Dr. Mercola: Temná stránka zelené agendy v EU: Vystěhování z vašeho domova?

Ve zkratce...

Pod rouškou "zelené" agendy a "bezemisních norem" vás chtějí vyhnat z vašeho domu s cenovkou 100 000 eur. Nenechte se mýlit, jde o kontrolu nad vámi - a o převod majetku, který povede k otroctví vás i vašich dětí. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 6. října 2023

STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍBĚHU

  • Směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov – legislativní nástroj, který nařizuje normy energetické náročnosti budov v EU – bude využita k realizaci rozsáhlého systému přesunu bohatství.
  • Do roku 2030 musí EU dosáhnout minimálně 55% snížení emisí skleníkových plynů. Do roku 2050 chtějí, aby každá budova – komerční, veřejná i obytná – v EU splňovala standardy nulových emisí. Aby toho dosáhli, uloží majitelům domů řadu nových požadavků na obnovitelnou energii.
  • Například systémy vytápění využívající fosilní paliva mají být do roku 2035 zcela ukončeny. Majitelé domů budou muset instalovat nové „zelené“, pravděpodobně elektrické, topné systémy – a zaplatit za ně ze své kapsy. Náklady na tyto nové energetické požadavky se odhadují na přibližně 100 000 eur (cca 2,3 milionů Kč) pro obytný dům.
  • Cílem je vyhnat lidi z jejich domovů. Pokud si nemůžete dovolit požadovanou modernizaci, budete nuceni svůj dům prodat. Společnosti spravující majetek je pak koupí a přemění na pronájmy.
  • 20. září 2023 schválil předseda Valného shromáždění OSN deklaraci o prevenci pandemií, která bez hlasování celého shromáždění a přes námitky 11 členských států svěřuje pandemické pravomoci WHO. Námitky měly zabránit konsensuálnímu přijetí deklarace, ale OSN obchází pravidla tím, že deklaraci schvaluje předseda Valného shromáždění OSN, a nikoli Valné shromáždění.

V tomto videu Bjorn Andreas Bull-Hansen, norský spisovatel, vysvětluje, jak bude směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov – legislativní nástroj, který nařizuje normy energetické náročnosti budov v EU – využita k realizaci rozsáhlého systému převodu bohatství.

V březnu 2023 odhlasoval Evropský parlament revizi této směrnice v rámci balíčku „Fit for 55“, jehož cílem je dosáhnout do roku 2030 minimálně 55% snížení emisí skleníkových plynů.

Do roku 2050 chce EU dosáhnout „nulových emisí a plně dekarbonizovaného fondu budov“.1 Stručně řečeno, do roku 2050 chtějí, aby všechny budovy – komerční, veřejné i obytné – v EU splňovaly normy pro nulové emise. Aby toho dosáhli, uloží majitelům domů řadu nových požadavků.

Například systémy vytápění využívající fosilní paliva mají být do roku 2035 zcela ukončeny,2 pokud Evropský parlament prosadí svůj záměr, a to znamená, že majitelé domů budou muset instalovat nové „zelené“, pravděpodobně elektrické, topné systémy – a zaplatit za ně ze své kapsy. Podle Bull-Hansena se náklady na tyto nové energetické požadavky odhadují na zhruba 100 000 eur na obytný dům.

Cílem je, abyste skutečně nic nevlastnili

Bull-Hansen vysvětluje, že cílem je donutit lidi opustit své domovy. Pokud si nebudete moci dovolit požadovanou modernizaci, budete nuceni svůj dům prodat a společnosti spravující aktiva, jako jsou BlackRock a Vanguard, budou připraveny tyto nemovitosti získat.

A to v případě, že vám bude dovoleno prodat dům, který neodpovídá normám; vláda ho může prostě považovat za neprodejný a zabavit ho, nebo budete muset zaplatit nějakou pokutu.

Ve Spojených státech začaly společnosti BlackRock a Vanguard počátkem roku 2021 ve velkém skupovat obytné domy, které pak spíše pronajímají, než aby je dále prodávaly, čímž snižují vlastnické podíly střední třídy. Rovněž uměle zvyšovaly ceny domů tím, že platily vyšší než poptávkové ceny, čímž vlastnictví domů ještě více vytlačily z dosahu.

Samozřejmě se také prudce zvýšila cena nájemného, takže nájemníci budou muset po této energetické modernizaci platit ještě více. Takže nejenže mnoho mladých lidí již nemůže dosáhnout na vlastnictví domu, ale mnozí si nemohou dovolit ani nájem a jsou nuceni žít s rodiči nebo s několika spolubydlícími. Nakonec můžeme očekávat, že prudce vzroste i počet bezdomovců.

Jak uvádí Bull-Hansen, odstranění osobního vlastnictví je součástí agendy Velkého resetu Světového ekonomického fóra (WEF), Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje OSN. To jsou jen různé názvy pro stejný zastřešující plán.

Ve videu WEF „8 předpovědí pro svět v roce 2030“,3 , v němž vesele prohlásili, že do roku 2030 „nebudete vlastnit nic“, bylo popsáno mnoho aspektů tohoto globálního plánu, včetně cíle zrušit osobní vlastnická práva. „Všechny produkty se stanou službami,“ vysvětluje WEF na svých webových stránkách.4 To je to, čeho se týká „nebudete nic vlastnit“.

Pryč jsou doby, kdy jste si něco koupili jednou a mohli jste to používat donekonečna, protože jste to vlastnili. Místo toho si v novém systému, do kterého nás tlačí, budete muset všechno pronajmout – bydlení, dopravu, nábytek, hrnce a pánve a všechno ostatní. Tohoto plíživého vývoje jste si už pravděpodobně všimli.

Dříve jste si například mohli koupit software na disku. Tento program jste mohli nainstalovat a přeinstalovat na libovolný počítač, protože jste měli disk.

V současné době je většina softwarových programů založena na cloudovém předplatném a musíte platit měsíční nebo roční poplatek po celou dobu jejich používání. A i když může být poplatek nízký, po sečtení za dobu používání nakonec zaplatíte mnohonásobně více, než když jste si jej mohli koupit přímo.

Vlastnictví domů bylo vždy strategií budování bohatství

Jak poznamenal Bull-Hansen, vlastnictví domů definuje střední třídu. A co je ještě důležitější, je to způsob, jak budovat a zajišťovat generační bohatství po celé věky. Když lidem zrušíte možnost koupit si vlastní dům, fakticky zlikvidujete střední třídu a zůstanou jen velmi bohatí a velmi chudí.

„Nezáleží na tom, jestli věříte, že to bude dobré pro životní prostředí, nebo ne,“ říká Bull-Hansen. „Jde o to, abyste byli pod kontrolou. Jde o to vás vlastnit…

Jde o přesun bohatství, na který se díváme, a to nemůžeme akceptovat.

Vlastnictví je důležité. Je to velmi, velmi důležitý pojem…

Pokud se zbavíte vlastnictví, zůstane vám feudalismus. Někdo bude vlastnit věci, které potřebujete, a budou to takzvané „elity“ … Musíme se tedy postavit na nohy a odmítnout to přijmout.“

Neposlušnost je naše jediná cesta ven

Dobře, tak co s tím uděláme? Připojuji se k Bull-Hansenově výzvě k pokojné neposlušnosti.

„Nyní MUSÍME být neposlušní,“ říká. Alternativou je přijmout nevolnictví.

A opět, nadcházející otrokářský systém není jen o tom, že nás zbaví lidských práv a zruší svobody, kterým jsme se těšili celý život – dokonce i tak jednoduché věci, jako je svoboda cestovat, kam se vám zachce a kdy se vám zachce -, ale také o tom, že nás připraví o bohatství a znemožní nám v budoucnu bohatství budovat.

Nejde jim jen o to, aby vás připravili o možnost vlastnit dům a budovat tak generační bohatství. S digitální měnou centrální banky (CBDC) nebudete mít ze svých peněz úroky a automaticky vás budou danit. Budou vám také moci diktovat, kde a za co smíte své peníze utratit, a na vaše prostředky umístí data expirace, takže si nikdy nebudete moci našetřit na horší časy.

Globalistická kabala, která stojí za celou touto agendou, má v úmyslu vytvořit stálou třídu otroků, kteří nemají žádná práva, žádné svobody a žádné východisko.

Pokud budete souhlasit s těmito „zelenými“ návrhy – což je to, co používají k ospravedlnění tohoto konkrétního systému přesunu bohatství – pak si aktivně volíte chudobu a otroctví pro sebe, své děti a všechny potomky, protože demontáž tohoto globálního systému kontroly bude nepředstavitelně obtížná, jakmile bude jednou zaveden.

Jak se chcete vzbouřit, když vám vláda může podle libosti zabavit bankovní účty, zablokovat vám přístup do obchodů s potravinami, poslat vás do internačního tábora pro kontrolu infekcí, aby „chránila veřejné zdraví“, i když nejste nemocní, naprogramovat váš elektromobil tak, aby jezdil jen ve vymezené oblasti, a stejným způsobem trestat všechny vaše známé jen proto, že vás znají?

To vše a mnohem více bude možné, jakmile bude plně implementována digitální dohledová a kontrolní síť řízená umělou inteligencí a propojená s vaší digitální identitou, programovatelným CBDC a systémem jednotné účetní knihy.

Jak poznamenal Bull-Hansen, za neposlušnost a odmítnutí souhlasit s globalistickou „zelenou“ agendou budou následovat sankce, ale pokud se nyní dohodneme, že zaplatíme cenu, a hromadně odmítneme, tento globalistický útok na moc naprosto selže. Bez masové poslušnosti to nedokážou.

Kdo chce vládnout světu?

Pokud je pro vás toto téma nové, možná vás zajímá, kdo jsou ti „globalisté“, kteří se snaží o globální převrat. Nebudu zde uvádět jména, i když je den ode dne snazší identifikovat jednotlivce, kteří jsou součástí tohoto klubu, zkoumáním jejich veřejných prohlášení a postojů, jejich podnikatelských aktivit a aliancí.

Důvodem je to, že většina z nich se už ani nesnaží skrývat svou angažovanost a organizace vytvořené za účelem prosazování této agendy se stále otevřeněji hlásí ke svým cílům.

Například 5. června 2023 zveřejnila Organizace spojených národů dokument, v němž se zavázala učinit ze Světové zdravotnické organizace ústřední globální řídicí orgán.

Následující výňatek je ze strany 9 nultého návrhu „Politické deklarace Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie“ – dokument vypracovaný před zasedáním Valného shromáždění 20. září 2023.5

global governance

Překlad textu v červeném ohraničení výše: „Globální vláda

Text6 tohoto dokumentu byl zveřejněn 1. září 2023 a v této verzi byly odstraněny všechny nadpisy, ale celkový záměr, aby se WHO stala de facto řídícím orgánem pro celý svět, zůstal nezměněn.

Ačkoli se dokument zaměřuje na pravomoc WHO diktovat prevenci pandemií a reakci na ně po celém světě, jak jsem podrobně popsal v několika předchozích článcích, WHO nebude mít na starosti pouze pandemie. To je jen zdůvodnění, které používá, aby se dostala do hry.

Dále se WHO zaměří na všeobecnou zdravotní péči a bude prosazovat přijetí všeobecného systému zdravotní péče. To bude podporováno pod heslem posílení prevence pandemií, připravenosti a reakce na ně, jak je podrobně uvedeno na straně 11 v rámci PO33 v návrhu,7 a v článku 22 v původním znění.8

Poté prostřednictvím globálního programu One Health, který rozšiřuje pojem „veřejné zdraví“ na vše od zemědělství a znečištění po cestování a změnu klimatu, převezme WHO – nebo nějaká její odnož – všechny vládní funkce.

V textu „Politické deklarace“ OSN se dokonce uvádí, že zdraví je ukazatelem „udržitelného rozvoje“, čímž se pandemická pravomoc WHO přímo propojuje s cíli udržitelného rozvoje OSN a Agendou 2030.

one health

Vládne bezpráví

Situace je pro lidi na celém světě o to horší, že vlády a globální organizace zapojené do tohoto přebírání moci stále více ruší pravidla, směrnice, zákony a smlouvy, které dříve zajišťovaly alespoň zdání demokracie a právního státu.

Jedním z posledních příkladů je schválení deklarace o prevenci pandemie (výše zmíněný dokument) předsedou Valného shromáždění OSN bez hlasování celého shromáždění a přes námitky 11 členských států (Bělorusko, Bolívie, Kuba, Korejská lidově demokratická republika, Eritrea, Íránská islámská republika, Nikaragua, Ruská federace, Syrská arabská republika, Venezuela a Zimbabwe).

Podle Francise Boylea, doktora práv, odborníka na biologické zbraně a profesora mezinárodního práva na Illinoiské univerzitě, který vypracoval zákon proti biologickým zbraním z roku 1989, by námitky jedenácti států měly „zabránit tomu, aby byla tato deklarace přijata konsensem a stala se tak pravděpodobně součástí mezinárodního obyčejového práva, což je to, co ti, kteří za deklarací stojí, zamýšlejí“.

„Kvůli jedenácti státům, které vznesly námitky, se jim nepodařilo prosadit rezoluci Valného shromáždění OSN jako konsensuální rezoluci,“ řekl Boyle serveru The Defender.9 „Snaží se to překroutit a zkreslit tím, že deklaraci schválil předseda Valného shromáždění OSN – nikoli Valné shromáždění OSN.“

Deklarace OSN vyzývá k všeobecnému očkování a dalším opatřením

Skutečnost, že předseda Valného shromáždění OSN vytváří mezery tam, kde žádné nejsou, je obzvláště znepokojivá ve světle toho, že deklarace činí mocenský zábor COVID19 trvalým a vyzývá k všeobecnému očkování, zvýšenému dohledu, očkovacím pasům, cenzuře sociálních médií a „integrovanému přístupu One Health“, což jsem právě vysvětlil jako hlavní způsob, kterým WHO nakonec bude řídit všechny aspekty lidského života.

Vidíme tedy, že i když země nesouhlasí a brání se, vedení OSN jednoduše obchází pravidla a stejně se řídí plánem hlubokého státu, a to je přesně ten druh chování, který můžeme od „jedné světové vlády“ očekávat. Budou mít pravidla pro sebe, která budou pohodlně ignorovat, když se jim to bude hodit, a daná pravidla s tvrdými tresty pro zbytek lidí. Jak uvádí The Defender, 20. září 2023:10

„Kritici označili deklaraci, jejímž cílem je vytvořit globální pandemický úřad s pravomocí prosazovat výluky, všeobecné očkování a cenzuru „dezinformací“, za „pokrytectví“ a „neomalenost“. Schválení proběhlo v rámci zasedání na vysoké úrovni o PPPR [prevenci, připravenosti a reakci na pandemie] …

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém prohlášení uvedl: „Pokud nás COVID-19 nenaučil nic jiného, pak to, že když je ohroženo zdraví, je ohroženo všechno. Spojil PPPR s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) OSN a uvedl, že světoví lídři by měli „ukázat, že se z pandemie bolestivě poučili“ …

Dr. David Bell, lékař v oblasti veřejného zdraví, konzultant v oblasti biotechnologií a bývalý ředitel pro globální zdravotnické technologie ve společnosti Intellectual Ventures Global Good Fund, napsal pro Brownstone Institute, že „hlavním cílem“ prohlášení je „podpořit“ „pandemickou smlouvu“ a změny v IHR, o nichž v současné době jednají členské státy WHO.

Bell uvedl, že je zaveden „postup mlčení“, „což znamená, že státy, které neodpoví, budou považovány za zastánce textu“. Text je podle něj „zjevně rozporuplný, někdy chybný a často zcela nesmyslný“ a jeho cílem je centralizovat moc WHO.

Bell pro The Defender řekl: „Deklarace nebyla napsána s vážným úmyslem, ale je v podstatě prázdnou rétorikou, která podporuje pokračující centralizaci kontroly, o niž otevřeně usilují OSN a WHO na úkor demokracie, lidských práv a rovnosti.

Francis Boyle … souhlasil … „Jde o plný tlak na to, aby celá Organizace spojených národů, její specializované agentury a přidružené organizace podpořily jejich navrhovaný globalistický celosvětový totalitní lékařský a vědecký policejní stát WHO,“ řekl.“

Proč hluboký stát (deep state) odhaluje své plány?

V posledních letech, zejména v posledních třech letech, se mafie hlubokého státu stále otevřeněji vyjadřuje ke svým plánům. Přitom už před desetiletími byl plán „nového světového řádu“, „jedné světové vlády“, každému na očích. Diskutovali o něm v publikovaných bílých knihách a zprávách, naznačovali ho ve filmech a zábavných pořadech, prozrazovali ho při stolních cvičeních.

Proč vždy odhalí svůj plán? Nebylo by rozumnější držet ho v tajnosti, aby lidé nevěděli, co se chystá, a tudíž nekladli odpor?

Ukázalo se, že toto zdánlivé šílenství má svou metodu, a v tomto videu „Odhalení metody: Esoterická symbolika jako kontrola mysli“ ji autor vysvětluje. Stručně řečeno, program globálního systému vládnutí využívá masovou kontrolu mysli k tomu, aby podmínil lidi ztrátou osobní moci tím, že propaguje a zvyká nás na tři typy ztrát:

  1. Ztráta paměti (amnézie)
  2. Ztráta vůle nebo iniciativy (abulie)
  3. Ztráta zájmu o to, co je důležité pro zdraví a pohodu (apatie).

Tyto tři psychologické podmínky jsou nutné k tomu, aby globální kabala mohla úspěšně zavést globální vládu. Metody ovládání mysli, které kabala používá k podpoře těchto podmínek, zahrnují podvracení posvátné symboliky a archetypů.

Pomocí okultních a esoterických symbolů apelují na nižší instinkty, animální choutky, nutkavé pudy a „neharmonické pudy, které jsou v rozporu s vyšší vědomou přirozeností jedince“. Jejich cílem je zastavit duchovní vývoj jednotlivců a potlačit vývoj ducha ve společnosti.

Egoistickým aspektem megalomanie kabaly může být i to, že na všechno, co dělají, dávají svou „značku“. Vzájemně a podvědomě tak hlásají svou nadvládu a zároveň se vysmívají těm, které považují za méněcenné.

Obzvláště zajímavým aspektem používání symboliky kabalou je to, že symbol obvykle znamená přesný opak toho, co je podle většinového konsenzu jeho významem. Například symbol srpu a kladiva, který se nachází na vlajce bývalého Sovětského svazu, je běžně považován za symbol nástrojů dělnické třídy – průmyslu a zemědělství. Jedná se o představu „utopie dělnické třídy“.

Okultní význam, který předcházel vzniku Sovětského svazu, je však význam Saturna, demiurga, který srpem přerušil jednotu země a nebe. Po oddělení země od božského se Saturn stal architektem hmotného světa. Napodobením Saturna se kabala rovněž zabývá záležitostmi hmotného světa: vlastní ho, utváří ho, ovládá ho.

Kladivo mezitím představuje vyhlazení hmoty – „akt chaotické destrukce, který má nastolit nový řád“. Je to nástroj, který rozbíjí poslední zbytky božské vůle v lidstvu „v procesu, v němž člověk upadá a dále sestupuje do postlidského světa“.

Srp a kladivo tedy z okultního hlediska označují tyranskou vládu elitní třídy, která chce lidstvo oddělit od božského a nakonec ho zničit. Jeho okultní význam je rozdělená dystopie – opak sjednocené utopie.

Doporučuji shlédnout video (zatím jen v angličtině), které je mnohem podrobnější než toto krátké shrnutí. Když už nic jiného, je to podnět k zamyšlení.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů