Corbettův report: „Zelená” energie je podvod. Nemá fungovat.

Ve zkratce...

Zelená energie je podvod. Nemá nic společného se záchranou planety. Má všechno co do činění s umělým omezováním našeho přístupu k energii, a tím se obyvatelstvo stává závislejším na oligarších a jejich systémech kontroly. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Dobré zprávy pro všechny! Nová zpráva od vědců z Oxfordské univerzity nás ujišťuje, že přechod na obnovitelné zdroje energie nám skutečně ušetří biliony dolarů!

Slyšeli jste správně. Vybudování zcela nové globální infrastruktury energetické sítě založené na technologii, která je stále ve vývoji, a následné přepojení celé globální ekonomiky na ni nás nebude stát biliony dolarů. Ne, nebuďte hloupí! Ušetří nám to biliony dolarů. Říkám vám, BILIONY!

Vím, co si někteří z vás, skeptických Corbett Reporteerů, myslí: jak je to možné? Jak upozorňuje blog The Manhattan Contrarian ve svém nedávném příspěvku „Náklady na přechod na zelenou energii„, narušení dodávek plynu v Evropě způsobené ukrajinskou aférou již způsobuje chaos v evropské ekonomice a Němci se připravují na 13% nárůst regulovaných účtů za plyn v tomto roce a obyvatelé Spojeného království čelí téměř trojnásobnému nárůstu svých účtů za energii. A to ještě předtím, než velcí přesídlenci začnou skutečně zavírat potrubí a nutit lidi, aby se připojili k větrné/solární/jednorožčí „zelené“ energetické síti.

Ale proč věřit skutečné ekonomické bolesti, kterou zažíváte (vytápění vlastního domu v zimě), když vaši oxfordští vládci mají velké, tlusté zprávy (které nikdo nebude číst) o tom, kolik peněz se ušetří přechodem na zelenou energetickou síť? Koneckonců, BBC a MSN a Nature World News se předhánějí v tom, aby tyto závěry bezvýhradně opakovaly, takže kdo jste, abyste vytahovali nějaká otravná „fakta“, která jsou s touto utěšující pohádkou v rozporu?

Dobře, nechám toho. Nejnovější oxfordská studie – stejně jako mnoho podobných prohlášení z posledních let, že přechod na zelenou energetickou síť bude bezbolestný (nebo dokonce ziskový) – je snadno vyvratitelná propaganda. Ale je to zhoubná propaganda. Jejím cílem je přimět lidi, aby aktivně přijali své vlastní zotročení ve jménu záchrany matky Země, a až do této chvíle byla v tomto směru pozoruhodně účinná.

Ve skutečnosti je udržitelná zotročující síť zelené energie podvodem od shora až dolů. Není to však jen pouhý bláhový sen, který se prodává důvěřivé a nevědomé veřejnosti. Je to ještě něco horšího. Je to pečlivě připravená lež, která nás má dovést do naší nové role nevolníků na neofeudální plantáži v nadcházející zelené dystopii.

Chcete znát podrobnosti? Pojďme se do toho ponořit.

Mýtus o zelené enąergii

Obsah obrázku text, obloha, barevné

Popis byl vytvořen automaticky

Nevím, jestli jste posledních několik desetiletí dávali pozor, ale obvyklý kádr krimatologů, „aktivistů“, bankéřů prosazujících trvale udržitelné zotročení a zkorumpovaných politiků se zoufale snaží veřejnosti vnutit myšlenku, že větrné mlýny, solární panely a prdy jednorožců jsou kouzelným skřítčím prachem schopným proměnit lidskou populaci z chamtivých, vyžraných kapitalistů znásilňujících planetu pro zábavu a zisk v mírumilovné, kumbaya komunisty žijící v dokonalé harmonii s přírodou.

Věřte tomu nebo ne, ale lžou!

Vezměme si například poslední oxfordskou studii, kterou jsem zmínil výše. Studie nese název „Empiricky podložené technologické prognózy a energetický přechod“ a začíná prostým předpokladem pravdivosti základní lži, na níž je celý zelený mýtus postaven: „Rychlá dekarbonizace globálního energetického systému je rozhodující pro řešení změny klimatu.“

To samozřejmě není pravda, jak jsem již mnohokrát dokázal. (A znovu a znovu a znovu a znovu.)

Ale poté, co oxfordští chytráci jednoduše prohlásí tuto nehoráznou lež za fakt, mají ještě tu drzost vám močit do obličeje a tvrdit, že prší: „Ve srovnání s pokračováním systému založeného na fosilních palivech povede rychlý přechod na zelenou energii pravděpodobně k celkovým čistým úsporám ve výši mnoha bilionů dolarů – a to i bez započítání škod na klimatu nebo vedlejších přínosů klimatické politiky.“

Jako vždy vám doporučuji, abyste si zprávu přečetli sami, abyste viděli, jak si vymýšlejí takzvané „důkazy“ pro tento překvapivý „závěr“ – ačkoli jsem si jistý, že si většinu jejich triků dokážete představit ještě předtím, než otevřete odkaz. Zaprvé, zneužívají modelů, které jsou zjevně náchylné ke zkreslení, k „odhadování“ (čti: vymýšlení) budoucích nákladů na energetický systém, které se, jak sami přiznávají, „budou časem měnit v důsledku inovací, konkurence, veřejné politiky, obav ze změny klimatu a dalších faktorů“.

Poté, co se podívají do své kouzelné křišťálové koule a uvidí, co chtějí vidět, pokud jde o budoucí náklady, použijí „pravděpodobnostní metody“, aby „nahlédli na energetické cesty optikou sázek na technologie“. Nedělám si legraci, tato „empiricky podložená“ a zcela „vědecká“ studie nám v podstatě říká, že pokud sázíme, měli bychom vsadit všechny své žetony na zelenou … . „zelenou“ energii. Přečtěte si ji sami.

Ale je tu jeden problém: tyto typy „vědeckých“ studií se zdají být věrohodné pouze těm nejdůvěřivějším lidem, kteří dostávají zprávy ze CNN a věří všemu, co jim řekne Al Gore. Tyto otřepané fráze slibující naprosto bezbolestný energetický přechod – i když jsou oděny do jazyka empirie a opatřeny imprimatur Oxfordské univerzity – nejsou pro nikoho s technickým vzděláním v těchto oblastech ani v nejmenším důvěryhodné.

Oxfordská studie a podobné utopické předpovědi přechodu na zelenou energii se totiž opírají o řadu neudržitelných předpokladů a chybné logiky. Jak například upozorňuje Manhattan Contrarian ve svém blogovém příspěvku „Náklady na přechod na zelenou energii„, oxfordští výzkumníci vycházejí z klesajícího trendu cen lithium-iontových (li-ion) baterií za posledních dvacet let a extrapolují tato čísla na základě předpokladu, že budou klesat neomezeně dlouho. Jak se ve studii dokonce výslovně uvádí: „Neznáme žádné empirické důkazy, které by podporovaly minimální náklady [na zavádění zelených technologií], a proto je nezavádíme.“

Tohle je tak šílená věc, že je těžké říct, kde začít. Nejdříve si projděme skutečné ekonomické argumenty, ano?

Výzkumníci si mnou ruce, když uvádějí současnou cenu li-ion baterií (2020) ve výši 100 USD/kWh a „předpovídají“, že do roku 2050 klesne na přibližně 20 USD/kWh. Ve skutečnosti je cena těchto baterií v roce 2020 (podle National Renewable Energy Laboratory) asi 350 USD/kWh (viz obrázek ES-2) a podle předpovědi klesne do roku 2050 asi na 150 USD/kWh. Pokud je tato předpověď přesná, skutečná cena li-ion baterií v roce 2050 by byla stále o 50 % vyšší než „současná“ cena použitá v modelu oxfordské studie.

Manhattan Contrarian upozorňuje, že rozdíl mezi těmito údaji „zřejmě spočívá hlavně v jiných prvcích reálné instalace baterií, než je samotná baterie, jako je budova, ve které je umístěna, zařízení pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný a zpět, připojení k síti, ‚rovnováha zařízení‘ atd.“. Jinými slovy, autoři studie se nijak nezabývali skutečnými náklady na skutečnou instalaci, připojení, používání a údržbu těchto baterií; prostě se podívali na hrubé náklady na samotnou baterii a ostatní ignorovali.

Tato metodika se stává ještě problematičtější, když se dozvíte, že časopis Energy & Environmental Science v roce 2018 zveřejnil studii, v níž odhaduje reálné náklady na instalaci a provoz lithium-iontového bateriového systému, který by byl schopen obsluhovat americkou energetickou síť využívající z 80 % větrnou a solární energii. Jejich závěr? Zprovoznění takového systému by stálo závratných 2,5 bilionu dolarů! Oxfordská studie kupodivu tyto náklady vůbec nezohledňuje. Pouze tvrdí, že cena baterií klesne na 20 USD/kWh, a tím to končí.

A co materiály potřebné k výrobě těchto lithium-iontových baterií, solárních panelů, větrných mlýnů a dalších komponent zelené energie? Pokud jste měli dojem, že se komponenty pro tyto technologie jen zázračně zhmotnily z pohádkového prachu způsobem šetrným k životnímu prostředí a pak zmizely zpět do éteru poté, co se tato zařízení porouchala, zde je 72minutové video od Simona Michauxe, docenta geometalurgie na Geologickém průzkumu Finska, ve které tvrdí, že:

Množství kovu, které je zapotřebí k výrobě pouhé jedné generace obnovitelných technologických jednotek nahrazujících fosilní paliva, je mnohem větší, než se původně myslelo. Současná těžba těchto kovů ani zdaleka nepokrývá poptávku. Současné uváděné zásoby nerostných surovin také nejsou dostatečně velké. Nejvíce znepokojující je měď jako jeden z označených nedostatků. Průzkum dalších ložisek v požadovaných objemech bude obtížný, přičemž tento seminář se těmito otázkami zabývá.

Možná právě proto ceny lithia v současnosti prudce rostou a za poslední rok se například v Číně ztrojnásobily, nikoliv klesají, jak předpovídá oxfordská studie.

Mýtus o zelené energii však dalece přesahuje argument ekonomické nepraktičnosti.

Nejde jen o to, že v přímém rozporu s výmysly oxfordských výzkumníků a jim podobných nám takový přechod neušetří biliony dolarů, ale naopak nás bude stát biliony dolarů.

A nejde jen o to, že – jak nyní zjišťuje jedna země za druhou přechod na ekologickou výrobu energie uvrhuje lidi do ještě větší chudoby, protože se snaží platit rostoucí účty za energii.

Nejde ani o to, že přechod na zelenou energii již prokazatelně zatěžuje energetické sítě, které se snaží udržet krok s poptávkou po elektřině.

Jde o to, že tyto „zelené“ energetické systémy nejsou ve skutečnosti vůbec zelené. Ve skutečnosti je rozsáhlé zavádění těchto technologií obnovitelných zdrojů energie aktivně škodlivé pro životní prostředí.

Vezměme si lithium-iontové baterie, které jsme zkoumali dříve. Lithium pro tyto baterie pochází z procesu těžby, který způsobuje nevýslovnou spoušť na biotopech po celém světě. Například v Chile spotřebují těžaři lithia celých 65 % vody v okolí solné pláně Salar de Atacama, kde na každou tunu vyrobeného lithia potřebují 500 000 galonů vody. A v Tibetu způsobil únik toxických chemikálií z lithiového dolu hromadný úhyn ryb a hospodářských zvířat v nedaleké vesnici, což vyvolalo masové protesty.

A to nemluvíme o spoustě toxických materiálů, které se v solárních panelech nacházejí a které se vyluhují do životního prostředí a nakonec je třeba je zlikvidovat. Nebo o dlouho známé skutečnosti, že větrné turbíny „si vybírají daň na ptácích“ a jen v USA přispívají ke statisícům úmrtí ptáků ročně. Nebo často opomíjené ničení životního prostředí, k němuž dojde v důsledku vykácení milionů akrů půdy, které budou zapotřebí pro provoz solárních a větrných elektráren, jež jsou stále více dystopickou vizí Oxforďanů.

Už vám to dochází?

Ano, o mýtu zelené energie by se toho dalo (a mělo!) napsat mnohem víc, ale zkraťme to na stručný popis pro ty chudáky, kteří trpí dnešní krátkou dobou pozornosti: Takzvaná „zelená“ energie není o záchraně planety. Jde o ovládání planety.

Realita zelené energie

Obsah obrázku text, osoba, interiér, skupina

Popis byl vytvořen automaticky

Uvědomuji si, že určitá část populace – naprogramovaná půlstoletím přehnané antihumánní propagandy – bude mít jedinou, předvídatelnou reakci na každého, kdo rozbíjí mýtus zelené energie: „Ty musíš být zastánce ropného průmyslu!“.

Je obzvlášť legrační, když je toto obvinění vzneseno proti mně, protože jsem doslova napsal dokumentární film Jak velká ropa dobyla svět.

Ale ještě více k věci: napsal jsem dokumentární film o tom, proč velká ropa dobyla svět, a ti, kdo ho viděli, vědí, že největším trikem, který se oligarchii kdy podařil, bylo přesvědčit veřejnost, že jim jde jen o ropu. Jak ti, kdo se do tématu ponoří hlouběji, nevyhnutelně zjistí, při ovládnutí světa těmito dobře propojenými oiligarchy vůbec nešlo o ropu. Šlo o moc.

Právě proto se Rockefellerové zbavili ropy a Saúdská Arábie se snaží přejít na své robotické občany a nesmysly typu Neom a BP, Exxon a všichni ostatní členové oiligarchie se zavazují k „čisté nule” (uhlíkové neutralitě). Je to proto, že zelený energetický systém budoucnosti (a tím i globální ekonomika, která na něm závisí) bude v budoucnu ještě přísněji kontrolován, a ti, kdo tento kontrolovaný, technokratický otrocký stát budoucnosti uvádějí do reality, se snaží monopolizovat a kontrolovat zdroje Země.

Abychom pochopili, co se zde skutečně děje, musíme se podívat na nízkou úroveň propagandy o zelené energii, která je určena pro fluoridem zasažené normální lidi, a podívat se na vyšší úroveň propagandy, která má přivést střední management Nového světového řádu k novému paradigmatu moci. Jako obvykle není lepšího místa, kam se obrátit pro přesně tento typ propagandy, než na stránky Foreign Affairs, časopisu Rady pro zahraniční vztahy. V nedávném článku „Zelený převrat“ otevřeně přiznávají, o co v prosazování zelené energie ve skutečnosti jde: „Řeči o hladkém přechodu na čistou energii jsou fantaskní: neexistuje způsob, jak by se svět mohl vyhnout velkým otřesům při přetváření celého energetického systému, který je krví světové ekonomiky a základem geopolitického uspořádání.“

Ne, přechod na zelenou energii nebude šťastnou procházkou do vysněné budoucnosti, jak slibují aktivisté. A tato konkrétní duha nepovede k multibilionovému hrnci zlata, jak slibují oxfordovci. To, co způsobí, je radikální převrat v životě a živobytí každého člověka na planetě tím, že mu vezme jedinou věc, která v celé historii lidstva více než cokoli jiného umožnila obyvatelstvu vyhlásit nezávislost na oligarších: přístup k levné energii.

Ano, síť obnovitelných zdrojů energie naprosto selže při zajišťování energie potřebné k napájení naší moderní postindustriální společnosti. Právě o to jde. Tím, že se energie stane ještě vzácnější, budou mít ti, kdo mají ruce na energetickém kohoutku, konečnou kontrolu nad společností a budou rozhodovat o tom, kdy, kde a jak přidělit veřejnosti vzácné zásoby energie. Evropané, kteří si lámou hlavu nad tím, jak si letos v zimě budou moci dovolit vytápět své domy a podniky, teprve začínají chápat, jak bude tato nová „zelená“ ekonomika ve skutečnosti vypadat pro ty, kteří se nacházejí na nižších příčkách ekonomického žebříčku.

Není těžké rozpoznat obrysy světa, ke kterému nás tito zastánci energetické transformace vedou. Je to svět, v němž všechny věci, které považujeme za samozřejmé – možnost svobodně cestovat, nezávisle nakupovat a prodávat, vytápět vlastní domovy a dokonce i rozsvítit žárovku – budou výsadami, které nám budou pečlivě rozdělovat naši neofeudální vládci.

Myslíte si, že budete moci ovládat termostat ve svém vlastním domě, jakmile noví ekonomičtí vládci zavedou svou „chytrou“ „zelenou“ energetickou síť? Přemýšlejte znovu.

Myslíte si, že budete moci jíst jako obvykle, až se k moci dostane zelená mafie? Rozmyslete si to znovu.

Myslíte si, že si v technokratické tyranii budoucnosti budete moci za těžce vydělané kredity digitální energie koupit, co se vám zlíbí, nebo cestovat, kam se vám zachce? Přemýšlejte znovu.

Vítejte v Zeleném skoku vpřed, kde nebudete nic vlastnit, budete žít v chatrči, každou zimu budete muset umrznout a budete se snažit vyjít s penězi… ale budete šťastní! Koneckonců budete moci jíst brouky a používat příděl energie, který vám každý den nadělí globální vláda. A pokud vám to nestačí, můžete se zahřívat energickým poplácáváním po zádech za to, že pomáháte chránit lidstvo před hněvem bohů počasí. Zachraňujete Zemi!

Jak dál

Obsah obrázku text, podepsat, osoba, noviny

Popis byl vytvořen automaticky

Pokud čtete tyto řádky, možná už víte, kam nás mýtus o zelené energii zavede. Víte o Velkém resetu, Agendě 2030 a snaze o globální technokracii.

Pravděpodobně dokonce přesně víte, jak chtějí přesvědčit veřejnost, aby s tímto šílenstvím souhlasila. Víte o „zelené“ propagandě a podvodu s „udržitelným rozvojem“ a víte, že klimatický podvod bude základním kamenem pro globální uhlíkovou daň, která bude de facto páteří globální vlády.

Možná si berete naději z odporu proti této zelené zotročovací agendě, který se objevuje po celém světě. Možná vás uklidňuje, že nizozemští zemědělci, zemědělci ze Srí Lanky, argentinští zemědělci, irští zemědělci a jejich přátelé zemědělci po celém světě povstávají. Možná vás uklidňuje vědomí, že vzhledem k tomu, že tato zvrácená, protilidská agenda ohrožuje tolik zdrojů obživy na celém světě, bude tato agenda zmařena. A možná se vám zželí dřímajících mas, které konečně začínají protestovat v ulicích Prahy, Lipska a Londýna.

Dřímající masy se probouzejí!

I já si myslím, že tato hnutí jsou celkově pozitivním vývojem. . .

. . ale samy o sobě nestačí. Proč vlastně zemědělci protestují? Za právo vypouštět glyfosát a další toxické chemikálie na své GMO plodiny? A čeho přesně chtějí protestující proti cenám energie dosáhnout? Požadují snad jen, aby vláda zasáhla dalšími dotacemi a regulací cen, a zmírnila tak ekonomickou zátěž tak nezbytného přechodu na zelenou energii?

Ne, dokud nezačneme tomuto mýtu čelit v jeho kořenech, budeme se i nadále řítit do dystopické noční můry Velkých reseterů a jim podobných.

Ano, potřebujeme alternativní energetický systém, který by poháněl ekonomiku svobodného lidstva. Musíme opustit systém, který naše ekonomické živobytí připoutává k rozmarům ropného kartelu a vydává nás na milost a nemilost vládou posvěcenému energetickému kartelu. Potřebujeme decentralizovaný systém, který využije veškerý technologický vývoj pro výrobu a skladování naší vlastní energie, abychom se mohli skutečně odpojit od sítě.

To však není to, co je nám prodáváno ve jménu podvodu se zelenou energií. Strůjci noční můry Agendy 2030 nechtějí, abychom byli nezávislí a svobodní; chtějí, abychom byli ještě přísněji kontrolováni a sledováni než dosud.

Zelená energie je podvod. Nemá nic společného se záchranou planety. Má všechno co do činění s umělým omezováním našeho přístupu k energii, a tím se obyvatelstvo stává závislejším na oligarších a jejich systémech kontroly. Musíme odmítnout tento podvod a všechny pseudovědecké nesmysly, které se používají k jeho vnucování veřejnosti.

Šíření informací. Tak můžete skutečně zachránit planetu.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

  1. Pohled čistě ekonomický, když je ekonomie pavěda, špatný. Což lze ekon. poučkami dokázat. Externality výroby energií i výroby zboží působí vůči Zemi a životu vždy většinou negativně, jediné klady jsou jen lidské měřítka. 300 let průmyslové revoluce znamená zdevastované všechny stanoviště na Zemi. 2. termodynamický zákon je v rozporu trvalé udržitelnosti. Lidstvo se vyhubí samovolně, ale život na Zemi zůstane. Hnusný přístup lidí k drancování surovin a obří produkci odpadů s minimální recyklací je důkazem ekonomické pavědnosti. Raději vybít kravky, něž jet do posvátných míst Jadranu na kole aj. Absurdní hovadiny…

  2. Všechny baterie jsou nabité ve výrobě jednou, pak vydány do obchodních řetězců k uskladnění, než si je zákazník koupí. Tak se vybíjejí pomalu, ale přece. A pak někdy nejdou ani nabít. Co potom je za likvidaci baterek problémů?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů