Klíčový moment – proč vakcinační pasy povedou k nástupu totalitního sledovacího státu (1. část)

Ve zkratce...

Navrhované celosvětové zavedení očkovacích pasů nemá nic společného s vaším zdravím. Očkovací pasy jsou trojským koněm, který se používá k vytvoření zcela nového typu kontrolované a sledované společnosti, v níž svoboda, které se těšíme dnes, bude jen vzdálenou vzpomínkou. Je načase tento plán zastavit v jeho počátcích.
Facebook
Telegram
VK

Pokud se Vám video pod tímto textem nezobrazuje, klikněte ZDE, nebo zkuste znovu načíst stránku.

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován: 24. listopadu 2021

Doplňující video (doporučuji): Kudy se vydáš? Otroctví nebo svoboda?

Přepis:

Všichni víme, že prožíváme obtížné období. Jsme uprostřed pandemie. Města a celé země jsou celé měsíce uzavřené. Lidé ztrácí své životy, svá zaměstnání a podnikání. Duševní nemoci a sebevraždy jsou na vzestupu, a dluh, který se hromadí, budou splácet příští generace. Cenzura a polarizace se zdá být novou normou, kdy rozumná debata a vzájemný respekt byl nahrazen nálepkami „pro a proti” s mentalitou „jsi buď s námi nebo proti nám”, což má děsivý a hluboce rozdělující efekt na naši dříve otevřenou a tolerantní společnost. Ale co je mnohem více znepokojující než jakákoliv z těchto věcí, je to, že stojíme na pokraji civilizační změny, která je ve svých důsledcích a dopadech tak dalekosáhlá a hluboká, že jen málo lidí je schopno rozpoznat bezprostřednost nebezpečí, nebo plně pochopit Rubikon, který se chystáme překročit, a dystopický svět, který nás čeká na druhé straně. Ptáte se, jak se tato zásadní změna zavádí? Skrze machinace a rozptylování a skrze zavádění zdánlivě neškodných vakcinačních pasů. Taková tvrzení zní neuvěřitelně, a máte právo na to, být skeptičtí. Ale dovolte mi to, prosím, vysvětlit.

Většina z nás, kteří dnes žijeme v demokratických společnostech, se narodila do svobody. Jednoduše jsme nepoznali nic jiného. Liberální demokratické společnosti rozhodně nejsou dokonalé, ale v podstatě máme svobodu žít tak, jak chceme, cestovat tam, kam chceme, a chovat se tak, jak si přejeme. Až na to, kde zákon určitá chování výslovně zakazuje, jako krádež, páchání násilí nebo vzít někomu život. Ale svobody, ze kterých se radujeme, jsme nezískali my sami, ale byly nám předány předchozími generacemi, které si ty svobody vybojovaly z rukou monarchů a tyranů, které bojovaly a umíraly, abychom se mohli radovat ze svobod, které dnes máme, abychom mohli žít tak, jak chceme. Přesto jsme dnes svědky toho, jak o tyto neocenitelné svobody přicházíme. Vzdáváme se jich bez odporu nebo debaty, protože se nám říká, že nemáme na výběr a musíme přijmout vakcinační pasy, pokud chceme získat zpět nějakou podobu našich dřívějších životů.

Na první pohled se přijetí vakcinačních pasů do našich životů může zdát jako triviální věc. Konec konců, mnozí z nás jsme si už zvykli, že skenujeme QR kódy jako podmínku vstupu do restaurací a obchodů. Ale nenechte se oklamat. Plošné přijetí vakcinačních pasů není triviální změna. Nejde o nic míň než zásadní převrácení toho, co je v demokratických společnostech myšleno svobodou. A umožní to radikální přebudování naší civilizace. Vaše osobní svoboda už nebude omezena pouze okraji dlouho zavedenými a vzájemně domluvenými zákony. Namísto toho vaše svoboda bude omezena pouze na ty věci, pro které dostanete jasné povolení od nějaké neviditelné algoritmické síly zprostředkovanou skrze obrazovku vašeho chytrého mobilu… jedna „zelená fajfka” po druhé. Zopakuji to, jelikož je naprosto klíčové to pochopit.

Dnes máme v podstatě svobodu dělat cokoliv, co chceme, až na to, kde zákon naše činy zakazuje. Nicméně… po zavedení vakcinačních pasů se ten koncept svobody stane pouze věcí historie. Bude nahrazen naprosto novým systémem, ve kterém budete moct dělat pouze věci, pro které dostanete jasné povolení. Tohle je, co myslím zásadním převrácením svobody. Naše zakotvené a chráněné svobody se přes noc stanou pouhými výsadami, které dočasně získáme za poslušnost a dobré chování. Mohu si zajít do této restaurace? Na tento koncert? Na tohle utkání? Mohu nastoupit na tento autobus, do tohoto letadla nebo taxi? Mohu jít do tohoto obchodu, na tuto operaci nebo i do své práce? Účast na takto triviálních denodenních aktivitách bude podmíněna povolením, které získáme skrze své chytré mobily.

Povolení, která sama se mohou z jednoho dne na druhý změnit. A ani si na chvíli nemyslete, že protože jste nyní dvojitě očkovaní, že tohle se vás týkat nebude. Austrálie, země s méně než 26 miliony obyvateli, nedávno podepsala smlouvu, aby si zajistila dalších 195 milionů vakcinačních dávek kromě milionů dávek, které už koupila. To vychází na jednu posilující dávku každých šest měsíců po další čtyři roky. Za pár let, pokud budete mít pár dní zpoždění se svou posilující dávkou proti poslední covid variantě, můžete zapomenout na večeři s přáteli ve své oblíbené restauraci. Ty výsady vám budou automaticky odebrány.

A tady to neskončí. Vakcinační pasy jsou jen trojský kůň. Za zdánlivě neškodným funkčním zevnějškem se nachází schéma digitálního ID na softwarové platformě, která má být časem rozšířena. Dnes dostanete jen jednoduchou binární „zelenou fajfku” nebo „červený kříž”, což bude označovat, jestli budete moct být součástí každodenní společnosti. Ale zítra budete hodnoceni podle každého aspektu svého života. Body se budou přidávat za chování, které podporuje vládu a korporace. Body se budou odečítat za cokoliv, co bude považováno za odchýlení od požadovaných norem. Kolikrát jste dnes neúmyslně porušili pravidlo dodržování 1,5 metru rozestupu?

Nebo co ten mírně kritický příspěvek na sociálních sítích ohledně nějakého vládního nařízení? Co to video, které jste sdíleli s přítelem, které nadnáší legitimní otázky ohledně současně schváleného narativu? Jakmile vaše skóre sociálního kreditu klesne a bude klesat, bude vám odebrán přístup ke každodenním nezbytným službám… jedna výsada po druhé. Zní to extrémně, ale systém sociálního kreditu je v Číně už realitou, kde si lidé ani nekoupí lístek na vlak, pokud je jejich skóre pod určitou hranicí. Nenechte se oklamat… tohle brzy přijde do celého světa, a přichází to skryté v trojském koni ve formě vakcinačních pasů. I když se nám takový svět může zdát nepravděpodobný, pokud se na chvíli zamyslíme, je očividné, že covid-19 nám už dává ochutnávku světa, kde to, co je povoleno, a s tím hranice naší svobody, se mění každý den. Postupné zavádění už začalo. I když je tato vize naší bezprostřední budoucnosti dostatečně šokující, skutečně dystopickou moc takového systému objevíme, když vakcinační pas a platformu digitální identifikace zasadíme do kontextu vysoce technologického a sledovaného světa, ve kterém už žijeme. Pro nikoho není tajemství, že globální technologičtí giganti monitorují a nahrávají každou naši aktivitu online.

Každý náš příspěvek, každý sdílený článek, kliknutá reklama a zhlédnuté video se používá k vytvoření detailních profilů každého z nás. Tyto psychografické profily generované z velkého množství dat se nepoužívají jen k tomu, jaké produkty bychom mohli chtít koupit, ale také ke zjištění našich politických preferencí, názorů, postojů a přesvědčení, a dokonce našich vnitřních motivací a strachů. Skutečně lze říct, že vybaveni spousty dat, algoritmy umělé inteligence a nekonečnou výpočetní sílou, Google, Facebook a Amazon nás mohou znát lépe než my sami. Poté, co Edward Snowden odhalil protizákonné sledovací programy agentury NSA v USA, která spolupracovala se svými partnery Five Eyes v UK, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, informovaní lidé nyní ví, že vlády sbírají a uchovávají obrovské množství dat o svých občanech, včetně téměř všech telefonátů, SMS zpráv a emailů.

Každý aspekt našich dnešních životů je monitorován, pečlivě zkoumán a profilován jako součást státního aparátu národní bezpečnosti nebo ziskového aparátu velkých korporací. Faustovská dohoda, kterou jsme podepsali tech giganty (Big Tech) podle všeho vedla k trochu něčemu víc než jen občasnému pobídnutí z online reklam, nebo pozoruhodně přesnému doporučování Amazonu si koupit něco, co jsme ani nevěděli, že chceme. Nicméně, tohle vše se změní a navždy, pokud umožníme zavedení vakcinačních pasů.

Proč? Protože vakcinační pas a systém sociálního kreditu, do kterého se rychle vyvine, je konečný chybějící kousek v automatizované architektuře naprostého sledování a kontroly společnosti George Orwell nás všechny obeznámil s aspektem sledování a monitorování. Všichni intuitivně víme, že když jsme sledováni, vyvíjí to na nás tlak uposlechnout určitá pravidla a normy. Například fotoradary na silnicích a CCTV kamery v obchodních centrech. Ale sledování má další aspekt, který kromě občasné pokuty za rychlou jízdu sotva kdo z nás zažil. A tím je disciplinární aspekt sledování.

Trest za neuposlechnutí, který je uvalen na ostrém konci architektury sledování. Tento kousek skládačky až do této chvíle chyběl. Ale s příchodem vakcinačních pasů, mechanismus k automatickému pokárání těch, kteří se nepodvolí předepsaným normám a nařízeným pravidlům, budou všichni nosit ve své kapse každý moment každého dne. V akademických diskuzích o sledování se používá výraz známý jako „totalita na klíč”. Tohle je myšlenka, že sledovací infrastruktura pro totalitní systém byla kolem nás už postavena, ale ještě nebyla zapnuta. Přístroj je připraven, ale klíč ještě nebyl otočen. Poslední částí té infrastruktury jsou vakcinační pasy. Jsou posledním zubem v přístroji.

~ Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji ~

Jsou disciplinárním ostrým koncem totalitního systému sledování a nadvlády. Jakmile dovolíme zavedení této konečné klíčové části infrastruktury, jakmile ji přijmeme jako normální součást každodenního života, klíč bude otočen, Rubikon bude překročen, a nebude cesty zpět. Nebude prostor pro odpor. Žádná příležitost k debatě a žádný prostor k odchýlení se od předepsaných norem a nařízeného chování. Jak nesmírně důležitý prostor pro debatu, odlišnosti a neposlušnost zmizí, stejně tak zmizí možnost, aby normální lidé mohli kolektivně jít tím směrem, kam chceme naši společnost dostat. Přístroj bude zapnutý, bude věčně a automaticky sledovat, profilovat a udělovat skóre, řídit naše chování a, když to bude nezbytné, trestat. Budeme navždy vydáni na milost naším pánům. Těm, kteří drží klíč k přístroji, těm, kteří udělují skóre, a těm, kteří stanovují pravidla. Těm, kteří rozhodují, jestli si zasloužíme „zelenou fajfku” nebo „červený kříž”.

Těm, kteří rozhodují, jestli můžeme být součástí společnosti, nebo budeme vyhnáni na pochybné okraje existence. Pokud tohle dovolíme, bude to, jak řekl Aldous Huxley, konečná revoluce, ze které nebude cesty zpět. Svoboda, jak ji známe celý svůj život a jak ji znaly předchozí generace, bude navždy zničena, a bude výsadou jen pro hrstku privilegovaných na vrcholu pyramidy. Časem, možná za jednu nebo dvě generace, budeme tak navyklí na neustálé sledování a odměny a tresty, které tento systém bude udělovat automaticky, že se budeme jednoduše sami kontrolovat.

Sami se budeme monitorovat, cenzurovat a budeme poslušní. Svoboda, ze které se těšíme dnes, dokonce i samotná myšlenka svobody, jak si ji dnes představujeme, se pro naše děti a další generace stane nepředstavitelnou. Říká se, že totalita je především extrémní zaměření sledování k zabezpečení politických cílů. Pod záminkou covidu-19, bez debaty, diskuze nebo informovaného souhlasu, dovolíme zavedení nového totalitního světa naprostého sledování, kontroly a poslušnosti. Mnozí ho přivítají ve jménu toho, že „hrají svou roli” v boji proti viru.

Je lákavé si myslet, že ti z nás, kteří dnes žijeme ve světě nasyceném technologiemi a médii, jsme příliš informovaní a příliš chytří, abychom podlehli takovému triku. Ano, lidé v minulosti mohli podlehnout fašismu a totalitě, ale my jsme jednoduše příliš sofistikovaní, abychom podlehli takové léčce. Je to ale vážně pravda? Jste si jistí? Podívejte se kolem sebe. Podívejte se na cenzuru.

Podívejte se, jak málo se mainstreamová média odchylují od schváleného narativu. Podívejte se, jak se používá strach k naší kontrole. Podívejte se, jak se rozdělujeme v tématu roušek, vakcín a lockdownů. Podívejte se, jak se začíná formovat mentalita „my vs oni”. Podívejte se, jak daleko jsme zašli za méně než dva krátké roky. Když si sundáte růžové brýle, jasně uvidíte propagandu a snahu ovládat. Ti, co jsou ochotní vidět, vidí, kam to směřuje. Vzhledem k vážnosti toho, co říkám, vás nyní žádám, abyste se na chvíli zastavili a zvážili tohle. Pochodeň svobody se století, možná tisíciletí předávala z jedné generace na další, za kterou se často platilo krví. Plamen té pohodně byl rozdmýcháván dlaněmi těch, kteří ji drželi. Ti z nás, co jsme dnes naživu, co máme to štěstí žít v demokratických společnostech, nyní drží tu pochodeň. Nyní si představte, že se díváte do očí svých rodičů, prarodičů a všech generací před nimi sahající zpět v čase.

Podívejte se na všechny z těch, kteří obětovali svůj život, abychom my mohli žít svobodně, kteří bojovali, vedli kampaně, protestovali a čelili despotům, aby mohli zajistit práva jedinců pro sebe a své potomky. Jste ochotní se jim podívat do očí a říct jim, že jste nechali pochodeň navždy vyhasnout… kvůli viru? Že jste nechali plamen dohořet, protože jste se příliš báli, byli jste příliš apatičtí, příliš důvěřiví nebo příliš snadno manipulovatelní, než abyste se pevně postavili a udrželi plamen naživu? Teď si představte, že se přesunete dopředu v čase a představte si všechny svoje potomky, děti a pravnoučata, a všechny následující generace. Podívejte se jim do očí a řekněte jim, že nám byl předán dar svobody, ale že jsme dovolili, aby nám a tudíž i jim ta svoboda byla odebrána, protože jsme neviděli, jak je námi manipulováno, a nebo, pokud jsme to viděli, neudělali jsme nic, abychom to zastavili. Dokážete cítit tu tíhu zodpovědnosti, kterou nyní nesete na svých ramenou?

Budete schopni žít se studem a vědomím, že jste byli jedni z těch, kteří nic nedělali, ve strachu schouleni u sebe doma, jak skrze klamy, manipulace a triky vám a dalším generacím byl drahocenný dar svobody ukraden. Nemělo by záležet na tom, kde se nacházíme na politickém spektru. Nebo jaké jsou naše názory na roušky, vakcíny a lockdowny. Jestli jsme bohatí nebo chudí, nebo pokud sloužíme v policii nebo armádě. Můžeme se neshodnout na spoustě věcech, ale určitě se všichni shodneme na tomto. Že svoboda, kterou máme dnes, je nejcennější dar, který nám byl předán a je třeba ho za každou cenu opečovávat a chránit pro další generace.

V tuto chvíli by mělo být jasné, že vakcinační pas, covid pas, zelený pas nebo jakkoliv ho nazývají, nemá rozhodně nic společného s vaším zdravím. Navzdory tomu, jak se nám prodává, jeho globální přijetí není způsob, jak získáme zpět své staré životy. Ve skutečnosti je opak pravdou. Vakcinační pasy jsou dokonale navrženou cestou k vytvoření kompletně nového typu ovládané společnosti pod dohledem. Takový typ společnosti, který jsme nikdy předtím neviděli.

Tudíž, za žádných okolností, nehledě na to, pod jakým tlakem budeme, nesmíme dovolit zavedení vakcinačních pasů. Nenechte se oklamat… nacházíme se v klíčovém momentu v historii. Jako Sparťané v bitvě u Thermopyl nebo mladí muži a chlapci na plážích Normandie. To, co je v sázce, je naprosto nedozírné. Ale tohle není vzkaz strachu a rozdělení. Tohle je vzkaz naděje a vzkaz sjednocení. Tohle sdílím jako svůj způsob, jak bít na poplach, upozornit na bezprostřední nebezpečí, kterému všichni čelíme. Rodíme se jako svobodné a suverénní bytosti na této krásné Zemi. Všichni jsme bratři a sestry, jsme jedna lidská rodina nehledě na barvu, vyznání nebo národnost. Není třeba ukovat žádné zbraně, zaútočit na hradby, vztyčit budovy… jednoduše se musíme postavit, stát sjednocení a říct: Už toho bylo dost!

Prokoukli jsme triky. Už ten plán vidíme jasně. Nenecháme si vzít svoje svobody. Pochodeň svobody nezhasne, ne nyní a nikdy v budoucnu, a rozhodně ne pod naším dohledem. Nadešel náš čas, abychom ji ochránili pro všechny budoucí generace, rozdmýchat její plameny a nedotčenou a posílenou ji předat další generaci. Naším potomkům musíme jednotně říct: My vás nezklameme. Pokud tento vzkaz s vámi rezonuje, prosím, sdílejte ho se svou rodinou a přáteli, jelikož nyní je čas jednat.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

4 komentáře

 1. Konkrétně se jedná o těch pár magorů co si myslí jako sám satan že ovládnou lid ovládnou počasí ovládnou vše na zemi podzemí i nad zemí o tom všem se píše už 2000 let jo proroci nebyli hloupí a co psaly bylo z božího vnuknutí otázka je prostá proč za celá tisíciletí lid na zemi nenašel notu vzájemné harmonie a lásky nikdo o tom neví ale před pandemii a tímhle vším sem psal společnosti Microsoft dávejte si pozor na svou genialitu abyste se nenašli ve vlastním světě bez odvolání to mělo znamenat nemyslete si itáci že víte co děláte měl sem spousty informací na disketě tu sem nakonec musel spálit přesto vše se naplnilo zaprvé ještě než Čína uveřejnila první zprávy o algoritmu na rozpoznávání obličeje sem já začal psát o metodě jak rozpoznat člověka na jakejch základech bez toho zda by mu bylo nutné vidět do obličeje měl sem i vymyšlenej plán jakým způsobem rozpoznat proporce výšku chůzi nejlepší na tom je že sem nedokončil základní vzdělání pracoval sem na věcech o kterých se ještě nikdo nezmínil nemoch sem přestat psát tři měsíce v kuse o celém světě technologiích a spojené s tím politice existuje totiž řešení na to jak konkrétně se stoprocentní schodou lze rozpoznat každého člověka i když bude ke kameře zády zkrátka nevím přesně co se semnou ty tři měsíce dělo ale začaly se dít kolem mě hodně zvláštní věci které jak elektrikáři tak plynaři nedokázaly pochopit jeden když se ke mě vracel po třetí z měřákem nechtěl jít ani na záchod přesně tam kde jsem schoval tu disketu střídaly se u mě z novejma měřákama přišli první naměřili přišli druhý nic přišli znovu ti první zase stejný hodnoty a tak dokola ale když mi zmizel mobil přímo ze sedačky a nikdo nebyl v domě jenom já a uslyšel klapnutí na lince v kuchyni mě docela videsilo podle zvuku to vypadalo přesně jako když položím na linku mobil tak se podívám k sobě nic ani sem nevstal z postele a telefon byl na lince kabel do kterýho nešel a do teď nejde proud stačilo si to neuvědomit a zapnout vypínač hned se žárovka nerozsvitila vždycky až po pár hodinách ale před tím vším sem uviděl na neby červený světla který se daly do formace souhvězdí lva pochopil sem až dnes proč lev a proč mé proroctví o světě bez odvolání dnes už vím co znamená covid a covidpass proč si měli IT programátoři uvědomit že není nikdy dobré vše zabezpečovat tak aby nebylo úniku jsou to hovada můžu jenom říct že mezi tím velkým souborem informací sem si uvědomil něco co bude znít paradoxně ale opak je pravdou je to tak čím více zabezpečuješ tím více děláš špatnou věc nutíš druhé se obávat a tím mají potřebu se zabezpečit ještě víc nebudu ani nastínovat čeho všeho se to týkalo a do jaké budoucnosti jen sem pak krátce pracoval na tom jak to obejít to je jedno jen to de ještě dál než je naše zem lítání do kosmu není jen vědecké bádání ani to dnes už vím a stalo se přesně to v čem se nachází celí svět že jsem nebyl blázen a že mi vůbec necvaklo naopak je to realita a věřte že planetární soustavy se dají využít jako soustavy antén mají a generují svou frekvenci ale to je něco co také nechci přibližovat základ je si uvědomit že je někdy lepší nepropadat záchvatu geniality stůj co stůj nejdřív vždy otázka co tím vyvolám jak se a v čem se to dá ještě aplikovat v jakém světě se nacházím jsou určité faktory nesmírně důležité na které lidé vynalezci zapomínají to je důsledek katastrof světa svět měl nejdříve pochopit že nemůže bezhlavě cokoli vymýšlet a aplikovat dokud svět nenalezne tu pravou harmonii v lásce a míru bez tohoto požehnání si všichni za pochodu zabezpečení a technologií jenom skazou to píše člověk který by mohl napsat a dát návod jak k čemu dojít z nedokončeným vzděláním v tom všem se mi líbil můj robot a aktualizační servery psychologický programy učení apod. Jenomže se dříve než bych čekal potvrdilo to proč sem tu disketu rád spálil na disketu se vejde hodně písmenek a nikdo je už nepoužívá tam by nikdo nic zajímavého nebo šíleného nehledal nebyl sem si stoprocentně jist první fáze psaní je tu programátoři by si měli uvědomit jednu věc že ne vše se dá podle požadavků vždy uskutečnit i kdyby to bylo možné byl to výčet informací do roku 3000 2900 a něco už si přesně nepamatuji ale ti roboti byli skvělý učenlivý ale v jistém bodě schválně nastavení aby nekoporovali špatné chování ale ty sem mezi tím asi tvořil sám ale na Boha sem nezapomněl informace je souhrn dát kde se vzala a kde se vzal logicky systém člověka a uspořádání celého vesmíru každá molekula každý atom vše je logické a při tom všem co víme je jen to co poznáváme a za tu nebo spíše před tu hranici se nelze dostat neboť tou už je stvoritel

 2. Ano je to pravdivý článek. Je třeba se na to dívat přesně tak.
  Kam to směřuje a jakou šanci mají strůjci na úspěch.
  Vážení přátelé, dámy a pánové, muži a ženy kde zjistíte jedinou pravdu o tom co se bude dít?
  Vše co se děje přesně odpovídá proroctvím z Bible.
  Cesta zpět není, nejde zastavit ani modlitbou. Nemůžeme přeci Bohu v modlitbě říkat že máme s planetou lepší plány než On. Uvěřte evangeliu a zajistěte si spásu. Je konec. Svět pod zkaženou vládou bude trvat maximálně 7-10 let.
  Pak přichází Milenium. Bůh od začátku svým služebníkům sděluje co bude na konci. Je to určené a dokonce satan ví že jeho čas je krátký.
  Chválíme Pána, že učiní konec nepravosti, a hříchu.

  1. Len kto to má vyrdžať 7-10 rokov. Taký dlhý čas bez práce, lebo odmietam testovanie a očkovanie?

 3. „Anerkennung der Pflichtlicher Vakcination die Czechen
  10. Dezember 2021
  Herausgegeben: Czech Protector Reinhard Babiš
  Bekanntmachung: Protector Vertreter Heinrich Vojtěch
  Geordnet: Reichsführer Ursula von der Layen
  Konzentrationslager Europa “

  Milí přátelé,
  10.12.2021 symbolicky 80 let po heydrichiádě vyšla nezákonná a protiústavní vyhláška o povinném očkování obyvatel Česka, tak co s tím uděláme? Jsou to loutky, bezcitní psychopati s krví milionů na rukách, kteří si zaslouží trest smrti nekonečným očkováním, nyní pominu tyto zrůdy a budu se věnovat právním aspektům problémům.
  Co vyhláška porušuje:

  1, Ústavu České republiky
  – všechny články ochrany práv a svobod jednotlivce (narušení tělesné integrity osoby, právo kvalifikovaného souhlasu, právo na svobodné vyjadřování a rozhodnutí, náboženské přesvědčení, právo na život a duchovní rozvoj etc.)

  2, Zákon na ochranu spotřebitele – „Vakcinace“ je vpichování experimentálního roztoku do těl obětí – „pacientů“, dále jen „vpichování experimentálního roztoku“ za účelem usmrcení nebo jinak nenapravitelného poškození genomu, vnitřních orgánů a tkání pacienta na základě důkazů, co „experimentální roztok“- „vakcína“ obsahuje, tříděno podle nebezpečnosti :

  A, Enzym Nageláza, enzym Nageláza způsobuje snížení imunity o 90-95%, mimo jiné blokuje tvorbu a nasazení T-lymfocitů, vytváří a udržuje kyselé prostředí v organismu, podporuje jako 500% akcelerátor tvorbu rakovinných buněk a jiných patogenních organismů jako viry, baktérie, cysty a polypy. Bylo zavražděno 100+ biologů a lidských biochemiků, kteří se zabývali Nagelázou, což podtrhuje jednoznačnou závažnost problému.

  B, Tisícinásobně větší než doporučenou dávku Rtuti – Hg. Rtut´ je velmi známý nervový jed, který inhibuje – vytlačuje z nervových buněk měd´ a sama jde na její místo, tím zlikviduje celou nervovou soustavu. Projevy nemocí jsou různé od demence po okamžité úmrtí. Otrava rtutí se mimo jiné projevuje zvýšeným podrážděním a agresivitou, nespavostí, chaotickým psychickým stavem, který může vyústit ve vraždění a sebevraždy.

  C, MRC-5 a jiné genetické substráty potratových tkání lidských plodů, získaných na „Klinikách pro kontrolované rodičovství“ a ze sítě porodnic s úzkou návazností na Rockefeller Fundation a GAVI (Gates Asociation of Vakcine Injections). Obsah DNA plodů je 1000-10000 krát větší než jsou povolené limity.

  D, Chloroform, velmi nebezpečný jed, používal se jako omamný prostředek. Rozkládá se v krvi na fosgen a jiné chlorové deriváty. Smrt oběti nastává přibližně do 6-9 měsíců po vpichu.

  E, PEG – Polyethylenglykol je látka nemrznoucí směsi, která udržuje roztok Pfizer-Biontech pod -70°C, je to samozřejmě jed, který poškozuje játra a ledviny, jejichž selhání může přijít náhle do 1 roku. Přes ledviny poškozuje nepřímo srdce a celý krevní oběhový systém člověka.

  F, Spikeproteiny a celé virové součásti zabaledé v lipidovém obalu, mRNA viru infikuje bun´ku, která produkuje další spikeproteiny a viry, přičemž přebudovává DNA oběti vakcinace tak, že zkracuje o 30-80% telomery DNA oběti, čímž jí zkracuje o daná procenta život a zabran´uje opravě poškozené DNA, dokonce na DNA provádí zásahy Crisper, stříhá DNA, nikoliv DNA pak spojuje !

  G, Grafen. Grafen je speciálním derivátem uhlíku, jehož struktura vzniká za předem určeného vysokého tlaku, teploty, za působení dalších fyzikálních podmínek, které určují „na zakázku“, jak má grafen vypadat. Jedná se o nanovlákna, jejich struktura se dá brousit a řezat laserem do požadovaného tvaru. V experimentálním roztoku mají tvar šipek a jiných žiletek hydroxidu grafenu, který řeže orgány, tkáně i krev samotnou. Důsledkem jsou hromadná vnitřní krvácení a tvorba krevních sraženin. Embolie a náhlé infarkty jsou nabíledni. Kromě toho grafen v kladném elektromagnetickém poli vybuchuje, takže smrt je jistá, ikdyby na chleba nebylo.
  H, Mikročipy, wireless detektory a analyzátory firmy Profusa umožnující rychlou detekci a lokalizaci obětí vpichu experimentálního roztoku. RIP Dr. Nauck – přední odborník na grafen Evropa.

  Tím se vláda dopouští:
  1, Zločinu proti lidskosti a trestného činu vraždy dle Charty práv a svobod a Trestního zákoníku České Republiky zákona č. 40/2009 sbírky, § 400-405 a § 140-144 , § 145-148, jejichž skutkovou podstatou je Genocida Obyvatelstva vpichováním experimentálního roztoku za účelem usmrcení vakcinovaných osob a osobního zisku, či prospěchu z genocidy získáním odměn ze zisků vakcinačních farmaceutických společností v programu GAVI a Rockefeller Fundation.
  2, Poškození práv spotřebitele, tím, že spotřebitel byl klamán ohledně bezpečnosti experimentálního roztoku, o účinnosti, spotřebitel nemohl dát kvalifikovaný souhlas k užití, protože nebyl pravdivě informován o složení výrobku, byl donucován na základě ztráty zaměstnání a občanských svobod k užití experimentálního roztoku, jenž se ukázal být smrtícím koktejlem jedů, který nemůže přežít.
  3, Trestného činu vlastizrady § 309 svrchu uvedeného zákona
  4, Trestných činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou § 248 – § 267, tím, že přivedla nezákonnými a účelovými restrikcemi 90% turistického ruchu, 80% pohostinství a 75% retailových obchodů ke krachu a nadržovala nadnárodním řetězcům.
  5, Trestných činů proti životnímu prostředí § 293-308, kdy souhlasí s rozprašováním látek CHEMTRAILS pod programem stínění proti UV záření, čímž je rozprašován na území ČR hliník, kobalt, rtut´, baryum, radiaktivní prvky Rutenium, Thorium, Cesium, Stroncium, dále železo, olovo, Titan, Lithium, plísně, viry a jiné patogeny.

  Tak co s tím uděláme ?!? Bude to dál pokračovat ??? Druhá je tečka, ale ne! 6 nebude stačit, a víte co? 6 minimálně 2x za rok ne? Doživotně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů