SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace

Ve zkratce...

Co se skrývá za šířicí se pandemií covid-19, které se říká „syndrom koronaviru”? V tomto článku se dozvíme potřebné souvislosti k pochopení uceleného obrázku.
Facebook
Telegram
VK

Proces onemocnění, který způsobuje COVID-19, lze nejlépe popsat následujícím novým názvem:

 Syndrom COVID-5G-Chemtrail 

Poznámka: Kdekoliv se v níže uvedeném textu objevuje výraz „syndrom koronaviru”, jedná se o zkrácenou verzi výrazu „syndrom COVID-5G-Chemtrail”

SHRNUTÍ

Syndrom koronaviru není jen prostý koronavirus, který Světová zdravotnická organizace pojmenovala COVID-19. Jde ve skutečnosti o komplexnější patogenní mikroorganismus a proces onemocnění, než si zdravotnické instituce uvědomují. Je zásadní, správně pochopit biologickou a environmentální příčinu, pokud máme syndrom koronaviru správně léčit.

Existují 3 hlavní prvky syndromu COVID-5G-Hypertoxicity, jak je uvedeno v novém jméně pro nemoc.

Zaprvé, existuje patogenní mikroorganismus, který byl v americké armádní laboratoři záměrně uzpůsoben pro vojenské účely jako biologická zbraň s názvem COVID-19, která se zaměřuje na specifický genofond. Byl biologicky upraven, aby mutoval a unikal správné diagnóze a také, aby se symptomaticky měnil a vyhnul se tak efektivní léčbě.

Zadruhé, 5G, 4G, 3G a ostatní elektromagnetické frekvenční signály a mikrovlnné přenosy mají zdrcující účinek na zranitelné jedince s ohledem na spuštění COVID-19, a také na udržení a/nebo zintenzivnění procesu onemocnění.

Zatřetí, probíhá globální chemický program geoinženýrství, který rozprašuje chemikálie (tzv. chemtrails), společně s existencí super-vakcinační agendy, která významně přispívá ke stavu hypertoxicity každého jedince, který dostane COVID-19, jehož závažnost je určena toxickou zátěží nebo celkovou zátěží těla daného jedince.

Existuje několik dalších rizikových faktorů jako zdravotní historie, celkový stav zdraví, zdravotní potíže, onemocnění, věk, strava, apod. které hrají roli v rozvoji syndromu koronaviru. Nicméně každý z těch potenciálně závažných rizikových faktorů je specifický pro každého pacienta a v tomto shrnutí se jimi nebudeme zabývat až na výjimku skrytých zdravotních onemocnění a převládajících zdravotních potížích.Po třech hlavních příčinách nejvýznamnější rizikové faktory souvisí s převládajícími zdravotními potíži a komplikovanými nemocemi pacienta s COVID-19. Veškeré důkazy ukazují, že ti pacienti s koronavirem, co před chycením COVID-19 měli určitá onemocnění a potíže, byli oběťmi mnohem vyšší míry nakažlivosti a úmrtnosti.

SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

5G & I V (Internet věcí)

Tři největší shluky vypuknutí syndromu koronaviru na každém kontinentě se nachází ve třech velkých městech, ve kterých se zavedla vojenská síť 5G. Více:

„To je také důvod, proč tři nejvážnější vypuknutí koronaviru na třech kontinentech – Asie, Evropa a Severní Amerika – se stala ve velkých metropolitních oblastech, kde došlo k širokému zavedení 5G technologie – Wuhan v Číně; Milán v Itálii a Seattle v Americe. Každá z těchto třech „5G zón” byla svědkem nejvyšší infekčnosti a úmrtnosti na světě na COVID-19.” (Zdroj)

Nepochybně existuje přímá souvislost mezi intenzivním zavedením 5G a výskytem syndromu koronaviru. Věda prokázala, že nesmírně silné a škodlivé energie spojené s plně operačním systémem 5G výrazně oslabují lidskou imunitu. Tudíž lidé, co žijí v „5G zónách” budou nevyhnutelně mnohem zranitelnější vůči všem sezónním chřipkám a zejména vůči vysoce oportunistickému a prudce nakažlivému COVID-19.

Někteří lékařští výzkumníci prohlásili, že 5G ve skutečnosti spouští COVID-19, který poté dává do pohybu unikátní proces onemocnění, který se u každého pacienta projevuje odlišně. Jelikož COVID-19 má biologicky upravenou kapacitu k tomu, aby mutoval v živém organismu, symptomy se mohou měnit rychle nebo pomalu, tudíž unikají správné diagnóze a efektivnímu léčení. Čím déle je pacient vystaven prostředí s 5G, o to vážnější symptomy bude zažívat.

Podobně tak, jak se proces onemocnění bude vyvíjet, se objeví dodatečné symptomy a některé z nich budou dost neobvyklé a život ohrožující. Nejen, že 5G podle všeho spouští vypuknutí syndromu koronaviru, také podle všeho způsobuje neobvyklou mutaci COVID-19 do úplně jiného patogenu koronaviru, který se pak v těle pacienta po vyléčení nachází v latentní formě. To se podobá viru Epsteina-Barrové, který se po fázích 1, 2 a 3 po desetiletích latence nakonec vyvine do fáze 4. Míra, do jaké je pacient vystaven internetu věcí (IV) představuje ještě větší přítěž na jeho imunitní systém.

Proto tolik výletních lodí se stalo pohyblivými nemocnicemi krátce po vypuknutí ve Wuhanu (nebylo dostatek času, aby pacienti či nositelé z Wuhanu nastoupili na lodě). Nejen, že 5G bylo na těch lodích plně funkční, výletní plavby propagovaly svoje oceánské IV (Internety věcí) všem mladším pasažérům, zatímco spousta starších pasažérů trpěla imunosupresí nebo horším zdravotním stavem. Starší lidé očekávaně byli oběti mnohem vyšší míry nakažlivosti COVID-19. Když se ohlásil první případ COVID-19, zdlouhavá doba karantény na výletních lodích vedla k většímu šíření koronaviru v uzavřených prostorách. Vysoká míra reinfekce COVID-19 bezpochyby ukazuje dramatické účinky prostředí 5G na nositele nebo pacienta. Ti, kteří opustí nemocnici jako vyléčení pacienti COVID-19 a znovu vstoupí do svého stejného prostoru s bezdrátovými systémy, budou nadále trpět vysokou mírou reinfekce. Někteří nakonec zažijí dvojitou nebo trojitou reinfekci během stejné chřipkové sezóny.

Mimochodem, syndrom koronaviru není způsoben typickým chřipkovým virem. COVID-19 je vysoce sofistikovaná biologická zbraň, která byla záměrně uzpůsobena k tomu, aby byla nesmírně oportunistická, dravá a škodlivá. Nejlepší ochranou je tudíž, vyhýbat se infekci, zejména vypínáním mobilního telefonu a veškeré přístroje jak doma tak v práci napojit na kabelový internet. Ale to nejdůležitější, co kdokoliv může udělat, je vyhýbat se zónám s 5G a prostorám s internetem věcí jako jsou výletní lodě.

Navzdory zdánlivé nákaze většina lidu ochrání správný životní styl a strava. Tento typ koronaviru má největší vliv na slabé a/nebo nemocné jedince, jejichž vnitřní prostředí usnadňuje množení viru a šíření symptomů. V každém případě by ti nejzranitelnější měli okamžitě podniknout preventivní opatření. Je naprosto nezbytné agresivně léčit všechny symptomy, zejména ty nejvíce oslabující nebo nejvíce narušující normální tělesné funkce. 

KLÍČOVÝ POZNATEK: Každý člověk na planetě by měl podniknout veškerá preventivní opatření, které může rozumně podniknout, aby se vyhnl nákaze.

SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Chemtrails 

Skládačka syndromu koronaviru obsahuje další díly, které zůstávají mimo kontrolu jedinců. Například toxické aerosoly neboli chemtrails, které se na obloze nepřetržitě rozprašují. Obrovský objem chemicky pohyblivého hliníku se chová jako jed, co pomalu tráví celé lidstvo. Stejně tak jako baryum, stroncium, lithium a ostatní chemické kontaminanty, které se vypouští do troposféry po celém světě v rámci programů chemického geoinženýrství.

V posledním desetiletí došlo k významnému zesílení chemického rozprašování (chemtrails). Došlo ke znatelnému a alarmujícími nárůstu jak chemtrailového syndromu tak chemtrailové chřipky. Extrémní nárůst neurologických chorob jako autismus, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), Parkinsonova nemoc, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, mozková obrna, svalová dystrofie, epilepsie, Guillainův–Barrého syndrom a periferní obrna lícního nervu je důkazem zásadních environmentálních faktorů jako nebývalé vzdušné šíření hliníku, což je prokázaný neurotoxin.

Je jen jediný způsob, jak se atmosféra tak rychle mohla nasytit takovým množství chemicky pohyblivého hliníku: neustálé globální chemické rozprašování toxických aerosolů. Skutečný problém je, že hematoencefalická bariéra obklopující čichový nerv není tlustá 8 buněk; je široká jen 4-6 buněk, což znamená, že se VELKÉ množství hliníku 

dostává do mozku. Bio-hromadění hliníku samozřejmě také probíhá na jiných místech v lidském těle, kde způsobuje ostatní vážné problémy.

Před průmyslovou revolucí bylo v atmosféře velmi málo hliníku. Tento toxický těžký kov byl bezpečně uzamčen v povrchu Země (v bauxitu), kde nemohl mít negativní vliv na lidský bioorganismus. Od nástupu elektrárenského průmyslu spalující uhlí se tvořilo obrovské množství uhlového popelu – vysoce regulovaný odpadní produkt –, který obsahuje velké procento oxidu hlinitého. Chemičtí geoinženýři se tedy rozhodli tento hazardní odpadní produkt – UHLOVÝ POPEL –, díky jeho hygroskopické podstatě, umístit do složení chemtrails. 


KLÍČOVÝ POZNATEK: Některé atmosférické těžké kovy jako chemicky mobilní hliník jsou vysoce hygroskopické, což způsobuje, že se chemická stopa krátce po rozprašování rozšíří, což poté vytvoří chemické mraky a posléze pokrývku, která blokuje sluneční záření. Tímto způsobem je lidstvo připravováno o přirozený vitamin D, který si lidské tělo vytváří, když je kůže vystavena slunečním paprskům. Patogenní mikroorganismy jako koronavirus se také v nepřítomnosti slunečního záření rychleji rozmnožují. Přece jen „se říká, že sluneční světlo je nejlepší dezinfekční prostředek.”


Důležité je si uvědomit, že všichni nyní žijí pod silně chemicky posprejovanou oblohou, a tudíž jsou denně vystaveni vysokým dávkám nechtěného hliníku. Neustálý vliv hliníku na naše tkáně a orgány vytvořilo zdravotní pohromu ohromných rozměrů. Nicméně to nejdůležitější je, jak klíčovou roli dnes hraje hliník a ostatní látky v chemtrails v rozvoji syndromu koronaviru. Kvůli neurologickému postižení, ke kterému dochází na buněčné úrovni při vypuknutí syndromu koronaviru, lze říci, že pokračující operace chemického rozprašování záměrně připravují půdu pro tajně vytvořenou pandemii.

Také se má za to, že látky rozprašované do prostředí pomocí chemtrails jsou nedílnou součástí geoinženýrského plánu k vytvoření troposférických podmínek, které jsou mnohem příznivější pro efektivnější řízení 5G technologie. Těžké kovy a ostatní chemické látky v chemtrails byly specificky vybrány, protože jsou dobrými vodiči pro nezbytné frekvence a energie, které utváří plně funkční 5G síť. Ke každému velkému vypuknutí COVID-19 doposud došlo ve městech s vysokou dávkou chemického rozprašování (chemtrails), včetně posledního velkého vypuknutí v oblasti New Yorku.Je také třeba poznamenat, že aerosoly chemtrails obsahují určité látky, které byly vybrány díky své kapacitě buď spouštět nebo podpořit rozvoj různých chřipek. Každá chřipková sezóna zaznamenává podstatný nárůst v chemickém rozprašování, zejména v městských oblastech, k donucení obyvatel, aby se nechali očkovat. Silná chřipka donutí nevědomého člověka k tomu, aby se nechal očkovat, a tudíž zvýšil svoji toxickou zátěž.

SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

COVID-19 

Zatímco COVID-19 je primárním patogenním mikroorganismem syndromu koronaviru, je nutné, abychom pochopili, že jde o jedinou složku syndromu COVID-5G-Hypertoxicity. Je také docela důležité pochopit, že COVID-19 je jeden z mnoha koronavirů, kdy některé z nich jsou příčinou nachlazení nebo ostatních chřipek. Ale skutečné tajemství za tímto virem uzpůsobeným pro vojenské účely lze najít v jeho jméně.

Tak jako jméno „CORONAvirus” naznačuje, jakmile si spojíme vypuknutí koronaviru s 5G, bude jasné, že celou lidskou rasu čeká biblická pohroma kvůli rozsáhlému zavádění 5G po celém světě. Jakákoliv vyspělá biologická zbraň, která podstoupila desetiletí sofistikovaného bioinženýrství, a která je nyní nabitá energetickým zbraňovým systémem 5G, musí mít neskutečný efekt.

Nejen to, mnoho lidí, kteří po mnoho desetiletí silně trpí na různé typy nemocí z EMF (elektromagnetické frekvence) a EMR (elektromagnetické záření), mikrovlnného otrávení a neionizačního záření, vůbec netuší o skutečné příčině. Tudíž lze říct, že kdyby na Zemi neexistovala elektřina, v roce 2020 by nebyl žádný syndrom koronaviru. 


KLÍČOVÉ POZNATKY: Je třeba objasnit, že zatím neexistují přesvědčivé vědecké důkazy, které by prokazovali existenci COVID-19. Podobně tak zdravotnické instituty nebo vládní úřady neposkytly žádné ujištění v tom, jestli se používá spolehlivý diagnostický test u pacientů, kteří nějakým způsobem testovali pozitivně na COVID-19. Jako vždy vlády po celém světě zadržují nejzákladnější informace a zásadní data týkající se této údajně rostoucí pandemie. To neznamená, že v jádru tohoto pokračujícího bioterorismu a globální psychologické operace není skutečná biologická zbraň. Nicméně očividně nechtějí, aby lidé věděli, co to skutečně je. Ale „skutečná biologická zbraň” je možná zbraňový systém 5G.


Speciální poznámka: Spousta lidí má problém, přijmout a pochopit, jak by panika kolem COVID-19 mohla být naprostým HOAXEM, a zároveň velmi skutečnou pandemií. I když neexistuje vědecký důkaz pro existenci COVID-19 nebo spolehlivé laboratorní testy, které by infekci potvrdily, existuje nový, smrtelný a prudce nakažlivý patogenní mikroorganismus, který byl pečlivě biologicky vytvořen, aby vyvolával syndrom COVID-5G-Hypertoxicity. Jinými slovy nejedná se jen o jednu virovou biologickou zbraň, ale o komplexní systém biologických zbraní, který byl tajně zaveden v posledních desetiletích. Zatímco různé GLADIO černé operace a psychologické operace Nového světového řádu se můžou jevit tak, že mají různé účely, nebo že se i navzájem vylučují, není to tak. Tato konkrétní operace pod falešnou vlajkou a událost s hromadnými oběťmi byla vymyšlena tak, aby byla nesmírně matoucí, tak jako doprovázející psychologická operace byla vytvořena tak, aby byla nesmírně udivující. A taková i je!

Hypertoxicita 

Existuje moderní choroba, která není moc známá, které se říká syndrom hypertoxicity. Způsobuje ji mimořádné a pravidelné bio-hromadění každého druhu toxinu, kterému je teď lidstvo vystaveno. Je to také vstupní choroba pro ostatní druhy škodlivějších a smrtelnějších chorob jako je Morgellonská choroba. Ti, kteří trpí syndromem hypertoxicity budou pochopitelně náchylnější k syndromu koronaviru než ti, co mají čistý, netoxický zdravotní profil. Existuje mnoho různorodých přispívajících faktorů k takovému mimořádnému stavu hypertoxicity, kterých si je vědoma jen malá hrstka lidí. Z pochopitelných důvodů starší lidé budou tímto trpět mnohem více než děti, což je důvod, proč starší pacienti umírají na COVID-19 rychleji a v mnohem větších počtech. 

Mladí lidé trpí mnohem menší hladinou toxicity, protože zažili méně let environmentálního vlivu. Extrémně vysoké toxické zatížení starších lidí je způsobeno skutečností, že zažili několik více desetiletí bio-hromadění nespočtu chemikálií, těžkých kovů, insekticidů, toxických látek, jedů, kontaminantů, škodlivin, apod. Tudíž je přímý vztah mezi celkovou zátěží těla a náchylností k COVID-19, tak jako k jakékoliv jiné nemoci nebo chronické chorobě. Až na to, že hypertoxická vnitřní porucha podpoří šíření syndromu koronaviru, tak jak jsme viděli, kvůli tomu, že byl biologicky zmanipulován tak, aby byl velmi oportunistický.

Průmyslové znečištění také poskytuje mnoho vektorů šíření toxinů, což vždy z velké části přispívalo k pokračující celosvětové epidemii syndromu hypertoxicity. Wuhan je stejně jako Peking proslulý díky svému skličujícímu a obrovskému znečištění. Stejně tak Milán je ekonomickým centrem Itálie a centrem různých průmyslů včetně „výroby textilů a oděvů, automobilního průmyslu, chemického průmyslu, strojního průmyslu a nakladatelství.”

SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
PŘEKLAD: Agenda Světové zdravotnické organizace (WHO) a OSN – plán vylidnění pomocí 5G 60 gigahertzových milimetrových vln a toxických vakcín proti korona „viru”

Super-vakcinační agenda 

Předchozí grafika je vševypovídající, týkající se vakcíny, která se vyrábí v Izraeli. Protože mnoho ročních vakcín proti chřipce jsou podezřelé z toho, že způsobují neustále horší chřipkové sezóny, speciální vakcína, která se vytváří pro COVID-19, bude pravděpodobně sloužit jako hlavní spouštěč pro plnohodnotný proces koronavirové choroby. Vakcína proti koronaviru souvisí s dalšími zásadními aspekty, které jsou nad rámec tohoto článku, jako třeba dálkově řízené nanočástice, které fungují společně s 5G 60 GHz milimetrovými vlnami. Nehledě na řadu nebezpečí a očividných rizik spojených se super-vakcinační agendou, kdo by vůbec věřil vakcíně vyrobené v Tel Avivu?!

Asi největší a nejnebezpečnější hrozba v souvislosti s hypertoxicitou jsou rozšiřující se vakcinační harmonogramy pro děti a programy ročních vakcín proti chřipce. Vakcíny proti chřipce do těla dostanou celou řadu biologických a chemických toxinů, které jsou zejména pro starší lidi a jejich křehká a oslabená těla nesmírně škodlivé. To je důvod, proč nepoměrně tolik starších lidí zemřelo na COVID-19. Jejich celkové zatížení těla po letech vysoce toxických vakcín proti chřipce je tak vysoké, že nemoc koronaviru jednoduše zatíží celý bio-organismus.

Nyní se objevují silné náznaky, že každá po sobě následující vakcína proti chřipce udělá každého, nehledě na jeho unikátní řadu rizikových faktorů, MNOHEM více zranitelného vůči infekci COVID-19. Někteří i spekulují, že varianta COVID-19 byla vložena do každé vakcíny proti chřipce. To je důvod, proč v roce 2019 tolik státních zákonodárců schválilo nebo se pokusilo schválit tolik drakonických opatřeních v souvislosti s tím, udělat předepsané dětské vakcíny bez výjimky povinné. Tyto odporné a zrádné legislativní iniciativy, zejména v USA, byly pochopitelně přípravou pro vypuknutí biologicky vytvořeného koronaviru.

Super-vakcinační agenda je velkou částí celkového plánu, nejprve otrávit toxiny a způsobit onemocnění, a pak kontrolovat a zotročit lidstvo. Vysoce škodlivé vakcinační programy, které se schvalují po celém světě, jsou možná hlavním hnacím prvkem syndromu koronaviru. Vzhledem k mnoha nepříznivým efektům vakcín, které také oslabují imunitní systém a spouští různé chřipky skrze píchnutí virů, super-vakcinační agenda je rozhodně jeden z hlavních pilířů plánu k vytvoření plnohodnotné pandemie koronaviru. Bude třeba vědecká výzkumná studie, kterou NEfinancoval farmaceutických průmysl, zkoumající přímou spojitost mezi vypuknutím COVID-19 a lokální proočkovaností populace, aby se odhalila pravda.

Psychogenní choroba 

Je naprostá pravda, že existuje mnoho chorob a nemocí, které sužují lidstvo, které jsou v různých poměrech psychogenní.

Psychogenní choroba (nebo psychogenní nemoc) je jméno pro fyzickou nemoc, která vzniká z emočních nebo duševních stresorů nebo z psychologických nebo psychiatrických poruch.

Neexistuje lepší zástupce psychogenní choroby než syndrom koronaviru. Tato epidemie třetího tisíciletí je hlavním příkladem toho, jak mediální humbuk dokáže doslova vytvořit falešnou pandemii a tím vyvolat paniku.

Strategie pandemie/paniky má mnoho bodů, které zavedli skrytí řešiséři, producenti a scénáristi Operace COVID Pandemie & Panika. Je nad rámec tohoto článku psát o většině z nich. Nicméně je jeden bod této globální psychologické operace, který nelze ignorovat. Strach ze smrti a strach ze smrtelné nemoci jsou asi dva největší strachy, které většina lidí prožívá. Pachatelé Operace COVID Pandemie & Panika tohle dobře ví a záměrně zahráli na strunu těch vrozených strachů víc, než kdy předtím. Následující kolektivní stres – emoční, duševní, psychologický a duchovní –, který byl uměle vyvolán, nemá v postmoderní historii obdoby.


KLÍČOVÝ POZNATEK: Každá falešná panika má svého šéfa, co šíří strach. Dnes tím pečlivě vybraným jedincem je ředitel Národního institutu alergií a infekčních chorob – Anthony Stephen Fauci. Cíl každého šéfa šířícího strach je, používat naprosto falešnou vědu, zavádějící data a falešné příběhy, aby svoje publikum vyděsil.


Jakákoliv psychologická operace tohoto rozsahu bude sloužit k globálnímu zesílení negativních vibrací jak na individuální tak kolektivní úrovni. Celé národy se ocitly v zoufalství. Města zdevastovaná. Velké společnosti byly uzavřeny, jelikož korporace přerušily svoje operace. Malé podniky zbankrotovaly a rodiny jsou paralyzovány strachem a úzkostí z budoucnosti.

 TOHLE SE NIKDY PŘEDTÍM NESTALO 

Tudíž je nyní očividné, že probíhá OBROVSKÝ experiment k šíření syndromu koronaviru jako v zásadě psychogenní choroby s tím, že se objevuje tam, kde pachatelé naplánovali činy bioterorismu. Protože každá psychogenní choroba spoléhá na to, aby kritické množství lidí uvěřilo podvodu, nejlepší způsob, jak ukončit tuto naprosto falešnou paniku, je sdílet pravdu. Nejvíce radioaktivní pravdy a usvědčující fakta vždy souvisí s otázkou: KDO? a PROČ?

Asi nejsilnější kousek této pečlivě vytvořené psychologické operace je neúprosný tlak k společenskému rozestupu. Nejen, že tento manévr odděluje každého člověka od zbytku lidské rasy, jde o nepatrnou formu taktiky „rozděl a panuj”. Na všechny se teď pohlíží jako na nositele koronaviru, a tudíž se lidé sobě navzájem vyhýbají. Tento druh přetrvávajícího strachu jak z koronaviru tak lidstva tvoří více strachu a úzkosti, který ještě více oslabí imunitní systém.

SYNDROM KORONAVIRU: Hlavní systém genocidy a kontroly populace • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Bioterorismus 

Jsme svědky pokračující řady bioteroristických útoků proti velkým a malým národům. Genocida, vylidnění a hrozby událostí, která vyhubí lidstvo, jsou vše metody, které globalistická Kabala metodicky využívá. Těžko prokazatelný a extrémně účinný bioterorismus je asi nejsnazší způsob, jak globalisti mohou zabít spoustu much jednou ranou. Zatímco každý z těch zločinů proti lidstvu představují hromadnou vraždu, hlavní cíle nového světového řádu jsou rozmanité a je jich mnoho. Globalisti mají ve skutečnosti několik důvodů pro udržování této vlny bioterorismu, která momentálně zaplavuje planetu; tudíž by to mělo být očividné i pro nezasvěcené.

Pokud jde o to, kdo provádí tuto mezinárodní zločineckou operaci, je nyní zřejmé, že COVID-19 má původ v americké armádní laboratoři ve Fort Detrick (kterou CDC zavřela v červenci roku 2019 kvůli únikům). Nicméně jen protože COVID-19 byl bioinženýrstvím vytvořen americkou armádou, neznamená to, že šlo jen o americkou černou operaci a psychologickou operaci CIA. Čínskou obdobu 11. září ve Wuhanu ve skutečnosti provedla operace GLADIO pod záštitou NATO (někdy také známou jako Severoatlantická teroristická organizace).

 Hlavní poznatek? 

Když je někdo nebo národ pod zdrcujícím útokem, je zásadní na to náležitě reagovat. Nicméně jen málo lidí je informovaných o biologické válce, která byla proti lidstvu vedena od španělské chřipky v roce 1918. „Historicky v posledním století bylo proti určitým národům a populacím vypuštěno několik biologických zbraní jako asijská chřipka roku 1957, hongkongská chřipka roku 1968, virus Epsteina-Barrové, lidský papilomavirus, virus oparu, lymeská choroba, AIDS/HIV, prasečí chřipka, ptačí chřipka, virus eboly, západonilská horečka a také mnoho případů vypuknutí spalniček a neštovic. (Vzpomeňte si na kmeny severoamerických Indiánů, které byly během 19. století záměrně vyhubeny pomocí biologické zbraně neštovic.)” (ZDROJ)

Tudíž nadšel čas, aby se lidé všude sjednotili a NAVŽDY ukončili tuto nekončící biologickou válku, nebezpečné zavádění 5G a chemické rozprašování, které mění klima.

Závěr 

Syndrom COVID-5G-Hypertoxicity je přesně to, jak jméno napovídá. To, jak intenzivně se projevuje, je také dáno řadou dalších rizikových faktorů, které zkušený lékař a/nebo diagnostik dokáže v konkrétním případě určit.

A „ano!”, syndrom koronaviru je určitě neustále se měnící syndrom, který může vzdorovat diagnóze a léčbě. Proto spousta lidí ve Wuhanu a Milánu padala jako mouchy předtím, než zemřeli. Symptomy se buď tak rychle zintenzivní, nebo se rychle objeví neobvyklé symptomy, které lékaře překvapí nepřipravené. Samotní pacienti jsou pak přehlceni vážností a nepoddajností symptomů. V mnoha případech kombinace oslabujících a často neznámých symptomů jim jednoduše podkope morálku.Ve světle těchto neúprosných skutečností, čím uvědomělejší každý člověk bude s ohledem na klíčové poznatky z této analýzy syndromu koronaviru, tím efektivnější bude jejich reakce. Zdraví našich rodin, přátel, spolupracovníků a ostatních známých závisí na těchto zásadních znalostech. Nacházíme se v klíčovém okamžiku lidské historie. Všichni jsou vybízeni, aby hráli svoji zásadní roli. Ti, kteří byli požehnáni pravdou, ji musí sdílet víc, než kdy jindy.

PS: Jak se chránit proti 5G a elektrosmogu? Jedna z možností je přístroj, který sám používám a mám na něj recenzi ZDE.

Překlad: David Formánek

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

6 komentářů

  1. Me zaujala tato mapa https://www.worldtimezone.com/5g.html vsimnete si hlave tech fialovych kulicek 5G commercial, Cina, spanelsko, sever italie, anglie a oblast NY v USA a celkove USA :), Cina spustila 5G 01.11.2019, a o mesic pozdeji 😀 ?? na to uz snad nikdo nic nemuze rict ne :DD ???

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů