G. V. Bossche – Věda o katastrofických důsledcích bezmyšlenkovitého lidského zásahu v pandemii Covid-19

Ve zkratce...

Odborník na vakcíny Geert Vanden Bossche nabízí vědecké důkazy o tom, proč by se mělo okamžitě přestat plošně očkovat proti Covidu-19.
Facebook
Telegram
VK

Článek byl zveřejněn 13. března 2021 na LinkedInu Geerta Vanden Bossch (odkaz na konci článku)

Tímto posílám seznam řady publikací, které pomohly poskytnout poučné vhledy do souhry mezi Covid-19 a hostitelským imunitním systémem. Poskytují takřka kritické kousky skládačky, které jsem dal dohromady. Základní hádanky jsou publikovány zřídka. Proto publikace zřídka přinášejí řešení složitých problémů. Pro vaše pohodlí jsem rozdělil publikace do různých kategorií. Jak jistě oceníte, používám několik disciplín. K „vyřešení“ tak složitého problému, jako je virová pandemie, je třeba čerpat z několika různých oblastí, včetně epidemiologie, (molekulární) biologie, virologie, imunologie, genetiky, vakcinologie a dokonce i biofyziky. To je důvod, proč ve vědeckých časopisech nelze najít „dokončené“ hádanky konkrétně věnované konkrétnímu zájmovému poli.

Uvedené publikace podporují můj vědecký výklad toho, jak se přírodní pandemie vyvíjí a jak může být její přirozený průběh hluboce narušen lidským zásahem. Pro vaše pohodlí uvádíme níže shrnutí mého vědecky podloženého postulátu. Vyzývám vědce z celého světa, aby si je přečetli, a odmítli, jak bychom mohli řadit a případně zasahovat způsoby, které zabrání vzniku dalších vysoce infekčních variant Covid-19 a nakonec umožní vymýcení variant, které již existují.

Synopse

Nemohu dostatečně zdůraznit, jak vášnivě se zabývám vakcínami, ale nemohu akceptovat, že používáme vakcíny, které místo zmírnění pandemie Covid-19 nyní hrozí jejím dramatickým zhoršením.

Původní kmen Covid-19 způsoboval u velké většiny zdravých jedinců pouze mírné příznaky, nebo dokonce vůbec žádné. Než tedy všem doporučíme administraci jakéhokoli typu současných vakcín proti Covid-19, měli bychom se nejprve ujistit, že vakcína sníží míru morbidity a úmrtnosti pod míru, kterou lze rozumně očekávat, když pandemie proběhne přirozeným způsobem. Je to ještě jednodušší: pokud někdo analyzuje dynamiku pandemie způsobené přirozenou, omezenou virovou infekcí (např. pandemie chřipky během první světové války), je zřejmé, že počet obětí na lidských životech není vyšší, než co je nezbytně nutné k tomu, aby se virus udržel. Bez lidského zásahu má pandemie za následek kolektivní imunitu. To potencionálně ponechává dveře otevřené viru, aby se stal endemickým s rozptýlenými sezónními projevy (jak to obvykle vidíme například u viru chřipky). Žádná pandemie netrvala déle než dva roky, dokonce ani španělská chřipka nebo prasečí chřipka, a jakmile je stanovena kolektivní imunita, je obnova viru řízena naším imunitním systémem díky jeho vzpomínce na předchozí setkání s virem.

Aby tedy vakcína byla lepší než přirozená pandemie, musela by urychlit kolektivní imunitu. Je to však přesně naopak, co vidíme právě teď: vakcíny nejsou schopny zabránit šíření viru u příjemců vakcín vystavených nově se objevujícím vysoce infekčním kmenům. To zabrání rozvoji kolektivní imunity. Zatímco na počátku pandemie Covid-19 vrozená imunita zdravých lidí poskytovala pevnou první linii imunitní obrany proti Covid-19, již tomu tak není, když na scéně stále více dominují vysoce infekční kmeny. Zdraví jedinci, včetně dětí, jsou nyní stále více vystaveni cirkulujícím vysoce infekčním kmenům, zatímco kvalita nebo kvantita jejich protilátek je nedostatečná.

Proč je pravděpodobné, že vakcíny Covid-19 zvýší virovou infekčnost? Je to proto, že se jedná o profylaktické (preventivní) vakcíny – určené k budování imunity jedinců dříve, než jsou vystaveni patogenu / viru. Nejsou vůbec vhodné pro administraci lidem během pandemie, protože pravděpodobnost, že příjemce vakcíny bude cílem útoku, zatímco ještě není obdařen plnohodnotnou imunitní odpovědí, se zvyšuje s rostoucím infekčním tlakem. To částečně platí v případě vysoce infekčních cirkulujících variant.

Co se stane, když dostanete vakcínu? U jedince, který právě dostal první dávku vakcíny, bude jeho tělo v procesu budování imunitní odpovědi. Může trvat několik týdnů, než se imunitní odpověď plně rozvine, a pokud jste během této doby vystaveni viru, může být vaše imunitní odpověď příliš slabá na to, aby účinně odolávala viru. I když vás první dávka může chránit před rozvojem příznaků, virus může být schopen replikace a přenosu. Vyvíjení vysokého imunitního tlaku bez prevence replikace a přenosu viru je receptem na vybraný imunitní únik viru. To, co nyní stále více pozorujeme, je však ještě znepokojivější: ani ti, kteří byli předtím, než přišli do kontaktu s covidem-19, plně očkováni, již nekontrolují replikaci a přenos viru. Důvodem je, že jsou nyní stále více infikovány více infekčními variantami, jejichž spike protein se liší od proteinu obsaženého ve vakcíně. Virus se proto stále více vyhýbá reakci protilátek z vakcíny. Už jsme to viděli v mnoha pečovatelských domech, kde se vysoce infekční varianty rychle šíří i přes vysokou míru protečkovanosti (tj. až 80-90 %). Jedinou výhodou těchto vakcín je, že mohou dočasně chránit před závažným onemocněním a úmrtností (v závislosti na antigenních vlastnostech infikované varianty).

Selektivní imunitní úniky také upřednostňují další šíření vysoce infekčních kmenů, protože hromadné očkování nyní stále více mění příjemce vakcín v bezpříznakové roznašeče. Později přenášejí vysoce infekční virus na nechráněné nebo dosud neinfikované subjekty. To je pravý opak toho, co měly vakcíny dělat. Ve skutečnosti nyní panuje obecná shoda, že vakcíny skutečně nevytvoří kolektivní imunitu. Kromě toho také nedokážou eliminovat stále rostoucí počet vysoce infekčních kmenů, protože vakcínové protilátky již neodpovídají variantnímu spike proteinu cirkulujících kmenů, zatímco stále brání vazbě přirozených protilátek na virus.

Kombinace imunitního úniku a dominantního oběhu vysoce infekčních variant je receptem na urychlení virové rezistence na vakcínu a dlouhodobé potlačení naší vrozené imunitní odpovědi proti koronavirům obecně. Je nemožné vědecky pochopit, jak by to mohlo mít šťastný konec. Lidstvo je tedy na křižovatce. Pokračování plošného očkování těmito „děravými“ vakcínami (viz „děravé“ vakcíny pod odkazy z literatury) v průběhu plnohodnotné pandemie nevyhnutelně znamená, že budeme svědky vzniku více nakažlivějších variant, které vystavují lidi vyššímu riziku těžké nemoci.

Na závěr: zatímco očkování může pomoci na okamžik ochránit jednotlivce, hromadné očkování jednotlivců během vrcholící pandemie zhorší globální situaci tím, že povzbudí virus k výběru konkrétních mutací, které mu umožní překonat „suboptimální“ imunologické překážky. V důsledku toho se bude globální populace pravděpodobně muset vypořádat s horší verzí viru a horší situací v oblasti zdravotní péče než dříve v pandemii. V probíhajících očkovacích kampaních proti Covidu-19 bychom měli přestat používat konvenční profylaktické (preventivní) vakcíny.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neutralizující anti-Covid-19 IgG mají vysokou AFINITU pro spike, zatímco IgM mají vysokou AVIDITU pro virus; anti-S (spike) protilátky se mohou slabě vázat na spike, i když nemohou zabránit vazbě viru na ACE2 (protože AFINITY spike pro ACE2 je mnohem vyšší než pro spike-specifické protilátky Abs). Na druhou stranu i slabá vazba vysoce specifických IgG na S může zabránit vazbě multimerních IgM, protože vazba na pozdější není S-specifická. Ve skutečnosti multimerní IgM neinteragují s jednotlivými antigeny, ale váží se prostřednictvím vícevalentních interakcí s repetitivními paterny na povrchu viru („souborový efekt“). Navzdory vysoké AVIDITĚ viru tedy IgM nemohou překonat IgG specifická pro S k navázání na S.

Podpůrné odkazy z literatury

Téma 1: Přírodní protilátky (buňky B-1A, sIgM, přirozené protilátky a vrozená imunita vůči CoV a Covid-19)

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/artcle/PIIS2352-4642(20)30131-0/fulltext doi: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30131-0

https://www.frontersin.org/artcles/10.3389/fmmu.2020.02139/full doi : https://doi.org/10.3389/fmmu.2020.02139

https://www.nature.com/artcles/s41385-020-00359-2 doi : https://doi.org/10.1038/s41385-020-00359-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artcles/PMC5526850/ doi : htps://doi.org/10.3389/fmmu.2017.00872

htps://www.frontersin.org/artcles/10.3389/fmmu.2020.595535/full doi: htps://doi.org/10.3389/fmmu.2020.595535

doi: https://10.1097/SHK.0000000000001610

htps://www.frontersin.org/artcles/10.3389/fphar.2020.01309/full

doi: htps://doi.org/10.3389/fphar.2020.01309

htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23692567/

doi: htps://doi:10.1111/nyas.12137

htps://www.nature.com/artcles/s41467-020-20247-4.pdf

doi: htps://doi.org/10.1038/s41467-020-20247-4

htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20948548/
doi : htps://doi.org/10.1038/nri2849

htps://www.sciencedirect.com/science/artcle/pii/S1939455120303793
doi : htps://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100476

Téma 2:

– Role přírodních protilátek a NK buněk u bezpříznakových přenašečů

– Podstatný přenos asymptomaticky infikovaných subjekůy; ochrana asymptomatických nosičů není způsobena protilátkami

htps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.18.20248447v1
doi : htps://doi.org/10.1101/2020.12.18.20248447

htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33391280/
doi : htps://doi.org/10.3389/fmmu.2020.610300

htps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artcles/PMC7608887/
doi : htps://doi.org/10.1371/journal.pone.0241536

téma 3: – Přírodní protilátky usnadňují prezentaci antigenu omezeného na MHC I. třídy

– Konzervované, CoV-asociované buněčné povrchy exprimované MHC cl. I peptidy

htps://www.nature.com/artcles/nm933
doi: htps://10.1038/nm933

htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19439480/
doi : htps://10.1128/JVI.00079-09

téma 4:

– Protilátky se mohou vázat na Sars-CoV-2 bez neutralizace viru / prevence infekce
htps://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2021/february/antbodies-to-common-cold-coronaviruses-do-not-protect-against-sars-cov2

Téma 5: – Přirozený a vakcínou indukovaný imunitní únik

htps://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.424451v1
doi : htps://doi.org/10.1101/2020.12.28.424451

htps://science.sciencemag.org/content/371/6527/329
doi: htps://10.1126/science.371.6527.329

htps://journals.plos.org/plosbiology/artcle?id=10.1371/journal.pbio.1002198
doi: htps://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002198

téma 6: – Mechanismus vylučování a odstraňování virů

htps://www.thelancet.com/journals/lanmic/artcle/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext
doi: htps://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30172-5

téma 7: – Dynamika humorální imunitní odpovědi ant-Covid-19 a potenciál pro reinfekci

htps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artcles/PMC7641391/
doi : htps://doi.org/10.1099/jgv.0.001439

téma 8: Poučení z vakcín proti neštovicím a pandemie chřipky 1918

htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20860482/
doi: htps://10.2217/fmb.10.98

htps://www.cnbc.com/2020/09/28/comparing-1918-fu-vs-coronavirus.html

htps://www.smithsonianmag.com/science-nature/compare-fu-pandemic-1918-and-covid-19-cauton- 180975040/

htps://theconversaton.com/what-makes-a-wave-of-disease-an-epidemiologist-explains-141573

Další příspěvky od G. V. Bossche

https://otevrisvoumysl.cz/geert-vanden-bossche-rizika-plosneho-ockovani-proti-covidu-19/
https://otevrisvoumysl.cz/g-v-bossche-otevrena-vyzva-k-who-odbornikum-a-celemu-svetu-k-zastaveni-ockovani-proti-covidu-19/

Překlad: David Formánek

LinkedIn G. V. Bosschea

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. myslím, že pan virolog ještě neprocitnul do reality jakou zakoušíme v politizovaném šílenství vakcinace, anebo si spletl planetu rodiště

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů