Dr. David Martin: „Neměli jsme pandemii, měli jsme genocidu” & skutečná agenda WHO

Ve zkratce...

Dr. David Martin vystoupil 13. září 2023 v Europarlamentu ve Štrasburku, kde si nebere servítky a hovoří o podvodu kolem COVIDu, vakcín a skutečné agendě WHO. Více ve videu.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 20. září 2023

Přepis:

Moderátorka: Náš další řečník, a jsme opravdu poctěni, že se k nám vydal ze Spojených států amerických, aby s námi absolvoval přednáškové turné po Evropě. A nyní je tu s námi v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Dr. David E. Martin. Je zakladatelem a předsedou společnosti MCAM International, Raza Eenergy a působí na University of Virginia. Mezi jeho zkušenosti patří založení prvního centra pro klinické zkoušky zdravotnických prostředků na UVA, zatímco působil na lékařské fakultě v oboru radiologie a ortopedie.

Práci na výzkumu biologických a chemických zbraní prováděl skrze svoji společnosti Mosaic Technologies, v níž vedl řadu programů obrany pro civilní sektor a transferu technologií s největšími světovými společnostmi a zeměmi. Jeho práce zahrnuje publikace a akademická jmenování v oblasti medicíny, práva a ekonomie. Jeho firma MCAM byla zodpovědná za vedení vyšetřování a podporu stíhání některých z největších finančních podvodů v historii USA. David Martin shrne nejkritičtější body WHO jako organizace, která neslouží zdraví lidí, ale řídí se obchodními zájmy svých sponzorů.

David Martin: No… překladatelé jsou pryč. A přímý přenos slábne. Což znamená, že kdybychom jen poslouchali mého kolegu Mattiase, nejlepší na světě by bylo nechat to na vás, lidech. Teď je na vás, abyste se podělili o to, co zjevně na základě prázdnoty, kterou vidíme ve všech těchto prostorách, bude slyšet jen tehdy, když se o to podělíte. Proto mi připadá velmi vhodné, abych to byl já, kdo má nejtišší hlas. Ale nechme toho lva zařvat, ano? S mluvením o COVIDu jsem skončil. A končím s mluvením o SARS-COV-2 a to z velmi prostého důvodu.

Po 110 let jsme my, lidé na světě, byli obelháváni. Skupina velmi malého počtu zločinných průmyslových spiklenců rozhodla podřídit si veškerou lidskou populaci za účelem svých zlověstných plánů, jak se obohatit a zároveň ožebračit a zabít zbytek lidstva. A končím se zdvořilostí. Zdvořilosti bylo dost, když se slova jako „přijatelná míra úmrtnosti” stala součástí průmyslové normy. Ztratili jsme zápletku lidskosti. A to nejsou moje slova.

To byla slova Světové zdravotnické organizace a společností Pfizer a Moderna, když dostaly povolení zahájit proces zabíjení lidských bytostí v zájmu prosazování svých cílů. Další snímek. A také to nebudu zlehčovat. Jedná se o zločinecký kartel. Chováme se, jako by někde v nějaké esoterické vrstvě byla nějaká spasitelná kvalita, že tak či onak musí mít Světová zdravotnická organizace nějaký spásný přínos.

No, já vám řeknu, že Světová zdravotnická organizace od svého vzniku ve 40. letech není nic jiného než zločinecký kartel, který má jediný záměr. A ukážu vám dokument, který dokazuje, že to, co říkám, není ledabylé nařčení. Je to skutečně prokazatelné jejich vlastními slovy v jejich vlastní ruce. A používají čtyřstupňový proces k uskutečnění každého svého hanebného plánu. Začínají plánováním cvičení, pak se pustí do financování tohoto cvičení, pak vytvoří zdůvodnění věci, kterou se chystají udělat, a pak ji nasadí a profitují z ní.

A to v rozporu s americkým paragrafem 15 U.S. Code § 19, který shodou okolností začal platit spolu s Claytonovým zákonem, ve stejném roce, 1913, kdy v USA začali i předchůdci Světové zdravotnické organizace. Takže mě fascinuje, že jsme Claytonův zákon přijali v roce 1913. A my jsme před 110 lety uvedli do pohybu zločinné spiknutí, kterému dnes po 110 letech říkáme Světová zdravotnická organizace.

A to v rozporu s TFEU. Ani nevím, jak se to řekne… TFEU, smlouva údajně o fungování Evropské unie, kterou je podle mě nyní třeba nazývat smlouvou o nefunkční evropské kabale. Článek 101 jednoznačně stanovuje podmínky, že se nikdy nejednalo o veřejné zdraví. Bylo to vydírání za účelem vyvolání teroru, aby se přizpůsobilo chování obyvatelstva, tečka. Přesně o to šlo… vždycky.

A můžeme si vymyslet jakýkoli teoretický argument, který budeme chtít o věci říct. Ale problém i s teorií, že u nás něco vypuklo, je falzifikovatelný pro údaje z Curychu, které nám ukazují, že v roce „smrtelné globální pandemie” vyplatily životní pojišťovny o 30 miliard dolarů méně na pojistném plnění. Pokud se teď najde nějaký lékař, sociální odborník nebo kdokoli jiný, kdo chce debatovat o tom, že bychom mohli zákeřně vyvinout virus, který by dokázal zjistit váš bankovní účet, výpisy z pojistných smluv a to, zda máte zaplacené pojistné, je to velká prosba. Ukazuje se, že údaje jsou jednoznačné. Neměli jsme pandemii, měli jsme genocidu.

A musíme to nazvat pravým jménem. Další snímek. Když říkám, že jsme to naplánovali, ujistěme se, že přesně rozumíme ne tak drobnému písmu drobného písma. A nejprve bych chtěl upozornit na pravý sloupec slajdu. Jedná se o údaje z roku 2011, které Světová zdravotnická organizace, Wellcome Trust, Path a Gatesova nadace provedly v rámci svého úžasného celosvětového programu vakcíny proti malárii pro děti mladší šesti měsíců. A v jejich klinické studii je užitečné poukázat na to, že zavraždili 66 dětí ve skupině s vakcínou, a pak mazaně použili termín kontrola pro kontrolní skupinu, ve které zavraždili 28 dětí.

Důvod, proč jsem řekl zavražděných a proč používám tento termín, je ten, že to přesně tak bylo. Protože se ukázalo, že tato kontrolní skupina nebyla injekce s fyziologickým roztokem, nebyla to nějaká neškodná nevinná věc, byl to koktejl jiných známých injekcí přenášejících patogenní nemoci. O kontrolní skupině se vědělo, že zabíjí lidi, a experimentální kontrolní skupina vlastně teoreticky možná měla zabíjet lidi. A my jsme udělali to, že jsme je vlastně všechny vyvraždili.

A lstivě, podle článku pět, paragraf 13, který jsem dal na tento slajd, chci, abyste pochopili, proč jsem řekl, že při svém vzniku, v roce 1947, kdy byla WHO financována a založena, byla financována a založena lidmi, kteří měli v úmyslu spáchat zločin a to kvůli jejich vlastnímu jazyku. Oddíl 13 článku 5 končí následujícím prohlášením: „Imunita proti osobnímu zatčení nebo zadržení, bla, bla, bla, imunita proti soudnímu řízení všeho druhu.”

Pokud jste neměli v úmyslu spáchat zločin, proč byste si měli dávat trvalou a absolutní imunitu před jakoukoli formou trestního stíhání, a co je horší, dokonce i před vyšetřováním pro stíhání všeho druhu? Lidé tam sedí a předstírají: no, to je jako diplomatická imunita. Uvědomujete si, že to nesplňuje ani standard diplomatické imunity?

Tohle je zločinecká organizace, která uvedla do chodu svůj vlastní zákon, aby se ochránila před zločiny, o kterých věděla, že je bude páchat. A když říkám, že věděli, že se jich dopustí, myslím tím, že to věděli, protože jejich první generální ředitel, nikdo jiný než doktor René Sand, který byl shodou okolností v roce 1940 v Dachau v pohostinství Němců… v roce 1947 byl záhadně, s podporou Rockefellerovy nadace, jmenován prvním generálním ředitelem WHO.

A během pěti krátkých let se René Sand rozhodl písemně schválit skutečný účel WHO, tehdejším generálním ředitelem Dr. Brockem Chisholmem, který prosazoval kontrolu populace jako její hlavní cíl. Zní to někomu jako veřejné zdraví? Tohle není veřejné zdraví. Je to pokrok téhož genocidního programu, který začal financováním Eugenické kanceláře v laboratořích Cold Spring v USA Carnegieho nadací v roce 1913 za filantropie… filantropie Andrewa Carnegieho.

Přestaňte si něco nalhávat. Debatujeme o listech na stromě toho, čemu říkáme tato pandemie, ale nejdeme ke kořenům. Šlo o organizovaný zločinecký útvar, který byl založen tak, aby nejprve sám sobě zajistil absolutní imunitu a pak realizoval své plány, aby zajistil, že bude kontrolovat, kdo žije, kdo zemře a kdo dostane jakoukoli šanci na život.

A pokud si myslíte, že nějak nadsazuji čísla, tak mi dovolte, abych byl jednoznačný. Při každém zacházení s daňovým předpisem, kdybych vám řekl, že existuje 88% kontrolní podíl nějaké organizace, mohli byste dojít k závěru, že se to vlastně shrnuje do kontrolního podílu. A ukazuje se, že pokud se podíváme na dary nadací Světové zdravotnické organizaci, 88 % z nich pochází od jediné organizace, a to Nadace Gatesových.

To představuje porušení všech konkurenčních zákonů v Evropě a všech konkurenčních zákonů ve Spojených státech. Nejenže se absolutně nejedná o nezávislý charitativně financovaný dar, ale co je důležitější, podle daňových zákonů na obou stranách Atlantiku, jedná se o cílené dary, které jsou výslovně zakázány a nemají místo nikde ve stanovách Světové zdravotnické organizace ani žádné z organizací přidružených k OSN.

Když říkám, že jde o zločin, myslím tím, že jde o daňový zločin, zločin vydírání, zločin praní špinavých peněz a nyní i zločin vydírání vedoucí k vraždě a globálnímu terorismu. Další snímek. Poté, co to naplánují, to financují. A proč nepoužijeme jazyk zločinců jejich vlastními slovy, protože to je nejlepší způsob, jak to říct. Když skutečně plánovali použití biologicky modifikované chiméry spojené s modelem odvozeným od koronaviru, řekli vlastně následující: „Abychom udrželi finanční základnu i po skončení krize, musíme zvýšit pochopení veřejnosti pro potřebu lékařských protiopatření, jako je vakcína proti chřipce nebo koronaviru.”

Dovolte mi, abych vám připomněl, že krize, o které hovořili, byla krizí klesajícího financování. Nešlo o žádnou zdravotní krizi. Šlo o krizi jejich pokladny, která začala vysychat. To je ta krize. A čtěme dál: „Klíčovým faktorem jsou média a ekonomika bude následovat humbuk. Musíme tento humbuk využít ve svůj prospěch, abychom se dostali ke skutečným problémům, investoři budou reagovat, pokud na konci procesu uvidí zisk.”

To je oficiální prohlášení spiklenecké kabaly, která do té doby byla desetiletí vakcín uvedena do pohybu v roce 2011 Radou pro monitorování globální připravenosti Světové zdravotnické organizace a byla základnou pro financování partnerství Petera Daszaka s chimérickou výrobou patogenů jak v Severní Karolíně, tak ve Wuhanu. Takže mi neříkejte, že musíme provést šetření, odkud se to vzalo. Zločinci se k tomu podle vlastních slov přiznali. Další snímek. A nyní se dostáváme k tomu zábavnému, co nikdo v Kongresu není ochoten řešit, což je slon v porcelánu. 21. října 2014, a to navzdory četným rozhovorům mezi senátorem Randem Paulem a Anthonym Faucim, kdy nám bylo řečeno, že Rand Paul udělal vše, co mohl, aby Fauciho dostal na lopatky… měl k dispozici dopis, který vidíte vlevo.

Je to dopis příhodně na hlavičkovém papíře NIAID zaslaný Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill, který jednoznačně uvádí, že během moratoria na výzkum přidané funkce… pokud použijeme slovo moratorium, to znamená, že se má něco přestat… podívejme se na ten dopis. Na druhou odrážku v části Projekt jedna, která mimochodem nebyla součástí původního grantu. Tady se píše: „zabývat se novými funkcemi patogeneze viru in vivo.” Víte, co to znamená? V živých systémech.

Grant se měl týkat klinických simulací a modelů. Ale tento grant byl upraven tímto dopisem tak, že během moratoria budeme povolovat výzkum přidané funkce v živých systémech. A pak se nám líbí poslední odstavec tohoto dopisu. Ten příhodně říká, že „jelikož je váš grant v současné době financován, je tato pauza dobrovolná.” Kolikrát jste se setkali s dobrovolným moratoriem? A co je na tom nejlepší? Je to, když se podíváme na úplně poslední řádek: „pokračovat v provádění použitelného výzkumu přidané funkce až do konce aktuálně aktivního rozpočtového období.”

Ale tady nastává problém. Víte, kdo dodává prostředky do rozpočtu? Smlouva na dobu neurčitou, s neomezenou částkou, od DARPA a od NIH. Není výhodné mít věčně financovaný projekt, který se musí zastavit, když dojdou peníze? Když zjistíte, že neexistuje žádný bod, kde by peníze došly? Protože neexistuje konec věci, která nemá konec. A abyste si nemysleli, že vznáším nepodložené nařčení, což není pravda, vznáším obvinění, aby bylo jasno. A v tom je velký rozdíl.

Já nic netvrdím. Oni si skutečně dali tu práci a řekli nám, že to bude virus Wuhan, který nás dostane. Jak vidíte na pravé straně obrazovky, zveřejněno 14. března 2016. „WIV1-CoV podobný SARSu wuhanského institutu virologie je připraven na výskyt u lidí.” Zní to, jako bychom se jen divili, že se něco ve Wuhanu v prosinci 2019 trochu zvrtlo? Nebo to působí, jako by nám bylo řečeno, podívejte se na Wuhan a podívejte se na koronavirus a podívejte se, co jsme dělali pro manipulaci s koronavirem ve Wuhanu a na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill.

A ejhle, v roce 2016 vám řekneme, že jsme připraveni ho vypustit. Další snímek. Jsme téměř hotovi. A pak ji vytvořili. Všichni teď víte, že jsem celosvětově kritizován za to, že používám termín biologická válka. Dělám to, protože jsem k tomu pověřen. Shodou okolností jsem po roce 2000 a v druhé polovině 90. let byl člověkem pro vládu USA, který byl vyslán do celého světa, aby se zabýval šířením biologických a chemických zbraní.

Jsem důkladně obeznámen s definicí toho, co je to biologická bojová látka v 18 US Code, trestním zákoníku, o biologických a chemických zbraních. A tak je mé hodnocení vlastně odborné a správné. A to z toho důvodu, že jsem mnoho let byl ten, kdo měl pověření provádět toto určení pro vládu Spojených států. Proto to říkám, ale předstírejme na chvíli, že jsem jen blázen. Možná nevím, o čem mluvím. Co kdybychom se tedy podívali na to, co řekli sami zločinci?

V roce 2005 na konferenci sponzorované agenturou DARPA a společností MITRE Corporation přednesl Ralph Barrick, architekt smrtícího vlákna, které bylo vpraveno do rukou milionů a miliard lidí, tento Ralph Barrick byl sponzorován, aby přednesl následující… a použijme jeho slovo prezentaci. „Syntetické koronaviry, biohacking, technologie umožňující biologickou válku.” Zní to jako program distribuce veřejného zdraví?

Zní to jako něco, co je náhodou špatně interpretováno tak, aby to znamenalo něco jiného? Nebo zní technologie umožňující biologickou válku jako ne protiopatření nebo pandemická připravenost? Mně to zní jako technologie umožňující biologickou válku. A důvodem, proč mám takové tušení, je to, co následovalo, že vedle svých grantů NIAID obdržel nesoutěžní granty DARPA v rámci vyrovnávacích fondů v celkové výši více než 140 milionů dolarů, které šly do jeho a s ním souvisejících programů na technologie umožňující biologickou válku. Mám tedy problém nazvat vakcínu technologií umožňující biologickou válku? Rozhodně ne, protože ji tak nazvali oni.

A my víme, že věděli, že to tak nazvali 18. září 2019, protože 18. září 2019 spoluspiklenecký spolek vzájemně propojených ředitelství, známý také jako Světová zdravotnická organizace, prohlásil, že se chystá provést pro svět zkušenost, že půjde o rychle se šířící pandemii způsobenou smrtícím respiračním patogenem. Problémem je smrtelnost v tomto prohlášení.

Neřekli, že se kolem nás bude možná šířit rýma. Řekli, že skutečně dojde k rozšíření smrtící látky. A uvedený důvod, v září 2020, ukazatel pokroku byl, že svět by přijal univerzální vakcínu. Neřekli: Budeme se zabývat jinými možnostmi léčby. Neřekli: Podíváme na to, co by mohla být včasná intervence, jak ji Dr. McCullough tak jasně obhajoval v mnoha případech. Ne tohle.

My jsme 18. září 2019 prohlásili, že máme v úmyslu zabíjet. A měli jsme v úmyslu zabíjet, abychom vyvolali strach, který by přiměl přiměl lidi přijmout něco, co by bez nátlaku nikdo nepřijal. A to zveřejnili zločinní gauneři. Další snímek. A zbývají už jen dva, pokud to sledujete. Nasadit a profitovat z toho. Bylo nám řečeno, že investoři budou reagovat, pokud na konci procesu uvidí zisk. A ejhle, hádejte, co viděli? Zisk na konci procesu. 2022.

100 miliard dolarů pro Pfizer z veřejných prostředků. Moderna. Poté, co v říjnu 2020 lhali Kongresu, když byli požádáni, aby skutečně ověřili, zda NIAID propaguje vakcínu, která by obohatila NIAID, kde Anthony Fauci a celý tým v NIH řekli, že na její doporučení nemají žádný finanční zájem, dostali zpětně licenční poplatek ve výši 400 milionů dolarů za první platbu licenčního poplatku. 400 milionů dolarů, což je více, než kdy jakýkoli institut zdravotnictví obdržel v jediné platbě za jediný vynález v historii amerického lékařského výzkumu.

A co dostaneme poté? Žádost Světové zdravotnické organizace o rozšíření jejího rozpočtu o 11 %, aby se ujistila, že lidé, kteří na tom vydělali, jí přispějí, a hádejte, co právě udělali? Ty peníze hned vyprali zpátky. To je to, co udělali. Dále, teď už poslední snímek. Tohle není zločin v oblasti veřejného zdraví. Ve skutečnosti to není ústavní zločin. Jedná se o trestný čin, který spáchala zločinecká instituce zřízená k tomu, aby od svého založení v roce 1947 umožňovala zločinné jednání. To je to, o co se jedná.

A my bychom neměli diskutovat o přednostech demokracie, svobody nebo čehokoli jiného… stejně iracionální by bylo, kdybychom stáli u bankovní loupeže a debatovali o přednostech tisku dolarových bankovek. Problémem nejsou dolarové bankovky.

Je jím bankovní lupič. A problémem zde není zdraví. A není to ani veřejné zdraví. A není to potlačování informací a potlačování disidentských názorů a naprosto otřesné zacházení s lékaři po celém světě a akademiky po celém světě, kteří se proti tomu ozvali. To není zločin. Zločinem je to, že jsme měli zločinecké gaunery, kteří se spikli a vyvinuli „nouzovou situaci”… ti stejní zločinci naplánovali, vyrobili a ovládli všechny agentury, aby se ujistili, že vám řeknou, abyste používali termíny, které vám řeknou, abyste používali – vakcína, rouška, zdraví, sociální distancování, z nichž žádný neměl běžnou definici použití. Tak jsme je prostě používali.

Tito gauneři zafixovali ceny s propojenými ředitelstvími, známí konkurenti se spojili a zafixovali ceny v přímém spolčení v rozporu jak s normami Evropské unie, tak v rozporu s Shermanovým a Claytonovým zákonem v USA.

Byl to organizovaný zločin a měli bychom s ním zacházet jako s takovým. Zločinní vyděrači veřejně lhali pod přísahou. A to mělo za následek smrt a zničení svobody, a co je nejdůležitější, smrt a zničení integrity dobře smýšlejících lidí, kteří zde dnes sedí a dělají vše, co je v jejich silách, aby se pokusili léčit neštěstí, které tato katastrofa způsobila. Nebudu ani na okamžik znevažovat mnohonásobný přínos úžasných akademických a lékařských odborníků, kteří se snažili vstoupit do mezery a zastavit zhoubné následky těchto zločinů, ale bezpochyby řeknu následující.

Dokud to nebudeme považovat za zločinné spiknutí zločineckých gaunerů, jehož výsledkem je globální terorismus za účelem zisku a vraždy, dokud se o tom nebudeme bavit, vedeme špatný rozhovor. Protože my tu nejsme od toho, abychom diskutovali o výhodách upravené dohody pro zločineckou gaunerskou organizaci. Jsme tu proto, abychom ukončili zločineckou organizaci jako takovou. To je moje výzva každému jednotlivému člověku na této planetě. Neomezujte pouze moc WHO. Zničte WHO. Děkuji vám mnohokrát.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

14 komentářů

  1. Napadlo mě to stejné, už do nich šije opravdu hodně. Ale není pochyb o tom, že má pravdu. Snad má dobrou ochranku. V jeho případě bych nezůstával nikde v západních zemích, kde se vlády řídili nařízeními zmiňované zločinecké organizace.

  2. Ja se o něj vůbec nebojím, je to jen maska CIA, která verbálně dělá opozici ale je placen globalisty. David Steve Martin, 3 křestní jména po sobě si dávají specialní agenti CIA ve styku s veřejnosti. I kdyby vřískal od rána do večera, nic se mu nestane, je to „jejich“ člověk!

 1. Velmi důležitý projev, sleduju to a vím o tom svoje. Ale na té účasti politiků v EP je vidět, jak moc to ty zástupce jednotlivých zemí zajímá. Kašlou na to. Tak na ně taky kašlete, až budou volby do EP. Vybírejte podle jejich názorů, hlasování i účasti na takovýchto konferencích a ne podle toho co doporučí mainstramové sračkomety. A pokud jde o mě, nejraději bych EU zrušil úplně. Je tam jen pár statečných a ostatní jsou darmožrouti nebo zločinci. A strana, která hodlá dále setrvávat v tomto spolku a jen reformovat nereformovatelné, je pro mě NEVOLITELNÁ.

  1. bohužek máte pravdu co se politiku týká , těch par statečných bych řekl že to je jenom kamuflaž bohužel neznám nikoho kdo by se v EP nebo v EK tomu co bylo je a bude postavil !
   vše co se děje povede nejspiše ke čtyřem ruzným koncum , bud se spamatují a začnou z tím něco dělat ! nebo se nespamatují a tím padem jako lidé zde končime “ těch par lidi co maji rozum to nevytrhne !“ nebo dojde k vyostření konfliktu na ukrajině a zbytek si domyslete ! nebo nedojde k vyostření konfliktu na ukrajině a jede se dále podle předem napsaného scenaře ( kdysi davno byl na internetu dokument cca 15 až 16 let na spět , kde najky byvylý agent jasně říka jaky bude sled udalostí (ten dokument byl točený davno před jugoslaviji a nebo irakem ) a dotyčný více méně přesně vyjmenoval co a jak bude , jaky sled udalosti bude : irak- jugoslavie – irak – atd atd atd – 11 zaří – atd atd – afganista sirie – atd atd -ukrajina, tedy pokud si dobře pamatuji říkal že dojde ke konfliktu z ruskem – pak najké další dva konflikty malé – a až potom bude problem z přezpolima ! tak si to přeberete co se dějě ,podle měn je kokodak-c o v , jen šarada z výtaným bunusem jak zisku tak zmenšení populace !
   lidi už konečně pochopte politikum ani těm co tady vladnou nejde o vaše zdraví ani o vaše životy ! jste jen čísla pro výše jmenované !
   a mohl bych psát do nekonečna , ale co to pomuže když všíchni kdo to tady čtou to už davno věděly a vědí ! ta většína co nevědí a neví to stejně nepochopi !

  2. Na jedné straně s vámi souhlasí ale jste vedle s tou stranou, která hodlá dále setrvávat v tomto spolku. Mimo jiné J.Rajchl bojuje za vystoupení z WHO a jinak bych doporučoval si ho párkrát poslechnout. Proč asi proti němu nás mainstream tak dští oheň a síru a označuje ho za proruského agenta ? A nás za dezoláty ? To se k nim chcete přidávat ?

 2. + nemocní s neznámou nemocí byli očkováni dávkou vakcíny COVID-19, která dorazila do země koncem června 2022..

  aa.com.tr/en/africa/mysterious-disease-sends-95-schoolgirls-to-hospital-in-western-kenya/3007539

  Záhadná nemoc poslala 95 školaček do nemocnice:
  youtube.com/watch?v=ojGeIAIbUXA

 3. Copak by nám na to řekli ti naši zdravotní experti-Kubek,Prymula a další a další……
  Myslím,že to víme…..

 4. Opět se kritizuje hlavně EU. Ano, možná za něco může. Ale to co dělá nedělá bezdůvodně. V čí zájmu to je? Kteří soukromníci či korporace na tom vydělají a co tím sledují? Většinu těch blbostí nevymýšlí EU, ale jen poslouchá něčí zájmy. Pokud EU zrušíme, ti samí lidé jen budou ovládat národní zájmy. Ano, EU není dobrá, ale podívejte se co máme dnes ve vládě ČR. Vážně si myslíte, že bez EU to bude lepší a že se naši politici nenechají od korporací uplatit či zastrašit stejně jako EU? EU je jen maňáskem, který odvádí pozornost od toho, kde problémy jsou skutečně.

  1. Přesně tak. Británie vystoupila u EU a jede tam stále stejná agenda jen tu a tam narušována poslední dobou některými slovy premiéra.

 5. Anesteziolog se vyjadřuje k virologii !! Takže co takhle jít za zubařem, aby vám předepsal brýle?? Doktor jako doktor…

  1. NO, je zjevné, že jste video nesledoval. Dr.David Martin byl od roku 2000 pověřen vládou USA, aby se zabýval šířením biologických a chemických zbraní. Je důkladně obeznámen s definicí co je to biologická a chemická zbraň. Jeho odbornost je nanejvýše správné k posouzení zda se jedná či nejedná o biologickou zbraň. Ale raději si běžte nechat píchnout další tečku.

  2. Vy jste přesně vzorový exemplář masového myšlení lidí! Jedete všichni stejný vám do hlav naprogramovaný debilizační program, ať už se jedná o kovid nebo Ukrajinu nebo antibabiš kampaně… Ať mi nikdo neříká, že to sociální inženýři nemají dokonale zmáknuté. Ví, jak ovládat a přesvědčit masy. Důkazem jsou můj tchán s tchýni, zapřísáhlí antikomunisté, ale byli ochotni přehlédnout silnou komunstickou minulost Petra Pavla. To nevymyslíš. Ale jeli linku antibabiš…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů