G. V. Bossche – Otevřená výzva k WHO, odborníkům a celému světu k zastavení očkování proti Covidu-19

Ve zkratce...

Odborník na vakcíny Geert Vanden Bossche otevřeně vyzývá WHO a odborníky z celého světa, aby zastavili plošnou očkovací kampaň proti Covidu-19 a vysvětluje, co současné vakcíny proti Covidu-19 způsobují.
Facebook
Telegram
VK

Článek byl zveřejněn 6. března 2021 na LinkedInu Geerta Vanden Bossch (odkaz na konci článku)

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, Nezávislý virolog a odborník na vakcíny, bývalý zaměstnanec Gavi a Nadace Billa a Melindy Gatesových

Všem úřadům, vědcům a odborníkům z celého světa a těm, kterých se tohle týká: celá lidská populace.

Jsem cokoliv, jen ne odpůrce očkování. Jako vědec se obvykle neuchyluji k jakékoliv platformě tohoto typu, abych zaujmul stanovisko pro témata týkající se vakcín. Jako oddaný virolog a odborník na vakcíny dělám pouze výjimku, když zdravotnické úřady dovolují, aby se vakcíny podávaly způsoby, které ohrožují veřejné zdraví, především když se ignorují vědecké důkazy. Současná extrémně kritická situace mě nutí se uchýlit k této naléhavé výzvě. Jelikož nebývalá míra lidských zásahů v pandemii covidu-19 nyní představuje riziko, že vyústí v globální katastrofu, tuto výzvu nelze vyjádřit dostatečně hlasitěji a rázně.

Jak jsem zmínil, nejsem proti očkování. Právě naopak, mohu vás ujistit, že každá ze současných vakcín byla navržena, vyvinuta a vyrobena geniálními a kompetentními vědci. Nicméně tento typ preventivních vakcín je naprosto nevhodný, a dokonce vysoce nebezpečný, když se používá v plošných očkovacích kampaních během virové pandemie. Vakcinologové, vědci a lékaři jsou zaslepeni pozitivními krátkodobými účinky u jednotlivých pacientů, ale zdá se, že je netrápí katastrofální důsledky pro globální zdraví. Pokud někdo vědecky neprokáže, že se mýlím, je těžké pochopit, jak současné lidské zásahy zabrání tomu, aby se kolující varianty (viru) změnily do divokého monstra.

Dokončuji svoji vědeckou práci, jejíž zveřejnění nejspíše bohužel přijde příliš pozdě vzhledem k neustálé rostoucí hrozbě rychle se šířících, vysoce infekčních variant. Proto jsem se rozhodnul předběžně na svém LinkedInu zveřejnit shrnutí mých zjištění a také svoji prezentaci z nedávného Vakcinačního summitu z Ohio. Minulé pondělí jsem mezinárodním zdravotním organizacím, včetně WHO, poskytnul svoji analýzu současné pandemie na základě vědecky informovaných poznatků týkající se imunitní biologie Covidu-19. Vzhledem k míře naléhavosti jsem je urgoval, aby zvážili moje obavy a aby zahájili debatu týkající se škodlivých důsledků dalšího „virového imunitního úniku”. Pro ty, kteří nejsou odborníci v tomto oboru, níže přikládám přístupnější a pochopitelnější verzi vědy za tímto zákeřným jevem.

I když není času nazbyt, doposud jsem nedostal žádnou zpětnou vazbu. Odborníci a politici zůstávají potichu, zatímco stále očividně s radostí mluví o rozvolňování omezujících opatřeních a „jarní svobodě”. Moje tvrzení jsou založena pouze na vědě. Mohou být vyvrácena pouze vědou. Zatímco člověk stěží může projevit nesprávná vědecká tvrzení, aniž by byl kritizován svými kolegy, zdá se, že špičkoví vědci, kteří současně radí naším světovým vůdcům, raději zůstávají potichu. Byly předneseny dostatečné vědecké důkazy. Bohužel ale zůstávají bez povšimnutí ze strany těch, kteří mají pravomoc na to jednat. Jak dlouho člověk může ignorovat problém, když existuje celá řada důkazů, že virový imunitní únik nyní ohrožuje lidstvo? Sotva můžeme říct, že jsme to nevěděli – nebo, že jsme nebyli varováni.

V tomto trýznivém dopisu riskuji svoji veškerou reputaci a věrohodnost. Očekávám od vás, strážci lidstva, alespoň to stejné. Je to nejvíce naléhavé. Otevřete debatu. Klidně to celé zvraťte!

Proč plošné očkování během pandemie tvoří nezkrotné monstrum

Klíčová otázka je: proč se nikdo nezabývá virovým imunitním únikem? Dovolte mi to vysvětlit pomocí snadněji pochopitelného jevu: Antimikrobiální rezistence. Snadno to lze srovnat s rezistencí na naše „antivirová antibiotika”, která si sami vyrábíme. Protilátky produkované naším vlastním imunitním systémem lze vskutku považovat za vlastnoručně vyrobená antivirová antibiotika, bez ohledu na to, jestli jsou součástí našeho vrozeného imunitního systému (tzv. „přirozené” protilátky) nebo jsou vyvolány v reakci na specifické patogeny (což vede ke vzniku tzv. „získaných” protilátek)

Přirozené protilátky nejsou vázané na specifický patogen, zatímco získané protilátky jsou specificky mířené na napadající patogen. Náš vrozený imunitní systém je po narození „nezkušený”, ale dobře zavedený. Chrání nás před spoustou patogenů, tudíž zabraňuje, aby tyto patogeny způsobily onemocnění. Jelikož vrozený imunitní systém si nedokáže zapamatovat, na jaké patogeny narazil (vrozená imunita nemá žádnou tzv. „imunologickou paměť”), můžeme na ni pouze spoléhat za předpokladu, že ji dostatečně dobře budeme „trénovat”. Tento trénink spočívá v pravidelném vystavování se (expozici) řadě environmentálním látkám včetně patogenů. Nicméně, jak stárneme, budeme častěji čelit situacím, kdy naše vrozená imunita (které se často říká „první linie imunitní obrany”) nebude dostatečně silná, aby zastavila patogen hned při vstupní bráně (to jsou převážně sliznicové bariéry jako respirační nebo střevní výstelky).

Když k tomu dojde, imunitní systém musí spoléhat na specializované ejektory našeho imunitního systému (tj. antigen-specifické protilátky a T-buňky) v boji s patogenem. Jak stárneme, o to více se nám aktivuje patogen-specifická imunita, včetně vysoce specifických protilátek. Jelikož ty mají silnější afinitu pro patogen (např. virus) a mohou dosáhnout vysokých koncentrací, dokážou poměrně snadno překonat naše přirozené protilátky tím, že se navážou na patogen/virus. Jde přesně o tento typ vysoce specifických protilátek s vysokou afinitou, který současné vakcíny proti covidu-19 vyvolávají. Samozřejmě ušlechtilý účel těchto protilátek je, chránit nás proti covidu-19. Proč by tedy měly panovat obavy z používání těchto vakcín v boji proti Covidu-19?

Podobně jako s pravidly, která platí pro klasické antimikrobiální antibiotika, je zásadní, aby naše vlastnoručně vyrobená „antivirová antibiotika” byla dostupná v dostatečné koncentraci a byla přizpůsobená na specifické vlastnosti našeho nepřítele. Proto v případě bakteriálního onemocnění je zásadní, vybrat nejen správný typ antibiotik (na základě výsledků z antibiogramu), ale také brát antibiotika dostatečně dlouho (podle předpisu). Nedodržení těchto požadavků může představovat riziko, že mikroby budou mít šanci přežít a tudíž způsobit další onemocnění. Velmi podobný mechanismus platí také u virů, zejména virů, které dokážou snadno a rychle mutovat (což je například případ s koronaviry); když tlak, který vyvíjí imunitní obrana armády (čtěte: populace), začne ohrožovat virovou replikaci a přenos, virus na sebe navleče jiný kabát, aby ho imunitní systém hostitele nemohl rozpoznat, a tudíž na něj zaútočit. Virus je nyní schopen uniknout imunitě (tzv. „imunitní únik”).

Nicméně virus může spoléhat na tuto strategii za předpokladu, že má stále prostor k replikaci. Viry, na rozdíl od většiny bakterií, musí spoléhat na živé hostitelské buňky, aby se mohly replikovat. Proto výskyt „uniklých mutantů” není příliš znepokojivý, dokud pravděpodobnost, že tyto varianty (viru) rychle najdou jiného hostitele, je poněkud nízká. Nicméně to neplatí během virové pandemie! Během pandemie se virus šíří po celém světě, kdy mnoho lidí se viru zbavují a přenáší ho (včetně bezpříznakových „přenašečů”). Čím je virová nálož vyšší, tím vyšší je pravděpodobnost, že virus narazí na subjekty, kteří ještě nebyli nakaženi, nebo kteří byli nakaženi, ale neměli žádné příznaky. Pokud je jejich vrozená imunitní ochrana (skrze přirozené protilátky) dostatečně neochrání, vznikne u nich onemocnění covidu-19, jelikož nemohou spoléhat na ostatní, tj. získané protilátky.

Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji.Ve velké míře se hovořilo o tom, že nárůst spike-specifických protilátek u bezpříznakově nakažených lidí je poněkud omezený a trvá jen krátce. Tyto protilátky navíc nedosáhly plné vyzrálosti. Kombinace virové nákazy v pozadí suboptimální vyzrálosti a koncentrace protilátek umožňuje viru, aby zmutoval tak, aby mohl uniknout tlaku imunity. Výběr těch mutací probíhá ve spike-proteinu, jelikož tohle je virový protein, který je zodpovědný za nakažlivost viru. Jak mutace dají viru schopnost vyšší nakažlivosti, je nyní pro virus mnohem snazší, aby u nakažených subjektů vyvolal vážné onemocnění. Čím více lidí dostane příznakové onemocnění, tím lépe si virus může zajistit svoje šíření a zachování (lidé, kteří mají vážný průběh, budou šířit více viru a po delší období než bezpříznakově nakažení).

Krátký nárůst spike-specifických protilátek bohužel stačí na to, aby obešly přirozené/vrozené protilátky člověka. Tyto přirozené protilátky jsou odstaveny, jelikož jejich afinita pro spike je nižší než afinita spike-specifických protilátek. To znamená, že se stoupající mírou nákazy v populaci bude postupně růst počet subjektů, kteří se nakazí, zatímco zažijí chvilkový nárůst ve spike-specifických protilátek. Proto bude růst počet subjektů, kteří se nakazí a u toho zažijí chvilkový pokles v jejich vrozené imunitě. V důsledku toho postupně rostoucí počet subjektů bude náchylnější k vážnému průběhu onemocnění namísto onemocnění pouze s mírnými příznaky (tj. omezeno na horní cesty dýchací) nebo bez žádných příznaků. Během pandemie budou tímto vývojem ovlivněni zejména mladí lidé, jelikož jejich přirozené protilátky ještě nejsou z velké části potlačeny řadou „získaných”, antigen-specifických protilátek. Přirozené protilátky, a obecně přirozená imunita, hrají zásadní roli v ochraně lidí před patogeny, jelikož představují naši první linii imunitní ochrany.

Na rozdíl od získané imunity, vrozené imunitní odpovědi chrání před velkou škálou patogenů (neohrožujte tedy nebo neobětujte svoji vrozenou imunitní ochranu!). Protože přirozené protilátky a vrozené imunitní buňky dokážou rozpoznat různorodé spektrum cizích látek (pouze některé mají patogenní potenciál), je vskutku důležité je dostatečně vystavovat environmentálním výzvám. Díky TRÉNOVÁNÍ vrozeného imunitního systému (který bohužel nemá žádnou paměť!) dokážeme snadněji odolat patogenům, které mají skutečný patogenní potenciál. Například se hlásilo a vědecky prokázalo, že vystavení se / expozice vůči ostatním, poněkud neškodným koronavirům způsobující běžné nachlazení, může poskytnout ochranu, i když krátkodobou, proti covidu-19 a jeho věrným kumpánům (tj. nakažlivějším variantám).

Potlačení vrozené imunity, zejména u mladší generace, může být tudíž velmi problematické. Není pochyb, že nedostatek kontaktu / expozice kvůli přísným opatřením zavedeným na začátku pandemie, neprospělo k dostatečnému tréninku vrozené imunity lidí. Jakoby už tohle samo o sobě zásadně neohrožovalo vrozenou imunitní ochranu v tomto populačním segmentu, na scénu přichází další síla, která dramaticky zvýší míru morbidity a úmrtnosti v mladších věkových skupinách: PLOŠNÉ OČKOVÁNÍ STARÝCH LIDÍ. Čím více bude starší věková skupina očkovaná a tudíž chráněná, virus bude přinucen pokračovat způsobovat onemocnění v mladších věkových skupinách. Tohle je možné pouze za předpokladu, že unikne spike-specifickým protilátkám, které jsou u dříve bezpříznakově nakažených subjektů chvilkově zvýšené. Pokud se to viru podaří, může mít přínos z (chvilkově) potlačené vrozené imunity, tudíž může způsobit onemocnění ve větším počtu těchto subjektů a zajistit svoje vlastní šíření. Vybrat si cílené mutace ve spike proteinu je tudíž pro virus cesta, jak zvýšit svoji nakažlivost u kandidátů, kteří jsou náchylní k onemocnění kvůli přechodnému oslabení jejich vrozené imunitní ochrany.

Ale mezitím čelíme obrovskému problému u očkovaných lidí, kteří nyní více čelí nakažlivým variantám (viru) vykazující typ spike proteinu, který se více liší od spike edice, která je součástí vakcíny (tato edice má původ u prvního, mnohem méně nakažlivého kmene ze začátku pandemie). Čím více se varianty stanou nakažlivými (tj. v důsledku zablokování přístupu viru do očkovaného segmentu populace), tím méně očkovací protilátky budou chránit. Už teď nedostatek ochrany vede k uvolňování a přenosu viru u příjemců vakcín, kteří jsou vystaveni těmto nakažlivějším kmenům (které mimochodem stále více dominují pole). Tohle je způsob, jakým současně děláme z očkovaných bezpříznakové přenašeče, kteří se zbavují a uvolňují ze sebe nakažlivé varianty.

V určitou chvíli, pravděpodobně v brzké budoucnosti, bude pro virus výhodnější (z hlediska „návratu investice”), přidat pár dalších mutací (možná jednu nebo dvě) na spike protein virových variant (už obdařenými několika mutacemi posilující nakažlivost) ve snaze nadále posílit svoji vazbu na receptor (ACE-2) projevený na povrchu shovívavých epitelových buněk. To nové variantě umožní převálcovat očkovací protilátky tím, že se naváže na receptor ACE. V tuto fázi by bylo třeba pouze velmi málo dodatečných cílených mutací v rámci virové oblasti vázané na receptor, aby byl virus kompletně odolný / rezistentní vůči spike-specifickým anti-covid-19 protilátkám bez ohledu na to, jestli se ty protilátky vytvořily v důsledku vakcíny nebo přirozené nákazy. Virus v tu fázi získá přístup do obří zásobárny subjektů, kteří se nyní stali vysoce náchylní k onemocnění, jelikož jejich spike-specifické protilátky se nyní staly zbytečné z hlediska ochrany, ale stále dokážou poskytnout dlouhotrvající potlačení jejich vrozené imunity (tj. přirozená nákaza a zejména očkování vyvolávají relativně dlouhotrvající specifické titry protilátek)

Náchylná zásobárna ohrožuje jak očkované lidi tak ty, kteří jsou ponecháni s dostatečným množstvím spike-specifických protilátek v důsledku předchozí nákazy covidem-19. Takže, MISE SPLNĚNA pro Covid-19, ale KATASTROFÁLNÍ SITUACE pro všechny očkované lidi a lidi se séropozitivním covidem-19, jelikož obě skupiny prohrály – jak jejich získaná tak vrozená imunita – proti Covidu-19 (zatímco vysoce nakažlivé kmeny kolují!). To je „jeden malý krok pro virus, jedná velká katastrofa pro lidstvo”, což znamená, že jsme virus v mladší populaci rozvířili na takovou úroveň, že covidu-19 nyní stačí velmi málo, aby se transformoval do vysoce nakažlivého viru, který kompletně ignoruje jak vrozenou část naší imunitní soustavy, tak i tu adaptivní/získanou část (nehledě na to, jestli získané protilátky jsou výsledkem očkování nebo přirozené nákazy). Námaha pro virus se nyní stává o to víc zanedbatelnou, vzhledem k tomu, že mnoho příjemců vakcín jsou nyní vystaveni vysoce nakažlivým variantám viru, zatímco obdrželi pouze jednu dávku vakcíny. Tudíž získali protilátky, které ještě nezískaly optimální funkčnost. Není třeba vysvětlovat, že tohle o to více posílí imunitní únik. V podstatě velmi brzy budeme konfrontováni se super-nakažlivým virem, které bude naprosto odolný / rezistentní vůči našemu nejcennějšímu ochrannému mechanismu: lidské imunitní soustavě.

Na základě vše výše uvedeného se stává o to obtížnější si představit, jak důsledky rozsáhlého a chybného lidského zásahu v této pandemii nevyhladí velké části naší lidské populace. Člověka může napadnout jen velmi málo jiných strategií, jak dosáhnout stejné úrovně účinnosti v tom, udělat z relativně neškodného viru biologickou zbraň hromadného ničení.

Také určitě stojí za to zmínit, že mutace ve spike proteinu (tj. přesně stejném proteinu, který podléhá výběru únikovým mutacím) jsou známé tím, že umožňují koronavirům překročit druhové bariéry. To znamená, že riziko, že imunitní únik zprostředkovaný očkováním by mohl umožnit viru přeskočit na jiné zvířecí druhy, zejména hospodářská zvířata (např. prasata a drůbež), není zanedbatelné. O těchto druzích se už ví, že jsou hostiteli různých koronavirů a obvykle obývají na farmách ve velké hustotě. Podobně jako s virem chřipky, tyto druhy by mohly sloužit jako další zásobárna pro virus SARS-CoV-2.

Vzhledem k tomu, že se patogeny společně vyvinuly s imunitním systémem hostitele, byly přirozené pandemie akutních samovolně omezených virových infekcí formovány tak, aby si vyžádaly daň na lidských životech, která není vyšší, než je striktně požadováno. V důsledku lidského zásahu byl průběh této pandemie od samého začátku důkladně narušen. Rozšířená a přísná preventivní opatření proti infekcím v kombinaci s plošnými vakcinačními kampaněmi používajícími nedostatečné vakcíny nepochybně povedou k situaci, kdy se pandemie stále více „vymkne kontrole“.

Paradoxně jediným zásahem, který by mohl nabídnout perspektivu k ukončení této pandemie (kromě toho, než ji nechat mít její katastrofální průběh), je … OČKOVÁNÍ. Typ vakcíny, které by měly být použit, by se samozřejmě odlišoval od konvenčních vakcín v tom, že nevyvolává obvyklé podezřelé, tj. B a T buňky, ale NK (zabiječské) buňky. Existují skutečně přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že tyto buňky hrají klíčovou roli při usnadňování úplné eliminace Covidu-19 v rané fázi infekce u bezpříznakově nakažených subjektů. NK buňky jsou součástí buněčné části našeho vrozeného imunitního systému a stejně jako přirozené protilátky jsou schopné rozpoznat a potlačit široké a diverzifikované spektrum patogenních činitelů. Existuje spolehlivé vědecké odůvodnění, proč předpokládat, že je možné „připravit“ NK buňky způsobem, který jim umožní rozpoznat a zabít koronaviry jako celek (včetně všech jejich variant) v rané fázi infekce. Stále častěji se popisuje, že NK buňky mají schopnost získávat imunologickou paměť. Vyučováním těchto buněk způsoby, které jim umožní trvale rozpoznat a cílit na buňky infikované koronaviry, by náš imunitní systém mohl být dokonale vyzbrojen pro cílený útok na vesmír koronavirů před expozicí. Jelikož imunitní obrana založená na buňkách NK poskytuje sterilizační imunitu a umožňuje širokospektrální a rychlou ochranu, lze rozumně předpokládat, že využití našich vrozených imunitních buněk bude jediným typem lidského zásahu, který zastaví nebezpečné šíření vysoce infekčních variant Covidu-19.

Pokud jsme my, lidské bytosti, odhodláni zachovat náš druh, nezbývá nám nic jiného, ​​než tyto vysoce infekční virové varianty vymýtit. To bude skutečně vyžadovat velké očkovací kampaně. Vakcíny na bázi buněk NK však primárně umožní, aby byla naše přirozená imunita lépe připravena (paměť!) a aby vyvolala kolektivní imunitu (což je přesný opak toho, co současné vakcíny proti Covidu-19 dělají, protože ty dělají z příjemců vakcín bezpříznakové nosiče, kteří šíří virus). Neexistuje tedy ani jedna sekunda pro přepnutí rychlostního stupně a nahrazení současných vražedných vakcín život zachraňujícími vakcínami.

Apeluji na WHO a všechny zúčastněné strany, bez ohledu na jejich přesvědčení, aby okamžitě prohlásily takový čin za NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VEŘEJNOU ZDRAVOTNÍ POHOTOVOST MEZINÁRODNÍHO PŘESAHU.

Rozhovor s Geertem Vanden Bosschem zde.

https://otevrisvoumysl.cz/geert-vanden-bossche-rizika-plosneho-ockovani-proti-covidu-19/
https://otevrisvoumysl.cz/g-v-bossche-veda-o-katastrofickych-dusledcich-bezmyslenkoviteho-lidskeho-zasahu-v-pandemii-covid-19/

.Překlad: David Formánek

LinkedIn G. V. Bosscheo

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

3 komentáře

  1. Mohu poprosit o nějaký informační zdroj, který se týká tohoto odborníka na vakcíny Geert Vanden Bossche? Kde působí, kde studoval apod. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů