Čím více dítě očkujete, tím větší je pravděpodobnost, že se u něj rozvinou chronická onemocnění

Ve zkratce...

Zde je stručné shrnutí průzkumu mezi rodiči 10 000 dětí. Výsledky se shodují s odbornými studiemi, které byly provedeny. CDC odmítá tuto studii provést (očkovaní vs. ÚPLNĚ neočkovaní). Sdílejte článek se všemi, kteří si stále myslí, že jakékoliv očkování dětí (včetně tetanu, atd.) je nezbytné a prospěšné.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 31. května 2023 (autor Steve Kirsch)

Krátké shrnutí

U rodičů 10 000 dětí jsem provedl průzkum týkající se různých běžných chronických zdravotních potíží.

U všech onemocnění, která jsem v průzkumu sledoval, zvyšovalo očkování pravděpodobnost, že se u dítěte toto onemocnění rozvine; čím více vakcín, tím vyšší riziko.

Můj průzkum potvrzuje výsledky jiných výzkumů, které ukázaly podobné zvýšení rizika chronických neurologických onemocnění (NCH).

To je pro naše děti zničující. Vakcíny je doslova otravují. Proto zdravotnické úřady nikdy neprovedou takovou studii, na jakou poukazuji níže.

V roce 2009 se deset členů Kongresu včetně Randa Paula pokusilo prosadit zákon, který by úřad NIH donutil provést studii, ale návrh se nedostal z prvního výboru, protože nechtějí, abyste se někdy dozvěděli, že už desítky let otravují naše děti.

Studii, kterou jsem provedl, může zopakovat kdokoli. Trvalo mi to pouhých 24 hodin. Vyzývám všechny mainstreamové „ověřovatele faktů“ na světě, aby výsledky ověřili; mám kontaktní údaje na všechny rodiče.

Pokud chce CDC tuto otázku rychle vyřešit, stačí, když profesoru Brianu Hookerovi umožní přístup do databází VSD a Medicaid. Proč to neudělat? Nechtějí snad, aby se lidé dozvěděli pravdu?

A konečně, nejdůležitější je, že žádná z vakcín nebyla v Americe za posledních 25 let potřeba. Pediatrické kliniky, které se vyhýbají očkování, mají shodně lepší klinické výsledky než jejich kolegové, kteří očkují ve stejné populaci dětí.

Tento článek je dlouhý, ale velmi důležitý.

Výsledky graficky

Tento graf vytvořil Matt Briggs, nezávislý statistik. Je naprosto jasný: děti s větším počtem vakcín častěji trpí chronickými onemocněními.

A picture containing text, line, plot, diagram

Description automatically generated

Čím více očkování, tím větší je pravděpodobnost, že se u vašeho dítěte objeví chronické neurologické onemocnění, jako je například autismus. Graf zpracoval nezávislý statistik William Briggs.

Poměr šancí pro každou podmínku

Zde je shrnutí průzkumu. V pravém sloupci je uveden lichý poměr dětí, které onemocněly po očkování 10-15 vakcínami, ve srovnání s dětmi bez vakcín nebo injekcemi s vitaminem K. Pokud jste tedy dostali 10-15 vakcín, máte 4,5x větší pravděpodobnost, že se u vás rozvine autismus, než u neočkovaného dítěte.

A z jiných studií (pediatrické kliniky s tisíci neočkovaných dětí) víme, že po vyloučení očkování a užívání Tylenolu klesne míra autismu téměř na nulu. Takže tento výsledek není překvapením.

Zde je tabulka:

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Můžete si stáhnout průzkum, údaje na úrovni záznamů a analýzu.

Tyto výsledky by neměly být žádným překvapením. Jsou podobné jiným studiím, které srovnávaly očkované a ÚPLNĚ neočkované děti (viz další část).

Závěr: Děti, které byly očkovány vícekrát, mají mnohem větší, nikoli menší pravděpodobnost výskytu velkého počtu chronických neurologických onemocnění.

Například z výše uvedené tabulky:

 • ADHD: 7x
 • Autoimunitní poruchy: 21x
 • Autismus: 5x
 • Astma: 9.3x
 • Epilepsie: 4x
 • Zánět vedlejších nosních dutin: 33x

Největší signál se týkal zánětu vedlejších nosních dutin (33× vyšší pravděpodobnost než u plně neočkovaných); ten je u plně neočkovaných v podstatě tak vzácný, že způsobuje vysoké číslo.

Injekce vitaminu K by měla být vždy odmítnuta

Je to stejně zničující jako očkování dítěte při narození, jak bylo jasně uvedeno v této studii.

A picture containing text, screenshot, line, plot

Description automatically generated

Poslechnout lékaře byla zkrátka obrovská chyba, ze které se vaše dítě pravděpodobně nikdy nevzpamatuje.

Podívejte se na to:

A screenshot of a social media post

Description automatically generated with medium confidencePřeklad obrázku: Po narození mého 4. dítěte jí chtěli dát injekci Vitamínu K a vakcínu proti žloutence. Odmítla jsem a oni mi řekli, že mi nedovolí odejít s dcerou a zavolali by sociální službu, protože jsem odmítla očkování. Neochotně jsem se podvolila. Byla to nemocnice na severu státu New York.

Nemělo by vás to překvapovat, podobná čísla zjistily i jiné recenzované studie

Zde jsou další studie, které byste si měli prohlédnout a které ukazují, že očkování výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že vaše dítě onemocní chronickým onemocněním.

Všechny tyto údaje jsou publikovány v recenzované vědecké literatuře. Žádná z těchto studií nebyla odvolána (i když Gorski by lhal a tvrdil, že jsou odvolány). Pro srovnání s mým průzkumem uvádím poměr šancí (OR) pro autismus.

Všechny tyto studie se zabývaly OR (poměr šancí) u očkovaných a neočkovaných:

 1. Hooker: 5.03
 2. Mawson: 4.2
 3. Kontrolní skupina: 82. „U osob s nulovou expozicí vakcínám po narození, před narozením nebo injekci s vitaminem K je celková míra výskytu autismu v celé skupině CGS 0 % (0 z 1 024).“ Provedení výpočtu OR vzhledem k mému průzkumu 10 000 dětí: OR=82,058395 % CI:5,1197 až 1315 z statistika: 3,114 Hladina významnosti. P = 0.0018
 4. Lyons-Weiler: Studie byla příliš malá na to, aby bylo možné posoudit riziko autismu, ale ukázala lepší zdravotní výsledky u neočkovaných než u očkovaných v jiných stavech. Viz tento článek, který uvádí, že neočkovaní lépe dodržovali zdravotní prohlídky než očkovaní, což vylučuje častý argument, který používají odpůrci anti-vaxerů (tzn. zastánci očkování). Píše se v něm, že „neočkované rodiny chodily na preventivní prohlídky častěji než rodiny očkované“.

Thomasova studie ukazuje podobné výsledky. Studie byla neeticky stažena časopisem na základě námitky autorů, tj. časopis se neřídil pokyny COPE. Uvedli, že „závěry nebyly podloženy silnými vědeckými údaji“, což NENÍ platný důvod pro stažení studie po jejím zveřejnění. Časopis článek stáhl poté, co anonym tvrdil (bez jakýchkoli důkazů), že výsledky mohly být způsobeny menším počtem návštěv ordinací neočkovaných. Autor předložil důkazy, že tomu tak není, ale časopis tyto důkazy ignoroval. Proč? Protože článek získal 250 000 zobrazení, musel být stažen, protože byl protichůdný a příliš populární. Později nový článek ukázal důkaz, že důvod, který časopis uvedl pro stažení článku, byl zjevně nepravdivý. Časopis se rozhodl nepřiznat, že se mýlil, a stažení Thomasova článku nezrušil. To je korupce nejvyššího stupně. Stěžujte si prosím zde s použitím DOI:10.3390/ijerph17228674. Autoři této studie by rádi s kýmkoli debatovali o etice tohoto stažení. Přihlásí se někdo?

 1. Paul Thomas: Celkově vykazoval konzistentní výsledky. Studie ukázala RIOV „rozvoje autismu“ 4,0, který klesl níže v případě většího počtu vakcín, protože u dětí je větší pravděpodobnost rozvoje autismu, když jsou mladší a mají méně vakcín.

Poznámka: je možné, že vakcíny mohou způsobovat transgenderismus, homosexualitu a mnoho dalších stavů. Na to jsem při sestavování dotazníku ani nepomyslel.

Další internetový průzkum mezi 13 000 lidmi ukázal podobný výsledek, neočkovaní na tom byli ve všech oblastech měřených v průzkumu mnohem lépe (červené sloupce byly vždy dramaticky menší):

Comparison unvaccinated-vaccinated

O této souvislosti víme dokonce již téměř 100 let!!

A person in a suit and tie with syringes

Description automatically generated with low confidencePřeklad obrázku: „První výzkumná práce, která přinesla důkazy o tom, že vakcíny mohou způsobovat autismus, byla vůbec první prací o autismu. Ve 30. letech 20. století objevil dětský psychiatr Dr. Leo Kanner v průběhu několika let 11 dětí, které vykazovaly nový soubor neurologických příznaků, které nebyly nikdy popsány v lékařské literatuře. Děti byly uzavřené, nekomunikativní a projevovaly podobné zvláštní chování. Tato porucha se později stala známou jako „autismus“. v práci doktor Kanner poznamenal, že nástup poruchy začal po podání vakcíny proti neštovicím.”

Kontroly v mém průzkumu

Byly provedeny kontroly ke zjištění zkreslení (vrozené vady, genetické poruchy), které nebyly zvýšeny, což dokazuje, že průzkum nebyl zkreslený. OR (poměry šancí) pro tyto stavy se oba blížily 1, přesně jak jsme předpokládali.

Průzkum je analyzován pomocí poměru šancí, takže mix očkovaných a neočkovaných je zcela irelevantní.

Takže nezáleží na tom, že 12 % dětí v mém průzkumu nebylo očkováno. Znamená to pouze, že jsem musel provést průzkum pouze u 10 000 dětí, abych získal slušnou srovnávací skupinu; kdyby ostatní provedli svůj průzkum, museli by provést průzkum u téměř 1 milionu dětí, aby našli stejný počet neočkovaných dětí jako já. Jsem tedy schopen provádět studie, které jsou pro většinu ostatních lidí nepraktické.

Jediný způsob, jak napadnout můj průzkum, je ukázat, že se všichni rodiče domluvili a lhali o svých dětech.

Na obranu proti tomuto útoku mám kontaktní údaje na každého respondenta a vyzývám všechny ověřovatele faktů, aby ověřili, zda jsou všechny položky správné, pokud je ověříte, musíte výsledky zveřejnit.

Napsání průzkumu trvalo 2 hodiny a jeho kompletní provedení trvalo 24 hodin. Výsledky byly veřejnosti ukázány až po ukončení průzkumu, což znemožnilo hrát si s výsledky. Veškeré údaje byly shromážděny v tabulce Airtable, aby byl k dispozici záznam o případné manipulaci s daty.

Je s podivem, že nikdo z lidí, kteří tvrdí, že vakcíny nezpůsobují neurologická onemocnění (ND), neprovede takový průzkum a neprokáže, že mnou shromážděné údaje jsou nepřesné. Proč to neudělají?

Zastavit šiřitele dezinformací je snadné! CDC to mohlo udělat kdykoli za posledních 25 let, kdyby chtělo lidem ukázat pravdu.

Proč CDC jednoduše nezpřístupní databáze VSD a CMS, abychom si mohli výsledky ověřit sami? Proč CDC nikdy nepoužilo VSD k provedení stejné studie? Měli na to 25 let a nikdy to neudělali. Proč?

Existují nějaké další studie?

Nevíme o žádné studii, která by srovnávala plně neočkované a částečně nebo plně očkované děti a která by neměla podobná čísla.

Když si pečlivě přečtete odbornou literaturu, zjistíte, že za „neočkovanou“ skupinu vždy považují děti bez konkrétní zkoumané vakcíny.

Když tedy porovnávají vakcínu MMR, porovnávají ji s dětmi, které vakcínu MMR nedostaly. Takže je to jako porovnávat míru výskytu autismu u dětí, které dostaly 28 vakcín, s mírou výskytu autismu u dětí, které dostaly 27 vakcín. Takto se skrývá signál. Navrhují studie, které jsou navrženy tak, aby selhaly.

To, že signál nenajdou, neznamená, že tam není. Znamená to jen, že jejich studie signál nenašla.

Pokud se Vám překlady líbí, zvažte jejich podporu zasláním daru ZDE. Děkuji!

NIKDY nebudou porovnávat výskyt chronických onemocnění u dětí, které dostaly všechny doporučené vakcíny (více než 50 očkování, mnohé z nich několikanásobné vakcíny v jedné), a u dětí zcela neočkovaných. To se prostě nikdy nestalo.

Výmluva, že neočkované děti je příliš těžké najít, je směšná. Amišové mají tisíce takových dětí a existují stovky takových dětí, které lze najít během okamžiku. Stačí, když mi zavolají, a já jim rád pomůžu.

Brzy vyjde nová studie

Byla provedena ještě jedna studie s přibližně 50 000 dětmi. Zatím nebyla zveřejněna, ale její výsledky potvrzují výše uvedené studie: čím více děti očkujete, tím větší je rozdíl v chronických onemocněních oproti neočkovaným dětem.

Lékařské časopisy tuto studii pravděpodobně odmítnou, protože je v rozporu s jejich názorem. Studii provedl známý výzkumník.

Způsobují vakcíny autismus?

Ano. Více se o tom dočtete v některém z příštích článků (článek přeložen do češtiny ZDE). Pokud odstraníte vakcíny a Tylenol, klesne počet případů autismu téměř na nulu.

Steve Kirsch: Vakcíny způsobují autismus

 

Průzkum Generation Rescue 2007

V roce 2007 si organizace Generation Rescue (GR), která se snaží upozornit Američany na to, že vakcíny způsobují autismus, najala třetí stranu (SurveyUSA) a zaplatila jí 200 000 dolarů za průzkum. Výhodou využití třetí strany k provedení průzkumu je, že GR nemůže manipulovat s výsledky.

Stejně jako můj průzkum, i průzkum GR, kterého se zúčastnilo 17 674 dětí, zjistil významné zvýšení u všech nemocí a stavů, na které se ptal.

V souhrnné zprávě GR uvedla, že CDC nemá zájem provádět žádné studie srovnávající očkované a neočkované děti:

Dosud nebyla provedena žádná studie, která by porovnávala míru ND (neurologických onemocnění) u dětí, které byly očkovány, s dětmi, které očkovány nebyly, což se v našem průzkumu podařilo. Kromě toho žádná studie nikdy nezkoumala souvislost mezi vakcínami a ADHD, přestože tuto diagnózu má 1 ze 13 amerických dětí (oproti 1 ze 150 dětí s autismem).

Zjevná absence studie, která by porovnávala výskyt ND (neurologických onemocnění) u očkovaných a neočkovaných dětí, přiměla kongresmanku Carolyn Maloneyovou (D-NY) k předložení tohoto návrhu zákona, který by přiměl Národní institut zdraví k provedení takové studie.

Tato tvrzení platí dnes stejně jako před 16 lety.

Žádný orgán veřejného zdraví takový průzkum nikdy neprovedl. Nikdy.

Předpovídám, že takový průzkum nikdy nebude proveden, protože nechtějí, aby se zjistila pravda.

Poslanci Kongresu se snažili prosadit zákon, který by přinutil NIH provést pouze **JEDNU** studii. Návrh zákona byl okamžitě zamítnut ve výboru.

Návrh zákona, H.R.3069 – 111. kongres (2009-2010), byl předložen 26. června 2009 s jeho 9 spolusponzory včetně Rona Paula. Nikdy se nedostal z výboru.

Zde je shrnutí:

Ukládá ministerstvu zdravotnictví a lidských služeb (HHS), aby prostřednictvím ředitele Národního ústavu zdraví (NIH) provedlo komplexní studii, která by: (1) porovnala celkové zdravotní výsledky, včetně rizika autismu, mezi očkovanou a neočkovanou populací USA; a (2) určila, zda vakcíny nebo jejich složky hrají roli při vzniku autistického spektra nebo jiných neurologických onemocnění.

Návrh zákona by donutil NIH provést pouze JEDNU studii.

Proč by měl někdo být proti tomu, aby se zjistila pravda?

Odpověď je jednoduchá: protože naše vláda jednoduše nechce, aby se kdokoli dozvěděl pravdu.

Lidé by se zbláznili, kdyby zjistili, že CDC těmito vakcínami poškozuje naše děti už desítky let a nikomu to neříká. Zničilo by to veškerou důvěru v mainstreamový tisk, lékařskou komunitu, Kongres a vládní agentury USA. Takže návrh zákona zabili a v tisku se o něm nepíše. Vše umlčela mainstreamová média.

Někteří lidé vás budou přesvědčovat, že průzkumy nejsou „věda“. To je lež.

Profesor Anders Hviid, autor vysoce citované dánské studie, která tvrdí, že vakcíny nezpůsobují autismus, byl na svou celonárodní dotazníkovou studii o COVIDu, která byla publikována v časopise Nature, tak hrdý, že si ji připnul na svůj profil na Twitteru; je vedoucím autorem této studie!

Profesor Hviid poté zablokoval všem přístup ke svým tweetům během 24 hodin poté, co jsem mu napsal e-mail a požádal ho o jeho údaje.

Pokud jsou všechny tyto průzkumy špatné, kde jsou jejich průzkumy provedené renomovanou nezávislou firmou bez střetu zájmů, které ukazují „správná“ čísla?

Mlčení a nezájem vám řekne vše.

V roce 2005 se ředitelka CDC Judy Gerberdingová vyjádřila k průzkumům srovnávajícím očkované a neočkované osoby takto

Zde je vyjádření Judy Gerberdingové, ředitelky CDC, z roku 2005:

Myslím, že takové studie by se mohly a měly provádět.

Urychleme to. Hledejme první studie, které by nám mohly poskytnout alespoň nějaké hypotézy k testování a vyhodnocení, a co nejrychleji zajistěme tok informací výzkumným kanálem. Takže jsme odhodláni to udělat.

Myslíme si, že v příštím roce budeme schopni poskytnout přesnější informace než doposud. A vím, že je to naše odpovědnost.

Hádejte, co se stalo? Neudělali nic.

Proč prostě neudělali úplně stejný průzkum jako Generation Rescue v roce 2007? Stačí si najmout jinou třetí stranu, respektovanou výzkumnou firmu, aby jejich studii zopakovala, a zjistit, jestli dostanou podobné výsledky. To by bylo snadné a byl by to skvělý začátek. Celkové náklady: 200 000 dolarů.

Místo toho neudělali nic…. nic!

Připomíná mi to seržanta Schultze:

When An AM or PA see something they know is wrong, or against the rules. : r/AmazonFCPřeklad: „Nic nevím! Nic nevidím! Nic neslyším!”

CDC nechce vědět, co se děje. Kdyby byli upřímní, proč neprovedli úplně stejný průzkum jako GR a neukázali, že výsledky jsou jiné? Proč nedali profesoru Brianu Hookerovi a Dr. Jamesi Lyons-Weilerovi plný přístup k VSD a Medicaid, aby mohli provést svůj výzkum? Zaplatím jim za jejich čas. CDC by to nestálo nic, nic!

Skrývá CDC údaje? Rozhodně! Zde je důkaz.

Kdyby CDC bylo čestné a nemělo co skrývat, poskytlo by výzkumníkům, jako je profesor Brian Hooker, James Lyons-Weiler a další vědci, kteří publikovali práce o autismu v recenzované vědecké literatuře, volný, plný a neomezený přístup k databázím VSD a Medicaid, aby mohli provádět výzkum.

Ale neudělají to.

Nikdy to neudělají.

Protože skrytí dat je velmi důležité.

A to vám říká vše, co potřebujete vědět, že?

Několik dalších informací, které byste měli vědět

Zde je můj praktický seznam dalších věcí, které byste měli vědět:

 1. Zde je kompletní seznam nezbytných vakcín: <toto místo bylo záměrně ponecháno prázdné>
 2. Přemýšleli jste někdy o tom, proč vakcíny tak dobře fungují? Podívejte se na grafy zde. Určitě vás to bude zajímat.
 3. Žádná z vakcín, které se dnes v Americe používají, nebyla nikdy testována proti skutečnému placebu (injekce s fyziologickým roztokem). To bylo zaznamenáno v „Jedna želva za druhou” a nikdy to nebylo vyvráceno.
 4. V Americe neexistují žádné postmarketingové studie bezpečnosti vakcín, které by dokazovaly, že jsou vakcíny bezpečné. Údaje mají pouze státy a ty je nesdílejí ani neprovádějí studie. Podrobnosti o tom, proč tomu tak je, najdete v mém článku o transparentnosti údajů a také v článku „Je to bezpečné?“.
 5. Věděli jste, že CDC nemá k dispozici údaje o očkování v žádném státě? CDC tedy nemůže vědět, zda jsou vakcíny bezpečné. Mohlo by požádat státy, aby tyto záznamy poskytly, ale stydí se o tyto údaje státy požádat. To jsem se dozvěděl přímo od vedoucího oddělení pro styk s médii v CDC. Byl jsem ohromen.
 6. Bezpečnostní analýzu neprovádějí ani státy. Když jsem kontaktoval kalifornskou státní epidemioložku Ericu Pan, okamžitě mě odbyla poté, co jsem se jí zeptal: „Věříte v transparentnost údajů?“.
 7. Žádný ze států nezveřejňuje údaje o veřejném zdraví na úrovni záznamů. Kdyby to udělaly, zlepšili bychom klinické výsledky. Neexistuje žádná studie, která by prokázala, že utajování těchto údajů zlepšuje klinické výsledky. Domnívám se, že tyto údaje tají, aby zakryly škody způsobené vakcínami. Rád bych, aby se ukázalo, že se mýlím. Stačí otevřít záznamy.
 8. Mnoho lidí věří, že vakcíny odstranily mnoho nemocí a jsou pro společnost čistým přínosem. Dnes jsem ještě neviděl důkaz, že by tomu tak bylo. I když to „zní“ věrohodně, rizikový přínos každé vakcíny je dynamický a závisí na aktuální nemocnosti a úmrtnosti dané nemoci v porovnání s nemocností a úmrtností vakcíny. Kde jsou o tom údaje? Já jsem je neviděl. Vy ano? U každé vakcíny by mělo být prováděno průběžné každoroční vyhodnocování poměru rizika a přínosu. To nebylo nikdy provedeno. Proč nás nepustíte do VSD, abychom tato hodnocení provedli, místo abychom slepě předpokládali, že vakcíny nemají žádná rizika?
 9. Pokud má vaše dítě autismus, můžete ho v některých případech zvrátit. Zde je popis toho, co udělal Scott Shoemaker, aby vyléčil svého syna. Bohužel lékaři, kteří vědí, jak léčit vaše dítě, se musí držet při zemi, jinak jim bude odebrána licence. Lékařská komunita nechce, aby se vědělo, že autismus lze vůbec zvrátit.

Komentáře čtenářů

Colleen Gaffney napsal:

Další věc, která mě znepokojila, je, že moje dcera přišla loni ze školy a řekla, že v hodinách zdravovědy všichni mluvili o věcech, na které jsou alergičtí. Z 24 studentů byla moje neočkovaná dcera jediná, která nebyla na nic alergická. Taková ironie.

Mohu vám zaručit, že vláda USA rozhodně nefinancuje žádnou z mých prací. Uhodnete proč?

Souhrn

Důkazy jsou jasné. Hlavní příčinou epidemie autismu a dalších chronických onemocnění a neurologických stavů je očkovací program.

Přečtěte si to ještě jednou. Vakcíny způsobují epidemii neurologických poruch v Americe.

Pokud zcela zrušíme používání všech vakcín, budou naše děti výrazně zdravější. Nikde v Americe jsem nenašel jediný protipříklad. Všechny kliniky, které tento přístup vyzkoušely, mají vynikající výsledky. Každá. Všechny do jedné. Všechny.

Všechny pediatrické kliniky, o kterých vím, že se vyhýbají očkování, mají lepší zdravotní výsledky. Žádné výjimky.

To je důvod, proč s námi (Hookerem, Mawsonem, Lyonsem-Weilerem, Wakefieldem, …) o tom nebude diskutovat žádný zdravotnický orgán na světě. K tomu prostě nikdy nedojde.

To je také důvod, proč je nám přístup k VSD a Medicaid ZAMÍTNUT. Je zakázáno používat tyto databáze pro jakýkoli výzkum, který by mohl ukázat, že vakcíny jsou problém. Nikdy nedovolí žádnému z našich vědců nahlédnout do těchto údajů. Kdyby byly vakcíny bezpečné, předháněli by se, aby nám umožnili přístup, aby mohli dokázat, že jsme se mýlili.

Neberte mě za slovo, pokud jde o očkování.

Moje rada je jednoduchá: NIKDY nevěřte svému lékaři v této otázce. Vždy si udělejte vlastní průzkum, než dáte souhlas s jakoukoli injekcí sobě nebo svým dětem. Vakcínu nikdy nemůžete vrátit zpět. Neexistuje žádný způsob, jak se „odočkovat“.

Než začnete uvažovat o očkování, vždy POŽADUJTE, abyste se seznámili s rozsáhlými údaji o veřejném zdraví, které lze analyzovat a prokázat jejich bezpečnost a účinnost. Není zvláštní, jak všichni odmítají tyto údaje předložit? NIKDO veřejně nezveřejní údaje na úrovni veřejných zdravotních záznamů. NIKDO. Lze to snadno udělat bez jakýchkoli problémů s ochranou soukromí. To je jen výmluva.

Viděli jste někdy nějaké rozsáhlé studie založené na údajích z veřejných záznamů, které by dokazovaly, že je to bezpečné? Já ne. Má to svůj důvod: žádné takové studie neexistují. Nula. Vyzývám kohokoli, aby mi dokázal, že se mýlím. Neodhalí údaje. Pokud jsou vakcíny skutečně bezpečné, proč údaje tají?

Proto jsou průzkumy, jako je ten, který jsem dělal já, tak důležité, protože nám neumožní přístup k JEJICH záznamům, takže musíme provést vlastní sběr dat.

Tyto průzkumy hodnotí, co se skutečně děje. Za pouhých 24 hodin jsem byl schopen shromáždit dostatek důkazů, abych se přesvědčil, že vakcíny jsou naprostá katastrofa.

NIKDY jsem neslyšel, že by někdo udělal něco podobného jako já a dosáhl jiného výsledku. A vy ano? Nikdy nám neukázali SVÉ studie. Proč tomu tak je?

A to je, přátelé, důvod, proč byste na otázku lékaře, zda chcete pro sebe nebo své dítě injekci vakcíny, měli vždy říci NE.

Nikdo nechce zveřejnit veřejné zdravotní záznamy. A teď už víte proč.

Zvažte prosím sdílení tohoto článku a pomozte zachránit jeden nebo dva životy.

Jednoduše znovu tweetněte můj příspěvek na Twitteru. Děkuji!

Překlad: David Formánek

Související:

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

 1. Bohužel musím souhlasit. Mám chronické onemocnění štítné žlázy, které mi bylo nalezeno už v dětství. Tělo se neumí vyrovnat s tím, že očkovací látka obsahuje procenta těžkých kovů, které v nás zůstanou. Už přes dva roky se s partnerem snažíme o dítě a nic. Končí to většinou, pokud to lze – operací.

  Ale na druhou stranu existují očkování, která opravdu fungovala.

  Stále je to téma nové, lidé moc nové věci nepřijímají rychle. Ale jednou přijde doba, že se tento pohled na očko změní. Doufám v to.

  1. zkuste použít svízel, sléz, měsíček, přeslička. Svízel je bylina speciálně na choroby štítné žlázy – vhodné kloktání, obklady, mast

 2. Ano, očkování je zhouba..Byla vyrobena proti nemocem, pravda..Ale mělo se vždy zařídit, aby se po čase dělaly studie, a odklony v případě, že nemoci ustoupily..
  A dříve vakcíny neobsahovaly to, co dnes..Kdo toto zkoumal?

 3. Kristapána,vy si někdo představujete,že zrušit jakékoliv očkování je možné?
  V této době covidí,kdy se očkuje i na nádvoří a málem i ve WC?
  Naše světová lékařská mafie musí vydělávat a jak,na tom nezáleží…
  A vůbec:lidi se množí jak myši,je potřeba to zastavit a i vydělat na tom….
  Takže očkovááát,očkovát a kdo není,není IN!!
  Platí stále,nejen v době covidí….a lidé to nevidí…..
  Za těch zlých komančů,kdy jsme ještě nebyli v EU,ani jsme nepřebírali tolik rozumy z USA,jsme byli ve škole očkováni jen proti TBC a neštovicím, a dál nic…ale nebylo vyhnutí!!
  A nebyli autisti ani další současné neuro problémy,kolik z toho pohlaví atd.
  tato naše generace se dožívá 80 a více let.
  Ta současná,max.očkovaná proti všemu,jen ne proti blbosti,se dožije sotva důchodu…..
  Ale jak pravil ORWELL……jdeme tomu naproti…..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů