EXKLUZIVNĚ: Dr. Erickson odhaluje nová zjištění: Koronavirus se podobá chřipce.

Ve zkratce...

Ve videu vystupuje doktor z Kalifornie a odhaluje nová data, která naprosto vyvrací předem odhadované modely. Dále srovnává koronavirus s chřipkou a poukazuje na to, že je mnohdy méně nebezpečný než samotná chřipka. Také srovnává případy koronaviru ve Švédsku, kde nemají karanténu a omezení pohybu, s Norskem, kde karanténu mají.
Facebook
Telegram
VK

Přepis: Koronavirus se podobá chřipce. Doktor odhaluje nová zjištění

Doktor: Miliony případů, malé množství úmrtí. Miliony případů, malé množství úmrtí.

Gary: Mám pro vás další dobré zprávy. Model Fauciho a Gatese se naprosto hroutí. Kontaktují mě doktoři z celé země. Nejspíše jste viděli dva poslední rozhovory, které se virálně rozšířily. Ale teď… se to celé hroutí. Dva doktoři z Kalifornie právě dokončili tiskovou konferenci. Ukážu vám z ní nějaké záběry. Ti doktoři naprosto vyvrací oficiální zprávy, mluví o tom, co jsme celou dobu říkali. Samozřejmě musíme být opatrní. Není nic špatného na tom, podnikat náležité kroky, abychom si udrželi svoje zdraví, aby nikdo jiný neonemocněl.

To samozřejmě nechceme. Ale musíme se podívat na fakta a čísla, které odhalují skutečný příběh. Když máte odhadovaná čísla, která vedou k opatřením, která ničí životy, je nejspíše dobrý nápad, ohlédnout se zpět a ta čísla zkontrolovat, abychom zjistili, jestli jsou správná. To přesně tito doktoři udělali. Ukážu vám video. Tohle jsou dva doktoři, co mluví o infekčnosti v Kalifornii a také v New Yorku. Bude to šokující, ale jen to potvrzuje to, co celou dobu říkáme. A ano, někdo na nejvyšší úrovni Národního zdravotnického institutu by za to měl být zodpovědný. Ano, mluvím o dr. Faucim. Poslouchejte.

Doktor: Když se podíváme na Kalifornii, tato čísla jsou ze včerejška. Máme tu 33 865 případů Covid. Z celkových 280 900 provedených testů. To znamená, že 12 % Kaliforňanů testovali kladně na Covid. Jak víte, první modely byly žalostně nepřesné. Předvídaly miliony případů úmrtí, ne rozšířenosti nebo četnosti, ale úmrtí. To se neděje. V Kalifornii se namísto toho ukazuje 12 % kladných případů. Máme tady 39,5 milionů lidí. Pokud uděláme základní výpočet na základě toho procenta, dostaneme asi 4,7 milionů případů Covid ve státu Kalifornie. Což znamená, že tento virus je rozšířený. To jsou dobré zprávy. V Kalifornii jsme zaznamenali 1227 úmrtí. S možným výskytem 4,7 milionů kladných případů. To znamená, že v Kalifornii máte 0,03% šanci, že zemřete na Covid-19. 0,03% pravděpodobnost, že v Kalifornii zemřete na Covid-19. Vyžaduje to karanténu? Vyžaduje to uzavření zdravotnických systémů? Vyžaduje to, aby lidé nechodili do práce?

Gary: Zamyslete se nad těmi otázkami. Je reakce odůvodněná, když se podíváte na skutečná čísla? Jak jsme reagovali na podobná čísla případů chřipky? Poslechněte si, co o tom říká.

Doktor: Pokud je tohle typická extrapolace… 328 tisíc lidí x 196 je 64 milionů. To je významný počet lidí s koronavirem. Podobné je to s chřipkou. Když se podíváte na čísla z let 2017 a 2018, zjistíte, že jsme měli 50-60 milionů lidí s chřipkou. Na Covid máme podobnou úmrtnost. V USA máme 43 545 úmrtí. Podobně jako u chřipky z let 2017 a 2018. Máme vždy mezi 37-60 tisíc úmrtí na chřipku v USA. Každý rok. Vůbec se nemluví o pandemii, není žádná karanténa, žádné zavírání obchodů, žádné posílání doktorů domů.

Gary: Žádné zavírání obchodů, žádné posílání doktorů domů. Podrobně popsal obrovské narušení, ke kterému dochází ve zdravotnických systémech v Kalifornii, a jak pohotovosti jsou prázdné. Podlaží nemocnic jsou úplně uzavřená a posílají lidi domů. Poslechněte si to.

Doktor: Dochází k nárůstu vážných narušení. Chodí sem lidi od sedmi rána do půlnoci. Podáváme zprávy ministerstvu zdravotnictví. Posíláme pacienty domů. Současně se náš objem pacientů výrazně snížil. Jednotky intenzivní péče v nemocnicích jsou v podstatě prázdné. Uzavírají podlaží. Pacienty propouští domů a doktory posílají na nucenou dovolenou. Zdravotnický systém byl na některých místech evakuován. V New Yorku zdravotnický systém pracuje v maximálně kapacitě. V Kalifornii jsme na minimální kapacitě. Posíláme domů svoje doktory a sestřičky, protože nemáme moc pacientů. Nemocnice je nemají… V posledním týdnů jsem se 2x viděl s našimi řediteli, a my je nemáme taky.

Gary: Tohle otevírá oči. O tomto jsme věděli, mluvili jsme o tom. Tohle vše potvrzuje standfordskou studii, studii z univerzity jižní Kalifornie, která mluví o tom, jak je tento virus rozšířený. Pak ten doktor mluví o samotných datech. Zdůrazňuje fakta, která je třeba sdílet po celé Americe, že tato věc není tak smrtící, jak nám říkají… jak Fauci, Birxová a Bill Gates šíří strach po celé Americe. A média tomu přidávají. Ne! Poslechněte si tohoto doktora, jak mluví o skutečné úmrtnosti.

Doktor: Sdílíme naše vlastní data. Tato data skrze nikoho neprošla. Tohle jsou naše vlastní data. Zjistili jsme, že 6,5 % a Kalifornie zjistila 12 %. Čím více tedy testujete, tím více kladných případů objevíte, množství výskytu půjde nahoru, a úmrtnost se nemění, takže se zmenší a zmenší. Chci, abyste si uvědomili, že máme miliony případů, a malý počet úmrtí. Miliony případů, malé množství úmrtí. Miliony případů, malé množství úmrtí.

Gary: Chtěl, aby si to všichni uvědomili. Protože ví, že čísla prokazují, že Fauci, Gates a Birxová se naprosto mýlí. Ukazuje, že reakce na tento virus byla naprosto zcestná. Počkejte, jak začne mluvit o číslech z New Yorku a o skutečných procentech… jak ta data použije na celou populaci New Yorku…. a o skutečné úmrtnosti. Poslouchejte.

Doktor: Projděme si čísla. Případy koronaviru ze včerejška jsou: 256 272 případů ve státě New York, ne městě New York. Provedli celkově 649 325 testů, což znamená, že 39 % Newyorčanů testovalo kladně na Covid-19. To jsou jejich procenta. Tato data jsou veřejně dostupná. 39 % těch, co bylo testovaných? 39 % lidí, co bylo testovaných. Ve státu New York je 20 milionů lidí, což by bylo kolem 4 milionů případů… Je pravděpodobné, že v New Yorku mají 7,5 milionů případů. Chtěl jsem to vyjasnit. Je to 39 % ze všech Newyorčanů, kteří byli testovaní. Ano. Ta data extrapolujeme. Otestujeme lidi a na základě těch dat odhadneme čísla pro celou komunitu. První modely byly tak nepřesné… Ale spousta těch modelů vycházelo z toho, pokud nebudeme praktikovat společenské rozestupy. Je to pravda? Můžeme tedy říct… samozřejmě nejsou tak špatné, protože jsou založené na alternativních scénářích.

Některé ty modely byly založené na společenském rozestupu a stále předvídaly stovky tisíc úmrtí, což není pravdivé. Takže v New Yorku mělo 39 % testovaných lidí kladný výsledek na Covid-19. A testovali 649 tisíc lidí. To je obrovský test. To jsou přesná data… 39 %. Pokud by testovali celý stát, měli by 7,5 milionů případů? Nevíme, celý stát nikdy nebudeme testovat. Proto používáme dostupná data, která jsou nejpřesnější, na rozdíl od prediktivních modelů, které nejsou ani zdaleka přesné. Kolik mají v New Yorku úmrtí? 19 410 z 19 milionů lidí. což je 0,1% šance úmrtí na Covid-19 ve státě New York. Mají tam 92% míru zotavení.

Pokud vskutku máte diagnostikovaný Covid-19, 92 % z vás se zotaví. Vidíme miliony případů, malá množství úmrtí. Miliony případů, malá množství úmrtí. Nyní doktor porovná čísla ze Švédska a Norska. Protože jeden národ se celý uzavřel a je v karanténě, zatímco druhý není. Nechal ekonomiku otevřenou. Čísla mluví sama za sebe. Když se mluví o systému karantény, automaticky ho musíte porovnat se systémem bez karantény. Švédsko a Norsko. Pocházím z Norska. V Norsku je karanténa. V Norsku je karanténa, ve Švédsku není. Co se v těch dvou zemích stalo? Jsou zásadně odlišné? Došlo ve Švédsku k obřímu nárůstu případů? Nebyly v Norsku žádné případy? Podívejme se na čísla.

Švédsko má 15 322 případů Covid. Provedli 74 600 testů. Takže 21 % všech testovaných mělo Covid. Jakou má Švédsko populaci? Kolem 10,4 milionů lidí. Pokud ta data extrapolujeme, ve Švédsku je asi 2 milionů případů s Covid. Zavedli trochu společenského rozestupu, nosili roušky… chodili do škol, obchody byly otevřené. Situace tam byla skoro jako normálně, s trochou společenského rozestupu Kolik měli úmrtí? 1765. V Kalifornii bylo 1220 s karanténou. Žádná karanténa – 1765 úmrtí.

V Kalifornii máme více lidí… poukazuji na to, že miliony případů, malá množství úmrtí. Miliony případů, malá množství případů. Tohle vidíme všude. Norsko, soused Švédska… odtamtud pocházím já. Tohle jsou dva skandinávské národy. Můžeme je porovnat, jelikož jsou podobné. Podívejme se na data. Norsko. 7191 případů Covid. Celkem provedených testů: 145 279. Takže 4,9 % všech testovaných mělo Covid-19. Populace v Norsku je 5,4 milionů lidí. Když data extrapolujeme, což je to nejlepší, co v tuto chvíli můžeme dělat, mají kolem 1,3 milionů případů Covid. Jejich celkový počet úmrtí byl 182. Celkem malý. Ale statisticky zanedbatelný počet v porovnání s 1700. Miliony případů, malé množství úmrtí. 1700, 100… tohle jsou statisticky zanedbatelná čísla.

V Norsku máte 0,003% pravděpodobnost úmrtí a 97% míru zotavení. Jejich čísla jsou trochu lepší. Vyžaduje to karanténu, ztrácu práce, destrukci ropné společnosti, posílání doktorů na nucenou dovolenou? To je moje otázka pro vás. Myslím si, že odpověď bude postupně jasnější.

Gary: Teď to začne být zásadní. Všechna čísla po celém světě jsou v podstatě stejná. Jsou v nich nějaké malé rozdíly. Ale to, co nebylo bráno v potaz, a co Fauci, Birxová a Gates nebrali v úvahu, je dopad na zdravotnický systém v ostatních sektorech. Sebevraždy… alkoholismus, braní drog. Jaké vedlejší účinky má karanténa na komunity po celém světě. Poslechněte si to.

Doktor: Další věc, o které chci mluvit, jsou účinky Covid-19. Vedlejší účinky. Covid-19 je jeden aspekt našeho zdravotnického sektoru. Co sociální izolace způsobuje? Co komunity říkají, že způsobuje? Dochází k nárůstu zneužívání dětí. Můžeme si projít několik případů dětí, které byly zneužity v důsledku agresivních členů rodiny, kteří byli pod vlivem, kteří jsou doma, kteří jsou bez výplaty. Tyto věci trvají celý život. Tohle není o sezónní chřipce. Tohle bude tyto lidi pronásledovat a negativně ovlivňovat po celý život. A tohle jsou vedlejší účinky koronaviru. Slyšel jsem o nich od doktorů na pohotovosti, od mých doktorů a od lidí po celé zemi. Domácí násilí.

Lidé nám tu chodí s monokly a řeznými ránami na obličeji. Jde o zřejmý případ zneužívání. Tyto věci je bude ovlivňovat celý život, ne jednu sezónu. Alkoholismus, úzkost, deprese, sebevražda. Mluvil jsem s Donny Youngbloodem a různými lidmi v komunitě a ptal jsem se, jaká je u nich situace. Dochází k nárůstu sebevražd, zastavení vzdělávání, ekonomickému zhroucení. Zdravotnický průmysl… všichni trpíme, protože tu nemáme lékaře a nemáme pacienty s koronavirem.

Tohle jsou reálné věci, které vidím každý den. Nečtu si o nich, ale vidím je na svých klinikách. Máme kliniky od Fresna po San Diego. a tyto zmíněné věci prudce narůstají. Tyto věci lidi ovlivní na celý život, ne na jednu sezónu. Je důležité v tom mít jasno.

Gary: To, o čem tady mluvil, je asi jedna z nejdůležitějších věcí, nejdůležitější data, která tady můžeme zvážit… všechny ty vedlejší účinky opatření, které prezidentovi navrhnuli Fauci a Birxová. A dopad, jaký to má na celou zemi. Zneužívání dětí? Domácí násilí? Tohle vše narůstá? Pokles vzdělávání? Tohle vše má dominový efekt po celém světě. Protože měly předvídaná čísla, která byla naprosto nepřesná. Teď si poslechněte tohle… po tomto klipu to ukončím.

Tady porovnává čísla chřipky s daty Covid-19. Pamatujte… tohle jsme na začátku slyšeli, že Covid není nebezpečnější než chřipka, a jak se dozvídáme více dat, zjišťujeme, že je to pravda. Poslouchejte.

Doktor: Teď ho chci porovnat s virem chřipky. Je koronavir výrazně odlišný? Mám tady nějaká data… Podle CDC na chřipku v USA ročně umírá 24-62 tisíc lidí. V roce 2017 jsme měli celkově 45 milionů případů chřipky a 62 tisíc úmrtí neboli 0,13% pravděpodobnost úmrtí na chřipku v USA. Jak jsme zjistili, u Covid to je 0,02 %. Takže smrtelnost Covid-19 je mnohem menší. Samozřejmě jsou ohniska jako v New Yorku. Ale ta čísla jsem procházeli… tam je 0,1% šance na úmrtí. Rozšířené, malé množství úmrtí. Ve skutečnosti se podobá chřipce. Pokud se budeme řídit vědou, jak máme… řídím se vědou. Tato čísla pochází ze CDC a WHO. Testování je založeno na tom, co jsme provedli tady.

Gary: Takže se řídíme vědou. Řiďte se vědou. To je odpověď. Věda mluví sama za sebe. Bohužel věda, která Fauci a Birxová prezentovali Donaldu J. Trumpovi, našemu prezidentovi, jako odpověď na tuto pandemii, byla naprosto mylná. Nyní je 26 milionů lidí bez práce. Zamyslete se nad vedlejšími účinky, o kterých jsme mluvili. Jen samotná míra sebevražd…

Věřím, že Fauci a Birxová prezentovali prezidentovi možnost… buď pozastavíte ekonomiku, schválíte karanténu, řeknete lidem, aby zahájili společenský rozestup… Ano, pane prezidente, obětujete ekonomiku. Ekonomiku, ze které měl takovou radost. Buď obětujete ekonomiku nebo 2 milionů amerických životů. Co prezident udělal? Nechce zabít Američany. Nechce, aby Američané trpěli. Neměl na výběr. Byl mezi dvěma ohni. Musel obětovat ekonomiku. Bylo to smutné rozhodnutí. Ale neměl na výběr. Byla mu prezentovaná falešná data. Falešné odhady. A pak panika, kterou média podněcovala.

Zatlačila naše zvolené pracovníky ke zdi a přinutila, aby reagovali. Teď máme ventilátory, které se ani nepoužívají, protože jednali na základě mylných předpokladů. Ta tisková konference má kolem 50 minut. Odkážu na ni v popisku. Musíte se na ni podívat. Je v ní mnohem víc informací. Snažím se vám předat útržky. Je v ní mnohem víc. Na této tiskovce jsou části, kdy reportéři povýšeně pokládají otázky… Je to otřesné. Sdílejte tyto informace. Celá Amerika musí vidět, co tito dva doktoři říkají.

Pamatujte, vy máte v rukou moc, tím, že kliknete na sdílet. Tím, že tohle video pošlete druhým emailem, zprávou, že ho budete sdílet na fórech. Řekl bych, ať ho sdílíte na sociálních sítích, ale sociální sítě cenzurují informace. Twitter cenzuruje informace. Facebook také. Naštěstí jsme tady na YouTube a můžeme vám tyto informace předat. Pokračujte ve sdílení. Řekněte svým přátelům. Otevřeme tuto zemi. Dostaneme se z toho. Už jsme skoro venku. Začínají se objevovat data a vidíme výsledky. Mám víru. Vím, že vy máte také. Už jsme skoro venku. Uvidíme se u další zprávy. Pro Next News Network, jsem Gary Franchi. Máte v rukou moc, ovlivnit globální příběh. Prosím, sdílejte tuto zprávu. Odebírejte tento kanál a nenechte si ujít podobná videa. Děkuji, že sledujete Next News Network.

Překlad: David Formánek

Zdroj: shorturl.at/bdirx

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů