James Lindsay: Nebezpečí hnutí woke a kulturního marxismu pro Evropu a svět

Ve zkratce...

James A. Lindsay - americký spisovatel, kulturní kritik a matematik - vystoupil 30. března 2023 na konferenci Woke, kterou v Evropském parlamentu uspořádala Nadace pro identitu a demokracii. Je nezbytné, aby lidé tyto informace slyšeli a pochopili, abychom mohli zastavit neomarxistickou kulturní revoluci.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 23. května 2023

Přepis:

Dobrý den, děkuji. Jsem rád, že jsem tady, chtěl bych se vyjádřit k něčemu, co právě řekl Tom, a to, že hnutí woke má v Evropě podpořit rovnost. Tady je definice rovnosti a zamyslete se, jestli to zní jako definice čehokoli jiného. Definice rovnosti pochází z literatury o veřejné správě. Napsal ji muž jménem George Fredrickson. A definice je „spravovaná politická ekonomie, v níž jsou podíly upraveny tak, aby si občané byli rovni.” Zní to jako něco, o čem jste už někdy slyšeli? Jako socialismus?

Budou spravovat ekonomiku tak, aby se podíly vyrovnaly. Jediný rozdíl mezi rovností a socialismem je typ majetku, který přerozdělují, typ podílů. Kromě ekonomického a materiálního kapitálu budou přerozdělovat i kapitál sociální a kulturní. A to je tedy moje teze, když se ptáme, co je „woke”? Woke je maoismus s americkými rysy, pokud si mohu vypůjčit od samotného Maa, který řekl, že jeho filozofií je marxismus, leninismus s čínskými rysy, což znamená, že woke je marxismus.

To je velmi provokativní prohlášení. Je to něco, co určitě uslyšíte, že to není, že je to jiné. A profesoři a filosofové stráví velké množství času tím, že vám budou vysvětlovat, proč: „Ne, ne, jde o ekonomii,” když je to marxismus, tohle je sociální, kulturní, to je jiné. Není to jiné. Na chvíli se zamyslete biologicky, a nemyslím tím vaše těla, to je jiné téma. Jak organizujeme rostliny a živočichy, když je studujeme? Jsou to druhy, ale nad druhy máme rody živočichů.

Představte si všechny kočkovité šelmy… máte tygry, máte lvy, máte kočky domácí, leopardy, mnoho různých druhů. Pokud budeme uvažovat o marxismu jako o rodu ideologického myšlení, pak klasický ekonomický marxismus je druh. Radikální feminismus je druh téhož rodu. Kritická rasová teorie je druh v tomto rodě. Queer teorie je druh v tomto rodě. Postkoloniální teorie, která sužuje Evropu, je druh v tomto rodě. A mají něco, co je spojuje dohromady a co se nazývá intersekcionalita.

Díky tomu se s nimi zachází jako s jednou věcí. Ale logika je marxistická. O tom vás chci přesvědčit. Marx měl velmi jednoduchou tezi, ale my se v ní ztrácíme. Myslíme si, že Marx mluvil o ekonomii, protože o ekonomii mluvil často. Napsal knihu, která se jmenuje Kapitál. Je to velmi slavná kniha. Myslíme si, že to je o ekonomické teorii. Ale to není pravda. Je to pravda jen zdánlivě.

Když půjdeme pod povrch, to, o čem Marx mluvil, bylo něco jiného. Víme, jaká byla Marxova hypotéza, že se musíme zmocnit výrobních prostředků, pokud chceme zavést socialismus v národě, ve světě. Musíme se zmocnit výrobních prostředků. Co tím myslí, a pokud si myslíme, že jde o kapitál, pak nám uniká, co tím myslí. Pokud si myslíme, že jde o výrobní prostředky v továrně s kladivem a výrobní prostředky na poli se srpem, pak nám uniká, co tím myslí.

Protože Marx ve svých dřívějších spisech vysvětloval, čím je člověk výjimečný. To, co činí člověka výjimečným, je, že člověk je bytost, která je neúplná a ví, že je neúplná. Je to člověk, jehož pravá podstata mu byla zapomenuta, což je společenská bytost. Je to v jádru socialista, který si to neuvědomuje. A důvodem, proč si to neuvědomuje, jsou ekonomické podmínky působící jako prostředek produkce nejen ekonomiky, ale i jeho samotného, ale i člověka společnosti, a zejména dějin. Marx řekl, že má první vědeckou studii o dějinách. Jak se dějiny vytvářejí? Tím, že člověk vykonává činnost člověka, a klíčovou činností člověka byla podle něj činnost ekonomická.

A tak ekonomická výroba neprodukuje pouze zboží a služby ekonomiky, ale společnost jako takovou, a společnost naopak produkuje člověka. Nazýval to inverzí praxe. Když říká, že se musíme zmocnit výrobních prostředků, a mluví o továrnách a polích, mluví vlastně o tom, jak konstruujeme to, kým jsme jako lidé, abychom mohli být úplní, abychom mohli dokončit dějiny a na konci dějin si lidstvo vzpomene, že je společenskou bytostí, a budeme mít socialistickou společnost, dokonalý komunismus, který překoná soukromé vlastnictví. Takto to vyjádřil.

Řekl vlastně, že komunismus je překonáním soukromého vlastnictví jako lidského sebeodcizení. To je citát z Ekonomicko-filosofických rukopisů z roku 1844. Marxovi tedy šlo o kontrolu, respektive o pochopení a kontrolu toho, jak člověk produkuje sám sebe. A píše o tom výhradně ve 40. letech 19. století. Velmi hluboce, jak to udělat, a dívá se na ekonomické podmínky a říká, tady to je. A proto vzniká ekonomický marxismus. A proto si myslíme, že Marx byl ekonom.

Ale Marx nikdy nebyl ekonom, byl to teolog. Chtěl vytvořit náboženství pro lidstvo, které by nahradilo všechna náboženství lidstva a přivedlo ho zpět k jeho pravé společenské podstatě. A to je Marxova pravdivá skutečnost. A jeho cílem bylo udělat člověka úplným. Celá jeho ekonomická analýza se zabývá tím, jak budujeme člověka v současnosti prostřednictvím toho, co nazval materiálním determinismem. A on řekl: No, máme zvláštní formu soukromého vlastnictví, kolem kterého se organizuje naše společnost. Všechny naše myšlenky jsou organizovány kolem soukromého vlastnictví. Eexistuje zvláštní druh vlastnictví, ke kterému má přístup buržoazní elitní třída.

A ta pak organizuje společnost tak, aby z přístupu k tomuto vlastnictví vyloučila všechny ostatní, a to prostřednictvím vykořisťování, odcizení, útlaku. A tak Karl Marx navrhoval, aby se ekonomie stala prostředkem k rozdělení společnosti na buržoazní třídu, která má přístup ke zvláštní formě vlastnictví… lidé, kteří mají přístup, si ho chtějí udržet, a tak utlačují lidi a brání ostatním lidem v přístupu k této zvláštní formě vlastnictví. Za tímto účelem vytvářejí systém třídního vlastnictví.

Ten je vynucován ideologií zvanou kapitalismus, která věří, že toto je správný způsob, jak se angažovat ve světě. A to, co musíme udělat, je probudit podtřídu, proletariát, do skutečných podmínek a do toho, že jsou historickými hybateli změn, a přivést je k tomu, aby udělali revoluci a proměnili společnost tak, abychom měli rovnost nebo socialismus, ať už chcete jakékoliv slovo, mají stejnou definici. Řekněme, že vstoupíme z tohoto druhu, tohoto ekonomického druhu Homo Ekonomikus a vystoupíme zpět k rodu a podíváme se na tuto myšlenku, zvláštní formy vlastnictví, která rozděluje společnost na lidi, kteří mají buržoazii, a lidi, kteří nemají, kteří jsou v třídním konfliktu s ideologií, která to udržuje. A podtřída se musí probudit s vědomím, aby se bránila a zmocnila se výrobních prostředků této formy deterministického vlastnictví.

A teď řekneme, vyměňte třídu, dosaďte rasu. Z klobouku nám vypadne kritická rasová teorie, velmi jednoduché. V roce 1993 napsala Cheryl Harrisová dlouhý článek s názvem „Bělost jako vlastnictví“. Vysvětlovala, že bělost neboli privilegium bílé rasy představuje druh kulturního soukromého vlastnictví, říká, že musí být zrušeno, abychom dosáhli rasové spravedlnosti, stejně jako řekl Karl Marx v Komunistickém manifestu, že komunismus lze shrnout do jediné věty, zrušení soukromého vlastnictví. No a proto kritická rasová teorie vyzývá ke zrušení bělošství, protože bělošství je formou soukromého vlastnictví.

Lidé, kteří mají k tomuto vlastnictví přístup, jsou běloši nebo přilehlí běloši, nebo se chovají jako běloši. To jsou slova z amerického lexikonu, která použili k popisu toho, jak lidé získávají přístup k soukromému vlastnictví, lidé bez něj jsou barevní a jsou utlačováni systémovým rasismem. Systémový rasismus je prosazován ideologií nadřazenosti bílé rasy, nikoli kapitalismem.

Pokud o bělošství uvažujete jako o formě kulturního kapitálu, je nadřazenost bílé rasy, jak ji definují, totožná s kapitalismem. Není to víra v to, že běloši jsou nadřazení. Je to víra, že bílí lidé mají přístup k řízení společnosti a měli by si ho udržet. I když tomu ve skutečnosti nevěříte, pokud to pouze podporujete, přijali jste ideologii nadřazenosti bílých do své mysli. A tak máte úplně stejný systém.

A cílem je probudit v lidech rasové vědomí, aby se spojili jako třída a zmocnili se prostředků kulturní produkce, aby bílá kulturní produkce již nebyla dominantním způsobem. V Evropě je to velká záhada. V Británii a Evropě tuto otázku slyším opakovaně: Proč je proboha tento velmi americký fenomén o otroctví a tak dále, který se netýká naší země. Proč je to tady populární? Protože to vůbec není o historii. Vůbec to není o otroctví. To jsou výmluvy, které používají.

Je to o vytváření třídního vědomí, které je proti této formě vlastnictví zvané bělost, které je proti dominantní kultuře, která může taková být, když jste třeba v Evropě. To je proč. Protože se to stává místem, díky němuž se lidé mohou spojit a usměrnit odpor a pokusit se získat moc. Napsal jsem knihu Rasový marxismus, kde definuji kritickou rasovou teorii, že kritická rasová teorie označuje vše, co chcete ovládat, za rasistické, dokud to neovládnete. Ale nemohli bychom totéž říci o marxismu?

Nazývá vše, co chcete ovládat, buržoazním, dokud to neovládnete. To ale znamená totéž. Znamenají přesně totéž. Ale co třeba queer teorie? Jak to, že je marxistická? Je to velmi zvláštní, všechno to gender, sex a sexualita. No, Tom říkal: Na co woke útočí? Na myšlenku být normální. No, queer teorie si myslí, že existují určití lidé, kteří mohou určovat normy společnosti, jsou privilegovaní, říkají si normální.

Říkají, že je normální považovat se za muže a vypadat jako muž a chovat se jako muž a oblékat se jako muž a jíst maso jako muž. A pak jsou ženy, které by měly být ženské a hezké a všechny tyhle věci. A tak mají možnost definovat, co je normální, jsou heterosexuální. Takže mohou definovat heterosexualitu jako normální a ostatní sexuality jsou nenormální.

A tak máte konflikt napříč tímto kulturním vlastnictvím, kdo má být považován za normálního a kdo je úchyl nebo zrůda nebo nějaký jiný termín, který se používá v jejich literatuře. Ale technicky vzato, kdo je queer, což zní jako nadávka, ale oni to přijali a je to odborný akademický termín. Znamená to identitu bez podstaty a identitu, která je přísně opoziční vůči pojmu normální, jak ho definoval queer teoretik David Halperin ve své knize Svatý Foucault: směrem k homosexuální hagiografii z roku 1995. To jsem si nevymyslel. Takže queer teorie je jen dalším druhem rodu marxismu.

A co teprve postkoloniální teorie, která sužuje Evropu díky Frantzi Fanonovi a jeho největšímu evropskému fanouškovi Jean-Paul Sartreovi. No, je to stejné, máte Západ jako utlačovatele, ten má přístup k materiálnímu a kulturnímu bohatství světa, protože se rozhodl, že jejich kultura je výchozí, a šli kolonizovat svět, aby světu „přinesli kulturu”, jak se říká.

A tak se utlačovaní, domorodci po celém světě, lidé musí spojit a jejich činnost se bude nazývat dekolonizace. Musí odstranit všechny aspekty západní kultury. Takže když přijdou do Belgie, Francie nebo do Spojených států a řeknou, budeme dekolonizovat učební osnovy, nebo jdou do Británie a řeknou, budeme dekolonizovat Shakespeara. Tím myslí, že odstraníme kulturní význam vašich kulturních artefaktů, protože tyto kulturní artefakty jsou pro nás samy o sobě utlačující. Je to stejný systém, je to jiný druh a úplně stejný rod a tím rodem je marxismus, což je způsob myšlení o světě.

A jeho cílem je vždy zmocnit se prostředků kontroly, výroby, člověka a dějin a společnosti. Marx pouze věřil, že je to prostřednictvím ekonomických prostředků. Nyní je to prostřednictvím sociokulturních prostředků. Vývoj k tomuto, někdy nazývanému západní marxismus, začal ve 20. letech. V roce 1917 jsme měli ruskou revoluci. A k té v Evropě nedošlo a marxisté v Evropě byli zmateni.

A tak si Antonio Gramsci sedl a sepsal nějaké věci a György Lukács sepsal Dějiny a třídní vědomí po neúspěchu revoluce v Maďarsku. A sepsali to, co se stalo kulturním marxismem, že musíme vstoupit do kulturních institucí, abychom je změnili zevnitř, protože západní kultura má v sobě něco, co odpuzuje socialismus. Takže musíme vstoupit dovnitř a změnit kulturu, aby se stala socialistickou. Teď se nesmí mluvit o kulturním marxismu. Teď to zařadili mezi konspirační teorie.

Říkají, že je to antisemitské. To není pravda. Antonio Gramsci napsal knihy. György Lukács napsal knihy, můžete si je přečíst, mají filozofii. Pokud se jim nelíbí název kulturní marxismus, můžeme použít název, který jiní lidé v té době používali – západní marxismus. Podobně jako se virus přizpůsobuje podmínkám, změnil se, aby se pokusil nakazit nového hostitele. Ve feudálních společnostech to fungovalo. Marxismus se ujal v Rusku.

Později se ujal i v Číně a všech těchto zemědělstvím poháněných feudálních společností, ale ve skutečných kapitalistických zemích by to nefungovalo, protože Marx se mýlil. Pak několik Němců z Frankfurtské školy začalo tento fenomén studovat hlouběji a myšlenku dále rozvíjeli do podoby, které se říká kritický marxismus. Vyvinuli to, čemu se říká kritická teorie.

A Max Horkheimer, který kritickou teorii navrhl, kritickou teorii vysvětlil a co řekl? Řekl: „Došli jsme k závěru, že Marx se mýlil v jedné věci. Kapitalismus nečiní dělníka, ale umožňuje mu vybudovat si lepší život. Tak jsem rozvinul kritickou teorii, protože není možné formulovat vizi dobré společnosti v podmínkách stávající společnosti. Kritický marxismus tedy kritizuje celou existující společnost, vše je třeba nějak podrobit marxistické analýze konfliktu.

Ale jak to má být provedeno? protože velmi rychle začali experimentovat s marxistickým virem a americké univerzity přijali tyto profesory z Německa. Hledali odpověď přes polovinu 20. století, druhá světová válka vypukla, Frankfurtská škola přichází do Ameriky, což je v této metafoře Wuhanský institut virologie, Herbert Marcusa v šedesátých letech řekl mimořádně jasně, že kapitalismus dodává zboží, dává lidem dobrý život, dává jim bohatství, pohodlí a štěstí.

Řekl také, že dělnická třída už kvůli těmto věcem nebude základnou revoluce. Jinými slovy, už nemusíme být odpovědní dělnické třídě, což otevírá marxistům, kteří usilují o moc, možnost přátelit se s korporacemi. Šéfové už nejsou nepřítelem, ale příležitostí. Protože na dělnické třídě nezáleží. Říká, že energie je někde jinde. Řekl, že je v rasových menšinách, sexuálních menšinách, feministkách, outsiderech.

To jsou ti, kdo podle něj mají energii pro marxistickou revoluci na Západě, ne dělnická třída. A tak se marxismus mohl vyvinout tak, že opustil dělnickou třídu. A co tedy udělali? Všechno, co studovali třicet let, bylo to, čemu říkali kulturní průmysl. Průmysl, který komodifikuje a balí kulturu a prodává ji zpět lidem údajně zbavenou toho, čím ve skutečnosti je – prázdnou, abstraktní. Tak se zmocnili výrobních prostředků kulturního průmyslu. A tak začali transformovat kulturní průmysl, aby prodávali rasový, sexuální, genderový „agitprop” jako by to byla skutečná kultura.

A tak dostáváme pojmy jako kulturní přisvojení, dostáváme pojmy jako kulturní relevance, to kulturní, tamto kulturní, a to všechno je poskytováno v napodobenině, všechno je to poskytováno jako výsměch tomu, co se skutečně děje. A to se vyvinulo v americkém vysoce rasistickém kontextu. A skončili jsme u wokeismu, formě marxismu založeného na identitě, konstelace marxistických druhů, které všechny pracují se stejnou operační premisou, ale lokalizují se do různých… a já zde použiji německý termín „folk” – LGBTQ je folk. Získávají tam folkovou identitu a stávají se aktivisty.

Černošská komunita je folk, jak to vím? Tak to říkal W.E.B Du Bois, když položil základy, které se později staly kritickou rasovou teorií. Oni se považují za národy. Nemají snad všichni vlajky? Nevěší si je na vaše budovy jako kolonizátoři? Nevyvěšují je na vašich ulicích? Považují se za okupační národy, ale vidí se jako svázané, stejně jako různé kolonizované národy po celém světě, a usilují o osvobození od západní civilizace. A tak skončíme u západního marxismu, který má mnoho podob, ale má jeden zastřešující přístup, a přístup, který používají, je maoistický, nikoliv pouze marxistický.

Teď víte, že teorie je Marxova. Jen se vyvinula do jiných druhů, aby zaútočila na Západ v jeho nejslabších místech, skrze naši toleranci, skrze přijetí, skrze naši otevřenost, velkorysost, skrze naše nejlepší vlastnosti. Věci, na které bychom měli být hrdí. Ale Mao Ce-tung uměl používat politiku identity. Nevím, jak studujete v Evropě, ale v Americe máme velmi „zčervenalé” vzdělání. Komunisté se zbavili veškerého vzdělání o komunismu úplně. V Americe se o něm vůbec neučí, takže se neučíme nic o Maovi. A možná to nevíte, ale já to říkám americkým posluchačům a oni jsou šokováni.

Mao používal politiku identit, vytvořil v Číně deset identit. Pět označil rudých pro komunisty, a pět označil černé pro fašisty. A lidi do těchto identitních kategorií zařadil. Na tom, jací jsou, nezáleží. Samozřejmě, že to byli komunisté, byli to věci jako statkář a bohatý zemědělec a podobně. Pravičák je špatná kategorie sama o sobě, konzervativec, všichni jsou špatní, špatný vliv. Můžete být špatný vliv jen proto, že si myslíte špatnou věc nebo říkáte špatnou věc. To jsou špatné kategorie.

A pokud máte špatnou kategorii vy, vaše děti mají automaticky špatnou kategorii. Takže vytvářejí sociální tlak na to, aby se vaše děti identifikovaly jako revolucionáři, a v tu chvíli získají rudou identitu, komunistickou identitu, a jsou za to odměňovány. A mládež vedla revoluci v Číně, protože Mao dělal tuto politiku identity prostřednictvím dětí ve školách, to by vám mělo být velmi nepříjemné. Protože tady, alespoň v USA, říkáme dětem: být bílý je špatné, být bílý je utlačující, automaticky ubližujete lidem jiných ras už svou existencí. Ale mimochodem, když se staneš queer, budeme tě oslavovat. A můžete vytvořit radikální armádu lidí, kteří se identifikují jako genderové a sexuální menšiny.

V sedmi letech. Můžete je vést na cesty blokátorů puberty a tranzice neboli lékařského přechodu, na kterém samozřejmě Big Pharma vydělává. Už v sedmi letech, za zády jejich rodičů. Má to svůj důvod. Je to stejný program, který používal Mao Ce-tung k radikalizaci mládeže v Číně. Jediné, co se liší, je, že se posunuly kategorie identity. Je to maoistická kulturní revoluce s americkými rysy a vyváží se do Evropy. A stejně jako se do Evropy dostala kritická rasová teorie, i když to nedává smysl, přijde do Evropy, ať už to smysl dává, nebo ne. A kulturní revoluce se dočkáte i vy.

V roce 2020 jste měli takovou vedlejší revoluci… George Floyd umřel v USA, což s vámi nemá nic společného, a u vás v Evropě lidé začali ničit sochy. Totální nesmysl. Ale na tom nezáleží. Jde o to zničit západní civilizaci zevnitř. Pomocí maoistických technik. Poslední poznámka o Maovi, abychom to tak nějak dotáhli do konce: Mao v roce 1942 řekl, že jeho recept na transformaci Číny se jmenuje „Jednota, kritika, jednota”. Nejprve se snažíte vyvolat touhu po jednotě, pak kritizujete lidi za to, že podle ní nežijí, a pak je přivedete do jednoty pod novým standardem.

Připadá vám to jako to, co se vám předkládá? Ale slova jsou jiná. Používáme slova jako inkluze a sounáležitost, budeme mít místo, kde se každý bude cítit, že někam patří. Prostě chceme mít inkluzivní prostor. Ale bohužel máte rasistické představy a musíme vás kritizovat za to. Musíte se za to sami kritizovat, musíte jít studovat šóši a mandarínštinu, přesně jak říkal Mao. A pak vás můžeme přivést do Jednoty pod novým standardem, který Mao nazval socialistickou disciplínou, kterou bychom my na Západě nepřijali. My tomu na Západě říkáme inkluze.

A tak máme tento nový program. A nad inkluzí máme udržitelnost. Máme udržitelnou a inkluzivní budoucnost. Vidím tady agendu 2030 s křížkem přes ní. Udržitelná a inkluzivní budoucnost je nový socialistický standard, že budeme mít „svobodu” pod socialistickou disciplínou. A Mao řekl, že to bude fungovat skrze demokratický centralismus. My tomu říkáme kapitalismus zainteresovaných stran. Tím poukazuji na Světové ekonomické fórum, protože je to jedna z věcí, které to koordinují.

Tím poukazuji na Organizaci spojených národů, protože to je jedna z věcí, která to koordinuje. Takže wokeismus je marxismus. Postupuje skrze maoistickou kulturní revoluci. Používá amerikanizované kategorie identity. A i když některé z nich nebudou v Evropě fungovat, garantuji vám, že koloniální aspekt ano, najdou vaši slabinu, přizpůsobí teorii tak, aby vyhovovala, protože je to jako virus, který se vyvine svému hostiteli, a Evropa je ve velkém nebezpečí. A teď poslední věc – toto riziko je dvojí. Když snášíte marxistické provokace… marxistická strategie je vždy stejného typu. Říká se jí násilí na střední úrovni. Nepřicházejí na vás s plným bolševickým útokem příliš často.

Je to násilí na střední úrovni, provokují, což znamená, že když se podvolíte a uděláte to, co řekl Jean-Paul Sartre v předmluvě knihy The Wretched of the Earth od Frantze Fanona, kde napsal, že násilí přijde. Takže nejlepší pro Evropu je vzdát se, aby vás nezabili. Zavraždí vás a vezmou si to, nebo možná můžete ustoupit, rozdat svou kulturu, rozdat své země a oni vás nechají žít. Jdou si pro vás. A to je to, co si Evropa musí uvědomit. To říká v předmluvě knihy The Wretched of the Earth. Můžete si to přečíst sami, třeba ve francouzském originále, který neumím číst. A myslím, že to je cesta, kterou se Evropa ubírá. Takže můžete rozdat… je to jedna strana, protože oni provokují uprostřed.

Nebo můžete reagovat a přehánět, což bohužel Evropa v minulém století měla drsnou historii s přehnanými reakcemi. A když to přeženete, co udělají? Vyzbrojí vaši přehnanou reakci na sto let dopředu a získají morální autoritu, takže ji nakonec stejně budete muset vydat. Takže si musíte stát pevně za svými zásadami. Ale musíte to dělat chytře, musíte to dělat s vědomím, že vás provokují, což znamená, že nereagujete, jak provokatér chce, abyste reagovali. Musíte ho přechytračit, což není možné, pokud neznáte diagnózu svého problému. Je to polské přísloví, nikdy se nepokoušejte léčit to, čemu nerozumíte. Woke je marxismus vyvinutý k útoku na Západ, pokud tomu nerozumíte, nebudete jednat správně, nevyléčíte to a podmaní si to vaše země, podmaní si celou Evropu.

A nás čeká velmi dlouhá, udržitelná a inkluzivní budoucnost bez žádné svobody, protože cílem je udělat z nás to, čemu říkají globální občané. Slyšeli jste tento termín? Tento termín je nesmysl. Žádný globální suverén neexistuje. Takže neexistuje žádné globální občanství. Neexistuje žádný vztah, protože neexistuje žádný vládce, a my nechceme vládce zeměkoule. To je nesmyslný termín. Ale oni vám řeknou, když si skutečně přečtete jejich literaturu, co je to globální občan?

Je to někdo… nedělám si legraci… Oni sami to říkají. Je to někdo, kdo podporuje 17 cílů udržitelného rozvoje v rámci agendy OSN 2030. To je globální občan. A jaká jsou práva globálního občana? Tohle je v knize o výchově ke globálnímu občanství. Jaká jsou práva globálního občana? A odpověď o odstavec později zní: Práva nás u globálního občanství až tak nezajímají. Jde spíše o globální povinnosti. Jinými slovy o otroctví. Jedná se o klíčový okamžik v dějinách západního světa. Model, ke kterému nás tlačí pomocí prostředků a mechanismů tohoto místa, je model, který vidíme v Číně. Pokud chcete vědět, jak vypadá vaše budoucnost, pokud nezastavíme hnutí woke, podívejte se na Čínu.

Podívejte se na systém sociálního skóre. Podívejte se na útlak, podívejte se na lidi, kteří mizí za to, že mají špatné názory. Jejich miliardář Jack Ma řekl špatnou věc o vládě a zmizel. Miliardář. Jestli chcete vědět, jaká je budoucnost Evropy a Ameriky a pěti očí nebo jiných zemí… je to Čína, to je ten model. Takže se musíme bránit hnutí woke. Ale abychom mohli bojovat proti woke, musíme ho pochopit, a na závěr zopakuji svou tezi, že woke je marxismus vyvinutý k tomu, aby se postavil Západu. A zatím byl velmi úspěšný, protože jsme nepoznali svého nepřítele, neumíme ho pojmenovat. A já jsem ho tady přišel pojmenovat. Takže vám děkuji za váš čas.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů