Corbett Report – Ověřovatelé faktů sami šíří falešná fakta & PCR testy a jejich vynálezce

Ve zkratce...

James Corbett „uděluje ocenění” za nejfalešnější ověření faktů jednomu „ověřovateli faktů” snažící se vyvrátit tvrzení o PCR testech a jejich vynálezci.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

James Corbett: Přesuňme se k dalšímu ocenění. A další ocenění je z kategorie „Nejfalešnější ověřovatel faktů”, které je uděleno… FactCheckNI za „Je možné generovat pozitivní výsledek na covid-19 z RT-PCR testu?” Samozřejmě uvedu odkaz na celý tento článek od ověřovatelů faktů z Fact Check severní Irsko. Pojďme si ale společně projít některé důležité výňatky z tohoto článku. „Univerzální standard při testování na virus, který způsobuje covid-19, je použít maximálně 40 cyklů amplifikace jako součást RT-PCR procesu. Pokud je pozitivní signál detekován s více jak 40 cykly amplifikace, označilo by se to jako negativní test.

Žádná z tvrzení o Kary Mullisu,” ve tvrzení, které tady v tomto svém článku ověřují, „nejsou pravdivá.” „Reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) je laboratorní technika používaná ke zjištění diagnózy covidu-19. Facebookový příspěvek tvrdí, že nastavením testu lze generovat pozitivní výsledek: ‚Pokud se lidé otestují, řekněme, při 60/65 cyklech amplifikace, pak budu testovat pozitivně stejně jako všichni ostatní.‘ Příspěvek také připisuje tvrzení vynálezci testovací techniky RT-PCR: ‚Kary Mullis řekl, že jeho test nelze používat k diagnostikování infekčních onemocnění. Byl silně proti používání svého testu pro covid-19 až do své smrti.’” Tvrzení 1: Vysoký počet amplifikačních cyklů používaných v RT-PCR testu povede k pozitivní diagnóze covidu-19. NEPŘESNÉ, jak píšou ověřovatelé faktů z FactCheckNI.

„RT-PCR v reálném čase je preferovaná metoda zjišťování pozitivní diagnózy covidu-19 v NHS, stejně jako po celém světě. Je to jedna z nejrychlejších a nejpřesnějších laboratorních metod pro detekování koronaviru SARS-CoV-2, viru, který způsobuje covid-19. Proces typicky prochází 40 cykly, což vytvoří miliardy kopií jakéhokoliv vlákna DNA ve vzorku. Jak se tvoří nové kopie virové DNA, uvolní fluorescentní barvivo, které člověk, co provádí test, může v reálném čase monitorovat.” Dobře, tady se zastavme. Je toho více, ale zastavme se tady. Omlouvám se. Ne. FactCheckNI – máte to fakticky nesprávně.

Šíříte falešné informace a dezinformace skrze své „ověření faktů”. Protože… ani nebudu citovat šílené konspirační teoretiky třeba z OffGuardian.org, kteří o tomto napsali skvělý článek před mnoha měsíci na začátku této podvodné pandemii, ve kterém odhalili tento konkrétní trik z rukávu podvodníků, s titulem: „Jsou PCR testy vědecky bezvýznamné?” Spoiler: ano, jsou. Ne, ani nebudu citovat ty šílené konspirační teoretiky, kteří měli celou dobu pravdu… velké překvapení. Ne, budu citovat určovatele pravdy, WHO. Mohu říkat jen informace, které schválila WHO, že? No… WHO přiznala, že ano, vysoký počet cyklů dává falešná pozitiva, a na to si musíme dávat pozor, proto bychom měli počet cyklů stanovit na 35.

Ano, myslíte si? Nelíbí se vám WHO? Pak budu citovat dalšího boha císaře a určovatele všeho, co je pravdivé a falešné během této podvodné pandemie, Tony Fauciho.

Anthony Fauci: To, co se nyní vyvíjí do takového standardu… když počet cyklů nastavíte na 35 nebo více, šance, že to bude replikačně kompetentní, jsou malé. Máme pacienty… a je to velmi frustrující jak pro pacienty tak lékaře. Někdo přijde a zopakuje svůj PCR test, který je nastaven na 37 cyklů. Ale téměř nikdy nemůžete kultivovat virus z 37 cyklů. Pokud je někdo pozitivní z 37 nebo 38 cykly, dokonce 36, musíte říct, že to jsou jen mrtvé nukleotidy. Tečka.

James Corbett: Tak jak vím, že víte, drazí věrní posluchači Corbett Report, nepovažuji Tonyho Fauciho jako jakéhokoliv určovatele pravdy o čemkoliv, ale ověřovatelé faktů podvodného průmyslu ověřování faktů, který šíří falešné zprávy, který se v posledních letech na internetu tak rozšířil, a který jsem odhalil v epizodě 381 podcastu Corbett Report s názvem „Kdo fakticky ověří ověřovatele faktů?”… tito ověřovatelé faktů rozhodně považují Fauciho jako určovatele pravdy, kterého nelze zpochybnit, nebo budete vymazáni z internetu.

Tímto tedy navrhuji, aby FactCheckNI byl vymazán z internetu za to, že se odvážil jít proti Tony Faucimu a tomu, co řekl o počtu testovacích cyklech, a jaký by měl být. Ne, 40 cyklů není počet cyklů, který doporučuje WHO, Fauci nebo kdokoliv jiný. FactCheckNI je ve svém ověření faktů fakticky nepřesný… velké překvapení. Ale to není vše. Pokračují u tvrzení č. 2 toho příspěvku, který údajně vyvrací, který zní: „Kary Mullis, vynálezce techniky PCR, řekl, že RT-PCR ‚nelze použít k diagnostikování infekčních onemocnění‘.”

Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji. David

Ověřovatelé faktů z Reuters zjistili, že citát, co podkopává PCR testy, byl mylně přidělen Mullisovi, a byl vytržen z kontextu; tvrzení je nepřesné. A tvrzení č. 3: Kary Mullis byl před svou smrtí proti používání RT-PCR metody k testování covidu-19. NEPŘESNÉ. Kary Mullis zemřel 7. srpna 2019, několik měsíců předtím, než byl WHO v prosinci minulého roku ohlášen první případ covidu-19.

Případ uzavřen. Ne, omlouvám se. Znovu fakticky nesprávné. Zaprvé… odkazují se na ověřovatele faktů Reuters… je to Reuters, jak by se mohli mýlit? Definitivně vyvrátili tohle hloupé tvrzení, že Mullis se podle všeho snažil podkopat myšlenku, že PCR lze použít k diagnostickým účelům. Pff… Když si pročtete ten článek od Reuters a jejich falešné ověření faktů, zjistíte, jak se podivně snaží najít něco, co se publikovalo v roce 1996 týkající se HIV, o kterém Mullis tehdy mluvil, a zdá se, že to může být skutečný citát, i když to sami nedokážeme ověřit, ale bylo to publikováno seriózně, takže možná… ale nemluví o tom, o čem tvrdí, že mluví. Jaké to žvásty!

Ověřovatelé faktů z Reuters možná mohou najít nějaký odkaz publikovaný v tisku před 25 lety, ale moc to nesouvisí s tím, o čem mluví… Počkat… počkat… kdokoliv na internetu si během pár vteřin může vyhledat, jak Kary Mullis, vynálezce RT-PCR techniky, se vlastními slovy vyjadřuje k používání této techniky k diagnostickým účelům.

Divák z publika: Tohle je otázka na Karyho. Jak je možné zneužít PCR testy k odhadnutí všech těch údajných volných virových RNA, které tam mohou nebo nemusí být?

Kary Mullis: Myslím si, že zneužití PCR není poněkud… podle mě nemůžete zneužít PCR. Jde o výsledky, jejich interpretaci. Pokud můžete říct… pokud by ve vás vůbec mohli najít tento virus, a pokud PCR uděláte dobře, můžete u kohokoliv najít téměř cokoliv. Začnete pak trochu věřit té buddhistické myšlence, že vše je obsaženo ve všem. Pokud můžete amplifikovat jednu malou molekulu až na pod-obraz, který dokážete měřit, což PCR dokáže, pak je velmi málo molekul, kdy aspoň jednu z nich nemáte v těle. To lze považovat za zneužití… tvrdit, že je to významné.

James Corbett: Hmm… Zajímalo by mě, proč Reuters, FackCheckNI a ostatní „ověřovatelé faktů” nechtějí, abyste si poslechnuli doložená slova někoho jako je Kary Mullis. Jen chtějí, abyste jim věřili. „To je mylně přisouzeno… to je nesprávné.” Proč by se vás snažili držet dál od těchto informací?

Kary Mullis: Co je to za rys v lidech, díky kterému chceme jít do všech detailů… lidé jako Fauci veřejně mluví… on ve skutečnosti neví nic o ničem. A to bych mu řekl do očí. Nic. Myslí si, že lze vzít vzorek krve, dát ho pod elektronový mikroskop, a pokud tam je virus, tak to poznáte. Nerozumí elektronové mikroskopii a nerozumí medicíně. Neměl by být v pozici, v jaké je. Většina těch lidí nahoře jsou jen administrativní lidé, kteří neví nic o tom, co se děje vespod. Ti lidi mají agendu. Což není to, co bychom chtěli, aby měli, jelikož je platíme za to, aby nějakým způsobem pečovali o naše zdraví. Mají osobní agendy, za chodu si tvoří vlastní pravidla, mění je, kdy chtějí, a Tony Fauci nemá problém jít do televize před lidi, kteří mu platí výplatu, a lhát přímo do kamery.

James Corbett: Přesně tak… to protože jasně viditelné důkazy, které si sami můžete poslechnout, zdokumentované na videu s Kary Mullisem, který říká takové věci, jde proti tomu, co „ověřovatelé faktů” chtějí, abyste si mysleli, takže budou jen předstírat, že to neexistuje. „Ano, podařilo se nám vyhrabat nějaký citát, který mu byl před 25 lety přisouzen v tisku, ale on to vážně neřekl. Věřte nám.” Vážně? Co tohle video? Zkuste ověřit tohle, Reuters! Ale to vy neuděláte, protože jste šiřitelé falešných zpráv, a váš celý záměr je zabránit lidem, aby přemýšleli sami za sebe. „Nebojte se, ověřili jsme to. Vyvrátili jsme to za vás. Nemusíte si lámat hlavu nad těmito věcmi.

Prozkoumali jsme to a zjistili jsme, že ti zlí lidé na internetu lžou. Jim nevěřte.” Vskutku… no, jak jsem říkal, můžete věřit jim nebo můžete věřit svým vlastním očím, a můžete si vybrat. Než tak učiníte, doufám, že si poslechnete epizodu 381 mého podcastu, kde prozkoumávám průmysl ověřování faktů, jak se vyvinul, a ve kterém mluvím o financování, odkud tito ověřovatelé faktů dostávají peníze, a jak to ovlivňuje jejich pohledy. Ne, samozřejmě, nic takového se neděje. Každopádně poslechněte si tu epizodu, pokud jste tak už neučinili.

Ale ještě se vyjádříme k dalšímu tvrzení, což je jen nastrčené tvrzení, které se snaží vyvrátit. „Kary Mullis nikdy nic neřekl o covidu-19, protože zemřel před prvním ohlášeným případem.” Dobře, ani jednou ze všech mých cest po internetu jsem nenašel nikoho, kdo by tvrdil, že Kary Mullis řekl cokoliv specificky o SARS-CoV-2 nebo covidu-19. Viděl jsem hodně spekulací o zajímavém načasování jeho smrti, jen pár měsíců před vypuknutím celé podvodné pandemie, která je založená na těchto falešných interpretacích PCR testů a výsledků. Je to příhodné načasování jeho smrti… to samo o sobě je zajímavé. Ale ať už to byla přirozená smrt nebo ne, samozřejmě nikdo netvrdí, že konkrétně mluvil o SARS-CoV-2 nebo podvodné pandemii, ke které došlo po jeho smrti… to nikdo netvrdí.

To je nastrčené tvrzení. Jediné tvrzení, které jsem kdy viděl, je to, že tady je muž, co vynalezl PCR metodu, který říká, že ji lze mylně interpretovat a použít pro konkrétní agendy. Řekl to svými vlastními slovy. Neposlouchejte mě… poslechněte si jeho. Každopádně… tohle podle mě prokazuje, že ověřovatelé faktů, obecně řečeno, jsou tady, aby vám zabránili v přemýšlení, než aby vám pomohli přemýšlet. A aktivně budou informace odvracet od vaší pozornosti, když jdou proti jejich narativu, nebo jsou pro ně nepřínosné.

Překlad: David Formánek

ZDROJ

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů