David Icke dostal zákaz vstupu do EU na dva roky – zde je dopis od imigračního úřadu

Ve zkratce...

David Icke dostal právě dopis od holandského imigračního úřadu o tom, že mu zakázali po dobu dvou let vstoupit do Schengenského prostoru. Důvod? Prý by jeho přítomnost na demonstraci v Nizozemsku 6. listopadu 2022 mohla vyvolat „kontroverzi ve společnosti”. Více v dopise.
Facebook
Telegram
VK

Minutové video, které to shrnuje:

Původní dopis v holandštině najdete v PDF verzi ZDE

Znění dopisu:

„Vážený pane Icke,

tímto dopisem Vás informuji, že jste byl okamžitě nahlášen do Schengenského informačního systému (SIS II) na dobu dvou let a není Vám povolen vstup do schengenského prostoru.

Důvodem tohoto záznamu jsou následující skutečnosti.

Dne 31. října 2022 zaslala amsterdamská policie informační zprávu z tohoto dne od Regionální informační organizace (DRIO) do IND.

Z této zprávy vyplývají mimo jiné následující závěry a zjištění.

Vzhledem k reakcím společnosti není vyloučeno, že příchod Davida Ickeho na demonstraci „Samen voor Nederland“ povede k narušení veřejného pořádku. Na základě pozornosti médií a reakcí z obou stran je jeho příjezd středem pozornosti jak příznivců, tak odpůrců.

V živém vysílání promluvil organizátor k Ickemu a prohlásil: „Doufám, že se uvidíme šestého listopadu, ať už jakkoli. Digitálně nebo naživo.“. Z toho lze usuzovat, že záměrem je nechat Ickeho promluvit v každém případě. Není jasné, zda by kontraprotestujícím vyhovovalo, kdyby nepromluvil fyzicky na náměstí Dam, ale prostřednictvím živého vysílání. Vzhledem k napjatým vztahům zůstává riziko konfrontace mezi demonstranty a kontraprotestujícími. V důsledku toho není pravděpodobný scénář, jako například na demonstraci United We Stand Europe 24. července 2021, kdy jeho digitální přítomnost nepovede k napětí. Pak byla jeho přítomnosti v době před, během a po běhu věnována jen malá nebo žádná pozornost.

Lze předpokládat, že jeho fyzická přítomnost může vyvolat silnější reakce ze strany protidemonstrace. Ale že jeho fyzická nepřítomnost může vést k pocitům nespokojenosti mezi protestujícími, kteří již mají protivládní nálady.

Brit David Icke je již léta mezinárodně známý jako propagátor konspiračních teorií. Mimo jiné tvrdí, že světu vládnou tzv. reptiliáni, což je skupina mocných mimozemšťanů, kteří se vydávají za lidi. Podle kritiků jsou plazi metaforou (částečně židovské) elity, která tvoří všemocnou tajnou světovou vládu a působí ve všech vrstvách společnosti. Tvrdí, že Židé financovali Hitlera a že Židé jsou zodpovědní za organizaci finanční krize v roce 2008 a teroristických útoků z 11. září.

CIDI na plánovaný příjezd Ickeho reagovala a v mainstreamových médiích oznámila, že považuje za nepřijatelné, aby bylo Ickemu poskytnuto pódium. V důsledku toho byly na magistrátu zaregistrovány tři protidemonstrace.

Rozdělení společnosti není patrné jen z protireakcí na samotnou demonstraci. Například Ickeho teorii plazů v poslední době několikrát proklamoval lídr Fóra pro demokracii Thierry Baudet. Ve zprávách je Icke zmiňován jako „muž, který stojí za Baudetovou teorií plazů“. Zdroj: NOS

Kromě toho Baudet během rozpravy o rozpočtovém dni 2022 šířil konspirační teorie, v nichž zdůvodňuje, že místopředsedkyně vlády Sigrid Kaagová studovala na univerzitě, kde se rekrutují špioni. V reakci na to byla rozprava přerušena a kabinet nakrátko opustil sněmovnu. Zdroj: AD

Z těchto posledních událostí vyplývá, že lze konstatovat, že příchod Davida Ickeho není relevantní pouze pro veřejný pořádek v rámci města Amsterdam. Poskytnutí či neposkytnutí pódia Ickemu bude mít větší či menší vliv na polarizaci v nizozemské společnosti.

V tiskovém prohlášení Samen voor Nederland uvedla, že má stále v úmyslu nechat Ickeho promluvit. Organizace uvádí, že „Icke v rozhovoru pro Samen voor Nederland nepopírá holocaust“. V tomto rozhovoru organizátor K. prohlašuje: „Doufám, že se uvidíme šestého listopadu, ať už jakkoli. Digitálně nebo naživo. Šestého listopadu budeme v Amsterdamu“.

Poté, co vyšlo najevo, že David Icke vystoupí na demonstraci „Samen voor Nederland“, bylo na sociálních sítích vidět, že levicoví aktivisté napsali mimo jiné starostovi Halsemovi, aby jeho příjezdu zabránil. To se stává častěji, například když do Amsterdamu přijede (extrémně) pravicový řečník.

V minulosti se na demonstracích „Samen voor Nederland“ objevily také neohlášené protidemonstrace levicových aktivistů. Těmto protidemonstracím věnovala mainstreamová média jen malou nebo žádnou pozornost.

V porovnání s předchozími a nedávnými ročníky „Samen voor Nederland“ je mediální pozornost mnohem větší. To je způsobeno především příchodem Davida Ickeho jako řečníka. Kromě obvyklých aktivistů se nyní k jeho příjezdu vyjádřila i CIDI. Tím se liší od předchozích srovnatelných protidemonstrací.

V období před demonstrací je na internetu vidět, že mezi demonstranty a kontraprotestujícími panují utužené vztahy. Kontraprotestující chtějí Ickeho projev narušit hlučnou demonstrací. Z amsterdamské židovské policejní sítě přicházejí signály, že CIDI dostává negativní komentáře ohledně svého ohlášení hlasovat na protihlukové demonstraci 6. listopadu. sympatizanti by se na protidemonstraci také zaregistrovali, aby chránili protidemonstraci. Zaznamenána byla také online vyjádření, která jdou dále. V podcastu s Lale Gülem uvedl Ömer U.: „Jsou lidé, kteří jsou trochu zmatení. Už nemají žádný smysl života. Udělejte něco dobrého pro lidstvo a kupte si zbraň. Dělám si legraci. Opravdu ho mám rád mrtvého, nemám problém to říct.“

Není vyloučeno, že levicově organizované osoby by chtěly svou nespokojenost vyjádřit provokativnějším způsobem. Například házením vajec nebo pácháním vandalismu. V současné době však k tomu nejsou žádné konkrétní signály.

Příznivci organizace „Samen voor Nederland“ (Samen voor Nederland) reagovali na nepřátelské vzkazy vůči Ickemu šokem. Na internetu je rovněž patrné, že se objevují reakce na protidemonstraci. Organizace „Samen voor Nederland“ na internetu uvedla, že zakoupila píšťalky, aby hluk opětovala. Organizace na internetu uvedla, že „uvidíme, kdo koho odpíská“.

Z této informační zprávy vyplývá, že se hodláte fyzicky nebo digitálně zúčastnit demonstrace v Amsterdamu 6. listopadu 2022 a oslovit tam demonstranty. Z informační zprávy rovněž vyplývá, že informace, které jsou o vás policii známy, odůvodňují obavu, že vaše nominace v nizozemském kontextu může vyvolat napětí mezi skupinami obyvatelstva a narušit tak veřejný pořádek a veřejný klid.

Je třeba uvést, že na základě obsahu výše uvedené informační zprávy lze soudit, že existují konkrétní indicie, že Váš příjezd do Nizozemska představuje nebezpečí pro veřejný pořádek a veřejný klid. K tomu odkazujeme na bod A2/12 prováděcích pokynů k zákonu o cizincích (Vc). Dále se má za to, že na základě tohoto záznamu není pobyt v Nizozemsku povolen a vaše volné období jako státního příslušníka třetí země, který nepotřebuje vízum, vyprší.

Ukazuje se, že jste již léta mezinárodně známý jako šiřitel konspiračních teorií. Tvrdíte například, že světu vládnou takzvaní plazi, což by byla skupina mocných mimozemšťanů, kteří se vydávají za lidi. Podle kritiků jsou plazi metaforou (částečně židovské) elity, která tvoří všemocnou tajnou světovou vládu a působí ve všech vrstvách společnosti.

 1. Vyhodnocení hrozeb terorismu v Nizozemsku z 21. dubna 2022 popisuje hnutí v Nizozemsku, které je živeno nekompromisními konspiračními teoriemi, v nichž jsou dehumanizovány významné osoby, správci a úředníci a odmítány demokratické principy. Například na internetu prostřednictvím popisů jako „plazi“, „krvelační pedofilové“, „nepřátelé svobody“ a „obránci diktatury“. Toto hnutí uvádí, že v Nizozemsku je u moci elita, která prosazuje utlačovatelskou agendu, jež je ve válce a proti níž je třeba se postavit na odpor. Hnutí se vyznačuje hlubokým nepřátelstvím, fanatismem a představami o násilné bdělosti; elita by se nakonec musela zodpovídat před tribunály.

Konspirační teorie, antisemitismus a popírání holocaustu mohou poškodit demokratický ústavní stát. Na jedné straně proto, že je podkopávána legitimita těch, kdo mají moc, na straně druhé proto, že vnitrostátní legislativa a mezinárodní smlouvy podněcování k nenávisti zakazují.

Ve zprávách jste uváděn jako „muž, který stojí za Baudetovou teorií plazů“, což podtrhuje i vaše zamýšlená účast na demonstraci 6. listopadu 2022. Nyní, když existuje přímá souvislost mezi Vašimi teoriemi a přirovnáváním politiků k ještěrům či jiným plazům, dochází k dehumanizaci významných osob, správců a úředníků a k odmítání demokratických principů. To podkopává demokratické principy a legitimitu autority. To zvyšuje riziko v prostředí, kde se zvyšuje násilí vůči politikům nebo jejich ohrožování, jako byly nedávné protesty zemědělců. Existuje důvod se domnívat, že šíření vlastních myšlenek může podnítit další násilí vůči politikům, pokud již nejsou vnímáni jako lidé. Ohrožuje to právní stát/demokracii a politiku, pokud by to politikům bránilo v jejich práci.

Tím, že vám byl umožněn přístup do Nizozemska, získáváte platformu k osobnímu šíření svých teorií, což znamená, že to může vést k narušení veřejného pořádku nebo páchání násilí v Nizozemsku, i když k tomu sám výslovně nevyzýváte.

Souhrnně se má za to, že z informační zprávy amsterodamské policie vyplývá, že Vaše účast na demonstraci vedla k rozhořčení různých organizací, včetně židovských organizací a levicových skupin, a že bylo ohlášeno několik protidemonstrací, čímž není vyloučeno, že Vaše účast povede k narušení veřejného pořádku. Odkazuje se na napjaté vztahy mezi demonstranty a kontraprotestujícími a na riziko konfrontace. Vaše fyzická přítomnost může vyvolat silnější reakce ze strany protidemonstrantů. V období před demonstrací jsou na internetu patrné vyostřené vztahy díky vaší ohlášené účasti, včetně dokonce výzvy k použití zbraní proti vám.

Lze vyvodit závěr, že informace, které jsou o vás amsterodamské policii známy, odůvodňují obavu, že vaše nominace v nizozemském kontextu může vyvolat tak velké napětí mezi skupinami obyvatelstva nebo ještě více vystupňovat stávající napětí, že dojde k ohrožení veřejného pořádku a veřejného klidu. be disrupted.

V tomto případě se má za to, že zájmy veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, které je třeba chránit, musí převážit nad vašimi zájmy, kterým slouží (dočasný) pobyt v Nizozemsku. Důležitost ochrany veřejného pořádku a veřejného klidu má přednost před svobodou, kterou požíváte k vyjádření svobody projevu.

Z těchto důvodů byl učiněn závěr, že vaše přítomnost zde představuje aktuální, skutečné a dostatečně závažné ohrožení základního zájmu společnosti.

Z dostupných informací nevyplývá, že by záznam představoval neoprávněný zásah do vašeho soukromého nebo rodinného života podle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP).

Rovněž se neukázalo, že by existovaly zvláštní skutečnosti a okolnosti, na jejichž základě by se od identifikace mělo upustit, nebo že by identifikace pro Vás měla nepřiměřené důsledky. Rovněž bylo vzato v úvahu, že tohle oznámení Vám nebude bránit v šíření Vašich přednášek online, a tím ve využívání Vaší svobody projevu.

Pokud s oznámením nesouhlasíte, můžete proti němu vznést námitku nebo podat žádost o jeho zrušení.

Při podání námitky můžete vy nebo váš zákonný zástupce, váš zvláštní zmocněnec nebo váš advokát, pokud se prohlásí za zvlášť k tomu zmocněného, zaslat oznámení o námitce adresované státnímu tajemníkovi na číslo poštovní schránky uvedené v záhlaví, nebo na jet v kolofonu uvedenou e-mailovou adresu .

Odůvodněné oznámení o námitce musí být podáno písemně do čtyř týdnů od dnešního dne. K oznámení o námitce je vhodné přiložit kopii tohoto dopisu.

Ředitelství pro azyl a ochranu

A&B Haag Rijnstraat Team 1

Datum

3. listopadu 2022

V číslo

2921816989

Číslo klienta

K1-164944614383

Důležité je, že podle oddílu 6:9 obecného zákona o správním právu je oznámení o námitkách nebo odvolání podáno včas, pokud je doručeno před uplynutím výše uvedené čtyřtýdenní lhůty, nebo pokud je před uplynutím této lhůty vyvěšeno. doručeno, pokud je doručeno nejpozději do jednoho týdne po uplynutí lhůty.

Žádost o zrušení záznamu vloženého Nizozemskem můžete zaslat IND prostřednictvím poštovní adresy uvedené v záhlaví. Do čtyř týdnů po obdržení takové žádosti IND písemně rozhodne o žádosti o zrušení záznamu.

S pozdravem,

Státní tajemník pro spravedlnost a bezpečnost, jménem posledně jmenovaného,

Tento dopis je vyhotoven v automatizovaném procesu, a proto není podepsán.

Vedoucí zaměstnanec”

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

15 komentářů

 1. Koukám, že už bude rozhodovat o to, kdo jam smí nebo nesmí kdo má do prdele díru. Zakazuj si to doma blbečku, tuhle EU byl skutečně satan dlužný.

  1. Romane,
   neustále zde budu zanechávat pozitivní komentáře a upozornění, kdo vlastně jste! NESTANE se, že váš komentář bude poslední, tak jak to máte předepsané těmi, kdo vás platí.
   Mimochodem, Roman přesně vystihuje strategii placených provokatérů a dělá přesně stanovené kroky. Zanechává nenávistné nebo negativní komentáře, nereaguje na konfrontaci od ostatních, nepíše komentáře pod důležitá videa a chce vždycky, aby jeho komentář zůstal poslední. Čistě nacvičená rutina. Zdravím!

   1. Jirko,
    neustále zde budu zanechávat pozitivní komentáře a upozornění, kdo vlastně jste! NESTANE se, že váš komentář bude poslední, tak jak to máte předepsané těmi, kdo vás platí.
    Mimochodem, Jirka přesně vystihuje strategii placených provokatérů a dělá přesně stanovené kroky. Zanechává nenávistné nebo negativní komentáře, nereaguje na konfrontaci od ostatních, nepíše komentáře pod důležitá videa a chce vždycky, aby jeho komentář zůstal poslední. Čistě nacvičená rutina. Zdravím!

  2. Tak to je opravdu dobre, ja bych spise rekl, ze na svete je tolik idiotu, ze kdyby je pravda kousla do zadku, tak by stejne tvrdili, ze je to lez. David Icke vzdy hovoril pravdu, protoze je to pravda, tak ho za ni sikanuji. To se dělalo vzdy, za každého rezimu. Napr. byvaly sef FBI Ted Gunderson odhalil podobne pravdy a fakta obyvatelstvu a byl zavrazden. Na svete je tolik hnusných veci o kterých obycejni lide nic nevedi, ze kdyby vedeli jen tisícinu, co se doopravdy deje, tak by zesileli. Je asi opravdu snazsi byt, nebo alespoň delat hlupaka a verit tem lharum v TV a jejím lzim. Vzdyd 100x opakovana lez se stava pravdou. Tak o nic nejde. David Icle si nic nevymysli, protoze kdyby to nebyla pravda, tak by stat jen mavnul rukou a nechal ho zvanit, ale oni vedi, ze mluvi pravdu a oni se boji, aby se ji lid nedovedel, proto ho sikanuji. Vzdyd je to logicke.

 2. podle stejné „logiky “ bych mohl tvrdit že je (byla ) fašistická Trumpova administrativa když během svého prezidenského období zakázal do USA vstup občanům několika muslimských zemích,, Ickle šíří různé bluy a je tak pro společnost nebezpečný, EU se musí proti podobným psychopatům bránit je dobře že má zakaz

  1. Drahý Romane,
   mam rád, když je můj oponent inteligentní, potom má bitva proti němu smysl. Takže se polepšete, chci mít dobrého oponenta. To co tady píšete je zatím slabota.

  2. Nick „Roman“ je pouze provládní de-bil, který tady akorát zasírá diskuse, jak už napsal CZkotas, je to vemeno! Ale já si osobně myslím, že je to jen nějaký chudý a uhrovitý teenager, vždyť se podívejte, takhle může psát jen nějaký lolek žijící u rodičů! xD

 3. Už se rozpoutala nová éru vědeckých podvodů – neověřené mRNA vakcíny jsou nyní rychle vyráběny pro RSV, chřipku, srdeční choroby a nekonečné množství variant ko*kovid..

 4. Stat a media stale do nas husti, ze vkciny jsou bezpecne a jine lzi. Dokonce nas sikanuji, kdyz si je nenechame davat.
  Jiz pred 15ti lety jsem videl dokument s byvalym guvernérem Minnesoty Jesse Venturou, ktery mel tym lidi a ti spolu s nim vysetrovali konspiracni teorii o tom, ze vlada chce v blizkem budoucnu pouzit pandemie k tomu, aby donutila lid k ockovani smrtelnyma vakcinama. Toto jsem vedel diky nemu jiz pred 15ti lety a byla to pravda. Byli tam verohodni lide, z vlady, kteri o tom mluvili a potvrdili, co Ventura rikal a na co se jich ptal. On sam vlastne tomu vůbec nechtel verit, ale vypovídala lékařka z Bileho domu a ta vse vysvětlila a potvrdila. O cem tenkrat hovořila se nyni deje a nic jiz neni konspiracni teorie, ale holy fakt. Tito lide davaji v sazku svoje zivoty, aby nam pitomcum uz konecne otevreli oci. My muzeme celit vsemu, ale jen v jednote. V jednote je sila a pokud nedokážeme byt jednotni a postavit se proti temto neofasistum, kteri nas zotrocuji a berou veskera prava, tak si pojdme nechat všichni dat vakcinu a muzeme si lehnout do hrobu a zasypat se hlinou, protoze budeme chodici mrtvoly pokud je nechame delat co se jim zachce. Tady se podivejte jak ty vakciny jsou bezpecne, mimochodem jiz zemrelo na svete na vakciny vice lidi, nez za obe svetove valky a to nejhorsi jeste prijde, vzdyd je na svete vakcinovano 68% lidi a do roku 2025 jiz většina z nich s nami nebude. Pamatujte si jednu velkou pravdu, ktera se vyucuje v Orthomolekularni medicine – vse, co samo telo nedokaze vyrobit, tak do neho nepatri. Tak se nad tim zamyslete. Dnesni vakciny maji ne jen mRNA prvek menici vase DNA, ale take 80-100 druhu jedovatych prvku, ktere zpusobuji choroby jako Alzheimer, Dementia, MS, a desitky dalsich chorob vcetne rakovin. Nikdy neverte zadne vlade! https://otevrisvoumysl.cz/nahla-umrti-dokument-o-devastujicim-dopadu-covid-vakcin/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů