Ronald Bernard: Pyramida finanční moci (část 2/5)

Ve zkratce...

Ronald v této druhé části vysvětluje pyramidu moci a její vliv na náš každodenní život. Světová populace obecně byla "legálním" způsobem okradena o své hodnoty. Ukazuje, jak bohatí bohatnou a jsou stále mocnější. A proč masy často žijí v nedostatku.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓


Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Donation amount
Donation frequency


Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Originál videa publikován ZDE: video je původně z roku 2017

První část zde:

Přepis druhé části:

IS: Ronalde, právě jste nám řekl o vrcholu pyramidy, o těch 8 500 lidech na vrcholu – můžete nám říct, jak to dnes funguje tam nahoře?

RB: Ano, jistě! Těch 8 000 – 8 500 lidí používá finanční peněžní systém – známe ho jako peníze a banky, které používáme k řízení našeho každodenního života, ale mechanismus, kterým ho používají, má podobu pyramidy. Takže máte vrchol s těmi 8 000, 8500 lidmi a pod ním je instituce, která vznikla v Nizozemsku ve 30. letech 20. století, a to je BIS – Banka pro mezinárodní vypořádání se sídlem ve Švýcarsku. A to je sídlo bank, finančního systému. Takže ta špička, těch 8000 až 8500 lidí, tak ti dávají příkazy do Basileje, do BIS.

A odtud to jde do celého systému a je to vykonáno. Basilejské dohody známe. S těmi bankami to šlo všechno špatně a pak máme Basilej I, Basilej II, Basilej III, někteří lidé o tom možná slyšeli nebo četli v novinách, to všechno jde přes BIS. Jak jsem řekl, vznikla v Nizozemsku v roce 1930 a v roce 1931 tuto instituci v podstatě uznaly všechny země světa – uznala se jako ústředí celého finančního systému. Takže každá centrální banka na světě je také členem tohoto klubu BIS. Je to soukromá organizace, ne vládní. Takže mají „Dohodu o ústředí“, hlavní smlouvu, a v té hlavní smlouvě je vlastně kompletně popsáno, co ta BIS je – co může dělat, co smí dělat, co dělá.

A když si ty dokumenty přečtete, protože je najdete na jejich webových stránkách, tak mají zavedena všechna pravidla, která uznává celý svět, která říkají, že jsou nezávislí, že nepatří Švýcarsku. Jsou sami sobě šéfem – takže území, na kterém stojí, nemá se Švýcarskem nic společného. Také se tam píše, že jsou ve všem nedotknutelní. Také vlastně říká, že jsou nad všemi světskými pravidly, že jim nic a nikdo nemůže nic udělat. Jsou zcela imunní. Jsou zcela imunní vůči všemu tady na zemi.

Mají také vlastní policii, takže tam také nemůžete jen tak vběhnout a říkat „vy parchanti!“ nebo cokoli jiného. Je to celosvětově uznávaná instituce, která je v podstatě svobodným státem a je nad vším na tomto světě – nedotknutelná. BIS – Banka pro mezinárodní vypořádání. V hlavní smlouvě se uvádí: BIS je nedotknutelná (čl. 2). BIS požívá naprosté imunity (čl. 4). BIS má absolutní (měnovou) moc. BIS je nad všemi zákony na světě. BIS není nikým kontrolována. BIS je svobodný stát s vlastní policejní službou.

RB: Je to také instituce, kde se za druhé světové války, ale i před ní, setkávala s tzv. nepřáteli, nacisty a spojenci, a přitom například začali obchodovat se zlatem uloupeným židovskému národu nebo „státům“ či jiným. Je to tedy klub, kde se všichni navzájem přátelí. A tak tato centrála zajišťuje, aby se celý měnový, finanční ekonomický systém udržel v chodu. A také zajišťuje, aby všechny hodnoty, které leží dole – na dně pyramidy vlastně leží skutečný život, kde jsou lidé, země, příroda – aby hodnoty, které leží na dně té pyramidy, jediné skutečné hodnoty na zemi, aby byly vytěžovány.

To dělají prostřednictvím toho finančního systému. A pod tou centrální bankou, pod tou BIS, tam sedí MMF – Mezinárodní měnový fond. Lidé si o tom mohou přečíst v novinách. Sedí tam také Světová banka. To jsou ty dvě instituce, které často „pomáhají“ zemím, když potřebují. To, co dělají, je, že dosahují vytváření dluhů v rámci zemí takovým způsobem, že je ta země nikdy nemůže splatit. Dokážou si to spočítat: kolik můžete někomu půjčit, abyste věděli, že to také nikdy nesplatí.

A tak pak získávají stále větší kontrolu nad zemí, například nad zemí se zdroji. Celý africký kontinent je velmi bohatý na suroviny. Takže pak prostřednictvím kumpánů, nadnárodních společností, můžete ze země vytěžit hodnotu, protože země, která je zadlužená, nemůže nikdy splatit půjčku, a tak dává na oplátku suroviny.

IS: A tím poskytuje pracovní sílu, otrockou pracovní sílu, o které mluvíme, že?

RB: Ano, a pak stačí, aby se špička v rámci takové země nějak koupila. Může to být prostřednictvím vydírání dětmi nebo odstupným, prostě si je koupíte a vlastníte je. To je první vrstva pod BIS, což je Světová banka a MMF, a pod tím máte centrální banky, což jsou všechno soukromé organizace, nemají nic společného s vládou. Mezi ně nyní patří i Evropská centrální banka. Dříve jsme na této úrovni měli také národní centrální banky, ale nyní se z nich staly pobočky Evropské centrální banky.

IS: Jak si v tomto případě stojí londýnské City?

RB: Londýnské City je také svobodný stát.

IS: Vatikán také?

RB: Ano, Vatikán, ve Washingtonu DC máte také takové místo, takže na zemi je mnoho svobodných států, které jsou na stejné úrovni jako BIS v Basileji. A Vatikán, Vatikánská banka, je také svobodný stát. Takže máte londýnské City a to může být považováno za jedno z největších finančních center světa, kde se například také stanovuje kurz zlata. Každý den se tam – takříkajíc – manipuluje s kurzem zlata, a tak ho samozřejmě můžete využít k tomu, abyste naplnili kapsy lidí a vyprázdnili kapsy jiných. Takže londýnská City je v tomto ohledu finančním srdcem.

Takže to je také důležitý orgán, mechanismus, když mluvíme o té pyramidě. Protože jsme právě mluvili o struktuře Banky pro mezinárodní vypořádání v Basileji, pak mluvíte o MMF a Světové bance. Pod tím mluvíte o všech těch centrálních bankách. To zahrnuje Federální rezervní systém v Americe a všechny tyto další. Pod tím máte běžné banky, ale také burzovní centra. Takže v tomto případě jde o ty svobodné státy všude. To jsou ty nedotknutelné malé státy. Ty malé státy, se kterými nic nebo nikdo tady na zemi nemůže nic dělat. Dokonce ani zaměstnanci. Lidé, kteří pro ně pracují, jsou také nedotknutelní.

IS: Ale jsou tedy na stejné úrovni jako špička té banky BIS?

RB: Ne, to všechno je delegováno z té BIS. To je ústředí ústředí. A odtamtud, řekněme, do všech vrstev pod ní, se přivádějí pokyny.

IS: Aha. Takže také City?

RB: Ano. To všechno je instruováno z BIS, shora. Právě jsme mluvili o běžných bankách. Ty zase visí pod tím, a pod nimi ještě visí nadnárodní společnosti, a pod nimi visí vlády. A pod nimi visíme my. Lidé. Skutečný život. A mechanismy, které používají, zahrnují – což považujeme za zcela normální – úrokovou sazbu. Protože peníze v této společnosti vznikají na dluh, na dluhovou smlouvu. Takže tu máte – řekněme – papír. Jdete do banky, to všichni známe, požádáte o půjčku, o hypotéku.

Podepíšete se a v okamžiku, kdy se podepíšete, vznikne na jedné straně dluh v bilanci banky, na vašem účtu, a na druhé straně úvěr. Úvěr jde na to, co se chystáte koupit, dům, auto nebo cokoli jiného. A dluh vám zůstane. Takto ale vznikají digitální peníze ze vzduchu a takto vznikají všechny peníze na světě, které jsou založeny na smlouvě o dluhu. Až potud je to ekonomika založená na dluhu, to je pouze jedna část. Ale je zde také složka – užitné náklady, jak byste to mohli nazvat – úrok.

V ekonomii vás učí, že to jsou úspory, takže někdo na ně tvrdě pracoval, takže dává smysl, aby za peníze, které půjčil někomu jinému, něco dostal. Nic z toho ale není pravda. Jde o to, že tato úroková složka – řekněme 5 % ročně v průměru – nebyla v té smlouvě vytvořena. V té smlouvě o dluhu. To znamená, že se musí vyčerpat někde jinde, z jiné dluhové smlouvy. A to je počátek zásadního deficitu, který vytváříte celosvětově, na kterém si také všichni navzájem konkurují, ze kterého vlastně vzniká téměř veškerá bída tady na zemi mezi lidmi, ve společnosti. Protože na dně pyramidy je neustále 5% úrok, který je vytahován nahoru. K tomuto kapitálu. A to si spočítejte. Pětkrát deset let je 50 % a po dvaceti letech už je to 100 %. Takže budou stále větší a větší deficity.

Takže aby se to vyřešilo, vytvářejí se po celém světě další a další dluhy na dluhové smlouvy. I mezi bankami, na všech úrovních, vládami, lidmi, firmami, na co si vzpomenete. Dluh na dluh, aby se zaplnily ty mezery, vysávají ze světa skutečnou hodnotu jako upíři, to je ono. A tak za 20 let už mají ukradeno 100 % skutečné hodnoty. Takže máte stále větší dluh, a proto vidíte, že státní dluhy neustále rostou. Vlastně všude vidíte, jak se všichni stále více zadlužují.

Pak přijde Oxfam Novib se zprávou, s globální studií, která ukazuje, že osm lidí na světě už vlastní tolik, co polovina světa. Jak je to možné? Není to jen spekulací, je to kvůli složce úrokové sazby, takže složka úrokové sazby vytahuje z ekonomiky veškerou reálnou hodnotu a vystřeluje ji nahoru ke kapitálu. Poslední věc o pyramidě. Máte pravidla, zákony, armády, policejní složky, daňové úřady. Máte tato pravidla, zákony a organizace na druhé straně, které zajišťují, aby spodní vrstva, reálný život, zůstala tam, kde ji chcete mít. Aby se všichni nedostali brzy na vrchol.

To nechtějí, proto si to tam tak střeží. Dokud si lidé neuvědomí, jak je to poskládané a jak jsou podváděni, jak jsou okrádáni, jak se jim berou hodnoty – jejich hodnoty – a bohatí jen bohatnou… dokud si to neuvědomí, zůstane vše při starém. Nic se nezmění. A pak také mluvíte o tom starém světě, o kterém jsem mluvil. Protože téměř všechna bída na zemi je byznys model. Sýrie je byznys model. To je o surovinách a řadě dalších věcí. Takže všechno na tomto světě je pyramidálně odvozeno od jedné organizace.

IS: Jak jste řekl: „Sledujte peníze.“

RB: Ano. A když pak vidíte to vytěžování hodnot… Přinesl jsem článek z NOS, každý si ho může vygooglit na internetu. Když si vygooglujete: „Ceny pohonných hmot zvyšují inflaci“. Už jenom ten název je špatně, ale když pominu tohle, tak je zajímavé si ten článek přečíst. Ten je z 9. února 2017. Většina toho, co je zde uvedeno, je zkreslením pravdy. Protože když rostou ceny pohonných hmot, neznamená to, že má větší náklady, větší cenu. Ne, to znamená, že náš plat má menší hodnotu. Ceny benzinu jsou také ovlivňovány nabídkou a poptávkou a manipulací bez ohledu na inflaci.

RB: Naše peníze se znehodnocují, takže naše kupní síla se snižuje, to je inflace. A pak mi také připadá velmi zvláštní, že i my dostáváme kousky pravdy právě od nich. Dokonce i v novinách NOS. Protože pak se tam píše: „S mírou inflace přizpůsobenou Evropě ve výši 1,6 % se Nizozemsko také vrátilo do souladu s evropskou inflací, která v průměru činí 1,8 % ročně.“

Takže váš plat má o 1,8 % ročně nižší hodnotu. Pak můžete utrácet méně a méně, to je také důvod, proč v minulosti jeden člověk v rodině s dobrým příjmem mohl uživit celou rodinu a nyní již lidé se dvěma příjmy nemohou vyžít a končí v krizi. Protože 1,2 milionu lidí v Nizozemsku je trvale zadluženo a už se z toho nemůže dostat.

Takže to nejsou žádné vymyšlené příběhy. A tady je jedna věc: Evropská centrální banka – je tam nahoře na vrcholu té pyramidy – se už dva roky snaží politikou nízkých úrokových sazeb a neustále spuštěných peněžních lisů, vytváří osmdesát miliard měsíčně nových peněz na základě dluhových kontraktů, zvýšit inflaci v eurozóně na požadovanou úroveň téměř 2 % ročně. Takže nás okrádají o 2 % ročně z naší hodnoty, kterou vkládáme svou prací a hodinami, za něž dostáváme mzdu.

Záměrně jsou tato 2 % znehodnocována. A pak se říká, že ceny rostou, což je lež, naše peníze mají stále menší hodnotu. To je to, co dělají. Vedle úroků, o kterých si také myslíme, že jsou tak normální, máme také inflaci. Inflace je krádež. Vytěžují naši hodnotu několika způsoby. Tyto elity neustále vytěžují hodnotu prostřednictvím finančního peněžního systému. Ekonomického systému. Dělají to prostřednictvím bank. Banky jsou pro tento proces klíčové.

Mluvíme o čísle BSN a já někdy říkám, je to číslo občana, nebo je to číslo otroka občana? Kdyby si lidé uvědomili, na čem vlastně jsou a jak je to s tím, že jsme všichni pořád jen v nějakém krysím závodě konkurence a deficitů, pak by se měli začít zabývat tím, jak je finanční systém strukturován a jak zajišťuje, že bohatí jen bohatnou a chudí zůstávají chudými. Úroky – to je mimochodem pro lidi stejně důležité – úroky, na to existují statistiky, které spočítali ekonomové; 80 % lidí platí úroky celý život. Deset procent lidí nějaké úroky dostává a platí a dalších deset procent úroky pouze získává.

Tam už je vlastně vidět ten velký rozdíl, protože masy platí do systému celý život a malá část ze systému bere. Státní dluh za posledních 30 let, tam platíme v průměru 13 miliard ročně na úrocích ze státního dluhu. Takže z našich daní, které přinášejí občané, se platí 13 miliard státního dluhu soukromým bankám na peníze vytvořené z ničeho, s dluhovou smlouvou, takže náš stát se na tom vesele podílí.

Vlády se vesele účastní, protože tvorba peněz patří soukromým společnostem a vy pak za to platíte uživatelské poplatky. Kdybychom si nechali těch 13 miliard eur ročně, které jsou průměrem za posledních 30 let, tak už by Nizozemsko nemuselo vůbec šetřit. Takže když si lidé uvědomí, že úroková složka, která se zdá být tak neškodná, je velkým viníkem tohoto příběhu… Ostatně v době, kdy v Evropě ještě oficiálně vládli katolíci, bylo účtování úroků zakázáno. Pokud jste to udělali, zemřeli jste. Za účtování úroků byl trest smrti. Takže je to hodně velká věc. Ve svatých knihách je to také popsáno.

IS: Je to stále nezákonné.

RB: Ano, islámské bankovnictví. Nyní bohužel kvůli nejrůznějším novým matematickým modelům zavedli i určitou formu zpoplatnění úroků. Ale čistě islámské bankovnictví bylo poslední skupinou, která ještě zůstala – řekněme – zcela stranou jakékoli formy účtování úroků. A vtipné je, že v rámci islámského bankovnictví 50 % lidí ani není islámských. Takže je to čistě na etice a morálce, na principech, že se lidé rozhodují pro bankovnictví způsobem, který je bezúročný. Protože ti lidé si uvědomují jeho škodlivost.

IS: A politika s tím nic nedělá, protože Účetní dvůr nemá přístup ani k tomu, co dělá třeba ECB.

RB: Ne. Ne, jsou to soukromé společnosti a mají tolik pravomocí a ochran, že nemusí dělat vůbec nic.

IS: Ale co tam potom dělají naším jménem, v tom účetním dvoře a ve vládě?

RB: Takové instituce často slouží politice. Teď s volbami se zase počítají nejrůznější věci a výsledky se pak dají smysluplně využít, nebo se dají využít pro politickou agendu. A teď v době voleb vidíte, že se to všechno najednou zase počítá tak, aby se ukázalo, že se nám daří. Že je tu další vzestup, nová pracovní místa. Zase se mluví o tom, jak je to skvělé. Brzy, až bude po volbách, se zase vrátíme k příběhu o šetření.

IS: Ale oni ani nemají přístup k tomu, co dělají banky, nemají na to právo.

RB: No, vy oficiálně jako firma samozřejmě máte výroční zprávy, ale mluvíte o úrovni, kde se přijímají rozhodnutí, která se nedostanou ven. Ano, to je pravda. Ale to je tak v té BIS… existuje i jiný mechanismus. Těch mechanismů je celá řada, existuje také Evropský stabilizační mechanismus. To je Evropský stabilizační mechanismus, který Sněmovna reprezentantů schválila – myslím, že v roce 2012 – 100 hlasy. To je další z těch institucí, kde je všechno chráněno.

Zaměstnanci jsou imunní vůči všemu, jsou nedotknutelní, organizace si může dělat, co chce, vy nemáte možnost nic kontrolovat, je to také svobodný stát jako entita. Evropský stabilizační mechanismus (ESM) musí pomáhat zemím EU (bankám) v krizových situacích. ESM může požadovat miliardy od vlád. Země EU pak musí zaplatit ESM do 7 dnů. ESM je neodvolatelný a bezpodmínečný (článek 9). ESM požívá plné právní imunity (článek 27). Zaměstnanci nemohou být právně stíháni (čl. 30).

RB: A ten ESM, který odsouhlasila Sněmovna a ministři ho také odsouhlasili, původně měl sloužit k záchraně zemí v rámci EU, ale velmi rychle se z něj staly „banky“. A ten mechanismus ESM zajišťuje, že do 7 dnů zaplatíte jakoukoli požadovanou částku… takže Nizozemsko může být požádáno o částku 10 miliard, ale také 100 miliard, to musíme zaplatit do 7 dnů.

Takže ESM chce „zachránit“ například Řecko a potřebuje peníze. Takže pak mohou dát příkaz Německu a nizozemské vládě: „jé, dejte nám jen 10 miliard“, ty pak musí být ESM zaplaceny do 7 dnů, aby mohl opět pokračovat ve svém programu, v tomto případě záchraně bank. Protože když se podíváte na Řecko jako na příklad, hodně toho šlo do Řecka také prostřednictvím ESM, ale méně než 5 % všech těch peněz, které byly do Řecka poslány, do Řecka skutečně dorazilo.

Většina šla přes Řecko přímo do německých, francouzských a nizozemských bank, které všechny sázely na Řecko a ujišťovaly se, aby se mohly zbavit řeckých akcií. Takže se vykoupily prostřednictvím těchto mechanismů a ty peníze všechny pocházejí od nás. To je státní dluh, peníze z daní, to všechno. Takže to jsou všechno mechanismy, o kterých teď mluvíme a které zajišťují, že zůstaneme tam, kde jsme, a budeme dostávat stále méně a bohatí budou jenom bohatnout.

IS: Tady přichází na řadu to, co děláte… informujete lidi.

RB: Ano, proto v těchto dnech přednášíme v Nizozemsku a v Belgii, a nejen já, kolegové také, protože si myslím, že postupně začínáme mluvit o tom, jak postupovat, jak to řešit.

IS: Ano.

RB: Protože je to všechno legrace, no, není to legrace, ale když si představíte, o čem to všechno je, ten svět, ze kterého pocházím, a vidíte, že se to takhle děje dodnes a v podstatě se nic nezlepšuje – jsou to samé agendy a programy, samé výdělečné modely, a to jde až k očkování. Najednou je tu další epidemie a všichni v Nizozemsku běží k lékaři, aby se očkovali a neonemocněli.

IS: Ta míra se snižuje.

RB: Ano, naštěstí je tu sestupný trend, ale vzpomínám si, jak před lety byla na cestě epidemie, která ani nebyla, byl tam bývalý ministr Klink, který poté, jak se všichni očkovali proti prasečí nebo ptačí chřipce,

IS: H1N1…

RB: Ano, a pak se ukázalo, že má ještě docela přebytek vakcín. A ten se pak musel zlikvidovat speciálními kanály na zpracování vysoce chemického odpadu, protože byl příliš škodlivý pro život, pro přírodu. Ale dalo se to vstřikovat do našich těl, to ano, ale nic jiného se „nedělalo“, bylo to životu nebezpečné. Ale to jsou modely příjmů, protože jsem sledoval po pandemii, měsíce po ní, na burze, jak šly akcie farmaceutického průmyslu. No, měli nejlepší měsíce, prostě měli miliardy zisků navíc. V této hře hrají velkou roli také nadnárodní společnosti.

Ve skutečnosti můžete konstatovat jednu věc, a v tom určitě nejsem sám – protože mnozí z univerzitního výzkumu na to také upozorňují – nadnárodní společnosti a banky se staly dominantními prvky v rámci tohoto světa, v rámci tohoto pozemského světa, a používají všechny tyto systémy a mechanismy, o kterých jsme právě mluvili. U všech těchto svobodných států je to velmi důležité. Protože musíte být nedotknutelní. Je to ideál pro lidi, kteří jsou skutečně psychopatičtí – je to trochu jako když otec říká svému synovi: „Chlapče, ať uděláš ve svém životě cokoli, na tom nezáleží, já se o to postarám.” K tomu to opravdu vede.

Oni prostě můžou všechno – je to mokrý sen největšího lumpa na světě – a oni si ho vytvořili. A proto teď všichni sedíme tam, kde sedíme. Brusel už teď určuje více než 80 % toho, co se tady v Nizozemsku děje. Probíhají nejrůznější kampaně, všichni jsou zase hnáni k té volební místnosti, tedy k tomu, abyste souhlasili se současným systémem.

IS: A abyste měli pocit, že žijeme v demokracii.

RB: Pocit, že jste zase přispěli k demokracii, že se zase něco opravdu změní – ale když se lidé ohlédnou za posledními 40 lety, co se změnilo? Co se skutečně změnilo oproti tomu, o čem všichni v politice mluví?

IS: Maska, kterou nosí navenek. To je to jediné, co se mění.

RB: Protože lidé, kteří jsou v politice s nějakou stranou a kandidují ve volbách… myslím si, že většina z nich je tam velmi čestná a upřímná a opravdu si stojí za tím, co prosazují, a chtějí změnu. Ve chvíli, kdy se sestavuje vláda, tak oni skládají přísahu, ale neskládají přísahu na lidi, oni skládají přísahu na vyšší moc, například v tomto případě na krále, mimo jiné. Tam je ta změna, protože o tom nemusím tolik mluvit, když se podíváte na to, jak ministři řídí zemi a jak se věci pro většinu z nás zhoršují, kromě té hrstky, pro kterou se zlepšují.

A pak také, když se podíváte, kde potom skončí později po skončení své politické kariéry, tak si říkám: dobře… Ministr doslova znamená „služebník“ – ale komu sloužíte? Když se podívám na trend, který se projevuje během vaší kariéry, během vaší služby, ale také po ní… Chci říci, že ministr De Jager byl kdysi ministrem financí, tedy v době, kdy byl také schválen Evropský stabilizační mechanismus. Nevidím ho, že by teď pracoval jako pošťák. Vím, že je teď v tom světě na velmi vysoké pozici. Nezávidím mu ji, ale něco to ukazuje. Něco to ukazuje, a kdyby to byl jenom jeden, no dobře, může to tak být, ale je to trend, vidíte, že malý klub – proto říkám vládám loutky – a proto jsou spojkou mezi námi a mocí.

Hrají svou roli, prodávají část sebe, jinak bychom tento vzor neviděli. Jinak bychom viděli, jak se naplňuje to, co slibují ve svých kampaních. A podívejte se teď na všechny volební kampaně, kdo zrovna říká v rámci svého volebního manifestu, že musíme změnit celkový finanční, měnový, ekonomický systém? Že je třeba, abychom se zbavili banek v současné podobě? Jednu jsem našel.

Ale pokud jde o ty větší strany, které teď vedou, protože i takové „Fórum pro demokracii“ může být rádo, když získá jeden mandát. Natož politické strany, od kterých se dá opravdu něco očekávat, pokud jde o velké změny, jsou pod radarem, vůbec nepřicházejí v úvahu. Zatímco je mezi nimi občanská iniciativa, která má velmi čistý program, který nám opravdu poslouží, protoţe o to jde.

IS: A mají potenciál.

RB: Ano. Takže je tam občanské hnutí, dá se říct. Myslím si, že to je také náhodou další název klubu, který se teď bude angažovat ve volbách, který se myslím také jmenuje „občanské hnutí“. Když vidíte takové programy, tak si říkám: wow! Oni by vlastně měli mít těch 140-150 mandátů.

IS: Těm se vůbec nevěnuje pozornost.

RB: Protože pak získáte skutečné zastoupení nás a pak se opravdu posunete k systému služeb. Systému pro nás všechny. Ale žádný takový není. Proč? Současná moc to nedovolí a manipuluje se vším tak, že se na nejnižší úrovni vlastně vůbec nic nemění.

IS: Prostřednictvím médií se jim vůbec nevěnuje pozornost, v masmédiích, takže lidé ani nevědí o existenci těch stran, o kterých teď mluvíte. To je samozřejmě velmi špatné.

RB: Oni se trochu objeví tu a tam – lokálně. Nemají řekněme prostředky, aby prorazily. Protože pak potřebujete nejenom podporu, potřebujete peníze, potřebujete ty vztahy, abyste prorazili do těch mainstreamových médií.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

  1. Zde, ani v prvním dílu jsem nenašel datum, či alespoň rok, kdy bylo zveřejňované téma nahráno. Je to škoda, zvýšila by se věrohodnost textu, bylo by možno snáze důvěřovat i detailům.

  2. Vše je jen papir a slova na něm které můžeme my lidé prostě anuloval to musíme takto vysílat
    Přát si a vizualizovat jak tato špína a intriky padají
    Úplná nadhera

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů