Sasha Latypova: Covidová protiopatření – Důkazy o úmyslu poškodit

Ve zkratce...

Kdo vlastně stojí za celým programem COVID-19? Nyní máme důkazy přesně o tom, jakým způsobem vlády a farmaceutické firmy lhaly veřejnosti, a jak celou operaci řídila armáda a ne zdravotnické orgány. Pfizer navíc u soudu nedávno v podstatě prohlásil: „Prosím, zamítněte tento případ, pane soudce. My jsme vládu nepodvedli. Dodali jsme podvod, který si vláda objednala.” Více v této prezentaci.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte -> ZDE <-

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 5. února 2023

Související:

Přepis:

Děkuji vám a děkuji, že jste tady. Chtěla bych říct, že jsem soukromý občan, odešla jsem z průmyslu, nepracovala jsem v něm, nechtěla jsem. A začala jsem být velmi znepokojena a zahájila jsem vlastní vyšetřování, protože jsem poznala, že mi lže moje vlastní vláda a zdravotničtí úředníci, kterým jsem dříve důvěřovala a respektovala je, mi říkali naprosté lži.

A tak jsem si to chtěla zjistit sama. Mé počáteční vyšetřování se týkalo… a vlastně jsme si s Jonathanem nějakou dobu vyměňovali e-maily na toto téma, týkalo se dodržování správné výrobní praxe v souvislosti s těmito výrobky. Abyste pochopili, co znamená správná výrobní praxe, v praxi se vztahuje na léky a na potraviny a další hromadně vyráběné produkty, které se konzumují. Například, když si dnes koupíte své oblíbené pivo a pak si ho půjdete koupit znovu za týden nebo za měsíc, vaše zkušenost bude stejná, neměla by to být 1000krát jiná zkušenost.

Totéž platí pro léky, jako je aspirin, který si koupíte v lékárně. A opět neočekáváte, že za týden bude 1000krát jiný než dnes. Proto ve většině světa máme takzvanou správnou výrobní praxi. A jako vysoce regulované odvětví je mají výrobci léčiv dodržovat. A to znamená, že produkt, o kterém tvrdí, že ho vyrábějí, s ingrediencemi, o kterých tvrdí, že je vyrábějí, má být v každé lahvičce, v každé dávce, v každé pilulce. A měly by být navzájem téměř identické. Takže to bylo moje první šetření. A to, co jsem poprvé zjistila, a to bylo mých prvních několik měsíců vyšetřování, byly důkazy o velmi špatných výrobních postupech, a to v souvislosti s těmito mRNA injekcemi.

A abych si stanovila výchozí bod pro to, jak by měl podobný produkt vakcíny vypadat, nejprve jsem se podívala na VAERS, což je systém CDC pro hlášení nežádoucích účinků vakcín. A podívala jsem se na historické vakcíny proti chřipce, jedná se o údaje za 30 let, které existují v databázi, existují desítky výrobců vyrábějících tisíce šarží tohoto produktu v USA. Kolem 50 % populace se nechává očkovat proti chřipce. A mimochodem nepodporuji vakcíny proti chřipce ani žádné jiné vakcíny, protože dokud se to plně nevyšetří, nikdo by si neměl nic brát.

To je můj odborný názor. Ale abych vám jenom přiblížila, jak by měla vypadat historicky typická vakcína, a jak jsem řekla, tohle jsou údaje za 30 let, desítky výrobců, jak vidíte, moc se to neliší. Všechny nežádoucí příhody na svislé ose, to jsou závažné nežádoucí příhody a úmrtí hlášené na každou šarži, které jsou uspořádány na vodorovné ose. Vidíte, že jich je velmi málo. Pod 10 hlášení. Je tam velmi málo úmrtí.

A maximum, které jsme kdy zjistili, bylo 37 na jednu šarži. A to byly jen dvě odlehlé hodnoty v celém historickém období. Když jsem se podívala na úplně stejný graf pro injekce mRNA pro USA, našla jsem toto.

Sasha Latypova: Covidová protiopatření - Důkazy o úmyslu poškodit • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A celý soubor dat o vakcíně proti chřipce se nachází pod tou červenou čarou. A i vizuálně je vidět, že jsou zde tři různí výrobci, což by nemělo být vidět, pokud tvrdí, že jde o stejný produkt. A tak vidíme Janssen, Moderna a Pfizer. Jsou tam šarže, které neměly téměř žádné hlášené nežádoucí příhody… a dívám pouze na závažné nežádoucí příhody a úmrtí.

U některých šarží nebyly hlášeny téměř žádné nežádoucí příhody a u některých šarží jich byly tisíce a měly stovky úmrtí. Toto není výrobek vyhovující správné výrobní praxi, ani zdaleka. A později jsme zjistili, že velikosti šarží se upravují podle velikosti šarže, podle počtu dávek. Příběh se nemění. Obrázek se nemění, stále tam mají obrovské variace mezi šaržemi.

A tady je další pohled… ale tady se díváme jen na Modernu. Na vodorovné ose jsou všechny šarže podle data výroby. Modrá jsou závažné nežádoucí příhody a oranžová jsou úmrtí. Opět velmi bizarní. Dobře vyrobené výrobky by takhle vůbec neměly vypadat. Další věc, kterou chci říct, je, že tyto výrobky byly masově zaváděny v USA někdy od konce prosince, začátku ledna 2021. 18. ledna 2021 ministerstvo zdravotnictví okrsku Orange County v Kalifornii označilo tuto konkrétní šarži Moderny pro to, co označili za nadměrný počet alergických reakcí.

Nic se s tím nedělo, injekce nebyly zastaveny. Ve skutečnosti se tato šarže prodávala po celých Spojených státech, dokud koncem března nedošla. A jak víte, pokud je v salátu salmonela, stáhnou celý výrobek ze všech regálů v zemi, že? To je to, co byste jako výrobce měli udělat. Všichni výrobci mají systémy, které to odhalí. A většina stahování výrobků je dobrovolná, protože nechtějí, aby se to stalo. Přesto tady nikdo nezastavil ani výrobce, ani zdravotnické úřady Orange County, ani CDC, FDA, kdokoli to měl monitorovat.

Pokračovali v prodeji této šarže, která je nyní spojena s více než 65 úmrtími v USA a více než 3000 závažnými nežádoucími příhodami. Takže poté, co se něco takového stane, je vše, co následuje, záměrné. Všichni se v tomto bodě ptali, proč regulační orgány nekonají. Oni vidí všechny tyto údaje. Nejsem jediná. Spolupracovala jsem s řadou lidí, kteří přinesli stejně skvělou analýzu. Jessica Roseová přinesla četné analýzy údajů z VAERSu, na tento soubor dat se dívají doslova stovky výzkumníků.

A křičí na CDC, proč s tím nic neděláte, a přitom se na nás ohlížejí a říkají, podívali jsme se na to, je to bezpečné a účinné. Běžte se očkovat. To je odpověď, kterou všichni dostanou. Proč by se všichni chovali tímto způsobem a proč se úřady v Evropě chovají úplně stejně, stejně jako v Jižní Africe, v Austrálii. Proč postupují podle stejného scénáře? Nakonec jsem zjistila… setkala jsem se s úžasnou právní badatelkou Katherine Wattovou, která píše úžasný Substack, který se jmenuje Bailiwick News. A její právní výzkum vyplnil tuto otázku v této skládačce.

A tak to, na čem teď společně spolupracujeme, je odhalování struktury, pseudoprávní struktury, není to legální, legální to udělali jen na papíře… struktury tohoto zločineckého, vládního, farmaceutického a vojenského kartelu a ve skutečnosti to funguje po celém světě. A teď mluvím o struktuře v USA, ale ta se rozprostírá po celém světě. Takže ve Spojených státech použili povolení k použití v mimořádných situacích, které tak trochu zvrátilo ten zákon, který byl zaveden v roce 97. V té době byl velmi úzce definován pouze pro stavy, které neměly alternativní léčbu, a to pouze pro velmi závažné stavy. Začali ho však používat velmi široce.

A pokud vím, tak teď už téměř stovky výrobků byly povoleny k nouzovému použití, aniž by se prokázala nouzová situace, prostě každý z nich převálcují a prostě řeknou: „Tohle je nouzové, můžeme to povolit,“ a neplatí pro to žádné testování bezpečnosti nebo účinnosti. Kromě toho, a to je to, co je méně chápáno všemi, je to, že ministerstvo obrany v USA objednalo všechny tyto COVID produkty, což zahrnuje vakcíny, ale také zahrnuje léčiva, monoklonální protilátky, diagnostika, dokonce roušky a personální vybavení.

A tak došlo k celému tomu obrovskému objednávání těchto takzvaných covidových protiopatření v rámci tohoto smluvního rámce. Říká se tomu Jiný transakční orgán. A ten byl zaveden v 60. letech pouze pro NASA a nyní ho využívá 11 federálních agentur. Ministerstvo obrany je obzvláště obrovským uživatelem tohoto způsobu zadávání zakázek, protože jim to umožňuje zadávat zakázky bez dodržování jakýchkoli federálních pravidel a předpisů s velkou mírou utajení, a mohou si konkrétně objednat výrobky z jinak regulovaného průmyslu, jako je ten farmaceutický, aniž by se řídily jakýmikoli předpisy, a také dokonce bez zveřejnění duševního vlastnictví a podobných věcí, takže je to hodně utajené.

Obvykle tento rámec využívají k objednávání zbraní od dodavatelů v oblasti obrany. Ale nyní používají stejný rámec k objednávání toho, o čem nám říkají, že je to farmaceutický výrobek. A konečně tato struktura zacvakne na místo, když ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb v USA vyhlásí pandemii nebo stav ohrožení veřejného zdraví.

A tu samozřejmě vyhlásí ihned poté, co ji na základě 40 případů u 8 miliard lidí na světě vyhlásila WHO. Takže se prostě rozhodli, že je čas vyhlásit pandemii. A v USA vyhlásili stav ohrožení veřejného zdraví. Takže když se tohle všechno spojí dohromady, stane se to… v USA existuje zajímavý zákon, tady je citován tento konkrétní americký zákoník, který říká, že použití protiopatření povolených v rámci nouzového použití není klinické vyšetřování v rámci stavu ohrožení veřejného zdraví. Proto potřebují prodlužovat nouzový stav na neurčito, protože to jim umožňuje realizovat tento trestný čin. A význam toho je, že pokud protiopatření nemůže být klinickým výzkumným produktem, pak se na tyto přípravky nevztahuje žádný farmaceutický předpis.

Takže tady je lež, kterou nám naše vláda řekla a řekla světu a vlády po celém světě ji opakovaly svým občanům, tvrdily, že jde o zdravotní událost, tvrdily, že vyrábějí farmaceutické výrobky podle norem správné výroby, zatímco zcela jistě věděly… ujišťuji vás, že o tom všichni věděli, věděli, že na tyto věci, protiopatření, se nevztahují žádné farmaceutické předpisy. Slovo protiopatření je velmi zajímavé. Je to velmi nadýchaný termín, neexistuje jeho žádná skutečná definice. Když na mě někdo zaútočí, můžu vzít kámen a hodit po něm. To je protiopatření. Cokoli může být protiopatřením. Je to jen kategorie věcí. Ale jakmile je tak označí, už to nejsou léčiva.

Prostě vám lžou, že to jsou léčiva, ale ve skutečnosti nejsou. V USA nám také vláda lhala, že to je vůbec zdravotní událost. Když nám říkali, že je to globální pandemie, že je to virus z mokrého trhu, ve skutečnosti udělali to, že zorganizovali reakci na ni, jako by to byla válka. Takže v USA byla reakcí na pandemii COVID pověřena Rada národní bezpečnosti. Rada národní bezpečnosti je poradním orgánem prezidenta USA.

A je složena z šéfů obrany a zpravodajských služeb, nejsou v ní žádní zástupci zdravotnictví, přesto se z neznámého důvodu stala odpovědnou za takzvanou zdravotní událost. A co je ještě důležitější, a to používám jejich vlastní slajdy, to nejsou moje slajdy. Jsou od americké vlády, ministerstva obrany, BARDA, a operace warp speed.

Takže tady je slajd z prezentace Operace warp speed, kde se hovoří o organizační struktuře tohoto úsilí. Je to organizační schéma. A je to otočené na stranu. Takže jak vidíte, kdo je zodpovědný za tuto operaci? Hlavním operačním důstojníkem je ministerstvo obrany. Bylo nám řečeno, že oni jen dělají logistiku. Ne, ne, oni nedělají jen logistiku. Oni to celé řídí.

A ministerstvo zdravotnictví je tady hlavní vědecký poradce. A také vidíte celou strukturu na horní vrstvě. Je to výkonná struktura. Je to všechno americká vláda, Národní bezpečnostní rada, ministerstvo obrany, BARDA. Dělají všechny ty funkce, na které jsou normálně farmaceutické společnosti velmi citlivé. Normálně si musí navrhovat své klinické studie samy, bezpečnostní monitoring samy, ale tady to za ně dělá vláda. Navrhuje klinické studie.

Ve skutečnosti si dokonce najímají dodavatele, smluvní klinické výzkumné organizace, aby je prováděly. Mají legislativní záležitosti, takže jejich jménem jednají s Kongresem. A mají Úřad generálního poradce, což je ministerstvo spravedlnosti, které je hájí. Když byl ten slavný případ, kdy Pfizer nebo FDA nechtěli zveřejnit údaje z klinických studií po dobu 75 let, kdo se u soudu hájil jménem Pfizeru? Právníci Pfizeru ani nebyli v místnosti.

Bylo to ministerstvo spravedlnosti. Proč tedy vláda USA hájí, pravděpodobně soukromý komerční zájem farmaceutické společnosti? Takže zde vidíte, že farmaceutické společnosti jsou o tři úrovně níže. Nejsou ve vedení, ale dostávají obrovské peníze za to, že drží hubu a krok a plní příkazy a dělají, co se jim řekne, ale celou operaci řídí ministerstvo obrany a vláda USA. Tím nezbavuji farmaceutické společnoti jakékoli odpovědnosti. V tomto kartelu jsou zločinci, kteří spolupracují, a jsou spoluspiklenci a měli by být stíháni společně. Ale jak zmínil doktor Malone, a já s tím naprosto souhlasím, máme zde implementovaný model fašismu.

Takhle se to dělá. Vláda se spojí se soukromými korporacemi, ani se nedá říct, kdo vrtí psem, ale oni se spojili, a pak lžou, a pak rozšiřují tuto odpovědnost na soukromé komerční subjekty, ze kterých pak vytěží komerční zájem, nebo jakékoliv zájmy, které chtějí vytěžit. Kdo vlastně vyrábí ty injekce? No, opět, ve stejné prezentaci Operace warp speed se BARDA chlubí svým portfoliem výroby vakcín. A na pravé straně vidíte to, čemu říkají úsilí o podporu vakcín. Jsou to všechno zavedení dodavatelé v oblasti obrany, smlouvy na ně byly zveřejněny prostřednictvím FOIA.

A sahají nejméně do roku 2012, možná i dříve. A všechno jsou to zavedení dodavatelé v oblasti obrany, kteří již měli vybudovanou výrobní základnu vakcín. A v té době se jmenovala pan-influenza. Na začátku roku 2020 jednoduše přešli na COVID. Na levé straně jim říkají vakcíny, ale čtěte pozorně, říkají vám pravdu. Na této straně se to jmenuje „demo“. Na všech je napsáno „demo“.

Což je to, co vláda objednala – demonstrace/ukázky, které jsou z definice falešné. Na pravé straně je výroba. To jsou společnosti, které tyto produkty skutečně vyrábějí. Další slajd zhruba z doby před rokem, také od BARDA z jejich veřejné veřejné akce. A tady se chlubí, kolik peněz velmi rychle utratili. Víte, americká vláda tiskne peníze, hází je z vrtulníku, tady máme půl miliardy pro jednu společnost, 2 miliardy pro jinou společnost, miliarda tady, 2 miliardy tam, utratili za to čtyři nebo pět bilionů dolarů. A na pravé straně vidíte, co za ty miliardy koupili. Opět celá řada ukázek. Ta slova jsou velmi pečlivě navržena. Mají právní význam.

A to je přesně to, co si koupili – koupili si demonstrace/ukázky. Utratili 47 miliard, to se zase BARDA chlubí svými úspěchy. Na vakcíny šlo 33 miliard, to je jenom na výzkum a vývoj pro tyto zakázky. A jak vidíte, přes to proteklo obrovské množství peněz. Tohle jsou všechny smlouvy, jsou veřejně dostupné. Tady je odkaz. Tohle je jen snímek obrazovky, je tam asi 400 smluv. Jak vidíte, na všech je napsáno DOD, ministerstvo obrany uzavřelo smlouvy s těmito společnostmi. Takhle se utrácely peníze. Samotný Robert Kadlec je přidělil svým kamarádům, aby měl jistotu.

A je to řízeno prostřednictvím manažera Advanced Technologies International, což je tady první řádek. Tady je jejich stránka… vypadá hodně spojená se zdravotnictvím. Jsou dlouholetým manažerem smluv ministerstva obrany, a oni to spravují zase přes OTA – Jiný transakční orgán. Nebudu procházet detaily smluv, ale provádějí mikromanagement z hlediska operací, jak se vše bude dělat. Vyjímají všechny, kteří se na tom podílejí, bez ohledu na to, kde pracují… pokud se řídí příkazy, jsou vyňati z odpovědnosti na základě doložky ze zákona PREP Act.

Stejná doložka z PREP Actu uvádí, že se jedná o výrobek s dvojím použitím pro civilní a vojenské účely. Takto se zprostí odpovědnosti mezinárodně, protože Pfizer donutil země… no, vyjednal s předsedkyní EU Ursulou, konkrétně přes SMSky, aby podepsala tyto predátorské smluvní doložky, kde místní vlády musí zrušit požadavky na správnou výrobní praxi nebo jakékoli požadavky na dovoz léků a dívat se jinam. Když se vám občanům stane újma a pak zažalujete Pfizer ve Švédsku, tak švédská vláda je musí odškodnit a dát do zástavy státní majetek, jako jsou vojenské základny, ambasády a další státní majetek.

Někdo se mě ptal, proč by měl soukromý výrobce léčiv chtít vojenskou základnu v zahraničí? A já jsem odpověděla: To proto, že tu základnu chce americká vláda, ne soukromý komerční výrobce. A také v podstatě odstraňují národní suverenitu tím, že zakazují zemi měnit své vlastní národní zákony, co se týče odpovědnosti farmaceutických společností.

Zatímco říkají, že pokud je výrobek nevyhovující, je to základ pro rozvázání této smlouvy, ale v rámci smlouvy také zakazují testování výrobku při dovozu. Takže dodnes nikdo neví, co v těch lahvičkách je, nevěděli to v době schvalování, a stále to neví. Stále máme tu variabilitu mezi šaržemi, stále víme, že dochází ke shlukování úmrtí v některých geografických oblastech a některé jiné se zdají být v pořádku. Takže stále nevíme, co se děje s výrobkem samotným. A tady vám jen ukážu několik těchto smluv s Pfizerem.

Chci jen zdůraznit rozsah návrhu této zakázky je demonstrace výroby vakcín ve velkém měřítku. Specifická klauzule zde o rozsahu projektu výslovně říká, že předklinické, klinické zkoušky , chemie/výroba/kontrola, což jsou všechny ty problémy s regulačním plněním, jsou mimo rozsah tohoto produktu, vláda ho nikdy nekoupila, vláda ho nikdy neobjednala, nikdy na něj nedala peníze. A neexistuje žádný způsob, jak to vymáhat, protože je také zbavují veškeré odpovědnosti.

Ve smlouvě s Modernou… mají tam zabudovanou ochranu před odpovědností, a to je pro civilní, tak vojenské účely. A tak se tady skutečně stalo to, že vývoj a schvalování vakcíny… co dělali, když to dělali? Oni hráli… oni nikdy nemuseli dodržovat ty předpisy podle zákona, který si sami napsali. Je to nezákonný zákon. Není ústavní. Ale na papíře si to udělali legální, že to nemusí dělat. Přesto to dělali ve spolupráci s FDA a CDC a všemi ostatními agenturami.

A to jen proto, aby vás, veřejnost, přesvědčili, že se jedná o farmaceutický výrobek, ale ve skutečnosti není. Klinické testy nebyly nikdy nařízeny. Soulad se správnou výrobní praxí nebyl nikdy nařízen. Z právního hlediska nebyly ani subjekty klinických zkoušek nebo výzkumní pracovníci, protože pokud nemůžete mít výzkumný výrobek, pak není žádné zkoumání. Takže vedení FDA a pak globální vedení regulačních orgánů udělali to, že se vydávali za regulační orgány, abyste naletěli na tu lež a šli si nechat píchnout injekci.

A nakonec, Pfizer se tam na to už odvolával jako na právní obranu. Možná jste slyšeli o případu Brooke Jacksonové v USA, žaluje Pfizer podle zákona o falešných tvrzeních, že podvedli vládu. Pfizer už podal návrh na zamítnutí, případ ještě nebyl zamítnut. Ale Pfizer již u soudu prohlásil, že: „Prosím, zamítněte tento případ, pane soudce. My jsme vládu nepodvedli. Dodali jsme podvod, který si vláda objednala.“

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Pojídání hmyzu v mateřských školkách v Polsku
    hrdinovesteckou.cz/other/1466/pojidani-hmyzu-v-materskych-skolkach-v-polsku

    „Polsko… Psychopati, nevím, kdo je víc v troskách, jestli rodiče, kteří to dovolili, nebo pedagogové, kteří to zorganizovali. Masakr. Tohle by mělo spadat pod šikanu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů