Elektromagnetické zbraně – svědectví odborníků a obětí

Ve zkratce...

Existují elektromagnetické zbraně? A k čemu se mohou používat? Technologie mikrovln se už dlouhou dobu zkoumá a využívá k vojenským účelům. Hrozí nám nebezpečí? Odborníci na mikrovlnné technologie a oběti, kteří byli zacíleni a trpěli vlivem elektromagnetických technologií, v tomto videu vystupují a sdílí svoje pohledy a zkušenosti.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

William Binney: Pokud jste cílem, není v podstatě nic, co můžete dělat.

Dr. James Giordano: Mohu narušit jedince od úrovni buněk po jeho systém, a narušit jedince na různých úrovních od jedinců až po sociální strukturu. Zacílíte konkrétního jedince, změníte ho nebo ho odstraníte s nepatrnou stopou.

Jacob Appelbaum: Kdo má tady pocit, že je pravidelně pod dohledem? Kolik z vás bylo zatčených, a při soudním jednání vám vzali mobil do zadní místnosti? Kolik z vás zažilo sken sítnice?

Barry Trower: Pokud cílíte na demonstranty, vyvoláte v nich sebevražednou depresi. Už jim nebude záležet na demonstrování, protože budou příliš deprimovaní. Jednou pulzní frekvencí můžete v lidech vyvolat takové sklony k sebevraždě, že jim na demonstrování už nebude vůbec záležet. Budou chtít jen spát nebo celý den ležet v posteli.

Edward Snowden: V USA a po celé světě existuje infrastruktura, kterou postavila NSA (Národní bezpečnostní agentura) ve spolupráci také s ostatními vládami, která v podstatě… zachycuje každou digitální komunikaci, každou rádiovou komunikaci, každou analogovou komunikaci.

Má senzory, které tu komunikaci detekují.

William Binney: Pokud se k vám nedostanou skrze internet, napojením se na linky nebo něco takového skrze komerční prostředky, a nejsou si vámi jistí, mohou se k vám dostat způsobem na blízko, kdy vám dají odposlech do domu nebo vám dají monitory do vašeho domu nebo na váš počítač. Mohou vás sledovat skrze vaši počítačovou web kameru. Nebo z určité vzdálenosti mohou sledovat klávesové údery, které děláte na vašem počítači. Pokud to nestačí, mohou prorazit váš firewall, který si myslíte, že máte, ale nemáte, a projít vaším operačním systémem, který si myslíte, že vás chrání, ale nechrání, a přečíst si vaše zašifrované emaily, které jste si mysleli, že jsou zabezpečené, ale nejsou. Nebo jednoduše počkají, až se do počítače přihlásíte, a vytáhnou si informace z vaší nevyužité části procesoru, zatímco jste na počítači. Tomu se říká aktivní útok.

Barry Trower: Jsme v nové studené válce. Tohle je důvod, proč země tohle vyvíjí. Vážně na tom pracují. Tohle je důvod, proč všude instalují mikrovlnné vysílače. Protože kdyby někdo chtěl, může je použít pro jiné účely. Systém je k tomu zavedený.

Nick Begich: Woody Norris v roce 2005 nebo 2006 získal ocenění z MIT. Ta cena čítala půl milionu dolarů za práci na akustickém heterodynování, což je schopnost ze dvou bodů poslat signál do jedince, aby ve své hlavě doslova slyšel hlas, který neslyší nikdo jiný okolo.

Barry Trower: Hlasy jsou ty nejsnazší, protože stačí jen určitou rezonanční frekvencí stimulovat kochleu ve vnitřním uchu. Hlasy jsou velmi snadné. A lidé si ty hlasy nepředstavují, ale fyzicky je slyší. Můžete způsobit, aby lidé fyzicky slyšeli určité hlasy. Může to být cokoliv. Může to být jakýkoliv hlas… jemný, andělský hlas, může to být hlas Boha, může to být něco děsivého jako ďábel. Může to být cokoliv.

Nick Begich: DARPA v roce 2011 a 2012 vedla několik projektů o tzv. elektronické telepatii. Schopnost na dálku monitorovat mozkovou aktivitu lidí a zjišťovat, na co přemýšlí. Druhý projekt souvisel s vývojem komplexních signálů, schopnosti je poslat do mozku člověka a tím doslova předat vzkaz. Tady se ta technologie dnes nachází.

Dr. James Giordano: Dnes budeme mluvit o tom, že mozek v mnoha ohledech je a bude bitevním polem 21. století. Tečka. Narazíte na nějakou formu neurokognitivní vědy, která je uzpůsobena pro vojenské účely nejen v armádě, ale ve vašem osobním a pracovním životě. Je to platná a už funkční technologie. Mozek je současné a budoucí bitevní pole. Nové na tom je tato uzavřená podstata.

Nevnímáme tyto věci jako zbraně hromadného ničení proti rostoucím aspektům populace. Možná konkrétněji jde o zacílení jedinců na úrovni, která vám umožňuje mít přímý vliv nebo nepřímý vliv. Oficiální definice zbraně. V poslední době jste nejspíše slyšeli o možnosti použití nějaké směřované energie k okrajovému ovlivnění fyziologie a také ovlivnění fyziologie a mozku.

Názorný příklad. Pracovníci americké ambasády v Havaně a možná v Číně. Také dokážeme tzv. trans-kraniální neuromodulaci, což znamená projít skrze lebku a upravit nervovou aktivitu mozku, implantovat určitá rozhraní mezi mozkem a strojem… to jsou různé programy od DARPY… nejznámější je program N3, což neinvazivní neurochirurgický neuromodulační program, který řídí jejich manažer dr. Al Emondi. Myšlenkou je, pouze malým zásahem umístit do mozku malinkaté elektrody pro schopnost čtení a zapisování do mozkové funkce v reálném čase a na dálku. Ovlivněním stavby a funkce mozku ovlivníte kinetické a nekinetické funkce. To znamená postoje, přesvědčení, myšlenky, emoce, aktivity. Uvědomte si, jakou moc má pochopení nástrojů a technik mozkových věd.

Barry Trower: Pokud chcete vyvolat konkrétní psychiatrické onemocnění, použijete infračervené zařízení, které člověka následuje, a napojíte ho na zdroj mikrovln o velikosti tužky, aby mikrovlnné paprsky vždy mířily do konkrétní žlázy nebo konkrétní části mozku, nebo na oko nebo srdce. Takto je zacílíte.

William Binney: Pokud jste cílem, není v podstatě nic, co můžete dělat. Pokud se jim to nepodaří elektronicky, mohou na vás vždy poslat FBI, kteří pořídí vaše fotky nebo udělají, co chtějí. Tak jak to mimochodem provedli nám.

Jacob Appelbaum: Vy jste v podstatě kanárci v uhelném dole. Motivace stojí proti vám. Viděli jste reklamu v metru: „Propojte si svoji metro kartu se svojí debetní kartou?” Tohle je koncept, který je klíčový pro vše, o čem dnes budeme mluvit. Říkáme se mu spojitelnost. Jednu formu dat spojíte s jinou formou dat. Pokud máte svoji metro kartu a svoji debetní kartu, můžete je propojit. To není nic děsivého. Až na to, že vaše bankovní karta je spojená se vším, co během dne děláte. Nyní ví, kam cestujete, kdy kupujete.

Když si vás vyberou jako cíl, mohou přesně vědět, kde jste byli. Pomocí metro karty nebo kreditní karty. Kde jste byli, co jste si koupili… potenciálně spojením těch dat s lidmi s podobnými cestovními plány mohou zjistit, s kým jste mluvili a s kým jste se viděli. A když použijete data z mobilu, který uchovává vaši lokaci, a ty spojíte s daty o nákupech, s daty z metro karty a vaší debitní karty, začnete dostávat tzv. metadata, souhrn o životě člověka. Metadata a souhrn je obsah.

Vypráví o vás příběh, který je tvořen fakty, ale není nezbytně pravdivý. Například jen protože jste byli na rohu a všechna ta data na to poukazují, neznamená to, že jste spáchali zločin. Je důležité poznamenat, že když má někdo dojem, že jste něco udělali, ten dojem bude s vámi spojený po zbytek života. Mějte na mysli, že co se vám děje… otisky prstů, skeny sítnice, a fotografie…. to se bude dít lidem v budoucnosti, když budou odmítat vládní politiku a když budou protestovat způsobem, který je ústavou chráněn.

William Binney: Tajné služby nebo agentury po celém světě získávají příliš velký vliv na to, jak vlády fungují. Blíží se to v podstatě do státu Stasi. A nejde jen o USA, ale země po celém světě. Musíte si být vědomi toho, že tyto agentury ohrožují lidská práva. Je třeba nějaký způsob, jak ověřovat a udržovat tyto agentury pod kontrolou. Cokoliv, co je k tomu třeba… zákon nebo něco technického, co musí udělat vlády po celém světě. Podle mě není nic, jak je můžete zastavit… pokud po vás jdou, nějak vás dostanou.

Dr. James Giordano: Pak máte tradičnější věci… Použitelné věci v biochemickém prostoru. Mluvili jsme o drogách, štěnicích, toxinech a více se zvažují přístroje.

Edward Snowden: S těmito schopnostmi drtivá většina lidí a počítačové komunikace… komunikace přes přístroje… která tak nějak formuje vztahy mezi lidmi… veškerou tuto komunikaci bez zacílení shromažďují. To umožňuje jedincům zpětně vyhledat vaši komunikaci na základě sebe-certifikátů. Například pokud bych chtěl vidět obsah vašich emailů nebo telefonáty vaší ženy, nebo něco takového, stačí mi použít tzv. selektor, cokoliv v komunikačním řetězci, co by unikátně nebo téměř unikátně identifikovalo vás jako jedince.

Mluvím o emailových adresách, IP adresách, telefonních číslech, kreditních kartách, dokonce hesla, která jsou pro vás unikátní, která nepoužívá nikdo jiný. Mohu ty věci vložit do systému a ten nejen projde zpětně databázi a bude zjišťovat, jestli to někdy v minulosti viděl, ale v podstatě tomu přidá dodatečnou úroveň dohledu do budoucnosti. Takže pokud se tohle detekuje nyní nebo kdykoliv v budoucnosti, chci, aby mě to okamžitě upozornilo v reálném čase, že třeba s někým komunikujete.

Barry Trower: Pokud na vás chtějí experimentovat v rámci tisíců jedinců, klidně to udělají. Může vás to dohnat k šílenství a smrti a stanete se jen fajfkou na seznamu bez jakéhokoliv soucitu. Tohle je to, co dělají… proto stojí nad zákonem. Jeden z experimentů bylo vzít obyčejného, duševně zdravého člověka, vyvolat v něm šílenství, a nechat psychiatra, kterého nikdo neznal, aby ho diagnostikoval se schizofrenií nebo paranoiou nebo psychiatrickým onemocněním. Podařilo se jim to úspěšně. Ten člověk zbytek života strávil v utrpení v psychiatrické léčebně, ale pro vládní vědce to byl úspěch.

Dr. James Giordano: Také jsme svědky používání biologických dat jako potenciální zbraně. Manipulace biodaty… mohu do vašich lékařských záznamů vložit nepatrné informace, které mohou změnit tendenci, jestli jste nemocní nebo ne. Změnit, jak vás léčí. Ovlivnit okolnosti z hlediska pojištění, péče, schopnosti pro vojenskou službu. Změnou těch informací, těch dat, v podstatě měním vás. A to mohu udělat nepatrně a zákeřně. Dále to mohu udělat na různých úrovních, které mohou ovlivnit klíčové jedince, aby se vaše lékařské záznamy změnily a ohodnotily vás za neschopné sloužit způsobem, jakým sloužíte.

Jestli se vám líbí překlady, ocením jakýkoliv příspěvek na jejich tvorbu pro udržení chodu tohoto projektu, děkuji.
PŘISPĚT NA PŘEKLADY

Také to mohu udělat na větší úrovni… na skupinách, populaci. Pokud ta data změním, změním způsob, jak k vám přistupují a jak vás léčí. A to mohu udělat dvěma způsoby. Mohu to udělat tak, aby k vám přistupovali negativně, nebo tak, aby vás léčili nesprávně. Když třeba řeknu, že máte konkrétní alergii nebo nemoc, budete na to léčeni, a to pak může uškodit vašemu zdraví a stabilitě, jak krátkodobě, tak dlouhodobě.

Barry Trower: Nízkoúrovňové mikrovlny způsobovaly obrovské množství rakovin, leukémií a škodlivých účinků. Všichni se pak chytli mikrovln jako neviditelných zbraní, a odtamtud, což bylo v 50. letech, je začali používat, a používají se až do dnešní doby.

William Binney: Jsem frustrovaný, proč jsem to nemohl vysvětlit vládním činitelům. V senátu nebo v justici, nebo na úřadech, nebo ke generálnímu inspektorovi, aby si uvědomili, co se děje, a něco proti tomu otevřeně udělali. To bylo frustrující, protože si myslíte, že tito lidé, kteří složili stejnou služební přísahu jako já, by něco udělali, a že by respektovali principy ústavy z hlediska lidských práv a svobod. Ale podle všeho jim na nich nezáleží. Stává se to více otázkou peněz, kontroly a moci, a už to není otázka lidských práv.

Barry Trower: Posledních… 40 let britská vláda lidem lže. Stejně tak lže americký vláda, kanadská vláda, australská vláda. Lžou, aby chránily průmysly, svoje zisky a sebe před žalobami. Jsem přesvědčen, že tento průmysl a části vlád, které je podporují, bude zodpovědný za více úmrtí a utrpení občanů než za celou dobu všechny teroristické skupiny na světě. Řekl bych, že jak tento průmysl v posledních 15 letech rostl, tito lidé nejvíce způsobí více úmrtí a utrpení než celá druhá světová válka. Je to genocida? Ano, bez pochyb. Projde jim to? Ano, protože jsou nedotknutelní. Jsou nad zákonem. Vědci na konci války byli popraveni za to, co dnešní vědci dělají a co jim prochází.

William Binney: Naše vláda nemohla jen tak obecně nařídit… jako v případě nařízení FISA soudu v souvislosti s přenosem dat firmy Verizon o 110 milionech amerických občanech bez dostatečného důvodu. To bylo nařízení našeho soudu FISA. Sami by měli předstoupit před soud a individuálně vysvětlit, proč to udělali, jaký byl za tím důvod, a jaké k tomu měli opodstatnění. Musí jít před soud, než aby vše dělali v utajení. Nikdy nikomu neříkají, co ve skutečnosti dělají, nebo co je jejich tajná interpretace a chápání. To protože se příliš bojí… jsou to zbabělci, skrývají se za tajnou interpretací tajného soudu v utajení s tajnou vládou.

Barry Trower: Schváleno Světovou zdravotnickou organizací…. stejní lidé zasedají v komisi ICNIRP, zasedají v našich vládách, agenturách pro ochranu zdraví, zasedají ve Světové zdravotnické organizaci. Jsou to stejní lidé. Nejspíše jich není víc než 20. Dle mého názoru spáchají nejhorší genocidu, kterou kdy tato planeta zažila. Ne jen genocidu lidí, ale zvířat, rostlin. Nejspíše způsobí více destrukce než globální válka a za několik set let se lidé, kteří přežijí, budou ohlížet zpět a dívat se na to, co jsme se snažili udělat, abychom je zastavili.

Nick Begich: Je načase jednat. Přijmout naše přirozené právo a začít se tak projevovat. A ne ze vzteku nebo strachu, ale z obav, empatie, lásky a soucitu pro lidi na této planetě, na kterých nám záleží, i těch, které ještě ani neznáme. Skutečností je, že je třeba změna, a ne externě poháněná změna, ale vnitřně rozpoznaná potřeba po změně.

William Binney: Jsem spíše zklamán z americké veřejnosti než naštvaný. Začínají to chápat, ale trvá to dlouhou dobu. Moc lidí si asi nepamatuje historii. Ne moc lidí myslí na historii. Chápu, že jsme tu od Jiřího III. neměli totalitní vládu, což je asi 240 let. Zatímco Němci jsou na tohle dost citliví. Proč? Protože to mají v živé paměti… lidé žili ve Stasi. Lidé žili, a někteří jsou stále naživu, pod gestapem a SS. Z vlastní zkušenosti ví, jaké to je, žít v totalitním státě.

Komisní slyšení o bio-etice z roku 2011: Dr. Johne Halle.

Dr. John Hall: Jak to chápu, je na vás, abyste rozhodli, jestli současná legislativa je adekvátní, jestli chrání jedince, a jestli probíhají nějaké experimenty. Při zkoumání běžných pravidel je zřejmé, že obsahují spoustu mezer ohledně informovaného souhlasu. Všechny hrozné experimenty, které jste zmiňovali, Willowbrookovy experimenty, MK-Ultra, experimenty se zářením byly převážně provedeny bez informovaného souhlasu. Byly financovány ministerstvem obrany a tajnými službami.

Nejsem si jistý, jestli víte o IRB, natož o tom, že se zabývá informovaným souhlasem. Jako lékař mohu říct, v souvislosti s tím, co dnes slyšíte, že v komunitním prostředí vidíme alarmující nárůst stížností na používání elektromagnetických zbraní… mikrovlnné sluchové efekty, spektrum tichých zvuků, EEG klonování. Z laboratoře se to dostalo do domovů… většina výzkumu, který jsme zkoumali, lze dělat na dálku. Zdá se, že jde spíše o zbraňový než lékařský výzkum. Osobně jsem si psal s 1500 obětí z každého státu v národě, kteří si stěžují na identické věci. Vystavení elektromagnetickému záření… neionizačnímu záření… za účelem kognitivní kontroly nebo kontroly chování. Předal jsem vám studii, a další lékař vám dodá další studii, která poukazuje na stejnou věc.

Komise: Děkujeme. Cathrine Nesterová.

Cathrine Nesterová: Jmenuji se Cathrine Nesterová a jsem z Pensylvánie. Tato komise mluvila o dlouhé historii zneužívání lidských výzkumných subjektů. I když dnes nikdo nezmínil MK-Ultra, prezident Clinton se za něj nedávno omluvil. Já a moje mladé dítě jsme byli použiti jako nedobrovolné testovací subjekty. Byli jsme vystaveni stalkingu podobného COINTELPRO, vzdálenému nervovému monitorování, a elektromagnetickému mučení, což vedlo k psychologickému a fyzickému poškození. Do detailů nebudu zasahovat, protože tu mám sepsané čtyři strany, které se velmi podobají svědectví Connie. Prosím, nečekejte 70 let, než tohle budete vyšetřovat. Žádám doktorku Amy Godmanovou, aby začala dnes. Komise má novou práci, ochranu lidských subjektů na našich březích. A prosím, dejte nám na to odpověď a kongresové slyšení. Děkuji.

Komise: Děkujeme. Paní Marshallová.

Connie Marshallová: Dobré odpoledne. Jmenuji Connie Marshallová. Jsem bývalá kandidátka na starostku z Loyallu státu Kentucky. Nikdy jsem nebyla zapletena do žádné zločinné aktivity. Jsem osmiletá oběť a přeživší útoku zbraněmi se směřovanou enegií. Mučení, které jsem zažila, zahrnuje přehřívání těla, velké zimnice, záchvaty, bolesti srdce, bolesti ucha, svědění za očima, pálení za očima, otoky, bolesti hlav, mimovolný pohyb končetin, vyčerpání, bušení srdce, vypadávání hrstí vlasů, jako bych chodila na chemoterapii, paralýza mysli, hypnóza do stavu transu, sledování drony nebo satelity, kontrolované sny, nedostatek spánku, V2K, což je „hlas do lebky”, slyšení zvuků, extrémní svalové křeče, přinucení k pádu na zem, modré kruhy kolem zornic mých očí… pokud chcete, můžete se podívat.

Nízkofrekvenční zvuky v mém domě, vysokofrekvenční zvuky v mém domě, sexuální stimulace, řada elektrických spotřebičů v mém domě je mimo provoz, čtyři počítače, dva faxy, sedm telefonů. 24 hodin denně mě doma kontrolují a sledují, kdekoliv jdu, i když nemám zločinnou historii.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů