Dr. Mercola – Přísun vitamínu D snižuje úmrtnost na covid-19 o 64 %

Ve zkratce...

V tomto článku se dozvíme roli suplementace vitamínu D na úmrtnost covidu-19, a jak vyšší hladiny tohoto vitamínu jsou spojeny s nižší úmrtností.
Facebook
Telegram
VK
    STRUČNÉ SHRNUTÍ ČLÁNKU

•  Podle španělské studie u pacientů s onemocněním covid-19 (potvrzeným PCR testem), kterým byl doplňkově ke standardní léčbě podáván vitamin D3 (kalcifediol), se o 82% snížila nutnost přijetí na JIP a o 60% se snížila úmrtnost.

•  U lidí s vyšší přirozenou hladinou vitaminu D byla pravděpodobnost úmrtí o 60% menší

•  Ozývají se návrhy, aby vlády vydaly oficiální doporučení ke konzumaci vitaminu D

•  Během dalšího nedávného výzkumu bylo zjištěno, že vitamin D je jedním z faktorů, které mají vliv na četnost výskytu a závažnost onemocnění covid-19. Denní nárůst pozitivních výsledků testů na podzim roku 2020 v osmnácti evropských zemích odpovídá jejich zeměpisné šířce – s tou souvisí množství slunečního svitu, potažmo hladina vitaminu D


•  Jedním z důvodů, proč je vitamin D tak důležitý proti covid-19 je jeho vliv na T-lymfocyty. Signály receptoru vitaminu D regulují reakce T-lymfocytu, a proto hrají důležitou roli v obraně těla před virovými a bakteriálními infekcemi

Vitamin D hraje důležitou roli u většiny nemocí, včetně infekčních, a proto jsem se už od začátku pandemie covid-19 domníval, že optimalizace hladiny vitaminu D u většiny populace by významně snížilo výskyt onemocnění i počet úmrtí

Další a další důkazy ukazují, že tomu tak skutečně je, protože vědci opakovaně prokázali, že vyšší hladina vitaminu D snižuje množství pozitivně testovaných, hospitalizací a úmrtí souvisejících s touto infekcí

Vitamin D3 snižuje nutnost přijetí na JIP a počet úmrtí


Nedávná španělská studie (zatím neprošla recenzním řízením) zjistila, že doplňkové podávání vitaminu D3 (kalcifediolu) hospitalizovaným pacientům s COVID-19 potvrzeným PCR, snížilo hospitalizaci na JIP o 82% a úmrtnost o 64% . Lidé, kteří měli již na začátku vyšší hodnotu vitaminu D, měli o 60% nižší pravděpodobnost úmrtí.

Studie zahrnovala 930 pacientů, z nichž 551 dostávalo vitamin D3 – 532 mikrogramů první den přijetí, následovaných 266 μg 3., 7., 15. a 30. den. Zbývajících 379 pacientů sloužilo jako kontrolní skupina.

Všem byla poskytnuta standardní péče, která zahrnovala hydroxychlorochin a antibiotikum (nebo dvě antibiotika v případech, kdy byly diagnostikovány bakteriální infekce), plus steroid v případech zahrnujících zánět plic nebo cytokinovou bouři. Autoři studie uvádějí:

 • Pomoc na JIP vyžadovalo 110 (11,8%) účastníků. Z 551 pacientů léčených kalcifediolem při přijetí vyžadovalo 30 (5,4%) JIP, ve srovnání s 80 z 379 kontrolní skupiny (21,1%)
 • Metodou logistické regrese léčby kalcifediolem při přijetí na JIP (data – věk, pohlaví, vyrovnaná hladina 25(OH) D v krvi a komorbidita), bylo dokázáno, že se snížilo riziko nutnosti hospitalizace na JIP (RR 0,18).
 • Nedostatečná hladina 25 (OH) D v krvi zvyšuje riziko nutnosti hospitalizace na JIP (RR 0,53). Celková úmrtnost byla 10%. Podle analýzy Intention-to-treat zemřelo 36 (6,5%) z 551 pacientů léčených od počátku kalcifediolem, ve srovnání s 57 pacienty (15%) z 379 kontrolní skupiny.
 • Předložené výsledky ukazují snížení úmrtnosti o více než 60%. Vyšší hladina 25 (OH) D v krvi je prokazatelně s tímto snížením úmrtnosti spojena. (RR 0,40)
 • Věk a obezita byly také prediktory úmrtnosti. Interpretace: U pacientů hospitalizovaných s covid-19 léčba kalcifediolem v době hospitalizace významně snížila počet přijetí na JIP a úmrtnost. “


Opětovná volání po doporučení vitaminu D


V reakci na španělská zjištění britský poslanec David Davis tweetoval, že „Zjištění této rozsáhlé a dobře provedené studie by měla vyústit v poskytnutí uvedené léčby každému pacientovi s onemocněním covid v každé nemocnici v mírných zeměpisných šířkách.“ Dodal:

„Vzhledem k tomu, že studie jasně ukazuje kauzalitu mezi úmrtím na covid a vitaminem D, měla by vláda Spojeného království zvýšit zásoby vitaminu D, který bude zdarma dostupný všem zranitelným skupinám. Tento přístup zachrání tisíce životů. Je pět minut po dvanácté a měl by tedy být zahájen okamžitě. “

Mnozí další požadují, aby jejich vlády vydaly oficiální doporučení týkající se vitaminu D. Mezi nimi Emer Higginsová, členka irské politické strany Fine Gael, vyzvala irského ministra zdravotnictví Stephena Donnellyho, aby do své strategie „Život s covid-19“ , která by měla být zveřejněna letos koncem února, zahrnul doporučení vitaminu D.

Higginsová se opřela o důkazy irského konsorcia Covit-D, které dokládá, že vitamin D pomáhá optimalizovat imunitní reakci. „Tato strategie má jen zanedbatelné riziko a potenciálně obrovský zisk,“ řekla. Podle konsorcia může tento doplněk výživy snížit riziko úmrtí na covid-19 u starších osob až o 700%

Nízký obsah vitaminu D souvisí s četností výskytu a mírou závažnosti covid -19


Další nedávná studie publikovaná v časopise Scientific Reports potvrdila, že hladina vitaminu D je faktorem ovlivňujícím samotné propuknutí COVID-19 i jeho závažnost. Denní nárůst pozitivních testů na podzim roku 2020 v osmnácti evropských zemích odpovídá jejich zeměpisné šířce, a tedy množství slunečního svitu a hladině vitaminu D. Poukazují na to, že:

 • Data nárazového vzrůstu korespondují s časem, kdy denní dávka slunečního UV záření klesla o 34% pod rovníkové hodnoty. Prokazatelný sezónní pokles 25-hydroxyvitaminu D (25(OH)D) v krvi má spojitost s rizikem akutní infekce dýchacích cest a tato spojitost kvantitativně vysvětluje dynamiku nárůstu…
 • Takový nárůst u široké populace může být způsoben pouze určitým globálním parametrem populaci ovlivňujícím, a tím pokles denní dávky slunečního záření je.
 • Výsledky naznačují, že nízká koncentrace 25 (OH) D je faktorem přispívajícím k závažnosti COVID-19, což v kombinaci s předchozími studiemi poskytuje přesvědčivý soubor důkazů. “

Ačkoli je obecně známo, že většina starších lidí má nedostatek vitaminu D, problém je rozšířen ve všech věkových kategoriích, včetně dětí.

Jak je uvedeno ve studii z února 2021, srovnávající hladinu vitaminu D v mateřském mléce v roce 1989 a v letech 2016/2017, koncentrace vitaminu D je v létě trvale vyšší, ale celkově od roku 1989 poklesla. Z čehož vyplývá, že těhotné ženy, kojící matky a kojenci by měli pro své zdraví doplňkově užívat vitamin D.

Vitamin D je zásadní pro optimální reakci T-lymfocytů

Jedním z důvodů, proč je vitamin D proti COVID-19 tak důležitý, souvisí s jeho vlivem na reakci T-lymfocytů. Výzkum na zvířatech, publikovaný v roce 2014 vysvětlil, jak signály receptoru vitaminu D regulují reakci T-lymfocytů, a proto hrají důležitou roli v obraně těla před virovými a bakteriálními infekcemi.

Jak je uvedeno v této studii, když je signalizace receptorů vitaminu D narušena, významně to ovlivňuje množství, kvalitu, rozšíření a lokaci imunitních CD8 T-lymfocytů, což vede k závažnějším virovým a bakteriálním infekcím.

Silná protilátková imunitní reakce odpovídá závažnějším klinickým onemocněním, zatímco reakce T-lymfocytů méně závažným onemocněním

A co víc, podle článku v časopise Vaccine: X z 11. prosince 2020 se vysoce kvalitní reakce T-lymfocytů ve skutečnosti jeví jako mnohem důležitější než protilátky, pokud jde o imunitu konkrétně proti SARS-CoV-2.

První vakcína (vakcíny) SARS-CoV-2 budou pravděpodobně licencovány na základě neutralizování protilátek ve druhé fázi testování, ale existují značné obavy ohledně použití protilátkové reakce u koronavirových infekcí jako jediného měřítka imunity.

Protilátková reakce často není spolehlivým ukazatelem předchozí koronavirové infekce, zejména u mírných infekcí, a také je krátkodobější než u T-lymfocytů reagujících na virus …

Silná protilátková reakce souvisí se závažnějším klinickým onemocněním, zatímco odpověď T-lymfocytů souvisí s méně závažným onemocněním. Byl také popsán vliv protilátek na zesílení patologie a klinické závažnosti onemocnění.

Zatím není jasné, zda je produkce protilátek u koronavirových infekcí ochranná nebo patogenní. Raná data u SARS-CoV-2 ukazují, že u koronavirových infekcí zvířat a lidí se projevuje zvýšená imunitní reakce T-lymfocytů

Autoři dále uvádějí, že na T-lymfocytech CD4 a CD8 byly identifikovány epitopy spojené s SARS-CoV2 – v krvi pacientů, kteří se úspěšně zotavili z COVID-19, a že v těchto epitopech „dominuje spike protein mnohem méně, než tomu bylo u předchozích koronavirových infekcí.

Kromě SARS-CoV-2 existuje dalších šest koronavirů, o nichž je známo, že způsobují respirační onemocnění u lidí:

 • Typy 229E, NL63, OC43 a KHU1 jsou poměrně časté a způsobují mírné až středně závažné respirační infekce, jako je běžné nachlazení.
 • SARS-CoV (těžký akutní respirační syndrom koronavirus), spojený s těžkým respiračním onemocněním.
 • MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus), který podobně jako SARS způsobuje závažnější respirační infekce, než uvedené čtyři běžné koronaviry.

Jak fungují epitopy


Jak chápat zjištění, že „epitopy spojené s SARS-CoV2 byly identifikovány na CD4 a CD8 T-lymfocytech“? Epitopy jsou místa na viru, která umožňují protilátkám nebo buněčným receptorům v imunitním systému jej rozpoznat. To je důvod, proč jsou epitopy také označovány jako „antigenní determinanty“, protože jsou částí, kterou receptory B-lymfocytů nebo T-lymfocytů rozpoznají.

Většina antigenů – látek, které se specificky vážou na protilátku nebo receptor T-lymfocytu – má několik různých epitopů, které jsou rozpoznatelné několika různými protilátkami. Důležité je, že některé epitopy mohou způsobit autoimunologickou patogenní aktivaci (primování) – pokud jste předtím prodělali infekci anebo byli očkováni vakcínou na COVID-19

Jinými slovy, pokud jste již jednou prodělali infekci a jste znovu infikováni (buď SARS-CoV-2 nebo přiměřeně podobným koronavirem), druhé onemocnění může mít závažnější průběh než první. Stejně tak, pokud jste naočkováni a poté se infikujete SARS-CoV-2, může být vaše infekce závažnější, než kdybyste očkováni nebyli.

Nedávný článek v časopise Journal of Translational varuje, že z tohoto důvodu „by tyto epitopy měly být vyloučeny z vyvíjených vakcín, aby se minimalizovala autoimunitní reakce, která s sebou nese riziko patogenního primingu“.

Jedním z důvodů, proč genové „vakcíny“ mRNA způsobují tolik problémů, může být ve skutečnosti to, že selhávají při rozpoznávání nebezpečných epitopů, a to proto, že existuje homologie částí virového proteinu s lidským proteomem.“, tvrdí deník Journal of Translational Autoimmunity.

Přírodní infekce SARS-CoV-2 způsobuje rozšíření epitopů

Autoři článku Vaccine: X poukazují na to, že zatímco většina „vakcín“ pro genovou terapii COVID-19 se zaměřuje na spike protein SARS-CoV-2 jako na přírodní antigen, „přirozená infekce SARS-CoV-2 způsobuje zvýšené rozšíření epitopů, zkříženě reaktivní s jinými betacoronaviry.

Prokázala to řada studií, včetně singapurské, která zjistila, že běžné nachlazení způsobené betakoronaviry OC43 a HKU1 může zvýšit odolnost organismu vůči infekci SARS-CoV-2, a že takto získaná imunita může trvat až 17 let.

Jinými slovy, pokud jste v minulosti prodělali běžné nachlazení způsobené betacoronavirem OC43 nebo HKU1, můžete mít padesátiprocentní šanci, že máte obranné T-buňky, které dokážou rozpoznat SARS-CoV-2 a bránit se mu. Autoři časopisu Vaccine X varují, že není pravděpodobné, že by tzv. vakcíny poskytly tentýž stupeň obrany organismu, jaká by se vytvořila při prodělání infekce přirozenou cestou, a navíc může dokonce zapříčinit patogenní priming.

Vitamin D zrychluje odbourávání virů

Další výzkum publikovaný v listopadu 2020 v Postgraduate Medical Journal ukazuje, že perorální suplementace vitaminu D také pomáhá urychlit odbourávání virů SARS-CoV-2. Tento výzkum zahrnoval pouze asymptomatické nebo mírně symptomatické jedince pozitivní na SARS-CoV-2, kteří zároveň měli nedostatek vitaminu D (hladina vitaminu D v krvi pod 20 ng/ml).

Náhodně rozdělení účastníci dostávali po dobu sedmi dnů buď 60 000 IU orálního cholekalciferolu (kapky nanokapaliny), nebo placebo. Cílová hladina v krvi byla 50 ng/ml. Každý, kdo nedosáhl po prvních sedmi dnech hladiny 50 ng/ml, pokračoval v užívání doplňku, dokud se tak nestalo.

Všichni účastníci byli testováni na SARS-CoV-2 a také na zánětlivé markery – fibrinogen, D-dimer, prokalcitonin a CRP. Primárním měřítkem byl podíl pacientů s negativním testem na COVID-19 před 21. dnem studie, jakož i změny zánětlivých markerů. Autoři uvádějí:

„Čtyřicet účastníků výzkumu,pozitivních na SARS-CoV-2 RNA, bylo náhodně rozděleno do intervenční (n = 16) a kontrolní (n = 24) skupiny. Intervenční i kontrolní skupině bylo podáváno sérum 25(OH) D, a to 8,6 a 9,54 ng/ml .

Deseti pacientům z šestnáctičlenné skupiny se podařilo dosáhnout 25(OH) D> 50 ng/ml sedmý den a dalším dvěma čtrnáctý den. Deset (62,5%) účastníků v intervenční skupině a pět (20,8%) účastníků v kontrolní skupině se stalo negativními na SARS-CoV-2 RNA. Na rozdíl od jiných zánětlivých biomarkerů, hladiny fibrinogenu suplementací cholekalciferolu významně poklesly.

Suplementace vysokými dávkami cholekalciferolu způsobila, že větší část účastníků s infekcí SARS-CoV-2 a s původním nedostatkem vitaminu D byla na výstupu RNA SARS-CoV-2 negativní.

Další důkazy, že vitamin D ovlivňuje COVID-19

Pokud jste zatím nenavštívili bezplatný web, na kterém se zabývám osvětou o vitaminu D, udělejte to teď. Je to www.stopcovidcold.com. Můžete si stáhnout bezplatnou zhuštěnou verzi příspěvku, který jsem publikoval v loňském roce. Je čtivější a doplněný přehlednými grafy.

31. října 2020 jsem v časopise Nutrients publikoval recenzi o vitaminu D, mými spoluautory byli William Grant, Ph.D., a Dr. Carol Wagnerová, kteří jsou členy odborné skupiny na vitamín D v GrassrootsHealth. Příspěvek si můžete zdarma přečíst na webu časopisu.

V časopise jsou uvedeny zátěžové faktory při onemocnění covid – tmavá barva kůže, vyšší věk, již existující chronické onemocnění a nedostatek vitaminu D. Poslední uvedený faktor je jediný, který lze rychle a snadno změnit.

Je možné zvrátit chronické onemocnění, ale to obvykle vyžaduje hodně času. Naopak optimálního množství vitaminu D v těle může být dosaženo během několika týdnů, a tím se výrazně sníží riziko závažného onemocnění COVID-19

V našem příspěvku uvádíme příklady z několika mechanismů, kterými může vitamin D snížit riziko COVID-19 a dalších respiračních infekcí:

 • Snižuje životaschopnost virů i jejich schopnost replikace
 • Snížuje produkci zánětlivých cytokinů
 • Podporuje zachování endoteliální integrity – Endoteliální dysfunkce přispívá k vaskulárnímu zánětu a zhoršenému srážení krve, což jsou dva charakteristické příznaky při závažném průběhu COVID-19.
 • Zvyšuje koncentrace angiotenzinu – konvertující enzymu 2 (ACE2), který brání viru ve vstupu do buněk prostřednictvím receptoru ACE2. ACE2 je oslabován infekcí SARS-CoV-2. Zvýšením ACE2 také zabraňuje nadměrné akumulaci angiotensinu II, peptidického hormonu, o němž se ví, že zvyšuje závažnost COVID-19

Proč je vitamin D důležitou součástí prevence a léčby COVID-19:

 • Posiluje celkovou imunitu tím, že podporuje vrozené a adaptivní imunitní reakce
 • Snižuje dýchací potíže
 • Zlepšuje plicní funkce
 • Podporuje produkci surfaktantů v plicích, které pomáhají při čištění plicních tekutin
 • Snižuje riziko komorbidit spojených s COVID-19 při obezitě, cukrovce 2. typu, vysokém krevním tlaku a srdečních onemocněních

Údaje ze čtrnácti pozorování shrnutá v tabulce 1 tohoto článku naznačují, že hladina vitaminu D v krvi je nepřímo úměrná pravděpodobnosti propuknutí nebo závažnosti COVID-19. Důkazy, které jsou v současné době k dispozici, splňují Hillova kriteria kauzality pro systémovou biologii. Náš článek také podrobně popisuje několik rysů COVID-19, které naznačují, že nedostatek vitaminu D u této nemoci hraje svou roli.

Jak optimalizovat hladinu vitaminu D


Dá se předpokládat, že pro většinu lidí je užívání vitaminu D prospěšné, ale je dobré si před zahájením užívání nechat stanovit hladinu vitaminu D krevním testem. Nelze se totiž zcela spolehnout na obecná doporučení dávkování. Rozhodujícím faktorem pro stanovení ideálního množství závisí na více faktorech a jedním ze stěžejních je právě výchozí hladina vitaminu D v krvi.

Údaje ze studie GrassrootsHealth D *Action naznačují, že optimální úroveň pro zdraví a prevenci je mezi 60 ng/ml a 80 ng /ml, zatímco spodní limit je kolem 40 ng/ml. Tyto limity vyjádřené v evropských jednotkách jsou 150 až
200 nmol/l a 100 nmol/l.

Publikoval jsem komplexní zprávu o vitaminu D, ve které podrobně popisuji mechanismy působení vitaminu D a jak zajistit jeho optimální hladinu. Doporučuji abyste si stáhli a sdíleli tuto zprávu se svými známými. Stručné shrnutí klíčových kroků:

 1. Nejprve zjistěte svou hladinu vitaminu D. Jedním z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších způsobů měření hladiny vitaminu D je účast na projektu o výživě GrassrootsHealth, jehož součástí je testovací sada na vitamin D.

  Jakmile hladinu vitaminu D znáte, můžete posoudit dávku potřebnou k udržení nebo zlepšení hodnoty. Pokud nemůžete přijímat dostatek vitaminu D ze slunce, pak bude potřeba doplnit perorálně. Aplikace DMinder umí zjistit, kolik vitaminu D je vaše tělo schopno s ohledem na vaši zeměpisnou polohu a další faktory, získat).
 2. Určete svou denní dávku vitaminu D – K tomu slouží níže uvedená tabulka. Lze použít kalkulačku vitaminu D* od GrassrootsHealth. Převod jednotky ng/ml na evropskou nmol/l: vynásobte měření ng/ml x 2,5. Chcete-li vypočítat, kolik vitaminu D můžete kromě doplňkového perorálního příjmu získat z pravidelného pobytu na slunci, použijte aplikaci Dminder
 3. Opakujte testování za tři až šest měsíců: Posledním krokem je změřit hladinu vitaminu D za tři až šest měsíců a vyhodnotit, jak vám prospívá sluneční záření a příjem vitaminu D.

Vitamin D užívejte spolu s hořčíkem a K2


Ve svém článku Magnesium and K2 Optimize Your Vitamin D Supplementation (pouze v angličtině) důrazně doporučuji současně s perorálním vitaminem D užívat hořčík a K2. Pokud totiž neužíváte vitamin tímto způsobem, potřebujete ho až o 244% více. To dokazují údaje shromážděné od téměř 3 000 jedinců.

Prakticky to znamená, že pokud užíváte kombinaci těchto tří doplňků, potřebujete k dosažení ideální hladiny vitaminu D v krvi mnohem méně orálního vitaminu D.

ZDROJ i s referencemi

Překlad: Dagmar

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů