James Lindsay: Hnutí „nerůstu” je komunismus v jiném obleku

Ve zkratce...

Co je to „nerůst”? To je jednoduché. Není to jen nejnovější obchodní značka pro ekologický podvod "uhlíkové neutrality", je to komunismus přebarvený a nově organizovaný pro 21. století. To znamená, že je to smrt. Je to naplnění vize kritického marxisty Herberta Marcuseho o syntetickém spojení kapitalismu a socialismu. Více ve videu od Jamese Lindsayho.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 17. srpna 2023

James A. Lindsay – americký spisovatel, kulturní kritik a matematik.

Další překlady od Jamese Lindsayho:

Přepis videa:

Ahoj všichni, tady James Lindsay. Posloucháte podcast New Discourses, kde vám v krátkých bodech shrnu jedno téma z woke marxismu, kterému musíte porozumět, abychom ho mohli porazit. Dnes mluvíme o jednom z nejdůležitějších konceptů, který musíme pochopit, abychom zastavili to, co se k nám blíží, hlavní tyranii, která se k nám blíží, budoucí komunismus 21. století, což je termín „nerůst”.

Existuje takzvané hnutí nerůstu, jako že jsme rostli a teď potřebujeme nerůst, potřebujeme být méně rostlí. Musíme se zbavit většího růstu, mít menší růst HDP, méně věcí, méně štěstí, nižší životní úroveň a musíme snížit růst naší ekonomiky na udržitelný oběhový model. Je třeba pochopit, že je to prostě komunismus, není to zdaleka tak složité, jak to zní.

Takže už jen ta představa by vás měla vyděsit. Když budeme nerůst, tak snížíme životní úroveň, a tím i věci, které zabraňují katastrofám. Například, měli jsme stejný počet nebo možná v některých případech více přírodních katastrof od začátku 20. století až do teď, ale počet mrtvých a zraněných a škod způsobených těmito katastrofami se snížil, protože jsme měli růst, měli jsme energii na řešení problémů a ochranu lidí.

No a nyní máme v rámci komunistického programu, tohoto programu zvaného nerůst, někdy uslyšíte, že se mu říká „za hranicemi růstu”, což je další označení nerůstu. Dostaneme se za myšlenku růstu. Tato myšlenka se na Západě ujala po díle Herberta Marcuseho, nejvlivnějšího marxisty 20. století v Americe, alespoň mimo Čínu, kde se Mao Ce-tung samozřejmě stává postavou.

A tak to, co Marcuse napsal ve své velmi prodávané knize, což byl Jednorozměrný člověk v roce 1964, bylo, že problémem socialismu je, že nedokáže vyrábět, a problémem kapitalismu je, že není udržitelný. A on vlastně říká, že jestli chceme správně pochopit naši ideologii, musíme transformovat kapitalismus na něco, co může fungovat, co přijme socialistické myšlení, ale také povýšit socialismus na něco, co může produkovat a fungovat.

Musíme to tak nějak sloučit do jedné myšlenky. A tou myšlenkou bude oběhové hospodářství, které je jádrem hnutí nerůstu nebo hnutí za udržitelnost. Protože podle marxismu problém kapitalismu od 60. let je, že není udržitelný.

A tak potřebujeme udržitelný kapitalismus, který budou řídit zainteresované strany, jež jsou odborníky na nerůst a řízení tzv. oběhového hospodářství. Abyste si udělali představu, že je to opravdu marxistické, tak zrovna tento měsíc, což je srpen 2023, byl vydán měsíčník Review, nezávislý socialistický časopis, a celé číslo je věnováno plánu na nerůst, ekosocialismus a udržitelný lidský rozvoj, což zní přímo jako z OSN, protože to tak je, je to stejný program.

A v centru toho, který má spoustu článků o nerůstu, celé číslo je věnováno konceptu nerůstu, je tato doslova sestupná spirála v šedé barvě, která představuje nerůst ekonomických systémů až k malému zelenému kruhu uprostřed, což je udržitelná oběhová ekonomika, kterou chtějí mít jako zcela řízenou a kontrolovanou ekonomiku uprostřed.

To vychází z myšlenek například částečně japonského marxisty jménem Kohei Saito, který napsal knihu, a možná to neříkám správně, s názvem Marx in the Anthropocene, kterou vydalo nakladatelství Cambridge University Press. A její podtitul je: K myšlence nerůstového komunismu. A Saito v této knize tvrdí, že myšlenka nerůstového komunismu byla Marxovým posledním velkým průlomem a možná i nejdůležitějším, takže vlastně říká, že nejpravdivější podstatou samotného marxismu je nerůst a udržitelná oběhová ekonomika.

On vlastně říká, a to je z této knihy: planetární krize poskytuje materiální základ pro konstituování univerzální politické subjektivity proti kapitálu. To je proto, že kapitál vytváří globalizovaný environmentální proletariát, jehož životní podmínky jsou vážně podkopávány akumulací kapitálu. Takže prosazováním narativu o klimatické krizi, což je psychologická operace, jsou schopni přesvědčit lidi, že musíme nerůst, abychom zachránili planetu.

A jediní lidé, kteří budou schopni správně zavést nerůst a udržitelné oběhové hospodářství, budou globální komunisté, které najdeme v OSN, Světovém ekonomickém fóru, apod. Prosazují tyto agendy prostřednictvím ESG, klimatických dohod a dalších věcí. To je podstata hnutí nerůstu. V praxi to ale spoustu lidí zabije.

Pokud budete nerůst, řídit se protokoly o uhlíkové neutralitě nebo ještě přísnějšími protokoly o absolutní nule, které říkají, že do roku 2030, 2050 dosáhneme čistých nulových nebo absolutně nulových emisí uhlíku k těmto datům… zjistíte, a v dokumentech, které podrobně popisují, jak to bude fungovat, jsou zcela explicitní, je masivní pokles západních ekonomik, z něhož budou ostatní země, jako je globální Jih, který je velmi výrazně a stále více komunistický, a Čína, která je vysloveně komunistická, vyňaty.

Nebudou se muset řídit plánem nerůstu, který je určen pouze pro rozvinutý Západ, země Five Eyes a konkrétně západní Evropu. A tak jde o to zničit Západ a pozvednout komunističtější oblasti na globálním jihu a Čínu, abychom měli udržitelnou a inkluzivní budoucnost, předpokládám. Zde je článek z phys.org. Je to fyzikální publikace… o nerůstu a planetě. Bylo to publikováno na konci července roku 2023. Píše se tam: „nerůst není koncept vytesaný do kamene.” To znamená, že někteří lidé budou rozhodovat o tom, co to v daném okamžiku znamená.

Je to základ pro svévolnou moc a tyranii. Je to otevřený pojem s různými ohnisky a výklady. Neexistuje žádná jednotná vize nerůstu. Tváří v tvář naší environmentální nouzi však v akademické literatuře prudce roste zájem o politiky a strategie, které by umožnily přejít od růstu k nerůstu a nastínily cesty mimo kapitalismus.” Tady máte tu pointu. „To by vyžadovalo demokratizaci,” to je v komunismu dvojsmyslné slovo, „ekonomiky, kde mají kontrolu pracující, a ne akcionáři.” Aha, takže to je zase komunismus.

Takže nerůst je komunismus. „Vyžadovalo by to hluboké přerozdělení bohatství k financování veřejných služeb a nepodmíněného příjmu” – komunismus. „Takové přerozdělování bohatství se nemůže zastavit na národní úrovni.” Mezinárodní solidarita… komunismus. „Zejména podpora globálního Jihu je vyžadována pro přechod mimo růst. Návrat nerůstu od antikapitalistických teorií z počátku 70. let už není pouhým akademickým cvičením, je veden naléhavostí našich potíží. Představte si komunisty, kteří říkají, že je velká kkrize, kterou mohou vyřešit jen oni, a my ji vyřešíme tím, že jim dáme veškerou moc.

Nerůst se mění v hnutí, které se rychle rozrůstá, slovní hříčka. Nakonec je to boj proti kapitálu. Teď to zopakovali asi pětkrát ve dvou odstavcích, že to, o čem mluví, je komunismus. Lidský druh bude muset reagovat na hrozbu ekocidy důsledně a cílevědomě, je naděje, že nerůst bude stále uplatňován podle plánu, a ne jenom katastrofou.

Záleží na tom, jak rychle se hnutí podaří prosadit vliv a moc. To je právě to kouzelné zaklínadlo, které na lidi seslali, a my budeme nerůst tak či onak, zhroutíme ekosystémy Země, zničíme planetu pro naše obydlí a nerůst katastrofou. Nebo nám můžete dát veškerou moc a my vám nasadíme cirkulární ekonomiku, kde my budeme oligarchičtí vládci Země provozující komunistickou teorii řízení světa, a tím zastavíme totální katastrofu tím, že budeme sami sobě totální katastrofou. To je falešná volba, kterou vám dávají.

Nikde není myšlenka, že větší množství energie může pomoci vyřešit naše problémy. Ne všechna ta větší množství energie musí být závislá na uhlíku, pokud by to vůbec měl být skutečný problém, což není jasné, že je. Například velkou část základní potřeby elektřiny a energetické potřeby by mohla uspokojit jaderná energie, proti které oni jsou, protože by to zničilo narativ pro takzvanou krizi, která legitimizuje jejich moc v očích mnoha pošetilých lidí.

Můžeme však dojít k závěru, že nerůst je komunismus, můžeme také vidět, že je napsán v rozporu a smrti. Dokument Absolutní nula od britské FIRES, které v roce 2019 sestavilo konsorcium britské vlády spolu s nejelitnějšími anglickými univerzitami, včetně Cambridge a Oxfordu, tvrdí, že lidé by si už teď měli začít kupovat teplejší oblečení, aby mohli přetrpět chladné zimy, protože bude k dispozici méně energie na vytápění.

Tvrdí, že se nebude vůbec vyrábět nová ocel a nový cement. Tedy žádný nový beton, což znamená žádné moderní stavební projekty, a žádná nová ocel, což znamená žádné moderní stavební projekty. Pouze recyklovaná ocel, kterou mimochodem nelze recyklovat na vysoké úrovni kvality, která je nutná k tomu, aby se s ocelí daly dělat věci, které s ní chceme dělat v moderní společnosti.

A pak se současně zbavíme letecké dopravy, zbavíme se letecké přepravy, zbavíme se přepravy kontejnerovou dopravou a všech velkých plavidel na moři, která nejsou poháněna větrem. Takže všechno vám bude doručeno a veškerá vaše doprava na delší vzdálenosti bude realizována prostřednictvím lehké železnice, žádné těžké železnice, pouze lehké železnice.

Ale všechny ty koleje mají být vyrobeny z recyklované oceli, a my nebudeme vyrábět novou ocel, ale položíme spoustu tratí, což si protiřečí a povede to k hladomoru, umrznutí a prostě obecně ke smrti miliard lidí. To je nerůst.

Abychom se dostali k oběhovému hospodářství, což znamená, že vaše odpadní produkty jsou vašimi vstupy. V oběhovém hospodářství se tedy jedná o ekonomiku, kde jíte své vlastní hovna. A obrazy Billa Gatese v televizi, jak pije vodu, kterou si vylisoval z vlastních výkalů, jsou zcela na místě.

O takové věci v nerůstu skutečně jde. Ale nepochybně je nerůst značkou, která se ospravedlňuje díky tzv. klimatické krizi, s kořeny sahajícími až ke komunismu poloviny století. Nerůst je strategie, jak Západ ekonomicky zlomit a přinutit ho ke komunistické politice s využitím ekologických obav jako ospravedlnění. Nerůst je tedy nesmírně důležitým pojmem. Je to komunismus pod novým názvem s novou značkou a je to něco, o čem musíme všichni začít mluvit a proti čemu musíme být. Říká se tomu nerůst, za hranicemi růstu, uhlíková neutralita, absolutní nula, jejich kouzelné heslo jsou emise, je příliš mnoho emisí, musíme nerůst.

A samozřejmě, abych nezapomněl, když slyšíte všechno to ničení a smrt v kombinaci s nerůstem, pochopíte, že prioritou je také nerůst populace. Máme příliš mnoho lidí, kteří chtějí příliš mnoho věcí, očekávají vysokou životní úroveň.

Takže jim snížíme životní úroveň, ale také začneme podnikat kroky ke snížení celkového počtu obyvatel, což je pro lidstvo časovaná bomba, která je mnohem významnější a znepokojivější než potenciál toho, čemu se říká klimatická krize. O tom je tedy hnutí nerůstu. Proto je to podle jejich vlastních slov doslova komunismus.

To má být Marxův poslední a nejzazší a nejúplnější poznatek, který marxisté po celé 20. století podle všeho přehlíželi, Sovětský svaz a čínská KSČ až do této chvíle nejsou příkladem skutečného komunismu, protože nepochopili Marxův pohled na vztah k přírodě. V Saitově knize se tedy zabývají dalším prométheovským projektem, který přinese člověku tuto technologii, jež ho osvobodí, a že prométheovské projekty nejsou tím, o co v marxismu jde.

Jde o návrat k prvotnímu stavu přírody, což zní spíše jako Rousseau než Marx. Ale v každém případě to vše vede ke smrti, konec energie a její výroby, tedy růstu, který zajistil schopnost lidského rozkvětu a udržitelné populace. A bude tomu tak i nadále, pokud nepřestaneme následovat tuto cestu lidské a národní sebevraždy zvané hnutí nerůst.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. „James Lindsay: Hnutí „nerůstu” je komunismus v jiném obleku“
    Na VS jsem musel v letech 1959-61 chodit na prednasky o „vedeckem komunismu“ a udelal jsem dokonce zkousku. Komunismus je jen neuskutecnitelna utopie, a nesmysly, co nejaky James Lindsay vypotil, nema s komunismem nic spolecneho. Je to spise jen nejaka jeho splacana predstava modifikace „Great Reset“ plus „Gerindyl“, vicemene zalozena na privilegovanych individuich (nechci psat lidi) a jejich stadech lidi (jako z otrocene ovce). Neco takoveho nikdy nebylo cilem komunismu. V komunismu ziji dnes vicemene urednici EU, delajici jen hovadiny bez zodpovednosti za vysoke platy (v komunismu ale zadne penize nemely byt). Zdaleka ne vsechno, co prijde z Anglosaska ma hlavu a patu vicemene skoro nic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů