18 důvodů, proč si nenechám píchnout vakcínu proti covidu

Ve zkratce...

Christian Elliot uvádí 18 důvodů, proč si nenechá aplikovat vakcínu proti Covid-19 včetně přetrvávajících otázek a obav z bezpečnosti.
Facebook
Telegram
VK

 • Christian Elliot uvádí 18 důvodů, proč si nenechá aplikovat vakcínu proti Covid-19 včetně přetrvávajících otázek a obav z bezpečnosti.
 • Mezi tyto důvody se řadí kriminální minulost výrobců těchto vakcín, absence dlouhodobého testování jejich bezpečnosti a informovaného souhlasu pacienta, a nedostatečné ohlašování nežádoucích účinků i úmrtí.
 • Dále tu máme celkovou míru přežití Covidu 99.74%, nadsazená čísla zemřelých na Covid, a skutečnost, že Dr. Anthony Fauci a další vlastní patenty vakcíny Moderna.
 • Znepokojuje ho cenzura a nedostatek vědecké debaty o věcech jako studie účinnosti a bezpečnosti vakcín, stejně jako mnoho případů lidí, kteří dostali Covid-19 po tom, co byli očkováni, a varování od vakcinologů.

Pár přátel se mě zeptalo na můj názor na covidové vakcíny, takže myslím, že je čas napsat na toto téma článek. Žádný z mých přátel o těchto detailech, které sděluji, předtím neslyšel, takže si myslím, že byste mohli ocenit pár informací, z toho, co jsem jim pověděl. Protože vím, za jak kontroverzní tyto věci jsou považovány, raději bych psal o něčem jiném, ale cítím, že debaty a zprávy jsou tak jednostranné, že musím promluvit.

Tři základní pravidla debaty

Pokud se chcete zapojit do debaty na toto téma, výborně. Zde jsou pravidla. Velmi rád vám odpovím, pokud:

 1. Jste zdvořilí a chováte se ke mně tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k vám.
 2. Ptáte se na promyšlené otázky ohledně toho, co vám dává smysl.
 3. Prokazujete své myšlenky pomocí logiky a neschováváte se za internetové odkazy a slovo „věda“.

Pokud na mě budete reagovat a porušíte nějaké z těchto pravidel, vaše komentáře budou ignorovány/vymazány. No a když toto máme nyní vyřešeno, dovolte mi říci následující – zdaleka nevím všechno, doposud mi ovšem nikdo nebyl schopen odpovědět na mé námitky níže.

1. Výrobci vakcín jsou chráněni před zodpovědností za vakcíny

Jediným průmyslovým odvětvím na světě, které nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo úmrtí v důsledku jejich produktů, jsou výrobci vakcín. Poprvé zavedeno v roce 1986 na základě zákona o dětských úrazech způsobených vakcínami a posíleno zákonem PREP Act, výrobci vakcín nemohou být žalováni, i když se projeví, že jednali z nedbalosti.

Tvůrci vakcín proti Covidu mají povoleno vytvářet univerzální produkt bez testování na subpopulacích (tj. Osobách se specifickými zdravotními podmínkami), a přesto nejsou ochotni přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli nežádoucí události nebo úmrtí, které jejich produkty způsobí.

Pokud společnost není ochotna stát za svým produktem jako bezpečným, zejména s tím, který se vrhl na trh a přeskočil pokusy na zvířatech, nejsem ochoten riskovat jeho produkt. Žádná odpovědnost. Žádná důvěra. Důvod:

2. Pohnutá minulost výrobců vakcín

Čtyři hlavní společnosti vyrábějící vakcíny:

 1. dosud nikdy neuvedly na trh žádnou vakcínu před Covidem (Moderna, Johnson & Johnson)
 2. jsou zločinci (Pfizer a AstraZeneca)
 3. jsou obojí (Johnson & Johnson)

Společnost Moderna se roky snaží „modernizovat naši RNA“ (z toho plynoucí jméno společnosti), ale nikdy úspěšně neuvedla na trh žádný preparát – jak hezké, že od vlády obdržela masivní finanční injekci, aby nepolevila ve snažení se o to.

Vlastně všechny tyto společnosti vyrábějící vakcíny kromě Moderny byly nuceny vyplatit desítky miliard dolarů za škody, způsobené jejich preparáty uvedenými na trh, přestože věděly, že tyto produkty způsobí poškození a smrt – jako pár příkladů se podívejte se na přípravky Vioxx, Bextra, Celebrez, Thalidomide a opioidy.

Pokud se tehdy výrobci léčiv rozhodli uvádět na trh zdraví škodlivé preparáty i přestože dobře věděli, že za to budou soudně stíháni, proč bychom měli věřit jakémukoli jejich preparátu, když víme, že za něj nenesou ŽÁDNOU odpovědnost? Pro případ, že jsem se nevyjádřil jasně, zopakuji to – tři ze čtyř výrobců vakcín byli souzeni za preparáty, které uvedli na trh, i když si byli vědomi toho, že tyto preparáty poškodí zdraví a způsobí smrt.

 • Společnost Johnson & Johnson prohrála velká soudní řízení v letech 1995, 1996, 2001, 2010, 2011, 2016 a 2019. Mimochodem, vakcína Johnson & Johnson obsahuje mimo jiné tkáně potracených plodů – to je možná téma na jinou diskuzi.
 • Pfizer se vyznamenal vyplacením historicky největší částky (pozn. překl. za újmu). Společnost prohrála tolik soudních sporů, že je obtížné je i spočítat. Zde se můžete podívat na jejich trestní rejstřík. Možná to je důvodem, proč společnost požaduje peněžní záruku po zemích, kde není zbavena odpovědnosti za své preparáty.
 • Podobně AstraZeneca prohrála mnoho sporů. Pro případ, že vám to uniklo, aplikace vakcíny AstraZeneca byla přinejmenším v 18 zemích světa pozastavena kvůli obavám z krevních sraženin, a zcela zpackali jednání s FDA prezentací čísel z jejich studie, které neodpovídaly skutečnosti.
 • A podle všeho Johnson & Johnson a AstraZeneca trochu zaměnili ingredience vakcín v 15 milionech dávek – ups!

Když to zopakuji – pokud tyto společnosti nenesou odpovědnost za své preparáty a zvážíme-li jejich pohnutou minulost, proč bychom měli předpokládat, že všechny jejich vakcíny jsou naprosto bezpečné? V jakých jiných oblastech života byste důvěřovali někomu s takovou reputací?

Mně to dává zhruba takový smysl jako očekávat, že partner, který vás podvádí, zneužívá vás a necítí za to žádnou vinu, se změní, jen protože soudce řekl, že v nitru je dobrým člověkem. Ne, tomu nevěřím. Absence odpovědnosti – absence důvěry. Zde je další důvod, proč jim nevěřím:

3. Ošklivá historie pokusů o vývoj vakcín na koronaviry

V minulosti proběhlo mnoho pokusů o vývoj virových vakcín, které skončily naprostým fiaskem, což bylo také důvodem, proč nebyla tato vakcína dostupná už v roce 2020. V šedesátých letech minulého století se vědci pokusili vyvinout vakcínu na RSV pro novorozence. Vědci v té studii přeskočili testování na zvířatech, protože to v té době nebylo vyžadováno.

Novorozenci očkovaní touto vakcínou se po vystavení tomuto viru stali mnohem nemocnějšími, než neočkovaní novorozenci – 80 očkovaných novorozenců museli být hospitalizováni a dva z nich zemřeli.

Po roce 2000 se vědci mnohokrát pokoušeli vyvinout vakcíny na koronaviry. Za posledních 20 let ale všechny tyto pokusy selhaly, protože zvířata v klinických studiích onemocněla a mnoho jich zemřelo, přesně jako děti v šedesátých letech. Zde si můžete přečíst shrnutí těchto pokusů. Pokud si chcete přečíst individuální studie, podívejte se na tyto odkazy (pozn., všechny odkazy jsou v odkazu na reference na konci článku):

 • Rok 2004 – pokus o vakcínu způsobil u fretek hepatitidu
 • Rok 2005 – myši a cibetky po vakcinaci onemocněly a snadněji podléhaly koronavirům
 • Rok 2012 – fretky onemocněly a zemřely. A v této studii se u myší a fretek rozvinula onemocnění plic.
 • Rok 2016 – v této studii se u myší opět rozvinulo onemocnění plic

Charakteristickým vzorcem ve výše uvedených studiích bylo, že si děti i zvířata vytvořily protilátky. Výrobci vakcíny si tedy mysleli, že mají vyhráno. Problém se objevil teprve, když byly děti a zvířata vystaveny divoké („wild“) verzi tohoto viru.

Když se to stalo, spustil se nevysvětlený jev zvaný „zesílení závislé na protilátkách“ (ADE – antibody dependent enhancement), který je také znám jako „nemoc zesílená vakcínou“ (VED – vaccine enhanced disease), kdy imunitní systém spustil cytokinovou bouři (respektive imunitní systém rozsáhle napadl tělo) a proto děti a zvířata zemřely. A tady je ten problém.

Současní výrobci vakcín nemají žádná data naznačující, že dokázali tento problém v jejich urychleně vyvinutých vakcínách odstranit. Jinak řečeno, pokusy o vyvinutí vakcíny proti koronaviru nebyly nikdy dříve úspěšné, ani žádné genové terapie (mRNA vakcíny) nebyly nikdy bezpečně uvedeny na trh, ale co – když dostali od vlády finanční prostředky v řádech miliard dolarů, tak to určitě byli schopní vyřešit. Až na to, že oni sami neví, zda to vyřešili.

4. Mezery v datech, které výrobci vakcín předložili FDA

Když výrobci vakcín předložili jejich dokumenty FDA, aby jim vakcíny schválil pro nouzové užití (pozn. EUA není to samé jako plnohodnotné povolení FDA), kromě různých mezer v údajích uváděli, že jejich studie neobsahují nic, co by naznačovalo, že se jim podařilo vyřešit problém s VED („nemoc zesílená vakcínou“).

Oni prostě neví – nemají potuchy, zda vakcíny, které vyrobili, také dokážou způsobit stejnou cytokinovou bouři (a úmrtí) jako u dřívějších pokusů o vyrobení vakcíny. Dr. Joseph Mercola zdůrazňuje:

„Předešlé pokusy o vyvinutí léku založeného na mRNA s použitím lipidových nanočástic selhaly a musely být ukončeny, protože když byla dávka léku příliš nízká, lék neměl žádný efekt; když byla příliš vysoká, lék byl příliš toxický. Zřejmou otázkou je: co se změnilo, že je nyní tato technologie považována za bezpečnou pro masové použití?“

Pokud tato informace není dostatečně alarmující, zde jsou další mezery v datech – neexistují žádná data, která by zaručila bezpečnost nebo účinnost u:

 • osob mladších 18 let a starších 55 let
 •  osob s autoimunitním onemocněním
 • těhotných žen nebo kojících matek
 • osob s narušeným imunitním systémem
 • neexistují data o zabránění úmrtí na Covid
 • neexistují data o přenášení Covidu
 • neexistují data na délku účinnosti ochrany na Covid

Těžko uvěřitelné, že? Pokud si myslíte, že si vymýšlím, a chcete vidět ty dokumenty, koukněte se do referencí.

Nyní se podívejme na data, která předložili výrobci vakcín k získání povolení k užití vakcín v nouzovém stavu.

5. Nezpracovaná data ze studií nejsou dostupná

Chcete vidět ta data, která vedla ke tvrzením, že vakcíny mají účinnost 90 a 95%, jak říkají ve zprávách? Já také. Ale oni nám ta data neukážou. Jak bylo uvedeno v BMJ, tvrzení o účinnosti Moderny a Pfizeru jsou zvláštní.

V celkové studované skupině bylo „celkem 3 410 případů podezření, ale nepotvrzeného COVID-19, ve skupině s vakcínou se vyskytlo 1 594 oproti 1 816 ve skupině s placebem.“ Počkat, cože? Neselhali při své studii tím, že neověřili hlavní proměnnou? Oni snad nemohli otestovat ty „nepotvrzené případy podezření na Covid“? Asi ne. Proč neotestovat všech 3410 účastníků, kvůli přesnosti? Můžeme se nyní pouze dohadovat, že to testování neprovedli, protože by to poškodilo jejich tvrzení o „90-95% účinnosti“? Kde je FDA?

Nebylo by od FDA rozumné očekávat/požadovat, aby výrobci vakcín testovali lidi, kteří mají „příznaky podobné COVIDU“, a aby zveřejňovali své nezpracované údaje tak, aby třetí strany mohly zkoumat, jak výrobci tato čísla odůvodňují? Tyto experimentální vakcíny se snaží získat „pouze“ každý občan světa. Proč to FDA nevyžadoval? Není to celý účel FDA? To je dobrá otázka. Vlci, co hlídají ovčí stádo? Vypadá to tak. Žádná odpovědnost, tedy žádná důvěra.

6. Žádné dlouhodobé testování bezpečnosti

Je zřejmé, že u preparátů, které jsou na trhu pouze několik měsíců, nemůžeme mít žádné dlouhodobé údaje o bezpečnosti. Jinými slovy, nemáme tušení, co tento preparát v těle způsobí za měsíce nebo roky – pro JAKÉKOLI obyvatelstvo. Vzhledem ke všem výše uvedeným rizikům (rizikům, která mají VŠECHNY farmaceutické výrobky), nebylo by rozumné čekat, až se skutečně vyhneme nejhorším scénářům? Nemělo by smysl chtít zaplnit ty otravné „mezery v datech“, než se to pokusíme dát každému muži, ženě a dítěti na planetě? To by dávalo smysl, ale aby měli tato data, musí se preparát nejdřív otestovat na lidech, což mě vede k dalšímu bodu.

7. Žádný informovaný souhlas

To, co většina lidí, kteří vakcínu dostávají, neví, je to, že protože tyto preparáty jsou stále ve fázi klinických studií, tak se každý, kdo ji dostane, stává součástí klinické studie. Vakcinovaní jsou součástí experimentu. Lidé (jako já), kteří vakcínu nedostanou, jsou součástí kontrolní skupiny. Pouze čas ukáže, jak tento experiment dopadne. Možná se ptáte; pokud vakcíny způsobují nějaká poškození, jaktože to nevidíme ve všech zprávách? FDA by snad do situace vstoupil a pozastavil distribuci? Pokud by fungoval systém hlášení nežádoucích účinků, možná by to bylo jinak.

8. Nedostatečné hlášení nežádoucích účinků a úmrtí

Podle studie provedené Harvardem (z pověření vlády USA) je méně než 1 % všech nežádoucích účinků na vakcíny skutečně odesláno do národního systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) – přečtěte si stranu 6 Harvardské studie (odkaz 40 v referencích).

I když problémy s VAERS nebyly vyřešeny (jak si můžete přečíst v dopise CDC – odkaz 42), v době psaní tohoto článku uvádí VAERS více než 2200 úmrtí na současné vakcíny COVID a téměř 60 000 nežádoucích účinků.

„Dnes zveřejněná data v systému VAERS ukázala 50 861 hlášení o nežádoucích příhodách po vakcínách COVID, včetně 2 249 úmrtí a 7 726 vážných ublížení na zdraví mezi 14. prosincem 2020 a 26. březnem 2021.“

A tato čísla nezahrnují 578 případů periferní obrny lícního nervu. Pokud jsou tato čísla stále pouze 1 % z celkových nežádoucích účinků (nebo 0,8 až 2% z toho, co tato studie – odkaz 45 –  publikovaná nedávno v JAMA uvedla), dokážete si spočítat, že to se k dnešnímu dni rovná okolo 110 000 až 220 000 úmrtí na vakcíny a obrovskému počtu nežádoucích účinků. Vsadím se, že to jste ve zprávách neviděli. Tento počet úmrtí by v současné době stále byl nižší než 424 000 úmrtí díky lékařským chybám, ke kterým dochází každý rok (o čemž pravděpodobně také nevíte), ale od zavedení těchto vakcín ještě neuplynulo ani šest měsíců. Pokud se chcete hlouběji ponořit do problémů se systémem hlášení VAERS, můžete se na to podívat zde a zde (odkazy 46 a 47). Ale pak je tu můj další bod, díky kterému bychom se mohli dohadovat o tom, jestli nejsou vakcíny COVID zbytečné.

 

9. Vakcíny nezastavují přenos ani infekci

Moment, cože? Nemají tyto vakcíny být tím, co jsme čekali, že nás „vrátí do normálu“? Ani náhodou. Proč si myslíte, že dostáváme všechny tyto protichůdné zprávy o tom, že musíme dodržovat rozestupy a nosit roušky PO obdržení vakcíny? Důvodem je, že tyto vakcíny nikdy nebyly navrženy tak, aby zastavily přenos NEBO infekci. Pokud mi nevěříte, odkazuji vás znovu na dokumenty předložené FDA, na které jsem odkazoval výše. Primárním cílem (čeho mají vakcíny dosáhnout) je zmírnit vaše příznaky. To zní jako téměř každý jiný lék na trhu, že?

Toť vše – zmírnění příznaků nemoci je ten velký benefit vakcíny, na kterou jsme čekali. Zdá se to ještě někomu kromě mě naprosto zbytečné?

 • To nám nemůže zabránit v šíření viru.
 • Vakcína nedokáže zastavit ten virus, jakmile ho chytneme.
 • Nechat se očkovat touto vakcínou znamená přijmout všechna rizika těchto experimentálních preparátů a to nejlepší, co dokážou, je zmírnění příznaků nemoci?

Sakra, existuje spousta dalších věcí, které mohu udělat, abych zmírnil příznaky, které nezahrnují užívání toho, co se jeví jako opravdu riskantní preparát. Nyní k další logické otázce: Pokud se obáváme asymptomatických přenašečů, nezpůsobí vakcína, že vytvoříme s větší pravděpodobností asymptomatické šíření? Pokud vakcína skutečně zmírní příznaky, kdokoli, kdo Covid dostane, možná ani nebude vědět, že je nemocný, a proto je pravděpodobnější, že virus rozšíří, že? Od mnoha lidí jsem slyšel, že vedlejší účinky vakcíny (zejména u druhé dávky) jsou horší, než dostat COVID. To také nedokážu pochopit. Riskujete a stejně nezískáte žádnou ochranu. Trpíte pak vedlejšími účinky vakcíny. Na sobě stále musíte mít roušku a dodržovat rozestupy. A i nadále jste schopni šířit virus. A bude hůř.

10. Lidé dostávají COVID i po úplném očkování

To je ale pech. Necháte se očkovat a i přesto dostanete COVID.

 • Děje se to ve státě Washington
 • Děje se to v New Yorku
 • Děje se to v Michiganu
 • Děje se to na Havaji
 • Děje se to i v několika dalších státech
 • Stalo se to 80 % z 35 jeptišek, které dostaly vakcínu v Kentucky.

Mimochodem, dvě z nich zemřely. Ve skutečnosti se tento jev pravděpodobně odehrává všude, ale právě o nich teď přicházejí zprávy. Vzhledem k výše uvedeným důvodům (i těm uvedeným níže) vás to už možná nepřekvapí, ale pokud jste si mysleli, že vakcína je jako štít, který vás udrží v bezpečí, smůla. Tak to není. O to ani nikdy nešlo. Pokud 66 % pracovníků ve zdravotnictví v L.A. aplikaci vakcíny odkládá (nebo o ni vůbec nestojí), možná ani oni nejsou ohromeni uspěchanou vědou. Možná taky protože vidí podezřelý způsob hlášení úmrtí a případů nákazy.

11. Celková míra úmrtnosti na Covid

Podle vlastních čísel CDC (Center for Disease Control and Prevention – Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. překl.) má COVID míru přežití 99,74 %.

Proč bych riskoval s vakcínou, která nezastaví infekci ani přenos nemoci, aby mi pouze pomohla překonat nachlazení, které má 0,26% šanci mě zabít – vlastně v mém věkovém rozmezí má šanci asi 0,1% (a 0,01% šanci na zabití mých dětí), ale nedohadujme se tu o detailech. S tak nízkou mírou úmrtnosti budeme každý rok v lockdownu – to znamená navždy. Ale počkejte, a co těch víc než 500 000 úmrtí – to je znepokojující, že? Jsem rád, že se ptáte.

12. Nafouklý počet úmrtí na COVID

Něco na tomto opravdu smrdí. Naše vláda nikdy v historii úmrtních listů nezměnila způsob hlášení úmrtí. Proč teď uvádíme u všech, kteří zemřou s COVID v těle, že zemřeli na COVID, spíše než na komorbidity, které jim ve skutečnosti vzaly život? Až do situace s COVID nebyl žádný typ koronaviru (běžná nachlazení) nikdy uveden jako primární příčina smrti, v případě, že někdo zemřel na srdeční onemocnění, rakovinu, cukrovku, autoimunitní onemocnění nebo jakoukoli jinou významnou komorbiditu. Takové onemocnění bylo uvedeno jako příčina smrti a na samostatném řádku byl uveden hlavní faktor, jako je chřipka nebo zápal plic. Aby bylo možné počet ještě více nafouknout, WHO i CDC změnily své pokyny tak, aby do počtu úmrtí byli zahrnuti i ti, u nichž je podezření nebo pravděpodobnost – odkaz 58 – (ale nikdy se nepotvrdilo), že zemřeli na COVID. To jako vážně?

Pokud jsme toto udělali, neměli bychom se vrátit zpět a změnit počty všech minulých období nachlazení a chřipky, abychom mohli porovnávat jablka s jablky, pokud jde o úmrtnost? Podle vlastních čísel CDC (odkaz 59 – přejděte dolů do sekce „Komorbidity a další stavy“) je pouze 6 % úmrtí přisuzovaných COVID případů, kdy se COVID jeví jako jediný problém. Jinými slovy, snižte počet úmrtí, který vidíte ve zprávách, o 94 % a máte pravděpodobný skutečný počet úmrtí právě na COVID. I když má bývalý ředitel CDC pravdu a COVID-19 byl laboratorně vylepšený virus (viz bod č. 14 níže), 0,26% úmrtnost stále odpovídá míře úmrtnosti na viry, které každoročně projdou planetou.

Pak je tu ten Fauci. Rád bych mu věřil, ale kromě toho, že neléčil jediného pacienta s COVID, byste pravděpodobně měli vědět následující.

13. . Fauci a 6 dalších ze společnosti NIAID vlastní patenty ve vakcíně Moderna

Díky zákonu Bayh-Dole můžou vládní pracovníci žádat o patenty na jakýkoli výzkum, který provádějí, s využitím financování daňových poplatníků. Tony Fauci vlastní více než 1 000 patentů (další podrobnosti najdete v tomto videu – odkaz 64), včetně patentů používaných na vakcínu Moderna, pro kterou schválil vládní financování. Ve skutečnosti NIH (National Institute of Health – Národní institut zdraví pozn. překl. jehož součástí je NIAID) požaduje společné vlastnictví vakcíny Moderna. Vidí to někdo jiný jako HLAVNÍ střet zájmů nebo dokonce zločin? Říkám zločin, protože je tu také další problém, díky němuž jsem ještě více nedůvěřivý vůči Faucimu, NIAD a NIH obecně.

14. Fauci je v horkém křesle pro nelegální výzkum přidané funkce

Co je to výzkum přidané funkce (gain of function)? Zde se vědci pokoušejí zajistit, aby viry získaly funkce – tj. učinily je více přenosnými a smrtícími. Zní to přinejmenším neeticky, že? Jak by to mohlo být užitečné? Naše vláda souhlasila a zakázala tyto praktiky. Co tedy Faucim vedená NIAID udělala? Zaměřili a outsourcovali výzkum přidané funkce (navíc na koronaviry!) do Číny – ve výši grantu 600 000 $. Další podrobnosti, včetně důležité časové osy těchto událostí, najdete v tomto fantasticky dobře prozkoumaném dokumentu (odkaz 69).

Doktore Fauci, máte co vysvětlovat a doufám, že až budete muset svoje činy obhájit, kamery budou u toho. Prozatím obraťme naši pozornost zpět k viru.

15. Virus nadále mutuje

Virus (stejně jako všechny viry) nejen nadále mutuje, ale podle světoznámého vývojáře vakcín Dr. Geerta Vandena Bossche (pokud ho neznáte, seznámím vás s ním níže) mutuje přibližně každých 10 hodin. Jak budeme pokračovat ve vytváření vakcín, abychom drželi krok s touto úrovní mutací? To nedokážeme. To by také mohlo vysvětlit, proč plně očkovaní lidé nadále chytají COVID. Proč, vzhledem k tomu, že přirozená imunita lidstvu nakonec nikdy neselhala, jí najednou nedůvěřujeme? Proč, když budu klást otázky jako ty výše, nebo zveřejním odkazy, jako jste našli výše, budou moje myšlenky vymazány ze všech hlavních platforem sociálních médií? To mě přivádí k dalšímu znepokojivému problému, který mám s těmito vakcínami.

16. Cenzura – a neexistence vědecké debaty

Jak se vám líbily všechny ty národní a celosvětové televizní debaty vedené úředníky v oblasti veřejného zdraví a vysílané současně na všech hlavních zpravodajských stanicích? Nebylo to skvělé, slyšet od těch nejlepších mozků z medicíny, virologie, epidemiologie, ekonomiky a vakcinologie z celého světa, protože energicky a s úctou diskutovali o věcech jako:

 • Lockdowny
 • Nošení roušek
 • Rozestupy
 • Účinnost vakcíny a studie bezpečnosti
 • Jak prověřit citlivost na možnost poškození zdraví vakcínou
 • Terapeutika (tj. možnosti léčby bez použití vakcín)

Nebylo skvělé vidět, jak byly názory úředníků v oblasti veřejného zdraví (kteří nikdy nikoho s Covidem neléčili) zpochybňovány? Nebylo skvělé vidět panel FDA veřejně grilovat tvůrce vakcín v hlavním vysílacím čase, když stáli v horkém křesle těžkých otázek o preparátech, za které nenesou žádnou odpovědnost? Počkej, tyto debaty jste neviděli? Ne, ne – protože se nikdy nestaly. Místo toho se stala těžkopádná cenzura celého vyprávění kromě jednoho. Je ironií, že Mark Zuckerberg může pochybovat o bezpečnosti vakcín, ale já ne? Pokrytec? Kdy se první dodatek (ústavy USA pozn. překl.) stal návrhem? Je to PRVNÍ dodatek – věc, kterou naši otci zakladatelé považovali za nejdůležitější. Když je tolik v sázce, proč nás krmí jen jednou stranou příběhu – nemělo by být slyšeno a profesionálně diskutováno mnoho perspektiv? Co se stalo s vědou? Co se stalo s vědeckou metodou, která vždy zpochybňuje naše předpoklady? Co se stalo s živou debatou v této zemi, nebo alespoň v západní společnosti? Proč je někdo, kdo nesouhlasí s WHO nebo CDC, tak silně cenzurován? Je nyní věda o veřejném zdraví náboženství, nebo má být věda o debatě? Pokud někdo řekne „věda (v souvislosti s Covidem) byla prokázána“, tak vím, že mám co do činění s někým, kdo má uzavřenou mysl.

Podle definice není věda (zejména biologická) nikdy u konce. Pokud by to bylo, bylo by to dogma, ne věda. Dobře, než se příliš propracuji, dovolte mi říci toto: Chci být dobrý občan. Opravdu. Pokud nevycházení z domu funguje, chci se o to postarat a zůstat doma. Pokud roušky fungují, chci je nosit. Je-li sociální distancování/rozestupy účinné, chci tomu vyhovět. Ale pokud existují důkazy, že tyto způsoby nefungují (například roušky), chci slyšet i toto. Pokud mají vysoce důvěryhodní vědci odlišné názory, chci vědět, co si myslí. Chci mít šanci vyslechnout si jejich argumenty a rozhodnout se sám. Nemyslím si, že jsem nejchytřejší člověk na světě, ale myslím, že dokážu přemýšlet. Možná jsem divný, ale pokud je někdo cenzurován, opravdu chci slyšet, co si myslí. Že ano? Pro všechny mé přátele, kteří nemají problém s cenzurou, budete mít stejný názor, když je to, co si myslíte, cenzurováno? Není cenzura technikou diktátorů, tyranů a chamtivých lidí, chtivých po moci? Není to známkou toho, že ti, kdo cenzurují, vědí, že je to jediný způsob, jak mohou vyhrát? Co kdyby muž, který celý svůj život vyvíjel vakcíny, byl ochoten dát stranou celou svou pověst a vyzvat všechny světové vůdce, aby okamžitě zastavili aplikaci vakcín na COVID kvůli problémům s jejich vědou? Co kdyby prosil o otevřenou vědeckou debatu na globální scéně? Chcete slyšet, co říká? Chcete vidět debatu, kterou požaduje?

17. Přední světový vakcinolog bije na poplach

Zde je možná nejdůležitejší důvod, proč mi tato vakcína COVID nedává smysl. Když někdo, kdo je velmi pro vakcíny a který celou svou profesionální kariéru věnoval dohledu nad vývojem vakcín, křičí z vrcholků hor, že tu máme obrovský problém, myslím, že bychom toho muže měli vyslechnout.

Pokud jste o to přišli a chcete-li se na to podívat, zde je Dr. Geert Vanden Bossche, který vysvětluje:

 1. Proč vakcína COVID může natolik tlačit na virus, že zvyšujeme schopnost viru mutovat a stát se smrtelnějším.
 2. Proč vakcíny COVID mohou vytvářet viry rezistentní na vakcíny (podobné bakteriím rezistentním na antibiotika).
 3. Proč, kvůli předchozím problémům se zesílením závislým na protilátkách, se můžeme v příštích několika měsících / letech připravit na událost hromadných nehod.

Pokud se jen polovina toho, co říká, splní, mohly by být tyto vakcíny nejhorším vynálezem všech dob. Pokud se vám jeho věda nelíbí, prodiskutujte to s ním. Jsem jen posel. Ale mohu také mluvit o COVIDu osobně.

18. Už jsem měl COVID

Neužil jsem si to.

Po dobu dvou dní to bylo nehezké nachlazení.

 • Neúprosné bolesti hýždí a zad
 • Téměř žádná energie
 • Mírná horečka

Bylo to divné, že jsem za pár dní nic necítil. Ještě o týden později chutnala káva trochu divně. Ale přežil jsem to. Nyní se zdá (jako to bylo vždy), že mám přirozenou a celoživotní imunitu – což není něco, co by se po několika měsících dostavilo, kdybych vakcínu dostal. V mém těle a mé domácnosti je COVID u konce. Teď, když jsem ho měl, existují důkazy, že vakcína na COVID může být pro mě ve skutečnosti ještě nebezpečnější. To není riziko, které jsem ochoten podstoupit.

Závěr

Výše uvedené jsou jen mé důvody, proč vakcínu nechci. Možná vám moje důvody dávají smysl, možná ne. Ať už máte jakýkoliv názor, snad můžeme i přesto zůstat přáteli. Já si myslím, že máme společného mnohem víc než to, co nás rodděluje.

 • Všichni chceme žít ve svobodném světě.
 • Všichni se chceme podílet na pomoci druhým a na tom, abychom žili dobře.
 • Všichni chceme mít právo vyjádřit své názory, aniž bychom se obávali, že za ně budeme cenzurováni nebo brutálně napadáni.
 • Všichni si zasloužíme přístup k faktům, abychom mohli činit informovaná rozhodnutí sami za sebe.

Ať už se mnou souhlasíte nebo ne, nebudu se k vám chovat odlišně. Jste člověk stejně hodný lásky a úcty jako kdokoli jiný. Za to vám projevuji poctu a opravdu vám přeji vše nejlepší. Doufám, že vám to přišlo užitečné. Pokud ano, neváhejte se o to podělit. Pokud ne, klidně mi (laskavě) dejte vědět, co vám nedávalo smysl, a rád bych si poslechl i vaše myšlenky. Zůstaňte zvídaví a buďte pokorní.

Překlad: Klára Janová

Zdroj

Reference

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

13 komentářů

 1. Dobrý den,
  Osobně si myslím že se jedná o děravé vakcíny, ( jak uvedl Dr. Yeadon) což zároveň vidím jako velkou hrozbu a nedokážu si představit co se bude dít až to nebere obrátky. Taky mě trochu zaráží že mnoho článků, vědců a lidí věnuje pozornost změně DNA co je možné, ale bojím se že nám uniká to hlavní. Stačí dát do vyhledávače „leaky vaccine chickens“… To je myslím velký důvod k obavám:( Držte se lidi.

 2. 😂😂😂 sracky hoaxy kktiny… Ze mal som covid ale prežil som to.. Tak to povedz tým miliónom co to neprežili ty tupa pica

  1. Pani „JEBNUTA“, zrejme ste si ten článok neprečítali celý, alebo nedokážete čítať s porozumením. Autor svoje tvrdenia dokladá priloženými linkami, kde si môžete overiť, že toto nie je hoax. No „Pre hlupáka je každý hlupák“…

   1. „Fauci je v horkém křesle pro nelegální výzkum přidané funkce“
    Povidate nesmysly. Z toho textu je jasně vidět že jediné co autor udělal bylo copy paste do Google Translate a profit.

 3. JEBNUTA = JEBNU ŤA
  tupa pica
  ————————
  úroveň člověka se spolehlivě pozná podle úrovně jeho projevu

 4. Covid jsem chytil už v říjnu 2019 (mimo ČR) teprve s odstupem času jsem přišel na to že to byl Covid. Znovu jsem chytil Covid letos v březnu (potvrzeno testem) trochu horší průběh a potom 3 dny průjem až hrůza. Doctor mi napsal papír o prodělání Covidu a 90 dní se mi nikdo nesmí šťourat v nose.V červenci bych opět potřeboval Covid chytit abych měl klid na dovolenou.

 5. Já s Vámi souhlasím, ale chtěl bych vědět jednu věc. Všude se píše covid sem a covid tam…je to zvláštní, protože nikdy nebyl covid 19 laboratorně zjištěn, tak jaký Covid?

 6. Doufám že autor textu, překladu a celé této stránky co nejdřív chcipne. Ideálně na kovid, ale víceméně je mi to jedno.

 7. Aj ste si niekto dali tu namahu a prestudovali tie odkazy? Neverim, pretoze by vam to zabralo cely den a aj tak by laik vacsine nerozumel. Veci z vedeckych zdrojov povytrhane z kontextu a beruce si len to, co sa hodi, bud tomu autor nerozumie, alebo to je naschval, vsakze. Tie zdroje by som pouzil aj na vyvratenie jeho tvrdeni. O niektorych inych zdrojoch radsej pomlcim.

 8. V článku postrádám úplně to nejdůležitější. Především říci, jak koronavirus způsobuje onemocnění. Odborníky bylo vysvětleno, že virus k napadení buňky využívá jako receptor lidský enzym ACE2 Angiotenzin konvertáza, který se přirozeně vyskytuje v tkáních a především v plicích. Jeho množství se u jednotlivých lidí liší, což vysvětluje proč u někoho vznikne silný zápal plic a u jiného proběhne onemocnění téměř neznatelně. Také je velmi důležitá schopnost imunitního systému jednotlivce virus rozpoznat a zničit ho. U lidí s oslabenou imunitou tomu napomáhá očkování. Kdo si však myslí, nebo to ví, že má dobrý imunitní systém i vyváženou úroveň enzymu Angiotenzin konvertáza, tak ten očkování nepotřebuje. Pokud je obava z vedlejších účinků očkování např, srážlivost krve pak je možno užít společné s očkováním léky proti srážlivosti krve např. aspirin.

 9. Já s tím souhlasím je tam všechno co mě nedávalo smysl a teď už ano.Verim imunitnímu systému a očkování žádné není tak dokonalé jak naše imunita.I záleží jak se staráme o své tělo ale určitě nás očkování nevrátí do doby kdy tu nový vir nebyl jedině že už nebudou chtít hrabat peníze na očkování.

 10. Bod č 1 : vyrobci vakcín nenesou zadnou zodpovědnost a nemohou byt žalováni.
  Bod č 2 : všechny tyto společnosti kromě Moderny byly nuceny vyplatit miliardy dolaru za škody způsobené jejich preparáty.
  A takových protimluvů je v článku několik.

  1. Firmy, co vyrábí vakcíny, vyrábí i jiné produkty – viz např. Pfizer. Ten musel vyplatit velké částky za podvody ohledně jiných produktů. Ale na základě zákonu z roku 1986 v USA nelze výrobce vakcín zažalovat za poškození z vakcín. Takže o protimluv se nejedná, jen to možná není detailně vysvětleno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů