29. 10. 2020: Aktuální analýza statistik COVID-19

Ve zkratce...

Aktuální analýza statistik covidu-19. Dozvíme se, na základě vědeckých a volně dostupných dat, že nikde v Evropě nemáme nadměrnou úmrtnost oproti minulým letům. Analýza je se zaměřením na Irsko a Británii, ale je aplikovatelná na celou Evropu.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

Ivor Cummins: Zdravím všechny, mám tu důležitou aktualizaci z 29. října. Projdeme si hlavně Spojené království a Irsko, ale je to aplikovatelné na celou Evropu a jinde. Začneme s grafem Irska ukazující roky 2017 a 2018, abych lidem ukázal, že od cca 8. září došlo k enormnímu nárůstu hospitalizací v důsledku chřipky. Letos je převládajícím virem SARS-CoV-2, nevídáme žádnou chřipku… ta byla zatlačena do ústraní. Ale jde o to, že v těch letech došlo k velkému nárůstu hospitalizací až do konce prosince. Skutečností je, že irská míra hospitalizací z „druhé vlny” není nijak odlišná oproti minulým letům… nejsou pro to důkazy.

Momentálně je v nemocnici 318 lidí s „pozitivním PCR testem”, které nejsou nezbytně „způsobené covidem-19”. Zpětné vazby od lidí uvnitř systému říkají, že velký počet těchto hospitalizací není způsoben covidem. Jsou tam z jiných důvodů a problémů. Nedávno v BBC vyšla zpráva ohledně počtu úmrtí ve Skotsku. Průměrný věk úmrtí na covid-19 během skutečné epidemie byl 79 let pro muže a 84 let pro ženy. A průměrná délka dožití je výrazně nižší. Průměrný věk úmrtí je nad průměrnou délkou dožití.

To stejné vidíme po celém světě. Myslete na to, abyste měli kontext. Věkový profil byl výrazně vyšší než je průměrná délka dožití. Také ti, co zemřeli na covid mezi březnem a srpnem 2020 pouze 8 % z nich neměli již existující onemocnění. 92 % měli. Podobné je to na celém světě. A je zajímavé, že ve Skotsku 31 % lidí s onemocněními měli Alzheimerovu chorobu.

Jsou to zajímavá data do kontextu. Právě v jednom z hlavních britských novin vyšla tato zpráva, kde vidíte první vlnu pro odlišné věkové skupiny, a skutečné množství úmrtí. První vlna měla, bohužel, velký dopad. Ale podívejte se na druhou vlnu na stejné škále. Je naprosto malinkatá v porovnání se skutečnou vlnou.

Tohle se děje se všemi novými viry a chřipkami, atd. Protože mají jednu „silnou” vlnu v imunitně naivní populaci, ti zranitelní bohužel zemřou, a pak z toho druhou vlnu moc nemůžete vytvořit. Ale během následující zimy virus začne znovu mít dopad, a bude mít svůj podíl, ale bude se to více podobat předchozím rokům. Takto to vždy bylo. Máte tady srovnání druhé vlny s první vlnou. Přitom máme nyní stejnou hysterii jako při první vlně. Když se podíváte na všechna úmrtí, vidíte nárůst při skutečné epidemii, tady je převážně Covid-19. Vidíme, že chřipka a zápal plic (modrá čára) má normální průběh.

Ale úmrtí na covid nebo na pozitivní se SARS-CoV-2 stoupají, ano… a to je normální s blížící se zimou. Ale musíte se dostat až sem nahoru… tady je počet úmrtí v lednu na chřipku a zápal plic kolem 3000. Momentálně je počet úmrtí mnohem nižší. Tohle je ale normální. A tady vidíte covid-19 v porovnání s ostatními onemocněními pro září 2020.

Teď se vrátíme k Irsku a ukážeme si tu skutečnou epidemii, úmrtí na milion obyvatel. Velmi prudký nárůst… Gompertzova křivka jako normálně. 95 % lidem ze všech těch úmrtí nebyla přidělena jednotka intenzivní péče. Důvod byl etický. Byli příliš staří, s komorbiditami nebo už před smrtí. Nebylo by správné je dát na intenzivní péči. Pokud dáme pryč těchto 95 %, zbude nám tato velikost irské skutečné epidemie v dubnu. Značně méně než 1 úmrtí na milion obyvatel za den, a to na vrcholu.

Od té doby se křivka zploští, když odstraníte ty příliš staré, kteří mají blízko úmrtí. Skutečností je, že drtivá většina úmrtí v Irsku byli lidé, kteří už byli příliš staří nebo nemocní, že neobdrželi intenzivní péči – nezávisle na covidu-19. Pro lidi, kteří si stále myslí, že lock-down možná pomohl, aby tato křivka byla lepší, než by mohla být, nyní máme mnoho zveřejněných publikací s analýzami, že lock-downy se opakovaně prokazují, že mají velmi omezený dopad na úmrtnost.

To nejlepší, co lock-down dělá, je to, že ničí vaši společnost. Nemá ale žádné benefity. Máme publikace v Lancetu, Science, Kochově institutu a spoustu preprintů, protože časopisy nerady tisknou takové analýzy. Žádný věrohodný časopis nepublikoval analýzu, co by tvrdila, že lock-downy zachránily významné množství lidí, což je také zajímavé. Tyto publikace najdete na této adrese: https://tinyurl.com/LockdownsCostLives. Můžete jít na ten odkaz a sami si je projít. Irsko v roce 2020.

Vidíte, že celkový počet úmrtí v populaci na 1000 obyvatel. A vidíte, že během vrcholu epidemie v roce 2020, prvních pět měsíců roku, se počet úmrtí oproti dřívějším rokům nijak neliší. Dubnový vrchol se neliší od ledna v roce 2018 a 2017. Takže kontext. Irská skutečná epidemie neměla žádný dopad na celkovou úmrtnost a tento rok nebyl významným rokem z hlediska úmrtnosti. Evropa jako celek je podobná, a Švédsko je rozhodně podobné. Nezanechá žádnou stopu vzhledem k ostatním rokům.

Znovu pro lidi, kteří se drží myšlenky, že díky lock-downům byl dopad menší, než jaký mohl být, navedu vás na tyto zveřejněné publikace od lidí, kteří udělali analýzy. Tady vám ukážu míru hospitalizací a propuštění z nemocnic v Irsku od 8. září až do 29. října. Oranžová ukazuje hospitalizaci a zelená propuštění.

Vidíte, že v posledních dnech více lidí je propouštěno než hospitalizováno s pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2. Připomínám… v roce 2017 a 2018 byla velká míra hospitalizací kvůli respiračním onemocněním a virům. Ale tady není nic neobvyklé. Míra přijetí na JIP. Znovu vidíme ty, co přichází a odchází. Tohle jsou čísla na základě pozitivních PCR testů, ne nezbytně způsobena covidem. Takže k těm skutečným datům nemáme přístup… nejsou zveřejněná.

Ale vidíte, že JIP není nijak výjimečná. Máme kolem 39 lidí na JIP, což je kolem osmi lidí na milion obyvatel v Irsku, kteří jsou momentálně na JIP. A tohle není abnormální. Hospitalizované případy kumulativně… Vidíte, že v Irsku se křivka zplošťuje. Znovu připomínám, že míra hospitalizovaných by v tuto dobu měla stoupat. Musím vám to znovu připomínat. Míra hospitalizace začala 8. září rychle stoupat kvůli respiračním onemocněním, a tento rok máme 8. září asi tady, ale znovu, nejde o nic neobvyklého. Pouze 300 hospitalizovaných. 19. října se křivka zploštila. To je poněkud překvapivé.

A lock-down úrovně 3 v Dublinu začal 19. září, a v celém Irsku 6. října. Podle dat z celého světa vidíme, že nemůžete očekávat opravdové či zjevné zploštění křivky. Takže na to nemáme odpovědi. Případy na JIP… vidíme, že křivka je poněkud zploštěná celou dobu, zejména tady. Odeberme JIP a podívejme se na pozitivitu testů, která je velmi zajímavá. Tady vidíte, že pozitivní míra testů se přehoupla a klesá. Je zajímavé, že 8. října se na stránce irského zdravotnictví zveřejnila publikace, která mluví o tom, že je třeba se obecně zaměřit na použití menšího počtu cyklů, protože tam bude spousta falešně pozitivních.

A citovaná literatura také mluví o celém testování, jak se věci mohou od teď změnit. Je zajímavé, že ta publikace byla zveřejněna 8. října, což je tady, a kolem 17. října, o týden později, křivka začala klesat. Je to poněkud překvapivé. A hezky se to shoduje se zploštěním křivky míry hospitalizace. Protože pokud vaše testy zjišťují méně pozitivních lidí, ovlivní to míru hospitalizace. Spousta těch hospitalizovaných mohou mít zlomený kotník nebo takového, a pozitivní test je dělá hospitalizovaným případem covidu. Je to velmi zajímavé načasování. Podle mě by se hodilo použít právo na svobodu informací a požádat irský orgán, jestli kolem této doby došlo k nějaké změně ve strategii testování. Protože by to odpovídalo. Třeba se toho lidé ujmou.

Zde je dokument z oficiálního webu hpsc.ie. A zakončíme něčím, co lidé stále nadnáší. „Ale úmrtnost stoupá… má to vliv na úmrtnost.” No… a vždy bude, během zimy. Podívejme se ale na Euromomo, zlatý standard pro nadměrnou úmrtnost ze všech příčin napříč 360 miliony lidmi v Evropě. Tady máme Irsko a vidíme, že jsme měli mírný rok 2019. A tady vidíme výrazný nárůst v dubnu 2020 v době korony. Ale podívejte, jak nízko úmrtnost klesla od té doby. Irsko nebude mít neobvyklý rok.

Data v posledních týdnech ukazují, že úmrtnost je nízká. Tady berou v potaz prodlevu… i tak tam bude malá prodleva, ale v Irsku se z hlediska úmrtnosti vůbec nic neděje. To vidíme i podle zveřejněných dat z Irska. Když se podíváme na celou Evropu, vidíme tu velký koronavirový nárůst, v návaznosti na mírný rok 2019 a velmi mírné období na začátku roku 2020, kdy během zimy se bohužel nashromáždila spousta lidí, kteří jsou zranitelní, kteří nezemřeli během jiných zim jako v roce 2018. Proto tento nárůst byl tak prudký a bolestivý. Ale pro celou Evropu vidíte… a tohle je graf pro věkovou skupinu 65+, na které záleží.

Nikde v Evropě není žádný signál o vyšší úmrtnosti. A tohle jsou data až do 29. října 2020. Mluví se dost o Belgii… jejich JIP jsou pod tlakem. O tom není pochyb. Myslím si, že staří lidé v Belgii mají velmi nezdravý profil. Blížíme se do zimy, současný převládající virus je SARS-CoV-2, a bude mít určitě vliv… ale to klíčové je, jestli Belgie bude mít zimu s nadměrnou úmrtností? Podle současných dat i pro Belgii, která je v Evropě nejhorší z hlediska pozitivních případů z PCR testů, kteří umírají, ale data stále neukazují žádný signál nadměrné úmrtnosti. Co je zajímavé, tady je vlna veder… vlna veder způsobila větší nárůst úmrtí, než co vidíme teď na covid. Ale neviděl jsem, že by se někdo snažil pomáhat lidem se vypořádat s vlnou veder. Vlny veder asi nikoho nezajímají.

Doufám, že jste to pochopili… snažil jsem se to co nejvíce zjednodušit, abych vám dal kontext. Co vím, tak mediální zprávy vůbec nezohledňují data. Vlády, co uzavírají země jako Irsko, které jde na úroveň 5. Vlastně je už na úrovni 5. Když se nad tím zamyslíte, šli na úroveň 5 poté, co se křivka míry hospitalizovaných a případů na JIP zploštila. Zamyslete se… proč? Musíme si pokládat otázky: Co se ve skutečnosti děje? Protože pokud se řídíte vědou, nedává to žádný smysl.

Budu dávat další aktualizace… tato je pro 29. říjen 2020. Během zimy rozhodně uvidíme nárůst, protože se to vždy děje s ohledem na respirační onemocnění. S vědomím, že lock-downy mají velmi malý efekt, tudíž to, co vidíme, bychom viděli i bez žádných opatření, otázkou je, jestli tato zima bude vypadat dramaticky odlišně než jakákoliv dřívější zima, kdy jsme nic nedělali? A ničíme naši ekonomiku, zvyšujeme míru sebevražd a depresí? Opožděné diagnózy a léčby rakovin… bezpočet dalších dopadů na naše děti, mladé a naši budoucnost. Ničíme ekonomiky a naše společnosti. Má to vůbec nějaké opodstatnění? Má? Jen připomenutí, že potřebuji podporu, abych mohl pokračovat ve vytváření tohoto obsahu. Na patreon.com/IvorCummins nebo přes PayPal na tinyurl.com/IvorCummins, kde můžete přispět jednorázově nebo měsíčně. Cením si toho. Podpořte mě, abych dával dohromady tato vědecká fakta a třeba se tak bránil proti zaujatější, korporátnější vědě. Děkuji.

Překlad: David Formánek

Zdroj/Source

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Dekuji za jasne a pravdive spravy.Vidim to srejne a nastesti mnoooho lidi take,zacinaji si klast otazky a hledat odpovedi a ty jsou vsude kolem..
    Musi se semknout vsichni slusni lide dobré vůle a nedovolit Šmejdům,kteri radove 200 let uskutečnují svou zvracenou myšlenku Noveho Svetoveho Řadu a dali si ten nápis i na 1$bankovku kolem té pyramidky NOVUS ORDO SECLORUM.A nyni už se s tim ani netaji.Zalozili si postupně OSN,FED,WHO,EU k postupnemu ovladnuti lidstva,ktere nyni vrcholi.Jsou to miliardáři,židozednáři Rockefelerove,Roschildové,Sorošové,Merklové,Gates a dalši šmejdi.Patři jim vsechny banky,komodity,zámerně zadlužili všechny země,rozvratili,a vykradli Afriku,nyni po Davosu ,kde se sešli a kde narovinu řikají, co nám provedou!!!!Pozvali i Trampa,ktery nakonec přišel a narovinu jim řekl ,že teda ne a svet si vezmem zpet!Nyni se ho boji a je pro ne absolutni překážkou,neb se navic spojil s Putinem,zastavil války,okleštil NATO,FED,WHO a musi ty volby vyhrat!!!.Ti co ho dopredu vybrali a vse mu vysvetlili,nakonec souhlasil a po sve inauguraci jeho 3min.projev jasně řika ,kde stoji.Šmejdi mu vyhrožovali ,že bude bojovat s pandemii!!Chapete?Video z OH Londyn 2012,kde si šmejdi natočili divadlo kde tisce nemocničnich posteli, mezi nimi tanči personál s rouškami a kutali se Covid 19 atd.Video je desive,je dostupné,zatim a je tam VŠE podrobně!!Dale si najdete Satanský rituál Merklové při otevřeni nejhlub.největsiho podzemniho tunelu v Gotthard.Take dostupné.Jsou spolčeni s Vatikánem a ten šmejd tam v Davosu i vystoupil.Je to zvracená,satanská smečka bestií ,kterých je 1%ale maji moc,protože jsme jim to dovolili.!!!Ovšem jiní nespali,vše jsme sledovali,jak krok za krokem uskutečnuji plan o naprostou ztratu naší svobody,majetku,kultury a norm.života ,všemu lidstvu a nyni probiha válka mezi temito mocnostmi Satanskymi=Silami Temna a Silami Svetla,kam patři dnes slušni,chytři,intelig.bytosti ze všech sfér:vědci,lékaři,politologové,ekonomové atd.Mažou nam videa ,delaji cenzuru a vsichni vidi konec DEMOKRACIE,svobody jednotlivců atd.Vůbec je nezajimame.Dr.a vědkyně Carej Made jasně varuje a podrobně vysvetluje Gattesovu vakcinu.Už ji 2x smazali,ale vždy ji nekdo vrati zpet.Buďte odvážni,pozorni a v obraze.Od ledna běži 42 měsiců převratnych zmen ve zlém,což vsichni proživame.!!!(Ta doba je biblicky nazvána-: SOUŽENÍ NÁRODŮ A znak je,že je to celé celosvětové!!))Ted čekaji oni i my na volby,aby Tramp vyhral a pak to rozjede.Oni se ho boji moc!V Davosu po jeho řeči ztuhli a hned strach a že ho musi zničit,že jim zcela hatí plány .Pak se boji Moudreho a silneho Putina,kde nevlastni banky a nemaj moc,jen tam má Putit jejich Šmejdy,které však ničí postupně…..
    Kdyby vyhrali tzv demokrati té Satanistky Clinton,tak 100%budou chtit s Ruskem rozpoutat válku a to by nebylo dobře.Vadi te svinské EU hlavně přemýšlivé Slovanské národy a usilovali by nás zničit.Proto lidé bdete,přemýšlejte a stavte se na Stranu Svetla,prava a svobody a nenechte se vakcinovat s nanočasticema,zmenou DNA,ktera v tom je,spolu s latkou Luciferin(!!!)ktery ma každeho očipovat i podle bible označit čislem ŠELMY=Satana=Odpůrce dobra v celém vesmíru!!! a bez tohoto č.nebude nikdo moci nakupovat,prodavat,cestovat,pracovat,prostě nic!!!Zajímejte se o souvislosti a nespěte.Hrali jste si a radovali po svem,což je normální,ale Šmejdi zatim ,jako jedovatý had obšancoval úplně všechno,co patři nám všem a to je naše Země.
    Bressy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů