Reiner Fuellmich – Zločiny proti lidskosti

Ve zkratce...

Německý právník Reiner Fuellmich mluví o covidu-19 jako o jednom z největších zločinů proti lidskosti a nabízí fakta a důkazy, proč to tak je.
Facebook
Telegram
VK

ZKRÁCENÁ VERZE (14 MINUT)

PLNÁ VERZE (49 MINUT)

Přepis:

Ahoj, jmenuji se Reiner Fuellmich a jsem členem advokátní komory v Německu a v Kalifornii už 26 let. Právní praxi jsem vykonával v oblasti trestního práva proti podvodným společnostem jako je Deutsche Bank, dříve jedna z největších a nejuznávanějších bank na světě, dnes jedna z nejtoxičtějších zločineckých organizací na světě. VW jeden z největších a nejuznávanějších výrobců automobilů na světě, dnes proslulý svými obřími podvody s emisemi naftových motorů, a Kühne & Nägel, největší zasilatelská společnost na světě, kterou žalujeme v případě multi-milionových úplatků. Jsem také jedním ze čtyř členů německé koronavirové vyšetřovací komise.

Od 10. července 2020 tato komise naslouchala velkému počtu mezinárodních vědců a odborníků a jejich svědectvím s cílem najít odpovědi na otázky ohledně koronavirové krize, po kterých se stále více lidí na celém světě ptá. Všechny předtím zmiňované případy korupce a podvodů spáchané německými korporacemi jsou nic ve srovnání s ohledem na rozsah škod, které koronavirová krize způsobila a nadále způsobuje. Tato koronavirová krize, podle všeho co dnes víme, musí být přejmenována na koronavirový skandál, a osoby za to zodpovědné musí být trestně stíhány a žalovány za občanskoprávní náhradu škod.

Na politické úrovni musí být učiněno vše, aby bylo zajištěno, že už nikdo nikdy nebude v takové pozici moci, aby byl schopen podvést lidstvo nebo se nás pokusil manipulovat pomocí jimi zkorumpovaných plánů. A z tohoto důvodu Vám nyní vysvětlím, jak a kde bude mezinárodní síť právníků řešit tento největší případ podvodu vůbec – korona podvodný skandál, který se mezitím vyvinul do pravděpodobně největšího zločinu proti lidskosti, který kdy byl spáchán. Zločiny proti lidskosti byly poprvé definované v souvislosti s Norimberskými procesy po druhé světové válce, kdy se řešily hlavně válečné zločiny za třetí říše.

Zločiny proti lidskosti jsou dnes upraveny v oddíle 7 mezinárodního trestního zákoníku. Tři hlavní otázky, na které je potřeba nalézt odpověď v rámci soudního řízení ohledně koronavirového skandálu, jsou:

1. Existuje koronavirová pandemie, nebo existuje jen pandemie podle PCR testu? Specificky, zda pozitivní výsledek PCR testu znamená, že testovaná osoba je infikována nemocí Covid-19, nebo to neznamená vůbec nic ve spojitosti s infekčním onemocněním Covid-19?

2. Mají tzv. proti koronovirová opatření, jako je lock-down, povinné nošení roušek, udržování rozestupů a karanténní opatření, chránit světovou populaci před koronavirem, nebo tato opatření slouží pouze k tomu, aby lidé zpanikařili a aby věřili tomu, aniž by si kladli jakékoli otázky, že jejich životy jsou v ohrožení, takže nakonec farmaceutický a technologický průmysl může generovat obrovské zisky z prodeje PCR testů, antigenních testů na protilátky, a vakcín, stejně tak jako ze získání našich genetických (DNA) „otisků prstů“?

3. Je pravda, že německá vláda masivně lobovala více než kterákoli jiná země svými hlavními protagonisty této tzv. koronavirové pandemie panem Drostenem, virologem z nemocnice Charité v Berlíně, panem Wielerem, vedoucím Rki, německé obdoby CDC, a panem Tedrosem, ředitelem Světové zdravotnické organizace neboli WHO, protože Německo je známou zemí pro svoji disciplinovanost a měla se tak stát vzorem pro zbytek světa pro své přísné a samozřejmě úspěšné dodržování proti-koronavirových opatření.

Odpovědi na tyto tři otázky jsou naléhavě potřebné, protože údajně nový a vysoce nebezpečný koronavirus nezpůsobil nadměrnou úmrtnost kdekoli na světě, a určitě ne zde v Německu. Ale proti-koronavirová opatření, jejichž jediným základem jsou výsledky PCR testů, které jsou opět všechny založeny na testu německého pana Drostena, mezitím způsobily ztráty nesčetných lidských životů a zničily ekonomickou existenci bezpočtu společností a jednotlivců po celém světě. Například v Austrálii je lidem vyhrožováno vězením, pokud nenosí roušku nebo ji nenosí správně, jak to vyžadují úřady. Na Filipínách lidé, kteří nenosí roušku nebo ji nenosí správně v tomto smyslu, jsou střeleni do hlavy. Dovolte mi, abych nejdříve shrnul fakta, která to sama za sebe dnes vystihují.

Nejdůležitější záležitostí v soudním řízení je zajistit fakta, aby se zjistilo, co se skutečně stalo. To zejména proto, že aplikace práva vždy záleží na faktech projednávaného případu. Pokud chci někoho trestně stíhat za podvod, nemohu tak učinit prezentováním faktů vztahujících se k autonehodě. Takže co se vlastně stalo ohledně údajné pandemie koronaviru?

Fakta, která před námi leží, jsou do značné míry výsledkem práce koronavirové vyšetřovací komise.

Tato komise byla ustavena 10. července 2020 čtyřmi právníky za účelem zjistit za pomoci svědeckých výpovědí odborníků z řad mezinárodních vědců a ostatních odborníků: 1. Jak nebezpečný virus skutečně je? 2. Jakou vypovídající schopnost má pozitivní PCR test? 3. Jaké vedlejší škody vznikly proti-koronavirovými opatřeními, v obou případech (1) s ohledem na zdraví světové populace, a (2) s ohledem na světovou ekonomiku. Dovolte mi začít s trochou základních informací.

Co se stalo v květnu 2019, a pak na počátku roku 2020, a co se stalo 12 let ještě předtím, s prasečí chřipkou, na kterou jste možná většina z Vás již zapomněli. V květnu 2019 silnější ze dvou stran, která vládne Německu ve velké koalici – CDU – pořádala kongres zaměřený na světové zdraví. Zjevně na popud významných hráčů z farmaceutického a technologického průmyslu.

Na tomto kongresu, můžeme říci, obvyklí podezřelí přednesli své projevy. Byla tam Angela Merkelová, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, ale někteří další lidé, u kterých by nikdo nečekal, že budou přítomni na takovém kongresu. Byli zde také. prof. Drosten, virolog z berlínské nemocnice Charité, prof. Wieler, veterinář a vedoucí německé Rki, obdoby CDC, stejně tak jako pan Tedros, filozof a ředitel Světové zdravotnické organizace, WHO. Všichni tam také přednesli své projevy.

Další přítomní a přednášející byli hlavní lobbisté dvou světových největších zdravotních fondů, jmenovitě Nadace Billa a Mellindy Gatesových a Welcome Trust. Za necelý rok poté, tito lidé stáli za vyhlášením celosvětové koronavirové pandemie. Zajistili, aby byly k prokazování infekcí Covid-19 hromadně používány PCR testy po celém světě, a nyní prosazují, aby byly vyvinuty vakcíny pro tyto infekce a prodány po celém světě. Tyto infekce, nebo raději jen pozitivní výsledky testů, které přinášejí PCR testy, se staly omluvenkou pro celosvětové lock-downy, udržování rozestupů a povinné roušky.

V tomto bodě je důležité také zmínit, že došlo ke změně definice pandemie, která byla změněna již o 12 let dříve. Do té doby byla pandemie považována za nemoc, která se rozšířila celosvětově, a která vedla k mnoha vážným nemocem a úmrtím. Náhle, a z důvodů, které nikdy nebyly vysvětleny, to má být pouze celosvětové onemocnění. To znamená, že mnoho vážných onemocnění a úmrtí, již nebylo nutných pro vyhlášení pandemie.

Díky této změně WHO, která je úzce propojena s globálním farmaceutickým průmyslem, byla v roce 2009 schopna vyhlásit pandemii prasečí chřipky. S výsledkem, že vakcíny byly vyráběny a prodávány po celém světě na základě smluv, které byly drženy v tajnosti. Až do dneška. Tyto vakcíny se ukázaly jako zcela zbytečné, protože prasečí chřipka se nakonec proměnila v mírnou chřipku, a nikdy se nestala děsivým morem, který farmaceutický průmysl a jeho přidružené univerzity neustále oznamovaly, s tím, že by se proměnil v miliony úmrtí, k nimž by jistě došlo, kdyby lidé nebyli očkováni. Tyto vakcíny zapříčinily také mnoho vážných zdravotních problémů.

Přes 700 dětí se stalo nevyléčitelně nemocnými narkolepsií, a zůstaly tak navždy těžce poškozeny. Vakcíny zakoupené za miliony z peněz daňových poplatníků tak musely být zničeny za ještě větší finanční prostředky daňových poplatníků. Už v době prasečí chřipky německý virolog Drosten byl jedním z těch, kteří šířili paniku mezi obyvatelstvem opakováním stále dokola, že prasečí chřipka může způsobit mnoho stovek tisíc a až několik milionů mrtvých po celém světě.

Nakonec, a to zejména díky dr. Wolfgangu Wodargovi, a jeho úsilí jako člena německého Parlamentu, a také člena Rady Evropy, tento hoax přivedl ke svému konci ještě před tím, než mohl zapříčinit ještě mnohem vážnější důsledky. Rychle se přesuneme do března 2020. Když německý Parlament vyhlásil epidemiologickou situaci národní důležitosti, což je německý ekvivalent pro vyhlášení pandemie, v březnu 2020 a na základě toho byl učiněn lock-down s omezením všech základních ústavních práv a to po neomezenou dobu. Šlo pouze o jediný názor, na základě kterého německá vláda odůvodnila své rozhodnutí.

V nehorázném porušení obecně přijímaného principu „Audiatur et altera pars”, což znamená „Budiž slyšena i druhá strana,” jediný člověk, kterého poslouchali, byl pan Drosten. To je ten stejný člověk, jehož otřesné, paniku vyvolávající prognózy se před 12 lety prokázaly jako katastroficky nesprávné. Tohle víme, protože interní informátor David Sieber, člen Strany Zelených, nám o tom řekl. Poprvé nám o tom řekl 29. srpna 2020 v Berlíně, v rámci demonstrace, které se účastnil i Robert F. Kennedy, Jr., a kde oba muži měli svůj projev. Dále nám o tom řekl během jednoho sezení naší koronavirové komise.

Důvod, proč tak učinil, je ten, že měl stále větší skepsi vůči oficiálnímu příběhu, který prosazují politici a mainstreamová média. Podnikl úsilí, aby zjistil názory ostatních vědců, a našel je na internetu. V tu si uvědomil, že existuje řada vysoce uznávaných vědců, kteří mají naprosto odlišný názor, který odporuje otřesným prognózám pana Drostena.

Tvrdili a stále tvrdí, že tu není žádná nemoc, která ve své nebezpečnosti přesáhla sezónní chřipku. Že populace už dosáhla hromadné imunity nebo imunity T-buněk proti tomuto údajně novému viru, a že tudíž není důvod pro jakákoliv speciální opatření. A určitě ne pro vakcinaci. Mezi tyto vědce patří prof. John Ioannidis ze Stanfordu v Kalifornii, odborníka na statistiku a epidemiologii a také veřejné zdravotnictví, a současně nejcitovanější vědec na světě prof. Michael Levitt, držitel Nobelovy ceny za chemii, a také biofyzička ze Stanfordu, německá profesorka Karin Möllingová, prof. Sucharit Bhakdi, dr. Knut Wittkowski a také prof.

Stefan Homburg a nyní mnoho dalších vědců a doktorů po celém světě včetně dr. Mike Yeadona. Dr. Mike Yeadon je bývalý viceprezident a vědecký ředitel Pfizeru, jedné z největších farmaceutických společností na světě. Později o něm budu mluvit trochu víc. Koncem března a počátkem dubna 2020 se pan Sieber se obrátil na vedení své Strany Zelených s informacemi, které shromáždil, a navrhnul, aby veřejnosti prezentovali tyto ostatní vědecké názory a vysvětlili, že na rozdíl od apokalyptických předpovědí pana Drostena není důvod, aby veřejnost panikařila. Mimochodem, Lord Sumption, který sloužil jako soudce u britského Nejvyššího soudu od roku 2012 do 2018, udělal to stejné ve stejnou dobu, a dospěl ke stejným závěrům.

Že neexistuje žádné faktické opodstatnění k panice, a také žádné právní opodstatnění koronavirových opatření. Stejně tak bývalý prezident německého federálního ústavního soudu vyjádřil, i když opatrněji, vážné pochybnosti o tom, že koronavirová opatření jsou ústavní. Než aby vedení Strany Zelených uznalo tyto další názory a probralo je s Davidem Sieberem, oznámilo, že apokalyptické předpovědi pana Drostena jsou pro Stranu Zelených dost dobré. Pamatujte, že nejsou členy vládnoucí koalice… jsou opozicí. I tak to pro ně bylo dostatečné. Tak jak to bylo dostatečné pro federální vládu pro svoje opodstatnění lock-downu.

Vedení Strany Zelených následně nazvalo Davida Sieberu konspiračním teoretikem, aniž by vůbec zvážili obsah jeho informací, a pak mu odebrali jeho mandát. Teď se podívejme na současnou skutečnou situaci ohledně nebezpečí viru, naprosté nepoužitelnosti PCR testů pro detekci infekcí, a lock-downů založených na neexistujících infekcích.

Mezitím víme, že zdravotní systémy nikdy nečelily riziku zahlcení covidem-19. Mnoho nemocnic naopak dodnes zůstává prázdných a některé nyní čelí bankrotu. Nemocniční lodě, které se tehdy postavily v New Yorku, a mohly pojmout tisíc pacientů, nikdy nepojmuly více jak 20 pacientů. Nikde na světě nedošlo k nadbytečným úmrtím.

Studie, které provedl prof. Ioannidis a ostatní, ukazují, že úmrtnost koronaviru se rovná úmrtnosti sezónní chřipky. I fotografie z Bergamo z Itálie a New Yorku, které se použily k ukázání světu, že panika je na místě, se prokázaly, že jsou záměrně klamné. Poté se na veřejnost dostala tzv. „panická publikace”, kterou napsalo německé ministerstvo vnitra.

Její utajený obsah ukazuje, nade vší pochybnosti, že politici a mainstreamová média záměrně populaci hnala k panice. Doprovázející nezodpovědná tvrzení vedoucího Rki, německé obdoby CDC, pana Wielera, který opakovaně oznámil, že veřejnost musí dodržovat koronavirová opatření bezpodmínečně a bez otázek.

To ukazuje, že se scénářem řídil slovo od slova. Ve svých veřejných tvrzeních nadále oznamoval, že situace je velmi vážná a ohrožující, i když čísla, která jeho vlastní institut shromáždil, prokazují přesný opak. Mimo jiné, panická publikace vyzývá, aby se děti cítily zodpovědné, a cituji: „za bolestivé úmrtí svých rodičů a prarodičů, pokud se nebudou řídit korona pravidly. To znamená, pokud si nebudou stále umývat ruce a nebudou se držet dál od prarodičů.”

Trochu objasnění… Drtivá většina úmrtí v Bergamo v Itálii, přesně 94 %, se ukázalo, že byly v důsledku ne covidu-19, ale důsledkem vlády, která se rozhodla převést nemocné pacienty, kteří nejspíše měli nachlazení nebo sezónní chřipku, z nemocnic do pečovatelských domů, aby v nemocnicích udělali prostor pro všechny pacienty s covidem, kteří nakonec nikdy nedorazili.

V pečovatelských domech následně nakazili všechny lidi s velmi oslabenou imunitou, obvykle z důvodu už dříve existujících zdravotních problémů. Kromě toho očkování proti chřipce, které tam bylo podáváno, ještě více oslabilo imunitní systém lidí v pečovatelských domech. V New Yorku pouze některé, ale zdaleka ne všechny nemocnice, byly zahlcené. Spousta lidí, z kterých většina byli starší lidé s už existujícími vážnými onemocněními, a kterých většina, kdyby nebylo šíření paniky, by zůstala doma, utíkali do nemocnice.

Spousta z nich tam podlehla na jedné straně infekcím souvisejícími se zdravotní péčí neboli nemocničním infekcím, a na druhé straně profesním pochybením. Například tím, že byli umístěni na respirátor, než aby dostávali kyslík skrze kyslíkovou masku. Znovu pro objasnění… Covid-19, a tohle je současný stav, je nebezpečná nemoc.

Stejně jako sezónní chřipka je nebezpečná nemoc. A samozřejmě covid-19, tak jako sezónní chřipka, může někdy mít vážný klinický průběh a někdy pacienty zabije. Nicméně, jak nám ukázaly pitvy, které byly provedeny v Německu konkrétně soudním vědcem prof. Klaus Püschelem, téměř všechna úmrtí, která prozkoumal, byla způsobena vážnými dříve existujícími onemocněními, a téměř všichni lidé, kteří zemřeli, zemřeli ve velmi pokročilém věku, tak jako v Itálii. To znamená, že se dožili víc než je průměrná délka dožití.

V tomto kontextu bychom měli zmínit i následující. Německé Rki, což je obdoba CDC, zpočátku kupodivu doporučilo, aby se neprováděly žádné pitvy. Existuje řada věrohodných zpráv, že doktoři a nemocnice po celém světě dostávali peníze za to, když zemřelou osobu označili za oběť covidu-19, namísto toho, než aby na úmrtní listinu zapsali skutečnou příčinu úmrtí.

Např. infarkt nebo zranění ze střely. Bez pitev bychom nikdy nevěděli, že drtivá většina údajných oběti na covid-19 zemřela na naprosto jiná onemocnění, ale ne na covid-19. Tvrzení, že lock-down byl nezbytný z důvodu velkého počtu různých infekcí SARS-CoV-2, a protože zdravotnické systémy by byly zahlceny, je ze třech důvodů nesprávné. jak jsme se dozvěděli z našich slyšení s koronavirovou komisí a z ostatních dat, která se mezitím zpřístupnila.

A. Lock-down byl uvalen v době, kdy virus už ustupoval. V době, kdy byl lock-down uvalen, údajné míry nakažení už upadaly. B. Díky hromadné imunitě nebo imunitě T-buněk lidé už měli ochranu před virem. Kromě už zmíněného, že lock-down byl uvalen v době, kdy míra nakažení klesala, také u veřejnosti existuje hromadná imunita nebo imunita T-buněk proti koronavirům, které jsou obsažené v každé chřipce. To je pravda, i kdybychom současně čelili trochu jinému kmenu koronaviru.

To protože imunitní systém těla si pamatuje každý virus, se kterým kdy bojovalo, a na základě toho také rozpoznává údajně nový, ale stále podobný kmen viru z koronavirové rodiny. Mimochodem takto nyní nechvalně známý prof. Drosten vyvinul PCR test pro detekci infekce. Na počátku ledna 2020, na základě těchto velmi základních znalostí, pan Drosten vyvinul svůj PCR test, který údajně detekuje infekci SARS-Cov-2.

Aniž by vůbec viděl skutečný wuhanský virus z Číny, a informace se dozvídal pouze ze sociálních sítí, že se ve Wuhanu něco děje, začal na svém počítači pracovat na tom, co se stal jeho PCR test na koronavirus. K tomu použil starý virus SARS v naději, že bude dostatečně podobný s údajně novým kmenem koronaviru ve Wuhanu.

Poté svoje počítačové výsledky poslal do Číny, aby zjistil, jestli oběti nového koronaviru testovali pozitivně. Testovali pozitivně. A to Světové zdravotnické organizaci stačilo, aby začala varovat před pandemií a aby doporučila globální použití Drostenova PCR testu pro detekci infekcí virem, kterému se nyní říká SARS-Cov-2. Drostenův názor a rady, a tohle je třeba znovu zdůraznit, byly jediným zdrojem pro německou vládu, když oznámila lock-down a také pravidla pro udržování rozestupů a povinné nošení roušek.

A tohle je také třeba zdůraznit, že Německo se podle všeho stalo centrem masivního lobbování farmaceutického a technologického průmyslu, protože ve světě se mluvilo o údajně disciplinovaných Němcích, kteří by měli dělat to, co Němci dělají, aby pandemii přežili. C. A tohle je nejdůležitější část našeho zajišťování faktů. PCR test se používá na základě falešných tvrzeních, ne na základě vědeckých faktech s ohledem na infekci. Mezitím jsme se dozvěděli, že tyto PCR testy – na rozdíl od tvrzení Drostena, Wielera a WHO – vůbec neukazují známku infekce jakýmkoliv virem, natož infekce virem SARS-Cov-2. Nejen že PCR testy jsou výslovně neschválené pro diagnostické účely, tak jak se píše na příbalovém letáku u těchto testů, a jak vynálezce PCR testů, Kary Mullis, opakovaně zdůrazňoval.

PCR testy jsou namísto toho neschopné diagnostikovat jakoukoliv nemoc. To odporuje tvrzením Drostena, Wielera a WHO, které dělají od vyhlášení pandemie. Pozitivní výsledek PCR testu neznamená přítomnost infekce. Pokud někdo testuje pozitivně, neznamená to, že je čímkoliv nakažen, natož nakažlivým virem SARS-Cov-2. Dokonce americké CDC, dokonce tato instituce říká, a cituji ze strany 38 jedné z jejich publikací o koronaviru a PCR testech z 13. července 2020.

První bod říká: „Detekce virové RNA nemusí znamenat přítomnost infekčního viru, nebo že 2019-nCoV je příčinou klinických symptomů.” Druhý bod říká: „Efektivita těchto testů nebyla zavedená pro monitorování léčby infekce 2019-nCoV.” Třetí bod říká: „Tento test nedokáže vyloučit nemoci způsobené ostatními bakteriálními nebo virovými patogeny.” Stále není jasné, jestli kdy došlo k vědecky správnému izolování wuhanského viru, takže nikdo přesně neví, co při provádění testů hledáme.

Zejména protože tento virus, tak jako chřipkové viry, rychle mutuje. PCR tyčinky odebírají jednu nebo dvě sekvence molekuly, které jsou lidskému oku neviditelné, a tudíž musí být v rámci mnoha cyklů zvětšeny, aby byly viditelné. Vše nad 35 cyklů, jak oznámilo New York Times a ostatní média, je považováno za naprosto nespolehlivé a vědecky neomluvitelné. Nicméně Drostenův test a jemu podobné testy doporučované WHO jsou nastaveny na 45 cyklů.

Je možné, že jsou tak nastaveny z touhy vytvořit co nejvíce pozitivních výsledků a tudíž poskytnout opodstatnění pro falešný předpoklad, že se objevilo velké množství infekcí? Test nedokáže rozlišit neaktivní a reprodukční hmotu. To znamená, že pozitivní výsledek může být způsoben z toho, že test např. objeví kousek molekuly, která může ukazovat nic jiného, než že imunita testovaného člověka v minulosti vyhrála bitvu s běžným nachlazením.

Jestli se Vám líbí překlady a tvorba na tomto webu, zvažte přispění na udržení chodu tohoto projektu, děkuji. PODPOŘIT PROJEKT

Dokonce samotný Drosten v rozhovoru s německým obchodním časopisem v roce 2014, tehdy v souvislosti s údajným nálezem infekce viru MERS, údajně pomocí PCR testu, oznámil, že tyto PCR testy jsou tak vysoce citlivé, že i velmi zdravé a neinfekční lidé mohou testovat pozitivně. V tehdejší době si také velmi dobře uvědomoval mocnou roli médií, co šíří paniku a strach, jak uvidíte na konci následujícího citátu.

Drosten v tom rozhovoru tehdy řekl: „Pokud by se například takový patogen na den prohnal kolem nosní sliznice sestřičky, aniž by onemocněla nebo si čehokoliv všimla, byla by najednou případ onemocnění virem MERS. Tohle by také mohlo vysvětlit explozi počtu případů v Saúdské Arábii. Kromě toho tamní média z toho udělala neuvěřitelnou senzaci.” Zapomněl na to, nebo tohle záměrně v kontextu koronaviru skrývá, protože koronavirus je velmi lukrativní obchodní příležitost pro farmaceutický průmysl a pro Alforda Lunda, jeho spoluautora v mnoha studiích a také výrobce PCR testů.

Dle mého názoru je naprosto nepravděpodobné, že v roce 2020 zapomněl na to, co o PCR testech věděl a řekl v rozhovoru v roce 2014. Ve zkratce… Tento test nemůže detekovat jakoukoliv infekci, na rozdíl od všech nepravdivých tvrzeních, že může. Infekce, tzv. horká infekce, vyžaduje, aby virus nebo spíše fragment molekuly, který může být virem, se nenacházel jen např. v krku člověka, aniž by způsoboval jakékoliv škody, což by byla infekce nachlazení, namísto toho pro horkou infekci je třeba, aby virus proniknul do buněk, tam se rozmnožil, a způsobil symptomy jako bolesti hlavy nebo bolest v krku.

Pouze tehdy je člověk skutečně nakažený ve smyslu horké infekce. Protože pouze tehdy je člověk nakažlivý, což znamená, že může nakazit ostatní. Do té doby je naprosto neškodný jak pro hostitele a ostatní lidi, se kterými je hostitel v kontaktu. A znovu… Tohle znamená, že pozitivní výsledky testů, na rozdíl od všech tvrzení Drostena, Wielera nebo WHO, nic s ohledem na infekce neznamenají, jak ví i samotné CDC, jak jsme už citovali. Mezitím řada vysoce uznávaných vědců po celém světě tvrdí, že pandemie koronaviru tu nikdy nebyla, ale pouze pandemie PCR testů.

Tohle je závěr, ke kterému dospělo mnoho německých vědců jako prof. Bhakti, Reiss, Möllingová, Hockertz, Walach a ostatní, včetně už zmiňovaného prof. Johna Ionnidise a držitele Nobelovy ceny prof. Michaela Levitta ze Stanfordské univerzity. Naposledy měl takový názor už zmiňovaný dr. Mike Yeadon, bývalý viceprezident a vedoucí vědecký pracovník ve Pfizeru, který svoji pozici zastával 16 let.

On a jeho spoluautoři, všichni známí vědci, v září 2020 zveřejnili vědeckou publikaci, a on 20. září 2020 napsal doprovodný článek do časopisu. Mimo jiné on a tito vědci tvrdí, a cituji: „Naše vládní opatření, ekonomická opatření a opatření omezování základních práv podle všeho zakládáme na naprosto nesprávných datech a předpokladech o koronaviru. Kdyby nebylo výsledků testů, o kterých se v médiích neustále mluví, pandemie by byla u konce, protože nic se ve skutečnosti nestalo.

Samozřejmě existují vážné individuální průběhy onemocnění, ale takové jsou u každé epidemie chřipky. V březnu a dubnu tu byla skutečná vlna onemocnění, ale od té doby se vše vrátilo do normálu. Narůstají a klesají pouze pozitivní výsledky podle toho, kolik testů se provádí. Ale skutečné případy onemocnění jsou u konce. Nemůže se mluvit o druhé vlně. Údajný nový kmen koronaviru, jak dr. Yeadon pokračuje, je nový pouze v tom, že jde o nový typ známého koronaviru. Existují alespoň čtyři koronaviry, které jsou endemické a způsobují některá nachlazení, zejména během zimy. Všechny mají pozoruhodně podobnou sekvenci jako současný koronavirus.

A protože lidský imunitní systém dokáže tuto podobnost rozpoznat s virem, který byl nyní údajně nově objeven, imunita T-buněk v tomto ohledu už dávno existuje. 30 % populace ji mělo ještě před tím, než se tento údajně nový virus objevil. Tudíž pro tzv. kolektivní imunitu stačí, aby se 15-25 % populace nakazilo údajně novým koronavirem, aby se zastavilo další šíření viru. Už dlouho to tak bylo.

Pokud jde o mimořádně důležité PCR testy, Yeadon v článku s názvem „Lži, zatracené lži a zdravotní statistiky – smrtelné nebezpečí falešných pozitiv” z 20. září 2020 píše, a cituji: „Pravděpodobnost toho, že pozitivní výsledek testu je falešně pozitivní, je mezi 89 – 94 % neboli téměř jistá.” Dr. Yeadon v souladu s profesory imunologie, Kamera z Německa, Kappel z Nizozemska a Cahillovou z Irska, a také mikrobiologem dr. Arve z Rakouska, kteří všichni svědčili před německou koronavirovou komisí, výslovně upozorňuje, že pozitivní test neznamená nález netknutého viru.

Autoři vysvětlují, že PCR testy ve skutečnosti měří, a cituji: „Jednoduše přítomnost částečných RNA sekvencí přítomných v nedotčeném viru, což může být kus mrtvého viru, který nemůže subjekt udělat nemocným a nemůže se přenášet a nemůže kohokoliv jiného udělat nemocným.” Kvůli naprosté nevhodnosti testu pro detekci infekčních onemocnění tyto testy zjistily pozitivní nález v kozách, ovcích, papáji a dokonce kuřecích křídlech.

Oxfordský profesor Carl Heneghan, ředitel Centra pro medicínu založenou na důkazech píše, že virus covidu nikdy nezmizí, pokud se s těmito testy bude pokračovat, ale že vždy bude falešně detekován ve velké části testovaných. Lock-downy, jak Yeadon a jeho kolegové zjistili, nefungují. Švédsko se svým liberálním přístupem a Velká Británie se svým striktním lock-downem mají naprosto srovnatelné statistiky onemocnění a úmrtnosti.

To stejné zjistil americký vědec s ohledem na různé americké státy. Počet nakažených není nijak závislý na tom, jestli stát zavede lock-down nebo ne. S ohledem na nyní nechvalně známého profesora Imperial College Neil Fergusona a jeho naprosto falešným počítačovým modelům, které varují před miliony úmrtími, tvrdí, a cituji: „Žádný seriózní vědec nepřikládá žádnou důležitost Fergusonovému modelu.” Se slabě skrývaným opovržením říká, a znovu cituji: „Je důležité, abyste věděli, že většina vědců nepřijímá, že by Fergusonův model byť by byl jen trochu správný. Ale vláda se tím modelem i tak řídila.”

Ferguson předvídal 40 tisíc úmrtí ve Švédsku do května a 100 tisíc do června. Ale úmrtí zůstala na počtu 5800, což podle švédských úřadů se podobá mírné chřipce. Pokud by se PCR testy nepoužily k diagnostikování koronavirových infekcí, žádná pandemie by nebyla. A nebyly by žádné lock-downy. Vše by se vnímalo jako průměrná nebo mírná vlna chřipky, jak tito vědci tvrdí. Dr. Yeadon ve svém článku „Lži, zatracené lži a zdravotní statistiky – smrtelné nebezpečí falešných pozitiv” píše: „Tento test je katastroficky chybný a musí se okamžitě stáhnout a nikdy znovu v tomto ohledu používán, pokud se nespraví.”

Na konci článku píše: „Vysvětlil jsem, jak diagnostický test se zoufalou efektivitou byl a je nadále používán ne k diagnostikování onemocnění, ale zdá se, že pouze k vytvoření strachu.” Teď se podívejme na současnou situaci s ohledem na vážné škody způsobené lock-downy a ostatními opatřeními. Další podrobná publikace od německého pracovníka ministerstva vnitra, který je zodpovědný za vyhodnocení rizika a ochranu populace před riziky, nedávno prosákla na veřejnost.

Nyní se jí říká publikace „planý poplach”. Tato publikace dochází k závěru, že nebyly a nejsou dostatečné důkazy, že by populace čelila vážnému zdravotnímu riziku, jak tvrdí Drosten, Wieler a WHO. „Ale…” říká autor… „… existuje spousta důkazů o tom, že koronavirová opatření způsobují obrovské zdravotní a ekonomické škody,” které pak v této publikaci detailně popisuje. Na závěr uvádí: „Tohle povede k velmi vysokým nárokům za škody, za které bude vláda hnána k zodpovědnosti.”

Tohle se nyní stalo realitou, ale autor publikace byl suspendován. Více vědců, ale také právníků, rozpoznávají, že v důsledku záměrného šíření paniky a koronavirových opatření, kterou tato panika odůvodňuje, je demokracie v ohrožení toho, že bude nahrazena fašisticky-totalitními modely. Jak jsem už zmiňoval, lidé v Austrálii, kteří nenosí roušky, o kterých stále více studií ukazuje, že představují zdravotní riziko, nebo kteří je údajně nenosí správně, jsou zatčeni, spoutáni a posláni do vězení.

Na Filipínách se tito lidé vystavují riziku, že je zastřelí. Ale i v Německu a dalších dříve civilizovaných zemí se děti odebírají jejich rodičům, pokud nedodržují karanténní pravidla, rozestupy a nošení roušek. Podle psychologů a psychoterapeutů, kteří svědčili před koronavirovou komisí, děti jsou masově traumatizovány.

Horší psychologické důsledky se teprve očekávají ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V samotném Německu se během podzimu očekává 500-800 tisíc bankrotů, které zasáhnou malé a střední podniky, které tvoří páteř ekonomiky. Tohle způsobí nevyčíslitelné ztráty na daních a nevyčíslitelně vysokých a dlouhodobých částkách sociálního zabezpečení na, mimo jiné, podporu v nezaměstnanosti. Jelikož téměř všichni mezitím začínají chápat plný devastující dopad neopodstatněných koronavirových opatřeních, nebudu už o tom už nadále mluvit. Nyní vám dám shrnutí právních důsledků.

Nejobtížnější část práce právníka je vždy ustanovení pravdivých faktů, ne aplikace právních pravidel na tato fakta. Německý právník se tohle na právní škole bohužel neučí, ale jeho angloameričtí kolegové se tohle na svých školách učí. A nejspíše z tohoto důvodu, ale také kvůli mnohem výraznější nezávislosti angloamerického soudnictví, angloamerické důkazní právo je v praxi mnohem efektivnější než to německé. Soud může právní spor správně rozhodnout pouze tehdy, pokud předtím správně stanovil fakta, což není možné, aniž byste se podívali na všechny důkazy. Proto je důkazní právo tak důležité.

Na základě výše shrnutých faktů, a zejména těch stanovených s pomocí práce německé koronavirové komise, právní zhodnocení je ve skutečnosti prosté. Je prosté pro všechny civilizované právní systémy nehledě na to, jestli tyto právní systémy jsou založené na občanském právu, které se více podobá římskému právu, nebo jestli jsou založené na angloamerickém zvykovém právu, který se pouze volně podobá římskému právu. Nejprve se podívejme na protiústavnost opatření.

Řada německých profesorů práva, včetně prof. Kingreena, Morswiga, Jungblutha a Vosgeraua, buď v písemných odborných vyjádřeních nebo v rozhovorech, v souladu s vážnými pochybnostmi bývalého prezidenta federálního ústavního soudu s ohledem na ústavnost koronavirových opatření, řekl, že tato koronavirová opatření nemají dostatečné faktické opodstatnění a také nemají dostatečné právní opodstatnění, a tudíž jsou protiústavní a musí být okamžitě zrušeny.

Soudce Thorsten Schleif nedávno veřejně prohlásil, že německá justice, tak jako veřejnost, byla tak zachvácená panikou, že už nebyla schopná náležitě vykonávat svoji funkci. Tvrdí, že soudy, a cituji: „velmi rychle schválily nátlaková opatření, která pro miliony lidí v celém Německu znamenají obrovské potlačení jejich ústavních práv.”

Poukazuje na to, že němečtí občané, a cituji: „současně prožívají nejvážnější zásah do jejich ústavních práv od založení federální německé republiky v roce 1949. K řešení pandemie koronaviru federální a státní vlády masivně zasahují a částečně ohrožují samotnou existenci země, tak jak ji zaručují ústavní práva lidí.”

Co podvod, záměrné poškození a zločiny proti lidskosti? Na základě pravidel trestního práva, prohlašování falešných faktů ohledně PCR testů nebo záměrná nesprávná interpretace, jak ji provedli pánové Drosten, Wieler a WHO, lze pouze vyhodnotit jako podvod. Na základě občanského práva tort, což znamená záměrně spáchané bezpráví, německý profesor občanského práva, Martin Schwab, ve veřejných rozhovorech podporuje tohle zjištění. Ve vyčerpávajícím právním názoru ve formě asi 180 stran se obeznámil s tématem jako doposud žádný jiný právní odborník.

Zejména poskytnul detailní zprávu o naprostém selhání mainstreamových médiích týkající se podávání skutečných faktů o této tzv. pandemii. Pan Drosten, Wieler a Tedros z WHO věděli, na základě vlastní odbornosti, nebo odbornosti svých institucí, že PCR testy nemohou poskytnout žádné informace o infekcích.

Opakovaně ale veřejnosti tvrdí, že mohou, tak jak opakovaly všechny jejich protějšky po celém světě. Všichni věděli a přijali, že na základě jejich doporučení světové vlády uvalí lock-downy, pravidla pro udržování rozestupů a povinné nošení roušek. Z toho nošení roušek představující velmi vážné zdravotní riziko, jak ukazuje stále více nezávislých studií a tvrzení odborníků. V rámci pravidel občanského zákonu tort všichni ti, kteří byli postiženi lock-downy založenými na PCR testech, mají právo na plnou kompenzaci svých ztrát. Konkrétně existuje povinnost kompenzace, a to povinnost zaplatit ztráty zisku, které utrpěly společnosti a osoby samostatně výdělečně činné v důsledku lock-downu a ostatních opatření.

Nicméně protikoronavirová opatření mezitím způsobila a nadále způsobují tak devastující škody na zdraví světové populace a ekonomiky, že zločiny spáchané panem Drostenem, Wielerem a WHO musí být právně kvalifikovány jako skutečné zločiny proti lidskosti, jak je definováno v sekci 7 mezinárodního trestního zákoníku. Jak můžeme něco udělat?

Co můžeme udělat? No, hromadná žaloba je nejlepší cestou ke kompenzaci škod a politickým důsledkům. Tzv. hromadná žaloba je založená na anglickém zákonu a dnes existuje v USA a Kanadě. Umožňuje soudu přijmout stížnost za škody jako hromadnou žalobu na žádost žalobce, pokud: 1. V důsledku poškozující události velký počet lidí utrpělo stejný druh škody. Jinými slovy, soudce může přijetí hromadné žaloby, pokud obecné právní otázky a fakta tvoří nezbytnou součást žaloby.

Obecné právní otázky a fakta zde souvisí s globálními lock-downy založenými na PCR testech a jejich důsledky. Tak jako osobní vozy VW byly funkčními produkty, ale byly vadné kvůli tzv. poruchovým zařízením, protože nesplňovaly emisní standardy, stejně tak PCR testy, které jsou v jiném kontextu naprosto dobrými produkty, jsou vadnými produkty, pokud jde o diagnostikování infekcí.

Pokud americká nebo kanadská společnost či jedinec se rozhodne žalovat tyto osoby v USA nebo Kanadě za škody, tak soud, který je vyzván k vyřešení tohoto sporu, může na základě žádosti umožnit této stížnosti, aby se brala jako hromadná žaloba. Pokud se tak stane, všechny ovlivněné strany po celém světě budou o tomto informovány skrze publikace mainstreamových médií a budou tak mít příležitost se k této hromadné žalobě přidat v rámci určité doby, kterou určí soud.

Mělo by se zdůraznit, že nikdo se k hromadné žalobě nemusí přidat, ale každá zasažená strana se může přidat. Výhoda hromadné žaloby je ta, že je třeba pouze jedno řízení, a to tak, že se vybere zastupující žalobce, který je ovlivněn takovým způsobem, který je typický pro všechny v žalobě. Tohle je zaprvé levnější a zadruhé rychlejší než stovky tisíc nebo více jednotlivých žalob. A zatřetí to představuje menší zátěž na soudy. Za čtvrté umožňuje mnohem přesnější přezkoumání obvinění, než co by bylo možné v kontextu stovkách tisíc, nebo co je v této koronavirové pandemii pravděpodobnější, i milionů jednotlivých žalob.

Konkrétně je použitelné dobře zavedené a prokázané angloamerické důkazní právo, se svým před soudním zjištěním. To vyžaduje, aby se představily všechny důkazy podstatné k žalobě. Na rozdíl od typické situace v německých žalobách se strukturální nerovnováhou, což znamená soudní spory, kde na jedné straně je spotřebitel a na druhé straně mocná korporace, zadržování nebo i zničení důkazů není bez důsledků. Ta strana, která by zadržovala nebo i zničila důkazy, by naopak spor prohrála, na základě těchto pravidel důkazního práva. Zde v Německu se spojila skupina právníků tortu, aby pomohli svým klientům v kompenzaci škod.

Poskytli všechny podstatné informace a formy pro německé žalobce, jak k odhadu škod, které utrpěli, a aby se přidali ke skupině žalobců, kteří se později spojí do hromadné žaloby, která se podá buď v Kanadě nebo USA. Tato skupina právníků na začátku také zvažovala sběr a řešení kompenzací za škody ostatních ne-německých žalobců, ale tohle se ukázalo jako nezvladatelné. Nicméně, skrze síť mezinárodních právníků, která každým dnem roste, německá skupina advokátů všem svým kolegům ve všech zemích zdarma poskytuje všechny podstatné informace, včetně odborných názorů a svědectví odborníků ukazující, že PCR testy nemohou detekovat infekce.

Také poskytují relevantní informace o tom, jak se mohou připravit a spojit žádosti o kompenzaci svých klientů, aby také mohli prosadit svoje nároky buď u soudů ve své domovské zemi nebo v rámci hromadné žaloby, jak už bylo uvedeno. Tato skandální koronavirová fakta převážně shromážděná koronavirovou komisí jsou stejná fakta, která se brzy prokážou, že jsou pravdivá… buď u jednoho soudu nebo u mnoha soudů po celém světě.

Tohle jsou fakta, která stáhnou masky z obličejů všech zodpovědných za tyto zločiny. Pro politiky, kteří věří těm zkorumpovaným lidem, tato fakta tímto nabízíme jako záchranné lano, které vám může pomoct upravit svoje jednání a začít už tak opožděnou veřejnou vědeckou diskuzi a nejít ke dnu s těmi šarlatány a zločinci. Děkuji vám.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

47 komentářů

  1. Zdielam – pre zizkanie nadhladu a najdenie RIESENIA!
   Ja urcite dobre riesenie poznam, ale je take dobre, ze ti co maju klapky na ociach alebo chcu slapat v zachodenych codnickoch HO ODMIETAJU – s nim by totiz bola odstranena Formalna kompetencia a vsetci by mali rovnaku prilezitost uchadzat sa o riadiace miesto – transparentne, …bez potreby byt niekym odporuceny, navrhnuty, a pod!

 1. všetko čo pán hovorí je určite na mieste. Je to však nastražená lečka, aby sa nešlo na ohnisko. Ohnisko je práve umelo vyrobený vírus, ktorý je biologickou zbraňou.
  Ten podvod bol zinscenovaný takt, aby čestný ľudia patrali opačným smerom.
  Zatiaľ nikdo neskúma a ani sa o tom nehovorí, že umely a veľmi agresívny vírus poškodzuje doležité orgány ľudského tela, ktoré sa prejavia neskor.
  Podvod je v prvej vlne, aby vznikol KLAM, že o nič nejde.
  Preto bola táto predohra vytvorená.
  Ide o skutočnú biologickú zbraň, ktorá poškodzuje orgány, duševné a psychické zdravie ľudí. Tento podvod vie predvídať, ako funguje ľudská myseľ preto je podvodom, aby ľudia pozornosť zamerali na podvod a tým sa zakryje skutočný úmysel . A ľudia budú automaticky celú situáciu v ochrane zdravia prehliadať. A TO JE CIEĽ.
  Je to len moj názor a pozorovanie situácie.
  Nech sa spoja všetci čestný ľudia,/ vedci, lekári / ktorým nejde o SEBA, ale o dobro a mier v celom svete.

  1. Super,děkují za překlad. A též souhlasím s názorem. A jen mě to utvrdilo, že je vše zpolitozovano,lobing farmaceutických společností s testy a spolecnosti zabývající se prodejem ochranných pomůcek. A v neposlední citovaný názor. Ze zde pandemie Covid-19 není a nebyla ,ale pandemie testů. Závod kdo kdy jaká země má nejvíce pozitivních testů PCR za den ,týden nebo měsíc.

   1. Ano, jde o pandemií testů, ochromení ekonomiky a zastrašování lidí a ponižování těch lékařských kapacit v ČR, které se snaží informovat pravdivě. Voják se konečně dostal k moci a hraje si na velevůdce pod záminkou ochrany zdraví. Zdravý rozum už ztratilo spousta v minulosti rozumných lidí. Držím všem palce, aby jim zdravý rozum vydržel.

  2. JEN JE PROBLÉM, ŽE VIRU SE STEJNĚ NEVYHNETE, PROTOŽE SE MU VYHNOUT NEDÁ. LEDA SE ODPÁLIT A JINOU PLANETU, NEBO NE. KLIDNĚ SE NECHÁM POUČIT.

  3. Wau to je naprosto famozní úvaha. Řekl bych až na úrovni šachového mistra. Za předpokladu že by to tak opravdu bylo by šlo o naprosto dokonalý zločin. Globální genocida u níž by se nikdy nedopátrali pachatelů. Protože těmi bychom byli mi všichni. Lidé kteří by přežili by žadonili o vakcíny které by byli už jistě připravené a určití jednotlivci by získali celosvětově obrovskou moc a kontrolu. To je dábelské a zároven dokonalé až z toho běhá mráz po zádech.

 2. Super. Jsem rád ze srdce, že někdo objevil a přednesl tento článek. Od začátku roku vše pozoruji a dohledávat informace. Toto mi jen potvrdilo vše na co jsem sám od začátku roku přišel. Děkuji.

  1. Ten, komu se ty komentáře nehodí. Tedy ten, kdo sem ten článek dal. Jen ten to může mazat.

 3. Můžeme si za čas vzpomenout, kde tyhle konspirační teorie skončí. Myslím, že na smetišti dějin.

  1. Myslíte, že renomovaný právník, jakým Reiner Fuellmich bezpochyby je, by šel na trh s konspirační teorií?

   1. Ano, šel. Účast na normální hromadné žalobě je zdarma, právník získává podíl z vysouzené částky, pokud vyhraje. Tato hromadná žaloba je holý nesmysl, není šance, aby něco vysoudil z jakéhosi německého profesora na základě toho, že německá vláda poslechla nějaké jeho rady, a to celé před americkým soudem, pokud vůbec najde nějaký, který se tím bude zabývat. I kdyby nějaký našel a i kdyby vyhrál, v Německu to neuznají. To milý Reiner ví a proto za účast na té hromadné žalobě od každého požaduje 800 euro. Když získá třeba 1000 hejlů, kteří mu na to skočí, bude mít pěknou částku. A vy mu tu na to také skáčete.

     1. To máte pravdu. Já reagoval na váš dotaz, proč by tento „renomovaný“ právník šel na trh s konspirační teorií. Právě proto, že se na tom dá vydělat. Škoda, že správce tohoto webu není dost kritický a míchá nesmysly s věcmi, které by mohly dávat smysl a přinášet informace, které v mainstreamu nejsou.

     2. Doporučuji https://ecoterra.info/index.php/de/allcategories-de-de/12-category-en-gb/2049-corona-committee-of-inquiry-starts-in-germany. Zatím jsem viděl asi půlku videa s R.F. Kennedym jr. (o vakcínách) a je to šokující. Myslíte, že má R. F. Kennedy jr. potřebu lhát?

      Doporučuji DuckDuckGo nebo Google či jiné vyhledávače pro vyhledávání ne-mainstreamových informací. Jen pro jistotu (a off-topic) připomínám, že mainstreamová média jsou zpravidla vlastněna byznysmeny.

     3. Podíval jsem se na kousek. Kennedy je pro lepší testování a vyšší bezpečnost vakcín. S tím se nedá než souhlasit. Osobně jsem proti povinnému očkování a očkovat se nenechám. Ale tato banda konspiračních idiotů dělá více škody než užitku.

 4. Dekuji, jiste dalo hodne prace a casu to vse pripravit. doporucoval byck ale jeste jednu kratsi versi. Kolik myslite ze procent lidi se bude tou delsi verso prokousavat. Ja si to asi necham na weekend.

 5. díky za překlad, tady je vidět, jak to všechno do sebe skutečně zapadá, bohužel už fb zablokoval i uložené video, naštěstí jsem si vás našla…. ještě jednou díky, snad pravda zvítězí, jednou, možná…..

 6. Nechci se zde s nikým přít. Ale kdo z vás se k tomuto pokusil najít i něco co by potvrzovalo informace ve videu a nebo naopak ?

  1. Je vidět, že i ten facebook se zlepšuje a sdílení takovýchto konspiračních humusů, navíc motivovaných finančně, ztěžuje. Super. A ten článek fakt netvrdí opak (tj. vyvrací nesmysly z videa), četl jste ho?

   1. Proč si myslíš, že jsou ve videu nesmysly? Vždyť celá Covid aféra je celosvětový podvod, ten právník v tom videu o tom jednoznačně mluví a uvědomuje si to čím dál tím více lidí. Tak nemel kecy o konspiračních humusech, když celý Covid je jedna velká konspirace!

    1. Řídí tu konspiraci ještěři nebo Bill Gates? Právník ve videu mele nesmysly, ale přesvědčovat Vás, milý Olivere, nebudu. Jednou na to třeba přijdete sám.

 7. Pochybuji že lidé kteří zde diskutují jsou dost kvalifikováni na to rozhodnout zdali tento článek je založen na pravdě nebo ne. Jedním z hlavních obviněni v článku je nefunkčnost testu PCR. Mohu se mýlit ale předpokládám že expert tohoto kalibru se naší diskuze neůčastní.
  Termín konspirační teorie začal být používán v USA od šedesátých let minulého století a je dnes používán hlavně k umlčení opozice k otázkám které se lidem, hlavně těm kteří mají moc, nelíbí a o kterých nechtějí nebo nemohou diskutovat. Je to v podstatě neoficiální cenzura názorů. Ti kteří tento výraz v diskuzích na internetu používají jsou většinou lidé věřící v oficiální verzi událostí aniž by mohli jejich názory nějak potvrdit. Zde doporučuji návštěvu kostela a solidní modlitbu což je v podstatě to samé alespoň to člověku dává naději. Jsou to lidé kteří nejsou schopni říct “ já nevím a nemohu se k tomu vyjádřit”. Lidé kteří si nemohou představit že by někdo mohl být tak špatný i přes to že nám historie ukazuje opak.
  Pokud jde o to že müže autor tohoto článku na celém případu vydělat mně nevadí. Je to práce která je užitečná pro společnost a to se nedá říct o mnohých jiných aktivitách.

 8. Koukám, že v diskuzi se ještě pořád najde pár jedinců, kteří dodnes tyto fakta považují za konspiraci. Když s tím virem z Fort Dettricku allias Wuchanu přišli, tak jsem tomu dával 2 až 3 měsíce, než tu primitivní blamáž lidstvo prohlédne. A ono je to 3 roky, spousta informací je venku, chystají se žaloby a soudní procesy a on se stále najde někdo kdo věří té pohádce o Covidu. Tak si jen pokládám otázku jsou to trollové a nebo jsou opravdu tak natvrdlí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů