Podaří se světovládcům nastolit Velký reset? Kdy to vše skončí?

Ve zkratce...

Často slýchávám nebo dostávám dotazy typu „můžeme vůbec nějak zvrátit Velký reset elit”; „kdy to vše skončí?”; „podaří se jim nastolit transhumanismus v plném rozsahu?”. V tomto video se věnuji těmto otázkám a co z mého pohledu je třeba si uvědomit, abychom něco skutečně a trvale změnili k lepšímu.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.


Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Darovaná částka
Frekvence daru


Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Přepis videa:

Kdy to skončí? Podaří se světovládcům nastolit Velký reset a transhumanismus? Máme nějakou šanci to zvrátit?

Tyto a další podobné otázky často slýchávám a dostávám. Poslední čtyři roky od covidové plandemie jsme byli a stále jsme svědky obrovské snahy dostat lidstvo na kolena, podrobit si ho do poslušnosti a ovládnout každý aspekt života společnosti. Tato agenda světovládců stále pokračuje na různých frontách… a lidé se pochopitelně ptají: máme vůbec nějakou šanci to zastavit? Kdy to skončí?

Jsem David Formánek, tvůrce webů Otevři svou mysl a Otevři svou duši, a v tomto videu se s vámi podělím o svůj pohled na to, co jako jednotlivci a společnost můžeme udělat, abychom nejenom zvrátili temnou agendu světovládců, ale skutečně vytvořili harmonickou společnost.

Agenda na zotročení lidstva probíhá už dlouhou dobu… neděje se jen poslední roky. Nicméně od nástupu COVIDu se tato agenda rozjela na plné obrátky a to nám na jednu stranu ukázalo mnoho toho, jak temná strana funguje. Mnoho lidí si začalo uvědomovat, že věci nejsou tak, jak se jeví, že věci, kterým v politice, zdravotnictví a celkovém fungování světa věřily, nejsou tak, jak se nám předkládá. To vedlo k probuzení, byť pouze intelektuálnímu, velkého množství lidí. A to je skvělé. Potřebujeme být schopni identifikovat zlo a manipulace tam venku, abychom se jim mohli bránit a dokázali se postavit za to, co vlastně chceme.

Ale intelektuální probuzení je pouze část skládačky. Mnoho lidí i z tzv. hnutí pravdy či alternativních kruhů jsou chyceni v pasti externalizování všeho zlého – jinými slovy, vidí problém pouze na povrchní úrovni tam venku v politicích, institucích a systému. Jenže tím popíráme velmi důležitý univerzální zákon – a tím je zákon, který říká, že „jak nahoře, tak dole – jak uvnitř, tak venku”. Vše, co vidíme odehrávat se na kolektivní úrovni i na naší individuální úrovni v životě je to, co neseme v sobě uvnitř. Jsou to naše programy, přesvědčení a nevědomá traumata, která se promítají a ukazují nám, abychom je viděli a ideálně je dokázali změnit, zpracovat, uzdravit a posunout se ve svém vývoji dál.

Dokud jako lidstvo nepochopíme tento základní princip, nemůžeme se skutečně a trvale posunout dopředu k nějakému lepšímu výsledku. Budou se nám stále opakovat stejné situace, stejné události, které nám budou ukazovat na to, co máme – jak by řekl Carl Jung – ve svém stínu, jinými slovy v našem nevědomí. A to jak na kolektivní tak naší individuální úrovni.

Se stejnou odvahou a vervou, jakou jsme ochotni a schopni odhalovat a poukazovat na zlo tam venku, musíme být ochotni také obrátit pozornost dovnitř a začít poznávat sami sebe, to znamená práci na svých zraněních z dětství, práci na svých přesvědčeních, která nám neslouží, která jsme převzali od rodičů, školy, kultury; práci na odhalování a kultivování svých jedinečných darů a talentů, abychom je mohli sdílet se světem. Pokud tohle nejsme ochotni podstoupit, jakékoliv vnější snahy změnit systém a svět přijdou vniveč.

Vnější probuzení na intelektuální úrovni je nezbytné a žádoucí, ale je to pouze jedním krokem. Pokud se zasekneme pouze tady, budeme stále nevědomě opakovat stejné vzorce, protože temné síly v pozadí námi budou stále manipulovat skrze naše nevyřešené emoční spouštěče a programy, ovládat nás skrze strach a nižší touhy, které vychází z našich nevyřešených traumat. Proto platí věta: skutečná válka neprobíhá tam venku, ale skrze nás.

Z toho důvodu jsou jakékoliv výzvy po návratu „do normálu” naprosto zbytečné a ve skutečnosti kontraproduktivní. Ať už z toho pohledu, že normál, ve kterém jsme žili, nebyl ve skutečnosti po mnoha stránkách zdravý a harmonický, ale i z pohledu, že tzv. návratem do normálu bez skutečného uvědomění, proč se nám kolektivně a individuálně děje to, co se děje, bychom si ve výsledku jen uškodili. Pokud nepochopíme určitou životní lekci, život nám připraví tvrdší lekci, abychom ji už pochopili. To neznamená, že nás nějaký Bůh trestá, je to pouze pro naše uvědomění a zkušenost – abychom se mohli stát celistvějšími a uvědomělejšími.

Současná doba nás vyzývá k tomu, abychom čelili nejenom temnotě tam venku, ale také temnotě uvnitř nás, což znamená, jak jsem říkal, naším nevědomým vzorcům, traumatům a programům.

Čím více budeme této výzvě vzdorovat, tím těžší pro nás individuálně život bude… to neznamená, že pak už nebudeme zažívat výzvy, lekce a zkoušky, ale budeme k nim přistupovat vědoměji a nebudeme spadat do role oběti.

Ano, je třeba uznat, že současná doba je těžká pro spoustu lidí… ekonomická nejistota, neustálé strašení válkou a klimatickou katastrofou a kdoví čím ještě. Proto je třeba, abychom převzali plně zodpovědnost za svůj život, za svoje myšlenky a činy. Nemůžeme na jednu stranu poukazovat na to, jak nám politici a elity škodí, a na druhou stranu být v pasivním očekávání, že to budou například jiní politic či jiné elity, které situaci vyřeší a zlepší. Ne, to se nestane… alespoň ne tak, jak očekáváme.

Jaké je tedy řešení? Každý z nás je tím řešením. Všichni jsme naší intuicí a životem voláni, abychom světu přispívali svým unikátním způsobem skrze své dary a talenty. Potřebujeme silné duchovní bojovníky, kteří se budou stavět do pozic lídrů a tvůrců ve své oblasti. To vyžaduje právě tu vnitřní práci, o které jsem mluvil.

S tím souvisí i energie hojnosti, energie peněz. Síly temna zneužívají energii peněz proti nám a ovládají nás skrze ni. To neznamená, že na penězích a hojnosti je něco špatného. Stejně tak není nic špatného na moci – ve světě pouze vidíme zvrácené a nezdravé vzory moci, kvůli čemuž si myslíme, že mít moc není správné. Není to tak – moc ve své zdravé formě je silnou energií, která vychází zevnitř… není závislá na nějaké vnější pozici, materiálních věcech či uznání druhých. Je to energie, která je uzemněná ve vědomí: „Jsem tady a vím, co nabízím. Nenechám se Vámi ovládat a manipulovat. Na mě tyto hry neplatí.” Tento postoj je ve světě více a více potřebný.

Je třeba tyto energie převzít a začít využívat k vyššímu dobru, ne zřeknout se jich. To, že bychom se jich měli zřeknout, je dalším programem matrixu, skrze který nás světovládci ovládají. Tyto programy jsou rozšířené zejména v různých náboženstvích a duchovních kruzích, ale prostupují i do neduchovních oblastí a lidé jsou jimi nevědomky ovládáni.

Proto, a znovu opakuji, dokud nezačneme s holistickou vnitřní prací na sobě, dokud budeme pouze poukazovat na stíny na zdi, na to, co se odehrává venku, aniž bychom obrátili pozornost dovnitř a nezjistili, co se odehrává uvnitř nás… tak se nic zásadního nezmění.

Spousta lidí by chtěla měnit věci k lepšímu, tzv. „páchat dobro”, jak se říká. Dokud si ale neuvědomíme, odkud naše touhy vychází – když často vychází z našich nevědomých traumat z dětství, a že nejsou naše vlastní – tak můžeme žít v iluzi, že chceme pro svět jen to nejlepší, že chceme přece dobro… ale tohle „dobro” vychází z našich nevědomých zranění a traumat. A my pak v domění, že děláme dobro, ve výsledku jen posilujeme nesoulad ve světě… a to proto, že naše „páchání dobra” nevychází z čistého záměru, ale z nevědomého nesouladu uvnitř nás.

Můžeme chodit na demonstrace, můžeme psát petice, můžeme kandidovat do voleb, psát politikům, zakládat alternativní hnutí… když ale tyto aktivity vychází spíše z egoistické potřeby po pozornosti, po nezdravé formě moci nad druhými, po uznání od druhých či naplnění si své nenaplněné dětské potřeby, že jsem „dostatečný”, tak se nám tento nesoulad v našem skutečném záměru bude ukazovat v okolnostech, které žijeme jak v našich individuálních životech, tak i na kolektivní úrovni.

Tvrdím, že nic z toho nemá absolutně žádný smysl? Ne, nevidím to černobíle. Tvrdím pouze, že samotná akce tam venku nepřinese tu trvalou změnu, po které toužíme. Proto potřebujeme kromě té práce vnější zapojit i tu práci vnitřní.

I kdybychom teoreticky sesadili z moci všechny „zřejmé” hráče z řad elit a světovládců, na které lidi poukazují, že nás chtějí zotročit a vrhnout lidstvo do transhumanismu… tak i kdybychom to dokázali, síly temna v pozadí, které fungují na nefyzické úrovni, si najdou nové hostitele, skrze které budou nadále vykonávat agendu na zotročení lidstva. Najdou si ty hostitele, ty lidi, kteří v sobě mají zpracovaná svá vnitřní traumata, kteří touží po nezdravé formě moci a peněz, kteří jsou ochotni upsat svou duši za tato materiální pozlátka. A dokud my kolektivně tohle neuvidíme, tak se nic nezmění – vystřídají se pouze figurky na šachovnici a hra bude pokračovat.

Autor videa: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

17 komentářů

 1. David, nehnevaj sa, ale zmeň stravovanie (pokiaľ viem, si vegán)… Ruky máš tak „osvalené“ ako 30 ročná štíhla žena pracujúca v kancelárii. Telo si dostal od Stvoriteľa, rovnako aj SVALY. Preto si ich vybuduj, spolu s funkčnosťou. Odporúčam cvičiť pomcou TRX, odporových gúm, pomocou „posilovací tuba“, a „animal movements“ …Všetko menované je bez dvíhania železa (ak máš k nemu averziu)… A samozrejme – DOSTATOK BIELKOVÍN… Vegánstvo je DEPOPULAČNÁ AGENDA, otvor už oči konečne…pretože v niektorých veciach si asi zámerne slepý…

  1. Á ano… dávat nevyžádané rady z pozice morální nadřazenosti, jelikož „já přece vím, co je pro druhého nejlepší”. Neznáš můj příběh, nevíš, čemu se v osobním životě věnuji, neznáš moji historii a komentuješ můj vzhled. Já jsem se svým tělem spokojen, slouží mi dobře. Možná bys mohl nasdílet svoje fotky a videa se svými pažemi, jak je máš „plné svalů”, tak jak by to „mělo být”. Spíš se zamysli nad tím, co říkám ve videu a zeptej se sám sebe, proč máš potřebu komentovat můj vzhled – co to vypovídá o Tobě? Odkud ta potřeba vychází?

   A jestli budeš chtít napsat, že se mě Tvůj komentář dotknul a že si ho beru osobně – ne, neberu. Byla doba, kdy bych si něco takového bral osobně, protože jsem nebyl se svým tělem spokojen. Takže jak píšu – nevyžádané rady si sdílej někde jinde.

  2. Tohle je naprostá „pitomost“ a zcela mimo toto téma.. Vůbec to není tak, jak jste uvedl. Bílkoviny, jen na tom to stojí. Takže dáš si brzy po likvidaci zemědělství, které probíhá, kdy se zaměří na potraviny, ty „bílkoviny“ ze cvrčků hmyzu, ano? Dodám, že já sám kondičně téměř denně cvičím, jezdím na kole, v létě k tomu turistika. Věř, že ten kec, co jsi zplodil, není žádná raketová věda, máš pravdu tak na půl, spíše NE. Co je lepší, např. provést vnitrobuněčný detox každý den, tzn.od večeře do oběda sníst např.pouze ovoce, kdy proběhne cca 16hodix očista v těle a ovocem se nezastaví/nenaruší detoxikace v těle anebo hned ráno di dát salám/šunku/maso s rohlíkem? Vůbec tomu co jsi sám zplodil nerozumíš..

 2. Pane Formánek
  s velkým zaujetím jsem si vyslechl Váš komentář k tomu, zda se Elitám podaří uskutečnit velký reset. Máte pravdu
  ve všem, co jste řekl. Když člověk věří v Boha a nestal by se členem žádné církve, pač ví, že ty jsou tady pro ovládání lidí a ne pro boha, tak vaší řeč bude v plném rozsahu chápat. Ale, bohužel, jak jste řekl, ovládání lidí nezačalo teď, to už je prováděno staletí a lidé jsou od útlého dětství naučeni poslouchat autoritu a ztrácejí zodpovědnost za svůj život, za své zdraví. To se plně projevilo „v pandemii“, kdy 2/3 většina poslušně si nechá píchnout „vakcínu“ o které musí vědět, že nebyla řádně odzkoušena a že to ani vakcína nemusí být. Odevzdají zodpovědnost za své zdraví bezmyšlenkovitě doktorům ..Jen menšina je schopna si přiznat tuto chybu, přiznat sám sobě pravdu a pak ještě u sebe něco změnit
  a já se obávám, že toto elity moc dobře vědí a také toho využívají. Tak je tomu ve zdraví i v politice.
  Vás značí media za dezinformační web a spousta zblblých lidí si od Vás kvůli tomu nepřečtou ani článek a nepodívají se video. Nechtějí pravdu, bojí se pravdy…
  Jsem Váš klient a podporovatel a držím palce přeji Vám, aby se Vám dařilo.

 3. Ahoj Davide. Super video, přesně tak to tak je. Obdivuji, že tak mladý člověk je tak vyzrálý. Zajímalo by mě, jakou školu děláš nebo jsi dělal a jak tvé názory sdílí tvé okolí, tj. mladí lidé. Kolik lidí vnímá problematiku tohoto světa. Já sám mám děti, které jsou větší a některé vnímají tento svět více a některé méně. Může to být dáno i věkem. Ale jsou částečně pod vlivem mých názorů. Jinak ještě se vyjádřím k tomu komentáři Marka. Diskuze na téma jíst, či nejíst maso jsou staré tisíce let. I Ježíše Krista se ptali, jestli je dobré jíst maso nebo ne. On jim odpověděl: Dobré je jíst maso i zároveň je dobré nejíst maso. Je to věc každého člověka. Není důležité, co do člověka vejde, ale co z něj vychází. Podotýkám – asi s rozumem, co do něj vejde. Hezký den. Jirka

  1. Ahoj Jiří, děkuji za komentář. Moje školní léta nebyla nijak „speciální” – po 8letém gymnáziu jsem šel studovat angličtinu na vysokou, kde jsem po roce a půl studium ukončil a rovnou začal z angličtiny překládat, jelikož jsem se anglicky dost učil i sám a angličtina mě vždy bavila (a na vysoké jsme se učili v drtivé většině – z mého pohledu – nepodstatné věci). Co se týče stravy, souzním s tím, co jsi napsal, že řekl Ježíš.

   Pokud jde o mé okolí, mám kolem sebe několik lidí, kteří vnímají věci podobně (mám to štěstí, že i moje přítelkyně 🙂 ). Velký vliv má podle mě mainstreamové vzdělání, tlak na konformitu, nezdravý vztah k autoritám (což z velké části také pochází z rodin), tendence zapadnout a nevystrkovat růžky, apod…. těch vlivů by se dalo vypsat více.

 4. Pane Formanku, drive bych si clanek precetl cely.., dnes.. Kdyz nekdo, nepisi, ze Vy, nepochopi za dva mesice to, co je je to smutne. Kdyz za dva roky je to neresitelne. Stalo se to u lzicovidu, „vakcinací“, stalo se to i pred 34 lety u kapitalistickeho prevratu. Deje se to u znova nastupu fasizmu a nacizmu od rozpadu Vychodniho bloku, tim i „Osy zla“. Do toho „spada“ i touha ovladat vetsinu, imperializmus, dehumanizace planety atd. Pisete, neposilejte nevyzadane rady, tudiz ani nevyzadane nazory? I kdyz jsme se od roku 2020 tzv. „postavili na hlavu..“, zmohli jsme tohle!? RF(Putin 🙂 nas behem tri dni „zbavila covidu, behem dvou let titality nacizmu v Evrope, a na vychodni casti sveta, stredomori atd. Vytvoreni spolecenstvi BRISC prineslo nadeji, ze je kam“ odejit“. Nevyzadany nazor tedy zni, nejsme antifasiste a antinaciste, jsme v tom cely narod“az po usi“, jsme protektorat Cechy a Morava v podruci Whashingtonu, anglosasu, a jejich satelitů. Bez tohoto uvedomeni.., v tom nate pravdu, ze jakakoliv vymena politickych lidru v Evrope, na tzv. Zapade, neni mozny osobnostni prerod nas obcanu a naroda. Pak ani Evropy, ac kazde rozdelovani je chybne, tedy proste obyvatel planety zeme.

 5. Nazdar Davide,
  tvým posledním videem „Podaří se světovládcům nastolit …“ mně hovoříš přímo ze srdce. Patřím do tvé „krevní skupiny“. Naprosto žalostným komentářúm typu „Marka z Košic“ bych já osobně nevěnoval ani púl mozkové nuňky k zamyšlení. Spektrum myšlení lidí je tak široké, že nevycházím z údivu … což je – mimo jiné – i kolosální problém v oblasti, která je předmětem zdejších úvah. Nicméně to vyžaduje být s lidmi velmi tolerantní a zachovat velkou trpělivost. Skromnost je ctnost.

  1. Ahoj Antoníne, děkuji za komentář a také děkuji za příspěvek, který jsi poslal. Cením si toho.

 6. Dávid, spýtaj sa toho „Dobrotivého Boha“ v ktorého veríš, PREČO stvoril telá ľudí a živočíchov závislé na potrave. Ty si sa stal vegánom, aby si „neubližoval zvieratám“, ale to, že ľudia patriaci do prírodných kmeňov (v súčasnosti, a hlavne v minulosti, pretože už takmer neexistujú – sú vytlačení a pozabíjaní prisťahovalcami) si VŽDY extrémne cenili živočíšne potraviny (hlavne pečeň suchozemských živočíchov, ryby a vajcia, ale aj mlieko), TO UŽ VIDIEŤ NECHCEŠ. Činili tak preto, pretože JE TO TÁ NAJVÝŽIVNEJŠIA potrava pre človeka (rastlinná je len dôležitý doplnok), a stará sa O ČO NAJLEPŠIE pokračovanie rodu, robustnosť kostry, dlhovekosť, odolnosť…
  TY „NECHCEŠ KONAŤ UTRPENIE“ spolupodieľaním sa na zneužívaní zvierat, ALE TO STVORITEĽ nás takto stvoril, to ON stvoril živočíšnu potravu ako NAJVÝŽIVNEJŠIU……. Modlíš sa SATANOVI, nie Bohu. Boh stvoril LEN DUŠU. SATAN stvoril telo, ktoré MUSÍ OTROČIŤ na vodu, jedlo, relax, spánok, primeraný pohyb, atď…pasovať sa s dennými FYZICKÝMI okolnosťami, ktoré sa starobou výrazne zťažujú. To STVORITEĽ stvoril telo, ktoré starne, a starnutím stráca na atraktivite + zväčšuje sa telesný zápach….. BOH stvoril LEN DUŠU……………SATAN stvoril ZEM, ktorá je v skutočnosti PEKLOM. Pre dušu (po smrti tela) PEKLO NEEXISTUJE. Peklo je LEN ZA ŽIVOTA, pre dušu bez tela existuje len RAJ. Keby si nebol ZASLEPENÝ, VIDEL BY SI, že je to tak ako píšem. Lenže ty si proste VERIACI, a veriaci znamená NEVEDIACI. Ty /emocionálne/mechanicky VERÍŠ. Iné totiž neostáva len VERIŤ. A veríš TOMU, ČO TI VYHOVUJE. Ja NEVERÍM. Ja VIEM. A skutočnosť o ktorej viem, že je REÁLNA, mi nevyhovuje. TY si prispôsobil tvoju vieru TOMU, ČO TI VYHOVUJE (EGO!!!!!!!!!!!!). Ja moje VEDENIE tomu, čo je REALITOU. Čakáš na to, že „lotri budú potrestaní po smrti“ ….H*VNO, nebudú. Po smrti tela duša KAŽDÉHO zažíva len EXTÁZU, rovnako, ako Slnko svieti na KAŽDÉHO (kto má možnosť chodiť „pod šírym nebom“), bez ohľadu na to, či je to svetec alebo masový vrah.

  1. Takže SPRAVODLIVOSŤ NEEXISTUJE. Nedochádza k nej ani na Zemi, ani po smrti tela (zločinci nebudú potrestaní „na onom svete“)….MYSLIEŤ SI, že Boh (ktorý ani nestvoril Zem, pretože on by NESTVORIL kazajku menom TELO) bude trestať DUŠU, ktorá bez tela (ako „vykonávateľa“ v „hmote“) a bez mozgu (ktorý je „anténou“ na rozmýšľanie v „hmotnom svete“) NENESIE ŽIADNU VINU, to je totálny NONSENS……….
   DUŠA V TELE SA STÁVA OBEŤOU TELA A POBYTU NA ZEMI………………. ZLO NEVYKONÁVA DUŠA, ale telo a rozum, „osobnosť“, ktorá je MASKOU……….Preto duša NIKDY nebude trestaná po smrti tela (a teda oddelená od tela)……….
   Celá vaša „BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ“ typu „Tie svine budú potrestané po smrti, pôjdu do Pekla!“ proste…………PADÁ………
   Ale…zbabelci tento fakt nedokážu prijať….. 🙂

   1. No, Vy jste případ pro psychiatrii! Proč? Skačete jak opice z větve na větev, od jedné myšlenky k druhé, k třetí atd. Nedovedete sledovat podstatu článku či diskuse. Vaše mysl je plná chaosu, stejně je tomu u psychotiků. Jinými slovy: jste magor.

  2. Pane Marku z Košic, je vidět, že nad duchovními věcmi přemýšlíte, ale myslím si, že se v některých svých představách o Bohu a o jeho stvoření dost mýlíte. Také o naší stravě máte poněkud zjednodušené představy. V něčem si i dost odporujete, nedává vám to smysl. Samozřejmě, že bychom se měli vypořádat s darebáky již tady na zemi a ne to nechat jen na Bohu, na karmě (ta funguje, ne že ne, jak píšete, že nefunguje), ale nemělo by to být tak, že si naděláme baštěním proteinů a pomocí gumy a železa svaly a vezmeme si právo fyzicky do vlastních rukou. To byste ještě všechno zhoršil. Proti zlu musí vystoupit široká vzájemně spolupůsobící komunita DUCHOVNĚ silných lidí. Pan David to všechno říká či píše dobře, on je prostě duchovně dál než vy. Je potřeba pracovat především na sobě, aby po vypořádání se s darebáky nevznikli noví darebáci rovněž řízení z astrálu. Dnes je různou mírou posedlých skoro polovina lidí a většina z nich o tom neví, či to jen trochu tuší. Příčinou je slabý duch, přepěstované ego a zablokovanost v nevědomých traumatech zejména v dětství. Velkou míru vlivu sehrává očkování a to i to klasické vyzkoušené (autismus a vůbec zblblá imunita). Tohle všechno je ale na dlouhé psaní.

 7. Je to taky názor, nijak originální, ve smyslu všichni za to můžeme. Bohužel, dnešní svět je nastaven tak, že většinou jsou (snad) demokratické volby, a zvolení lidé, kteří jsou nazývaní politici, společnost řídí. Lidé, kteří na sobě pracují ze všech sil, dobro jim prýští z uší, žijí pak v podmínkách, které tito zvolení lidé nastolí. Z toho vyplývá, že je důležitější volba správných lidí, než vnitřní dobro voličů. Musí dojít ke kolapsu společnosti, zchudnutí do té míry, že již není co ukrást a pak je naděje, že se možná najdou lidé, kteří budou řízení společnosti považovat za poslání a vznikne ráj na zemi – ale to je utopie.

 8. Ako sa hovorí vo filme Matrix, kde Morfeus vysvetľuje Neomu, že väčšina na to nie je pripravená, aby sa odpojila od systému, dokonca, čo ja teraz pridám, keď ich ten systém odmeňuje určitými darčekmi vo forme zábavy, pôžitkov a peňazí…

  Myslím, že Dávid to vysvetlil vskutku dobre, len ono niekedy treba vedieť aj niečo prijímať skrze ducha, teda citom a nie len obmedzeným rozumom, ktorý neraz nechápe správne ani to pozemské, nehovoriac o tom, že treba vedieť niekedy aj čítať medzi riadkami…

  https://www.youtube.com/watch?v=xM6wLkg-ziw

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů