Steve Kirsch: COVID „vakcíny” neměly žádný přínos

Ve zkratce...

Zde jsou oficiální údaje americké vlády, takže se můžete rozhodnout sami. Pokud vakcína snížila riziko úmrtí, tyto údaje prostě nelze vysvětlit. „A čísla jsou zatraceně přesvědčivá: na jeden domov důchodců, který se po očkování zlepšil, připadají tři domovy důchodců, které se zhoršily. To není úspěch. To je obrovské selhání,” píše Kirsch. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Zde jsou oficiální údaje americké vlády, takže se můžete rozhodnout sami. Pokud vakcína snížila riziko úmrtí, tyto údaje prostě nelze vysvětlit.

Shrnutí

Oficiální údaje americké vlády, „zlatý standard“, ukazují, že vakcína vůbec nezachránila žádné COVID životy. Žádné.

Ve skutečnosti údaje ukazují, že vakcína zvýšila pravděpodobnost úmrtí na COVID.

Všem 21 milionům lidem, kteří byli zabiti nebo vážně poškozeni… měli byste vědět, že to všechno bylo zbytečné.

Jediný ohromující údaj, který nikdo nedokáže vysvětlit.

Nejúžasnějším oficiálním údajem americké vlády jsou údaje o pečovatelských domech v USA. Poprvé jsem o tom psal téměř před rokem. Od té doby nedošlo k žádnému vyšetřování. Nikdo o tom nechce mluvit. Tady je důvod…

Jeden zasvěcený člověk mě upozornil, že její pečovatelský dům Apple Valley Village Health Care Center v Apple Valley ve státě MN začal 28. prosince 2020 zavádět očkování. Zasvěcenec mi také řekl, že krátce poté byli zaměstnanci povoláni zpět z vánočních dovolených, aby se vypořádali se všemi úmrtími.

Podívejme se, co říkají oficiální záznamy americké zdravotní pojišťovny Medicare, které si zde může každý stáhnout, o případech a úmrtích na COVID před zavedením očkování.

Vstoupil jsem na stránku s dotazy na tomto webu a stáhl záznamy pro Apple Valley Village, červeně zvýraznil dva klíčové sloupce a uložil je do tabulky v Excelu, abyste se mohli přesvědčit sami. Trvalo mi to asi 60 sekund.

Za období 32 týdnů končící 27. 12.2020 (těsně před zahájením očkování) bylo zaznamenáno 27 případů COVIDu a 0 úmrtí na COVID. V průměru došlo k 1 úmrtí týdně (za uvedených 32 týdnů bylo 32 úmrtí).

Nyní se podívejme, co se stalo v období pouhých tří týdnů po aplikaci očkování (řádky 35 až 37 v tabulce): 90 případů COVIDu, které vedly k 28 úmrtím na COVID. V tomto třítýdenním období po očkování AVV došlo v průměru k 8 úmrtím ze všech příčin týdně, což je 8x více než obvykle.

Nejedná se o statistickou anomálii. To není možné, pokud vakcína lidi nezabíjí. Nemůžete lidem stále píchat něco, o čem víte, že je takto zabíjí, pokud jim nedáte informovaný souhlas.

Podal jsem trestní oznámení na policejní oddělení v Apple Valley.

To znamená, že lidé z AVV jsou trestně odpovědní za to, že nezastavili očkování. Takže jsem to nahlásil.

Úmrtnost na COVID u AVV naznačuje, že bychom měli zaznamenat maximálně 1,5 úmrtí v 90 případech COVIDu, ale zaznamenali jsme jich 28. Pravděpodobnost, že se tak stane čistě náhodně, je 6,6e-26. Stručně řečeno, jsme si na 99,999999999999999999999999 % jisti, že k tomu nedošlo náhodou.

A nestalo se tak proto, že by změnili kritéria pro úmrtí na COVID, protože týdenní míra úmrtí ze všech příčin vyskočila z 1 na 8 po dobu tří týdnů po zavedení. To se může stát náhodou, ale je to téměř nemožné (pravděpodobnost 2,6e-14). Je tedy nepravděpodobné, že by Apple Valley Village měla jen „smůlu“.

Něco způsobilo, že na COVID zemřelo mnoho lidí hned po zavedení očkování.

Pokud to nebyly vakcíny, tak co to bylo? Nic jiného nemůže vysvětlit jak nárůst úmrtnosti na COVID (z 0 % na 30 %), tak osminásobný nárůst úmrtnosti ze všech příčin.

Neexistuje jiné vysvětlení, než že úmrtí způsobila „bezpečná a účinná“ vakcína COVID.

Proto se k tomu zaměstnanci Apple Valley Village nikdy nevyjádří.

Proto se FDA a CDC nechtějí vyjádřit. Proto o tomto příběhu New York Times nikdy nebudou informovat. Tyto údaje se nemají kam schovat.

Netvrdím, že se to děje všude. Tvrdím pouze, že vakcína měla významně SNÍŽIT úmrtnost na COVID ze všech příčin. Pokud by tomu tak bylo, je tento příběh statisticky nemožný. A přesto se to stalo.

Ve vědě platí, že pokud nedokážete nějaký údaj vysvětlit, nemůžete ho jen tak odepsat. Musíte ho vysvětlit nebo alespoň veřejně přiznat, že vaše hypotéza může být chybná, dokud ji nevysvětlíte.

A ani to jsem si tohle nevybíral. Za celou dobu, co jsem „šiřitelem dezinformací“, jsem měl jen jeden zasvěcený telefonát od někoho z domova důchodců, který by prozradil datum zahájení očkování v jeho zařízení. Jeden.

A i kdybych hledal takový případ ve všech 15 000 pečovatelských domech, stejně se to nemůže stát, protože pravděpodobnost je příliš malá.

Měl jsem tedy dva nezávislé způsoby, jak se na tyto údaje podívat: tip od zasvěceného člověka a údaje nahlášené vládě. Oba údaje se shodovaly.

Zaslouží si to vyšetřování?

Samozřejmě!

Žádné vyšetřování se však konat nebude. Nikdy.

Protože tak dnes věda funguje. Jde o to ignorovat všechny věrohodné důkazy, které nepodporují narativ. A to by mělo znepokojovat každého.

Apple Valley nemluví, ani když volá zástupce státu MN!

Shane Mekeland, člen Sněmovny reprezentantů, obvod 27A Minnesota, se obrátil na Apple Valley Village s dotazem, zda vyšetřují nadměrný počet úmrtí.

Řekli: „Bez komentáře“ a okamžitě zavěsili.

Proč to udělali? Vypadá to, že mají co skrývat.

Souhrnné údaje CFR ze všech 15 000 pečovatelských domů.

Někteří lidé mylně tvrdí, že příběhy jsou bezvýznamné. To je nepravdivé, protože příběhy lze snadno stoprocentně ověřit a jediný příběh, pokud je statisticky významný, může odhalit závažné nedostatky v hypotéze, které by měly vést k dalšímu zkoumání, zda je hypotéza v souladu s daty.

Ale mně stačí se podívat na všechny údaje z amerických pečovatelských domů.

Trávím tím spoustu času. Můžete se podívat na mé úložiště GitHub, kde najdete veškerou práci, kterou jsem odvedl (včetně kódu R, který jsem napsal, a všech výsledků.Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Donation amount
Donation frequency


Vše jsem shrnul ve svém článku Substack: Údaje z amerických pečovatelských domů jsou pro narativ zničující: ZÁVĚREČNÉ GRAFY.

Z toho vyplývá, že více než 50 % obyvatel pečovatelských domů bylo plně očkováno do 2. 7. 2021. Jak ale můžete vidět, míra úmrtnosti na COVID (úmrtnost v jednotlivých případech, CFR) ve skutečnosti prudce vzrostla po dodání 50 % očkování a poté klesla, jak bychom očekávali, protože lidé s nejslabším imunitním systémem podlehli viru dříve a nechali na pokoji lidi se silnějším imunitním systémem. A podívejte se na dramatický okamžitý pokles CFR, když se objevil Omicron. Tohle by se mělo stát po zavedení vakcíny, kdyby fungovala: nikdy by neměla prudce stoupnout tak, jak se to stalo; měla by jít z výchozí hodnoty 0,17 a monotónně klesat o polovinu této hodnoty; po zavedení vakcíny by neměl nastat žádný skok, pokud se varianta nezměnila (což se nestalo).

A graph with red arrows and blue lines

Description automatically generated

IFR v tomto grafu je chybně označen; technicky by měl být CFR, protože nevíme, zda bylo provedeno 100% testování všech osob v pečovatelských domech.

Tento výzkumný dopis JAMA jasně ukazuje, že vakcíny COVID ani vakcíny proti chřipce u starších osob ve VA nepřinášejí žádný přínos pro hospitalizaci. Což silně naznačuje, že nebyl zjištěn ani přínos pro úmrtí.

Jednou z mých oblíbených prací byl výzkumný dopis zveřejněný v časopise JAMA 6. dubna 2023, který jsem popsal v článku Substack s názvem Studie VA publikovaná v časopise JAMA ukazuje, že očkování proti COVIDu a chřipce nesnižuje riziko hospitalizace.

Studie se zabývala oficiálními údaji americké vlády VA.

V této tabulce se skrýval klenot, kterého si nikdo z autorů nevšiml: mimořádně silný důkaz, že ani COVID vakcíny, ani vakcíny proti chřipce nesnížily počet hospitalizací. Ukazovala, že rozdělení očkování v obou kohortách (hospitalizovaných pro chřipku vs. COVID) bylo téměř identické (v hrubých i upravených číslech)

A table of statistics with numbers and symbols

Description automatically generated with medium confidence

z časopisu JAMA Research Letter. Klíčové řádky, na které je třeba se zaměřit, jsou dole

Skutečně revoluční. Článek v časopise JAMA, který nechtěně dokazuje, že vakcíny proti chřipce a COVIDu NEFUNGUJÍ!

Jedná se o velká čísla. Pokud by vakcína fungovala, byl by mezi oběma skupinami významný rozdíl. Ale nebyl.

Z-skóre pro skupinu chřipky je vyšší než 24 a pro COVID očkování je vyšší než 47 (za předpokladu, že se očekává 50% snížení). Což znamená, že výsledky jsou vysoce statisticky významné (Z-skóre 1,96 je obecně považováno za statisticky významné).

Kontaktoval jsem vedoucího autora výzkumného dopisu, Ziyada Al-Alyho, který je vysoce uznávaným epidemiologem s h-indexem 82 a pracuje pro VA.

Zeptal jsem se ho, jak je možné, že pokud vakcíny fungují, je výsledek, který jasně ukazuje, že čistý přínos hospitalizace je u obou vakcín téměř nulový.

Ani on to nedokázal vysvětlit.

Navrhl jsem mu, aby napsal následný dopis do JAMA a upozornil na tento skutečně převratný poznatek v jeho článku, ale řekl, že nemá čas.

Ale myslel jsem si, že je to zatraceně důležité.

Proto jsem ve spolupráci s Markem Meadem a Paulem Marikem napsal dopis redakci časopisu JAMA, ve kterém jsme na tento ohromující výsledek upozornili.

JAMA ji odmítla jako nedostatečně důležitou pro svůj časopis. Wow.

Ukazujete, že COVID vakcíny a vakcíny proti chřipce jsou naprostý podvod, a to nestačí na to, aby se to dostalo do časopisu JAMA?!?!!?

Dopis o odmítnutí máme k dispozici, ale na žádost Gregoryho Curfmana, MD, výkonného redaktora časopisu JAMA, je označen jako důvěrný.

Byla přijata do jiného časopisu a brzy bude k dispozici.

Nedostatek přesvědčivého pozitivního tvrzení v USA

Nevím o tom, že bychom četli nebo slyšeli o nějakém zařízení pro seniory (které má většinou stabilní populaci, takže se můžeme podívat na jejich statistiky v čase), které by zaznamenalo výrazný pokles CFR a nižší úmrtnost ze všech příčin po zavedení vakcín.

A příklady úspěchu jsou zřejmě tak vzácné, že kdybyste se zeptali 5000 lidí, ani oni by o žádném nevěděli.

Pokud by vakcína fungovala tak, jak je slibováno, téměř každé z 15 000 amerických zařízení by bylo obrovským úspěchem, kde by se COVID CFR (úmrtnost) po očkování většiny pacientů v daném zařízení snížil nejméně dvojnásobně.

Ale po více než 5 000 zobrazeních zřejmě nikdo o žádném neví. Jak je to možné? Zeptat se 5 000 lidí a nikdo nemůže uvést úspěšný případ? To je to tak vzácné?

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

Pokud se podíváte na statistiky pro téměř 15 000 pečovatelských domů (což jsem udělal v analýze „ALL“ v kódu na githubu), zjistíte, že existují téměř 3 pečovatelské domy, kde se CFR zvýšila (tj. zhoršila) po demarkačním datu (zavedení očkování) na každý, kde se (CFR) zlepšila. To je prostě nemožné, pokud by vakcína fungovala tak, jak je inzerováno.

Nikdo se zdravým rozumem to nemůže označit za úspěch.

To je obrovské selhání, protože kdybychom neudělali nic, CFR by se časem přirozeně snížila. To silně naznačuje, že vakcína situaci zhoršila.

Kde je dokument, který ukazuje, že údaje z amerických pečovatelských domů ukazují, že vakcína byla velmi úspěšná?

Soubor dat z amerických pečovatelských domů je k dispozici vědcům po celém světě.

Nikdo se na něj nepodíval.

Přesto se jedná o ZLATÝ STANDARD.

Lepší už to nebude.

Pokud jsou data tak přesvědčivá, proč je nikdo nepoužívá?

Řeknu vám proč. Pravděpodobnost 3:1, že se v daném domově důchodců po zavedení vakcín zvýšila úmrtnost CFR. Proto se „vědci“ tomuto souboru dat vyhýbají jako moru.

Kde je analýza údajů z Nového Zélandu, která ukazuje, že vakcína zachraňuje životy? Nikde, protože to nedělá!

Barry Young draze zaplatil za zveřejnění údajů na Novém Zélandu, aby mohl kdokoli provést kohortovou analýzu časových řad.

Udělal jsem to a jasně se ukázalo, že úmrtnost se zvýšila poté, co byly lidem podány vakcíny, stejně jako se to stalo v Apple Valley Village.

Vyzval jsem novozélandský zdravotnický úřad, aby zveřejnil celý soubor dat, ale odmítl se mnou vůbec mluvit.

Níže uvedený obrázek shrnuje argumentaci. Zatím se ho nikomu nepodařilo vysvětlit.

A graph on a white sheet

Description automatically generated

Překlad obrázku: „Kombinované dávky 1 až 4. Sklon stoupá, přestože je více než 2x více mužských dnů, kdy sezónnost úmrtí na Novém Zélandu v prvních 16 týdnech silně klesá. Dávky 1,2 a 4 se dávaly v době, kdy úmrtnost klesala.”

A pro ty, kteří si myslí, že testy jsou náhodné

CFR (úmrtnost v jednotlivých případech) v průběhu času klesá, přesně podle očekávání. A když Omicron udeřil, CFR téměř okamžitě klesla, přesně podle očekávání.

Kde je tedy důkaz, že tyto trendy jsou náhodné?

Ostatní zjistili totéž

Dr. CHRIS FLOWERS MD napsal v komentářích zde:

V naší recenzované práci o forenzní analýze klinické studie společnosti Pfizer jsme ukázali, že v žádné fázi nebyl zákrok život zachraňující. Ve svědectví před australským senátem jeden z našich kolegů. Dr. Jeyanthi Kunudhasanová podělila o výsledky našeho článku.

Souhrn

Kdyby COVID vakcíny fungovaly, nemohl bych najít žádné takové datové body. Ani v příbězích od lidí, ani ve velkých databázích, jako je VA a Medicare.

Pokud by COVID vakcíny fungovaly, dokázali by tyto údaje vysvětlit. Místo toho je ignorují a na mé žádosti o vysvětlení se tváří jako duchové.

Nikdo nikdy nevysvětlil, jak se úmrtnost ze všech příčin snížila z 1 úmrtí týdně na 8 úmrtí týdně v průběhu 3 týdnů bezprostředně po očkování v Apple Valley. Neodpovídají na telefonáty. Ani zákonodárci v jejich státě je nepoženou k odpovědnosti.

A neslyšíme jediný úspěšný příběh z více než 15 000 amerických pečovatelských domů o tom, jak úmrtnost na COVID po zavedení očkování klesla jako kámen.

No tak. 15 000 pečovatelských domů a nemohou najít JEDINÝ úspěšný příklad, o kterém by někdo věděl??? Děláte si srandu?

Máme tedy pádné důkazy o tom, že vakcíny lidi neochránily, a zároveň máme nedostatek příběhů o úspěchu. A čísla jsou zatraceně přesvědčivá: na jeden domov důchodců, který se po očkování zlepšil, připadají tři domovy důchodců, které se zhoršily. To není úspěch. To je obrovské selhání.

Byli jsme přesvědčeni, že tyto vakcíny fungují.

Na tento podvod doplácí více než 21 milionů lidí… a stále ho udržují.

Příběhy o újmě způsobené těmito vakcínami jsou nesmírně smutné a je velmi znepokojující, že naše vláda přihlíží, když se tito lidé snaží získat pomoc, kterou si zaslouží.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

4 komentáře

 1. Ko*kovid, stejně jako ptačí (kravská..) chřipka ALE neexistuje (podle toho, na co se tento týden zaměřují v msm). Je to (další) „bioinženýrská“ povinná vakcína proti „ptačí chřipce“, která se blíží a které se opravdu musíme bát!!

  Klíčové je, že většina lidí, které znám, plně věřila, že je spásná „fuckcína“pomůže a vrátí se do normálu.

  Tyhle „očkování a posilující vakcíny“ daly všem lidem okolo „dlouhý kovid“. David Icke v letech 2020 a 2021 navštívil HODNĚ přednáškových akcí a objal a políbil stovky lidí. Řekl: „Tak kde je tedy ten blikající virus?“.

 2. Zdravím, prosím pana Kotase o nějaké odkazy k logu The Rainforest Alliance. Jste jeden podle mého dobře informovaných, můžete mi prosím doporučit nějaké články, více info..Nárážím jen na posměšné texty nebo
  úplně všeobecné inoformce. Moc díky

  1. Zdravím, noo, něco k „rainforest“ jsem psal už v říjnu 2023 na ZF diskusní fórum, přímý odkaz:
   https://forum.zdraveforum.cz/viewtopic.php?f=5&t=26&p=772&hilit=rainforest#p772

   Text v odkaze začínající .. – Dejte si taky pozor, co jíte a kupujete. Nejen “rainforest žabička” se začíná vyskytovat na dalších potravinách…

   Zmíním s textu co jsem tehdy už zjistil a sepsal, toto:
   ABY JSTE PLNĚ POCHOPILI ROZSAH ŠKOD, ZKUSÍM TO ZKRÁTIT:
   1) seznam.cz je naprostá katastrofa v informovanosti, pokud se chcete dostat blíže pravdě musíte vše převrátit, než se uvádí (Dle informací např. seznam-zkopírujte a vložte odkaz do prohlížeče. Přímý odkaz sem linkovat nechci: medium.seznam.cz/clanek/knihomolka-date-si-dobroty-s-zabickou-nebo-bez-zabicky-26545
   jde vše o hoax a dezinformace. Stejně jako tomu bylo od začátku kolem spásných “vakcín” proti idio*tismu kovi a vše kolem kovidu obecně..)

   !2) Co se týče loga žáby, tak za krásně znějícími prohlášeními, jak je vše eko, bio, fér trejd a hlavně udržitelné… je i to, že do směsí těchto potravin se mohou a budou přidávat “udržitelně” vyprodukované bílkoviny z červů a hmyzu.

   !3) Upřímě to ale nikdo nikdy nenapíše (takový seznam už vůbec NE), dokud nebude situace ustálená a lidé zblblí propagandou nebudou věřit, že logo žabičky je pro ně to nejlepší. Logo žabičky např. i na čokoládě/oplatku/jogurtů .., kde je vysoké procento sušeného mléka, může být třeba určité % sušeného mléka nahrazeno jinou “udržitelnou” bílkovinou a nikdo nic nepozná, výrobce ušetří, vzápětí zdraží a spotřebitel, hlavně děti budou spokojeni. Toto vše povede k nemocem, dalším lékům a plnění depopulačního programu… ALE PROČ BY TO DĚLALI?

   4) ATRAZINE: toxická látka (gatěs Fondation) zavedla do jídla a která pomalu přeměňuje mladé muže v ženy a snižuje jejich testosteron. ATRAZIN je herbicid a používá se především k pěstování KAKAA a KÁVY. Z TOHOTO DŮVODU JSOU ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY PLNÉ ATRAZINU. Všude v čoko s logem žáby..

   0) !DODATEK K “RAINFOREST” ŽÁBĚ! (aby mě někdo “neobvinil” ze šíření “hoaxů” .. A jak např. zacházeli se zaměstnanci v minulosti lze dočíst např. zde: vitazstvosvetla.org/zabka-v-potravinach/

   = jen dodám, že od jisté doby jsem to přestal zkoumat a u nás doma se nevyskytuje nic se „žábou“ a ani co nemá zaručený původ a už vůbec nebrat vepřové z Německa – jsou první kdo rozjeli i nebezpečné mRna vakcíny prasatům – kdy producenti vepřového masa začali nedávno používat “novou” genovou terapii, založenou na mRNA (a tady mám dojem, že to dávají prasatům už od roku 2018+-, jen nyní “najeli” na nové silnější roztoky).

 3. + Mimochodem, spojené státy a následujících 12 zemí podepsalo dohodu, která v praxi zničí zemědělství na celém světě a přinese celosvětový hladomor a hladovění:

  Argentina
  Austrálie
  Brazílie
  Burkina Faso
  Chile
  !!Česká republika!!
  Ekvádor
  Německo
  Panama
  Peru
  Španělsko
  Uruguay

  “Společný závazek mezinárodního společenství zmírnit emise metanu ze zemědělství jako prostředek k dosažení cílů” “Potravinové systémy jsou zodpovědné za 60 procent emisí metanu” atp.

  viz: globalresearch.ca/13-nations-sign-agreement-engineer-global-famine/5860390

  = Z této formulace lze usuzovat, že mezi uvažované postupy patří nahrazení velké části stavů hovězího a mléčného dobytka, vepřového a kuřecího masa, na které obyvatelstvo spoléhá při získávání bílkovin, larvami hmyzu, moučnými červy, cvrčky atd. Takže, “OSN, Světové ekonomické fórum a další nevládní organizace již léta propagují bezmasou stravu a konzumaci hmyzích bílkovin a miliardáři investují do obrovských továren na hmyz, které se staví ve státě Illinois, v Kanadě a v Nizozemsku, kde se mouční červi, cvrčci a další brouci zpracovávají jako přísady do potravin, často bez jasného označení, které by lidi informovalo, co přesně jedí.” !!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů