Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie

Ve zkratce...

V tomto zásadním videu od kanadské Covid Care Alliance se dozvíme, jak Pfizer manipuloval své obě studie a zjistíme, že údaje z vlastní šestiměsíční zprávy společnosti Pfizer o covid očkování ukazují, že ve skupině s očkováním dochází k většímu počtu onemocnění a úmrtí než ve skupině s placebem. Navíc špatná koncepce studie, chybějící údaje, nedostatečně silné studie, pasivní sledování a další. Více ve videu.
Facebook
Telegram
VK

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 16. prosince 2021

Video prezentace v PDF verzi v angličtině ZDE

Přepis:

Pfizer očkování proti covidu-19 a proč způsobují více škody než užitku. Jsme kanadská aliance za covid péči a spojujeme více jak 500 kanadských nezávislých lékařů, vědců a zdravotníků. Jsme zavázaní poskytování kvalitních a vyvážených informací založených na důkazech o covidu-19, abychom mohli snížit počet hospitalizací, zachránit životy a naši zemi bezpečně a co nejrychleji vrátit do normálu. Podporujeme vztah mezi lékařem a pacientem, péči uzpůsobenou osobním potřebám, informovaný souhlas, možnosti léčby, volnou a otevřenou vědeckou debatu a bezpečné a efektivní vakcíny. Začneme s nejdůležitějším předpokladem v medicíně.

Zaprvé nezpůsobuj újmu. Federální, provinční a komunální vlády v Kanadě mají zodpovědnost chránit zdraví Kanaďanů a také naši Listinu základních práv a svobod. Jakékoliv lékařské zásahy schválené ministerstvem zdravotnictví musí být nejprve prokazatelně bezpečné. Náležitá pečlivost ve výzkumu, společně s dodržováním platných protokolů jako je vztah mezi lékařem a pacientem, informovaný souhlas a vědecké zkoumání je nezbytné v souvislosti s tou zodpovědností.

Odchýlit se od těchto praktik, způsobit újmu a neodhalovat rizika újmy je přinejlepším nedbalé. Je důležité pochopit hierarchii vědeckých důkazů. Když jde o to prokázat, že je něco bezpečné nebo škodlivé, musíte se spoléhat na nejlepší důkazy. Jak vidíte v tabulce napravo, randomizovaná kontrolovaná studie je důkaz úrovně 1.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Jde o nejvyšší formu důkazů. Je považovaná za zlatý standard a je jediný způsob, jak prokázat, že je něco pravda. Modely, o kterých jsme během pandemie hodně slyšeli, jsou vlastně nejnižší formou důkazů.

Úroveň 5 nebo níže, jelikož jsou považovány za expertní názory nebo spekulace. Vládní nařízení a postupy by vždy měly být prováděny podle nejvyšší dostupné formy důkazů, což je úroveň 1. Zaprvé si povíme o původní z studii Pfizeru, která vyšla 31. prosince 2020. Byla publikována v časopise New England Journal of Medicine a ukázala dva měsíce dat o bezpečnosti a účinnosti. Popisuje, jak studie začala, s více jak 43 tisíci lidmi, kteří byli rozděleni do léčebné a kontrolní skupiny, a jak je sledovali 2 měsíce, aby zjistili, kdo onemocní covidem-19. Zpráva tvrdí, že očkování je bezpečné a prokázalo 95% účinnost sedm dní po druhé dávce.

Ale těch 95 % je ve skutečnosti relativní snížení rizika. Absolutní snížení rizika bylo pouze 0,84 %. Moc lidí nezná rozdíl mezi relativním a absolutním snížením rizika, takže vám ukážeme, co to znamená. Pfizer uvedl, že vakcína ukazuje 95% účinnost. To zní, že vám nabízí 95% ochranu, že? Tohle ale není to, co to číslo znamená. Těch 95 % souvisí s relativním snížením rizika. Ale neříká vám, jak moc očkování sníží vaše celkové riziko. K tomu potřebujeme absolutní snížení rizika. Ve studii Pfizeru 8 z 18 198 lidí, kteří dostali vakcínu, se nakazili covidem-19. V neočkované placebo skupině se covidem nakazilo 162 lidí, což znamená, že i bez vakcíny bylo riziko onemocnění covidem extrémně nízké na úrovni 0,88 %, které vakcína pak snížila na 0,04 %. Takže čistý přínos neboli absolutní snížení rizika, které vám nabízí s Pfizer očkováním, je 0,84 %.

A to číslo 95 %? To souvisí s relativním rozdílem mezi 0,88 a 0,04 procent. Tomu říkají 95% relativní snížení rizika. A o relativním snížení rizika se ví, že jde o zavádějící číslo, což je důvod, proč FDA doporučuje používání absolutního snížení rizika. Což nadnáší otázku – kolik lidí by si vzalo covid vakcíny, kdyby věděli, že nabízí přínos menší než 1 %. Takže to první, co je třeba pochopit o tom, jak Pfizer vedl tuto studii, je to, že nešla podle jejich uvedeného plánu. Byla tam očkovaná a placebo skupina, kdy v každé bylo kolem 21 tisíc účastníků. A testy třetí fáze zahájili v červenci 2020. Studie byla zaslepená, což znamená, že účastníci nevěděli, v jaké jsou skupině. Tato zaslepená studie měla pokračovat tři roky až do 2. května 2023. To by označilo konec 3. fáze klinické studie. V tu dobu by se studie odslepila, což znamená, že placebo skupině by se nabídlo očkování, pokud by o to stáli. To se ale nestalo.

Poté, co nashromáždili a zveřejnili pouze 2 měsíce dat ze studie, Pfizer studii odslepil, což znamená, že všem z placebo a očkované skupiny řekli, v jaké skupině byli a placebo účastníkům nabídli možnost se přesunout do očkované skupiny. Většina z nich tu nabídku přijala a drtivá většina lidí z placebo skupiny se přesunula do očkované skupiny. To znamená, že na začátku roku 2021 už nebyla žádná kontrolovaná skupina, se kterou by šlo porovnat očkovanou skupinu, což znamená, že po zbytek studie není způsob, jak vyhodnotit dlouhodobu efektivitu nebo bezpečnost. Teď se přesuneme k datům Pfizeru za šest měsíců, které vyšly 15. září 2021. Tato zpráva uvádí 91,3% účinnost, což znamená, že očkovaná skupina ukázala snížení pozitivních případů v porovnání s placebo skupinou, ale šokující fakt je, že očkovaná skupina také ukázala nárůst onemocnění a úmrtí. Tohle je problém, protože snížení počtu případů nemá žádný přínos, pokud je to za cenu nárůstu onemocnění a úmrtí.

Nejprve se podívejme na nárůst onemocnění v datech studie Pfizeru. Napravo vidíte míru účinnosti Pfizeru, kterou ve své zprávě velmi hrdě prezentují. Ukazuje snížení pozitivních případů o 91 % ve prospěch očkovací skupiny studie. Nalevo vidíme tabulku ukazující nepříznivé události. V samotné zprávě ji nenajdete, ale musíte se prohrabat dodatky, abyste ji našli. V PDF verzi této prezentace jsme zahrnuli odkaz. Tato tabulka je dost znepokojující, protože jestli si pamatujete, o očkování se tvrdilo, že sníží počet onemocnění a hospitalizací, přesto tady vidíme, že očkovací skupina ukazuje nárůst nepříznivých událostí v téměř každé kategorii. Například když se podíváte na související nepříznivé události, což jsou události, o kterých vyšetřovatelé usoudili, že jsou způsobeny testovaným produktem, tak v očkovací skupině jich bylo přes 5000 a něco málo nad tisíc v placebo skupině.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

To je 300% nárůst pro ty očkované. A když se podíváme na těžké vedlejší události, což jsou věci, které výrazně naruší normální denní fungování, došlo k 75% nárůstu. A když se podíváme na vážné nepříznivé události, což je cokoliv, co zahrnuje návštěvu pohotovosti, nemocnice nebo jakékoliv dlouhodobé vedlejší účinky, v očkované skupině došlo k 10% nárůstu. Ve skutečnosti tady vidíme důkazy úrovně 1, z randomizované kontrolované studie, že Pfizer očkování zvyšuje počet onemocnění, než aby ho snižovalo. Tohle je opak toho, co vlády potřebují, aby očkování dělalo, a znamená to, že nedokázaly prokázat, že tyto vakcíny jsou bezpečné. Nezáleží na tom, jestli snížíte počet případů, pokud lidi ohrožujete tím, že jsou více nemocní než bez očkování. Nejen, že očkování zvyšuje riziko onemocnění, ale také zvyšuje riziko úmrtí. Nalevo vidíte tabulku ukazující úmrtí a příčiny úmrtí, ke kterým došlo před odslepením, což znamená úmrtí, ke kterým došlo v prvních 2 měsících studie.

Jelikož se tvrdilo, že vakcíny mají chránit před úmrtím, očekávali byste snížení počtu úmrtí v očkovací skupině, ale ve skutečnosti je jejich počet úmrtí trochu vyšší, a to 15 úmrtí v očkovací skupině oproti 14 v placebo skupině. To už teď vypadá pro Pfizer očkování špatně, ale ještě se to zhorší měsíce po odslepení, kdy účastníci placebo skupiny začali přecházet a nechali se očkovat, protože dalších 5 lidí zemřelo a všichni byli očkováni. Pfizer nedal do tabulky tato úmrtí jako ostatní. Našli jsme je zahrabané v textu zprávy. Tři lidé, co původně byli v očkovací skupině, a dva lidi, kteří byli původně v placebo skupině, ale přešli a vzali si očkování, zemřeli. To nám celkem dává 20 úmrtí v očkovací skupině oproti 14 v placebo skupině. Tento nárůst úmrtí je důkaz o újmě úrovně 1, protože pochází z randomizované kontrolované studie. A znovu, tyto studie měly prokázat, že očkování je bezpečné, ale nestalo se tak. Namísto prokázaly, že očkování způsobuje újmu, včetně úmrtí. A to, jaké typy úmrtí zde vidíme, je také znepokojující.

Akvamarínovou barvou vidíte zvýrazněná tři úmrtí připsaná covidu-19.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Jedno bylo v očkovací skupině oproti dvěma v placebo skupině. To vypadá jako snížení úmrtí na covid-19, ale když se podíváte na kardiovaskulární události v červené, uvidíte, že celkem došlo ke 14 úmrtím s více jak dvakrát tolik v očkovací skupině. V tuto chvíli se musíme ptát, co se pokazilo, a když se podíváte na navržení a provedení studie, zjistíte, jak se to může stát. Neschopnost se řídit zavedenými vysoce kvalitními protokoly pro bezpečnost a účinnost, byla zřejmá hned na začátku. Pfizer se neřídil zavedenými protokoly pro vývoj vakcín. Vývoj vakcín normálně vypadá následovně. Máme časovou linii 10 let a jak vidíte, klíčovým faktorem je bezpečnost. Ve vzácných případech lze vakcínu vyvinout už za 5 let, ale stále je hodně času věnováno bezpečnosti. V případě covid očkování bylo vše provedeno za necelý rok. Testování na zvířatech se přeskočilo, fáze 2 a 3 se spojily a po dvou měsících spojených fází 2 a 3 se autorizovalo nouzové použití. Studie byla odslepena a začalo se očkovat. Slyšeli jsme opakovaná tvrzení, že covid očkování nemusí být testováno, protože mRNA technologie už prošla rozsáhlým testováním, ale mRNA technologie je mechanismus přenosu, ne samotná očkovací látka.

To je jako říct, že protože jsme injekce v minulosti používali bezpečně, tak cokoliv podáváno injekčně je bezpečné. A naši vědci mají stále obavy z účinků samotného mechanismu přenosu mRNA. Jeden z problémů studie je zavádějící věková skupina. Věkové rozložení z hlediska lidí, které covid nejvíce ovlivňuje, se výrazně liší od věkového rozložení ve studii. Například když se podíváte na nejohroženější lidi z hlediska úmrtí na covid, uvidíte, že 85 % z nich má nad 75 let. Ale když se podíváte na věkové skupiny ve studii Pfizeru, uvidíte, že pouze 4 % účastníků studie má nad 75 let. Tohle je tedy problém, protože při navrhování studie pro účinnost a bezpečnost potenciální léčby by zaměření mělo být na cílovou populaci, která by mohla mít největší přínos z té léčby. Pfizer ale namísto toho vybral účastníky z mladších věkových skupin, u kterých je a) potřeba po očkování méně pravděpodobná, u kterých je menší pravděpodobnost nepříznivé události během studie, a pravděpodobněji budou na vakcínu reagovat dobře, jelikož starší mají v porovnání s nimi slabší imunitu. Nejen, že nám ukazují zavádějící skupiny z hlediska věku, ale také z hlediska zdraví.

Očkovací látku testovali na mnohem zdravějších lidech než jsou ti, které covid-19 reálně nejvíce ovlivňuje. A reálný fakt je, že 95 % lidí, kteří zemřeli s covidem-19, měli alespoň jednu komorbiditu uvedenou jako příčinu úmrtí. A průměr je ve skutečnosti čtyři komorbidity, ale ve studii Pfizeru pouze 21 % účastníků mělo už existující onemocnění. Tohle má obrovské důsledky pro očkovací kampaň, protože se nám říká, že očkování je bezpečné, přesto mnoho zdravotních stavů… ve skutečnosti seznam o několika stranách v protokolech studie Pfizeru… bylo z testů vyloučeno. Vyloučili těhotné ženy, kojící ženy, lidi s alergiemi, s psychickými poruchami, lidi s oslabenou imunitou, lidi s krvácivími chorobami, lidi, kteří dříve testovali pozitivně na covid-19, lidi, kteří v poslední době brali steroidy na předpis, atd. Takže nejsou žádná data k prokázání bezpečnosti očkování pro tyto lidi, a přesto tito lidé nebyli vyloučeni z nařízení a vakcinačních pasů. Říká se jim, že je bezpečné se očkovat, i když nebylo prokázáno, že je to pro ně bezpečné.

Tyto vakcíny byly testovány na zdravých lidech a pak okamžitě byly podány nejslabším členům naší společnosti. Starým lidem a těm s několika nemocemi. To je jak nevědecké tak neetické a nejspíše to přispělo k nárůstu covid úmrtí a celkové úmrtnosti. Pfizer také pro svoji studii použil neadekvátní kontrolní skupiny. Studie pozorovala pouze dvě skupiny. Nevystavené (covidu) a očkované, takže ti, co nikdy neměli covid a dostali očkování, a pak nevystavení a neočkovaní. Lidé, kteří nikdy neměli covid a nedostali očkování. To byly dvě skupiny, které sledovali, ale to bylo omezené a neposkytnulo potřebné informace. Měli také zahrnout vystavené a očkované a vystavené a neočkované.

Musíme vědět, jestli je pro zotavené z covidu bezpečné se očkovat. Musíme vědět, co to udělá s efektivitou a také musíme vědět, jak si očkování vede v porovnání s přirozenou imunitou. Lidé, co covid prodělali, ale nejsou očkovaní. Přirozená imunita je standard, se kterým by se očkování mělo porovnávat, a fakt, že se tomu srovnání vyhnuli, ukazuje, že si nebyli jistí, že výsledek bude hrát v jejich prospěch. Studie Pfizeru také používala málo kvalitní bezpečnostní vědu, protože nesledovali biomarkery. Existuje skvělá studie z Toxicology Reports, a v PDF verzi této prezentace je na ni odkaz, s názvem „Proč očkujeme děti proti covidu-19?“ Autoři mluví o tom, že zatímco studie Pfizeru zkoumala protilátky a kontrolovala nepříznivé události z hlediska příznaků, netestovala nepříznivé události na subklinické, tj. presymptomatické úrovni.

Tohle je důležité, protože příznaky a onemocnění jsou typicky koncovými body procesů, které se mohou projevit až za měsíce, roky nebo desetiletí. Věci se dost mohou pokazit, než se dostanete k příznakům. Například cukrovka nebo vysoký krevní tlak, kdy nemoc může být v dost pokročilé fázi, než se vyskytnou příznaky. Když už Pfizer dělal krevní testy na protilátky, jednoduše mohl sledovat biomarkery, které by byly prvními varovnými signály pro onemocnění způsobené očkováním. Vysoce kvalitní bezpečnostní věda by znamenalo, že před a po očkování měli testovat úrovně d-dimerů pro důkazy zvýšené srážlivosti. Několik našich lékařů si všimlo zvýšených hladin d-dimerů u očkovaných pacientů, co vykazovali příznaky podobné mrtvici, a v našem PDF je odkaz na video. Mohli také testovat markery pro zánět, poškození srdce, propustnost bariéry, hypoxii, predispozici k Alzheimerově chorobě, zvýšenou predispozici k autoimunitnímu onemocnění.

Tak jak autoři studie ukazují, mikrosraženiny způsobené očkováním, které nevyvolaly pozorovatelné příznaky, by mohly zvýšit základní hranici pro trombotické onemocněni. To znamená, že i když jste teď nemuseli zažít nepříznivou událost, může vám to způsobit nemoc příští rok nebo o rok později. Jeden z největších problémů s touto studií je to, že byly použity špatné klinické koncové body. Pfizer se měl zaměřit na celkovou úmrtnost a nemocnost. Strach kolem covidu spočíval v tom, že a) bude zabíjet lidi, nebo b) lidé budou nemocní. Takže jakákoliv klinická studie covid vakcíny si měla položit otázku: Mají lidé s vakcínou méně onemocnění a úmrtí než ti bez vakcíny?

Onemocnění a úmrtí by mělo být klinickým koncovým bodem, a ne jen onemocnění a úmrtí s covidem-19, ale jakákoliv onemocnění a úmrtí, abychom se ujistili, že vakcíny nezpůsobují újmu. Tohle je známé, víme to už desítky let ze studií léků na rakovinu. Farmaceutické firmy nejprve použily klinický koncový bod, jestli lék zmenšil rakovinu, a pokud ano, nazvaly ho efektivní, ale jak se ukázalo, léky zabíjely nejen rakovinu, ale zabíjely pacienty, Firmy byly přinuceny změnit návrh svých studií a jako hlavní koncový bod zavedly celkovou úmrtnost, aby ukázaly, že lidé, co dostanou daný lék, žijí déle než ti bez léku.

Co se tedy v tomto případě mělo stát, po dokončení řádných prvních bezpečnostních fázích vývoje, je to, že si měli položit otázku: Mají lidé s vakcínou méně onemocnění a úmrtí než ti bez vakcíny? A pokud odpověď byla ano, měli přejít na dlouhodobé bezpečnostní studie. A pokud odpověď byla ne, měli se vrátit na začátek. To je vědecká metoda. Co se ale ve skutečnosti stalo, bez řádného dokončení prvních bezpečnostních fází vývoje, je to, že si položili otázku: Testují lidé s vakcínou pozitivně méně často než ti bez vakcíny?

A když odpověď byla ano, začali očkování globálně podávat. Vzhledem k návrhu studie nebyla šance, aby odpověď byla ne. Teď se přesuňme ke snížení míry šíření. I když se teď vakcinační pasy používají ke zamezení nebo snížení přenosu covidu-19, tento výsledek nebyl během studie vůbec zkoumán, takže je nepatřičné tyto schopnosti tomuto očkování připisovat. Nejsou žádné důkazy, že by snižovalo šíření onemocnění, a to ani nebyl jeden z koncových bodů studie. Přesuneme se k selháním v testování a subjektivnímu testování.

~ Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispění na jejich tvorbu přes formulář níže, děkuji ~

Studie Pfizeru netestovaly všechny účastníky na covid-19. Namísto toho svým vyšetřovatelům nařídili, aby testovali pouze ty s příznaky covidu-19 a pak nechali na jejich uvážení, jaké příznaky to jsou. To znamená, že asymptomatickou nákazu naprosto vynechali. A znamená to, že do studie byla zavedena vysoká míra subjektivity, protože vyšetřovatel má schopnost ovlivnit výsledky, tím, že rozhoduje, jestli se bude testovat nebo ne. Nedostatek objektivního a systematického testování činí výsledky nespolehlivé. Všichni účastníci měli být testováni. Ve studii chybí podstatná data, což je také znepokojující. Nejprve si znovu projděme koncové body. Pokud si pamatujete, koncový bod je potvrzený covid případ, a v původní studii, jejíž výsledky byly publikovány 31. prosince 2020, očkovaná skupina měla 8 případů a placebo skupina měla 162 případů. To znamenalo 95% relativní snížení rizika ve prospěch očkovací skupiny.

Ale když pracujete s tak malým počtem případů, jakákoliv změna by mohla významně ovlivnit výsledky, což nás přináší ke ztrátě počtů v návaznosti.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

To znamená, že přišli o kontakt s účastníky a nemohou potvrdit, jestli onemocněli, nebo jestli zemřeli. Neví to. Jak vidíte, v očkované skupině je 80 ztracených v návaznosti. To je 10x více než potvrzených covid případů v očkované skupině. Pokud významná část těch 80 byla pozitivních na covid-19, dramaticky by to změnilo výsledky. A to není to nejhorší, protože tam byly také podezřelé ale nepotvrzené případy. Tohle znamená, že tito lidé byli identifikováni jako symptomatičtí s covidem-19, ale nikdy na covid nebyli testováni. Pokud pamatujete, rozhodnutí o testování bylo na uvážení vyšetřovatele. Jestliže by jen malá část z nich byla pozitivní, výrazně by to ovlivnilo celkový výsledek.

Fakt, že ztracené počty v návaznosti a podezřelé ale nepotvrzené počty jsou vyšší, a zde dokonce výrazně vyšší, znamená to, že tato data a výsledky jsou nespolehlivé. Studie neměla být přijata. V normální vědecké praxi by se vrátili k hlubšímu zkoumání. Můžete říct, že byl také vysoký počet ztracených případů v návaznosti a podezřelých ale nepotvrzených případů v placebo skupině, ale i to mohlo výrazně změnit výsledek, a ukážeme vám proč. Tady vidíte potvrzené případy. Příznaky + PCR test.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

To nám dává 95% relativní snížení rizika. Vedle vpravo máme vyšší číslo podezřelých ale nepotvrzených případů, takže to jsou covid příznaky, ale bez PCR testu. Pokud budeme předpokládat, že všichni byli pozitivní na covid-19 a přidáme je k případům potvrzených testem, vidíme, že celkový počet pozitivních případů je v obou skupinách mnohem vyšší, kdy v placebo skupině je stále vyšší počet případů. Nicméně rozdíl v podílu mezi nimi se změnil a relativní snížení rizika je nyní pouze 19 %. Pamatujte, že Pfizer potřeboval 50% relativní snížení rizika, aby měl nárok na autorizaci pro nouzové použití. Teď si promluvme o studii dospívajících 12-15 let.

Očkování pro dospívající představuje jen riziko a žádný přínos. Studie byla nedostatečná, jelikož takto smalá studie spolehlivě neukáže riziko nepříznivých událostí. V této studii byla očkovaná skupina s počtem 1005 a nikdo z nich netestoval pozitivně na covid, a placebo skupina s počtem 978, kde 18 z nich testovalo pozitivně na covid. Pfizer tvrdil, že jde o skvělé výsledky, ale jelikož dospívající mají statisticky nulové riziko úmrtí na covid-19, a velmi nízké riziko vážného průběhu… New York Times v říjnu 2021 uvedl, že pro děti bez vážného zdravotního onemocnění je riziko vážného covidu tak malé, že je těžké ho kvantifikovat. Očkování pro ně představuje velmi malý přínos, ale představuje velmi reálné riziko nepříznivých událostí. Nicméně studie dospívajících nebyla navržena ke zjištění nepříznivých událostí, protože vážná nepříznivá událost včetně úmrtí, ke které by došlo jen u jednoho z 800 dětí, by se nemusela projevit ve vzorku čítajícího 1005 lidí. Ale v tomto případě se varovný signál projevil. Mezi očkovanými dospívajícími došlo alespoň k jedné vážné nepříznivé události. Její jméno je Maddie de Garayová.

Maddie je 12letá účastnice studie, která po druhé dávce očkování utrpěla vážnou reakci a během 24 hodin byla hospitalizovaná. Vyvinula se u ní gastroparéza, nevolnost, zvracení, kolísavý krevní tlak, ztráta paměti, nejasná mysl, bolesti hlavy, závratě, mdloby, záchvaty, verbální a motorické tiky, problémy s menstruací, ztráta citlivosti od pasu dolů, ztráta kontroly nad vyprazdňováním, a musela mít vyživovací trubici, protože přišla o schopnost jíst. Od té doby byla mnohokrát hospitalizovaná a posledních 10 měsíců je upoutaná na vozíček a krmena trubicí. Pfizer ve své zprávě FDA její poškození popsal jako „funkční bolesti břicha“. Níže je odkaz na zprávu Pfizeru.

Tohle je nehorázné. Rozhodně to otevírá možnost, že ostatní nepříznivé události byly potlačeny nebo překrouceny. Pokud jde o 5-11leté, očkování představuje nepřijatelné riziko pro jejich zdraví. Pfizer v této tabulce za použití prediktivního modelování uznává, že očkování u dětí způsobí myokarditidu (zánět srdce), viz. sloupce v červené, ale optimisticky tvrdí, že na tuto myokarditidu nebudou žádná úmrtí, viz. sloupec ve žluté.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Z jejich strany jde o spekulaci, což je nízká úroveň důkazu prediktivního modelu. Ale řekněme, že je to pravda, a žádná úmrtí nebudou. I tak není žádné opodstatnění způsobit dětem myokarditidu.

Mělo by zde platit pravidlo – nezpůsobit újmu. Ale vláda nyní normalizovala očekávání srdečních problémů z tohoto očkování mezi dětmi až to toho bodu, že nemocnice SickKids vydává brožury, jak ty problémy řešit. Způsob, jak je řešit, je tak, že jim nedáte produkty, které jim poškodí srdce, protože myokarditida je ve skutečnosti velmi vážná. Jde o nezvratné poškození srdce. Myokarditida je zánětlivý proces myokardu, což je srdeční sval. Vážná myokarditida oslabuje vaše srdce, takže zbytek vašeho těla nedostává dostatek krve. Ve vašem srdci se mohou vytvořit krevní sraženiny vedoucí k mrtvici či infarktu. A úmrtnost je ve věku 6,5 let až 20 %. Zatímco Pfizer může mít pravdu, že jejich očkování nemusí způsobit okamžité úmrtí, my tvrdíme, že šance 1 z 5 na úmrtí ve věku 6,5 let je pro děti jednoznačně nepřijatelné riziko.

Ale FDA říká, že je to přijatelné riziko pro děti. Ve skutečnosti opustili první princip – nezpůsob žádnou újmu. Pamatujte, že lékařské zásahy mají být prokazatelně bezpečné, než se začnou hromadně používat. Přesto dr. Eric Rubin, jeden z 18 členů poradního panelu FDA, hlasoval ve prospěch schválení očkování 5-11letých dětí, vlastně řekl opak a navrhl, že masové očkování je vhodný způsob, jak testovat nepříznivé události.

Dr. Rubin: Dokud vakcínu nezačneme masově používat, nedozvíme se, jak je bezpečná. Takto to prostě je. Takto jsme se dozvěděli o vzácných komplikacích ostatních vakcín. Jako v případě vakcíny proti rotarivu. Myslím si, že bychom měli hlasovat za její schválení.

Vypravěčka: Stojí za to uvést, že dr. Eric Rubin je vedoucí šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine, který publikoval studii Pfizeru. Inzerce léků na předpis přímo spotřebitelům je v Kanadě protizákonné. Přesto politici na všech úrovních vlády propagují očkování dětem za pomocí komiksů a maskotů. Tvrdí, že očkování je bezpečné, i když to data neprokazují. Kromě přiznání, že jejich očkování může způsobit myokarditidu, Pfizer ve své zprávě také přiznává, že jejich dlouhodobá data o účinnosti a bezpečnosti jsou omezená a že jejich studie nebyly navrženy k objevení vzácných vedlejších účinků. To je pravda, jelikož očkování bylo testováno pouze na cca 1500 dětech. Kolik rodičů to ví?

Kolik z nich by nechalo své děti očkovat, kdyby tohle věděli? Zákon o informovaném souhlasu říká, že by měli být, ale neděje se to. Britský medicínský časopis, jeden z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů na světě, zkritizoval Pfizer za vážné problémy v provedení jejich studií. 2. listopadu 2021 zveřejnili článek o svém vyšetřování Ventavie, což je jedna z výzkumných společností, kterou si Pfizer najal na provedení studií. Whistleblowerka v tomto článku je regionální ředitelka, která svoji společnost ohlásila na FDA za falzifikaci dat, odslepení účastníků, následovné nesledování a netestování účastníků, kteří oznámili příznaky, a za špatné označení vzorků. Několik dalších zaměstnanců podpořilo její zprávu. Navzdory tomu všemu ani Pfizer nebo FDA nezkontrolovali ani neprošetřili výzkumnou firmu.

Pfizer ve své přihlášce pro nouzové použití (EUA) tyto problémy neodhalil, a ve skutečnosti nyní najal stejnou výzkumnou firmu Ventavia k provedení čtyřech dalších klinických studií na covid-19. Není tedy překvapivé, že v šestiměsíční zprávě od Pfizeru vidíme tyto problémy. Pfizer v této zprávě také zmanipuloval svá data o účinnosti. Vzali výsledky ze své studie dospělých, která začala v červenci 2020, a pak do toho přimíchali výsledky ze studie 12-15letých dospívajících, navzdory tomu, že studie s dospívajícími začala o čtyři měsíce později. Jelikož se ví, že účinnost očkování časem klesá, tohle dalo číslům o účinnosti falešnou podporu. Účinnost pro tyto dvě skupiny se měla hlásit odděleně, ne jako jeden společný výsledek. Bez té podpory by míra účinnosti nejspíše klesla. Vraťme se k šestiměsíčním výsledkům ze začátku tohoto videa. Pamatujme, že výrobci léků jsou povinni mít tyto studie k prokázání bezpečnosti a účinnosti. Ale v případě této studie Pfizeru byly pozitivní případy covidu špatným klinickým koncovým bodem pro účinnost, jelikož jím mělo být onemocnění a úmrtí. Pfizer nejen nedokázal prokázat bezpečnost, vlastně prokázal újmu. To navzdory faktu, že se hodně snažili čísla prezentovat ve svůj prospěch testováním co nejméně faktorů a co nejméně často.

A to za použití mladších, zdravějších lidí, než kterým by očkování bylo ve výsledku podáno, pomocí malých skupin, atd. Navzdory tomuto všemu jejich data i tak prokázala způsobenou újmu. Můžeme si jen představovat, jak moc horší by to bylo, kdyby provedli řádnou studii, která by skutečně hledala způsobenou újmu. Nicméně újma tu je a je jasná. Jak se tato újma projevuje v reálném světě? Vlády nás ujišťují, že průběh očkování důkladně monitorují, a že když se vyskytnou problémy, najdou je. Ale je to pravda? Jak je monitorují?

Máme tu dva grafy.

Pfizer covid očkování způsobuje více škody než užitku, aneb jak Pfizer manipuloval své studie • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Ten nalevo představuje aktivní sledování a ten napravo představuje pasivní sledování. Je tu výrazný rozdíl mezi pasivním a aktivním sledováním nepříznivých událostí. V levém grafu vidíme příklady aktivního sledování ze studií. V prvním sloupci vidíme vyžádané nepříznivé události ze studie Pfizeru, kdy lidé dostali aplikaci a měli si vybrat z fixního seznamu, kterou z nepříznivých událostí v prvních sedmi dnech zažili. Téměř 80 % lidí něco ohlásilo. 5 % dokonce ohlásilo těžké vedlejší účinky. A třetí sloupec jsou nevyžádané události. Lidé měli hlásit jakékoliv vedlejší události v rámci měsíce.

A vidíme, že míra hlášení těchto nepříznivých události je kolem 30 %. Teď se přesuneme na graf vpravo, který představuje pasivní systém sledování, který používají vlády v USA, Kanadě a Británii. Vlády v našich zemích čekají na lékaře a jedince, aby jim hlásili nepříznivé události. Vláda v Kanadě nejen čeká, ale omezuje. V Kanadě je velmi těžké ohlásit nepříznivou událost po covid očkování. Lékař to musí provést ve vlastním čase a jde o složitý proces, a pak prochází několika úrovněmi schválení, než to vláda vůbec uvidí. A pak se rozhodnou, jestli to podle nich souviselo s očkováním. Výsledek je ten, že žádné nepříznivé události se neobjevují. Není logické si myslet, že očkování, které nepříznivou událost vyvolalo u 78 % účastníků studie nevyolalo téměř žádnou nepříznivou událost po zavedení masového očkování. Jde o to, že signál byl ztracen. Není to tak, že ty nepříznivé události zmizely, akorát je neobjevujeme, protože je nehledáme. Ale některé signály se projevují. Stále více slyšíme o nárůstu srdečních problémů mezi mladými. Ministerstvo zdravotnictví Ontaria si je toho vědomo, jelikož o tom zveřejnilo zprávu, ale ve svých obavách se zdají být nestálí. Ministerstvo zdravotnictví v Ontariu 9. září 2021 doporučilo mladým mužům ve věku 18-24 let, aby se neočkovali Modernou kvůli riziku myokarditidy 1:5000.

Namísto toho navrhli očkování Pfizerem, které má riziko 1:28 000 vzniku myokarditidy. Ale Ontario už 8. května 2021 zastavilo očkování Astra Zenecou kvůli riziku 1:60 000 vzniku sraženin, což tehdy bylo považováno za příliš vysoké. Jejich priority jsou dost nestálé a tohle vše ukazuje mnohem více úmrtí v mnohem mladších lidech, než je normální. Podle všeho se to nejvíce projevuje mezi sportovci, kteří při svém cvičení dávají svému srdci hodně zabrat. Německý zpravodajský web vytvořil seznam více jak 75 známých případů kolapsu a i úmrtí sportovců v posledních 5 měsících. Odkaz na něj najdete v PDF verzi této prezentace. A izraelský zpravodajský web analyzoval řadu náhlých úmrtí na hřišti nebo během utkání členů mezinárodní fotbalové asociace FIFA. Průměrný počet náhlých úmrtí na hřišti v rámci FIFA za posledních 20 let bylo 4,2 ročně. Ale v roce 2021 došlo ke 21 úmrtím. Pětkrát více než je průměr. Tyto případy mají být vzácné, a nemůžeme ignorovat, že už vzácné nejsou.

Média: Student střední školy je v nemocnici po kolapsu na tenisovém kurtu. Nové informace o smrti středoškolského hráče fotbalu. Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval ke konci první poloviny. Místní komunita truchlí poté, co jeden z jejich středoškolsých fotbalistů zemřel. Fotbalista ze střední školy v Jižní Karolíně po kolapsu při tréninku zemřel. Hvězdný basketbalista zkolaboval na kurtu… varujeme vás, že záběry mohou být znepokojující.

Vypravěčka: To video ve skutečnosti pokračuje mnohem dál. Odkaz na něj máme v našem PDF. FDA 17. prosince 2021 zveřejnila první várku toho, co ve výsledku bude přes 300 tisíc stran, které jim soud nařídil zveřejnit, aby uspokojila žádost o svobodný přístup k informacím od skupiny Public Health and Medical Professionals for Transparency, kteří chtěli přístup k datům, na základě kterých FDA schválila covid očkování od Pfizeru. FDA jim je zpočátku nechtěla dát a požádala soud, aby na zveřejnění měla 50 let.

A není těžké zjistit proč. Protože zpráva o farmakovigilaci po uvedení na trh podaná FDA, ve které Pfizer sledoval reálné události v prvních dvou a půl měsících zavedení očkování, byla nesmírně znepokojující. V prvních dvou a půl měsících došlo k více jak 1200 úmrtím. Došlo k více jak 25 000 nepříznivým událostem nervové soustavy. V sekci „Obavy o bezpečnost“ Pfizer uvádí anafylaktický šok a zvýšenou nemoc spojenou s očkováním. Pouze tento dokument by měl být usvědčující pro jakoukoliv agenturu, která jej viděla a nazvala tohle očkování bezpečné. Teď se dostáváme ke značným důkazům o střetu zájmů. Pfizer vydělává miliardy. Jen v roce 2021 vydělal přes 33 miliard a v tuto chvíli nejspíše mnohem víc. Když motivací je tak astronomická suma peněz, dává smysl, aby se zajistila důsledná kontrola procesu a co nejvíce pojistek.

Protože jejich agenda není stejná jako naše. Jejich agenda jsou jejich akcionáři a celkový zisk, ne veřejné zdraví. Kdokoliv, kdo se podívá na historii Pfizeru, by věděl, že opatrnost je opodstatněná, protože Pfizer v rámci let byl obviněn z účasti na mnoha podvodech a zločineckých aktivitách, včetně lhaní k získání schválení pro srdeční chlopeň, která se zlomila a zabila stovky pacientů po celém světě. Za provádění klinických studií s africkými dětmi bez souhlasu jejich rodičů, kdy několik dětí poté zemřelo. Za podplácení lékařů, potlačování výzkumu, manipulování studií, zadržování informací, že jejich produkty způsobují rakovinu, za podvodný marketing a mnoho dalších věcí. Zaplatili miliardy… skutečné miliardy za pokuty a vyrovnání za své činy. Pokud si chcete sami pročíst podrobnosti, v PDF verzi si můžete projít odkazy.

Nikde není střet zájmů Pfizeru zřejmější než v autorech jejich zpráv. Na příkladu šestiměsíční zprávy vidíme, že 84 % autorů studie má střety zájmů. Buď jsou zaměstnaní Pfizerem nebo mají zaměstnání a akcie u Pfizeru, nebo dostali granty od Pfizeru, nebo byli Pfizerem najati jako poradci, nebo vedou klinické studie pro Pfizer. Z hlediska lidí, kteří neměli střety zájmů, bylo jich pouze pět, a mezi nimi nejsou žádní z hlavních autorů. Hlavní autor, korespondující autor a poslední autor mají všichni střety zájmů. Nejvíce šokující příklad střetu zájmů jsou dva zakladatelé BioNTechu, což je tým manžel a manželka, a kteří jsou také autoři této zprávy. Jen tito dva z očkování od Pfizeru utržili až 9 miliard dolarů. Další problém je, že CDC podle všeho redefinovalo význam vakcíny, aby vyhovoval politickým a farmaceutickým zájmům.

Definice vakcíny od CDC byla na jejich webu mnoho let před rokem 2021 a zněla: „Produkt, který stimuluje imunitní systém člověka k produkci imunity na specifické onemocnění a chrání tak člověka před tím onemocněním.“ Ale Rochelle Walensky, ředitelka CDC, 27. července 2021 v CNN přiznala, že covid vakcíny neposkytují imunitu, že neochrání lidi před onemocněním a ani nezabrání přenosu, a Joe Biden pak 8. srpna 2021 oznámil posilující dávky pro všechny Američany. O dva týdny později, 2. září 2021, CDC na svém webu změnilo definici vakcíny, která nyní zní: „Preparát, který se používá ke stimulaci tělesné imunitní reakce proti onemocněním.“

Takže… žádná zmínka o imunitě a žádná zmínka o ochraně proti onemocnění. Tohle vypadá jako podvod. A všimli jste si, že když mluvíme o produktu od Pfizeru, nepoužíváme slovo vakcína, ale očkování. To protože se stále řídíme správnou definicí vakcíny, což je něco, co poskytuje imunitu a ochranu proti onemocnění. Lidé často nedokážou uvěřit, že tyto věci, které říkáme, jsou pravdivé. Říkají: Pokud by to byla pravda, nehlásila by to média? Myslím si, že následující video na tu otázku odpovídá.

Média: Good Morning America vám přinesl Pfizer. CBS Health Watch sponzorováno Pfizerem. Anderson Cooper 360 vám přinesl Pfizer. ABC News Nightline vám přinesl Pfizer. Making a difference vám přinesl Pfizer. CNN tonight vám přinesl Pfizer. Earlystart vám přinesl Pfizer. Páteční večer na Erin Burnett OutFront vám přinesl Pfizer. Tento týden s Georgem Stephanopoulosem vám přinesl Pfizer. Tuto zprávu vám přinesl Pfizer. Dnešní odpočet ke královské svatbě vám přináší Pfizer. CBS Sports Update vám přinesl Pfizer. Tento pořad vám přinesl Pfizer. Tato část CBS This Morning byla sponzorována Pfizerem. O tom, jak najít skryté cukry ve stravě americké rodiny… sponzorováno Pfizerem.

Vypravěčka: Za tohle vše jsou ve výsledku zodpovědné naše vlády. Pfizer byl zproštěn odpovědnosti za škody v případě, že jejich očkování bude škodit nebo zabíjet, a pokud studie budou úspěšné, Pfizer vydělá miliardy. Žádný rozumný člověk by Pfizeru v takové situaci nedal volnou ruku. Namísto toho by zahájil důkladnou kontrolu a nutil všechny výrobce vakcín dodržovat nejvyšší vědecké standardy. To se ale neudělalo. Dle nás by se tohle očkování mělo okamžitě stáhnout. Je jasné, že Pfizer a agentury dohlížející na jejich studie se od začátku nedokázaly řídit vysoce kvalitními protokoly pro bezpečnost a účinnost. Představili jsme vám důkazy úrovně 1 o újmě z vlastních dat studie Pfizeru.

Jakákoliv vláda, která tohle očkování schválila, natož ho nařizuje, z dostupných dat vědela nebo měla vědět, že tohle očkování způsobí újmu občanům. Jakákoliv vláda, která tento lékařský zásah schválila pro své občany, se měla ujistit, že studie použila náležité klinické koncové body a vysoce kvalitní bezpečnostní vědu. A nakonec… jakýkoliv vládní pracovník, který tyto údaje má a nadále umožňuje svým občanům očkování toxickou látkou, je přinejlepším nedbalý. V PDF verzi poskytujeme odkazy na další doporučené články a videa. Pokud tohle sledujete a jste zděšeni, a ptáte se, co můžete udělat. Potřebujeme vás, abyste je hnali k zodpovědnosti.

Tyto důkazy jsou nástroj, který můžete použít. Představuje skutečnou příležitost hnát naše vůdce k zodpovědnosti, protože tohle není názor nebo model nebo důkazy, které je možné ignorovat. Jde o důkazy úrovně 1 z randomizované kontrolované studie, a tudíž má vysokou důkazní hodnotu. Žádám vás, abyste zavolali svým poslancům a abyste požádali o hodinové setkání, ideálně osobní, ale online bude také stačit. Během tohoto setkání jim pusťte tohle video a poskytněte jim PDF verzi. Položte jim otázky, jestli si byli vědomi všech problémů se studií Pfizeru. A co plánují teď udělat, když o tom ví. Ať souhlasí s navazujícím setkáním, kde se zavážou, že vám poskytnou odpověď.

Sdílejte tohle video s přáteli a rodinou. Uspořádejte společné sledování na Zoomu a promluvte si o tom. Pryč jsou dny, kdy můžeme tyto věci nechat na druhých lidech. Všichni tyto věci můžeme pochopit. Sdílejte tohle video a PDF na sociálních sítích, a u toho prosím použijte hashtag #CCCA a #VíceŠkodyNežUžitku, abychom to našli. Přihlašte si emailový odběr na stránce www.canadiancovidcarealliance.org a my vám budeme postupně zasílat dodatečné důkazy. Sledujte nás na sociálních sítích. Tento odkaz na náš linktree, který najdete v PDF verzi této prezentace, obsahuje odkazy na všechny naše sociální účty. Tato prezentace je dostupná v PDF a video formátu na našem webu www.canadiancovidcarealliance.org. Moc vám děkuji za sledování a poslech. A předem vám děkuji za šíření těchto informací. Pokud nebudeme spolupracovat, nemůžeme nic změnit.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

7 komentářů

 1. dlouhatánský text – všichni v tom „jedou“každý na jiné ůrovni – koronaviry jsou, byli a budou…makrokozmos a mikrokozmos – to je projev vědomím , ale ponejprv je Zdroj

 2. Clanek, se da jen“precist a stravit“ najednou, tj. treba za hodinu cteni. Ti lide s prupravou na tom“vysedeli“ hodiny a hodiny, mozna desitky? Presto, i po“zbeznem“ cteni: pri konfrontaci schvalovacich organu nasich nebo mezinarodnich pred soudy a arbitrazemi, s temito fakty nemusi dojit k predbeznym opatrenim soudů? Netvrdim, ptam se? A pomijim, ze clanek se zabyva az opatrenimi proti necemu.. co je? neni? prirodni viroza z rady tech, ktere tu jsou veky. Tedy je? neni? naplnena ucelovost“vytvoreni a sireni“ covid 19, a sars cov 2? A co rozdily mezi napadenim prirodnim a umelym virem, a rozpoznani toho? A tedy prirozene zvyseni imunity vs umele zvysene podanim mRNA “ krizmo“ s nutne s krizenymi ucinky. Napadeni umelymi viry se da pricist vetsina tezkych prubehu a smrti, i u tzv. zdravych. To jiz bylo v prubehu dvou let nekterymi studiemi naznaceno. Dokud to budou vyvijet, vc. mutaci, a rozsirovat po svete, da se mluvit o sireni modifikovanych viroz, pro vyvolani druhotnych ucinku, tedy cil ublizit? Tzv. vakcinace je opatreni s cilem neublizit?

 3. Věci okolo nás přestaly dávno dávat smysl. Pro mnohé z vás, stejně jako pro mne, je nepochybně mimo veškeré možné chápání skutečnost, že fialová vláda s naším ministrem s tečkou na čele, oživila antigenní testování.
  Podle nového opatření se tedy do karantén budou posílat (sice protiprávně, ale přece, koho to zajímá) na pět dnů lidé na základě pozitivního výsledku testu, který si vyšmrdlají občané sami sobě..

  Na druhou stranu je pozitivní, že teď už skutečně máme náš osud ve vlastních rukou – když nebudou pozitivní testy, nebude omokróón, nebude nic! Stát nám z nějakého zvláštního důvodu dal všechny trumfy. Chápete? A pokud ne, zamyslete se na chvíli.. Opravdu jich nevyužijete? Opravdu dopustíte, abyste ze svých dutin vykutali jakýsi pozitivní test? Proč? Protože to pak nedokážu to pochopit. Proč by jste si sami na sebe pletli oprátku?

  Nedokázal jsem ochránit lidi před ztrátou toho nejcennějšího – svobody. My už v „novém normálu“ žijeme, jen si to mnozí stále neuvědomují. Starý svět se nikdy nevrátí. Nedokázal jsem ochránit nejbližší členy v rodině, kteří uvěřili jedné verzi propagandy, lživé a prohnilé propagandě a stále ještě věří.

  Ale dokázal jsem ochránit to nejcennější, co na světě existuje. Vlastní rodinu a děti a na to jsem hrdý. Protože nic cennějšího, než děti nemáme a ty se musí chránit.

  Tyhle lži a manipulace už muší přestat a teď nám stát dává trumfy do vlastních rukou:

  Všichni zaměstnanci, rodiče dětí, nenechte se šikanovat a nezapomínejte = když se ničeho při testování nedotknete, test je VŽDY NEGATIVNÍ…Tz. stačí nakapat tu tekutinu na samotný test, bude vždy a pokaždé negaitvní.

  Oni s námi nehrají od začátku fér hru, proč my by jsme pořád měli dělat blbečky?! Myslete především na vaše zdraví!

  Takže, ještě jednou, AG test bez jakéhokoli vzorku tkáně je vždy negativní, nikoli neplatný

  A strkat cokoli do nosu a testovat a živit plandemii je asi stejně hloupé jako to nacpat třeba do pupku = tam to ale neudělá žádnou škodu, protože, na to prosím taky myslete, ty testy jsou napuštěny rakovinotvorným EO, však se sami podívejte na špejli, bude tam, sterile: EO (tzn. ethyl oxide). A ten nesmí opakovaně a často být vdechnut a jakkoli se uvolňovat „pravidelně“ v lidském těle, teda, pokud si nechcete poleptat sliznici, dostat hlenitou rýmu, zadělat si např. i na rakovinu, protože je to toxický odpad…a v některých zemích zakázán!

 4. Už by celou pandemii mohli poslat k šípku 🙂 Mimochodem, mám tu něco pro angličtináře. Webové stránky in memoriam Teda Gundersona. Jsou to odkazy na PDF soubory, něco z toho jsou jeho osobní poznámky psané rukou. Zatím jsem neprošla všechno, ale je to počteníčko http://tedgunderson.info/index%20-%20copy%20-%20copy%20-%20copy.htm
  Díky za info zde zveřejňované. Já už covid a waxy moc nesleduji, je toho už trochu příliš. Hezký nový rok všem a snad už se to prolomí 🙂

 5. A ještě, už nejméně tři špičkoví fotbalisté mají nyní v těle implantovaný kardioverter-defibrilátor, který se snaží zabránit dalším infarktům. Nepřipadá nikomu divné, že si supersportovci musí nechat namontovat defibrilátory, protože jim hrozí, že zemřou? Copak si nikdo nevzpomíná, že předtím, než byly intelektuálně vnímavým lidem vnuceny toxické injekce, bylo neuvěřitelně vzácné, aby vrcholový sportovec dostal infarkt a padl na hřišti? Nyní dříve supervybavení sportovci padají v listopadu jako letní mouchy a my všichni máme věřit, že je to způsobeno klimatickými změnami nebo množstvím víl žijících v lese..

  1. Ale prosím vás. Všetci predsa vedia že za to môžu nové mutácie kovidu.
   (sarkazmus pre nás, reálna propaganda pre ostatných)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů