Dr. Michael Palmer – Farmakokinetika a toxicita mRNA „vakcín” (+ český dabing)

Ve zkratce...

Lékař a odborník na mikrobiologii, dr. Michael Palmer, v této přednášce vysvětluje problematiku toxicity mRNA „vakcín” a jaká rizika představují. Za překlad děkuji Josefovi T. a za český dabing Pravdyhledačovi.
Facebook
Telegram
VK

Video s českým dabingem

Video s českými titulky

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Přepis:

Dr. Sucharit Bhakdi: Zdravím všechny. Je mi velkou ctí, že vám mohu představit dr. Michaela Palmera. Michael je lékař, který se specializuje na mikrobiologii, infekční choroby a rovněž na imunologii a molekulární biologii. Je profesorem biochemie na univerzitě Waterloo a rovněž napsal učebnice farmakologie. Dnes vám bude povídat o něčem, co bylo sotva kdy zmíněno v průběhu celého tohoto narativu. Bude vám povídat o farmakokinetice a toxicitě mRNA vakcín. Michaele, máš slovo.

Dr. Michael Palmer: Mockrát děkuji Sucharite. Dobře, začneme tématem, které již nadnesl Mike Yeadon. Farmakokinetika se zabývá otázkou, co se stane s lékem nebo v tomto případě s vakcínou po aplikaci do těla. Kde skončí, jak rychle se tam dostane, a jak je ve výsledku vyloučena. A myslím, že toxicita nepotřebuje vysvětlení. Mike nám již řekl, že pořádné klinické zkoušky této otázky nebyly provedeny, ale existují některá limitovaná data ze zvířat, které Pfizer předložil japonským institucím a které byly těmito institucemi publikovány. Ačkoliv jsou tyto údaje omezené, poskytují některé užitečné vhledy a vyvolávají obavy. Konkrétně vás upozorním na to, že čistě na základě těchto dat, musíme očekávat vážné poškození typu, které Michael již zmiňoval, a také poškození, před kterým Sucharit varuje veřejnost již od samého začátku očkování.

Dobře, můžete mi dát další snímek, prosím? Výborně. Tohle je jen přehled a opakování… víte, že mRNA vakcíny, kde mRNA je nejprve uzavřena ve směsi lipidů, což jsou tukové molekuly, a různé složky v této lipidové směsi slouží k různým konkrétním úlohám při vstřebávání vakcín do našich tělesných buněk a uvolnění mRNA do nitra buňky. mRNA může být pak přeměněna na proteiny, o to se starají ribozomy, což jsou malé proteinové továrny buňky, a spike protein je pak dopraven na povrch buňky. A na povrchu buňky je tak viditelný pro protilátky, a rovněž přispívá ke stimulaci B-buněk, To jsou typy imunitních buněk, které nakonec budou produkovat více protilátek na spike protein. Co se rovněž může stát je, že pokud je část spike proteinu odštěpena a uvolněna do krevního řečiště, a jak Mike již řekl, tento fragment může aktivovat tvoření krevních sraženin. Dobře?

Později uvidíme nějaká data, která měří tuto část tohoto uvolněného fragmentu spike proteinu. Stejně tak jako u jiných proteinů, které jsou vytvořeny buňkou, vzorek těchto proteinových molekul podstupují fragmentaci a tyto fragmenty jsou pak převedeny na povrch buňky, kde jsou vystaveny imunitnímu systému ve spojitosti s konkrétními nosnými molekulami. Takže, T-buňky a jiný typ imunitních buněk se přichytí na tyto odhalené fragmenty, a pokud jsou tyto rozpoznány jako cizí, vytvoří cytotoxickou odpověď, vytvoří se T-zabijácké buňky, které zaútočí na buňku, která tento fragment produkuje. Takže tohle je docela radikální přístup zabíjení buněk, které exprimují virový protein. Jde o nezbytnou součást… jde o nezbytnou součást imunitní obrany proti virové infekci.

Tak dobře… Mohu mít další snímek po tomto? Dobře, a nyní… Jedna ze základních funkcí lipidového povlaku mRNA je vstup do hostitelských buněk. A teď, jak je toho dosaženo? Potřebujeme trošku informací, abychom tomu porozuměli. Lipidy, tukové molekuly, jak již víte, nejsou rozpustné ve vodě, takže existuje zvláštní mechanismus, jak je v těle přemisťovat, a tím je zabalení do lipoproteinů. Uvnitř těchto částic máme jádro těchto tukových molekul a ty jsou obklopeny a obaleny a stabilizovány takzvanými apolipoproteiny. Tyto apolipoproteiny se mohou oddělit od těchto lipoproteinových částic a mohou se navázat na tyto částice vakcíny. Takže to znamená, že tyto částice vakcíny se mohou navázat více méně stejným způsobem na povrch buňky jako řádné apolipoproteinové částice.

Mohu požádat o další snímek, prosím? Tak tady to vidíme.

Normální mechanismus, který existuje u buněk, zahrnuje receptor, který rozpozná specifický apolipoprotein, to vede ke vstřebání lipoproteinové částice, která nakonec bude rozložena uvnitř buňky a tuk bude využit. A nyní… Nanočástice vakcíny, která právě získala „koronu” z apolipoproteinu, může být vstřebána úplně stejným způsobem. A další efekt, který je ukázán na dalším snímku, mohu mít další snímek, prosím? Děkuji. Lipoproteinové částice jsou poměrně velké, ano? Jsou spíš větší a kapilární bariéra, vrstva endoteliálních buněk, která obklopuje naše cévy, konkrétně kapiláry, což jsou nejmenší cévy, přes které probíhá výměna látek, ty propustí pouze velmi malé molekuly, jako například krevní cukr. Krevní cukr může volně procházet přes kapilární bariéru.

Ale lipoproteinové částice jsou příliš velké, takže jsou aktivně pohlceny pomocí mechanismu receptoru dovnitř do těchto endoteliálních buněk a vypustí je na druhé straně. A musíme očekávat, že to samé se může stát s nanočásticemi vakcíny poté, co získaly apolipoproteinovou „koronu”. Takže tohle může být mechanismus, kterým vakcína… poté, co vstoupí do krevního řečiště… ukážu vám, co to dělá, jak uvidíme později… poté, co vstoupí do krevního řečiště, může být vypuštěna do tkáně mimo krevní řečiště a dostat se k jiným typům buněk, což může být důležité rovněž pro toxicitu. Další snímek prosím. Dobře.

Už jsem zmiňoval, že máme omezené studie pro farmakokinetiku vakcíny, která byla prováděna u krys. Jedno důležité omezení u této studie bylo, že ta modelová vakcína, která tady byla použita, obsahovala jinou mRNA, která nekódovala vznik spike proteinu, který je, jak Mike poukázal, toxický, ale vznik údajně interního proteinu – luciferázy, což je protein izolovaný ze světlušek a to je přesně ten protein, který světluškám umožňuje svítit ve tmě. A pokud je tento protein exprimován v krysích buňkách nebo v lidských buňkách, způsobí, že tyto buňky budou rovněž světélkovat, takže můžeme pozorovat světelný výstup takových buněk nebo takových pokusných zvířat a pak zjistíme, jak silně je dotyčná mRNA exprimovaná. Takže to byl způsob monitorování toho, kam se ten gen dostal, ale nebylo to příliš široce zkoumáno, jak uvidíme. Cholesterol, který je obsažen v liponanočásticích, jedna ze složek lipidové směsi, byl radioaktivně označen, což umožnilo pohodlné sledování lipidového komponentu.

Distribuce lipidu nebyla příliš rozsáhle měřena a byla měřena po různých časových bodech a v různých orgánech. Další snímek prosím. Takže celá vakcína byla vstříknuta do svalové tkáně a očekávání mohlo být, že ta vakcína ve skutečnosti zůstane ve svalu, ale to se nestalo, poměrně velké množství vakcíny se objevilo v krevním řečišti a stalo se tak velmi rychle. Maximální úroveň vakcíny v krvi byla pozorována po dvou hodinách, ale dokonce už po pouhých 15 minutách, čtvrt hodině, jsme pozorovali již polovinu této úrovně v krvi. Takže to je velmi vysoké a velmi znepokojující, protože pak samozřejmě musíme očekávat, že mRNA vakcína s mRNA bude vstřebána endoteliálními buňkami, o kterých jsem se zmiňoval, a tyto vytvoří spike protein.

To bude mít škodlivý vliv na srážení krve. Pokusí se vytvořit krevní sraženiny různými způsoby, o kterých nám Sucharit řekne více v jeho prezentaci později, a to je skutečně něco, před čím on a jiní varovali na samém začátku, předvídali to a stalo se to. Můžeme rovněž vidět, že ta vakcína se velmi silně akumuluje v játrech a ve slezině. To není překvapivé, protože oba tyto orgány mají prominentní roli v čištění krevního řečiště od částic, které by se tam neměly vyskytovat, a především játra hrají prominentní roli v pohybu lipoproteinů, takže máme přinejmenším dvě pravděpodobné cesty, kterými se tyto látky v játrech hromadí.

Velkou starostí je taky to, že vidíme vysoké úrovně ve vaječnících a taky v nadledvinkách, ale co tady vidíme je to, že ta akumulace se objevuje se zpožděním. Po 4 hodinách se toho moc neděje, zatímco ve slezině a játrech se toho už nahromadilo poměrně dost, a po 8 hodinách stagnují, zatímco tyto dvě žlázy, které využívají cholesterol k tvorbě specifických steroidních hormonů, pokračují v hromadění materiálu dokonce i po 48 hodinách.

Takže to nás přivádí k jiné otázce, další snímek, prosím… Kumulují tyto dva orgány, což jsou vaječníky a nadledvinky, vakcínu přímo, což je dost možné, v tom případě by také měly kumulovat mRNA, nebo akumulují – poté, co byly původně zpracovány játry – ale pokud to se stane, pokud játra přijmou vakcínu, s největší pravděpodobností by byl radioaktivně označený cholesterol separován od mRNA, který by byl zabalen do lipoproteinové částice a který by pak byl vypuštěn játry a přijat těmito dvěmi orgány. Takže to je důležitá otázka a ta prostě nebyla studována. Byl by to jednoduchý experiment na provedení, mohli bychom měřit a sledovat mRNA přímo, mohla být nezávisle radioaktivně označena a mohli jsme to prostě měřit.

To také nebylo provedeno, nebo aspoň to nebylo oznámeno. Dálší snímek prosím… Nyní… Lipidová směs, která je obsažena v těchto lipidových nanočásticích, obsahuje dva syntetické lipidy, které nikdy předtím nebyly schváleny pro použití u lidí. Ale teď je to vše prominuto bez řádného testování. Neexistují, jak již uvedl Mike, neexistují žádné studie toxicity, žádné farmakokinetické studie těchto věcí. Ale tady vidíme, že v játrech, což je jediný orgán, u kterého to bylo řádně měřeno, se lipidy akumulují nebo zůstávají dokonce i po dvou týdnech. Poslední datový bod pro játra – červená křivka… pardon pro kationtový lipid po dvou týdnech, je stále na vysokých úrovních. Takže to je velmi pomalý pohyb. Další snímek prosím…

A tady nepůjdu do detailů, ale chemici mezi námi nebo biochemici mezi námi poznají, že pomalý pohyb je zabudován přímo ve struktuře a můžete to vidět detailně vysvětlené v psané verzi této prezentace, takže zůstaneme u toho, půjdeme na další snímek… Klíčový bod zde je, že musíme očekávat dlouhodobou akumulaci v těle, a to se stává důležitým v kontextu těchto opakovaných vakcinací. Ano? Slyšíme stále více, že každý z nás bude muset si nechat dát posilovací dávku na poslední variantu, která byla oznámena. Takže, pokud se tomu podřídíme, budeme muset dostávat posilovací dávky každých pár měsíců. A musíme očekávat, že tyto kationtové lipidy se mohou v průběhu času nakumulovat v játrech a také v jiných tkáních, například ve vaječnících, to opravdu nemůžeme vyloučit. Dobře, myslím, že tohle přeskočím… pojďme na další, tohle trvá hodně dlouho vysvětlit…

Dobře… nyní. U jater bylo prokázáno, že exprimují luciferázu, takže mRNA fungovala v játrech a taky ve slezině. Otázka je, jestli tohle rovněž platí pro vaječníky a nadledvinky a ostatní orgány, nebo ne. Bylo by to jednoduché otestovat, ale nebylo to provedeno. A regulatorní instituce jako FDA a EMA atd., které všechny měly trvat na tom, aby jim byly předloženy takové studie před tím, než vůbec začly uvažovat o schválení pro nouzové použití, nic takového neudělaly. To velmi jasně ukazuje ovládnutí regulatoriky. Tyto instituce nejsou nezávislé a nechrání vaše zdraví. Další snímek prosím. Takže již jsem se zmínil, že ta zvířecí data sama o sobě měla vyslat varovný signál ve smyslu rizika krevních sraženin, to samé platí, že měly vyslat signál o orgánové toxicitě ve všech orgánech, u kterých se ukázalo, že akumulují radioaktivní značku, a měly být otestovány, měly být monitorovány, fukce orgánů měla být monitorována v průběhu tzv. klinických studií. Nic z toho nebylo uděláno. Klinické studie byly úplná fraška, pokud jde o monitorování toxicity. Další snímek prosím.

Dobře. Jedna z predikcí byla, že rychlé vstřebání vakcíny do krevního oběhu by mělo způsobit exprimaci spike proteinu v krevním oběhu a pak vypustit fragment spike proteinu do plazmy, na základě toho co jsme pozorovali, a co jsme rovněž viděli… na levé straně tohto grafu vidíme vysoké datové body. To je exprimace úrovně fragmentu spike proteinu v krevním oběhu po první dávce. Pravá strana je po druhé dávce. Vidíme tady nízké úrovně. To ale není dobrá zpráva, je to pravděpodobně špatná zpráva, protože to ukazuje, že se vytvořily protilátky ve velkém množství proti těmto fragmentům, a neutralizovaly je, navázaly se na tyto fragmenty a zabraňují tomu, aby byly měřeny. Pokud je tohle ten případ, pak musíme rovněž očekávat, že se tyto protilátky navážou na buňky, které produkují spike protein a to spustí kaskádu komplementu, který Sucharit vysvětlí později, což uvidíme na dalším snímku, ano? Můžete vidět ty malé dírky na povrchu buňky, to je systém komplementu aktivovaný protilátkami navázanými na povrchu buňky, kde vystřelují důlky.

Komplement aktivovaný protilátkami je perfektně schopný zcela zničit buňku. Takže tohle je riziko na základě zjištění z předchozího snímku. Další snímek prosím. Tady chci jen zdůraznit, že kationtové lipidy jsou cytotoxické a pro úsporu času to nechám u tohoto prohlášení. Tohle jsou data z jiného kationtového lipidu, nikoliv ze studie Pfizeru, ale kationtové lipidy všeobecně jsou toxické. Další snímek prosím. A detailní toxicita je také jasná z pokusů na zvířatech. Všimněte si, že tyto experimenty byly prováděny s luciferázou, která je pravděpodobně inertní, takže pozorovaná toxicita u různých orgánů, kterou tady můžete vidět, je zde většinou kvůli kationtovým lipidům. A pokud to vezmeme dohromady… Toxicitu, kterou jsme pozorovali tady spolu s potenciální akumulovanou toxicitou po opakovaných injekcích, pak zde máme co do činění se skutečnou otravou.

Další snímek prosím. Data od Pfizeru poskytovaly jen velmi málo údajů o toxicitě reprodukčních orgánů u zvířat. Ale z těchto omezených dat existují jasné indikace o poškození embryí ve velmi brzkém stádiu a taky potenciální riziko rovněž vyplývající z těchto dat, a to přenos toxinu prostřednictvím placenty. Další snímek prosím. Co je v obou, jak v evropské, tak americké databázi pro monitorování nežádoucích účinků, je několik případů novorozenců, kteří zemřeli s klinickými projevy podobnými těm pozorovaných u některých dospělých, a šlo o krvácení poté, co jejich matky byly očkovány.

Takže se zdá, že mateřské mléko obsahuje buď samotnou vakcínu nebo exprimovaný spike protein, který je zodpovědný za velkou část toxicity. Nic z toho nebylo pořádně studováno u zvířecích modelů. Další snímek… Dobře, jsme na konci. Je jasné, že tato data ze zvířat v podstatě předpověděla veškeré vedlejší účinky, veškeré hlavní vedlejší účinky, které teď vidíme. Navíc ukazovaly vážné poškození plodnosti u žen, vážné nebezpečí pro kojené novorozence a skutečně vyzdvihují kumulativní toxicitu po několika injekcích. Nic z toho nenajdete, že by bylo diskutováno v publikované lékařské literatuře. Dobrá, děkuji.

Překlad: Josef T.

Titulky: David Formánek

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

  1. + Fuckcíny totálně o hovn* jen na zničení zdraví ..
    „Očkovaní lidé nakažení variantou delta mohou přenášet koronavirus stejně snadno jako ti bez vakcinace. S odvoláním na dnešní prohlášení britské vládní zdravotní agentury Public Health England (PHE) o tom informovala agentura Reuters.“

    https://www.e15.cz/zahranicni/ockovani-mohou-mozna-prenaset-deltu-stejne-snadno-jako-ti-bez-vakcinace-ukazuje-analyza-1382661?fbclid=IwAR0CLUFl0tOdDtG1RTRhq8J9vMPZz4PzHZCC3bd#

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů