaný půst působí synergicky, aby se tělo zbavilo spike proteinu. Zkouška ivermektinu by měla být zvážena jako léčba první linie. Zdá se, že pacienty lze rozdělit do dvou kategorií: i) reagující na ivermektin a ii) nereagující na ivermektin. Toto rozlišení je důležité, protože druhá skupina je obtížněji léčitelná a vyžaduje agresivnější terapii.

 • Nízká dávka naltrexonu (LDN): Začněte s dávkou 1 mg/den a podle potřeby ji zvyšujte až na 4,5 mg/den. Plný účinek se může projevit až po 2 až 3 měsících.

Bylo prokázáno, že LDN má protizánětlivé, analgetické a neuromodulační vlastnosti.

 • Melatonin: 2-6 mg s pomalým uvolňováním/prodlouženým uvolňováním před spaním.

Melatonin má protizánětlivé a antioxidační účinky a je silným regulátorem mitochondriální funkce. Dávka by měla být zahájena na 750 mcg (μg) až 1 mg na noc a podle tolerance zvyšována. Pacienti s pomalým metabolismem mohou mít při vyšších dávkách velmi nepříjemné a živé sny.

 • Aspirin: 81 mg/den.
 • Vitamin C: 1000 mg perorálně třikrát až čtyřikrát denně.

Vitamin C má důležité protizánětlivé, antioxidační a imunitu posilující vlastnosti, včetně zvýšené syntézy interferonů typu I. Vyhněte se pacientům s ledvinovými kameny v anamnéze. Perorálně podávaný vitamin C pomáhá podporovat růst ochranných bakteriálních populací v mikrobiomu.

 • Vitamin D a vitamin K2: Přiměřenou počáteční dávkou je 4000-5000 jednotek vitaminu D denně a 100 mcg vitaminu K2 denně.

Dávka vitaminu D by měla být upravena podle výchozí hladiny vitaminu D.

 • Quercetin: 250-500 mg/den (nebo směs flavonoidů).

Flavonoidy mají široké spektrum protizánětlivých vlastností, inhibují žírné buňky a prokazatelně snižují neurozánět. Vzhledem
k možné lékové interakci mezi quercetinem a ivermektinem by tyto léky neměly být užívány současně (tj. měly by být rozloženy ráno a večer). Užívání quercetinu bylo vzácně spojeno s hypotyreózou. Klinický dopad této asociace může být omezen na jedince s již existujícím onemocněním štítné žlázy nebo na jedince se subklinickou tyreózou. U pacientů s hypotyreózou by měl být quercetin užíván s opatrností a měly by být sledovány hladiny TSH.

 • Nigella Sativa: 200-500 mg dvakrát denně.

Je třeba poznamenat, že thymochinon (účinná látka Nigella Sativa) snižuje absorpci cyklosporinu a fenytoinu. Pacienti užívající tyto léky by se proto měli užívání Nigella Sativa vyhnout. Dále byly hlášeny dva případy serotoninového syndromu u pacientů užívajících Nigella Sativa, kteří podstoupili celkovou anestezii (pravděpodobná interakce s opiáty).

 • Probiotika/prebiotika.

Pacienti s postvakcinačním syndromem mají klasicky těžkou dysbiózu se ztrátou bifidobakterií. Kefír je velmi doporučovaným doplňkem stravy s vysokým obsahem probiotik. Mezi doporučená probiotika patří Megasporebiotic (Microbiome labs) a TrueBifidoPro (US Enzymes).

 • Hořčík: 500 mg/den.
 • Omega-3 mastné kyseliny: Vascepa, Lovaza nebo DHA/EPA; 4 g/den.

Omega-3 mastné kyseliny hrají důležitou roli při řešení zánětu tím, že vyvolávají produkci rezolvinu.

ADJUVANTNÍ / DRUHÁ LINIE LÉČBY

 • Hydroxychlorochin (HCQ): Hydroxychlorochin (HCQ): 200 mg dvakrát denně po dobu 1-2 týdnů, poté snižte dávku podle tolerance na 200 mg/den.

HCQ je preferovaným přípravkem druhé linie. HCQ je silná imunomodulační látka a je považován za lék volby u systémového lupus erythematodes (SLE), kde bylo prokázáno, že snižuje úmrtnost na toto onemocnění. Proto se v pacientech s pozitivními autoprotilátkami nebo tam, kde je podezření, že autoimunita je významným základním mechanismem, HCQ by měl být zvažován dříve. Dále je třeba poznamenat, že SLE a post-vakcinační syndrom mají mnoho společných rysů. HCQ je v těhotenství bezpečný; tento lék byl skutečně používán k léčbě preeklampsie. Při dlouhodobém užívání u pacientek s hmotností nižší než 61 kg je třeba dávku snížit (100 nebo 150 mg/den).

 • Intravenózní vitamin C: 25 g týdně, spolu s perorálním vitaminem C 1000 mg (1 gram) 2 – 3krát denně.

Vysoké dávky intravenózního vitaminu C jsou pro žíly „žíravé“ a měly by být podávány pomalu během 2-4 hodin. Kromě toho by se pro posouzení snášenlivosti pacientem měla počáteční dávka pohybovat mezi 7,5-15 g. Celkové denní dávky 8-12 g byly dobře snášeny, avšak chronické vysoké dávky byly spojeny se vznikem ledvinových kamenů, proto by měla být doba léčby omezena. Vitamín C podávaný intravenózně vysazujte podle toho, jak je tolerován.

 • Fluvoxamin: Začněte s nízkou dávkou 12,5 mg/den a podle tolerance ji pomalu zvyšujte.
 • „Optimalizátor mitochondriální energie“ s pyrrochinolinchinonem (např. Life Extension Energy Optimizer nebo ATP 360®).
 • N-acetyl cystein (NAC): 600-1500 mg/den.
 • Sulforafan (extrakt z brokolice): 400 mcg/den.
 • Nízká dávka kortikosteroidu: 10-15 mg prednisonu denně po dobu 3 týdnů. Podle tolerance snižte dávku na 10 mg/den a poté na 5 mg/den.
 • Modifikace chování, terapie všímavosti a psychologická podpora.

Může pomoci zlepšit celkovou pohodu a duševní zdraví pacientů. Sebevražda je u pacientů po očkování skutečným problémem. Důležité jsou podpůrné skupiny a konzultace s odborníky na duševní zdraví.

 • Tchaj-ťi.

Tchaj-ťi je zdraví prospěšná forma tradičního čínského bojového umění, která se ukázala jako prospěšná pro prevenci a léčbu nemocí včetně dlouhého COVID. Je třeba poznamenat, že dlouhý COVID je charakterizován silnou únavou po námaze a/nebo zhoršením symptomatologie, proto by pacienti měli být vedeni k mírné námaze, která by se měla zvyšovat pomalu, pouze pokud je tolerována.

TŘETÍ LINIE LÉČBY

 • Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT).

HBOT má silné protizánětlivé účinky, snižuje množství prozánětlivých cytokinů a zvyšuje IL-10. Kromě toho HBOT polarizuje makrofágy směrem k fenotypu M2 a zlepšuje funkci mitochondrií. Překvapivě se zdá, že tyto účinky zprostředkovává spíše zvýšený tlak než zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku. Ačkoli optimální dávka a dávkovací schéma není jasné, zdá se, že tlak mezi 1,5 a 2,0 ATM je nezbytný ke zprostředkování protizánětlivých účinků; jiní však hlásili zlepšení již při použití pouhých 13 ATM. Tlaků vyšších než 1,3 ATM lze dosáhnout pouze pomocí komor s tvrdým pláštěm. Ačkoli existuje jen velmi omezené množství publikovaných údajů o léčbě dlouhého COVID a post-vakcinačního syndromu, neoficiální zprávy hovoří o pozoruhodných život zachraňujících účincích. Tato léčba je omezena logistickými problémy a náklady.


O tomto protokolu

Tento dokument má především pomoci zdravotnickým pracovníkům při poskytování vhodné lékařské péče pacientům poškozeným očkováním. Pacienti by se měli vždy poradit se svým lékařem před zahájením jakékoliv nové léčby.

Pacienti s post-vakcinačním syndromem nesmí být dále očkováni vakcínou COVID19 jakéhokoli typu. Stejně tak pacienti s dlouhým COVIDem by se měli vyhnout všem očkováním proti COVID.

Všimněte si, že příznaky a rysy syndromu dlouhého COVID/long-haulerova syndromu a post-vakcinačního syndromu se významně překrývají. Zdá se však, že řada klinických příznaků je charakteristická pro post-vakcinační syndrom; především se zdá, že po očkování se častěji vyskytují závažné neurologické příznaky.

Aktualizace protokolů COVID-19 najdete na našich webových stránkách flccc.net/covid19protocols. Podle dalších poznatků mohou být přidány nové léky a/nebo provedeny změny v dávkování stávajících léků.

Další informace o nutriční terapii a o tom, jak může pomoci při léčbě COVID-19, najdete na webu geni.us/COVID_nutrition.

Další potenciální léčebné postupy, léčebné doplňky specifické pro dané onemocnění a odkazy naleznete v kompletní příručce „Přístup k léčbě post-vakcinačního syndromu“, která je k dispozici na adrese

www.flccc.net/covid-19-protocols/i-recover-post-vaccine-treatment

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Protokol I-RECOVER (post-vakcinační léčba) vznikl pouze na základě klinických zkušeností, a je tedy určen výhradně k edukačním účelům pro poskytovatele zdravotní péče, pokud jde o potenciálně prospěšné empirické léčebné postupy u post-vakcinačního syndromu.

Nikdy nezanedbávejte odborné lékařské rady, kvůli něčemu, co jste přečetli na našich webových stránkách a v našich publikacích. Tyto informace nejsou určeny jako náhrada odborného lékařského poradenství, diagnózy nebo léčby jakéhokoli pacienta.

Léčba jednotlivých pacientů je závislá na mnoha faktorech, a proto by měla záviset na posouzení vašeho lékaře nebo kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Vždy se na ně obracejte s jakýmikoliv dotazy týkajícími se vašeho zdravotního stavu nebo zdraví.

Vezměte prosím na vědomí naše úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti na adrese: www.flccc.net/disclaimer

Spoluautoři

Tento protokol byl výsledkem společného úsilí, při němž se využívaly odborné znalosti tuctu světově uznávaných lékařů. Jsme také nesmírně vděční za zpětnou vazbu od mnoha lidí, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s očkováním.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

 1. Výborný článok, ďakujem.
  Za mňa v zozname chýba Cordyceps. Huba z Tibetu. Hlavne jej výťažok regeneruje poškodené bunky v pľúcach.
  Hlavným prínosom Cordycepsu je oxygenácia. Rozširovaním dýchacích ciest v pľúcach, Cordyceps zvyšuje okysličenie krvi, čím sa bunkám dostáva viac energie. Zmierňuje aj chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.

 2. Za mě byl nejlepší Isoprinosine.Po 2 ničemných týdnech mi to napsal doktor a ejhle za týden bylo po všem.Zbytkem isoprinosinu jsem ještě doléčil dalšího člověka.Co se týče mnou dotazovanho Ivermektinu, lékař doslova řekl.Toto se předepisovat nemá ( nesmí ).
  MM

 3. Nikdo z „očkovaných“ neunikne…
  EXKLUZIVNĚ: Šokující mikroskopické fotografie krevních sraženin získaných z „náhle zemřelých“ – krystalické struktury, nanodrátky, křídové částice a vláknité struktury:
  https://www.naturalnews.com/2022-06-12-blood-clots-microscopy-suddenly-died.html

  „Zatím nevíme, co jsou všechny tyto struktury zač. Víme však, co nejsou: Nejsou to jen sražené krevní buňky. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom při 1500násobném zvětšení, které je vidět na poslední fotografii, mohli vidět jednotlivé krevní buňky. Nejsou to krevní buňky, jsou to bílkovinné struktury.“

  A kkaždý člověk, kterému byly injekčně aplikovány „vakcíny“ – tedy instrukce mRNA, si může tyto vláknité struktury uvnitř svého těla vytvářet právě v této chvíli a že je jen otázkou času, kdy ucpou velké tepny nebo způsobí infarkt, mrtvici či jiné akutní příčiny moderního „syndromu náhlého úmrtí dospělých“ (SADS)..

 4. NIKDO Z „OČKOVANÝCH NEUNIKNE“, viz = EXKLUZIVNĚ: Šokující mikroskopické fotografie krevních sraženin získaných z „náhle zemřelých“ – krystalické struktury, nanodrátky, křídové částice a vláknité struktury:
  https://www.naturalnews.com/2022-06-12-blood-clots-microscopy-suddenly-died.html

  „Zatím nevíme, co jsou všechny tyto struktury zač. Víme však, co nejsou: Nejsou to jen sražené krevní buňky. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom při 1500násobném zvětšení, které je vidět na poslední fotografii, mohli vidět jednotlivé krevní buňky. Nejsou to krevní buňky, jsou to bílkovinné struktury.“

  A kkaždý člověk, kterému byly injekčně aplikovány „vakcíny“ – tedy instrukce mRNA, si může tyto vláknité struktury uvnitř svého těla vytvářet právě v této chvíli a že je jen otázkou času, kdy ucpou velké tepny nebo způsobí infarkt, mrtvici či jiné akutní příčiny moderního „syndromu náhlého úmrtí dospělých“ (SADS)..

 5. Ďakujem Vám veľmi pekne za tento článok a aj za skvele podrobne rozpísané v .pdf. Ľutujem, že som sa dal zaočkovať Pfizerom 2x (máj/jún 2021), kiežby som radšej počúval seba ako mojich rodičov, ktorí ma len strašili a nútili, vraveli že to je zadarmo a tieto bláboly. Otec je 3x zaočkovaný, mama 4x. Až mi je z toho fakt ľúto a bojím sa čo bude v budúcnosti, aké zdravotné komplikácie môžu nastať, že môžeme podľahnúť do 3,5,7,10 rokov, ako písali niektorí imunológovia či nezávislí doktori.

  V čase písania som už 9. mesiac na Keto strave (veľmi nízkosacharidovej, od Apríla 2022) lebo mám bakteriálnu infekciu a úspešne sa zbavujem rôznymi bylinnými tinktúrami (Oregánový olej, Dračia krv, Energy Cistus Complex, Energy Renol), tabletkami Chlorella, Spirulina, Zelený jačmeň, Bio Moringa karibská, Shiitake hríby, NAC 900 mg, D3 5000 IU + K2 200 mg (MK-7), probiotiká 25 druhov 30 miliárd CFU, kolostrum 500 mg, Omega-3 700 mg + EPA 420 mg / DPA 280 mg, organický horčík malát a bisglycinát (spolu 364 mg v čistej forme), citrát draselný (draslík) + himalájska soľ (sodík)… Nie všetko naraz užívam, ale niečo z toho.

  Dúfam, že časť z toho aj pomohlo pri zotavovaní post-vax, i keď som mal len raz po druhej dávke celkovú únavu celý deň. Krvné testy po 1 mesiaci po 2.vax som mal zvýšené Lymfocyty, Monocyty a znížené Neutrofily. CRP bolo na nule a ostatné údaje boli v norme. Keď bude nová pandémia, tak prisahám, že si nedám vakcínu už nikdy v živote ! Stačilo ! Zdravie je to najcennejšie.

  Moje obľúbené motto:
  -„Dovoľ prírode byť tvojím liekom.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů