Rozum – nebo zrada: Co je v případě vakcín skutečně „rozumné”?

Ve zkratce...

Vakcíny jsou opěvovány jako „zázrak medicíny”. Tvrdí se, že zachránily spoustu životů a vymýtily mnohé nemoci. Jenže je tomu skutečně tak? Pravda je zcela někde jinde a jiná, než nám říkaly. Více v tomto skvělém rozboru o očkování dětí a o tvoření „celoživotních pacientů”.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte -> ZDE <-

Video s českým dabingem:

Níže si můžete článek poslechnout v audio formě:

Originál článku publikován ZDE: 10. března 2023

„Nejsem proti očkování, chci jen bezpečné vakcíny.“

„Nejsem proti tradičním vakcínám, problémem je mRNA.“

„Moderní medicína je zázrak, ale někdy zachází příliš daleko.“

Všechna tato prohlášení jsou v „komunitě hledající pravdu“ naprosto běžná a jsou považována za „rozumný“ alternativní názor – ne jako ti blázniví cvoci, kteří odmítají všechny vakcíny, nemají řádného lékaře a používají (fuj!) homeopatii – znáte ty typy, ty blázny, kteří si myslí, že Země je placatá a královna je ještěrka. Chci říct, že jsou samozřejmě šílení, ale já nejsem jako oni. Jsem rozumný, takže se na to podívejme z vyváženějšího, „rozumného“ pohledu, ano?

Otázkou však je, nakolik jsou tyto názory skutečně „rozumné“, pokud ztotožňujeme „rozum“ s „pravdou“.

Odpověď zní: ne příliš. Skutečnost je taková, že spiknutí (a to spiknutí to jistě je) s cílem napadnout a podkopat globální zdraví trvá mnohem déle než poslední tři roky, a dokonce mnohem déle než poslední tři desetiletí nebo století. Ve skutečnosti (přičemž pravda je pověstná svou tendencí být mnohem podivnější než fikce) temná a nebezpečná síla pronásleduje lidstvo už velmi dlouho, a zatímco v minulosti používala tradičnější prostředky útoku – války a hladomory – nyní má k dispozici mnohem smrtelně účinnější zbraň: medicínu.

Pokud chcete ovládnout, obsadit a nakonec svrhnout nějaký národ, nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je naplánovat svůj postup tak, aby si dotyčný národ neuvědomil, že je pod útokem. Pokud své záměry výslovně oznámíte otevřeně nepřátelským postojem s použitím tradičních válečných prostředků, okupovaný národ si toho samozřejmě všimne a postaví se na odpor, aby se bránil.

Ale co kdybyste se neprezentovali jako jejich nepřítel, ale jako jejich přítel – jako ta nejdůvěryhodnější a nejrespektovanější společenská autorita – lékař? Dokážete si představit, o kolik by pak mohl být váš potenciální počet mrtvých vyšší?

Pokud se vydáme po stopách počátků moderní medicíny (tzv. „alopatie“) a podíváme se na to, kdo a proč za ní původně stál, zjistíme, že tento přístup k lidskému zdraví nikdy nesměřoval ke zlepšení nebo zlepšení zdravotních výsledků, ale spíše naopak – a to nám ukáží důkazy, které budeme zkoumat v této eseji. V konečném důsledku jde moderní medicíně o kontrolu nad světovou populací a podkopávání jejího potenciálu, aby se nikdy nestala hrozbou pro vládnoucí třídy: a začíná to už v raném věku.

Jakmile se dítě narodí, je mu okamžitě aplikován vitamin K. Tato infuze, která není u průměrného novorozence nutná (hladina vitaminu K je u něj nízká z nějakého důvodu), je opatřena varováním na černé skříňce, což znamená, že může způsobit závažné a život ohrožující reakce. Varování na černé skříňce je nejpřísnějším varováním, které může lék mít.

V některých zemích, včetně USA, se dětem do 24 hodin po narození aplikuje také vakcína proti hepatitidě typu B – vysoce toxický přípravek spojovaný s vážnými zdravotními problémy, včetně autoimunitních onemocnění, kardiovaskulárních problémů a poškození mozku. Upozorňujeme, že žloutenka typu B postihuje především nitrožilní uživatele drog a prostitutky.

Již tyto dva počáteční zásahy mohou dítě zásadně změnit, a zkreslit tak základní představu o tom, jaké zdravé dítě skutečně je. Rodiče se to nikdy nedozvěděli, protože jakmile jejich dítě přišlo na svět, bylo do něj zasaženo. Představovat si, že injekční aplikace silných léků, které obsahují známé neurotoxiny a jsou opatřeny přísnými zdravotními varováními, do tříkilového novorozence nebude mít na jeho vývoj žádný vliv, by bylo mimořádně naivní.

Těhotné ženy jsou varovány před vypitím jediné sklenky vína, mozek dítěte je tak citlivý na traumata a poškození, takže vstřikování těžkých kovů a neurotoxinů přímo do jeho těla? (Pokud jde o takové neinformované výtky jako „ale testy ukázaly, že je to bezpečné!“. – to rozhodně neprokázaly, a k tomu se dostaneme později.)

Injekční rituál pokračuje v nezmenšené míře v rámci „rutinního očkovacího plánu pro děti“ (prosím, ověřte si aktuální plán, protože každý rozumný člověk, kterého znám, je šokován množstvím injekcí, které nyní děti dostávají), kdy jsou malým dětem vpichovány silné koktejly neurotoxinů a karcinogenů, o nichž je známo, že mohou vést k trvalému poškození mozku a změnám osobnosti. Nejedná se o žádnou konspirační „teorii“, jak dokládá britský program pro vyplácení odškodného za poškození způsobené očkováním a podobné programy po celém světě, které odškodňují rodiny za nenapravitelné poškození jejich dětí způsobené očkováním (i když mějte na paměti, že program nevyplácí odškodné, pokud očkování zabije vaše dítě před dosažením věku dvou let).

Vzhledem k tomu, že očkování začíná tak brzy (ve Velké Británii v osmi týdnech a v USA v prvním dni života) a dlouho předtím, než je dítě schopno mluvit, je těžké posoudit, do jaké míry bylo dítě očkováním poškozeno, protože nemáme jasnou představu o tom, jaké bylo bez očkování – což je záměr: dříve byly děti poprvé očkovány blíže ke druhému roku života, takže rodiče mohli mnohem snáze rozpoznat radikální zdravotní a osobnostní změny.

Proto byla věková hranice snížena – ne proto, aby se děti ochránily, protože neexistuje žádný důkaz, že „dřívější doba je lepší“, ale proto, aby se rodiče „vycvičili“ – aby se jim vštípilo přesvědčení, že jejich dítě potřebuje každé dva měsíce injekce, aby přežilo, a že by se bez nich nedožilo prvních narozenin. Tím se také eliminuje „kontrolní skupina“ – zdravé, neočkované dítě, protože rodič se s nimi sotva setká. Jejich dítě existuje neočkované jen několik krátkých týdnů a v USA jen několik hodin.

Kým tedy ve skutečnosti byli, nebo kým se měli stát, než do jejich těla byly vpraveny silné a potenciálně škodlivé chemické látky? Byli poškozeni? Jak to můžeme vědět?

Významný neurochirurg Dr. Andrew Moulden, který se v pozdějším věku věnoval studiu vakcín, než za záhadných okolností „náhle zemřel“, prohlásil, že všechny vakcíny způsobují poškození u všech lidí, kteří je dostanou. Jde jen o to, do jaké míry.

Údajně „rozumná“ námitka by zněla, že ano, vakcíny samozřejmě nesou určitá rizika, stejně jako všechny léky, ale zachránily miliony životů, takže riziko za to stojí.

Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz, že vakcíny „zachránily miliony životů“, kromě PR frází farmaceutických společností, protože nikdy nebyl proveden žádný reálný experiment, který by prokázal, že očkovaní lidé jsou méně náchylní k vážným onemocněním a úmrtím než neočkovaní.

Provedené studie – srovnávající zdravotní výsledky plně očkovaných, částečně očkovaných a neočkovaných dětí – totiž vždy ukazují totéž: čím méně je dítě očkováno, tím je zdravější, přičemž zcela neočkované děti jsou nejzdravější ze všech.

S rostoucím počtem očkování, které děti běžně podstupují (což se děje již mnoho let), se zhoršuje celkový zdravotní stav těchto dětí, přičemž více než polovina všech amerických dětí (USA jsou nejvíce očkovanou zemí na světě) má nyní alespoň jedno chronické onemocnění. Všechny chronické zdravotní potíže, které v posledních letech u dětí prudce vzrostly, jako je autismus, ADHD, zažívací potíže a těžké potravinové alergie, jsou známé a zdokumentované potenciální vedlejší účinky očkování.

Je třeba také poznamenat, že očkování není prováděno rovnoměrně: existují velmi jasné demografické trendy, pokud jde o to, kteří rodiče očkují a kteří ne, a po celém světě zůstává trend stejný – čím bohatší a vzdělanější rodiče, tím menší je pravděpodobnost, že budou očkovat, přičemž ti s doktorským vzděláním jsou vůči očkování nejskeptičtější ze všech. Ti, kteří nejčastěji absolvují očkovací plán včas a v plném rozsahu, jsou středoškoláci.

Nejvíce proočkovaný stát v USA, Mississippi, je zároveň nejchudší – a má také nejvyšší dětskou úmrtnost. Aby bylo jasno: sociální znevýhodnění, jako je chudoba a nízká úroveň vzdělání, silně koreluje s vysokým počtem očkovaných dětí a vysoký počet očkovaných dětí silně koreluje se zvýšenou novorozeneckou úmrtností. Bohatství a vzdělání korelují s nižším využíváním vakcín a lepšími zdravotními výsledky, přičemž celkově nejlepší výsledky mají zcela neočkované děti.

Autor proto tvrdí, že očkování zjevně neslouží ke zlepšení zdraví, ale spíše k usnadnění sociální a třídní kontroly tím, že upevňuje třídní bariéry vytvářením špatného zdravotního stavu a postižení. Očkování zajišťuje, že šance nikdy nebudou vyrovnané, protože potlačuje potenciál a vytváří další překážky pro úspěch a vzestupnou mobilitu, zejména v nižších sociálních vrstvách.

Důvodem, proč „zdravotnické úřady“ po celém světě tolik investují do agresivní propagace těchto lektvarů (a často je nabízejí zdarma), není zlepšení zdraví nebo dlouhověkosti národa, ale spíše dosažení skutečných cílů vládnoucích elit, které se týkají kontroly populace – což je z definice v zájmu všech vládnoucích tříd. Pokud nebudete mít populaci pod kontrolou, neudržíte si své mocenské postavení vládnoucí vrstvy dlouho, takže všechny „elity“ do toho historicky investovaly.

Jednou z forem kontroly populace, ke které se vládnoucí třídy otevřeně hlásí, je snižování počtu obyvatel. Proto se do vakcín přidávají sterilizační látky, aby se snížila porodnost. Je všeobecně známo, že ve vysoce plodné Africe to dělají již mnoho let, ale jak varoval nedávný dokumentární film zaměřený na africkou sterilizační aféru, „až skončí s Afrikou, přijdou si pro vás“.

Vakcína proti HPV, která je nabízena všem dětem ve věku 12-13 let, je silně spojena s neplodností, přičemž nedávná studie naznačuje, že 25 % všech dívek, které ji dostanou, zůstane trvale neplodných. Covid vakcína je mezitím stále častěji spojována s problémy s menstruací a plodností, včetně potratů, porodů mrtvých dětí a úmrtí novorozenců.

Mnoho vakcín obsahuje silný neurotoxin hliník a přední světový odborník na tento kov potvrdil, že není známa žádná bezpečná hranice této vysoce toxické látky, kterou by bylo možné aplikovat lidem – natož malým dětem. Hliník z vakcín může migrovat do mozku a je stále častěji spojován s neurologickými problémy včetně poruch autistického spektra. Mnoho lidí s touto poruchou později problémy s navazováním vztahů, takže se jedná o další způsob, jakým je uměle tlumena porodnost prostřednictvím iatrogenně vyvolaných stavů. Všimněte si, že do černé díry výzkumu „autismus je genetický“ byly nality miliony, marně se hledá „gen autismu“, ale takový gen zůstává nepolapitelný, protože – ačkoli určité genetické profily mohou být náchylné k rozvoji tohoto onemocnění – k jeho rozvoji je zapotřebí nezbytných vnějších vlivů. Příroda může nabít zbraň, ale prostředí stiskne spoušť.

Hliník však není jediným nebezpečným kovem obsaženým ve vakcínách. Přestože nesmírně bohatý očkovací průmysl tvrdí opak, některé vakcíny stále obsahují rtuť, o níž je po staletí známo, že způsobuje vážné poškození mozku. Výraz „šílení kloboučníci“ pochází ze skutečnosti, že kloboučníci dříve pracovali se rtutí a vstřebávání této látky je postupem času stále více otravovalo a přivádělo k šílenství. Museli byste být tedy naprostí šílenci, abyste věřili, že vpravování této látky v jakémkoli množství do dětí je přijatelná věc – a dosud není známa žádná bezpečná hranice expozice rtuti pro člověka. Všimněte si, že pokud by rodič aplikoval svému dítěti rtuť – a to i v takzvaném „stopovém množství“, které farmaceutické kartely tvrdí, že používají – byl by okamžitě zatčen za týrání dítěte a pokus o vraždu. To, že injekci provádí muž v bílém plášti, ještě neznamená, že je injekce nějakým zázrakem bezpečná. Jed je jed, nerozhoduje o něm pověření administrátora.

Injekce však není jediným způsobem, jak lékařský kartel dostává tento žíravý jed do těla zdravých dětí – vpravuje ho také do jejich zubů. Naprostá většina dospělých ve Velké Británii má alespoň jednu amalgámovou plombu obsahující rtuť a průměrný člověk má tři plomby, přičemž mnohé z nich byly vloženy v dětství.

Je to tak běžný postup, že se nad ním průměrné rodiny sotva pozastaví, ale ve skutečnosti je plombování dětských zubů neurotoxickými kovy, o nichž je známo, že způsobují šílenství, velmi podvratnou záležitostí – něco takového by člověk mohl chtít dělat, kdyby byl psychopatickou vládnoucí třídou posedlou udržováním moci a kontroly a udržováním mas v trvalém stavu podřízenosti prostřednictvím jedů ohýbajících mysl.

Právě poslední odstavec vystihuje skutečné záměry většiny „moderní medicíny“ a ponižující rituál otravy pokračuje po celé dětství, přičemž každý podrývající zásah je prezentován vznešenými autoritami jako „pro tvé bezpečí“. Fluorid ve vodě a zubní pastě – a není náhodou fluorid jedem, který decimuje mozek? Nepřidával ho Hitler do vody v koncentračních táborech, aby si podmanil vězně? Ne, ne, nebojte se, je tam jen proto, že je „dobrý pro vaše zuby“ (v malém množství možná ano, pokud se aplikuje přímo na zuby, ale neexistuje žádný důkaz, že by jeho polykání nějak neškodilo).

Podstatné je, že lidé se rodí s obrovským potenciálem – včetně potenciálu uvědomit si, jak brutálně pronásledovaní, otrávení a zneužívaní byli mnozí z jejich předků – a vládnoucí třídy se děsí dne, kdy se hromadně „probudí“ a tuto skutečnost si uvědomí. Světové vládnoucí elity by si nemohly udržet svou psychopatickou kontrolní síť a hromadění všech světových zdrojů, kdyby všechny lidské bytosti povstaly ke svému plnému potenciálu – takže tento potenciál je okamžitě zaměřen na zničení, a to již od prvního dne života.

Bezohlední maniaci, kteří chtějí ukrást budoucnost vašeho dítěte, vám samozřejmě neřeknou, že to dělají. Kdyby vám výslovně řekli: „máme v úmyslu vašemu dítěti během jeho dětství desítkykrát píchnout injekce s látkami, o nichž je známo, že mají snížit jeho IQ, potlačit jeho plodnost a zničit jeho mysl“, nedovolili byste jim to. A tak si vymysleli celou pseudovědu „očkování“ – a je to pseudověda, samotná esence šarlatánství, vyvinutá ve stejné době, kdy lékaři typicky léčili pacienty pijavicemi a řešili duševní poruchy vrtáním děr do hlavy.

Proč je očkování šarlatánství? Protože základní princip očkování – že vytvoření protilátek proti antigenu vytváří celoživotní imunitu proti tomuto antigenu – je falešný, a jestli je něco dobrého na celé té pantomimě s Covidem, tak to, že to konečně uznal i mainstream.

Tolik lidí říkalo: „ale já jsem měl Covid. To znamená, že mám protilátky. Takže očkování proti Covidu nepotřebuji, že?“.

Jestli jsou pro vás překlady hodnotné, zvažte jejich podporu zasláním daru na: 2201583969/2010. Nebo kartou ZDE. Děkuji!

A po mnoha desetiletích, kdy se tvrdil pravý opak, mainstreamová média a všichni jejich poslušní „televizní doktoři“ konečně uznali, že mít protilátky nemusí nutně znamenat imunitu vůči nemocem.

Mají pravdu, nemá, takže pokud jste se nechali očkovat vakcínou Covid na základě předpokladu, že protilátky se nerovnají imunitě, pak jste nutně potvrdili, že všechny ostatní vakcíny jsou k ničemu, protože to je vše, co dělají, a tak se ve vakcinologii měří jejich „účinnost“ – ne že zabrání tomu, aby někdo onemocněl, ale že vyvolají protilátkovou odpověď.

Vyvolání protilátkové reakce vypovídá jen velmi málo o skutečném zdravotním stavu člověka a v konečném důsledku je skutečně bezvýznamné, a to do té míry, že test používaný ke zjištění, zda je někdo „imunní“ vůči nemoci (pokud má protilátky), je stejný test, který se používá ke zjištění, zda nemoc MÁ, např. pozitivní test na protilátky lze použít jako důkaz, že někdo je již „imunní“ vůči spalničkám, a proto nepotřebuje očkování proti spalničkám, nebo jako důkaz, že někdo má v současné době aktivní spalničkovou infekci.

Ve skutečnosti pozitivní test na protilátky neznamená nic jiného, než že někdo byl v určitém okamžiku vystaven danému antigenu (neznamená to, že někdy onemocněl). Mohlo to být dnes nebo před třiceti lety. Neznamená to, že dotyčný má nebo měl nemoc, ani to neznamená, že je vůči ní imunní. Znamená to pouze, že jí byl vystaven. A jako by to nestačilo k tomu, aby bylo očkování zcela diskvalifikováno jako „imunizace“ kohokoli proti čemukoli – vakcíny tuto reakci ani spolehlivě nevyvolávají u všech. Někteří lidé nemají protilátkovou odpověď na očkování, a protože lidé nejsou téměř nikdy následně testováni, aby se zjistilo, zda vakcína „zabrala“ nebo ne, nemáme představu, u kolika lidí se protilátky vytvořily a u kolika ne.

Celou tuto myšlenku, že protilátky se rovnají imunitě, vymysleli cyničtí a prohnaní sociální inženýři, kteří potřebovali záminku k tomu, aby mohli kojencům aplikovat neurotoxiny. Žádný rodič na světě by nikdy nenechal lékaře, aby do jeho dítěte bezdůvodně píchali záhadné látky, a tak bylo vymyšleno „očkování“, které slouží jako pohodlné pozlátko, aby mohli lékaři do dětí doslova píchat, co se jim zlíbí – protože má průměrný rodič vůbec ponětí, co je ve vakcínách? I když si to řádně ověří, regulační normy jsou tak laxní, že to, co je dítěti vpraveno, často neodpovídá tomu, co je uvedeno na lahvičce – to platí zejména pro neurotoxin hliník, jehož množství v některých lahvičkách může značně přesahovat množství, které v nich výrobci uvádějí.

Záludný podvod s masovým očkováním jako zdravotním opatřením se stal možným až poté, co seismické sociální změny týkající se zlepšení výživy, hygieny a sanitace vedly k obrovskému zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, a zejména k dramatickému snížení dětské úmrtnosti. Pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že dětská úmrtnost související s onemocněním X – například spalničkami (viz graf níže) – drasticky poklesla již před zavedením vakcíny proti tomuto onemocnění. Rozum - nebo zrada. Jak je to skutečně s vakcínami? Reálně to byl konec přelidnění chudinských čtvrtí, zlepšení stravy a zavedení moderního vodovodu, které vymýtily velkou část závažných dětských onemocnění. Mainstreamová historie však byla zkreslena tak, aby přisoudila zásluhy vakcínám, a úspěšně tak indoktrinovala většinu rodičů, aby věřili, že jejich dítě se nedožije pátých narozenin, pokud do něj nebudou neustále píchat „život zachraňující vakcíny“. To je cynická science fiction, a jak jsme viděli, neočkované děti jsou ve skutečnosti zdravější než děti očkované, a čím více jsou děti v dané zemi očkovány, tím více se jejich celkový zdravotní stav zhoršuje.

Je také třeba zvážit, zda je snaha o prevenci běžných dětských infekcí skutečně žádoucí. Rizika, která tato onemocnění představují pro zdravé děti, jsou velmi malá, zatímco existují spolehlivé důkazy o tom, že prodělaná dětská onemocnění, jako jsou neštovice, mohou později chránit před závažnějšími onemocněními, jako je rakovina. Někteří zastávají názor, že typické dětské infekce nejsou ani tak nemocemi, jako spíše detoxikací – pomáhají dítěti zbavit se toxické zátěže zděděné po rodičích, a proto snižují riziko pozdějších onemocnění spojených s toxicitou, jako je rakovina. Optimální by proto bylo nechat děti přirozeně projít těmito infekcemi a nesnažit se je potlačovat léky (jako je Calpol/Tylenol, který vyčerpává hlavní detoxikační živinu, glutathion) nebo jim předcházet (očkováním).

Fenomén „neštovicových párty“ nám ukazuje, že ne všechny děti „chytí“ toto onemocnění, i když jsou mu vystaveny v těsné blízkosti a i když ho chytí jejich vrstevníci v okolí, a totéž platí i pro další kdysi běžné dětské infekce (spalničky, příušnice atd.). Většina dětí se jimi nakazila, ale ne všechny. Můžeme se domnívat, že to může být způsobeno tím, že některé děti se rodí s větší toxickou zátěží než jiné, a tudíž vyžadují větší detoxikaci. Existuje mnoho způsobů, jak mohou rodiče neúmyslně předat toxickou zátěž dětem, a kniha Gut and Psychology Syndrome (GAPS), na kterou je odkaz na konci této eseje, o tom poskytuje mnoho dalších informací a podrobně popisuje, jak lze minimalizovat rizika pro děti vyplývající z dědičné toxické zátěže.

Pokud tedy dětské nemoci nejsou obecně takovou smrtelnou hrozbou, jak se o nich často tvrdí (a mohou mít dokonce pozitivní důsledky), a pokud očkování přináší tolik vážných rizik, proč je lékaři tak často doporučují? Naznačuji snad, že všichni lékaři „v tom jedou“, že jsou všichni bezohlední sadisté, kteří mrzačí a jsou na palubě programu depopulace a kontroly?

Ne, samozřejmě že ne. Lékaři vědí jen to, co se učí, a to, co se učí na lékařské fakultě, je často nepřesné a zavádějící – například průměrný lékař nemá nejmenší tušení, co je obsaženo ve vakcínách, které aplikuje dětem, ani jak se tyto složky navzájem ovlivňují nebo jak se chovají v těle. Na lékařské fakultě se obvykle učí jen to, jak vakcínu aplikovat, a pořádnou porci farmaceutické propagandy o tom, jak vakcíny „zachránily miliony životů“, kterou pak jednoduše opakují. Lékaři jsou od lékařské fakulty nesmírně zaneprázdněni a většina z nich prostě nemá čas ani energii, aby se sama zabývala nezpracovanými důkazy.

Lékaři také nejsou poučeni o tom, jak ve skutečnosti funguje takzvané testování bezpečnosti v průmyslu vakcín a že při testování bezpečnosti při vývoji vakcín se obvykle nepoužívá inertní placebo. Místo toho se používají jiné vakcíny nebo biologicky reaktivní roztoky obsahující stejné adjuvans jako vakcína (např. hliník), které zcela zastírají bezpečnostní problémy testované nové vakcíny. Pokud se ukáže, že nová vakcína není nebezpečnější než stávající vakcína nebo než roztok obsahující stejné toxické složky jako vakcína, neukazuje nám to, že vakcína je „bezpečná“ – vůbec – ale právě to se ve vakcinologii rovná „testování bezpečnosti“. Průměrný lékař nic z toho neví, a proto podává vakcíny v dobré víře a upřímně věří, že dělá pro dítě to nejlepší a že obavy o bezpečnost vakcín nejsou nic jiného než „konspirační teorie proti vakcínám“.

Nezapomeňte, že lékaři nejsou vědci. Nepracují ve výzkumu a vývoji. Nemají proto žádné odborné znalosti o vakcínách a obvykle o nich nevědí o nic víc než průměrný příslušník široké veřejnosti (proto tolik lékařů přijalo vakcínu Covid, přestože důkazy o tom, jak je nebezpečná, byly vždy zdrcující – protože stejně jako většina široké veřejnosti se lékaři nerozhodují na základě vědeckých poznatků – nepročítají trpělivě studie, neanalyzují data a nerozhodují se na základě informací – rozhodují se na základě médií. Většina lidí, kteří se nechali očkovat vakcínou Covid, to udělala proto, že jim to řekla televize, a lékaři nejsou výjimkou).

Lékařům je přisuzováno nesmírně nadnesené společenské postavení a jsou prezentováni jako obdoba novodobých velekněží a vševědoucích mudrců (všechny společnosti potřebují své hrdiny podobné Bohu, a pro sekulární společnost, jako je ta naše, jsou to právě lékaři), nikoli proto, že by byli mimořádně nadaní nebo moudří, ale ze dvou klíčových důvodů souvisejících se sociálním inženýrstvím a ovládáním mas – za prvé, takové zacházení s lékaři vede k naduté profesionální aroganci a pýše, což znamená, že okamžitě odmítají zpochybňování a výzvy ze strany nelékařů, protože nemohou uvažovat o tom, že by „civilní“ příslušník veřejnosti mohl vědět víc než oni (to z nich dělá vynikající poslušné stoupence rozkazů a prodejce léků pro farmacii), a za druhé, lidé jsou naučeni těmto „bohům“ bezmezně důvěřovat, což znamená, že jim svěřují svůj nejcennější majetek ze všech – své děti.

A jak vám potvrdí každý, kdo dlouhodobě pracuje s dětmi, například zkušení učitelé: děti se změnily. Nejsou stejné jako v sedmdesátých nebo osmdesátých letech.

Dříve bylo neobvyklé, že by v celé škole bylo byť jen jedno dítě s těžkou potravinovou alergií. Nyní je postiženo každé třinácté dítě, a to do té míry, že některé potraviny, které dříve patřily k neškodným dětským potravinám, jako například arašídové máslo, jsou ve školách zcela zakázány. Prudce vzrostl také počet astmatiků a inhalátorů, ale nejznepokojivější a nejradikálnější změnou jsou osobnostní problémy a problémy s chováním – kolik dětí má nyní speciální vzdělávací potřeby, poruchy učení a problémy s chováním.

„Rozumná“ námitka na to vždy zní: „tyto hodnoty se nezvýšily, děti měly tyto problémy vždy, ale dříve byly zavírány do ústavů. Nyní je více vidíme v běžné společnosti“.

Na to říkám, kde byly tyto instituce? Kolik jich bylo? Vyjmenujte je. Protože tolik rodin dětí se speciálními potřebami zoufale potřebuje další podporu a zdá se, že nejsou schopny tyto bájné „instituce“ najít. Aby se zvládl obrovský počet poškozených dětí, který máme nyní, musely by takových míst být tisíce, tak kde jsou všechny? Pokud byla uzavřena, kdy a proč?

Skutečnost je taková, že došlo k prudkému nárůstu počtu dětí s postižením a dalšími potřebami, a to přesně v souladu se stále se rozšiřujícím očkovacím kalendářem. Mnoho lidí se bezstarostně domnívá, že pokud jde o očkování, jejich děti prostě dostaly to, co oni, a protože „oni jsou v pořádku“, budou v pořádku i jejich děti. To je však zcela mylné. Ti, kteří se narodili v 50. a 60. letech, dostali celkem asi čtyři očkování. Ti, kteří se narodili v 70. a na počátku 80. let, jich dostali kolem osmi. Dnešní děti jich dostávají přes třicet.

To je přístup „žáby v hrnci“, který mají vládnoucí elity tak rády. Kdyby v padesátých letech okamžitě zacílili třicet vakcín na zdravé děti, změna by byla tak obrovská a hluboká, že by si toho všichni všimli a okamžitě by se obrátili proti konceptu očkování. Tak to dělali postupněji. Začali s malým počtem, takže škody a úmrtí zůstaly malé a omezené. Postupně přibývalo, postupně přibývalo, postupně přibývalo, až došlo k situaci, kterou máme nyní – s více než polovinou všech dětí s chronickými nemocemi včetně dnes již endemického autismu – přičemž u chlapců je 13krát vyšší pravděpodobnost, že jim bude toto onemocnění diagnostikováno, než u dívek, a to zejména u chudých a černošských chlapců.

V 70. letech 20. století byl výskyt autismu 1:10 000 – byl tak vzácný, že se obvykle neučil na lékařských fakultách, protože se mělo za to, že šance, že se lékaři někdy setkají s pacientem s autismem, je tak malá.

K dnešnímu dni se jejich počet blíží jedné ku padesáti.

Aby došlo k tak mimořádné změně v tak krátkém časovém úseku, musí to mít vysvětlení v prostředí – dětem se nyní běžně děje něco, co se jim tehdy nedělo. Argument „lepší diagnostiky“ může vysvětlit několik případů navíc, ale ne katastrofální změny, o kterých vám řeknou všichni zkušení učitelé, že je vidí kolem sebe v národních školách. Všimněte si, že ve věku devíti let je nyní téměř každý čtvrtý chlapec klasifikován jako chlapec se speciálními vzdělávacími potřebami.

Děti – zejména chlapci – se změnily. Změnily se. Jak jsme již zkoumali dříve v této eseji, vládnoucí třídy jsou hluboce a záludně odhodlány udržet si tuto moc a kontrolu, a to znamená neúnavně útočit na ty, kterým vládnou, aby zabránily povstání.

Největší hrozbou pro zkorumpované elity byli vždy, po celou historii, silní mladí muži, kteří s nimi půjdou do války a budou bojovat na život a na smrt, aby je svrhli. Proto se vždy jednalo o kohortu, která byla obzvláště zaměřena na zničení. Vládnoucí elity tradičně cynicky organizovaly války s konkrétním záměrem povolat všechny nejsilnější mladé muže s největším potenciálem a poslat je na smrt. První a druhá světová válka nebyly nakonec ničím jiným než masovými obětními rituály, jejichž cílem bylo podmanit si společnosti a udržet je pod patou tím, že se jejich nejsilnější přirození bojovníci a ochránci posílali na smrt.

Inženýrství a inscenování válek je však nákladná a složitá činnost, která s sebou přináší obrovské škody na infrastruktuře země, kterou je pak třeba nákladně obnovovat. Proto bezohledné vládnoucí třídy změnily taktiku. Uvědomily si, že není třeba čekat, až bude chlapcům osmnáct let, aby je odvedly do armády a zničily jejich budoucnost bombami a zbraněmi, když to lze udělat v klidu a stejně účinně už v osmnácti měsících pomocí jehly.

Očkování obecně nezabíjí tak efektivně jako tradiční války, ale pro zkušené vojenské stratégy má další výhodu: pokud někoho zabijete v bitvě, pouze ho vyřadíte z boje. Pokud ho však těžce, nikoli však smrtelně, zraníte, vyřadíte z boje i nejméně dva další, protože ti budou nyní potřební k zajištění nepřetržité péče o zraněného.

Každá rodina s těžce poškozeným dítětem vám řekne, že to tak je. Celý život rodičů se nyní točí kolem nepřetržité péče o dítě. Takže čím více poškození způsobených vakcínami – v podobě těžkého autismu a podobných stavů – tím více potenciálních bojovníků je vyřazeno z boje, přepracováno na pečovatelské závazky.

Tyto podmínky jsou také dobré pro ekonomiku, protože vytvářejí mnoho pracovních míst, pokud jde o veškerou další pomoc a podporu, kterou poškozené dítě – a později dospělý – potřebuje na rozdíl od zdravého. A nemocní lidé jsou samozřejmě nezbytní pro mimořádně lukrativní pokračování farmaceutického průmyslu, který – jako každý úspěšný velký podnik – hodně investuje do vytváření zákazníků. A to je to, co vstřikování jedu do těl zdravých lidí dělá – vytváří nemocné lidi, kteří dále potřebují různé pilulky a lektvary, aby přežili. Tyto zásahy nevyhnutelně vytvářejí další špatný zdravotní stav, který vyžaduje další „léky“, a tak ve věku 65 let polovina všech lidí užívá nejméně pět farmaceutických léků denně. To je obchodní model. Není výhodné lidi léčit, ale je výhodné z nich udělat nemocné a závislé.

Vraťte se tedy prosím k úvodním tvrzením tohoto článku a znovu si položte otázku, zda stále znějí tak „rozumně“. Zdravotní stav národa nebyl nikdy horší. Budoucnost dětí nikdy nevypadala nebezpečněji. Zjevně děláme něco velmi, velmi špatně – a začíná to už v první den života, tou první jehlou.

Pokud máte podezření, že vás nebo vaše dítě poškodila vakcína, je k dispozici mnoho léčebných postupů, například dieta GAPS. Pokud máte podezření, že jste byli poškozeni vakcínou obsahující hliník, například vakcínou proti HPV nebo žloutence typu B, prozkoumejte výhody vody bohaté na oxid křemičitý, která hliník odstraňuje.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

7 komentářů

 1. ad: „Mají pravdu, nemá, takže pokud jste se nechali očkovat vakcínou Covid na základě předpokladu, že protilátky se nerovnají imunitě…“
  > Je to manipulacia, kedze Covid neexistuje. Treba sa jasne vyjadrit, ze Covid je medialny podvod kriminalnikov.

  ad: „že někdo je již „imunní“ vůči spalničkám“
  > „Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění“
  https://www.ockovacicentrum.cz/cz/spalnicky
  vzhladom na to, ze virus neexistuje, je toto dalsi manipulativny podvod

  ad: „Někteří lidé nemají protilátkovou odpověď na očkování, a protože lidé nejsou téměř nikdy následně testováni,…“
  > na co testovat osobu, ktora pozila znamy toxin ?

  ad: „týkající se zlepšení výživy, hygieny a sanitace vedly k obrovskému zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva“
  > okolo roku 1920 robili Rokefelerovci prieskum priciny chorobnosti, zistili, ze to bolo v hygiene, odporucili detom chodit do skoly v topankach (parazity/bakterie/zranenia).
  > The Rockefeller Foundation Annual Report 1920
  https://archive.org/details/the-rockefeller-foundation-annual-report-1920/mode/2up
  „The city of Madras was chosen for investigative work in an industrial center. Among urban residents employed in the cotton and silk mills of the city, two of every three persons examined were found to be infected. The rate of 55.7 percent found among school children, who almost without exception go barefoot, was in sharp contrast with the rate of 15.8 per cent which obtained among teachers, almost all of whom wear shoes.“

  ad: „Někteří zastávají názor, že typické dětské infekce nejsou ani tak nemocemi, jako spíše detoxikací – pomáhají dítěti zbavit se toxické zátěže zděděné po rodičích, a proto snižují riziko pozdějších onemocnění spojených s toxicitou, jako je rakovina.“
  > Ano !! tyka sa aj dospelakov, pri tzv chripke – detox prekyseleneho organizmu (z varenej a zivocisnej stravy) startnuty alkalickym chladom

  ad: „prodělaná dětská onemocnění, jako jsou neštovice“
  zase ten zahadny a neexistujuci virus (vírus kiahní) ?
  a kolko geniov doveruje „autoritam“ v existenciu: ftacej/prasacej chripky ? 🙂

  ad: „minimalizovat rizika pro děti vyplývající z dědičné toxické zátěže.“
  deti zdedia po matke parazity aj plazmodie
  https://www.hblahova.com/parazitologie

  ad: „Největší hrozbou pro zkorumpované elity byli vždy“
  Elita vyraba ludi pre kazdu aj nizsiu profesiu. Chodte sa pozriet do skoly pre kadernikov, kucharov, (ale aj policajtov)… kolko mladych ludi by sa mohlo perfektne uplatnit a prispiet k rozvoju (likvidacii elit).

  Prave zdravotnictvo sluzi ako lakmusovy papierik k identifikacii toxickeho sveta, farmakom ovladanych politikov a kriminalnej alopatie.
  Sucastny skolsky system casto penalizuje nevacci (zdrave) deti.
  Diky za clanok

 2. https://i.postimg.cc/NF9MHXHN/1-3765.jpg

  Henry Kissinger, vlastním jménem Abraham ben Elazar, se narodil 27. května 1923 v německém městě Fürth (Bavorsko). Je židovským politikem, který je mnohými považován za jednoho ze strůjců Nového světového řádu. Je také považován za jednoho z největších strůjců mezinárodní židovské lobby a zahraniční politiky USA v druhé polovině 20. století:
  https://i.postimg.cc/HxbX7f1c/1-3762.jpg

  Kissinger citát z projevu k Radě WHO o Eugenice, 25. února 2009:
  Jakmile stádo přijme povinné očkování, je konec lovu. Přijmou cokoliv – násilné dárcovství krve nebo orgánů – „pro větší dobro“. Děti můžeme geneticky modifikovat a sterilizovat. Pro větší dobro. Ovládejte ovčí mysli a ovládáte to těžké. Výrobci vakcín vydělávají miliardy. A mnozí z vás v této místnosti jsou investoři. Je to velká výhra. Prořídíme stádo a stádo nám platí za vyhlazovací služby.
  https://i.postimg.cc/SRq8LDmZ/1-3767.jpg

 3. Přesně, jak se uvádí v článku. Já ještě dodám toto:
  Ničení budoucnosti: Za pět let se počet případů autismu prudce zvýšil o 50 % (1 z 30 dětí je považováno za autistu)
  forum.zdraveforum.cz/viewtopic.php?f=10&t=122

  Jen dál (většina lidí) vnucuj (nejen) dětské „vakcíny“ miminkům a dětem. Co by se mohlo pokazit.. Dodám, že jediné, co „léky“ (drogy) způsobí, je, že se u dětí projeví (a neuastále ve větší míře) autismus a zvýší se jejich neschopnost fungovat, cítit nebo pracovat ve společnosti. Mění je v zombie. A v továrnu na peníze.

  1. Míra výskytu autismu (nejen) v USA roste; v Kalifornii je zaznamenán rekordní počet případů.. ve Spojených státech „rychle roste a mění se“.
   ..AUTISMUS JE POŠKOZENÍ OČKOVÁNÍM – AUTISMUS JE POŠKOZENÍ OČKOVÁNÍM – AUTISMUS JE POŠKOZENÍ OČKOVÁNÍM – AUTISMUS JE POŠKOZENÍ OČKOVÁNÍM – AUTISMUS JE POŠKOZENÍ OČKOVÁNÍM..

 4. Uzávěrky? K ničemu! Masky? K ničemu!! Testy? K ničemu!!! A mohl bych pokračovat. A všechno bylo dokázáno a prokázáno. A šance dožití osmnácti let u dětí se exponenciálně snižuje 🙁 Děti jsou to nejcennější, co máme a musíme je proto chránit!!

  +Studie: Úmrtnost amerických dětí na všechny příčiny se rychle zvyšuje:
  jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2802602
  (..Úmrtnost ze všech příčin u dětí ve věku 1 až 19 let se v letech 2019 až 2020 zvýšila o 10,7 %. Tento trend pokračoval i v letech 2020 až 2021…)
  = Dodám jen, že “imigranti” nejsou vůbec nuceni nechat se očkovat ..

  + CDC zakoupilo údaje o poloze 55 milionů uživatelů telefonů, aby je mohlo sledovat během výluk ko*kovid:
  100percentfedup.com/170582-2/
  (..Podle smluv zaplatila agentura pro veřejné zdraví jedné firmě 420 000 dolarů a druhé 208 000 dolarů. Tyto kombinované výdaje ve výši 628 000 dolarů umožnily CDC přístup k údajům o poloze nejméně 55 milionů uživatelů mobilních telefonů v USA…)
  = Sledují také, kde se imigranti v ČR nacházejí, když jim dávají i zdarma telefony, paušály atp.. A na všechny jednou dojde, i na okrajince, nejednou jsem to (nejen) tady psal, jen si to ještě neuvědomují.. Jsme sledováni všude, kam jdeme, a vše, co děláme, je monitorováno. Proto nikdy nenosím tel. u sebe a leží z 95% doma.

  + furt dokola.. Ta stejná korupce a bordel (nejen) u Pfizer a její kriminálních činností..
  A ten samý Pfizer tady rozdával (samozřejmě za tučné zisky) spásné “vakcíny” !!
  Společnost Pfizer stahuje lék na migrénu kvůli riziku otravy:
  dailymail.co.uk/health/article-11869697/Pfizer-recalls-4-2million-drug-packets-risk-child-poisoning.html
  (..Stažení z trhu, které 16. března zveřejnila Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků, asi 4,2 milionu balení tohoto léku proti migréně nesplňuje požadavky na obaly odolné proti otevření dětmi, které nařizuje zákon o obalech pro prevenci otrav. Děti, kterým se podaří obal otevřít a spolknout tabletu uvnitř, se mohou otrávit..)
  = Proboha, kolikrát už byla prokázána Pfizer její kriminální činnost včetně minulosti !!

  + 7 dětí v Africe ochrnutých v důsledku očkování proti dětské obrně, které financovala Gatesova nadace:
  childrenshealthdefense.org/defender/polio-vaccine-gates-funded/
  (..Zdravotníci oznámili, že sedm dětí ochrnulo v důsledku obrny způsobené vakcínou spojenou s novou experimentální orální vakcínou..)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů