Jak elity manipulují s lidmi skrze záminku „změny klimatu”

Ve zkratce...

Změna klimatu je jen dalším ospravedlněním, jak svalit vinu za všechny problémy světa na obyčejné lidi a uvalit na nás další omezení, zatímco elity si budou dál dělat přesně to, co chtějí, a tím způsobovat další zkázu, kterou budou moci opět svalit na obyčejné lidi... více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 12. srpna 2023 (autorka Karen Huntová)

Bidenova a Harrisova administrativa ve středu spustila národní informační tabuli pro sledování nemocí z horka:

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb bude dohlížet na národní informační panel nazvaný EMS HeatTracker, který bude obsahovat mapy záchranných služeb v celé zemi, které reagují na volání o nemocech způsobených horkem, uvedla NBC.

Systém EMS HeatTracker bude také shromažďovat řadu údajů o tom, koho extrémní horko postihuje, včetně věku, rasy, pohlaví a městské příslušnosti pacienta.

„Horko už není tichým zabijákem,“ řekl ministr zdravotnictví a sociálních služeb Xavier Becerra. „Od pobřeží k pobřeží bojují komunity o to, aby lidé zůstali v chladu, v bezpečí a naživu kvůli rostoucím dopadům klimatické krize.“

Biden je v rámci kampaně za své znovuzvolení pod „rostoucím tlakem“ svých příznivců, aby se zabýval klimatickou krizí.

To už jsem udělal,“ odpověděl Biden na otázku, zda hodlá vyhlásit stav klimatické nouze. „Pohybujeme se. Je to existenční hrozba pro lidstvo.

Biden byl jako obvykle zmatený, protože nic takového zatím neudělal. Ale stejně jako v případě Covidu k tomu rychle směřujeme.

Rep. Gallego, Ruben [D-AZ] představil zákon H.R.3965 – Extreme Heat Emergency Act of 2023:

„Tento zákon udělí Federální agentuře pro řešení mimořádných událostí (FEMA) pravomoc poskytovat místním samosprávám zásadní zdroje a podporu v době krize.“

Pokud vám to zní příliš povědomě, je to tak. Tímto scénářem jsme si prošli při 11. září. Prošli jsme si jím i v případě Covidu. Ve chvíli, kdy vláda začne mluvit o výjimečném stavu, můžeme očekávat, že začneme ztrácet další svobody. Množství sledování a dohledu, kterému jsme vystaveni, začíná být absurdní. Člověk se ptá, o kolik to může být ještě horší. Mnohem horší. Čím více se katastrofy množí a čím více se blížíme k prezidentským volbám v roce 2024, tím silněji nás bude vládní bota tlačit na hlavu.

ZMĚNA KLIMATU MĚNÍ NAŠI PLANETU V PEKLO NA ZEMI.

4. červenec byl podle všeho nejteplejším dnem na Zemi za posledních 125 000 let, čímž byl překonán rekord z předchozího dne. Páni.

Dozvídáme se, že extrémní vedra jsou mnohem smrtelnější než jiné přírodní katastrofy a podle údajů Národní meteorologické služby zabíjejí každý rok v průměru více než dvakrát tolik lidí než hurikány a tornáda dohromady.

O kolika lidech mluvíme?

Extrémní horko každoročně zabije neuvěřitelných 600 lidí. To je strašná nouzová situace, které čelíme – „nejhorší existenční hrozba pro lidstvo“.

Stejně jako v případě Covidu, kolik z těch, kteří zemřeli, již bylo nezdravých a/nebo užívalo léky, které zhoršovaly zdravotní problémy související s horkem? Léky, které jsou Američanům vnucovány, jako například léky na srdeční choroby, vysoký krevní tlak, deprese, ADHD a další onemocnění, zvyšují riziko vyčerpání z horka a úpalu.

Některé léky, například Benadryl, mohou snížit schopnost vašeho těla potit se a ochlazovat se. Jiné – například antidepresiva, jako je Prozac, a stimulanty ADHD, jako jsou Adderall a Ritalin – mohou způsobit nadměrné pocení, které může vést k dehydrataci. Léky, jako je levotyroxin, který se používá k léčbě nedostatečně aktivní štítné žlázy, mohou zvýšit tělesnou teplotu.

Mají řešení na všechno a uzdravení to rozhodně není, takže se lidé nebojí, že by museli skutečně převzít odpovědnost za své zdraví tím, že změní nezdravé návyky na zdravé.

Kde jsou v tom peníze?

Řešení spočívá v tom, že se více peněz z našich daní rozdá společnostem, které následně vyplatí peníze politikům, a ty je použijí na výzkum a vývoj zaměřený na sledování lidí, stmívání slunce, pěstování syntetických potravin v obřích kádích namísto na farmách a výrobu nositelných zařízení, která monitorují naši tělesnou teplotu a další biometrické údaje.

NIH zkoumá sledovací zařízení, jak uvádí Národní lékařská knihovna: Nositelná senzorová technologie pro předpovídání tělesné teploty::

Neinvazivní předpovědi tělesné teploty (CBT) pomocí nositelné technologie a prediktivních algoritmů nabízejí potenciál pro nepřetržité monitorování CBT a včasnou intervenci k prevenci HRI ve sportovním, vojenském a intenzivním pracovním prostředí. Tento systematický přehled identifikoval 20 studií představujících celkem 25 různých algoritmů pro predikci teploty tělesného jádra pomocí nositelné technologie. Robustní metody strojového učení nabízejí možnost vyvinout přesnější, spolehlivější a personalizovanější algoritmy predikce CBT pomocí nositelných zařízení, a to zahrnutím dalších údajů o charakteristikách uživatele, intenzitě tréninku a okolním prostředí.

Novým pojmem, kterým můžeme být všichni posedlí, je „teplota tělesného jádra“ neboli CBT.

Stejně jako jsme viděli, jak byli vojáci a první respondenti během Covidu využíváni jako pokusní králíci, kteří byli nuceni si dát „vakcínu“ mRNA, americký Národní zdravotní úřad (NIH) vytvořil tuto tabulku, aby ukázal, kdo bude bezpochyby jako první povinen nosit tato zařízení:

A diagram of the population

Description automatically generated

Všichni jsme již mnoho let zvyklí na to, aby se naše tělo stalo „produktem“, z něhož mohou elity odčerpávat naše biometrické údaje pro vlastní potřebu.

Jen tak pro zábavu si vyhledejte biometrické údaje na Amazonu. Lidé utrácejí miliony dolarů za „cool“ biometrická zařízení, většinou snímající otisky prstů, která umožňují například otevírání dveří a odemykání telefonů.

Velikost globálního trhu s biometrickými technologiemi byla v roce 2022 oceněna na34,27 miliardy dolarů a očekává se, že od roku 2023 do roku 2030 poroste složenou roční mírou růstu (CAGR) o 20,4 %“. Hlavními faktory ovlivňujícími růst trhu jsou rozšiřující se aplikace biometrických technologií v různých průmyslových odvětvích a rostoucí poptávka po autentizaci, identifikaci a bezpečnostních a dohledových řešeních…“.

Nic nepřipravilo lidi na takový zásah do jejich těla lépe než Covid. Možná si myslíme, že Covid skončil. Můžeme si myslet, že jsme se od jeho omezení všichni vzdálili. Vakcíny jsou už téměř mrtvé. Ale vše, co jsme udělali, bylo, že jsme se posunuli hlouběji do pasti přijímání sledování a dohledu pro naše zdraví, bezpečnost a pohodlí.

V roce 2020 nám média tyto myšlenky usilovně vštěpovala do hlavy. Světové ekonomické fórum uvedlo, že:

Mezi současnou pandemií COVID-19 a některými dalšími současnými krizemi, kterým náš svět čelí, lze do jisté míry najít paralely. Všechny vyžadují globální reakci a dlouhodobé přemýšlení…… V tomto smyslu může pandemie koronaviru v roce 2020 vést k hlubšímu pochopení vazeb, které nás všechny spojují v globálním měřítku, a mohla by nám pomoci vypořádat se s největší hrozbou pro veřejné zdraví tohoto století, s klimatickou krizí.

Podle NIH již v roce 2015:

„indikátory změny klimatu a zdraví“ (CCHI) – funkční nástroje určené k zachycení komplexního souboru vzájemně závislých interakcí, jejichž prostřednictvím změna klimatu ovlivňuje lidské zdraví – byly použity jako příspěvek k celosvětovému monitorovacímu systému, jehož cílem je sledovat, sdělovat a využívat důkazy o dopadech změny klimatu na zdraví k účinným intervenčním strategiím. Stálou výzvou je, jak zdokonalit CCIEVI, aby popis vazeb mezi změnou klimatu a lidským zdravím byl stále komplexnější.“

Článek NIH Změna klimatu, lidské zdraví a zdravotnická informatika: Nový pohled na propojené a udržitelné digitální zdraví nás seznamuje s pojmem „zdravotní informatika“.

Zdravotnická informatika je vědecká znalost a odborná praxe technologických přístupů k práci se zdravotnickými daty, informacemi a znalostmi a je základem digitálního zdraví, e-zdraví, m-zdraví, telezdraví a řady dalších termínů pro aplikace informačních technologií ve zdravotnictví.“

V článku je uveden přehled čtyř zařízení pro monitorování zdraví v oblasti klimatu, která slouží jednotlivcům k nepřetržitému sledování jejich osobní expozice znečištěnému ovzduší.

Další pokroky v oblasti řízení lidského zdraví v éře změny klimatu budou vyžadovat informační systémy, které zachycují, zpracovávají a předávají kombinované údaje o zdraví lidí, zvířat a rostlin….. Rámec One Digital Health je příkladem toho, jak může zdravotnická informatika začít systematicky pracovat s potenciálem digitálních technologií ve vztahu ke zdraví lidí, zvířat a širšímu zdraví ekosystémů (35).

Co je One Digital Health? (Jedno digitální zdraví)

Jedno zdraví (OH) prostřednictvím digitalizace je prostředkem k nasazení digitálních technologií (včetně umělé inteligence, velkých dat a souvisejících digitálních technologií), které nám umožní lépe se vypořádat s rostoucí klimatickou nouzí a souvisejícími hrozbami pro zdraví lidí, zvířat a rostlin.

Problém však spočívá v tom, že „datové prostředí je roztříštěné a přístup k určitým typům dat je stále omezenější, protože jednotlivci, komunity a země se snaží získat větší kontrolu nad údaji, které od nich byly získány“.

Představte si to – jednotlivci chtějí mít kontrolu nad tím, jaké údaje jsou od nich získávány. Ale trochu pozdě. Mocní nemají v úmyslu nám vrátit ani kousek této kontroly. Jejich jediným cílem je vzít si víc.

A person with a gas mask on

Description automatically generated

Východoněmecká stráž VOPO hlídá jeden z mostů spojujících Východní a Západní Berlín v roce 1961. https://rarehistoricalphotos.com/berlin-wall-pictures-1961-1989

Proto je třeba vytvořit globální rámec One Digital Health (ODH). A spolu s ním i ospravedlnění dalších omezení pro běžné občany.

V článku Frontiers se píše, že „varování Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu „červený kód“ je jednoznačným poselstvím, že pokud nedojde k drastickým změnám v řadě lidských činností, bude zvyšující se globální teplota představovat těžkou daň pro biologickou rozmanitost, zdraví lidí a zvířat a geopolitiku, a to docela pravděpodobně škodlivým způsobem“.

Všichni jsme již dobře informováni o tom, co jsou to „lidské činnosti“ – například cestování, konzumace masa, vytápění našich domovů nebo cokoli, co zvyšuje naši „uhlíkovou stopu“. Můžeme očekávat blízkou budoucnost, kdy budou běžní občané zodpovědní za svou osobní uhlíkovou stopu, a to buď zákonem, nebo společenskou konvencí, zatímco elitářští klimatičtí evangelisté, jako je Jeff Bezos nebo „klimatický car“ John Kerry, budou dostávat „zvláštní úlevy za svou spotřebu uhlíku“.

To vše je v souladu s dohodou Světové zdravotnické organizace o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie.

Dne 23. června se „členské státy Světové zdravotnické organizace dohodly na globálním procesu, jehož cílem je navrhnout a projednat úmluvu, dohodu nebo jiný mezinárodní nástroj v rámci Ústavy Světové zdravotnické organizace s cílem posílit prevenci pandemií, připravenost a reakci na ně“. Psal jsem o tom v článku Brány pekla WHO. Nemělo by nás to překvapovat, protože Nový světový řád tímto směrem nerušeně kráčí už léta.

V článku WEF z června 2022 se píše o tom, jak by sledování fungování našich těl mohlo změnit naše životy.

Na speciálních odděleních šanghajského klinického centra veřejného zdraví používají sestry ke kontrole teploty pacientů s COVID-19 chytré teploměry. Teplota každého člověka je zaznamenávána pomocí senzoru, což snižuje riziko nákazy při kontaktu, a údaje jsou odesílány na pozorovací panel. Abnormální výsledek spustí upozornění pro zdravotnický personál, který pak může okamžitě zasáhnout. Shromážděná data také umožňují zdravotníkům analyzovat trendy v průběhu času.

Chytré teploměry navrhl startup VivaLNK ze Silicon-Valley a jsou silným příkladem mnoha digitálních produktů a služeb, které přinášejí revoluci ve zdravotnictví. Po internetu věcí, který propojením předmětů denní potřeby s internetem změnil způsob, jakým žijeme, cestujeme a pracujeme, nyní přichází čas na internet těl. To znamená shromažďování našich fyzických údajů prostřednictvím zařízení, která lze implantovat, spolknout nebo jednoduše nosit a která generují obrovské množství informací souvisejících se zdravím.

Propojení našich těl

Ačkoli se internet těla může zdát futuristický, mnoho lidí je k němu již připojeno prostřednictvím nositelných zařízení. Jen segment chytrých hodinek se do roku 2018 rozrostl na trh v hodnotě 13 miliard dolarů a do roku 2021 se předpokládá nárůst o dalších 32 % na 18 miliard dolarů. Chytré zubní kartáčky a dokonce i kartáče na vlasy mohou lidem umožnit sledovat i vzorce osobní péče a chování.

Trh s chytrými hodinkami má nyní hodnotu 29,31 miliardy dolarů a předpokládá se, že do roku 2030 vzroste na 77,22 miliardy dolarů. Znovu a znovu vidíme, jak nás Covid připravil na to, abychom přijali narativ o klimatické krizi a byli přístupní sledovacím zařízením připevněným na našich tělech.

Není úžasné, jak dokonale načasované jsou v dnešní době katastrofy? Jsou předpovězeny a pak se stanou – bum!

Dříve byly přírodní katastrofy neočekávané. Způsobovala je příroda, ne lidé, takže jsme byli bezmocní se jim postavit. Lidé přečkali nemoci, hladomory a záplavy, zemětřesení a požáry a pak se s nezdolným odhodláním lidského ducha obnovili.

A building on fire with trees and smoke

Description automatically generated

Nyní se však zdá, že za každou velkou katastrofu může obyčejný člověk, kterému se neustále podsouvají protichůdné informace o tom, co by měl a neměl konzumovat ve snaze snížit svou „uhlíkovou stopu“. Už to není vina přírody, která jen dělá to, co přirozeně dělá, a napravit to mohou jen elity. Ve skutečnosti spolu s přírodními katastrofami, které byly vždy součástí každodenního života, ničíme planetu svou chamtivostí a posedlostí nesmrtelností. Ale místo toho, aby se elity zabývaly základními problémy a napravily je, jsou odhodlány pokračovat ve znásilňování Země ve své snaze o získání konečné moci bez ohledu na výsledný masakr.

Řeší to tak, že vinu svalují na všechny ostatní a slibují, že vtrhnou jako superhrdinové a všechno napraví – pokud se masy podřídí totální kontrole.

Elity jako Bill Gates se svými předpověďmi pandemií a klimatických změn ve mně vyvolávají vzpomínky na biblické proroky, o kterých jsem slýchávala v dětství v kostele.

Dávní proroci předstupovali před krále a varovali je před strašnými následky, pokud nezmění své zlé jednání. Králové takové negativní zprávy většinou odmítali a místo toho se obraceli na dvorní rádce, kteří jim říkali, co chtěli slyšet. Boží proroci byli často mučeni a zabíjeni za to, že se odvážili říkat nepopulární pravdy. Například proroci jako Jeremiáš, který varoval krále Sedechiáše, že všichni obyvatelé Jeruzaléma zemřou mečem, hladem a morem kvůli prohřeškům Izraelců.

A painting of a person with a white beard

Description automatically generated

Starý zákon říká, že „Jeremiášova rodina se proti němu obrátila, a dokonce zosnovala spiknutí, aby ho zabila (Jeremiáš 1,8; 11,21-23; 12,6). V průběhu let byl bičován a vsazen do klády (Jeremiáš 20,1-3), napaden davem (Jeremiáš 26,1-9), vyhrožoval mu král (Jeremiáš 36,26) a vysmíval se mu (Jeremiáš 28). Někteří ze Sedechiášových knížat nechali Jeremiáše zatknout, zbít, obvinit ze zrady a uvrhnout do vězení (Jeremiáš 37,1-15), odkud byl poté vhozen do hluboké prázdné studny (Jeremiáš 38,1-6)“.

Je zajímavé, že novodobí proroci jako Bill Gates nejsou králi nenáviděni, ale oslavováni jako hrdinové. Je to proto, že popírají Boha a Pravdu a staví se na Boží místo. Jeremiášovým řešením problému bylo pokání a podřízení se Bohu. U Gatese a dalších elit, které se ucházejí o moc jako pozemští bohové, je řešením pokání a podřízení se jim.

V roce 2015 Bill Gates předpověděl, že epidemie zabije miliony lidí.

Jeho řešením bylo zavřít všechny doma a aplikovat jim experimentální genovou terapii mRNA. Za to si vysloužil potlesk. Svou kontrolu chce rozšířit prostřednictvím klimatické krize.

Bill Gates má tu drzost tvářit se skromně, když říká,

„Jsem nedokonalý posel v oblasti změny klimatu. Vlastním velké domy a létám v soukromých letadlech, tak kdo jsem, abych někoho poučoval?“

Přesně, kdo je?

Představte si, že byste byli obviněni z toho, že vaše uhlíková stopa je příliš velká na vaše boty, a předstoupili byste před soudce a řekli, jak říká Gates: „Přiznávám vinu….. Věřím však, že jde o informovaný názor, a vždy se snažím dozvědět více.

Zavřeli by vás do vězení, protože jste nemohli říct (což Gates říct může), že jste miliardář, takže se můžete z problému vykoupit. Gates svůj životní styl ospravedlňuje tím, že…

nakupuje kompenzace prostřednictvím společnosti, která odstraňuje oxid uhličitý z ovzduší, a neziskové organizace, která instaluje čistou energii v dostupných bytových jednotkách v Chicagu.“

Pokud máte dostatek peněz, můžete si vytvářet problémy a zároveň žít tak rozmařile, jak chcete, pokud to kompenzujete tím, že zdánlivě ty problémy řešíte. Pokud jste chudí, nebo dokonce střední třída, musíte se podřídit Gatesovu řešení, které spočívá ve sledování a monitorování vaší osoby, aby on a jemu podobní mohli všechna tato data využít k budování svých impérií, jak jsem psala v článku NE, Bill Gates nefinancoval geneticky upravené komáry, aby zastavil malárii, je to mnohem horší.

Změna klimatu je jen dalším ospravedlněním, jak svalit vinu za všechny problémy světa na obyčejné lidi a uvalit na nás další omezení, zatímco elity si budou dál dělat přesně to, co chtějí, a tím způsobovat další zkázu, kterou budou moci opět svalit na obyčejné lidi, a tak to půjde dál a dál, dokud se buď všechno nerozpadne a my se nevrátíme do předindustriálních časů, nebo se nevyhodíme do vzduchu a nevyhubíme lidstvo úplně.

V dnešní době potřebujeme skutečné proroky. Ale pokud tam někde jsou, nemají šanci. Nikdy nebudou předvedeni před naše vládní představitele, protože všichni tito představitelé se nechali koupit falešnými proroky, jako je Bill Gates. Vždy mějte na paměti, že naše vlády jsou spoutané ještě více než my. Nejsou to ony, kdo vytváří pravidla. Jsou to služebníci a zodpovídají se svým pánům, stejně jako oni požadují, abychom se my zodpovídali jim.

Jeremiáš volal proti „tvrdohlavosti zlého srdce“. Varoval před skutečnými katastrofami, které postihnou ty, kdo uctívají pohanské bohy místo Jahveho (jediného, pravého Boha), a často „stavěl do protikladu poslušnost přírody vůči zákonu a neposlušnost člověka vůči Bohu„.

Jeremiášovým řešením nebyl větší dohled, více peněz na léky ani genetická úprava živých bytostí. Bylo jím uznání spáchaného zla a pokání za něj. Odvraťte se od falešných modlů a bohů, volal.

Elity, které by chtěly být pozemskými bohy, k nám promlouvají prostřednictvím přístrojů, bez nichž se stále častěji neobejdeme. Pokud si máme vybrat, zda se vzdáme svých technologických zařízení, nebo s nimi splyneme, většina lidí si vybere to druhé – ve skutečnosti nikdo z nás nebude mít na výběr, pokud chceme v tomto novém světě přežít.

Je snadné říct, že to nikdy neudělám. Ve skutečnosti nevíme, co uděláme, dokud nepřijde ten okamžik a my nestojíme před možností obětovat vše pro naši svobodu. Zvláště když se tato svoboda tolik liší od toho, co nám bylo řečeno; že když budeme neustále sledováni a monitorováni Obrovskou mašinérií, budeme bezpečnější a zdravější, což znamená „svobodnější“.

Skutečná svoboda může znamenat uvěznění a smrt.

Znamená to také, že vás nikdo nevlastní.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů