Jordan Peterson: Varování před vládním dohledem a budoucí „tajnou” policí

Ve zkratce...

Jordan Peterson vystoupil na vládním zasedání v USA, kde varuje před vznikem tzv. „superstátu”, rozšiřujícím vládním dohledem a kontrolou nad lidmi ve všech oblastech, a více.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓


Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Darovaná částka
Frekvence daru


Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Originál videa publikován ZDE: 7. března 2024

Přepis:

Začneme u dr. Petersona. Máte čas pět minut. Děkuji, že jste tady.

Jordan Peterson: Stejně tak bych rád na úvod vyjádřil své uznání za privilegium, které mi bylo uděleno, abych zde dnes mohl svědčit. Je mi opravdu ctí, že jsem o to byl požádán. Nejsem zde proto, abych hovořil o 6. lednu nebo o nějaké konkrétní hrozbě, povstání či protestu politickém nebo ideologickém, skutečném nebo imaginárním. Jsem tu proto, abych hovořil o již rozšířeném a stále se rozšiřujícím spolčení vlády a korporací v omezování individuální svobody a autonomie, na nichž je nutně založena produktivní štědrá a stabilní psychika, ekonomika a stát samy o sobě. Začnu proto své komentáře co nejobecněji, abych osvětlil narůstající problém.

V Číně je nyní pod vládou komunistické strany 700 milionů kamer CCTV. Systém, k němuž jsou tyto elektronické oči připojeny, je nejkomplexnějším státním aparátem dohledu, jaký si dosud bylo možné představit, se schopností nejen rozpoznávat obličeje na dálku, ale také se sám bránit, když jsou rysy obličeje skryté nebo zakryté. Taková schopnost může být a brzy bude rozšířena do té míry, že pohyb samotných očí sledovaných inteligentními kamerami s vysokým rozlišením bude brzy stačit k identifikaci jakékoli uvědomělé a aktivní strany.

Dementní, naivní a pyšní inženýři, kteří tak nadšeně pomáhali tento systém budovat, mu říkají Skynet. Podle té darebácké a vševidoucí technologie, která si vzala tak strašně špatný termín, ze slavné sci-fi filmové série Terminátor, v níž vystupuje umělá inteligence robotů, která je pekelně odhodlaná chránit se tím, že zničí lidstvo. Název také odkazuje na známou čínskou frázi popisující dosah samotného božstva. „Síť Nebes je obrovská, a přesto jí nic neunikne,” což výstižně popisuje schopnosti nového státního aparátu.

Systém je propojen s tzv. čínským systémem sociálního kreditu, který odměňuje své nedobrovolné účastníky bodovým hodnocením, označujícím jejich podřízení se diktátu Komunistické strany Číny, což umožňuje plnou kontrolu nad přístupem ke všemu, co elektronicky vlastní. A co je nejzlověstnější, i nad jejich úsporami a přístupem k cestování. Všemi moderními způsoby cestování, ale stále častěji, jak se objevují elektronické brány, i pěšky.

Pokud jste Číňan nebo návštěvník, může být váš přístup do světa omezen na nulu, pokud vaše sociální kreditní skóre klesne pod libovolně stanovené minimum. To umožňuje, že můžete být účelově odříznuti od všech aktivit, které lze virtualizovat. A to v rychle se virtualizujícím světě častěji znamená všechny činnosti – řízení, nakupování, práci, stravování, hledání přístřeší, dokonce i bratříčkování s přáteli a rodinou, protože pouhá přítomnost někoho s nízkým sociálním kreditem znamená, že vaše vlastní skóre může být sníženo. To také otevřelo vládě možnost získávat od svých občanů otrockou práci.

Darování bezplatné práce státu stále představuje jeden z prostředků, jak si chybující Číňané a Číňanky mohou zvýšit své skóre a zůstat součástí lidské společnosti. Právě po tomto systému odměňování nejvíce touží ti nejtyranštější, nikoliv „pracuj pro mne a budeš mít z toho prospěch”, který představuje smluvní ujednání přijímané svobodnými a suverénními občany, ale „pracuj pro mne a já zruším mnou uloženou deprivaci”, což byl vždy pozdní motiv otrokáře.

Proč je něco z toho důležité pro lidi na Západě? Protože technologie, kterou používá Komunistická strana Číny, je prodloužením západní technologie, protože jsme již jednou a ve velmi nedávné minulosti podlehli strašlivému pokušení lockdownu, který tento stát používal tváří v tvář hypotetické krizi, protože kráčíme stejným směrem, částečně kvůli hypotetické výhodnosti univerzálního a automatického rozpoznání identity. A zčásti proto, že jakýkoli problém, před nímž nyní stojíme, lze snadno využít k ospravedlnění rostoucího dosahu bezpečnostního a pečovatelského státu.

Říká se, že lidé z doby kamenné poprvé konfrontováni s fotoaparáty a jejich výsledkem na fotografiích moderními antropology namítali proti tomu, aby byly jejich obrazy zachyceny, protože se obávali zajetí svých duší. Ukázalo se, že takový strach byl prozíravý, obrazy, které za sebou zanecháváme při pohybu ve virtuálním prostoru, jsou natolik věrnými kopiemi našich skutečných já, že zachycení naší podstaty je v tuto chvíli téměř zaručeno. Všichni teď máme své dvojníky.

Všichni žijeme v důsledku svých nákupních zvyklostí a způsobů elektronicky zprostředkované komunikace natolik ve virtuálním světě, že se naše vlastní já do děsivé míry zredukovalo na data, moderní ekvivalent naší stopy, přičemž stejná data tvoří obraz naší identity. Identity, která může být a je stále častěji kupována a prodávána neviditelnými korporátními zprostředkovateli, kteří ji stále většinou využívají k tomu, aby nám prodali to, co tak zoufale a bezstarostně a pohodlně chceme, ale může být také využita ke sledování, monitorování a trestání všeho, co děláme a říkáme.

Behaviorální vědci tento proces usnadňují svým trestuhodným nudgingem, praxí, kdy manipulováním neviditelných podnětů v zákulisí tlačí lidi daným ideologicky určeným směrem. Korporace sledují nákupní rozhodnutí, vyvíjejí algoritmy, které s rostoucí přesností sledují vzorce pozornosti a jednání, umožňují předvídat, co by nás mohlo příště nejvíce lákat, a činí tak nejen proto, aby nám nabídly to, co chceme, ale aby určily a formovaly to, co potřebujeme.

Vlády se mohou s těmito korporátními agenty spolčovat a spolčují se s nimi, aby si vytvořily obraz nejen o našich činech, ale i o našich myšlenkách a slovech, aby bylo možné mapovat, odměňovat a trestat odchylky od požadovaného cíle. Vývoj digitální identity a měny není ničím jiným než pravděpodobným a následným důsledkem těchto sklonů. A kombinace obojího může usnadnit a usnadní rozvoj státu dohledu. Rozsah, který si optimističtí pesimisté totalitarismu, jako byl George Orwell, dokázali jen stěží představit.

Nové systémy umělé inteligence, které se tak rychle objevují, nedělají nic jiného, než že toto nebezpečí zvyšují a poskytují možnost superdohledu, jehož rozsah přesahuje vše, co si pouhý neupravený člověk dokáže představit, a zároveň dává jistotu, že i vnímání, které v reálném světě utváří naše postoje, chování a osobnost, může být zmanipulováno do té míry, že nebudeme schopni vidět ani realitu mimo tu, kterou zkonstruoval superstát, vrcholné fašistické spolčení gigantických korporací, které mají vlastní zájem, a paranoidních, bezpečností posedlých protilidských vlád.

Už teď prodáváme své duše superstátu za účelem okamžitého uspokojení, zatímco nás k tomu láká…

Pane předsedo, můžete hosta požádat, aby to shrnul?

JP: Mám svých pět minut nebo?

P: Už jste přesáhnul pět minut.

JP: Omlouvám se… určitě mohu.

P: Jsme ohledně času shovívaví, ale…

JP: Ještě 10 sekund?

P: Určitě.

JP: S rostoucí schopností sledovat nejen skutečné vzorce pozornosti a chování svých občanů, ale předvídat je. Pronásledování i potenciální trestné činnosti se stává stále pravděpodobnější. „Pokud nemáte co skrývat, nebudete se mít čeho bát,” bude slogan těch, kteří se s největší pravděpodobností obrátí na sledování, aby ochránili svou kontrolu. Jak zněl slavný sovětský totalitní vtip připisovaný Lavrentiy Beriovi, šéfovi tajné policie? „Ukažte mi člověka a já vám ukážu zločin.”

Tato slova byla dost pravdivá v dobách Stalinovy KGB a policie byla i tehdy dost tajná. Ale to není nic ve srovnání s tím, co nás čeká nyní. Policii tak tajnou, že ani nebudeme schopni pochopit její rozsáhlou a rafinovanou činnost, sledování zločinnosti tak všudypřítomné, že každý pod diktátem tohoto systému bude mít co skrývat…

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

3 komentáře

 1. No co, jako ostatně ve všem, lidé si na nové GESTAPO zvyknou a pojede se dál, nic nové pod sluncem.

 2. V souvislosti s vývojem technologií je nutné se držet základní premisy, že každá technologie je politicky neutrální, pouze daná skupina osob ji může použít k prospěchu či zkáze lidstva (viz programovací film Minority report, nověji seriál Person of Interest).
  Máme v podstatě dva technologické systémy sledování – skrytý a v podstatě veřejný. Oba systémy mají dva základní úkoly – řízení společnosti a ochrany před cizími vlivy. To je funkce vevnitř samého státu – samozřejmě, lze ji přepnout i mimo vlastní stát.
  Skrytý systém je v podstatě znám díky Snowdenovi a jeho možnosti a důsledky moc lidí nechápe.
  V podstatě veřejný systém – tak jak je znám v Číně – se tak dá mnohem lépe pochopit jak funguje a tak je tzv strašákem, což v podstatě vystoupení tohoto neinformovaného člověka jen dokazuje. Spousta prázdných slov a frází, bez nějakého závěru, spíše to posiluje pocit, že se jen má jednat o poukázání na jiného a nepoukázání toho, co se děje v USA a jaký rozmach zasáhlo sledování po 911 život všech občanů USA a všech těch, kteří nějakým způsobem používají technologické produkty USA nebo jakoukoliv elektronickou komunikaci procházejí po nějakém SW/HW z USA.
  Dnes si nikdo skoro neuvědomuje (a ten, kdo to chápe, tak stejně nemá žádnou jinou možnost a musí žít s vědomím, že i každá jeho návštěva záchodu je pečlivě monitorovaná a zaznamenaná, protože jeho okolí je tak přesycené elektronikou, že před ní v tomto státečku nemá v podstatě kam utéci), že veškerá elektronika či sw „někam“ posílá „telemetrii“. Samozřejmě, součástí „telemetrie“ jsou i vaše přihlašovací jména a hesla, protože je píšete na klávesnici nebo se odečtou z grafické klávesnice ovládané myší.V korporátech je „telemetrie“ samozřejmě bezpečnostní problém č. 1, tak se to tam dělá jinak.

  Proto nepoukazujme že tam či ono, protože vývoj technologií se nedá zastavit.
  Chtějme jasná pravidla a udržitelnou míru soukromí (tj. musíme vědět, čím jsme sledováni a jakým způsobem) a svobody individuality (dnes si nelze ani s nikým popovídat, aby jejich rozhovor nebyl zaznamenán), protože bez ní, se každá společnost zvrátí do dystopie a zanikne v důsledku ztráty invence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů