Virus není problém. Jde o něco úplně jiného – Důležitý vzkaz Taygeťanů o současné situaci. 5G & Nanotechnologie

Ve zkratce...

Swaruu z taygetské civilizace (Plejády) sdílí důležitý vzkaz ohledně dnešní situace a zdůrazňuje, že virus není problém a používá se jako forma rozptýlení. Mluví o vlivu 5G a také o nanotechnologii ve vakcínách, a na konci videa dává radu o tom, jak deaktivovat nanotechnologie v těle.
Facebook
Telegram
VK

Přepis videa – Virus není problém

Gosia: Ahoj všichni, tady Gosia z Cosmic Agency. V dnešním videu, které jsem nazvala „Tygří vzkaz”, bude Swaruu mluvit o nezbytnosti toho, nazývat věci pravými jmény, i když se někdy mohou zdát „negativní”. To se týká řečí, které někteří lidé mají, ohledně toho, jestli Swaruu je stejná nebo není… což vysvětlím trochu později… a ohledně toho, že se zdá negativní a směřuje vaši pozornost k negativním možnostem. Chci tohle už jednou provždy vyřešit a také zde chci zahrnout tygří vzkaz od Swaruu. Musíte pochopit, že tohle není „nový věk”. Nejsme tady, abychom šířili jen světlo a lásku a říkali vám, že vše je fajn a super a vždy bude.

Ano, v určitých ohledech proto tady jsme, abychom vás posílili a pomohli vám pochopit, že si tvoříte vlastní realitu. Nicméně, a za tohle musíte být velmi vděční, Swaruu je někdo, kdo se svou rozšířenou perspektivou je schopná vidět různé časové osy. Různé časové osy různých kolektivních realit, které si tvoříme. Ano, tvoříme je a stojíme za jejich manifestací, ale zároveň existují tzv. kolektivní časové osy. Swaruu vidí, co se stane, když půjdeme určitým směrem.

My to ze své perspektivy nevidíme, protože jsme ještě toho bodu nedosáhli. Chci vám uvést příklad, který Robert použil ve svém videu. Mluvil o tom, že je to jako, když jdeme lesem, kde je 30 různých cest. Nejsme si jistí, kterou máme jít, tak si jednu vybereme. Nevíme, co se na ní skrývá. Swaruu se svou vizí a svými schopnostmi vidět budoucí potenciály, dokáže vidět, co se na té cestě nachází v každé odlišné časové ose. Například časová osa, kterou si vybíráme, kterou si manifestujeme, má na té cestě medvěda. Pokud to Swaruu vidí, její zodpovědnost je, varovat nás a říct nám, že na té cestě je medvěd.

Říká nám, abychom s tím něco udělali, abychom se připravili. Směřujeme tam, tak se s tím budeme muset konfrontovat. Je načase, se připravit. Více to pochopíte v této tygří zprávě, kterou vám pustím. Musíme být vděční, ne naštvaní, že Swaruu naši pozornost směřuje na to, co se děje kolem nás a před námi a co nás čeká, abychom měli čas, zvednout svoje zadky a něco s tím udělali, a podnikli nějaká protiopatření, pokud můžeme. Více se o těchto protiopatřeních dozvíte na konci videa. Uslyšíte o technice, kterou můžete použít. Tohle je její zodpovědnost a její práce. Tohle je válečná doba, tohle není doba před dvěma lety, kdy jsme mluvili o taygetské společnosti, a jaká tam mají zvířata. Samozřejmě to byla jiná doba a jiná perspektiva.

Byli jsme jemnější… všichni jsme byli jiní. Teď co se týče toho, že Swaruu je jiná, protože nyní je silnější a odolnější a říká vám věci, které někteří z vás nechcete slyšet. Ale nevidíte, že to dělá z lásky. Dělá to, protože vás chcete varovat, abyste se mohli připravit a změnit to, než se to stane. Co se týče toho, že Swaruu je jiná… samozřejmě, že je jiná. Já jsem jiná. Není stejná jako tehdy, když jsme začínali. Já nejsem stejná jako tehdy, když jsme začínali. Robert není stejný. Vy nejste stejní, pokud nás sledujete od začátku. Všichni jsme se vyvinuli a vyrostli. Vyrostli jsme z určitých perspektiv a způsobů, jak přistupovat k tomuto „odhalení”, které děláme. Jsme jiní. Máme jiné emoce… Každý den jsme někdo jiný a někdo nový. Jednáme na základě té konkrétní situace. Když sem Swaruu poprvé dorazila, nejprve jí více záleželo na tom, aby ji lidé přijali. Nebyla si jistá, jak předávat informace.

Chtěla, aby ji lidé měli rádi, chtěla být přijímaná a milovaná. Upřímně, teď je silnější, odolnější a na těch věcech jí už tolik nezáleží. Záleží jí na kolektivu a chce vám kolektivně pomoct. Není tady, aby ji lidé měli rádi. Je tady, aby postrčila lidstvo k pozitivnější časové ose. Když sem poprvé dorazila, doba byla jiná. Nebyla to válečná doba… teď jsme v jiném kontextu. Samozřejmě si nasadíte válečnou přilbu a přistoupíte k lidstvu jiným způsobem. Ne jako sladká a láskyplná dívka, což ona samozřejmě je, ale je také někdo jiný. Jak v tomto videu vysvětlí, je bojovou pilotkou. Je vycvičená v armádě. Má různorodé stránky tak jako já. Pokud jsem jednoho dne hrubá a vypadám frustrovaně a melancholicky jako v posledním videu, neznamená to, že jsem „náhradník” Gosii z doby před dvěma lety. Tak to není. Samozřejmě mám jiné perspektivy, mám jiné nálady, jiné emoce a přistupuji k věcem odlišně podle toho, co se ve světě děje, co se děje mně osobně, a co se děje v mém nejbližším okolí. To stejné platí pro Swaruu.

Prosím, přestaňte s řečmi o tom, že jsme byli napadnutí, že je Swaruu „jiná”, samozřejmě, že je… tak jako já a vy. Vyvíjíme se, měníme se a každý den přijímáme nové perspektivy. Přestaňte tedy s těmi řečmi o tom, že jsme byli napadnutí, že je Swaruu jiná, samozřejmě, že je jiná… jako já, všichni jsme jiní. Tohle je jiná doba. Takové to je. Nejsem klon. Nebyla jsem nahrazena. Cítím se velmi odlišně, než jak jsem se cítila před třemi lety. Moje videa to podle mě odráží. Na anglickém kanálu to moc nejde vidět, protože ten jsem začala později. Ale ve skutečnosti jsem začínala před třemi, což lze více vidět na španělském kanálu. Celý vývoj… náš vývoj a naše změna perspektiv, a jaký k věcem máme postoj. Swaruu je tady, je to stejná Swaruu jako vždy, a je tady, aby vás varovala před medvědem, který před námi vidí. Něco, co my vždy nejsme schopni předem vidět. Pokud vám neřekneme, že váš dům hoří, nepůjdete zachránit svoji rodinu, co je uvnitř a hoří. Váš dům hoří! Běžte s tím něco udělat. Běžte zachránit svoji rodinu.

To se tady děje. Nejsme „nový věk”… pamatujte, že myšlenky nového věku byly záměrně implantovány… „vše je láska, světlo, krása. Nic nedělejte, jen meditujte a buďte šťastní.” Takto svět nezměníme. Ano, vaše myšlenky a pozornost jsou velmi důležité, o tom jsme mluvili, ale současně jde o to, být uvědomělí, a o to, abychom si vědomě vybírali časovou osu. Nebudete schopni si ji vědomě vybírat, pokud si nebudete vědomi toho, co se kolem vás děje v časové ose, ve které se nyní nacházíte. Pamatujte, že je v sázce toho víc. Tohle není doba jako před dvěma lety, kdy jsme mluvili o taygetské společnosti a jaká tam mají zvířata. Za našimi zády probíhá válka a je načase, abychom nazývali věci jejich pravými jmény. Hrají si s námi jako s loutkami a ani o tom nevíme. Swaruu vám tady dává tohle uvědomění. Teď vám pustím to video. Zhlédněte ho, mnohem více pochopíte. Také zůstaňte pro další část, protože po této hlavní tygří zprávě uslyšíte víc.

Tygří vzkaz od Swaruu

Swaruu: Časové osy jsou roztříštěné. Nikdo mě v tom nebere vážně, protože je to mimo jejich vnímání. Ale myslím to vážně, že tohle se děje. Znamená to, že vše je reálné a vše není reálné. Je to takové, čemu lidé chtějí věřit. Nemůžeme popřít strach a přesvědčivé důkazy mnoha lidí, i politiků a doktorů, ohledně současného viru. To je jejich svět. Ale existuje jiný svět, a musíme se držet toho, co upřímně vidíme. Nebudu potichu, protože moje vzkazy nejsou plné lásky a světla.

Sdílím těžkou pravdu tak nejlépe, jak dokážu. Ale lidé si neuvědomují další věc. A tu, že nevidím jen jednu věc. Existuje virus pro mnoho lidí, ale ne pro nás, což je také dobrá věc. Protože budoucnost není vytesaná do kamene. Zvedněte tedy svoje zadky a něco s tím udělejte. Vytáhněte si rukávy. Nesvíjejte se pod schody. Já jsem stíhací pilotka. Nejsem slabošská dívenka, která lidem dává falešnou naději, aby se cítili dobře, zatímco je vedou do FEMA táborů. Bojujte, zatraceně! Bojujte! Ano, vidím nový světový řád. Ale také vidím, že probíhá pozitivní zatčení, protože žádný virus není. Také konečně vidím volnou energii.

A vidím, jak lidé prosperují. Ale ne protože Federace zasáhne a pomůže. Protože to zvládni oni… malí, bezvýznamní lidé, kterým nikdo nevěří. Jsou silní a mohou tohle zvládnout. Každá časová osa je nerozhodnutá. Ale nepomůžu novému světovému řádu k tomu, aby lidi zničil falešnou nadějí. V místnosti je tygr. Nebudu tvrdit, že je to koťátko. Ten tygr je virus. Pozornost všech lidí je upnutá na virus. Na toho tygra. V bojových pojmech se tomu říká „agro”. Ve vojenských výrazech jde o manévry vzdušného boje. MVB. Obklopili vás. Zaměřujete svoji pozornost na virus, zatímco na vás zaútočí z boku za použití obchvatného manévru.

Jde o základní MVB. Vidím to, protože jsem vojensky vycvičená. Tygři tuto techniku používají v divočině. Ukážou se před svojí kořistí a budou tam sedět a nic nedělat. Kořist bude při pohledu na tygra paralyzovaná. Její limbický systém se aktivuje a pošle veškerou krev do končetin k připravě na boj nebo útěk. Ale to způsobí, že kořist nebude dobře přemýšlet, protože její mozek nemá dostatek krve a je plný adrenalinu. Zatímco kořist pozoruje tygra, který před ní jen sedí, a svým ocasem odhání mouchy, ostatní tygři z boku z křoví skočí na kořist. Kořist často ani neví, co ji postihlo, protože hned zemře. Korinavirus je tygr, co tam sedí, a svým ocasem odhání mouchy. Nešířím prázdný strach. Varuji vás, že v místnosti je tygr. Podívejte se kolem sebe. Nedívejte se jen na tygra.

Nevidím jen negativní výsledky. Také vidím nějaká zatčení. Zachraňují se stovky tisíc dětí. Máme potvrzení, že vojenské síly US NAVY Seals a Army Rangers a Delta Force spolupracují se zvláštními jednotkami Federace. Tohle je nyní skutečností. Skrze naše zjištění jsem toho viděla dost. Viděla jsem dovnitř nemocničních lodí amerického námořnictva. Pracovníci tam pracují s dětmi. Bez roušek, protože žádný virus není. Taygetsko-plejádské stíhačky také oskenovaly americké letouny C-17, kde uvnitř je několik inkubátorů s dětmi. Všechny jsou naživu. Opakuji… žádné roušky. Vidíme, že dochází k zatýkání nebo donášení za pomocí kódovaných vysílání a za použití kódů ve formě barev oblečení ve snaze komunikovat během jejich zatčení. Takže ano, Trump podniká hromadná zatčení.

Ale, to také znamená, že s největší pravděpodobností jde o dvě strany Kabaly, které bojují o moc. To nezbytně neznamená, že je to dobré, a že Trump je spasitel. Co vím, tak tohle je volební rok v USA. Tohle je také o moci. Vidím, jak dvě frakce Kabaly bojují o moc. Všichni víme, že frakce existují. Lidé Země ve výsledku mají kontrolu nad tím, co ve své nejbližší budoucnosti chtějí. Kostky jsou ve vzduchu. Cokoliv si manifestují, to bude. Je to jejich stvoření, a tvoření se dělá myslí. Musíte vědět, co se děje, abyste věděli, co chcete, a co nechcete. Takže ne, nejsem negativní. Jsem realistická. Nemám na sobě filtr „nového věku”. Federace není Kabala.

Rozvedu to, co bylo už řečeno. Kabala je lidské stvoření. Sami lidé musí problém vyřešit. Ale nad Kabalou a vším ostatním je Federace, která má kontrolu nad Zemí. Federace jsou vládci a vlastníci Země. Ale není negativní, jen je… a dělá to nejlepší, co dokáže. Federace vaše problémy nevyřeší. Jen zajistí, abyste se v procesu učení nezničili. Vy, lidé, máte kontrolu. Manifestujete. Jste na Zemi, abyste se naučili, jak být bohy. Protože vše na Zemi je vaše stvoření. Ti, kdo vnímají, že jsem se změnila… ano, změnila jsem se. Nyní více chápu. Jsem teď starší a mladší. Také jsem se hodně naučila od vás lidí, a jak se k vám nechovat. Velmi se omlouvám těm, se kterými jsem kdysi soukromě mluvila. Ale nyní v tom nemohu pokračovat. Já, nebo kdokoliv z mého týmu.

Máme teď spoustu práce. Děláme to nejlepší, co můžeme, aby se lidstvo nezničilo v procesu učení se, jak kontrolovat, co si manifestuje. Milujeme vás a děkujeme vám za vše, co jste nás naučili. Jak jsme řekli dříve, kontroloři chtějí manifestovat časovou osu Agendy 21. Vylidnění planety. Vidím možnost, že k takové události dojde. Ale jak jsem říkala, není vytesaná do kamene. Pokud by k ní ale došlo, musím vás informovat, jak věci vypadají z tohoto úhlu pohledu. Z pohledu federační lodě z vesmíru. Smrt je z lidské perspektivy vnímána jako strašná tragédie. Z vašeho pohledu to je tragédie. To vám nijak nepopírám. Je to tragické a otřesné. Je to prvotní strach. Ale z pohledu vyspělé 5D a výše, bytosti vnímají smrt jako odchod ze Země.

Což znamená, že kdokoliv nechce žít za současných podmínek a podmínek brzké budoucnosti na Zemi, může vystoupit ze Země a vrátit se na místo svého původu. To je jejich pohled. V případě úplného negativního výsledku, nového světového řádu, kde jsou lidé přinuceni být očkováni, a budou žít na nesmírně orwellovské planetě bez svobod, a kde vše bude propojené a kontrolované umělou inteligencí, duše, které tohle nechtějí prožít, zemřou. Ale z perspektivy Federace se tyto duše jen vrací domů. Musíte pochopit obě perspektivy, tak jako já. Nesouhlasím s tím, vnímat smrt jen jako odchod pryč, protože to je jako zapomenout na velmi reálnou a tragickou událost. Ale takto to vidí z vyšších sfér, jako odchod. I událost hromadného vymírání má svoji pozitivní stránku.

To se ale nemusí stát. Vy se rozhodnete, co chcete prožívat. Jste ti, kteří mají svůj osud pod kontrolou. Jako lidé a jako kolektiv. Pokud řeknu, že v místnosti není žádný tygr, že je to jen huňaté koťátko, lidem se náš vzkaz bude moc líbit. Ale to může způsobit nechtěný vedlejší účinek. Všichni budou sežráni. Protože ať se vám to líbí, nebo ne, tygr je tygr. Ptáte se, jaká časová osa se stane nejpravděpodobněji. Na to nemohu odpovědět. Vidím několik časových os. To se vám snažím říct. Nic není vytesáno do kamene. Jste mistři své budoucnosti. Odtud těch os vidím mnoho. Je to moje podstata.

Mluvím o tom, co vidím, protože vám to může pomoct. Pokud na jedné časové ose vidím něco negativního, neobviňujte posla zpráv. Ty časové osy si tvoříte vy… lidstvo. Já ne. Ale já nejsem od nikoho jiného nijak odlišná. Všichni jsme takoví. Obýváme několik časových os a hustot. Jediný rozdíl je v tom, že já si to pamatuji. Mám tohle vědění. Nemá cenu tohle sdílet pro osobní uspokojení. Je to zde pro lidstvo relevantní. Lidé se nachází v bodě zlomu. Musí si tohle vše uvědomit. Sjednotit se, nebo zemřít. To způsobilo prvotní roztříštění časových os. Neschopnost lidí se sjednotit.

Gosia: Jak jste slyšeli, o tomto to je. Proto je důležité, aby vám řekla, co vidí a co se děje. Také mějte na mysli, že nic není vytesané do kamene. Budoucnost není vytesaná do kamene. Je spousta různých časových os, které se manifestují. A je spousta různých časových os, které se ještě mohou vytvořit. Spousta z toho stále závisí na nás a na tom, jak budeme reagovat na to, co se děje v této časové ose. Tohle je to, co děláme. Co se týče protiopatření vůči 5G a nanotechnologii, což je součástí toho „druhého tygra”, který se připravuje na útok, teď vám Swaruu poví o některých nedávných objevech o jednoduchých protiopatřeních vůči tomu druhému tygrovi, které si můžete udělat sami doma. Neříkám, že to je vše, o čem je ten druhý tygr, ale je to velká součást něj. Užijte si tuto zprávu. Ode mě to je vše. Uvidíme se u dalšího videa.

Swaruu: Vím, že všichni doktoři na Zemi, nebo 99,99 % doktorů jak ti konspirativní a mainstreamoví, říkají, že je tu virus. Že jsou důkazy, že byl vytvořen v laboratoři. A že má tři složky DNA. Vím, že vlády nikdy neřeknou, že jde o falešný virus. Ať už to ví, nebo ne, neřeknou to. Vše je výtvor médií, ale lidé tomu nevěří. Nedokážou si představit, že je možné, dát dohromady něco tak obrovského. Ale o to přesně jde. Začali jsme zkoumat, jestli za to může 5G. Aneeka provedla studii a ukázalo se, že místa výskytu tomu neodpovídají. Vysoká čísla případů covid-19 neodpovídají místům s plošným zavedením 5G.

Také jsme pochopili, proč už neříkají koronavirus, ale covid-19. Protože z nějakého důvodu, v USA se stalo nelegální spojovat slovo virus s tím, co se děje. To samo o sobě není jen zvláštní, ale o spoustě věcech to vypovídá. Protože podle odborníků covid-19 odkazuje na vojenskou operaci, tak jak už víme. Začali jsme spojovat nejen 5G, které, jak Aneeka vysvětluje, může mít frekvenci 3 GHz, 27 GHz, 60 GHz a mnoho dalších… 5G má různé formy. Všechny formy 5G, 4G a 3G WiFi a jakýkoliv jiný druh elektromagnetického záření způsobuje vážné zdravotní důsledky, včetně chřipkových symptomů.

Takže to souvisí s 5G, protože množství celkového záření se zvýšilo, a ne jen na pár místech na planetě, ale celkově na celé planetě. Ale 5G není to jediné, co souvisí s covid-19.

Hraje tu roli další prvek vyspělé technologie, o jejíž existenci ví jen málo lidí. Široká veřejnost ji vnímá jako něco ze sci-fi. Jedná se o nanotechnologii přítomnou ve vakcínách. Jak už bylo řečeno, za každou cenu odmítněte vakcínu! Vakcíny, už alespoň od roku 1997, obsahují těžké kovy a nanotechnologii. Lidé těžké kovy uznávají jako konzervanty pro vakcíny. To je záminka.

Důvod, proč jsou ve vakcínách kovy, není jen ke zvýšení reaktivity lidského těla na komunikační technologie jakéhokoliv typu, ale také obsahují nanočástice. Jakmile jsou uvnitř těla, není možné těžké kovy odstranit, natož pak nanotechnologii. Říká se, že to lze určitými prostředky zvrátit, ale ty jen zmírňují bolest. Neznám žádný důkaz o jejich efektivitě. Nanotechnologie se aktivuje na dálku a kontroluje se za použití sítí 5G. A nejen 5G, ale jakékoliv komunikační sítě. Co 5G odlišuje, je jeho kapacita pro přenos dat. Ke splnění vysokých požadavků jako je kontrola velké části populace, která je už očkovaná. Stejně tak mikročip, který bude součástí vakcín.

Ať už mikročip ve formě rýžového zrna nebo nejpravděpodobněji ve formě nanotechnologie ve stejné látce. Ten mikročip bude obousměrný, ne jen jednosměrný. Jinými slovy, za použití této technologie budou moct ovlivnit chování lidí, a přímo do mozku jim vnuknout příkazy a myšlenky jako jejich vlastní. V simulaci, kterou jsme provedli s nejlepšími daty, které mám, tento vliv lze jednoduše zastavit. Můžu vás naučit, jak ho zastavit, pomocí po domácku vyrobených přístrojů. A ani vám nemusím dát návod na výrobu.

Protože instrukce jsou už na internetu. Jde o domácí EMP. Elektromagnetický pulz. Přinesl mi mimořádné výsledky pro zastavení a deaktivování nanočástic. Vůči EMP jsou velmi slabé. Přestanou fungovat. Dobré výsledky mají také Faradayovy klece. Izolují lidi před velkými věžemi. Funguje to s různým napětím… čím je vyšší, tím lépe. Ale i nízké napětí EMP deaktivuje nanočástice, protože jsou velmi slabé. Testovala jsem to s frekvencemi na imerzních modelech s našimi počítači. Testovala jsem metody neboli přístroje, které produkují EMP. Dokud mají dostatečně silné napětí nebo amperáž k roztavení po domácku vyrobené žárovce, jsou dostatečně silné. Jde o to, že veškeré moje modely mají stejný výsledek. Nanočástice lze deaktivovat základním elektromagnetickým pulzem s nízkým napětím. Ale jak ho aplikovat na tělo? Vystavit ho celému tělu, nebo ještě lépe, vstoupit do Faradayovy klece. Ale funguje to i bez ní.

Otázka Roberta: Jsou nanočástice schopné odolat vysokým teplotám?

Swaruu: Vysokým teplotám odolávají. Ale neodolají jednoduchému EMP.

Gosia: Jak můžeme poznat, pokud máme v sobě nanočástice?

Swaruu: Pokud jste byli očkovaní proti chřipce, zejména po roce 1997.

Gosia: Dobře, a ještě další věc. Neochránili technologii nanorobotů proti EMP?

Swaruu: Podle všeho ne. Nepočítají s tím, že tisíce nebo možná miliony lidí budou mít EMP přístroje. Proč by je měli?

Gosia: Dobře, a otázka: K čemu obecně EMP slouží?

Swaruu: EMP, na základě slavného a užitečného principu dominantních frekvencí, při aktivaci zastavuje průchod elektronů skrze jakýkoliv přístroj, který funguje s elektřinou nebo magnetismem, jelikož nemůže konkurovat dominantní frekvenci EMP přístroje. Proto často vypadává elektřina, když je blízko loď, které lidé říkají UFO. Takže ano, řekněte lidem, aby tohle vyzkoušeli. Tato metoda podle zdejších počítačových modelů a nejlepších dostupných dat funguje. Nemohu přesně určit, jak bude fungovat v terénu u vás dole.

Gosia: Jakým testem jste zjistili, že EMP funguje?

Swaruu: Zkoumáním účinnosti a mobility nanočástic před a po aktivaci EMP. Výsledky byly jasné. Deaktivuje je.

Robert se ptá: Deaktivuje je, ale tělo je později vyloučí?

Swaruu: Ne, zůstanou uvnitř těla. Ale jako netečné kovy. Normálně způsobují problémy jako degenerace vazivové tkáně a cévních ateromů. Spouští zánětlivé reakce, a také zvyšují toxicitu, pokud jde o kovy jako je rtuť.

Gosia: Dobře, ale s jakými nanočásticemi jste experimentovali? Nebo myslíš s modely?

Swaruu: S daty nanočástic, které se nachází ve vakcínách, která jsme už měli. A také ze vzorků krve z Wuhanu ze začátku tohoto roku (2020). Jiným způsobem tuto studii dělat nemůžu. Lidé ji musí provést vlastním způsobem.

Gosia: Chápu. Děkuji, Swaruu.

Swaruu: Nemáš zač. Ale tohle není náhrada za neočkování. Stejně tak musíte odmítnout použití 5G a podobných věcí.

Překlad: David Formánek

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

6 komentářů

 1. U tohoto videa jsem mela silný pocit, že jde o dost velkou manipulaci se zrejmym účelem. A mimo to, neznam nikoho, kdo komunikuje s mimozemšťany přes PC. Tohle je dost laciný podvod a slečna lehce manipulovatelná. A doufám, že se tím videem nikdo další zmanipulovat nedá a nenasmeruje svou pozornost špatně. Situace je vážná a tyhle hoaxy ji ještě mohou zhoršovat.

 2. Ďakujem David, výborné, nič lepšie som nečítal. Žiaľ, asi sa už nedokážeme zjednotiť ani voči takémuto zlu, podvodu a manipulácii. Swaaru nie je jediná. Toto nám odkazujú všetci. Ak sa proti tomu zjednotí a odmietne dostatočný počet ľudí, tkzv. kritická mäsa, tak oni nemôžu NIC. Ale ak sa sklonime pred temnotov, necháme sa vakcínovat, ocipovat a zatiahnuť do otroctva, tak potom bohužiaľ, už bude neskoro.

 3. a preco nerozprava po cesky? alebo tou recou co je jej rodnou-mozno polskou? cele mi to pripada ako cvicenie ega ohladom jazyka-anglictiny-na spiritualite a balamuteni nas svojimi zenskymi taraninami….

 4. Možnosti jsou, jsme tvůrci své reality. Asi musíme umět jednat sami se sebou, umět si odpustit, umět se přijmou, být ochotni se měnit.

  „Svět neměníme tím, že něco děláme nebo říkáme, ale tím, čím jsme se stali.“ Dr. David Hawkins


  „Až síla lásky překoná lásku k moci svět pozná mír.“ J. Hendrix


  Tohle je můj svět, mám ho i sebe rád, věřím, že právě tohle je to co muselo v mém světě stát.. (je to hlas mého srdce? co mám vědět to se dozvím v době kdy se to mám dozvědět a tomu věřím!) – čti stále dokola..:)


  Mějte se krásně!

 5. dnes 11.11. není video dostupné, ukazuje kvuli poruseni podmínek you tube odstraněno, tak se nepodívám

 6. proboha to je zase snuška polopravd a stupid kecu ! sem tam je pravda 🙂
  ale každému kdo jen něco malo ví o fyzice , musí byt jasné jak masivní EMP by jste musely vyprodukovat aby jste ovlivnili častici 🙂 třeba žuly nebo jinou 🙂
  víte proč EMP připadně blesk (blesk i když třeba udeří od vas 50 nebo 100 metru ) likviduje moderni elektroniku a poloviče ? protože dojde k indukci napětí na vodivých častech ! a to napětí je dost vysoké aby došlo k praražení polovidiču !

  dam se přiklad před několika lety sem mněl kompletní klasické trafo z elektroniku original kupovany zdroj, pod stolem nezapojený ! ani do site k spotřebiči ! když byla bouřka uhodil silný blesk asi 40 metru od domu kde bydlým ,, nic jiného v domně nedešlo jen ten zdroj ,všechny polovidiče diody a tranzistory bylo komplet proražené ve zdroji ! nakonec sem došel k zavěru že na zavitech trafa se naindukovalo dostatečné nepětí aby zničilo polovodiče ve zdroji !
  více méne podobně funguje emp ! je jasné že „čisté“ emp ma daleko širší vylnovy rozsah než blesk ! tím padem daleko lip likviduje elektroniku !
  ale neznám spusob jak by emp mohlo něco programovat nebo řidit 🙂
  navíc mnoho lidi zapominá na jednu věc intenzita pole klesá z metrem vzdalenosti od zdroje ! takže od vysílače 10 km budou mněřitelné max mikrovolty !
  atd

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů