Skandál kolem „falešného schválení“ vakcíny Pfizer od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)

Ve zkratce...

Americký vládní úřad pro kontrolu léčiv, Food and Drug Administration, právě oznámil, že odhlasoval plné schválení genetické mRNA vakcíny společností Pfizer a BioNTech... co za tím skutečně je? Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Autor: F. William Engdahl, 31. 08. 2021

Americký vládní úřad pro kontrolu léčiv, Food and Drug Administration, právě oznámil, že odhlasoval plné schválení genetické mRNA vakcíny společností Pfizer a BioNTech, nebo ne? Tento údajný nový status využívá Bidenova administrativa a mnoho států a společností k zavedení povinného očkování. Notoricky známý Bidenův poradce pro covid, Tony Fauci z NIAID, s využitím tohoto rozhodnutí vyzývá k celostátnímu povinnému očkování pro celou zemi.

To, co se zatajilo, je žumpa korupce a střetu zájmů mezi FDA a velkými farmaceutickými společnostmi, včetně Pfizeru, které stojí za urychleným schválením. A nejedná se o úplné schválení pro Pfizerovu vakcínu, ale pouze pro právně odlišnou vakcínu společnosti BioNTech.

…razítko plného schválení?

23. srpna oznámil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) úplné schválení látky editované genem mRNA společnosti Pfizer. Nebo ne tak docela, když se prostudují úplné dokumenty FDA. Fauci, jehož NIAID je na vakcíně finančně zainteresován, označil rozhodnutí FDA za „konečné razítko schválení“. Je však vším jiným než konečným nebo nestranným, vědecky přísným lékařským hodnocením. Je to spíše politicky motivované rozhodnutí FDA, které je zkorumpované tak, že si to většina lidí ani nedokáže představit.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který v roce 2020 ustoupil od svého prohlášení, že uspořádá běžná slyšení poradního výboru FDA s nezávislými odborníky, aby projednal žádost společnosti Pfizer o plné schválení, nyní sdělil časopisu British Medical Journal, že se nedomnívá, že by před udělením plného schválení, této nejkontroverznější vakcíny v novodobé historii, bylo nutné uspořádat schůzku. BMJ cituje Kima Witczaka, obhájce bezpečnosti léků, který působí jako zástupce spotřebitelů v poradním výboru FDA pro psychofarmakologické léky: „Tato veřejná zasedání [FDA] jsou nezbytná pro budování důvěry a jistoty, zvláště když vakcíny přišly na trh bleskovou rychlostí na základě povolení k nezbytnému použití.

Witczak pokračoval znepokojivou poznámkou: „Je znepokojující už to, že plné schválení je založeno na údajích za 6 měsíců, přestože klinické studie byly navrženy na dva roky. Neexistuje žádná kontrolní skupina poté, co společnost Pfizer nabídla přípravek účastníkům s placebem ještě před ukončením zkoušek„. Přečtěte si to ještě jednou, pomalu. Testy společnosti Pfizer zničily jejich vlastní kontrolní skupinu uprostřed testování! A její šestiměsíční zavádění mRNA injekce po celém světě vedlo ke katastrofálním vedlejším účinkům, které byly oficiálně zcela ignorovány. Je tohle „věda“, doktore Fauci?

Odmítnutí FDA a jeho úřadující ředitelky Janet Woodcockové svolat poradní výbor pro léčiva k projednání rozhodnutí společností Pfizer a BioNTech je o to více šokující, že v červnu tři členové téhož výboru rezignovali na protest proti tomu, že se na ně nebral ohled při schvalování jiného léku. Síť NPR uvedla: „Tři odborníci nyní odstoupili z poradního výboru Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv poté, co agentura schválila lék na Alzheimerovu chorobu s názvem Aduhelm proti vůli téměř všech členů tohoto výboru.“ Jeden z této trojice, Dr. Aaron Kesselheim, ve svém rezignačním dopise z poradního výboru FDA (10. června 2021) napsal:

Jak v případě eteplirsenu, tak v případě aducanumabu vedlo rozhodnutí vedoucích pracovníků FDA ignorovat jasná doporučení poradního výboru ke schválení dvou velmi problematických léků, které poskytly jen málo důkazů o tom, že by byly pro pacienty významným přínosem… V případě eteplirsenu AdComm (poradní výbor) a vlastní vědečtí pracovníci FDA uvedli, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že lék funguje; obě skupiny byly vedením FDA přehlasovány.

Odmítnutí FDA svolat svůj poradní výbor pro rozhodnutí společnosti Pfizer je nyní o to více zarážející, že vládní Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) ve své oficiální databázi VAERS, pro  sledování  negativních  účinků  vakcín, zaznamenalo jen za posledních sedm měsíců   8.508 hlášení o úmrtích po injekci mRNA společnosti Pfizer, což je počet více než u všech vakcín dohromady za posledních 30 let. Odmítnutím veřejného slyšení se FDA vyhnula jakékoli diskusi o těchto alarmujících číslech úmrtí, nemluvě o desítkách tisíc závažných vedlejších účinků včetně srdečních infarktů, krevních sraženin, potratů, trvalého ochrnutí po očkování vakcínou Pfizer-BioNTech. Veřejné prohlášení Fauciho před schválením, že to očekával, je také neetické ovlivňování, ale to je ten nejmenší zločin.

Zfalšované schválení

Zdá se, že FDA provedla chytrý trik, při kterém vydala samostatná rozhodnutí pro vakcínu společnosti Pfizer Inc.-BioNTech, která je široce používána v USA, a další rozhodnutí pro podobnou vakcínu německého partnera společnosti Pfizer a vývojáře platformy mRNA, společnosti BioNTech z Mohuče. Schválení FDA získala pouze společnost BioNTech, avšak s podmínkou dokončení série dalších testů na vybraných skupinách včetně kojenců, těhotných žen a mládeže do roku 2027. Americká vakcína, Pfizer-BioNTech Covid-19, získala pouze prodloužení povolení k mimořádnému použití (EUA), nikoli plné schválení!

Ve svém samostatném dopise společnosti Pfizer FDA uvedla,

Dne 23. srpna 2021, poté, co jsme dospěli k závěru, že revize tohoto povolení EUA je vhodná k ochraně veřejného zdraví nebo bezpečnosti podle § 564 písm. g) odst. 2 zákona, FDA znovu vydává rozhodnutí o povolení (nouzového použití) ze dne 12. srpna 2021 v plném rozsahu se zapracovanými revizemi, které objasňují, že povolení EUA zůstane v platnosti pro vakcínu Pfizer-BioNTech COVID-19 pro dříve povolené indikace a použití.

V poznámce pod čarou v dopise FDA přiznává, že existují dva právně oddělené subjekty a vakcíny – vakcína Covid-19 společnosti Pfizer-BioNTech a vakcína s obchodním názvem Comirnaty společnosti BioNTech GmbH z Mohuče. FDA píše, že „jde o právně odlišné výrobky s určitými rozdíly”. Právně odlišné znamená dvě samostatné vakcíny. Pokud se vám to zdá matoucí, tak to tak má být. Pouze na základě rozhodnutí EUA je společnost Pfizer v současné době zproštěna odpovědnosti za vakcíny. Někteří právníci označují tento trik FDA za klasickou taktiku „návnady a záměny“, tedy formu podvodu založenou na klamání.

Dr. Robert Malone, americký vakcinolog a vývojář techniky mRNA, obvinil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), že údajným předčasným schválením vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer hraje „byrokratickou hru“. Cituje dva samostatné dopisy FDA,

Existuje dopis pro společnost Pfizer a dopis pro společnost BioNTech. New York Times a Washington Post to pochopily špatně. Povolení není pro společnost Pfizer. Autorizace je pro BioNTech a bude zahájena až v okamžiku, kdy bude BioNTech výrobek k dispozici.

K podivným nesrovnalostem se přidává i to, že FDA ve svých dvou samostatných dopisech, jednom společnosti BioNTech a druhém společnosti Pfizer, opakovaně vymazává místo výroby vakcíny, kterou schvaluje. Proč? Je to v Číně, kde má BioNTech společnou dohodu s Fosun Pharma ze Šanghaje o společné výrobě a prodeji vakcíny Comirnaty pro COVID-19? Proč potřebují tyto údaje o umístění skrývat před veřejností? Neodhalilo by to celý podvod?

Střety zájmů FDA a společnosti Pfizer

V roce 2019 společnost Pfizer jmenovala do své správní rady osobu, která se dostala do velkého střetu zájmů. Přijala Scotta Gottlieba, který právě před třemi měsíci odstoupil z funkce šéfa FDA. Pokud to budí zdání obrovského střetu zájmů, je tomu tak. Vedle Gottlieba v představenstvu společnosti Pfizer sedí doktorka Susan Desmond Hellmannová, která do roku 2020 vedla Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Nadace Gatesových stojí za všemi klíčovými částmi spěchu s vakcínou proti kovidům a k tomu vlastní akcie společnosti Pfizer.

Další osobou, která spojuje Pfizer a Gatese, je profesorka Holly Janesová, odbornice na biostatistiku v Gatesově rodném Seattlu, v centru pro výzkum rakoviny Freda Huffa. Janesová je rovněž členkou výboru FDA pro vakcíny, a to až do roku 2023. Navíc je pozoruhodné, že ze svého centra v Seattlu, které je rovněž financováno Gatesovou nadací, spoluvytvářela kontroverzní studie mRNA vakcín Pfizer i Moderna pro Fauciho NIAID.

Janesová je profesorkou ve výzkumném centru Freda Hutchinsona pro výzkum rakoviny, oddělení vakcín a infekčních nemocí, známém jako Fred Hutch. Již dříve získala peníze na výzkum od Gatesovy nadace na období šesti let, kdy pro ni v letech 2006-2012 pracovala na vývoji „statistické podpory a podpory návrhu studie pro předklinické zkoušky účinnosti vakcín“. Prof. Janesová se také podílela na vývoji programu, který sleduje údaje o vakcínách  na John Hopkins University.

Osoba, která řídí FDA jako „úřadující ředitelka“, je Janet Woodcocková. Nazvat ji podjatou je velmi mírné. V FDA pracuje od roku 1986, tedy téměř stejně dlouho jako Fauci v NIAID. Woodcocková byla Bidenovou volbou do čela FDA, ale masivní odpor 28 skupin včetně generálních státních zástupců a občanských skupin ho donutil jmenovat ji jen „zastupující“,  k čemuž nebylo zapotřebí schválení Kongresem.

Woodcocková byla přímo zodpovědná za schválení smrtelně nebezpečných opioidů Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) navzdory námitkám vlastních vědců a dalších poradců. Před dvěma desetiletími se Woodcocková jako vedoucí odpovědného oddělení FDA zasloužila o schválení silného opioidu Zohydro, přestože vlastní vědecký poradní výbor FDA hlasoval v poměru 11:2 pro to, aby lék nebyl uveden na trh, protože je nebezpečný. Internetový portál Drugs.com píše: „Hydrokodon (Zohydro) může zpomalit nebo zastavit dýchání. Nikdy neužívejte přípravek Zohydro ER ve větším množství nebo déle, než je předepsáno. …  Hydrokodon může vytvářet návyk, a to i při pravidelném podávání.“ Woodcocková později schválila prodej vysoce účinné narkotické pilulky OxyContin jako „bezpečnější a účinnější než jiné léky proti bolesti“ na základě nepravdivých tvrzení dnes již zkrachovalého výrobce, společnosti Purdue Pharma. Od té doby zemřelo v důsledku závislosti na opioidech přibližně 500 000 Američanů.

Woodcocková je zjevně klíčovou osobou FDA, která stála za podloudným rozhodnutím pro společnosti Pfizer z 23. srpna a dohlížela na to, aby se nekonala žádná veřejná poradní slyšení k přezkoumání příslušných údajů. Bylo by důležité vědět, jaké diskuse nebo komunikace probíhaly s jejím bývalým šéfem, nyní ředitelem společnosti Pfizer, Scottem Gottliebem.

Proč?

V tomto spletitém příběhu korupce v FDA a ve společnosti Pfizer je příliš mnoho nezodpovězených otázek. Bylo toto divadlo uspěchané Bidenovou administrativou, aby se urychlilo nucené očkování milionů Američanů, kteří si nejsou jisti nebo jsou skeptičtí k přijetí nouzové nebo experimentální injekce? Proč existuje tak neuvěřitelný tlak takřka všech mainstreamových médií a politiků na očkování každého muže, ženy a nyní i dítěte na celém světě? Jsou vakcíny skutečně bezpečné, když je tolik hrozivých případů nežádoucích účinků po očkování od společnosti Pfizer? Proč FDA odmítla,  aby se k tomu vyjádřil její nezávislý výbor pro vakcíny?

Stojí za zmínku, že od 14. srpna společnost Pfizer nenařizuje očkování jejím vlastním zaměstnancům. Rovněž Bidenův Bílý dům nenařizuje očkování pro své zaměstnance. To vše jsou závažné otázky, které vyžadují seriózní a poctivé odpovědi. Proč asi?

***

Poznámka pod čarou: I když se zdá, že se obsah článku týká problémům v USA, není to tak. Za těch 17 měsíců se již prokázálo, že to co dnes schválí, nebo doporučí americká FDA, nebo CDC, okamžitě přebírá WHO, (Světová zdravotnická organizace) a doporučuje všem členským státům. A pokud ne WHO, tak systémem padajícího hovna to převezme unijní EMA a nařídí uplatňovat ve všech státech EU.

F. William Engdahl je konzultant pro strategická rizika a přednášející, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je autorem bestsellerů o ropě a geopolitice. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Zdroj originálu článku: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Vakcína na covid je omyl ! Hodně se spletli… Coronavirus je slepá ulička. Hlavním monstrem je rýma !!! 3 miliardy nakažených a 30 miliónů lidí, umřelo s rýmou !

    Doufám, že to napraví 😜

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů