Dr. Mercola – Proč je testování vakcíny proti COVIDu-19 fraška

Ve zkratce...

Dr. Mercola rozebírá problematiku testování vakcíny proti covidu-19, jak skutečně probíhala a probíhá, a co by každý člověk měl o této vakcíně vědět.
Facebook
Telegram
VK

Příběh ve zkratce

 • Výrobci vakcín zřídka používají inertní placebo (jako je injekce s fyziologickým roztokem), což je zlatý standard pro testování léčiv. Místo toho obvykle hodnotí bezpečnost nové vakcíny proti jiné vakcíně. To skryje vedlejší účinky, protože vedlejší účinky a rizika má většina vakcín.
 • Vakcína proti COVID-19 od Oxford/AstraZeneca je testovaná proti vakcíně na meningitidu, která má mnoho stejných vedlejších účinků hlášených u vakcín proti COVID-19.
 • Společnosti Pfizer a Moderna začaly ve svých studiích příjemcům placeba nabízet skutečnou genovou terapii mRNA, což znamená, že z dlouhodobého hlediska bude ještě obtížnější rozeznat, které vedlejší účinky jsou ve skutečnosti injekcí způsobeny a které nikoli.
 • V jedné klinické studii s vakcínou Moderna prováděné v Lenexě v Kansasu se prakticky všech 650 dobrovolníků, kteří původně dostávali placebo, rozhodlo pro vyzkoušení skutečné vakcíny, což znamená, že pro probíhající studii, která měla běžet dva roky, nezbyla žádná kontrolní skupina.
 • Někteří argumentují, že ve studiích s vakcínami proti COVID-19 nejsou potřeba slepé pokusy s placebem, ale jejich argumentace je postavená na myšlence, že je známo, že jsou testované vakcíny bezpečné, což v současné době opravdu nejsou, a po mnoho let nebudou.

Nedostatečné testování vakcín obecně je nyní ještě zdůrazněno současnými studiemi s vakcínami proti COVID-19, kde je jednou z nejzávažnějších skutečnost, že tvůrci vakcíny zřídka používají inertní placebo (jako je fyziologický roztok), což je zlatý standard pro testování léků.

Jak je uvedeno v článku The Defender, z 25. ledna 2021, vývojáři vakcín obvykle hodnotí bezpečnost nové vakcíny proti jiné vakcíně, a tím účinně zakrývají vedlejší účinky, protože vedlejší účinky a rizika má většina vakcín.

Jedním takovým příkladem je vakcína proti COVID-19 od Oxford/AstraZeneca, která je testovaná proti vakcíně na meningitidu, která zrovna náhodou sdílí mnoho vedlejších účinků hlášených u vakcín proti COVID-19. Jak uvádí Národní informační centrum o vakcínách:

„Podle CDC se u nejméně 50% jedinců, kteří dostávají meningokokové vakcíny zaměřené na meningokokové séroskupiny A, C, Y a W-135 (Menactra nebo Menveo), vyskytnou mírné vedlejší účinky …

Nežádoucí účinky hlášené společností Sanofi Pasteur v příbalovém letáku vakcinačního přípravku Menactra zahrnují … bolesti hlavy; únavu… bolesti kloubů; zimnici; anafylaxi; sípání; otok horních dýchacích cest; potíže s dýcháním; hypotenzi… otok lymfatických uzlin; Guillain-Barreův syndrom; křeče; závrať; obrnu obličeje; vazovagální synkopu; parestézii; příčnou myelitidu; akutní diseminovanou encefalomyelitidu… …

Nežádoucí účinky hlášené společností Novartis Vaccines and Diagnostics (GlaxoSmithKline) v předlicenčních klinických studiích vakcíny Menveo zahrnují… bolesti hlavy; bolesti kloubů a svalů; malátnost; nevolnost; zimnici … akutní diseminovanou encefalomyelitidu … zápal plic … sebevražedné deprese a pokusy o sebevraždu.“

Dlouhodobá bezpečnostní analýza odhozená stranou

Společnosti Pfizer a Moderna začaly nyní ve svých studiích nabízet příjemcům placeba skutečnou mRNA genovou terapii, což znamená, že z dlouhodobého hlediska bude ještě obtížnější rozeznat, které vedlejší účinky jsou skutečně způsobeny injekcí a které nikoli. Jak uvádí NPR ze 17. února 2021:

„Desítky tisíc lidí, kteří se dobrovolně zapojili do studií vakcín proti COVID-19 od Pfizeru a Moderny, se stále účastní následného výzkumu, i když je to poněkud omezeno, protože mnoho lidí, kterým bylo podáno placebo, přijalo možnost místo toho vyzkoušet vakcínu.“

Podle Dr. Carlose Fierra, který provádí klinickou studii vakcíny Moderna v kansaské Lenexe, prakticky všech 650 dobrovolníků, kteří původně dostávali placebo, přijalo možnost vyzkoušet skutečnou vakcínu, což znamená, že „v podstatě nezůstala žádná srovnávací skupina,“ ve studii, která měla probíhat celé dva roky.

Jak NPR řekl Dr. Steven Goodman ze Stanfordské univerzity, zbavení se počátečních kontrolních skupin znesnadňuje hodnocení bezpečnosti a účinnosti COVID vakcín, protože nebude s čím porovnávat příjemce vakcíny.

Odůvodnění k eliminaci kontrolních skupin je přinejmenším zneklidňující

Je ironií, že zastánci vakcinace ospravedlňují jak použití aktivního placeba tak i eliminaci kontrolních skupin na „morálním základě“ tvrzeními, že není etické neposkytnout dobrovolníkům něco hodnotného, například jinou vakcínu. Takže v případě aktivního placeba jim poskytnou vakcínu, o které vědí, že je účinná, aby se i příjemcům placeba podala skutečná účinná vakcína.

Oba tyto argumenty jsou více než sporné. Jak již bylo řečeno, žádná vakcína není stoprocentně bezpečná, takže obdržení placeba aktivní vakcíny přichází s rizikem, nejen s přínosem, a pokud jde o novou technologii mRNA používanou ve vakcínách proti COVID-19, jsou historické údaje přinejmenším znepokojivé. Americký systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) se rychle zaplňuje zprávami o úrazech a úmrtích souvisejících s vakcínami proti COVID-19.

Jak je uvedeno v „COVID-19 Vaccine To Be Tested on 6-Year-Olds,(Vakcína proti COVID-19 k testování na šestiletých)“ ke 4.únoru 2021 obdržel VAERS hlášení o 12.697 postiženích a 653 úmrtích po očkování vakcínou proti COVID-19.

Ještě výmluvnější jsou údaje v rozmezí ledna 2020 a ledna 2021, kdy vakcíny proti COVID-19 představují 70% ročních úmrtí na vakcíny, přestože tyto vakcíny byly k dispozici pouze necelé dva měsíce!

A co víc, předchozí výzkum amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb zjistil, že VAERS je hlášeno méně než 1% nežádoucích účinků vakcín, takže ve skutečnosti se můžeme podívat na více než 1 milion poškození zdraví vakcínou proti COVID-19 během prvních dvou měsíců od jejího uvedení na trh.

Podle mého názoru nejsou tyto údaje ani zdaleka uklidňující, což dělá odstranění dlouhodobých kontrolních skupin — třebaže znehodnocených použitím aktivního placeba — tím více zneklidňujícím.

Všechny předchozí koronavirové vakcíny neobstály ve zkoušce

Všechny předchozí pokusy o vytvoření vakcíny proti koronaviru naprosto selhaly, protože skončily zničujícím posílením imunity. To je důvod, proč jsou všechny zkratky přijaté při vývoji vakcíny proti COVID-19 tak znepokojující.

V mém interview above with Robert Kennedy Jr. (rozhovoru s Robertem Kennedym mladším) z května 2020, Kennedy shrnul historii vývoje vakcíny proti koronaviru, která začala v roce 2002, v návaznosti na tři po sobě následující propuknutí viru SARS. Do roku 2012 vyvíjeli čínští, američtí a evropští vědci vakcínu proti SARS a měli asi 30 slibných kandidátů.

Z nich pak čtyři nejslibnější kandidáti byli vyzkoušeni na fretkách, které jsou nejbližším analogem k lidským plicním infekcím. Ve výše uvedeném videu, které je výběrem z mého celého rozhovoru, Kennedy vysvětluje, co se stalo dál.

Zatímco fretky vykazovaly silnou protilátkovou odezvu, což je základní údaj používaný pro licencování vakcín, když pak byly vystaveny divokému viru, dostavila se u nich reakce cytokininové bouře známá jako paradoxní posílení imunity, vážně onemocněly a zemřely.

Totéž se stalo, když se v 60. letech pokoušeli vyvinout vakcínu proti respiračnímu syncyálnímu viru (RSV). Jedná se o onemocnění horních cest dýchacích, které se velmi podobá onemocnění způsobenému koronaviry.

V té době se rozhodli přeskočit pokusy na zvířatech a přejít přímo k pokusům na lidech. RSV vakcína byla vyzkoušena na přibližně 35 dětech se stejnými výsledky. Zpočátku se u nich vyvinula silná protilátková odpověď, ale když byly vystaveny divokému viru, všechny onemocněly a dvě zemřely. Od vakcíny se upustilo.

Ano, opravdu potřebujeme zkušební placebo skupiny

I přes tato vážná selhání někteří stále tvrdí, že ve studiích vakcín proti COVID-19 není nutné srovnání s placebem. Ve svém stanovisku v kolonce STAT News, srovnávají Kent Peacock, profesor filosofie a John Vokey, profesor psychologie, oba z University Lethbridge, použití kontrolních placebo skupin s vydáváním fiktivních padáků během války.

„Poskytnutí skutečné léčby 100% dobrovolníků odstraňuje jednu z hlavních etických překážek při následném vystavení skutečnému viru: vysoké pravděpodobnosti škodlivých vedlejších účinků nebo smrti u kontrolní skupiny,“ říkají, přičemž zcela ignorují skutečnost, že dobrovolníci ve skupině s vakcínou mohou být vystaveni vážným neznámým rizikům, a to nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě.

Celý tento argument stojí na myšlence, že je o testované vakcíně ZNÁMO, že je bezpečná, což dnes opravdu není, a po mnoho let nebude. Dokonce tvrdí, že „nepoužíváním placeba… by bylo testování eticky méně sporné při testování na starších účastnících.“

Lidé umírají kvůli vakcínám… Čím dál víc to vypadá, jako když máme co do činění se zabitím, nebo dokonce vraždou. ~ Reiner Fuellmich, právník

Tento článek publikovali počátkem září 2020 a nyní můžeme víceméně přesvědčivě konstatovat, že se v tomto bodě mýlí, protože starší příjemci vakcín padali jako mouchy.

‚Jde o vraždy,‘ říká německý právník

Jak uvádí Brian Shilhavy, redaktor Health Impact News, 19. února 2021:

„Začátkem tohoto týdne jsme zveřejnili anglický překlad videa v němčině nahraného právníkem Reinerem Fuellmichem společně s wistleblowerem, který pracuje v pečovatelském domě, kde byly několika svěřencům proti jejich vůli podány experimentální injekce s COVID mRNA a kde mnoho z nich zemřelo brzy poté.

Od zveřejnění tohoto rozhovoru vystoupili další wistlebloweři v Německu, kteří pracují v pečovatelských domech, někteří i s videozáznamy zachycujícími, jak jsou svěřenci drženi a očkováni proti své vůli…

Fuellmich … uvedl: ‚Dostáváme stále více telefonátů od dalších wistleblowerů z jiných pečovatelských domů v této zemi, navíc dostáváme informace z jiných zemí, například ze Švédska, Norska … Gibraltaru … jsou tu též incidenty z Anglie a Spojených států, které odpovídají těmto popisům …

Znamená to, že kvůli vakcínám umírají lidé. To, co vidíme na tomto videu, je horší než cokoli, co jsme kdy očekávali. Pokud se jedná o reprezentativní ukázku toho, co se děje v jiných domovech s pečovatelskou službou a v jiných zemích, pak tu máme velmi vážný problém.

A takhle jednají lidé, kteří vakcíny vyrábějí i ti, kteří je podávají. Stále více to vypadá, jako když tady jde o zabíjení, možná dokonce i o vraždy.'“

Nová genová mRNA terapie není neškodná

Je důležité si uvědomit, čím jsou vlastně mRNA a DNA vakcíny proti COVID-19. Nejsou to tradiční vakcíny vyrobené ze živých nebo oslabených virů. Ve skutečnosti jsou to genové terapie. Nesplňují ani lékařskou ani zákonnou definici vakcíny, jak je podrobně uvedeno v „COVID-19 mRNA Shots Are Legally Not Vaccines (mRNA injekce proti COVID-19 nejsou legálně vakcíny).“ Tato nová, nikdy dříve nevyzkoušená terapie má dlouhý list potenciálních problémů, včetně těchto:

Vaše tělo také považuje volnou mRNA za varovný signál pro váš imunitní systém, protože doprovázejí zánětlivá onemocnění. To je důvod, proč se vyrábí syntetická mRNA termostabilní, což znamená, že se nerozloží tak snadno, jako by tomu bylo za normálních okolností, a to tím, že se mRNA uzavře do lipidových nanočástic, což může být problematické.

Vakcíny COVID-19 používají PEGylované lipidové nanočástice a je známo, že PEG způsobují anafylaktický šok.

Předchozí snahy o vývoj léčiva na bázi mRNA za použití lipidových nanočástic selhaly, protože když byla dávka příliš nízká, lék neměl žádný účinek, zatímco při vysoké dávce byl lék příliš toxický.

Syntetická RNA částečně ovlivňuje gen syncytin. Podle Mikovitsové, když nastane aberantní exprese syncytinu v mozku, může se u člověka rozvinout roztroušená skleróza. Exprese syncytinového genu také zaněcuje a narušuje komunikaci mezi mozkovými mikrogliemi, které jsou rozhodující pro odstraňování toxinů a patogenů z mozku. Rovněž to narušuje imunitní systém a endokanabinoidní systém, který má na starosti tlumení zánětů.

Syntetická mRNA má také v sobě expresovaný HIV obal, který může způsobit imunitní poruchy.

Příznaky způsobené vakcínou proti COVID-19

Mezi často hlášené vedlejší účinky u příjemců mRNA vakcín od firem Pfizer a Moderna patří:

 • Těžká alergie, včetně anafylaktických reakcí
 • Multisystémový zánětlivý syndrom
 • Záchvaty a křeče
 • Ochrnutí, včetně Bell’s Palsy (ochrnutí lícního nervu)
 • Oteklé lymfatické uzliny
 • Náhlá smrt během několika hodin nebo dnů

Mnoho těchto příznaků naznačuje neurologické poškození. Podle Mikovitsové je to přesně to, co se dá očekávat, protože tyto stavy jsou způsobeny neurologickým zánětem, poškozením vrozené imunitní odpovědi a/nebo narušeným endokanabinoidním systémem.

Mikovitsová předpovídá, že z dlouhodobého hlediska zaznamenáme výrazný nárůst migrény, tiků, Parkinsonovy choroby, mikrovaskulárních poruch, rakoviny, syndromů silné bolesti jako je fibromyalgie a revmatoidní artritida, problémů s močovým měchýřem, onemocnění ledvin, psychózy, neurodegenerativních omenocnění jako je Lou Gehrigova choroba (ALS) a poruch spánku.

Co dělat, pokud jste dostali vakcínu a máte problémy

Pokud jste dostali vakcínu a nyní toho litujete, možná budete schopni léčit svoje problémy stejnými postupy, jako byste léčili skutečnou infekci SARS-CoV-2.

V uplynulém roce jsem napsal mnoho článků popisujících jednoduché strategie pro zlepšení imunitního systému, a se zdravým imunitním systémem projdete nemocí COVID-19 bez problémů. Níže shrnu některé ze strategií, které můžete použít jak k prevenci onemocnění COVID-19, tak i k řešení jakýchkoli vedlejších účinků, které vám vakcína může způsobit.

 • Jezte „čistou“, stravu, ideálně v bio kvalitě. Vyvarujte se zpracovaných potravin všeho druhu, zejména rostlinných olejů, protože jsou plné škodlivé kyseliny omega-6 linolové, která ničí funkce mitochondrií. U linolové kyseliny bylo prokázáno, že zvyšuje úmrtí na COVID-19.
 • Zvažte nutriční ketózu a časově omezené stravování – obojí vám pomůže optimalizovat váš metabolický aparát a funkci mitochondrií.
 • Udělejte si detoxikaci, abyste se zbavili těžkých kovů a glyfosátu. To je důležité, protože tyto jedy přispívají ke vzniku zánětů. K lepší detoxikaci doporučuji aktivovat váši přirozenou produkci glutathionu za pomoci tablet s molekulárním vodíkem.
  Jednoduchý způsob, jak blokovat absorpci glyfosátu, je používat glycin. Přibližně 3 gramy, tedy cca půl lžičky, několikrát denně by mělo stačit, společně s jídlem v bio kvalitě, abyste nepřijímali další glyfosát společně s každým jídlem.
 • Udržujte neutrální pH, abyste zlepšili odolnost svého imunitního systému. Chcete, aby vaše pH bylo přímo kolem 7, což můžete změřit pomocí levného testovacího proužku na moč. Čím nižší pH, tím kyselejší tělo máte. Jednoduchý způsob, jak si zvednout pH, pokud je příliš kyselé (jako u většiny lidí), je vzít si několikrát denně ve vodě rozpuštěnou čtvrtinu lžičky sody bicarbony (soda na pečení) nebo hydrogenuhličitanu draselného.

Rovněž můžou být užitečné doplňky stravy. Mezi nejdůležitější patří:

N-acetylcystein (NAC) — NAC je prekurzorem k redukci glutathionu, který, jak se zdá, hraje klíčovou roli v onemocnění COVID-19. Podle jedné literární analýzy může být nedostatek glutathionu ve skutečnosti spojen se závažností onemocnění COVID-19, což vede autora k závěru, že NAC může být užitečný jak pro prevenci tak k léčbě.

Zinek — zinek hraje velmi důležitou roli ve schopnosti vašeho imunitního systému ubránit se virové infekci. Stejně jako vitamín D, i zinek pomáhá regulovat vaši imunitu — a kombinace zinku a zinkového inoforu, jako je hydroxychlorochin nebo kvercetin, jak se v roce 2010 ukázalo, inhibuje SARS koronavirus in vitro. V buněčné kultuře to zároveň dokázalo blokovat během několika minut i množení virů. Je důležité vědět, že nedostatek zinku zhoršuje imunitu.

Melatonin — zvyšuje imunitu různými způsoby a pomáhá potlačit zánět. Melatonin by také mohl předcházet infekci SARS-CoV-2 tím, že mimo jiné nabíjí glutathion35 a zvyšuje syntézu vitamínu D.

Vitamín C — Řada studií prokázala, že vitamin C může být velmi užitečný při léčbě virových onemocnění, sepse a ARDS,36 z nichž všechny jsou vztažené k onemocnění COVID-19. Mezi jeho základní vlastnosti patří protizánětlivé, imunomodulační, antioxidační, antitrombotické a antivirové aktivity. Při vysokých dávkách působí jako antivirotikum a aktivně inaktivuje viry. Vitamín C také působí synergicky s kvercetinem.

Quercetin — kvercetin silný posilovač imunity a širokospektrální antivirotikum, zjistilo se, že poskytuje širokospektrální ochranu proti koronaviru SARS při epidemii roku 2003, a důkazy naznačují, že může být užitečný pro prevenci i léčbu SARS-CoV-2.

B vitamíny — vitamíny B mohou také ovlivnit některé specifické procesy onemocnění COVID-19 včetně41 replikace a invaze virů, spuštění cytokyninové bouře, adaptivní imunitu a trombofílii.

Interferon typu 1 zabraňuje replikaci virů a pomáhá rozkládat RNA. Je k dostání ve spreji, abyste ho mohli stříkat rovnou do krku nebo nosu. Mikovitsová doporučuje stříkat několikrát denně pro prevenci a ještě častěji, pokud máte kašel, horečku nebo bolest hlavy.

Hlašte všechny vedlejší účinky vakcíny COVID-19

V neposlední řadě, pokud jste vy nebo někdo z vašich blízkých dostali „vakcínu“ pro genovou terapii COVID-19 a máte vedlejší účinky, pomozte tím zvýšit povědomí veřejnosti o těchto problémech. Dětská obrana zdraví (CHD) vyzývá všechny, kteří utrpěli vedlejší účinek vakcíny COVID-19, aby udělali tři věci:

1. Pokud žijete ve Spojených státech, vyplňte hlášení do systému VAERS

2. Nahlašte poškození zdraví na VaxxTracker.com, což je nevládní nástroj pro sledování nežádoucích účinků (pokud chcete, můžete to podat anonymně)

3. nahlašte nežádoucí účinky na webových stránkách CHD

Jedno z nejsilnějších videí, které jsem kdy viděl

Následující video od Barbary Loe Fisher je jedním z nejsilnějších videí, které jsem kdy viděl. Doufám, že shlédnutí tohoto videa vás bude inspirovat, abyste se zapojili a přidali se k boji za nezávislost a svobodu v očkování.

Jedná se o kulturní válku a tajné spiknutí mnoha průmyslů a federálních regulačních agentur, které vedou k potlačení pravdivých informací o zásadních otázkách zdraví. Pokud by toto potlačení pokračovalo, budou postupně a výrazně rozkládána naše osobní práva, která si naši předci museli tvrdě vybojovat. Prosím, věnujte několik minut sledování tohoto videa.

https://rumble.com/embed/v94vyq/?pub=67fx1

Chraňte svoje právo na informovaný souhlas a výjimky vakcinace

S veškerou nejistotou kolem bezpečnosti a účinnosti vakcín, je kritické, abyste si ochránili svoje právo na nezávislé rozhodnutí a dobrovolný informovaný souhlas s vakcinací. Je naléhavé, aby se každý v USA postavil a bojoval za ochranu a rozšíření práva na informovaný souhlas ve státním veřejném zdravotnickém sektoru a v zákonech upravujících zaměstnání. Nejlepší způsob, jak to udělat, je spojit se osobně s vašimi státními zástupci a poskytnout informace vůdcům ve vašem společenství.

Překlad: Jitka Černá

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů