Raná věda o rouškách + kritické základy, které je třeba znát [ Část 1/6 – série o rouškách]

Ve zkratce...

Prozkoumali jsme každou vědeckou studii o rouškách, kterou jsme našli na webových stránkách CDC. Tento šestidílný video seriál je přehledem nejdůležitějších aspektů našich zjištění. Jasně uvidíte, že existuje řada problémů od používání nekalibrovaného vybavení až po to, že výzkumné týmy nepoužívají hierarchii důkazů, a také to, že výzkumní pracovníci nejsou vyškoleni v hierarchii kontrol, která je základní složkou věd o expozici. Tuto sérii o rouškách vřele doporučuji zaslat všem, kteří si myslí, že roušky jsou účinnou ochranou. Postupně zde budou přibývat další díly sérii.
Facebook
Telegram
VK

↓ Video s českým dabingem (namluvil David Formánek) ↓ PS: Teprve se dabovat učím a není to ještě na „profi” úrovni. Dejte mi vědět, co na dabing říkáte. Věřím, že postupně bude lepší a lepší 🙂

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE

Vysvětlení často využívaného pojmu ve videu:

Expozice (vystavení se): situace, kdy je člověk vystaven nějakému vnějšímu prvku (například slunci, chemikálii, patogenu, apod.)

Přepis:

Když dr. Fauci a CDC v dubnu 2020 změnili svůj postoj k nošení roušek, pro mnohé z nás, kteří se zabýváme expoziční vědou a bezpečnostním inženýrstvím, to bylo velmi znepokojující. To protože léta známé vědy potvrdila, že plošné nošení roušek má více rizik než přínosů, což je důvod, proč se nikdy v moderní době nedoporučovalo. Podrobněji jsme se tedy podívali za oponu, protože jsme se museli ujistit, že naše činy a doporučení, které děláme, abychom zaměstnance chránili před expozicí, jsou v souladu se současnou vědou. No… pokud jde o ty roušky, stalo se tohle. Tuto sérii rozdělíme do šesti krátkých videí.

Podíváme se na vědu o rouškách z předchozích desetiletí, abyste měli kontext k pochopení nové vědy o rouškách. Vybavíme vás rychlými vědeckými základy, které vám pomohou poslední studie od CDC snadno interpretovat. A nakonec… v posledních dvou částech se ponoříme do špinavých detailů těchto studií. Objevili jsme chyby, vynechávky, nedokončenou práci a byli jsme znepokojeni, když jsme objevili některá prohlášení ve studiích, o které se opírají veřejná opatření. Roušky se typicky používají ve zdravotnických zařízeních. Zdravotnická zařízení také používají typ N95, což je více než jen rouška. Považuje se to za ochranu dýchání. N znamená non-oil resistant, tedy odolný vůči oleji, a nelze je používat v prostředí, ve kterém by výrobky na bázi oleje mohly způsobit expozici. Číslo 95 znamená, že filtry jsou z 95 % účinné.

Respirátor N95 je vyroben z lepšího filtračního materiálu a je navržen, aby vám přilnul k obličeji, aby tam nebyly žádné mezery v těsnosti. Když se respirátor N95 používá v odborném prostředí, zákon nařizuje, aby osoba, co respirátor na sobě má, byla lékařsky prověřena a také přezkoušena kvalifikovaným personálem. Po několik desetiletí se prováděla řada důkladných studií filtrace dýchacích cest. Tyto studie zjistily, které materiály fungují nejlépe. Také objevily a pochopily, že zásadní je těsné uchycení kolem obličeje. Vývoj ochran dýchacích cest, jako respirátory N95, je produktem osvědčené vědy. Látkové roušky se už dříve studovaly… dokonce si hráli se způsoby, jak zlepšit nízkou míru ochrany látkových roušky. V této studii z roku 1983 použili nylonový obal kolem roušky, aby ji přitěsnili k obličeji. Látkové roušky nadále testovali pro jejich potenciální využití.

Raná věda o rouškách + kritické základy, které je třeba znát [ Část 1/6 - série o rouškách] • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Tato studie z roku 2013 zkoumala devět různých látkových roušek a zjistila, že skrze materiál okamžitě prostoupilo mezi 45-77 % částic. Určili, že látkové a chirurgické roušky viry nezastavují. I když chirurgické roušky nemají ochrannou schopnost, používají se ve zdravotnických zařízeních jako krátkodobá ochrana před tekutinami a stříkanci.

Zdravotnická zařízení stále potřebují vysoce ochranné nástroje konstruované na dlouhou dobu. Skrze veškerý vědecký výzkum zjistili, které látky a vlákna blokují kontaminanty nejlépe. Zjistili, jak vyrobit roušku či masku tak, aby na obličeji těsnila a zdokonalili všechny ostatní prvky přístroje konstruovaného na dlouhou dobu, který má téměř dokonalou míru ochrany. A takto v podstatě vznikl respirátor N95.

Také zjistili, že tyto věci se dost kontaminují, tak vytvořili velmi přísné protokoly, kterými se lékaři a sestry musí řídit, jako je oblékání a svlékání kdykoliv, kdy používají ochranu dýchacích cest. Teď se podívejme na nějaké základy vědy relevantní k tématu, do kterého se chystáme ponořit. Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci neboli NIOSH je americká federální agentura zodpovědná za provádění výzkumu a vydávání doporučení k prevenci pracovně souvisejících zranění a onemocnění.

Podle tohoto institutu se používá hierarchie kontroly jako způsob k určení, jak implementovat proveditelná a efektivní kontrolní řešení. Hierarchie kontroly je systém k implementaci efektivních kontrol v rámci organizace, pracoviště nebo komunity k identifikaci nejefektivnějších způsobů ke zmírnění rizik. V této obrácené pyramidě jsou efektivnější kontroly ve velké vrchní části pyramidy, zatímco nejméně efektivní kontroly jsou na spodku.

Raná věda o rouškách + kritické základy, které je třeba znát [ Část 1/6 - série o rouškách] • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Řízení se touto hierarchií vede k implementaci z podstaty bezpečnějších systémů, kde riziko onemocnění nebo zranění bylo výrazně sníženo. Snaha eliminovat riziko je vždy první možnost ve tvorbě plánu prevence expozice. Bohužel eliminovat riziko není vždy možné. Což je důvod, proč další krok je pokusit se riziko nahradit. Příklad nahrazení rizika by bylo nahradit chemikálie obsahující karcinogeny za chemikálie, do kterých se nepřidávají život ohrožující složky.

Technické kontroly jsou upřednostňovány před administrativními a osobními ochrannými prostředky, neboli OOP, pro kontrolu existující expozice pracovníků na pracovišti, protože jsou navrženy tak, aby odstranily riziko u zdroje, než se setká s pracovníkem. Dobře navržené technické kontroly mohou být velmi efektivní v ochraně pracovníků a k poskytnutí takto vysoké míry ochrany jsou typicky nezávislé na interakcích pracovníků. Některé příklady technických kontrol jsou vytápění, ventilace a klimatizace neboli HVAC systémy, systémy větrání specifické pro danou oblast, ultrafialové nebo UV sanitační systémy vzduchu, specificky navržená pracoviště, a strážci nebo fyzické bariéry. Administrativní kontroly jsou snahy změnit chování personálu, aby se choval bezpečněji.

V rámci organizací se tohle typicky provádí pomocí strategií, postupů a disciplinárních opatření. Nakonec… osobní ochranné prostředky neboli OOP jsou v hierarchii kontrol považovány za poslední linii ochrany. Ti, co používají OOP, musí projít přísným výcvikem, aby pochopili využití OOP, jejich omezení a správné údržby. Administrativní kontroly a OOP se ukázaly být méně efektivní kvůli významné závislosti na lidském faktoru. Kromě lidského faktoru jsou administrativní kontroly funkčně nadřazenější OOP.

Osobní ochrana dýchacích cest tedy pouze přesměruje cestu kontaminace jiným směrem, zatímco kontroly jako hygiena a dezinfekce ve skutečnosti ukončují cestu kontaminace. Hierarchie kontrol je základem pro tvorbu jakéhokoliv plánu pro prevenci expozice. Tyto dlouholeté vědecké poznatky jsou časem odzkoušené. Při strategickém využití hierarchie kontrol se různá prostředí s celou řadou rizik stanou významně bezpečnější. To díky jasnosti, kterou poskytuje ohledně toho, jaké druhy kontrol by měly být upřednostňovány, protože ne všechny snahy o kontrolu nemají stejnou váhu. V kontextu pandemie covidu se rouška považuje za OOP.

Nemá ani zdaleka stejnou váhu jako technická kontrola nebo ani administrativní kontrola. Podle Národního institutu zdraví neboli NIH bylo vyvinuto několik hierarchií důkazů, aby bylo možné různé výzkumné metody vyhodnotit podle platnosti jejich zjištění. Když se vyhodnocení zdravotní péče zabývá její vhodností nebo proveditelností, tak existující hierarchie jsou nedostatečné. Tohle video pojednává o vývoji hierarchie pro hodnocení důkazů a hodnocení zdravotních zásahů.

Raná věda o rouškách + kritické základy, které je třeba znát [ Část 1/6 - série o rouškách] • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Cíl této hierarchie je dvojí. Zaprvé – poskytnout prostředky, podle kterých je možné hodnotit důkazy z celé řady metodik a výzkumy. Zadruhé – poskytnout logickou kostru, kterou je možné využít během vývoje protokolů systematických přezkoumání a pomoci určit návrhy studií, které mohou přinést platné důkazy, pokud hodnocení přesahuje rámec účinnosti. Za výzkum úrovně 4 se považují zprávy s omezenými daty nebo důkazy a je spíše na úrovni názorů nebo hypotéz výzkumníků. Tohle je v hierarchii důkazů považováno za nedostatečný výzkum. Ve výzkumu úrovně 3 jsou typicky povzbudivé výsledky, ale také smíšené výsledky.

Tento typ studie je pouze považován za férový, ale stále povzbuzuje více výzkumu. Studie úrovně 2 jsou typicky randomizované kontrolní studie a kvalitou jsou považovány za dobré. Laicky řečeno… studie úrovně 1 je považována za systematické přezkoumání a kvalitou je skvělá. Nejběžnější je, že studie úrovně 1 a 2 jsou využívány k implementaci nových věd ve veřejné sféře.

~ Konec 1. části ~

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

  1. Já osobně nevím, jestli je dabing vůbec vhodný. Mě titulky vyhovují daleko více, je slyšet originální slovo. Anglicky umím dost dobře, a z titulků dočerpám nějaké neznámé slovní spojení.

    Dabing je daleko pracnější a je vhodný třeba na umělecká díla nebo něco pro děti. Tam může angličtina rušit.

    Na faktografii dabing podle mě škodí. Třeba, jak to řekl Fauci je daleko zajímavější než poslouchat něco monotóně nadabovaného.

      1. 6 několika minutových dílů….mě trefí.Neví někdo proč tomu tak je?Proč šest trapně rozkouskovaných dílů a ne jeden celý?Stává se to znakem snad všech takových a podobných videí a já stále nemůžu přijít na ten ultra tajný důvod takového počínání.ha?Jinak dabing v poho.Osobně mi namluvený překlad vyhovuje=nenáročný poslech z pelechu(rozhodně se nechystám tu fuckinštinu učit).Díky!

  2. Podle mě „non-oil resistant“ znamená NEodolný vůči oleji, což potvrzuje i následný kontext věty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů