Kanadští lékaři promluvili: Chraňme naše děti před újmou

Ve zkratce...

Několik kanadských lékařů sdílí svůj pohled na zaváděná opatření s ohledem zejména na děti, jak jim škodí masky a že očkování nedává žádný smysl.
Facebook
Telegram
VK

Jestli se Vám video pod tímto textem nezobrazuje, vypněte si na tuto stránku AdBlock Plus v prohlížeči – podle všeho blokuje přehrávání videí. Nebo změňte prohlížeč. Děkuji.

Přepis:

Dr Neda Amani MD: Existují tři, vědecky prokázané důvody, proč bychom se neměli bát Covidu-19. Asymptomatické šíření je zanedbatelné, což znamená, že zdraví lidé jen zřídka předávají toto onemocnění ostatním. Mladí lidé a zdraví lidé nejsou v ohrožení vážné nemoci nebo úmrtí. Jsou k dispozici levné léčby jako je vitamin D, Hydroxychloroquine a Ivermectin.

Dětem nehrozí, že by dostali Covid, a pokud ho dostanou, tak jsou jejich příznaky mírné. Míra přežití u mladých je 99,997%, a to je bez léčby. Data ukazují, že Covid-19 je pro děti méně smrtelný, než chřipka, a drtivý počet recenzovaných studií ukazuje, že děti nejsou významným faktorem v přenosu Covidu. Studie ve Velké Británii, Austrálii, Švýcarsku, Francii, Švédsku a Norsku ukázaly, že ve školách je minimální přenos z dítěte na dítě a z dítěte na dospělého. Ve skutečnosti je méně pravděpodobné, že by učitel zemřel na Sars-Covid-2, než běžná populace. Uzavření škol není lékařsky odůvodněné. Děti mají silný imunitní systém, přizpůsobený k léčbě respiračních virů jako je Sars-Covid-2. Mají T-lymfocitní, křížovou imunitu z mnoha nachlazení, kterým byli už ve svém životě vystaveni. Děti musí být vystaveny virům a bakteriím, aby posílili jejich imunitní systém, a udržely je zdravé až do dospělosti. Když pochopíme, že dětem Covid nehrozí, a nešíří ho na ostatní, uvědomíme si, že zaváděná opatření jsou zbytečná, eticky neomluvitelná, a jednoduše škodlivá.


DĚTI A SOCIÁLNÍ DISTANCOVÁNÍ


Dr Keren Epstein-Gilboa PhD:
Mám doktorát z vývojové psychologie, učila jsem a publikovala práce o dětském vývoji, a s dětmi a rodiči jsem pracovala přibližně 40 let. Velmi mě znepokojuje strach a újma způsobená dětem skrz lockdown, a všechna další Covidová pravidla a omezení. Děti nejsou schopné porozumět světu a vypořádat se s ním stejně jako dospělí, a to, co prožívají nyní, je může postihnout navždy. Pojďme se podívat na dopad sociálního distancování.

Aby se jejich mozek vyvíjel zdravě, musí se svobodně pohybovat, vybírat kamarády, hrát si vlastním tempem, mluvit a být s ostatními. Stejně jako dospělí, i děti se musí dotýkat a být dotýkané, aby se cítili dobře, jak emocionálně tak fyzicky. Nepřirozená pravidla sociálního distancování zasahují do schopnosti dětí myslet, rozumět, pohybovat se, stýkat se, chápat své pocity a pocity ostatních, ovládat emoce, a správně se chovat. Jinými slovy, sociální distancování zasahuje do všech oblastí vývoje dítěte.

Zprávy, které doprovázejí sociální distancování, učí děti, že jsou infikované děsivými viry a tím pádem nebezpečné, a že mohou zabíjet lidi, včetně těch, které milují. Tyto negativní myšlenky omezují jejich schopnost komunikovat s jinými lidmi a porozumět jim, a přispívají k šikaně. Všechna tato opatření mohou u většiny dětí způsobit stres. Mnohé z nich se také cítí osaměle, úzkostně, depresivně a traumatizovaně. Během minulého roku se mnohem více dětí sebepoškodilo, sebevraždy a pokusy o sebevraždu u dětí vzrostly, počty zneužívání dětí a syndromů třeseného dítěte (SBS) vzrostly, všechno se zvýšilo za poslední rok.

Stres z dětství vystavuje děti většímu riziku mnoha zdravotních problémů díky mechanismu, který se nazývá osa HPA. Negativní dopad těchto strašných opatření převažuje nad výhodami distancování se, zejména proto, že většině dětí nehrozí, že COVID-19 rozšíří nebo jím vážně onemocní.

Jak můžeme očekávat, že budou děti zdravé, budou se kognitivně rozvíjet, regulovat své emoce a chování, cítit se mentálně dobře, budou k sobě laskaví, budou si rozvíjet hluboká přátelství, partnerství a budou přispívat ke společnosti, když prosazujeme krutá sociální distanční opatření.


DĚTI A MASKY: Více škody než užitku

Dr Jeff Matheson MD: Poté, co jsem 30 let pracoval v medicíně, v době SARS pandemie v roce 2003 jako lékař na pohotovosti, a nyní jako konzultant při léčbě chronické bolesti, jsem zděšen řešením zdravotní krize, které nyní čelíme. Již více než rok je nám přikázováno nosit masky, abychom chránili sebe i ostatní před Covidem-19. Věda však ukazuje, že masky nechrání nositele před infekcí, a nepomáhají zpomalit šíření virů, jako je SARS-COVID-2.

Toto dává smysl když pochopíte, že viry se přenášejí hlavně na malých aerosolových částicích, které jsou mnohem menší než póry v maskách. I viry usazené na malých kapičkách mohou projít otvory. Studie také ukázaly, že masky mohou ve skutečnosti způsobovat nemoci a další vážné zdravotní problémy, jako jsou bolesti hlavy, úzkost, mdloby, nízký obsah kyslíku v krvi, zhoršená plicní funkce, zápal plic a další bakteriální infekce, a dokonce i zubní problémy, jako jsou kazy.

Některé studie dokonce ukazují, že nošení masky může pomoci šířit virus, a to, co je v těchto maskách, může představovat nebezpečí pro naše zdraví. Mikroskopické plastové částice z modrých masek mohou být vdechovány do plic nositele, kde mohou způsobit nejrůznější zdravotní problémy jako je rakovina, podobné těm, které jsou způsobeny vdechováním Azbestu. Bylo zjištěno, že masky obsahují známé karcinogeny jako je formaldehyd, a toxiny, jako jsou fluorované uhlovodíky.

Health Canada nedávno zjistili, že masky obsahují další potenciálně toxickou látku, která je distribuována prostřednictvím denních pečovatelů a škol v Quebecu. Tyto škody jsou dost zlé pro dospělé, ale je ještě větší pravděpodobnost, že postihnou děti.

Na místech, jako je Ontario, byly děti ve věku tří let povinny po dlouhou dobu ve škole nosit masky. Rostoucí mozek dítěte je zvláště citlivý na nedostatek kyslíku způsobený maskováním, což může vést k poškození vývoje a kognitivních funkcí. Děti mají extrémně nízké riziko negativního dopadu Covidu-19. Škody způsobené nošením masky jsou nyní zcela jasné. Rizika daleko převažují přínosy. Musíme naše děti přestat ohrožovat. Musíme našim dětem sundat masky.


DĚTI A MASKY: Dýchací problémy


Dr Bill Code MD:
Jako lékař s více než 40 lety zkušeností, včetně dekád jako anesteziolog, jsem se staral o děti, novorozence a dospělé. Jsem rodič a prarodič, a jako takový, v tomto také nesu svou kůži.

Jako anesteziolog, si velmi dobře uvědomuji krátkodobá rizika a škodu na zdraví z masek. Během několika minut, se objem kyslíku ve vzduchu uvnitř masky sníží až o 15%. To samo o sobě způsobuje kognitivní nebo myšlenkové problémy, bolesti hlavy, ospalost a mdloby, a může dokonce vést k poškození vývoje mozku u dětí.

Všechny masky navíc zachycují oxid uhličitý, který vydechujeme. Jeho objem se zvýší 7 až 10 krát, než jaký je stanoven směrnicí NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) pro pracovní prostředí, a to během několika minut. Tohle je nejdramatičtější u dětí, protože mají vyšší rychlost metabolismu.

Vyšší hladiny oxidu uhličitého mají za následek zvýšené riziko náhlé srdeční arytmie. Proč? Protože vysoký oxid uhličitý zvyšuje podrážděnost elektrického cyklu srdce, a může způsobit složitější fibrilaci nebo dokonce smrt. V současné době existuje pět celosvětových úmrtí souvisejících s nošením masek cvičením nebo stresem. To je šílenství. Ovládací prvky oxidu uhličitého čtou a signalizují našemu tělu, kdy se nadechnout. Chcete-li si to vyzkoušet, zavřete ústa, a zacpěte si nos. Docela brzy budete lapat po dechu.

Říkáme tomu vzduchový hlad. Dětem, které zažívají tento vzduchový hlad, dospělí často říkají, aby ho ignorovali a nechali si masku nasazenou. Proč tomuto vystavujeme naše malé děti? Navrhuji, aby děti nikdy masku nenosili, a aby nikdo v jakémkoli věku neměl masku při cvičení. Ve Švédsku děti mladší 14 let ve škole masky nenosí, a údajně byli učitelé nejzdravějšími odborníky ze všech.

Stručně řečeno, masky na obličej by měly být dobrovolné, pouze pokud jste nemocní a nemůžete zůstat doma, a způsobují mnohem více škody než užitku.


DĚTI A MASKY: Psychologická nebezpečí


Dr Mark Trozzi MD:
V Kanadě jsem pohotovostním lékařem více než 25 let. Používání obličejových bariér, jako jsou masky, je nejen škodlivé a neprospěje našim dětem, ale také jim způsobuje vážné psychologické problémy.

Masky, které nosí děti, a lidé, kteří se o ně starají, zakrňují rozpoznávání obličeje, i verbální a neverbální komunikaci. To je zvláště škodlivé pro nejmladší děti a pro děti se spektrem autismu. Zakrývání obličeje narušuje schopnost kojenců rozpoznávat, a dokonce navázat kontakt se svými rodiči. Při rozvíjení klíčových jazykových dovedností spoléhají na to, že vidí naše tváře a ústa.

Děti začínají číst rty, aby se naučili jazyk, od věku osmi měsíců. Masky a další obličejové bariéry narušují kognitivní vývoj dětí v kritické fázi, což je může ovlivnit po zbytek jejich života. Výrazy obličeje jsou pro komunikaci člověka zásadní. Masky nás odlidšťují, a ve školách blokují emoční signalizaci mezi dětmi a jejich učiteli. Mít zakryté tváře, a žít v tomto světě, brzdí vývoj našich dětí a způsobuje u nich úzkost, poruchy spánku, problémy s chováním a další obavy ze onemocnění, nebo infikování ostatních ostatních.

Masky ubližují našim dětem. Ontario je jedním z mála míst na světě, které našim dětem vnucuje tyto obličejové potíže, a to musí přestat


MASKY A UČENÍ


Dr Val Fraser PhD:
Mám doktorát z pedagogiky, a jsem kvalifikovanou inspektorkou školy v Osteru, pro to málo co je dnešní vláda ve Velké Británii.

Už jste slyšeli o nebezpečí masek pro zdraví dětí, ale nošení masek také brání dětem v učení. Lidská komunikace je mezi 70 a 93% neverbální, a všichni instinktivně cítíme, že nošení masky nám brání v efektivní komunikaci. Jen pomyslete na všechny ty politiky, kteří si při rozhovoru s televizní kamerou sundavají masky. Studie ukázaly, že když má někdo masku, naše schopnost mu porozumět je značně snížena. Blokování spodní poloviny obličeje zastaví naši schopnost vzájemně komunikovat, a ve skutečnosti podporuje negativní interakce.

Komunikace je nezbytná pro učení. Když tedy nutíme děti a učitele nosit ve školách masky, vážně to narušuje proces vzdělávání. Masky brání verbální komunikaci, což znamená, že děti mají potíže s porozuměním instrukcím a konceptům, ale stejně důležité je, že masky blokují emoční signalizaci mezi učitelem a studentem, což znamená, že děti nedostávají pozitivní zpětnou vazbu nebo podporu, a regulování chování je vážně narušené.

Masky odrazují děti od toho, aby ve třídě promluvili, a sdílely své nápady, což je zásadní součást učení. Naopak když děti hlas mají, cítí se povzbuzené a ceněné.

Strach z Covidu znamená, že dětem již není povoleno spolupracovat v malých skupinách. Spolupráce jim pomáhá lépe porozumět konceptům, efektivněji řešit problémy, a rozvíjet schopnosti uvažování, a to platí zejména v matematice a přírodních vědách.

Mnoho dětí hlásí, že si tuto část školy užívali, ale nyní jim byla odebrána.

Nošení masky má také negativní dopad na duševní zdraví dětí. Bere jim jejich pocit svobody, samostatnosti a sebeurčení. Zejména proto, že nošení masek je nařízeno jinými. Masky mají na děti fyziologický dopad, což mimo jiné může snížit rozpětí pozornosti a celkovou kognitivní výkonnost, méně než ideální stav pro učení se novým věcem. Důkazy jsou ohromující. Masky brání dětem v efektivním učení.


NECHTE DĚTI BÝT DĚTMI


Dr Patrick Philips MD:
Od března loňského roku, jsme dětem ukončili mimoškolské aktivity, kvůli strachu z Covidu. Zastavili jsme je hraní sportů, zrušili umělecké programy, a přerušili rekreační aktivity. Dokonce jsme jim zabránili vidět své přátele, i když velké množství solidních, vědeckých studií ukázalo, že to není opodstatněné.

Klíčová studie ve skutečnosti ukázala, že hráči ragby se nenakazili, když hráli ve hře s jinými hráči, kteří měli pozitivní test na SARS-COVID-2. Zastavení sportů, dokonce ani kontaktních sportů, tedy není nutné. Zrušení mimoškolních aktivit těžko zastaví Covid, ale má obrovský a negativní dopad na fyzické a duševní zdraví dětí, jejich chování a vývoj, a jejich akademické výsledky.

Dokonce způsobilo znepokojivé zvýšení počtu pokusů o sebevraždu. Mnoho mimoškolských aktivit se ukázalo jako prospěšné při budování a posilování studijních výsledků. I když aktivity přímo nesouvisí s akademickými předměty, děti dostávají lepší známky a mají vyšší ambice. Pomáhají také dětem budovat přátelství a vztahy, a ukazují jim hodnotu týmové práce a leadershipu. Mimoškolní aktivity zvyšují sebeúctu, umožňují individuální projev, a podporují a odměňují kreativitu a kritické myšlení. Tyto dovednosti a atributy pomáhají dětem maximalizovat jejich potenciál, a pohánět je k úspěšné budoucnosti.

Sport má patrný pozitivní dopad na fyzické zdraví, a hormony uvolňované během fyzické aktivity pomáhají regulovat náladu a připravovat mozek na učení. Sport podporuje zdravou konkurenci a ambice, a zahrnuje taktické znalosti a strategické plánování, které mají ve třídě pozitivní dopad.

Obrovské výhody mimoškolských aktivit pro děti daleko převažují nad téměř neexistujícími riziky. Pro jejich dobro a jejich budoucnost je zásadní, aby se děti vrátili k dělání věcí, které milují, tak, jak to bylo před Covidem.


DĚTI A COVIDOVÉ VAKCÍNY


Dr Charles Hoffe MD:
Jsem rodinný lékař v Britské Kolumbii. Zavádění Covid vakcíny v mé komunitě začalo před třemi měsíci. Nyní, jak možná víte, všechny Covid vakcíny jsou zcela novou, experimentální, genovou terapií. Žádná z nich nemá žádné dlouhodobé údaje o bezpečnosti u dětí nebo dospělých. Injekce AstraZeneca a Johnson a Johnson, byly v mnoha zemích pozastaveny, z důvodu potenciálně smrtelných krevních sraženin. Žádná z vakcín Covid neprošla běžným 5 nebo 10 letým obdobím testování bezpečnosti. Místo toho byli všechny urychleně schváleny pro nouzové použití, a nebyli formálně schváleny ani Health Canada, ani FDA. Ukázalo se, že žádná z Covid injekcí nebrání přenosu Covidu. Nezastaví vás v chycení Covidu. Jediné, co injekce dělá, je zmírnění vašich příznaků.

Ve své klinice mám momentálně šest pacientů s neurologickými příznaky, od obdržení první Covid vakcíny. Trpí neustálými bolestmi, bolestmi hlavy, oslabením svalstva, a závratěmi, a tři z nich tím byli doslova tělesné postižení. Jednalo se o tři dříve zdravé lidi, jejichž život je tímto experimentem zničen.

Absolutně netušíme, jaký proces nemoci byl vůbec zahájen, což znamená, že my jako lékaři nemáme tušení, jak s ním zacházet. Neexistuje způsob, jak zvrátit, co dělá. Protijed také neexistuje. Jakmile to začne fungovat, jsme bezmocní to zastavit.

Od prosince 2020, zemřelo už jen v USA 2 600 lidí poté, co dostali své injekce. A studie z Harvardu ukázala, že ve skutečnosti je hlášeno pouze okolo 1% vakcínových zranění. Čísla v reálném světě budou tedy pravděpodobně mnohem vyšší.

Pokud jste byl vy, nebo někdo z vašich blízkých touto vakcínou zabit nebo zraněn, nemůžete žalovat výrobce vakcín, protože vláda Kanady poskytla všem těmto farmaceutickým společnostem úplnou beztrestnost za jakoukoli odpovědnost za zranění nebo smrt způsobenou těmito vakcínami.

Riziko, že vaše dítě zemře na Covid, nebo z něj bude vážně nemocné, je téměř nulové. A děti nejsou hlavními nositeli této nemoci.

Proč byste tedy riskovali zničení jejich života touto experimentální vakcínou, abyste je ochránili před onemocněním, které pro ně ve skutečnosti nepředstavuje žádné riziko? Takže pokud vám někdo řekne, že vaše dítě musí být očkováno proti Covidu, aby chránilo vás, nebo svého učitele, nebo své prarodiče, nebo kohokoli jiného, ​​nedává to vůbec žádný smysl.


DĚTI A CHEMIKÁLIE


Dr Biz Bastian MD:
Když Covid-19 poprvé začal, oddělení veřejného zdraví nás vyzvala, abychom používali drsné chemikálie k omezení šíření viru. Od té doby studie, včetně jedné provedené CDC, zjistily, že riziko přenosu, když je povrch kontaminován virem Covid, je asi jeden z 10 000. S touto novou znalostí nyní víme, že tato intenzivní čisticí opatření nejsou nutná.

Mnoho lékařů jako jsem já, s 45 lety zkušeností v oboru, 20 z nich onkologických praktických lékařů, jsou velmi znepokojeni toxickými účinky chemikálií obsažených v dezinfekčních prostředcích pro domácnost, a dezinfekčních prostředcích na ruce. Chemikálie, kterým jsou naše děti vystaveny denně.

Studie Americké Asociace Pro Toxikologická Centra zabývající se otravami od 1. ledna do 21. března tohoto roku, ukázala 56% nárůst otravy dezinfekčním prostředkem na ruce, 29% nárůst otravy dezinfekčním prostředkem a 18% nárůst otravy bělidlem. Mnoho produktů, které máte na poličkách, obsahují toxické chemikálie, které mohou mít okamžité a dlouhodobé účinky na zdraví.

Pečlivě se podívejte složení, a uvidíte přísady jako triclosan, vonné látky, dilatáty, parabeny, ethylacetát a další. Je známo, že takové chemikálie způsobují alergie, vyvolávají astma, a dráždí pokožku. Některé jsou toxické pro naše orgány. Mnohé z nich jsou karcinogeny a neurotoxiny. Jiné jsou hormonální disruptory, které mohou ovlivnit reprodukční zdraví našich dětí a v budoucnu je predisponovat k rakovině závislé na hormonech.

Antibakteriální a antifungální látky interferují s citlivým mikrobiomem našeho těla, a mohou vést k chronickému zánětu, který nás vystavuje riziku autoimunitních poruch, chronických onemocnění a mnoha druhů rakoviny.

V průběhu času se bakterie stávají odolnými vůči těmto hygienickým prostředkům, což přispívá ke vzniku nebezpečných supervirů.

Měli bychom a musíme snížit tyto vystavování našich dětí této toxicitě. Studie ukázaly, že mytí rukou mýdlem a vodou je nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak se zbavit koronaviru. Můžeme přestat používat agresivní chemické čisticí prostředky, a uzamknout je mimo dosah našich dětí.


JAK CHRÁNIT SVÉ DĚTI


Dr Stephen Malthouse MD:
Kanadští lékaři v tomto videu mají více než 300 let kombinovaných lékařských zkušeností v rodinné praxi, na pohotovostních odděleních, v JIP. Věda je jednoznačná. Rizika Covidových opatření od institucí Veřejného Zdraví a škol, daleko převažují nad jejich přínosy. To staví rodiče a učitele do opravdu složité situace. Co můžeme udělat, abychom omezili škody na našich dětech? Odmítněte dát svému dítěti masku.

Pokud vaše škola prosazuje škodlivé masky a sociální distancování, zvažte domácí vzdělávání. Existují učící seskupení, kde malé skupiny dětí z místních rodin buď najímají učitele, nebo se rodiče střídají sami, a dostávají výživné jídlo, doplňky vitaminu D, a každý den dobrý multivitamin.

Povzbuďte své děti, aby se sešly a hrály si, nebo si jen tak vyšli ven. Výrazně to zlepší jejich fyzické a duševní zdraví. Zajistěte, aby alespoň jednou denně cvičili, a byli na čerstvém vzduchu, udržujte počítače a televizory na minimu.

Změny životního stylu mohou bojovat proti depresi a úzkosti. Nechte svůj hlas slyšet a požadujte změnu. Napište, tweetujte, a komunikujte se svou školou, ředitelem a správci, politiky, vedoucími komunit, a sportovními organizacemi. Ostatní rodiče se s vámi postaví. Lidé často jen čekají, až se někdo postaví a promluví jako první. A pokud to nepřinese výsledky, spojte se a najměte si právníka. Hlasy, zdraví a budoucnost našich dětí, jim byli odebrány. Je na nás všech, abychom za ně promluvili. Naše děti si zaslouží být znovu dětmi, a čas, aby k tomu došlo, ten čas je nyní.

Překlad: Neli
Titulky: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů