Dr. Mercola: Média varují před „trojnásobnou epidemií” v zimě – co se za tím skutečně skrývá?

Ve zkratce...

S příchodem zimy začíná strašení před „trojnásobnou epidemií” - covid, chřipka a tzv. RSV. Farmaceutické firmy už chystají novou vakcínu proti onemocnění RSV a média jim pomáhají v lidech vyvolat strach z této nemoci. Více info v článku od dr. Mercoly.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 7. listopadu 2022

I když chřipka, RSV a COVID-19 mohou být pro některé rizikové jedince problematické a nebezpečné, celková rizika s nimi spojená jsou pro většinu lidí zanedbatelná – ale „strach prodává“ a pro Big Pharma prodává více vakcín.

Příběh v kostce:

 • Podle mainstreamových médií přibývá hospitalizací kvůli respiračním infekcím a „odborníci“ varují před možnou „trojnásobnou epidemií“ této zimy, protože v oběhu jsou COVID-19, sezónní chřipka a respirační syncytiální virus (RSV).
 • Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí 1% nárůst počtu nově přijatých pacientů s potvrzeným COVID-19. Ve státě Maine, který má jednu z nejvyšších měr výskytu COVID-19, je nejvíce hospitalizací pro COVID-19. Nezvykle vysoký je také počet případů RSV.
 • „Zdravotní experti“ nyní opět vyzývají k dobrovolnému nošení roušek uvnitř budov, přestože všechny důkazy shromážděné za poslední tři roky potvrzují, že obličejové roušky nemohou zabránit virové infekci a jejímu šíření.
 • Nyní se připravují vůbec první vakcíny proti RSV určené pro těhotné ženy, novorozence a seniory. Některé z nich jsou založeny na technologii mRNA.
 • Dosud nebyla úspěšně vyvinuta žádná vakcína proti RSV, protože vakcíny měly trvalou tendenci způsobovat horší průběh onemocnění, což je jev známý jako zesílení protilátek (antibody-dependent enhancement, ADE).

Podle mainstreamových médií přibývá hospitalizací kvůli respiračním infekcím a „odborníci“ varují před možnou „trojnásobnou epidemií“ této zimy, protože lidé se nakazí virem COVID-19, sezónní chřipkou a respiračním syncytiálním virem (RSV).

„CDC [Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí] hlásí 1% nárůst počtu nově přijatých pacientů s potvrzeným COVID-19 v USA,“ uvedl koncem října server Yahoo! News.

Zdaleka se však nejedná o pandemii neočkovaných, ale většina pacientů s COVID-19 je nyní plně očkována. Jak uvedl server Yahoo! News (předtím, než všechny vyzval, aby se nechali očkovat):

„Státem s největším počtem hospitalizací pro COVID je Maine, a to i přesto, že má jednu z nejvyšších proočkovaností v zemi, což znamená, že osoba obdržela základní sérii očkování (ať už se jedná o jednu nebo dvě dávky) a od poslední dávky uplynuly dva týdny.“

Počet případů RSV je rovněž nezvykle vysoký. Podle Dr. Margaret R. Moonové, spoluředitelky Dětského centra Johna Hopkinse v Baltimoru, nemocnice „zažívá nárůst pacientů kvůli zvýšenému počtu případů RSV i z jiných důvodů a mnoho okolních nemocnic se potýká se stejným problémem.“

Zastrašovací taktiky, aby vám prodali vakcínu proti RSV

Říká se, že strach prodává, a to je jistě přísloví, které používá Big Pharma, když jde o vakcíny. Dokonalý příklad toho nedávno zveřejnil server Vox. „Přicházejí nové vakcíny proti RSV. To je velmi, velmi dobrá zpráva,“ stojí v titulku.

Proč dobré zprávy? Protože RSV je „zákeřná nemoc, která je zodpovědná za většinu chaosu“, jenž se nyní vyskytuje v nemocnicích. Vox zveřejňuje klasické porno strachu:

„RSV obvykle způsobuje příznaky nachlazení, ale u velmi mladých a velmi starých lidí může také vést k závažnému zánětu plic nebo infekci. A to začalo období nachlazení s velkou razancí:

„K 22. říjnu byly děti mladší jednoho roku hospitalizovány šestkrát častěji než ve stejném období roku 2019 a celková míra hospitalizace byla sedmkrát vyšší u lidí všech věkových kategorií.

„Každý rok na RSV zemřou stovky dětí a další desítky tisíc jsou hospitalizovány… RSV onemocnění je jednou z prvních dětských nemocí, které se mladí pediatři naučí obávat, řekla [Amy] Edwardsová [specialistka na dětské infekční nemoci v Clevelandu].

„Děti s touto infekcí strašně kašlou a vydávají sípavé zvuky, protože se snaží dostat vzduch přes oteklé dýchací cesty. ‚Jakmile to jednou vidíte, jako byste na to nikdy nezapomněli,‘ řekla…

„V USA vede tato infekce každoročně k 58 000 hospitalizací a 100 až 300 úmrtím malých dětí, což z ní činí hlavní příčinu hospitalizace kojenců v zemi.

„Přestože je tato infekce riziková zejména pro předčasně narozené děti a děti s plicními problémy nebo srdečními vadami, asi 40 % amerických dětí, které v posledních desetiletích zemřely na RSV, bylo jinak zdravých.

„Ať už je RSV ve Spojených státech jakkoli závažný, celosvětově je ještě horší. Každoročně způsobí na celém světě přibližně 120 000 úmrtí kojenců … V současné době neexistuje žádná schválená antivirová léčba RSV u dospělých ani u dětí a jediná preventivní možnost, která v současné době existuje, není zdaleka dokonalá …“.

„Děti potřebují něco lepšího – něco cenově dostupného, co dokáže před touto sezónní pohromou ochránit všechny kojence, nejen ty nejrizikovější. Také dospělí potřebují něco, co je ochrání před virem, který spolehlivě způsobuje obrovské množství onemocnění – v ideálním případě něco, co je stejně dobré jako očkování proti chřipce, nebo lepší.“

„Něco tak dobrého jako očkování proti chřipce.“ Opravdu?

Upravená celková účinnost vakcíny proti sezónní chřipce 2017/2018 v USA byla pouze 36 % proti infekci virem chřipky A a chřipky B a v letech 2005-2015 byla upravená celková účinnost vakcíny proti chřipce méně než 50 % ve více než polovině případů – s minimem pouze 10 % v sezóně 2004-2005.

Kromě vakcíny COVID-19 lze jen těžko najít jiný příklad, kdy komerční produkt může selhat ve více než polovině případů, a přesto je doporučován, či dokonce nařizován.

Nemusíte se však obávat, protože podle serveru Vox jsou „vakcíny proti RSV velmi účinné“.

Kde jsme to už slyšeli?

Očekávejte obnovení šílených COVID opatření

Jak bylo předpovězeno, „zdravotničtí odborníci“ začínají znovu vyzývat k dobrovolnému nošení roušek uvnitř budov, přestože všechny důkazy získané za poslední tři roky potvrzují to, co jsme věděli již v roce 2020, a sice že obličejové roušky nijak nezabraňují virovým infekcím.

A stejně jako předtím se při absenci skutečných vědeckých důkazů narativ zaměřuje na ctnost.

Říká se, že nošení roušek je způsob, jak ochránit všechny, takže stačí „udělat svou část“ a nosit ji, i když ve skutečnosti nikoho nechrání.

Totéž platí pro očkování. Vakcína proti chřipce i očkování proti COVID-19 jsou prokazatelně neúčinné, přesto se jejich očkování stále doporučuje.

A v této sezóně se očekává, že dostanete obojí!

Vůbec první vakcíny proti RSV se očekávají v roce 2023

Skutečnost, že RSV je nyní zdůrazňován jako závažné riziko, je pochopitelná vzhledem k tomu, že se nyní připravují první vakcíny proti RSV. Podle CNN se čtyři různé vakcíny proti RSV „blíží k posouzení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)“ a více než tucet dalších je ve fázi zkoušek.

To zahrnuje „dlouhodobě působící injekci“ určenou speciálně pro děti, která se podává „ihned po narození“ a chrání je před RSV „po dobu až šesti měsíců“.

Jestli tohle není dokonalý příklad toho, jak se média snaží změnit vnímání základního významu pojmu, tak už nevím, co to je. Šest měsíců je sotva dlouhodobě působící!

V minulosti většina vakcín poskytovala „ochranu“ alespoň protilátkami po dobu několika let, nikoliv měsíců. Uvědomte si prosím, že žádné vakcíny nedokážou k ochraně využít buněčnou imunitu, která je mnohem důležitější než humorální protilátková ochrana.

Tato extrémně krátká doba trvání ochrany pouze protilátkou se však zdá být charakteristickým znakem technologie mRNA a skutečně, přinejmenším některé z těchto nových očkování proti RSV jsou založeny na mRNA.

Společnost Moderna oznámila, že pracuje na mRNA vakcíně proti RSV, jejíž uvedení na trh je plánováno na rok 2023.

Pracují také na kombinované mRNA vakcíně proti COVID-19, RSV a chřipce (nakonec chce společnost Moderna vytvořit každoroční mRNA vakcínu, která pokryje všech 10 nejčastějších virů, které každoročně vedou k hospitalizacím).

Společnost Janssen rovněž pracuje na vakcíně proti RSV s použitím adenovirového vektoru, což je stejná technologie, jakou používá vakcína COVID-19, zatímco společnosti Pfizer a GlaxoSmithKline (GSK) testují vakcíny proti RSV s „proteinovými podjednotkami“ pro těhotné ženy a seniory.

Podle časopisu Forbes společnost Pfizer 1. listopadu oznámila, že je připravena požádat o povolení FDA pro svou vakcínu proti RSV.

V klinických studiích byla tato injekce podávána těhotným matkám a její účinnost nebyla měřena podle toho, zda zabránila RSV, ale podle závažnosti infekce u hospitalizovaných dětí během prvních měsíců jejich života.

Proč se žádná vakcína proti RSV nedostala na trh

Proti RSV nebyla dosud úspěšně vyvinuta žádná vakcína. Proč?

Protože vakcíny měly přetrvávající tendenci způsobovat horší onemocnění, což je jev známý jako protilátkově závislé zesílení (ADE).

Jak vysvětluje CNN:

„Hledání účinného způsobu ochrany proti RSV se zastavilo na desítky let poté, co v 60. letech 20. století zemřely dvě děti při katastrofální zkoušce vakcíny.

„V této studii byla testována vakcína vyrobená z viru RSV, který byl chemicky upraven tak, aby byl inertní, a smíchán se složkou zvanou síran draselno-hlinitý, která má probudit imunitní systém a pomoci mu reagovat. Vakcína byla testována na klinických pracovištích v USA v letech 1966-1968.

„Zpočátku vše vypadalo dobře. Vakcína byla testována na zvířatech, která ji dobře snášela, a poté byla podána dětem, které na ni také reagovaly dobře.

„Bohužel na podzim, kdy začala sezóna RSV, mnoho očkovaných dětí vyžadovalo hospitalizaci a onemocnělo RSV závažnějším způsobem, než by tomu bylo za normálních okolností,“ uvedl Steven Varga, profesor mikrobiologie a imunologie na Iowské univerzitě, který se studiem RSV zabývá již více než 20 let a vyvíjí vakcínu proti tomuto viru na bázi nanočástic.

Studie publikovaná na základě této zkoušky zjistila, že 80 % očkovaných dětí, které onemocněly RSV, muselo být později hospitalizováno, zatímco u dětí, které dostaly placebo, to bylo pouze 5 %. Dvě z dětí, které se studie zúčastnily, zemřely.

„Výsledky studie byly pro vědu o vakcínách seismickým otřesem. Úsilí o vývoj nových vakcín a léčby proti RSV se zastavilo, protože se vědci snažili pochopit, co se tak pokazilo… „Ve skutečnosti je to v mnoha ohledech důvod, proč máme některé z věcí, které dnes máme k dispozici pro sledování bezpečnosti vakcín,“ řekl Varga.“

Sleduje někdo bezpečnost vakcín?

Smutnou ironií je, že ačkoli máme k dispozici nástroje pro sledování bezpečnosti vakcín, údaje nejsou řádně vyhodnocovány a využívány v rozhodovacím procesu.

Takže ne, v USA NEMÁME fungující systém monitorování bezpečnosti vakcín.

Kdyby FDA a CDC skutečně sledovaly bezpečnost a používaly nástroje, které mají k dispozici, jak bylo zamýšleno, vakcíny COVID-19 by byly staženy během několika měsíců po jejich uvedení na trh.

Podle všech měřítek se jedná o nejnebezpečnější smrtící injekce, jaké kdy byly v historii uvolněny. Přesto FDA a CDC ignorovaly všechny bezpečnostní signály a nedávno zařadily injekci COVID-19 do očkovacího kalendáře pro děti.

Pokud není sledována bezpečnost očkovací látky COVID-19, není důvod očekávat, že bude sledována bezpečnost jakékoli jiné nové vakcíny nebo mRNA injekce.

Navíc není důvod předpokládat, že vědci skutečně přišli na to, jak vyrobit RSV vakcínu, která nezpůsobuje ADE nebo imunitní imprinting, což obojí zvrátí vaši imunitní reakci na následné vystavení patogenu, proti kterému jste „očkováni“, takže ve skutečnosti onemocníte více, než kdybyste nikdy nebyli očkováni.

Technokraté v oblasti veřejného zdraví se bláhově domnívají, že technologie mRNA obejde problém, který se vyskytoval dříve, ale vzhledem k tomu, že nyní pozorujeme známky ADE a imunitního imprintingu – neboli původního antigenního hříchu – u těch, kteří dostali injekci COVID-19, neexistuje žádný precedens, který by něco takového umožňoval.

Je důležité si uvědomit, že pandemie COVID-19 radikálně změnila procesy povolování a schvalování lékařských zákroků. Vše je nyní ve zrychleném režimu, což otevírá stavidla pro rychlé zisky.

Místo toho, aby se prováděly desetileté nebo delší zkoušky, se mRNA injekce zavádějí po pouhých měsících testování a bezpečnost se z velké části předpokládá na základě údajné bezpečnosti injekcí COVID-19.

Klíčová slova jsou „údajná bezpečnost“, protože v systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) bylo zaznamenáno více než 1,4 milionu hlášení nežádoucích účinků po aplikaci vakcíny COVID-19, včetně více než 31 600 úmrtí.

Podle FDA a CDC NENÍ ŽÁDNÉ z těchto úmrtí způsobeno očkováním, což je statisticky nemožné.

Vyvolávání strachu je nástrojem k posílení poslušnosti

Krize biologické bezpečnosti musí pokračovat donekonečna, protože je hlavním důvodem Velkého resetu. Proto se v posledních třech letech cílový bod „veřejné bezpečnosti“ posouval stále dál a dál, jak jsme postupovali.

V pravidelných intervalech se objevuje další varování, že nebe stále padá a že nesmíme polevit v ostražitosti.

S příchodem podzimu a zimy se objeví další vlna zkázy, která bude předpovídána všem, kdo odmítají nosit roušku a podstoupit všechna očkování. V určité fázi si musíte uvědomit, že čím více se podvolujete a posloucháte, tím více se musíte podvolovat a poslouchat.

To, co vám mohou a chtějí vzít, opravdu nemá konce, a udržovat si víru, že vaše vláda by nikdy neudělala [doplňte prázdné místo], je den ode dne nebezpečnější.

Je také důležité si uvědomit, že vaše vláda není nejvyšší mocí. I naši vládní úředníci přijímají příkazy od toho, co se často označuje jako hluboký stát.

Vůbec nejde o vládu, ale o globální skrytou mocenskou strukturu, která se nikomu nezodpovídá, ale zároveň všechny ovlivňuje a manipuluje s cílem nastolit nový světový řád.

V minulých letech se tato stínová kabala mocenských makléřů označovala termínem Nový světový řád neboli NWO.

V roce 2020 vystoupilo Světové ekonomické fórum na veřejnost a oznámilo Velký reset, což není nic jiného než přejmenovaný NWO.

V tomto videu investigativní novinář Harry Wox hovoří o tom, že epidemie nemocí, karantény a zákaz vycházení jsou základními nástroji vládnoucí třídy a jak byly tyto nástroje plánovány k zavedení další fáze kontroly.

Rozhovor z roku 2014 zní dnes více než prorocky, protože tyto tři nepostradatelné nástroje totalitní kontroly jsou již tři roky součástí naší reality.

Vox v něm také odkazuje na dokument Rockefellerovy nadace „Scénáře pro budoucnost technologií a mezinárodního rozvoje„, v němž je popsán scénář „Lockstep“, který podrobně popisuje globální reakci na fiktivní pandemii.

Už vám řekli, jaká je konečná hra.

I když se název a původ viru liší, scénář uvedený ve „Scénářích budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje“ se velmi podobá tomu, čím jsme prošli v éře COVID-19, zejména jeho smrtícímu vlivu na ekonomiky.

Scénář předpovídal zastavení mezinárodní mobility, což by oslabilo průmysl, cestovní ruch a globální dodavatelské řetězce. „Dokonce i na místní úrovni zůstávaly obvykle rušné obchody a kancelářské budovy celé měsíce prázdné, bez zaměstnanců i zákazníků,“ uvádí se v dokumentu.

V Rockefellerově narativu je Čína oslavována za rychlé zavedení všeobecné karantény pro všechny občany, která se ukázala jako účinná při omezování šíření viru. Je důležité poznamenat, že všeobecná karanténa – uzavření zdravých lidí – nebyla nikdy předtím použita při kontrole infekčních nemocí, a to z nějakého důvodu.

Už jsme věděli, že to nefunguje.

Podle tohoto Rockefellerova scénáře se dařilo i mnoha dalším zemím, jejichž představitelé „uplatnili svou autoritu“ a zavedli pro své občany přísná omezení – „od povinného nošení roušek na obličeji až po kontroly tělesné teploty při vstupu do společných prostor, jako jsou nádraží a supermarkety“.

Poslechněte si nedůvěru v hlase tazatele, když se ptá, zda Vox skutečně věří, že by se něco takového mohlo stát, že bychom museli stát ve frontě, aby nám před vstupem do budovy zkontrolovali teplotu.

Každý z nás to už musel udělat, takže víme, že to jde.

A pokud je to možné, proč ne zbytek plánu Lockstep, který nám říká, že: „I po odeznění pandemie se tato autoritativnější kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami udržely a dokonce zesílily.“

Napálit mě jednou, hanba ti, napálit mě dvakrát…

Už si nemůžeme dovolit nevěřit tomu, kam až mohou globalistické elity, nikým nevolený hluboký stát, zajít, aby se zmocnily úplné kontroly.

Už nám řekli, jaký je jejich konečný plán – pomocí bioterorismu ovládnout světové zdroje, bohatství a lidi.

Stačí, když tomu uvěříme a uvědomíme si, že jediné, co jim dává moc vnutit jim svou vůli, je náš strach. Dokud budeme volit strach a požadovat, aby nás naše vláda chránila, mají všechny šance zvítězit.

Doufejme, že se většina lidí už poučila a podruhé už na stejné triky nenaletí.

Budou v zimě používat stejný herní plán?

To si pište.

Již nyní se setkáváme s voláním po ctnosti. Říkají nám, že nošení roušky a očkování je dobrovolné, ale doporučené, „aby se ochránili ostatní“.

Tak to všechno začalo v roce 2020 a podívejte se, jak jsme dopadli.

Opravdu to chcete všechno absolvovat znovu? Pokud ne, řekněte „ne“ hned na začátku.

Řekněte ne rouškám. Řekněte ne udržování fyzických rozestupů. Řekněte ne zrušení dovolené. Řekněte ne lockdownům. Řekněte ne očkování proti chřipce a očkování proti COVIDu-19. Prostě řekněte „NE“ jejich strašení a žijte svůj život.

Strach je nástroj, který slouží k ovládání, ale funguje pouze tehdy, když mu uvěříte.

Zbavte se strachu a převezměte kontrolu nad svým zdravím

I když chřipka, RSV a COVID-19 mohou být pro některé rizikové jedince problematické a nebezpečné, celková rizika s nimi spojená jsou pro většinu lidí zanedbatelná.

Jen si vzpomeňte na svůj život – kolikrát jste měli chřipku nebo nachlazení? Jste tu ještě? Kolik znáte lidí, kteří zemřeli na nachlazení nebo chřipku?

V tuto chvíli má naprostá většina lidí také COVID-19 a je zde, aby potvrdila jeho neletálnost.

Bohužel ti, kteří se nechali několikrát očkovat proti COVID-19, jsou nyní ve vysoce rizikové kategorii a může u nich dojít k závažnější infekci. Pro neočkované představují nejnovější varianty mimořádně nízké riziko.

Udržování silného imunitního systému je nejlepší způsob, jak se chránit před všemi infekcemi, a existuje mnoho účinných způsobů, jak toho dosáhnout, včetně následujících.

Další podrobnosti naleznete na uvedených hypertextových odkazech.

NAC je prekurzorem redukovaného glutathionu, který zřejmě hraje klíčovou roli právě u COVIDu-19.

Mezi výhody NAC patří potlačení exprese prozánětlivých cytokinů, zlepšení odpovědi T-buněk a potlačení hyperkoagulace, která může vést k mrtvici a/nebo krevním sraženinám, jež zhoršují schopnost výměny kyslíku v plicích.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

15 komentářů

 1. Hmm, pokud někomu nevěřím, není v jeho moci ve mne vyvolat strach.
  Zase jenom další IQ test… jsou s tím už maximálně otravní.

 2. Pamatuji si, že očkování proti chřipce, začalo ještě v době socialistického Československa a jelikož jsem se ho odmítl zúčastnit, byl jsem na černé listině a jsem tam asi do dnes. Neb se nehodlám účastnit žádných experimentů a tak to bude až do mého konce, howg,

 3. Na vzrušující časy v New Yorku! Tam slíbili do roku 2040 elektřinu bez emisí, takže potřebují větrné a solární systémy, které nejsou závislé na větru nebo slunečním svitu. Bohužel takové technologie neexistují, takže New York se zavázal, že bude věřit vynálezcům, kteří najdou zcela nový způsob výroby elektřiny..
  A je New York, který nyní začal stavět tisíce obřích věží 5G po celém městě..
  VIZ: youtube.com/watch?v=6CFuUppmlGY&feature=emb_title&themeRefresh=1

  A všimli jste si, že mnoho společností využívá inflaci a recesi jako záminku ke zvýšení cen o zcela nepřiměřené částky? Tak například potravinářské společnosti zmenšují své výrobky a zvyšují ceny ne nutně proto, že se jim zvýšily náklady, ale proto, že využívají situace k dosažení větších zisků.

  A kolik lidí ví, že starobní důchodci nedostávají všichni stejný důchod – i když odvedli potřebnou částku na příspěvcích na národní pojištění. Důchodci, kteří odešli do důchodu před rokem 2016, dostávají mnohem méně peněz než důchodci, kteří odešli do důchodu po roce 2016. Dát 76letému člověku výrazně nižší důchod je prostě způsob, jak zajistit, aby více skutečně starých lidí umrzlo nebo zemřelo hlady..

  A EU byla založena nacisty a pro nacisty a vše, co EU dělá, nás vede přímo k Velkému resetu!

  A banky hlásají, že ceny nemovitostí budou klesat. Ale mluví o poklesu o 15 %. Myslím, že je to příliš optimistické. Bude to ještě horší. A bude to globální. V dnešní době je všechno globální..

  A víte co? Zdá se, že členové oficiální vládní propagandistické jednotky, kteří jsou často snadno identifikovatelní jako řízená opozice, stupňují zneužívání a lži (zde v diskusích nick uživatele „ROMAN“). Každý, kdo se ozve proti falešné pLandemii a jedovaté toxické ko*kovid injekci, se stane terčem útoků, lží a démonizace. To vše je součástí oficiálního plánu, jak nenávistí, úšklebky a lží demoralizovat hlasatele pravdy. některé komentáře např. zde k přeloženým videím atd. píší propagandisté, kteří jsou placeni za to, aby lhali, uráželi a posmívali se. Stále se objevuje několik stejných falešných jmen = zde v diskusích kraluje vrchní vemeno „ROMAN“

 4. tvrdit že „““Bohužel ti, kteří se nechali několikrát očkovat proti COVID-19, jsou nyní ve vysoce rizikové kategorii a může u nich dojít k závažnější infekci. Pro neočkované představují nejnovější varianty mimořádně nízké riziko.““ takové tvrzení bez jedin=ho důkazu chce opravdu velkou dávku ignoranství,, nechybí samozřejmě odkszy na předního dezinformátora Mercolu který během pandemie nemoci covid-19 se proslavil šířením dezinformací o viru a pseudovědeckých dezinformací proti očkování na sociálních sítích. Podle vědců se stal hlavním šiřitelem dezinformací o koronaviru na internetu.[ https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mercola , ale chápu že pro pana Formánka je důležité udržet u lidí strach z očkování a zároven propagovat předražení pseudo vitamíny jako C 60 a nesmí ani chybět ikona „PŘISPĚT“ obchod se strachem vydělává,kšeft je kšeft a hloupé ovce je třeba podojit.

  1. Romane,
   už se pouze opakujete. Chápu, že máte určité příkazy a jste placen za nenávistné a zesměšňující komentáře, ale, a to mi promiňte, i ten nejhloupější provokatér by již pochopil, že tady nemá šanci a je zde jenom pro smích ostatním. Dokonce i váš pokus zesměšnit můj komentář, vyšuměl do ztracena a pouze způsobil, to co kabal nechce, aby tady lidé zanechali více odkazů, a to se přesně stalo. Zeptám se vás. Chápete vůbec koho podporujete? Platí vás opravdu tak dobře, že v naprostém klidu zradíte i vaši rodinu?

   1. už se pouze opakujete. Chápu, že máte určité příkazy a jste placen za nenávistné a zesměšňující komentáře, ale, a to mi promiňte, i ten nejhloupější provokatér by již pochopil, že tady nemá šanci a je zde jenom pro smích ostatním. Dokonce i váš pokus zesměšnit můj komentář, vyšuměl do ztracena a pouze způsobil, to co kabal nechce, aby tady lidé zanechali více odkazů, a to se přesně stalo. Zeptám se vás. Chápete vůbec koho podporujete? Platí vás opravdu tak dobře, že v naprostém klidu zradíte i vaši rodinu?

    1. Tak jste opět zkopíroval můj příspěvek, a co dál….. Romane, zkuste mě třeba nějakým způsobem urážet, abyste mě vyprovokoval. No tak chlape, přece nezkončíte u kopírování, určitě máte na víc! Tak mi to natřete, abych se zapotil s dalším komentářem proti vám a vzteky se nemohl ani nadechnout. Takhle mi to děláte strašně jednoduchý… A já chci soupeře na úrovni!!!
     Hlavně musíte zanechat dojem pro ostatní, kteří zde čtou komentáře, že dokážete samostatně myslet, když se je snažíte přesvědčit o tom, co vám nařídili, abyste zde napsal. Tak chlape s chutí do toho a půl…..

  2. Prejdi si nemocnice a zistíš, že takmer všetci chorí s covidom sú očkovaní. Tak, aký iný dôkaz chceš?

  3. Podľa teba správy s pred dvoch, troch rokov, ako testovanie, papieriky, očkovanie, preukazy, obmedzovanie slobody, to boli hoaxy, že. Treba poľutovať tvoj preočkovaný rozum.

 5. Každý rok zomrú milióny ľudí od hladu. To nikomu nevadí? Prečo sa nevenujú tomuto problému? Pretože chcú znížiť populáciu na zemi. A očkovaním tomu napomáhajú. Ako vraví zločinec Gates. Vakcína je najlepšia na reguláciu populácie na zemi.

 6. Všichni očkovaní, mají našlápnuto nejen na respirační onemocnění, ale i na systémové nemoci, rakovinu atd..Díky nošení respirátorů, lockdownům, mají děti i dospělí, menší schopnost aklimatizace na nové viry a nemoci..Byli jsme dlouho izolováni, bez dostatku kyslíku..To samo o sobě, může být za poklesem imunitního systému. A protože na strachu se dobře vydělává, mohli farmaceut. firmy, či lékárny, být spokojené..

 7. Už v r.2010 zpracoval bývalý americký guvernér Jesse Ventura několik konspiračních teorií. Naše TV Prima je odvysílala někdy v r.2013 každou neděli dopoledne. A v jedné měl rozhovor s lékařkou, která přiletěla inkognito, protože ji chtěli zabít. Řekla, že za nějakou dobu přijde čas, kdy nás budou zabíjet injekcemi. V r.2011 řekl Gates, že vakcinace je nejlepší způsob depopulizace. Na georgijských poradních kamenech, dnes jsou rozbořené (u slavnostního otevření byli všichni nejvyšší představitelé globalistů, satanistů, iluminátů), bylo napsáno udržujte planetu do 500 milionů lidí. A mocní se o to všemi způsoby snaží. Ve Wuhanu zabíjeli frekvencí 5G o 60 GHz, kdy se kyslík nenaváže na červené krvinky a lidi se do 5 minut udusí. Umírali na ten „strašlivý vir“ při chůzi na ulici po stovkách denně. A pak se ten „vir“ přestěhoval i do světa, Evropy, k nám, ale nikde nikdo na ulici při chůzi nezemřel, a to se zmutoval ještě do „horších“, haha, mutací. A pořád nikdo na ulici nezemřel. Tak když se někde v diskuzi, nebo v článku jinde objeví, že vir zabíjí, tak toho lháře ignorujte a jeho to přestane bavit. Stejně tak ignorujte připravovanou další pandemii. Žádné viry neexistují, žádné !!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů