Corbettův report: Další události v kalendáři globalistů

Ve zkratce...

Pojďme se podívat, co globalisté ve svém plánu zamýšlejí. Podívejme se přímo do jejich kalendáře na nadcházející události.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 18. dubna 2022

Jak už byste měli vědět, hrozba, které čelí svobodné lidstvo, není tajným spiknutím, ale zcela otevřeným spiknutím. Ti, kdo usilují o monopolizaci zdrojů planety a zavedení systému dokonalé technokratické kontroly, se obecně vzato se svými plány netají. Naopak. Jakékoli množství veřejně dostupných záznamů – od knih a bílých knih až po příspěvky na blozích, fórech a přednáškách – poskytuje zainteresované veřejnosti dostatek času připravit se na další kroky v rozvíjející se globalistické agendě.

V souladu s velkolepou tradicí Corbett Report Listening to the Enemy (Naslouchání nepříteli) tedy použijme jednu z nejjednodušších metod, jak pochopit, co bude v globálním plánu následovat: nahlédněme do vlastního kalendáře budoucích vládců světa.

ČERVEN 2022: Stockholm+50

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Jako studenti postgraduálního studia na Corbettově univerzitě už jistě víte o konferenci OSN o životním prostředí, která se konala v roce 1972 ve švédském Stockholmu… ale pokud si potřebujete něco osvěžit, můžete si přečíst Jak a proč velká ropa dobyla svět, kde se dozvíte vše o stockholmském summitu.

Kromě toho, že se konference stala vstupenkou Maurice Stronga do vzrušujícího (a výnosného) světa ekologického hnutí Big Oil, položila také základy pro korporátní převzetí světových zdrojů pod záminkou „záchrany matky Země“, které iniciovala OSN. Pro globalisty splnila trojí funkci: zahájila činnost Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), poskytla předlohu pro Summit Země v Riu v roce 1992 a hostila první jednání o Agendě 21 a nakonec o Agendě 2030.

Hádejte co? Je zpátky.

Přesně tak, naši dobří, planetu milující pánové z OSN se vracejí na místo činu, aby si připomněli 50. výročí stockholmské konference novým summitem ve švédské metropoli, tentokrát s příznačně neinspirativním názvem „Stockholm+50: zdravá planeta pro prosperitu všech – naše odpovědnost, naše příležitost“.

Abyste si nemysleli, že „Stockholm+50“ bude jen záminkou pro světovou smetánku, aby se poplácala po ramenou několika zapomenutelnými politickými projevy nebo odhalením nové pamětní desky, měli byste vědět, že se vše pečlivě plánovalo:

 • Valné shromáždění OSN přijalo ne jednu, ale hned dvě rezoluce o zřízení konference a její agendě;
 • Pro konferenci byly vytvořeny speciální webové stránky, na kterých je možné sledovat nejnovější vývoj;
 • Byl spuštěn „blog právníků pro diplomaty“ s názvem Cesta k deklaraci z roku 2022, který má ovlivnit konverzaci kolem „Politické deklarace“ (velká písmena), která „bude přijata“ na konferenci (zvýraznění je jejich);
 • A ještě jedna webová stránka byla vytvořena pro „Deklaraci pro Stockholm+50„, která může, ale nemusí být výše zmíněnou „Politickou deklarací“ a kterou podpořila řada globalistických nevládních organizací.

Kromě toho se ve Stockholmu 5. června 2022, v den výročí založení UNEP, uskuteční Světový den životního prostředí 2022.

O čem je vlastně celý ten humbuk? Aha, jen obvyklé globalistické žvásty. „Obvyklými globalistickými žvásty“ myslím samozřejmě ovládnutí planety a jejích zdrojů třídou predátorů. Ale nechytejte mě za slovo. Z výše zmíněné deklarace pro Stockholm+50:

8. října 2021 uznala Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) „právo na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí“. Aby toto právo mohlo být realizováno, budou nutné strukturální změny v právní, ekonomické, sociální, politické a technologické sféře, které obnoví stabilní a dobře fungující systém Země. Společné vědomí naší globální vzájemné závislosti musí dát vzniknout nové společné logice, definovat a uznat globální společné statky, které podporují život na Zemi – planetární systém, který nás všechny spojuje a na němž jsme všichni závislí. To je základní krok k vytvoření systému správy, který by účinně řídil interakce člověka se systémem Země.

Ano, přesně jak se dalo očekávat, heslo „zachraňme planetu“ se používá jako výkřik pro…

(… počkejte si na to…)

… posílení globální vlády! Páni, kdo by to byl čekal?

Konkrétně po vágní a neurčité rétorice o „uplatňování práva na zdravé životní prostředí“ a „zavedení regenerativní ekonomiky“ končí prohlášení prosbou, aby si dobří lidé v OSN dali více pravomocí! Hurá!

Dlouhodobá správa globálních společných statků, poskytování globálních veřejných statků a řízení globálních veřejných rizik vyžadují trvalý systém účinné správy, který spolehlivě řídí naše interakce se systémem Země jako celkem. Například návrh na změnu funkce neaktivní Správní rady OSN byl široce diskutován, včetně nejnovější zprávy generálního tajemníka OSN „Naše společná agenda” (OCA).

Něco mi říká, že v budoucí učebnici dějepisu pro vítěze bude 5. červen 2022 oslavován jako den, kdy stateční a laskaví byrokraté OSN zachránili planetu tím, že nám propůjčili svou laskavou globální vládu. („… a lidé na Zemi si tuto významnou událost připomenou děkovnou modlitbou k vůdcům OSN před příjmem denního přídělu brouků a dešťové vody.“)

Ale počkejte! Co se píše na stránce „O nás” této deklarace?

Tato konference by měla být využita jako „laboratoř nápadů“ k vypracování inovativních řešení pro společné statky, hospodářství a správu věcí veřejných, která se stanou základem pro jednání na summitu budoucnosti v roce 2023, jak předpokládá zpráva generálního tajemníka OSN Naše společná agenda.

Summit budoucnosti v roce 2023? Ach ano. Což nás přivádí k dalšímu datu v našem globalistickém kalendáři . . .

Září 2023: Summit budoucnosti

Obsah obrázku text, osoba, muž

Popis byl vytvořen automaticky

Generální tajemník OSN Antonio Guterres loni v září představil 85stránkovou zprávu s názvem „Naše společná agenda„. Podle zprávy Democracy International zpráva nabízí „plán modernizace OSN“ a „vyzývá k oživení multilateralismu, obnovení solidarity a většímu zohlednění budoucích generací“.

Přesně jak se dalo očekávat, shrnutí zprávy začíná připomenutím (globalisty vymyšlených) „existenčních krizí“, které (jak nás globalisté neustále varují) ohrožují existenci lidstva, jako je COVID-19, geopolitické konflikty a (samozřejmě) změna klimatu. To se samozřejmě okamžitě mění v požadavek, aby národy světa:

 • „obnovily celosvětovou solidaritu“, což zjevně znamená „globální očkovací plán, který by dodal vakcíny proti COVID-19 do rukou milionů lidí, jimž je tento základní život zachraňující prostředek stále odpírán“;
 • „obnovily společenskou smlouvu mezi vládami a jejich občany a v rámci společnosti“, což zjevně zahrnuje „aktualizované způsoby správy věcí veřejných s cílem zajistit lepší veřejné statky a nastolit novou éru všeobecné sociální ochrany, zdravotního pojištění, vzdělávání, dovedností, důstojné práce a bydlení, jakož i všeobecný přístup k internetu do roku 2030 jako základní lidské právo“;
 • „ukončily „infodemii“, která sužuje náš svět, obhajobou společného, empiricky podloženého konsensu o faktech, vědě a znalostech“, což zjevně zahrnuje přijetí „globálního kodexu chování, který podporuje integritu veřejných informací“;

… a řadu dalších globalistických imperativů, od vytvoření nové „platformy pro mimořádné události“ pod vedením OSN, která bude „automaticky spuštěna v případě krizí dostatečného rozsahu, bez ohledu na typ nebo povahu krize“, až po přijetí nové „globální digitální dohody“ pod vedením OSN, která má „podporovat důvěryhodný internet zavedením kritérií odpovědnosti za diskriminaci a zavádějící obsah“.

Jinými slovy, obvyklé globalistické žvásty.

V tomto plánu na globální vládu je však obsažena i další myšlenka: svolání „summitu budoucnosti“ v souvislosti se zasedáním Valného shromáždění OSN v New Yorku v září 2023. Guterres, který navazuje na současnou globální řeč Klause Schwaba, jež je v těchto dnech v módě mezi ne tak úplně super třídou, píše, že „bude důležité uspořádat ‚summit budoucnosti‘ na vysoké úrovni s více zúčastněnými stranami, aby se posunuly myšlenky na uspořádání správy v oblastech mezinárodního zájmu uvedených v této zprávě a případně i v dalších, kde se uspořádání správy teprve rodí nebo vyžaduje aktualizaci“.

Pokud jste v poslední době sledovali mainstramová média, mohli jste si všimnout, že myšlenka „summitu budoucnosti“ získala na popularitě u globalistických superguruů, včetně nedávno zesnulé bývalé ministryně zahraničí Madeline Albrightové, která v říjnu napsala úvodník, v němž nazvala „Naši společnou agendu“ „novou průlomovou zprávou“ a vyzvala členské státy OSN, aby „schválily následnou ‚rezoluci o podmínkách‘, která podpoří Guterresovu výzvu ke svolání summitu budoucnosti v září 2023“. Aby se tato globalistická bradavice prosadila, Albrightová tvrdila, že by před summitem měly být po celém světě svolány „přípravné výbory (PrepComs)“, které by „zvážily a posunuly vpřed inovace v oblasti globálního řízení míru, bezpečnosti a humanitárních akcí; udržitelného rozvoje a obnovy COVID-19; lidských práv, inkluzivního řízení a právního státu; a řízení klimatu“.

Nejen stará garda Pax Americana je však nadšena vyhlídkami na přetvoření světového řádu. Jak zkušení Corbett Reporteři vědí, i čínští vládci jsou v tomto programu namočeni a nadšeni možností upevnit svou kontrolu nad vlastním obyvatelstvem a posunout se na důležitější místo u globalistického technokratického stolu. Propagandistický orgán ČchiKomu China Daily proto v lednu vydal zprávu, v níž poslušně papouškoval Guterresovo hodnocení „požáru na pět poplachů“, kterému svět čelí v důsledku COVID-19, nerovnosti, klimatické krize, nedůvěry ve vládu a dezinformací na internetu. Minulý měsíc následovala zpráva agentury Sin-chua, která si pochvaluje „zřízení poradního sboru na vysoké úrovni pro efektivní multilateralismus“ a konstatuje, že Summit budoucnosti bude „rozvíjet myšlenky na uspořádání správy v určitých oblastech, které lze považovat za globální veřejné statky nebo globální společné statky, včetně klimatu a udržitelného rozvoje po roce 2030, mezinárodní finanční architektury, míru, vesmíru, digitálního prostoru, hlavních rizik a zájmů budoucích generací“.

Guterresova skvělá zpráva (kterou napsal úplně sám, vážení!) a jeho skvělý nápad na summit (který organizuje sám) se stále množí. Katarský a švédský velvyslanec OSN společně napsali článek pro Al Džazíru, v němž tento nápad vyzdvihují jako šanci „posunout se směrem k OSN 2.0„, a Světová rada budoucnosti (ano, něco takového existuje) velkoryse přislíbila podporu svých „50 mezinárodních tvůrců změn“ při přípravě summitu.

Jak uvádí Světová rada budoucnosti: „Summit pro budoucnost bude mít zásadní význam pro urychlení realizace cílů udržitelného rozvoje a pro zajištění toho, aby se rozhovory a diskuze konečně proměnily v činy na místě a nikdo nezůstal pozadu.“

Ale počkejte: je to ještě horší! Na stejném zasedání Valného shromáždění OSN, na kterém se bude konat Summit budoucnosti, se bude konat také „Politické fórum OSN na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji“, které se, jak nás informoval SDG Knowledge Hub, koná každé čtyři roky a dává našim globálním vládcům další příležitost k plánování, jak co nejlépe přeměnit svět v neofeudální otrokářskou plantáž!

Považujte nadcházející konferenci za hrozbu, přidejte si „Summit of the Future“ do jakékoliv čtečky RSS nebo systému upozornění na zprávy, který používáte, a zakroužkujte si datum v kalendáři. Ať už z této konference vzejde cokoli, budou to špatné zprávy pro svobodné lidstvo.

KVĚTEN 2024: Globální pandemická smlouva WHO

Obsah obrázku text, osoba, muž, oblek

Popis byl vytvořen automaticky

Když už mluvíme o špatných zprávách pro svobodné lidstvo, pravděpodobně jste mě už slyšeli mluvit o nadcházející celosvětové pandemické smlouvě WHO. Ale nebojte se, pokud jste mě o ní neslyšeli mluvit, protože v budoucnu mě o ní určitě uslyšíte mluvit více.

Pokud jste o tom ještě neslyšeli, dalším velkým impulsem v globální biopolitice je volání po globální pandemické smlouvě, která by ještě více zrušila národní suverenitu a předala WHO více pravomocí diktovat globální zdravotní politiku ve jménu zastavení další podvodné epidemie. Jak jsem již několikrát zdůraznil, stejně jako 11. září bylo pouze veřejným odhalením nového paradigmatu řízení „války proti terorismu“, byla podvodná epidemie COVID pouze veřejným odhalením nového paradigmatu řízení „biologické bezpečnosti“. Právě tato navrhovaná celosvětová pandemická smlouva začne toto nové paradigma řízení pevně zavádět, podobně jako PATRIOT Act začal pevně zavádět paradigma terorismu v USA.

Kampaň prosazující vznik této smlouvy se opírá o zřejmý narativ „problém – reakce – řešení“, který má veřejnost přimět k přijetí dalších kroků v agendě biologické bezpečnosti.

 • Problém: WHO „selhala“ při zastavení „pandemie“ COVID, která „pustoší svět“.
 • Reakce: Potřebujeme globální zdravotnickou organizaci, která bude mít zuby!
 • Řešení: Je třeba podepsat celosvětovou pandemickou smlouvu a předat WHO více pravomocí.

Jakmile si uvědomíte, že všechny návrhy na předání větší moci malé klice neodpovědných byrokratů jsou předkládány tímto způsobem – „nikdy nechcete, aby vážná krize přišla vniveč“, jak nechvalně poznamenal Rahm Emmanuel -, manipulace se stane zřejmou. „Nezávislá komise“, která byla zřízena za účelem „přezkoumání“ „problému“ „neúspěšné“ reakce WHO na plandemii, předložila v lednu zprávu, která – k překvapení naprosto nikoho – dospěla k závěru, že „schopnost WHO prosazovat svá doporučení nebo vstupovat do zemí za účelem vyšetřování zdrojů výskytu nemocí je značně omezena“, a proto je třeba na celosvětové úrovni stanovit nová pravidla, která by WHO poskytla více pravomocí k hlídání světa v případě zdravotních hrozeb. Dokonce to označili za „černobylský okamžik“ WHO, čímž naznačili, že by WHO měla tuto „katastrofu“ využít jako příležitost k provedení zásadních reforem.

Tato údajně „nezávislá“ zpráva poskytuje globalistům dokonalé krytí pro uzavření nové pandemické smlouvy, která buď rozšíří, zreformuje, přepracuje nebo zruší stávající Mezinárodní zdravotní předpisy, smlouvu z roku 2005, která sama o sobě dala WHO bezprecedentní pravomoc vyhlásit „stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ a zasahovat do záležitostí suverénních států ve jménu boje proti domnělým zdravotním hrozbám.

Podrobnosti o tom, co přesně bude taková smlouva zahrnovat – nebo dokonce jakou bude mít podobu – jsou stále šíleně nejasné. Navrhovaná nová smlouva by byla, řečeno žargonem OSN, „nástrojem“, který má tři typy: doporučení, úmluvy a nařízení. Předpisy (jako Mezinárodní zdravotnické předpisy z roku 2005) jsou automaticky právně závazné pro všech 194 členských států WHO, pokud proti nim výslovně nevznesou námitky. Opatření, která by mohla být obsažena v takové smlouvě, mohou zahrnovat „sdílení údajů a sekvencí genomu nově se objevujících virů a pravidla pro spravedlivou distribuci vakcín“ a „přístup jednoho zdraví“, který „propojuje zdraví lidí, zvířat a planety“.

Jinými slovy, obvyklé globalistické žvásty.

Člověk nemusí být konspiračním realistou, aby pochopil, jak by se taková líbivá dobrota a žvýkačky od WHO daly využít k realizaci velmi temné agendy biologické bezpečnosti. Ať už jsou specifika jakákoli, můžete se vsadit, že všechny nejhorší aspekty biomedicínské tyranie – od nových předpisů pro urychlené testování experimentálních lékařských zákroků na lidech v případě vyhlášeného stavu nouze až po standardizaci očkovacích pasů – budou tématem diskuzí, až se o smlouvě začne vážně jednat.

Nemějte však obavy, stále můžete nechat svůj hlas zaznít! Světová zdravotnická organizace dokonce na svých webových stránkách otevřela speciální stránku, na které se veřejnost může k potenciální smlouvě vyjádřit!

… Samozřejmě je nezajímá, zda lidé takovou smlouvu vůbec chtějí, ale pouze to, co by podle nich měla obsahovat. Konkrétně se ptají:

„Jaké podstatné prvky by podle vás měl obsahovat nový mezinárodní nástroj pro připravenost na pandemii a reakci na ni?“

A ani tehdy nechtějí slyšet každého. Ve skutečnosti mají celou stránku, na které jsou uvedeny podmínky, za kterých můžete komentář vůbec zaslat, včetně ustanovení, že ti, kteří chtějí komentovat, „se musí zdržet jakýchkoli výroků nesouvisejících s daným tématem“, že musí své komentáře prezentovat „uctivým způsobem, bez jakýchkoli vulgarit, útoků ad hominem, vulgarit nebo jiných nevhodných výrazů“ a že musí „prohlásit, jaký subjekt [zastupují] a jakékoliv další vazby, angažmá nebo role relevantní pro veřejná slyšení nebo pro WHO s ohledem na její mandát“. Jo, a mějte prosím na paměti, „že WHO není schopna zajistit, aby se veřejného slyšení mohly zúčastnit všechny zúčastněné strany, a že tedy WHO nepřijímá žádný závazek ani povinnost umožnit vám účast na veřejném slyšení“.

Ale jinak vás rozhodně chtějí slyšet.

…Počkat. To je špatně. Lhůta pro podání připomínek veřejnosti již uplynula. Asi jsme přišli pozdě. Hmmm, možná jsme se měli podívat do globalistického kalendáře dřív.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

 1. Díky, já dodám:
  Stejně jako německá invaze do Polska vedla ke druhé světové válce, tak se zdá být stále pravděpodobnější, že ruská invaze na Ukrajinu by mohla posloužit jako záminka k rozpoutání třetí světové války? Už není pochyb o tom, že NATO záměrně dotlačilo Rusko k invazi na Ukrajinu. Stejně tak to není nejhorší vojenská aktivita, k níž v současnosti dochází. Války v Jemenu a Sýrii zabily mnohem více lidí, ale u západních politiků a novinářů nevzbudily téměř žádný zájem..

  Nemyslím si, že by někdo, kdo prostudoval důkazy, nesouhlasil se závěrem, že Rusko bylo inspirováno k invazi na Ukrajinu, aby pomohlo realizovat plány těch, kteří stojí za Velkým resetem. Nedostatek potravin, pohonných hmot a hnojiv, který je přímým důsledkem zinscenované invaze, zničí světovou ekonomiku a vyžene vzhůru inflaci, ceny a úrokové sazby. Na Západě, zejména v Evropě, nastane velké strádání.. Skutečné náklady však pocítí Afrika a Asie, kde v příštích měsících zemřou stovky milionů lidí hlady. Bylo by naivní si myslet, že jde o něco jiného než o záměrnou genocidu.

  A média svou práci odvedla dobře. Dopisní sloupce jsou plné požadavků na další akce, další náboje, další válku. Političtí představitelé mluví o sesazení Putina a jeho zatčení. Lidé, kteří během války mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2014 nic neříkali, jsou nyní najednou plní hrůzy. Lidé, kteří Putina ignorovali, když zplynoval divadlo plné lidí, jsou najednou zděšeni – protože jim bylo řečeno, aby byli zděšeni. Lidé, kteří ignorovali Putina, když nechal zemřít námořníky v jaderné ponorce, jsou najednou šokováni – protože jim bylo řečeno, že mají být šokováni. Lidé, kterým byl vymyt mozek, aby požadovali větší válku, byli zmanipulováni a neuvědomují si, že jsou zneužíváni. Jsou to ti samí lidé, kteří uvěřili mýtu o globálním oteplování. Jsou to lidé, kteří s neomezeným nadšením přijímali jedovaté experimentální vakcíny. Tito lidé byli formováni, vyškoleni a proměněni v důvěřivé poslušné služebníky Velkého spiknutí za reset.

  Podívejte se, co se děje:
  1) Většina zemí stojící i za sankcemi proti Rusku (včetně ČR) posílá na Ukrajinu zbraně a vojáky (označované nevyhnutelně jako poradci), čímž se zapojili do konfliktu.
  2) Veřejnost je vybízena k podpoře Ukrajiny. Média pod vedením těch samých neustále informují o zvěrstvech (která se mohla, ale nemusela stát) a povzbuzují veřejnost, aby volala po větším zapojení Západu.
  3) Jednotliví ruští občané (kteří se možná žádných zločinů nedopustili, natož aby se podíleli na invazi na Ukrajinu) jsou pronásledováni a trestáni. Sportovcům a hudebníkům, kteří jsou náhodou Rusové, je upírána možnost provozovat své řemeslo jen proto, že mají ruský pas. Podnikatelům je odebírán majetek – jen kvůli jejich občanství.
  4) A znovu: veřejnost je neustále vyzývána k podpoře Ukrajiny. Ukrajinská vlajka vlaje na veřejných budovách i na soukromých stožárech po celé ČR a všude po světě. Neviděl jsem žádné známky podpory utlačovaného lidu Sýrie nebo utlačovaného lidu Jemenu, ale s lidem Ukrajiny se zachází jako s něčím výjimečným.

  Existuje snad někdo, kdo nevěří, že by politické loutky (nejen z ČR) uvítali možnost zatlačit nás ještě hlouběji do konfliktu – ať to stojí, co to stojí? Zdá se, že konspirátoři, kteří poslední dva roky ovládali svět a mezi jejichž veřejně proklamované cíle patří genocida, digitální zotročení a světová vláda, nyní tlačí veřejnost k tomu, aby požadovala přímé zapojení ČR a dalších zemí do konfliktu na Ukrajině..

  A co pak?
  Zapojí se Čína na podporu Ruska? Využije Čína válku jako záminku k obsazení Tchaj-wanu? Co se stane na Blízkém východě? Nastává zlá doba, kterou organizují a řídí konspirátoři. A nevinní občané, kteří nosí, mávají nebo vyvěšují své malé vlajky na podporu Ukrajiny, jim hrají do karet.

  Před dvěma měsíci byla třetí světová válka téměř nemožná. Dnes byste museli být velmi naivní, abyste si neuvědomili, že třetí světová válka je součástí jejich plánu. A pokud třetí světová válka začne, pak nebudou existovat žádná pravidla.

 2. Chystajú sa na nás, nerobia s tým tajnosti. Sme pre nich iba toľko, možno menej, čo pre nás všeobecne dobytok. Pozrite si kamene v Georgii postavené v roku 1980. V našej dobe, modernej. Žiadna biblická, ani len stredoveká história. Udržuj populáciu ľudí okolo, či pod 500 000 000. Je nás tu teraz mnoho a nie sme dobrí. Na seba, voči sebe navzájom a voči okoliu a prostrediu už vôbec nie. Takže, čo s Vami? Pozabíjať? To je otázka, čo? Ak sa tak nestane, budete sa zasa množiť. Ak sa budete množiť, bude to iba horšie a horšie. Takže sme opäť na začiatku problému. Už si to žiada iba odvahu naplno to vysloviť. Nazvime to (vytĺkanie klina) depopulacionalizmus, tentoraz nie klinom. Práve naopak. Ideológia, psychológia, technológia a štyria jazdci apokalypsy. Všetko pre dobro, pre vyššie dobro až po to najvyššie dobro. Tí, ktorí sa rozhodli, že sa obetujú a budú planéte vládnuť, už to majú premyslené a naplánované, takže teraz už stačí iba …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů