Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře

Ve zkratce...

Otevřená výzva všem českým právníkům a České advokátní komoře.
Facebook
Telegram
VK

Výzvu si můžete v PDF stáhnout ZDE

Česká ADVOKÁTNÍ komora

Kaňkův palác (hlavní budova)

Národní 16

110 00 Praha 1

Pobočka ČAK Brno – Kleinův palác

Nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

V Praze dne 01.12.2021

Vážení zastánci práva,

Vážení ochránci právního státu,

Vážené právničky a vážení právníci,

na stránkách Vaší České advokátní komory se nachází projekt „Advokáti proti totalitě“. V rámci této virtuální výstavy je nám zde představována desítka Vašich advokátů, kteří se neváhali postavit proti totalitě. Dnešní doba bohužel opět s sebou nese rysy ztráty lidských práv a svobod a naše společnost se nikoliv pomalu, ale velmi rychle překlápí do zatím nejhorší formy totality, tzv. online technokracie pomocí uměle a mediálně vyvolané zdravotnické diktatury.

Namátkově Vám níže vyjmenujeme několik elementárních rysů, jakými jsou zejména zcela neakceptovatelné diskriminační zásahy do lidských práv a svobod všech občanů ČR vládními mimořádnými opatřeními, u nichž je zcela bezprecedentně přenášena odpovědnost za jejich vymáhání na obyčejné občany, úředníky, zaměstnance, policisty, pracovníky hygienických stanic, lékaře a zdravotní personál, živnostníky, poskytovatele rozličných služeb, zaměstnavatele a další, neboť neznalost zákona, jak pochopitelně víte, NEOMLOUVÁ. Pikantní na celé záležitosti je, že tato vládní mimořádná opatření
a vyhlášení nouzových stavů jsou na konci jejich použití soudy různého typu rušeny jako nezákonná či nedostatečně odůvodněná, ačkoli nedostatečně odůvodněná znamená de-facto opět nezákonná. Namátkou vybíráme jen několik již soudem zrušených opatření vztahujících se k pandemii:

1) X 14.04.2021,8 Ao 1/2021, testování zaměstnanců,

2) X 22.04.2021, 6 Ao 11/2021, zákaz shromáždění, náboženských akcí
a omezení vstupu na schůze a do vnitřních prostor

3) X 11.05.2021, 3 Ao 3/2021, testování OSVČ neodůvodněné, důrazná výtka vůči odůvodňování

4) X 20.05.2021, 8 Ao 4/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje

5) X 21.05.2021, 6 Ao 22/2021, nezákonnost uzavření restaurací, výtka vůči zjevně nezákonným opatřením

6) X 27.05.2021,7 Ao 6/2021, neodůvodněný příkaz nosit respirátor

7) X 28.05.2021, 8 Ao 14/2021, neodůvodněný zákaz vleků a lanovek

8) X 01.06.2021, 8 Ao 11/2021, nezákonnost uzavření restaurací

9) X 02.06.2021, 10 Ao 2/2021, nezákonnost zavření mateřských
a základních škol

10) X 03.06.2021,9 Ao 3/2021, nezákonnost zavření mateřských a základních škol

11) X 09.06.2021, 8 Ao 15/2021, nezákonnost zavření sportovišť, posiloven
a fitness center

12) X 11.06.2021, 10 Ao 12/2021, neodůvodněný příkaz nosit respirátor, mechanické kopírování odůvodnění

13) X 16.06.2021, 9 Ao 7/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje

14) X 16.06.2021, 9 Ao 11/2021, nezákonnost zavření provozoven služeb

15) X 17.06.2021,4 Ao 1/2021, nezákonnost zavření mateřských škol, chybné čtení § 69 odst. 1 písm. b

16) X 17.06.2021, 6 Ao 24/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje

17) X 22.06.2021,2 Ao 3/2021, nezákonnost rotační výuky základních škol

18) X 22.06.2021, 8 Ao 6/2021, nezákonnost omezení maloobchodu zákazem přítomnosti lidí

19) X 23.06.2021, 8 Ao 16/2021, nezákonnost zavření středních škol, ministr není diktátor

20) X 28.06.2021, 6 Ao 7/2021, testování zaměstnanců malých podniků neodůvodněné

21) X 28.06.2021, 6 Ao 6/2021, testování zaměstnanců malých podniků neodůvodněné

22) X 29.06.2021, 8 Ao 7/2021, nezákonnost omezení vstupu do prostor, účasti na schůzích a provozoven služeb X 30.06.2021,6 Ao 21/2021, diskriminace lidí s protilátkami

23) X 01.07.2021, 1 Ao 4/2021, nezákonné omezení lázeňské péče

24) X 01.07.2021, 1 Ao 5/2021, nezákonné omezení činností stravovacích služeb a ubytovacích zařízení

25) X 02.07.2021, 9 Ao 8/2021, nezákonná široká škála zákazů a omezení

26) X 22.07.2021, 2 Ao 2/2021, nezákonné omezení provozu dětských klubů a dětských volnočasových středisek

27) X 27.07.2021,8 Ao 17/2021, nezákonné nařízení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorech

28) X 29.07.2021,1 Ao 9/2021, nezákonné omezení lyžařských vleků
a lanových drah

29) X 30.07.2021, 5 Ao 25/2021, nezákonné nařízení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorech

30) X 13.08.2021, 6 Ao 19/2021, nezákonné omezení lázeňských
a rehabilitačních služeb

31) X 18.08.2021,1 Ao 3/2021, nezákonný zákaz provozu zařízení a služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním

32) X 18.08.2021, 1 Ao 8/2021, nezákonný zákaz přítomnosti osob v hernách a kasinech, diskotékách, hudebních a tanečních klubech

33) X 19.08.2021, 1 Ao 11/2021, nezákonné stanovení provozních podmínek stravovacích služeb

34) X 31.08.2021, 8 Ao 8/2021, nezákonné omezení provozu zoologických
a botanických zahrad

35) X 02.09.2021, 9 Ao 13/2021, nezákonné omezení vstupu do vnitřních prostor pouze pro osoby OTN

36) X 14.10.2021, 9 Ao 15/2021, nezákonné stanovení podmínek pobytu na dětských táborech

37) X 15.10.2021, 9 Ao 18/2021, nezákonné nařízení, že provozovatel ubytovacích služeb má kontrolovat splnění „zdravotních“ podmínek návštěvníků

38) X 15.10.2021, 9 Ao 17/2021, nezákonné nařízení, že provozovatel musí informovat zákazníky o pravidlech vstupu do provozovny

Jedná se zejména o útoky na ochranu soukromí, omezování volnosti pohybu, omezování svobodného podnikání, nadřazení práva ochrany skupiny nad právy ochrany jednotlivce apod.

Ekonomický i mocenský střet zájmů, pro který by měl být trestně stíhán nejeden propagátor a politik prosazující různá nezákonná vládní opatření, a stejně tak jako tzv. dobrovolně povinné očkování, které je prováděno bez kompletního informovaného souhlasu, protože očkování probíhá experimentální GMO látkou, kdy se nejedná podle definice vakcíny o vakcínu, ale spíše o genovou terapii. Tato má velmi zjednodušeně za následek donutit buňky produkovat toxický spike protein a vlastní zdravé buňky se tak stávají cílem likvidace vlastního imunitního systému, což má za následek bezpočet naprosto neakceptovatelných autoimunitních poruch a nežádoucích účinků.

To vše probíhá před Vašimi zraky za účasti nebývalého a bezprecedentního nátlaku, jakým je ztráta zaměstnání, ztráta služebního poměru či nemožnost běžné obživy z podnikání, odebírání licencí a vylučování z profesních komor, bez jejichž členství nejsou dotčení schopni vykonávat svoji profesi. Dalším aspektem je pak zavádění kontroly obyvatel pomocí naprosto logických nesmyslů např. tzv. Covid pasů, které mají být průkazem bezinfekčnosti, ačkoli bezinfekčnost ve své podstatě nikomu nezaručují, a naopak umožňují sledování a trasování občanů hygienickými stanicemi. K tomu přidejme NEZÁKONNOU cenzuru na sociálních sítích, různé samozvané organizace na ověřování faktů, jednoduché nálepkování těch, co šíří pravdu, za konspirátory
a dezinformátory, kdy nakonec všichni zjistíme, že jsou to právě vládní představitelé
a státní instituce, které se dopouští nezákonného jednání a konspirace vůči vlastním občanům, jejichž platy jsou placeny z našich daní. Nevěříte?

Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

MZČR na svých webových stránkách takto popisovalo „Dezinformace o Covid-19

Citujeme z obsahu uveřejněného na webových stránkách MZČR (bylo již staženo):

„Budu si moci vybrat, kterou vakcínou proti Covid-19 mě lékař naočkuje?

Přestože se nyní diskutuje o účinnosti jednotlivých vakcín, u všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a jakost. Registrační řízení u Evropské lékové agentury stále probíhá. Teprve u registrovaných vakcín budou stanovené indikace a kontraindikace. Každý by se měl také řídit doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový stav.“ konec citace.

MZČR takto uklidňovalo v rámci boje s dezinformacemi své občany, že teprve
až u registrovaných vakcín budou stanovené indikace a kontraindikace, a že každý by se měl také řídit doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav.

  • očkování probíhá anonymně na nádražích, v obchodních centrech a velkých anonymních očkovacích centrech bez znalosti celkového zdravotního stavu, bez kompletního informovaného souhlasu a zcela bezprecedentně pod nátlakem a v některých případech i za úplatu!

Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

 

Citujeme dále z obsahu uveřejněného na webových stránkách MZČR (bylo již staženo):

„Očkování jako totalitní nástroj

Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování proti Covid.19 je vydávané za povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví ČR plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají odebírány základní lidská práva a svobody.“ konec citace.

MZČR se takto vyjadřovalo o zavádění očkovacích pasů. Asi není sporu, že původní dezinformace a konspirace se již dnes stává velmi tvrdou realitou, která dolehne i na Vás, Vaše rodiny, děti, přátele, kolegy a známé.

Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Citujeme dále z obsahu uveřejněného na webových stránkách MZČR (bylo již staženo):

„Má očkování význam pro ty, co nemoc prodělali?

Určitě! Tzv. post infekční imunita není celoživotní ani dlouhodobá. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější. K zastavení šíření Covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním. Samovolné promoření by mělo za následek velké množství obětí, ve hře by byla i neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.“ konec citace.

MZČR nám tedy tvrdilo, že je potřeba dosáhnout imunizace 60-70 % a nyní již tato procenta podle všeho nestačí a MZČR zcela nezákonně formou apartheidu „pomalu, ale jistě“ rozjíždí hon na neočkované, a pokračuje vesele v nezákonném rozdělování společnosti za situace bezprecedentního porušování Norimberského kodexu, a to rovnou ve všech jeho deseti bodech.

Ukazuje se, že samovolné promoření bylo daleko efektivnější cestou. Pokud se podíváme na situaci v Gibraltaru, v Izraeli, nebo v UK, kde je proočkovanost velmi vysoká, nevypadá to na to, že by očkování zabránilo velkému množství obětí,
a snižovalo riziko hospitalizací, kdy v těchto opravdu velmi proočkovaných zemích se k tomu navíc přidává neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému. Takže vakcína nefunguje, anebo, a to je ta horší varianta, funguje přesně tak, jak si její propagátoři přejí. To se přece musí zastavit, to se přece musí nejdříve vyšetřit.

Pokud k tomu přičteme, hlásání jen té jediné pravdy z veřejnoprávních médií (propaganda) a znemožnění jakékoliv diskuze se skupinami obyvatel, které mají jiné názory a jejich následné ostrakizace, nemělo by Vám uniknout, že se zcela evidentně jedná o totalitní praktiky, a svým neutrálním a neaktivním postojem tak jen nečinně přihlížíte, a napomáháte tvorbě totalitní diktatury a likvidaci základních lidských práv
a svobod. Vašim dětem, a dětem Vašich dětí připravujete velmi neveselou budoucnost, pokud vůbec nějakou budou mít. Jistě se shodneme na tom, že by bylo velmi nepříjemné, aby to historicky bylo posuzováno jako hanebné, ostudné a amorální. Co tedy můžeme společně udělat proto, aby se tomu tak nestalo?

Jistě již máte nějaké své osobní zkušenosti, a jen si zřejmě stále ještě neuvědomujete, že současný stav společnosti není normální, protože i Vy jste přece u soudů museli také pracovat v rouškách/respirátorech. I vy musíte snad už vědět, že Vás ve většině případů to, co se prodává na českém / evropském trhu před viry neochrání ( podívejte se). Dlouhodobým nošením respirátorů, nejen že si významně snižujete přísun kyslíku, ale startujete tím tak velmi pravděpodobně ve svém těle rakovinotvorné procesy a logicky si ještě navíc tzv. zanášíte svůj plicní strom různými bakteriemi, stafylokoky apod. Určitě i Vy se testujete, ačkoliv se cítíte naprosto zdrávi. Pojem zdravý člověk se najednou vytratil. Na rozdíl od zdravotníků, učitelů, vojáků a dalších členů IZS na Vás jako na skupinu zatím nebyl vyvinut přímý nátlak k očkování. Očkuje se látkami, jejíž složení neznají ani sami lékaři. V případě vedlejších účinků tedy nevědí, jak poškozeným pomoci. Takové očkovací látky bez dlouhodobého testování jsou označovány neprávem za „bezpečné.“

Také není normální stav, kdy Nejvyšší správní soud opakovaně ruší jedno nařízení vlády za druhým, a vláda rozhodnutí tohoto soudu opakovaně a opakovaně nerespektuje. Není normální, že státní zastupitelství odkládá měsíc po zahájení pandemie zcela zásadní trestní oznámení, které již tenkrát popisovalo záležitosti, které dnes jen velmi pomalu dochází těm, co se začali o geopolitickou situaci ovlivňující i dění u nás v ČR skutečně zajímat. Pokud by státní zastupitelství trestní oznámení prošetřilo včas, a to velmi důsledně, kolik životů by se zachránilo? Kolik finančních prostředků by se ušetřilo? Kolik podnikatelů by nezkrachovalo?

Stejně tak není normální, aby z 97 organizačních složek státního zastupitelství, z 1235 jmenovitě adresovaných a oslovených státních zástupců v ČR se ani jeden nezaobíral námi podaným trestním oznámením doplněným o veřejnou výzvu ve smyslu prošetření všech námi uvedených podezření a doložených expertních zpráv světových vědců, virologů a mikrobiologů.

Ptáme se tedy, zda ještě stále existuje právní stát ČR?

Chtěli bychom Vás tímto vyzvat, jako obyčejní občané, zejména pro dobrou budoucnost našich dětí, jako muži a otcové, ženy a matky, abyste se zamysleli nad současnou společenskou situací. Pokud Vám není lhostejná budoucnost naší společnosti, tedy i Vaše vlastní a Vaší rodiny, přidejte se prostřednictvím emailu do uzavřeného diskuzního fóra, v němž můžeme společně najít cestu ze současného neutěšeného stavu práva, soudnictví, a tedy celé společnosti. Spolupracujte velmi aktivně s Policií ČR, Armádou ČR, stejně tak jako s vybranými státními zástupci, jichž si velmi vážíte pro jejich etiku, morálku a čest.

Obáváme se, že času nám všem mnoho nezbývá. V nesvobodné společnosti, kde jednotlivci ztratili svá práva, budou v budoucnosti Vaší prací jen monstrprocesy se zločinci, kteří neměli správně nasazenou roušku, odmítli se testovat, nebo se vyhýbali povinnému očkování ukrýváním se v lese. Nemluvě o tom, že i Vy sami se můžete stát občany bez práv, až odmítnete jednu z mnoha teček.

V Praze dne 01.12.2021

David FORMÁNEK, nar. 21. 03. 1994

Za Iniciativu Kulový Blesk dále také Radek PECH, Mgr. Milena MÍČOVÁ, MUDr. Marek OBRTEL

PS: PROSÍME, přidejte se k lékařům, kteří se nebojí mít pochybnosti, kteří se nebojí varovat před syndromem kolektivního myšlení a vyzvat odpovědné orgány k uplatňování principu předběžné opatrnosti. Důkazů pro uplatnění těchto principů je již více než dost.

PROMO 1

Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

PROMO 2

Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

 

Vysílání se zúčastnilo mnoho hostů z řad lékařů, advokátů, politiků a osobností ze společenského života.

Pevně věříme, že přes stále více se rozšiřující bezohledné společenské, politické
i ekonomické postoje vlády, východisko existuje.

00:00:00 – Aleš Svoboda – úvod

00:07:13 – JUDr. Jindřich Rajchl

00:44:07 – MUDr. Anna Urbanová

01:15:34 – MUDr. Jan Hnízdil

01:45:22 – MUDr. Marek Zeman

02:19:32 – Petr Štěpánek

02:28:24 – MUDr. Marek Obrtel

03:09:53 – MUDr. Monika Waksmundská

03:35:10 – MUDr. Karen Pumrová

03:59:45 – Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová

04:20:03 – Petr Žantovský

04:40:38 – Ing. Vít Syrový

04:53:44 – Ing. Jan Michael Kubín

05:05:40 – Mgr. Libor Vondráček

05:20:21 – PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

05:28:50 – Jiří Sapeta

05:40:00 – Antonín Baudyš

05:54:37 – PhDr. Josef Skála, CSc.

06:08:38 – Ing. Tomáš Raždík

06:17:18 – Adam Bartoš

06:38:23 – Karel Janeček

06:54:38 – Daniel Solis

07:15:16 – Michal Brand

07:20:58 – Edita Dvořáková

07:30:30 – Lukáš Hlavica – TGM

07:41:42 – Aleš Svoboda – závěr

Otevřená výzva právníkům a České advokátní komoře • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

4 komentáře

  1. Ano, piseme o reakcich druhych, ale ne o svych. Jak Vy, ja.. jsme vyresili tuhle valku, tedy konflikt, volbu, v sobe?
    V tom dlouhem stesku.. chybi otazka, komu to slouzi! Tisice prumerne placenych kriminalistu se hodiny „pachti“ za jedinou vrazdou…? „Pitbulove nepusti“ viz smysleny Colombo. A v tomto? Ted jsem dal podnet Otevreme cesko, „neslysi na to“Zlaty spendlik ani jine.., ze spravni zaloba poslancu SPD je malo. Chybi jiz zaloba, podnet, na ohrozeni bezpecnosti obcanu republiky v zajmu cizi mocnosti. Neodpovedeli na to!! Kde jsou instituce: ceska lekarska a pravni komora, hygiena, statni zdravotni ustav, ombudsman? Kde je bezpecnostni inf. sluzba, a slavne rozvedky? Kde jsem ja? Kdyz neumim zachranit ani sveho bratra, a nakonec ani sebe, ze mi, nam jde o zivot. Za protektoratu byli lide v odboji, za socializmu to jiz neumeli jen utikali.., a dnes? Chceme demokraticky protestovat a diskutovat. Prvni“tezkodenec“ nas s radosti na pokyn drive Strougala, dnes Hamacka rad „odstreli“! Uz jsme ztratili schopnost bojovat o svobodu, ted i o zdravi. Ukazujeme to jiz, nejsme ani svobodni a ani zdravi. Skutecne zdravi je nejen fyzicke a psychicke, ale i duchovni. Chybi li duchovni o zdravi nejde. A takovi“neuzdravime“ nepomuzeme ani sobe, natoz jinym. Libi se nam, ze alespon vrcholovi sportovci, bavici typu Krause atd. v Tv budi zdani normality, chceme zdani svobodnych voleb, demokraticke vlady. Sarlatani tu „hykaji“ o Velkych resetech, pomoci od nadprirozena. Znovu! My jsme svet!, a svet je nami. Jaci jsme my, takovy je svet. Zaujimame postoje!, nestojime! K. Kryl.

    1. Dobrý den. Obávám se, že po dobrém to nepůjde. Doba diskusí a přesvědčování je pryč. Zlo jsme nechali vyrůst. Musíme být vidět, musíme být slyšet. Také by bylo fajn občanům vysvětlit, že nás schválně rozdělili na příznivce a odmítače. Rozdělit rodiny, společnost to je strategie jak si na konci podmanit všechny a zotročit je. Vždyt očkovaní slibované výhody již ztrácejí a stejně skončí s rouškou na hubě ,budou muset každý půlrok do sebe nechat píchat jedovatý roztok a pokud budou protestovat, skončí v plynových komorách jako ostatní nepřizpůsobiví., pokud tedy přežijí to věčné opíchávání. Stát se snaží rozsévat strach a zmatek. Tv Nova a čt 24 lže a manipuluje s pravdou. viz informace o neustálých útocích na doktory ,sestry členy vlády, a mezi řádky poukazují na neočkované. Dokonce za celou pandemii a umírání mohou .Podle mě chtějí povolat armádu, vyhlásit nebezpečí, stav války a to potom můžou rychle změnit ústavu a možná i zatýkat a střílet. P. Babiš chce založit ministerstvo pravdy a rozhodovat o tom co pravda je a co ne. Celá tato situace kopíruje situaci s židy v před zvolením Hitlera kancléřem v nacistickém Německu. Pojďme do ulic, pišme trestná oznámení, zakládejme odbojové skupiny a hrrrrr na ně. T.T.Samson Just ps Už zase ryjeme držkou v zemi Karle Kryle

      1. Ještě k tomu,odboji.Nazvěme to raději aktivní odpor.To je jen poznámka pro STB a donašeče.T.T.Samson.Just

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů