Analytici objevili nebezpečné šarže covid vakcín, které jsou stále v oběhu

Ve zkratce...

Tým analytiků prozkoumal čísla šarží covid injekcí od jednotlivých společností a zjistil, že určité šarže jsou nebezpečnější než ostatní. Více ve videu, pod kterým najdete i odkaz na web, kde si můžete zkontrolovat konkrétní číslo šarže a její míru toxicity.
Facebook
Telegram
VK

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 3. ledna 2021

Čísla nebezpečných šarží zde na webu www.howbad.info

Prezentace a analýza dr. Michaela Yeadona o nebezpečných šaržích ZDE (pouze v angličtině)

Související video od právníka Reinera Fuellmiche:

Reiner Fuellmich: Nová zjištění, která stačí na to, aby se celý očkovací průmysl rozpadl

Přepis videa:

Stew: Dr. Jane Rubyová je tu dnes s námi a říká, že může dokázat, že vakcinační toxicita se liší podle šarže, o čem jsme už mluvili, ale teď je možné zjistit, jestli dávka, do které vás tlačí, pochází z jedné z těchto poskvrněných a smrtelných šarží.

Dr. Ruby: Ano, šťastný nový rok, Stew. Omlouvám se, že začínám s tak špatnými zprávami. Ale poté, co jsem strávila tři hodiny v rozhovoru s těmito analytiky, kteří vzali předchozí práci týkající se toxicity podle čísel vakcinačních šarží, a šli s tím mnohem dál… říkají nám, že tohle je globální experiment na lidech. Je úmyslný a je tu vedlejší zápletka, že tu probíhá útok na americký lid. V podstatě mi řekli, že všechny tři společnosti – Pfizer, Moderna a Johnson&Johnson, což je v podstatě Janssen, aktivně testují, a je to horší, než jsme si mysleli. Protože máme důkazy, že tyto společnosti aktivně na trh uvádí toxické šarže. Také identifikovali to, co nazývají supertoxické šarže.

Zveřejnili čísla těch šarží (lotů) a já hned cítila nutkání tyto informace se všemi sdílet. Chci vám ukázat, co zjistili z hlediska nejnebezpečnějších šarží. Jak tohle video skončí, vyzývám všechny, aby šli na web www.howbad.info, kde si můžete zkontrolovat čísla šarží a můžete poznat, které šarže jsou smrtelné a nebezpečné, než… pokud přemýšlíte nad tím, že si necháte píchnout jednu z těchto biologických zbraní. Když se podíváte na první sloupec pro Pfizer, chci, abyste věděli, že nejnebezpečnější šarže začíná písmeny EW. EW. EW.

Po ní následují FA a pak FC. Nejškodlivější číslo šarže pro děti v rámci těchto označení EW, FA a FC je následující: EW0182, ale na webu www.howbad.info si můžete vyhledat číslo své šarže. Nejtoxičtější a nejnebezpečnější šarže Pfizeru pro dospělé začínají písmeny EN a pak následují ER. Pokud jde o Modernu, našli pro všechny věkové skupiny… myslím si, že Moderna ještě nemá svoji vakcínu schválenou pro děti, ale jejich toxické šarže končí takto: 20A. A supertoxické šarže od Moderny mají v prostřední sekci… jsou velmi chytří. Pfizer svoje čísla šarží zakódoval… všechny společnosti svoje čísla šarží zakódovaly, aby poznaly, kde se nachází nejtoxičtější šarže, a za chvíli vám řeknu, proč je to důležité. Ale Moderna šla o krok dál protože oni svůj kód pro své nejtoxičtější šarže, buď podle dávky nebo chemického složení, zakódovali do písmen uprostřed čísla šarže, a ta jsou: J, K, L, M. Do týmu analytiků, který tohle zpracoval, patří známý dr. Michael Yeadon, Craig Paardekooper z Afriky, žena jménem Alexandra Latapova z Kalifornie, naše známá Jessica Rose, se kterou jsme zde dělali rozhovor, a další analytik jménem Walter Vagner.

Tato šarže EW pro děti… cokoliv, co začíná s EW, je zodpovědné… a poslouchejte… je zodpovědné za téměř všechny nepříznivé události u dětí, všechny návštěvy na pohotovost, všechny hospitalizace, všechny život ohrožující události, postižení a všechna úmrtí. Tohle je vážné. A zde je háček. Všechny tyto smrtelné šarže, které vám ukážeme, jsou už v oběhu. Mějte na mysli, že každá šarže může čítat až 1,5 milionů dávek. Tohle množství si stanoví každá společnost. A oni na to přišli, protože se dostali do systémů těchto společností, kde viděli, jak to ty společnosti rozplánovaly. Tito analytikové tvrdí, že… a tohle je šokující… že tyto společnosti exportují postižení, jak ho definuje samotný systém VAERS, do Evropy. A do USA exportují… řekněme smrt, smrtelnější dávky. Teď všem ukážu graf se šaržemi od Pfizeru.

Když kódy šarží od Pfizeru byly alfanumericky uspořádány podél osy X, objevily se následující vzorce.

Analytici objevili nebezpečné šarže covid vakcín, které jsou stále v oběhu • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Vidíte tyto svislé tečky, které představují čísla šarží. A znovu… vidíme tam ten kód EW. Vidíte ten zelený shluk teček, což jsou dětské dávky. I když výrobce tvrdí, že množství pro dětskou dávku je menší než pro dospělou dávku, nemáme ponětí, co obsahují. Aktivně testují… Stew, něco ti povím. Oni provádí to, co se nazývá studie smrtelné dávky. Ve farmaceutickém vývoji léků studie smrtelné dávky zkoumají, jaké množství léku způsobí úmrtí. Pochopitelně se tyto studie nedělají na lidech.

Vždy se dělají na zvířatech, i když v posledních letech od nich trochu upustili, protože lidem se nelíbí… i když jde o krysy a myši, tak lidem se nelíbí týrání zvířat. Ale na lidech se nikdy nedělají. To, co se děje tady, aspoň podle analýzy těchto analytiků, je to, že tyto tři společnosti nyní aktivně provádí studie smrtelné dávky.

Dovolte mi vysvětlit smrtelnou dávku. Vezmete nejvyšší množství chemikálie z hlediska dávky a složení. A určí, jakou smrtelnou dávku testovat na polovině populace. Je to jeden ze způsobu, jak vyhodnotit akutní toxicitu před zahájením testů na lidech. Jak jsem říkala, od těchto studií se z velké části upustilo. Oni tuto studii provádí bez informovaného souhlasu.

Jde to proti všem etickým a regulačním pravidlům. Jinými slovy… jsme přesvědčeni, že tyto společnosti beztrestně pokračují, protože je nic nezastavuje. Ještě chci lidem něco ukázat, než se na čísla šarží podíváme více ze široka, a jak tito analytikové si jsou tak jistí, že tohle není náhoda.

Chci se podívat na části kódu šarží Moderny. Už jsem zmiňovala, že Moderna to udělala komplexnější. Mějte na mysli, že už víme, že tyto společnosti ve skutečnosti do svých šarží vkládají kód, aby věděly, které dávky jsou toxické, které způsobují postižení a jaké druhy postižení. Tohle je nehorázné. Když se podíváte na části kódu šarží Moderny, vidíte tohle číslo.

Analytici objevili nebezpečné šarže covid vakcín, které jsou stále v oběhu • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Je to 011, písmeno L, 20A. 20A, jak jsme zmínili u prvního grafu, je v tuto chvíli nejsmrtelnější šarže podle čísla dávky od Moderny. A pamatujte, všechna čísla, která vám ukážu, jsou od poloviny listopadu až do 16. prosince 2021, což je pár týdnů dozadu. Když se podíváte na tohle číslo 011L20A, tak první část 011 představuje časové pořadí dávek, takže to, jak je společnost vyvíjí a nasazuje. Písmeno L znamená koncentraci, která společnosti říká míru toxicity a počet nepříznivých reakcí.

A pak 20A je kvalitativní, to jsou přísady. Buď 20A, což byla nejtoxičtější šarže, nebo také 21A. Takže tohle je jejich vychytralý plán. Není to tak, že si řekli: Vyzkoušíme tuto novou technologii a beztrestně budeme zjišťovat, jaké problémy se objeví… Důvodem, proč se nezajímají o otázky bezpečnosti, je to, že se jedná o apriorní návrh, předem bylo naplánováno, že rozešlou toxické dávky a poté budou shromažďovat informace. Každopádně… pokračujme dál, protože od těchto analytiků mám spoustu informací.

Stew: Jak tito analytikové ví, že tyto šarže jsou od Pfizeru, Moderny a Johnson&Johnson?

Dr. Ruby: Protože, zaprvé… řekli mi, že byli informováni profesionálními hackery, že… a tohle je novinka, o které nikdo zatím nemluvil… že tito hackeři se nabourali do systémů Pfizeru a Moderny a podařilo se jim ověřit čísla šarží. Dr. Paardekooper má seznam zatím všech nasazených šarží Moderny. A Moderna má také webový nástroj, který po tomto videu nejspíše zmizí. Má webový nástroj ke kontrole datumu expirace šarží. A ti hackeři nabourali web Moderny a dostali celý seznam šarží Moderny s plným seznamem kódů šarží.

To stejné udělali s Pfizerem Jen chci něco vyjasnit. Tohle exportování úmrtí do USA a exportování postižení do EU… například v analýze Moderny zjistili, že v USA byla úmrtnost na šarže Moderny 10x vyšší než v EU, a na šarže Moderny bylo zase 10x více postižení v EU v porovnání s USA. Všechny tři společnosti používají svá čísla šarží k označení… a když výzkumník provádí apriorní studii, testuje koncentraci… říkala jsem vám o studii hledání dávky, ale tento rozsah zjišťování dávek je mnohem vyšší než pouhé testování terapeutické skupiny rozsahu, aby se zjistilo, co funguje. Tohle je testování smrtelné dávky ve své nejlepší podobě.

Více si o tom promluvíme… vím, že máme omezený čas. Ale to nejdůležitější je tohle… než svoje dítě pošlete do řady si nechat píchnout jednu z těchto biologických zbraní, pokud nevěříte ničemu, co říkáme, alespoň je požádejte o číslo šarže, a pokud začíná EW nebo EN… ještě na závěr vám chci ukázat seznam kódů šarží. Tyto kódy šarží jsou v dokonalé matematické řadě. Tohle nám ukazuje… pokud by to bylo náhodné… vidíte tyto zvýrazněná čísla šarží? Každá šarže čítá dva až tři tisíce úmrtí a postižení.

Analytici objevili nebezpečné šarže covid vakcín, které jsou stále v oběhu • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Ale podívejte se, jak ten počet úmrtí a postižení okamžitě klesne na 37, 25, 23 u ostatních čísel šarží. Pokud by tohle byla náhoda, takto ostře by ten počet neklesl. Od těchto analytiků ještě uslyšíme více. Uslyšíte více informací, ale teď máte v rukou nástroj… pokud jste se nechali očkovat, můžete si vyhledat svoje číslo šarže. Prosím, neberte si žádné další dávky. Tohle se nezastaví.

Stew: Není žádný důvod, aby kdokoliv posílal své dítě na tohle očkování. Ale pokud jste sebe nebo své děti nechali očkovat těmito látkami ještě předtím, než jste se tohle dozvěděli, a chcete vědět, teď máte možnost s těmito čísly šarží na www.howbad.info. Dr. Jane Rubyová, moc vám děkuji, šťastný nový rok. Tohle je neuvěřitelné. Každopádně ta funkce vyhledávání z jejich webu zmizí. Děkujeme těm hackerům a i vám, že jste tohle pro nás prošetřila. Dr. Jane Rubyová, moc vám děkuji.

Dr. Ruby: Děkuji Stew.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

4 komentáře

 1. A čo šaža od Johnson & Johnson: XD986? Vie to niekto zistiť? Ten človek nakazil celú rodinu na 2 mesiace a sám je stále vyslabnutý.

 2. V poznámke k videu máte chybu:
  Originál videa publikován ZDE: 3. ledna 2021

  Ďakujem za Vašu prácu!

 3. Zdravím. Kde je možné zjistit, jakou konkrétní šarži té „vakcíny“ člověk dostal? Mám k dispozici očkovací certifikát „známého“, ale nikde jsem tam žádné číslo nenašel, které by bylo odpovídající formátu „Batch code“ z těch webových stránek. Mám k dispozici certifikát, který vypadá takto:

  https://koronavirus.mzcr.cz/vzor-narodniho-certifikatu-ceske-republiky/

  …ale tam jsem to číslo nenašel. Pak jsem ještě narazil na nějaký jiný vzor formátu certifikátu:

  https://www.uzis.cz/res/file/akce/20210217-ocko/ockovaci-certifikat.pdf

  …a tam ta čísla šarží uvedená jsou. Předem díky za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů