Teal Swan – Předpověď pro rok 2021

Ve zkratce...

Co nás čeká v roce 2021? Přečtěte si tuto předpověď pro rok 2021 od známé učitelky Teal Swan, jejíž vhledy jsou často velmi přesné. Tento článek nabízí nadhled na současnou situaci, a co můžeme jako jedinci dělat, abychom našli tu nejvhodnější cestu pro sebe a svoje nejbližší okolí.
Facebook
Telegram
VK

O autorce – Kdo je Teal Swan?

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Teal Swan má za misi transformaci lidského utrpení do posíleného a autentického života. Je tvůrkyní populární YouTube série „Ask Teal”, autorkou šesti knih a umělkyní stovek frekvenčních obrazů.
Společně se svojí vizí vytvořit pozitivní změnu ve světě založila nadaci Headway, neziskovou organizaci k podporování myšlenek, cílů a činů zaměřených na pozitivní změnu ve světě.

Článek:

V roce 1776 (USA) se rozhodlo, že všichni lidé mají právo na stejné zacházení. Že „Bůh” dává lidem práva na život, svobodu a hledání štěstí. A že ta práva nelze vzít ani darovat. Bylo řečeno, že jediný legitimní účel vlády je zajistit, aby se tato individuální práva chránila. Také se řeklo, že jediný legitimní způsob, jak takové vlády mohou existovat, je tak, aby lidé souhlasili s jejich existencí.

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Tato ideologie vytvořila Deklaraci nezávislosti. Lidstvo v roce 2021 uzavírá smyčku v „cyklu éry”, která začala v důsledku rozhodnutí, které lidstvo v té době učinilo. Tohle je pravdivé nehledě na to, v jaké zemi žijete. Když se éra blíží ke konci, vynořují se stejná témata. To znamená, že stejná témata, která se objevila v kolektivním vědomí lidstva a společnosti v roce 1776, se objevují znovu dnes. Témata moci, společenství, svobody, kontroly, závislosti a nezávislosti, potrestání, vlády, autority, rovnosti, osobních práv, spravedlnosti, politiky, obchodu, ekonomiky, pravidel, svobodné vůle, volby, suverenity, morálky, reformace, korupce, střetů zájmů, polarizace, blaha občanů, společenské změny a staré vs nové.


Je velká chyba si myslet, že 2021 bude rok, kdy se „věci vrátí tam, kde byly.” Jak se na začátku léta začnou vracet ty věci, keré v roce 2020 byly pryč, musíte být velmi opatrní, abyste se nechytli do kolektivní pasti s vědomím, že věci se vrací do normálu. Je pochopitelné, že všichni lidé chtějí, aby rok 2021 byl koncem všeho, co se stalo v roce 2020. Není vůbec špatné, že to lidé chtějí, je to přirozené. Ale mnohem více osobní síly lze najít v tom, že přijmete realitu. A realita je, že rok 2021 je přímou reakcí na události roku 2020. Z toho důvodu je nemožné oddělit události roku 2020 od událostí, které lidi čekají v roce 2021. Probíhají nezvratné globální změny. Globální změny, které jsou nezvratitelné, a které budou mít dopad na všechny. To znamená, že rok 2021 bude ještě nějakou dobu vypadat antiutopicky. Mnoho lidí se obává, jestli směřujeme k utopické budoucnosti nebo spadáme do oligarchie či komunismu.

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Rok 2020 byl v mnoha ohledech konec pro starý způsob života, a tudíž současně začátkem nového způsobu života. Tak jako události, které vedly k Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických, vytvořily konec a tím nový začátek. Rok 2020 velmi jasně ukázal lidem jednu věc: To, co nefunguje. Tohle je pravdivé jak pro makro úroveň kolektivní reality tak pro mikro úroveň vaší individuální reality. Věk Vodnáře přináší vznik nového světa. Abych použila metaforu, proces porodu/zrození je obvykle obtížný a bolestivý. V tomto procesu zrodu uvidíte konflikty mezi starými a novými způsoby života. Bude to boj, který se projeví ve všech oblastech života. Byli jsme nuceni uvidět (poněkud bolestivě), co v naší společnosti a co v našich jednotlivých životech je neudržitelné. Z tohoto důvodu je zásadní, se neohlížet zpět na to, jak věci byly, nehledě na to, jak lákavé to může být. A nehledě na to, jak moc nostalgie můžete cítit. Namísto toho se vraťte k rýsovacímu prknu a vytvořte si novou budoucnost.


Převládajícím tématem pro rok 2021 je: ODOLNOST. Tohle je téma, protože to, co není odolné, se v roce 2021 stane ještě očividnějším. Mnoho věcí, které nejsou odolné, se zhroutí. A vy stojíte před výzvou, abyste dali přednost vytvoření odolnosti; jak ve svém vlastním životě tak ve světě. Odolnost můžete rozdělit do dvou věcí. První je vaše schopnost ustát nepřízeň. Druhá je vaše schopnost se dobře přizpůsobit v reakci na nepřízeň. Aby něco bylo odolné, musí to být schopné ustát a také se přizpůsobit. Jak odolní jste? Jak odolné jsou vaše vztahy? Jak odolná je vaše komunita? Jak odolné jsou vaše finance? Jak odolný je váš životní styl? Jak odolný je váš byznys? Jak odolný je váš smysl poslání a významu v životě? Jak odolná je vaše mentalita? Jak odolní jste emočně? Jak odolné je vaše zdraví? Jak odolné je prostředí, ve kterém žijete? Jak odolná je společnost a systémy, které byly postaveny? A jaký je váš náhradní plán?

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Uvedu vám příklad toho, co není odolné. Pokud je životní styl člověka udržován v dluhu, nemá odolný životní styl. Pokud byznys spoléhá na sociální média a daná sociální platforma má schopnost jednoduše zrušit jejich účet, takový byznys nemá odolný obchodní plán. Pokud je komunita závislá na dodavatelských řetězcích, které lze snadno narušit, taková komunita nemá odolné zdroje. Pokud druh zneužívá omezené zdroje, jakoby byly nekonečně, takový druh nemá udržitelnou strategii pro přežití. Pokud město nemá žádný plán na přírodní pohromy, takové město není odolné. Mentalita, jejíž pozitivita spoléhá výhradně a pasivně na tom, co dobrého se děje, není odolná mentalita. Pokud je člověk nadále nevzdělaný ohledně svého zdraví, dělá špatné volby týkající se své stravy a životního stylu, a jednoduše utíká za lékařem, když se projeví příznaky těch rozhodnutí, jeho zdraví není odolné. Pokud člověk jednoduše poslouchá a důvěřuje autoritám, svoboda takového člověka není odolná. Pokud ekonomika akumuluje její výhody mezi hrstku lidí, ale rozděluje náklady mezi většinu, taková ekonomika není odolná. Už asi chápete.


V roce 2021 musíte jasně poznat, co není odolné, a být ochotní se vrátit k rýsovacímu prknu a udělat změny a vytvořit to, co je ve skutečnosti odolné. Nevýhodou tohoto je, že budeme nepříjemně překvapeni tím, že si budeme myslet, že něco je silné, stabilní a spolehlivé, ale ve skutečnosti je to křehké, zranitelné a snadno se to pod námi rozpadne. Výhodou toho je, že budete současně tvořit a budovat věci ve všech různých sektorech svého života, které jsou ve skutečnosti silné, stabilní a spolehlivé.


S tím řečeno, finance a ekonomika je v roce 2021 velkou obavou jak na mikro tak makro úrovni. Je zásadní, abyste se velmi důkladně podívali na to, jak vytvořit odolnost s ohledem na své finance. Skutečností je, že současná ekonomická struktura není udržitelná, a není odolná a mnoho lidí to ani neví. Nenechte se oklamat trendy, které vidíte u finančních institucí. Momentálně není žádná spojitost mezi burzovním trhem a realitou.


Mnoho lidí v dnešním světě, vlastně většina z nás, v podstatě závisí na finančním systému, který je postavený na vodě. Světová ekonomika v roce 2021 a 2022 bude zranitelná vůči mocenským bojům, recesi a dokonce zhroucení. Některé země (například ty, které žijí tak, jakoby nebyly žádné důsledky neustálého tisknutí peněz nebo hromadění hor dluhu nebo spoléhání na levnou pracovní sílu pracovníků, kteří jsou jednu výplatu daleko od finančního zhroucení) jsou vůči tomuto zranitelnější než jiné. A ostatní země toho plně využijí. Velmi pravděpodobný potenciál v nadcházejících letech je, že čínská měna bude sílit a americké/evropské měny budou slábnout. 


Peníze jsou jeden hlavní nástroj k naplňování potřeb. Ale neomezujte se tím, že si budete myslet, že hojnost nebo naplnění svých potřeb je pouze záležitost peněz. Někteří lidé využívají svoje peníze k nákupu pozemku, který produkuje vlastní jídlo a vodu, tudíž ve výsledku odstraňuje závislost na penězích a společenských strukturách jako způsobu, jak zajistit potravu a vodu. Někteří lidé tvoří odolnost tím, že tvoří způsoby, jak si naplnit svoje potřeby úplně bez peněz. Jiní dávají svoji energii do rozvoje dovedností s vědomím, že dovednosti nelze nikomu vzít, a mají nějakou hodnotu, a tudíž zajišťují příležitost pro oboustrannou výměnu.

Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji. David.


Jeden způsob, jak vytvořit větší odolnost, je více se zamyslet nad tímto: Jak odolná je moje schopnost naplnit moje potřeby (a potenciálně potřeby mojí rodiny/komunity)? V jakých ohledech moje závislost na finanční úrovni mě dává na pospas ostatním s ohledem na moje potřeby a tudíž mě dělá zranitelným? Například pokud nemáte žádnou finanční diverzifikaci, vaše finance nejsou velmi odolné. Pokud má člověk hotovost pouze v jedné měně, a ta hotovost/měna ztratí hodnotu nebo se stane bezcennou, pak nemáte žádné peníze, se kterými byste si mohli naplnit svoje potřeby.


Položte si tedy otázku: Jakým způsobem mohu vytvořit větší odolnost s ohledem na potřeby? Tohle je velmi důležité, protože jste ve společnosti, kde mocenský boj je realitou. Vaše potřeby se mohou stát a snadno se stanou věcí, se kterou vás ostatní lidé mohou manipulovat. Vezměte si tedy v roce 2021 svoji moc zpět do svých rukou a vytvořte si odolnost v každé oblasti, v jaké můžete, aby nikdo (včetně vládnoucích entit) nemohl využít vaše potřeby jako páku, aby vás ovládal a přiměl dělat to, co je v jejich nejlepším zájmu. V roce 2021 vás volá pozitivní forma nezávislosti, protože určité formy závislosti vás mohou zanechat bezmocnými. Bezmocná závislost není odolná, ale spolu-závislost je. Nadešel čas, abyste uviděli, kde jste bezmocně závislí. Občané nikdy v historii nebyli více bezmocně závislí na větším systému. Jen pamatujte, že pozitivní nezávislost neznamená „Jsem na to sám/sama”. Pozitivní nezávislost znamená, že se musím dostat do pozice, kdy nejsem vydán(a) na milost někoho druhého. Tohle je rok na to, si vybudovat finanční odolnost. Tohle není rok na to, podstupovat velká finanční rizika. Tohle je rok na to, vystoupit z finančního kasina a udělat chytrá a bezpečná finanční rozhodnutí. S tím vším řečeno, nebojte se tento rok naučit se více o penězích.


Rok 2021 jde ve stopách roku 2020 v tom smyslu, že bude nadále obří propast mezi tím, co se ve skutečnosti děje, a vědomím veřejnosti o tom, co se děje. Abyste to pochopili, chci, abyste si představili dva rodiče, kteří se rozvádí. Ale z různých důvodů o tom dětem nechtějí říct. Děti buď skončí v naprosté iluzi, protože pravda je před nimi utajovaná. Nebo budou zmatené a budou se cítit podvedeny, protože věci se mění, ale příběh, který se jim říká, a divadlo, které rodiče hrají, naprosto odporuje známkám a změnám, které prožívají. Veřejnost je v roce 2021 záměrně matena z mnoha důvodů, jak z dobře myšlených důvodů tak těch ne dobře myšlených. Skutečností je, že lidská společnost je uprostřed boje o moc. A tudíž větší soupeření o moc mezi jakýmikoliv jedinci, skupinami, podniky nebo vládami, které touží po moci.


Každý člověk bude muset sám za sebe přijít na to, za čím stojí, a čeho se držet nebo co pustit, když bude v pozici, kdy bude mít na výběr. Tohle způsobí konflikt a násilí v mnoha oblastech na světě. Například jak dopady Brexitu začínají být pro občany Velké Británie očividné, bude docházet k nárůstu násilí. Dalším příkladem je, a na to nemusíte být nějaký věštec, že tento rok bude rokem, kdy začne „vakcinační válka”. Lidé budou ohledně tohoto tématu polarizovaní. Vládní organizace a sociální média se budou snažit kontrolovat hlasy těch, jejichž názory nejsou v souladu s jejich osobními přesvědčeními a osobními zájmy týkající se tohoto konfliktu. Tento konflikt vyvolá vědeckou debatu, problematiku tělesné suverenity a osobní svobody, problematiku sociální kontroly, autoritářství, cenzury, sociální bezpečnosti, osobní odpovědnosti, korporátní korupce, lékařského názoru a mnohem více.


Další příklad je, že se posílí konflikt o centralizovanou moc, zejména s ohledem na virtuální měny a kryptoměny. Na horizontu kolektivního vědomí lidstva je vznikající kryptografická finanční struktura. Tento přesun moci od centralizovaných banek a federálních institucí vyvolá velmi silnou protisílu. Je to něco jako bitva o ovládnutí divokého západu. Mnohé mocnosti nechtějí osvobození peněz, což se v nadcházejících letech stane novým společenským hnutím. Bude mnoho konfliktů ohledně kontroly peněz (což je ve skutečnosti jen nástroj pro moc). V roce 2021 bude snaha o ovládnutí toku peněz. A s tím lidí.
Všichni lidé budou v roce 2021 vyzváni k tomu, aby definovali svoje hodnoty a žili podle nich. Ale mnoho konfliktů vznikne v důsledku odlišných hodnot, od jedinců, po komunity, podniky a vlády.

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Ve dvou ze třech převládajících potenciálů pro Zemi existuje potenciál pro asteroid, dostatečně velký, aby se o něj lidstvo zajímalo, který se nepříjemně přiblíží k Zemi nebo i dopadne na Zemi v roce 2021/2022. Mohlo by vás zajímat, že každým rokem kolem Země ve vzdálenosti 8 km prolétají dostatečně velké asteroidy schopné způsobit pohromu. Je tedy chybou si myslet, že prostor kolem Země je jednoduše prázdný a že kolem nás proletí kosmický kámen jen při vzácných příležitostech. Tak či tak, je velmi pravděpodobné, že v roce 2021 se asteroidy vrátí do povědomí lidstva. Jeden z minerálů v mnoha asteroidech je železo. Železo nese „medicínu” sebevědomí v moci, akci, vůli, lidské síle, statečnosti, odvaze, odhodlání, houževnatosti a bystrosti těla a mysli.


Další z minerálů v mnoha asteroidech je enstatit. Enstatit nese velmi silnou kosmickou, maskulinní energii přizpůsobivosti a rozhodnosti. Také nese „medicínu” vyššího nadhledu ve vztahu k jakémukoliv činu. Asteroid je často poselství, že druh/lidstvo se příliš silně ztotožnilo (a ztratilo se v něm) se světskou/fyzickou sférou. Je to vzkaz, přinést energii kosmu/nefyzična do fyzična stejným způsobem, jakým je asteroid přitahován k Zemi. Není tedy překvapení, proč by vesmír tuto energii posílal směrem k Zemi v tohle období. Než abyste kvůli tomu panikařili, využijte tuto energii, abyste si vyjasnili svůj individuální účel života v širším spektru společnosti, světa a vesmíru. Než abyste čekali na vesmír, že „je pošle”, můžete najít meteority, které už na planetě přistály, abyste toho dosáhli.


Rok 2020 přinesl lidstvu krizi. Opatření, která byla v reakci na ni uvalena (nehledě na to, jestli člověk s těmi opatřeními souhlasí nebo nesouhlasí) vytváří potlačovaný tlak. Potlačovaný tlak vždy hledá uvolnění. A tohle „uvolnění” potlačeného tlaku tvoří společenskou krizi. Bude záležet na vědomí kolektivu lidstva, jestli ta společenská krize bude trvat dva roky, pět let nebo 15 let. Nestabilita, která se projevuje ve výsledku toho, že neodolná společnost odhaluje, že je neodolná, dělá společnost zranitelnou vůči občanské válce (a občanská válka velmi snadno může otevřít dveře ke světové válce), jelikož je připravena pro pozitivní restrukturalizaci. Mějte na mysli, že válka budoucnosti bude vypadat velmi odlišně od válek minulosti. V dnešním světě může válka probíhat za oponou, kdy občané zažívají jednoduše „povrchové symptomy” té války, která probíhá v pozadí. Když se lidstvo přesouvá do nového světa a musí zavést nová pravidla pro ten svět, ale lidé se drží odlišných hodnot, konflikt je nevyhnutelný. Momentální realita je taková, že lidstvo je rozděleno a veškerá důvěra ve vládnoucí orgány se ztrácí. Konflikt se bohužel přeleje z roku 2020 do roku 2021.


Když jste tohle právě četli, možná jste cítili zkázu. Ale dovolte mi vás ujistit, že je důležité znát jak negativní tak pozitivní potenciály, které existují pro dalších několik let. Tyto znalosti představují moc, protože změní to, co se rozhodnete udělat se svojí svobodnou vůli a mocí tvořit. Nikdy nezapomínejte, že svět, ve kterém žijete, je realita založená na souhlasu. Každý člověk v existenci spoluutváří kolektivní realitu, kterou všichni prožíváme, včetně vás. A tohle bude velmi důležitý rok vzít věci do vlastních rukou a mít dopad na tvoření té kolektivní reality.   

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

V roce 2021, v dokonalém souladu s odolností, je důležité si vzít zpět svoji moc nad svým zdravím. Duševním, fyzickým a emočním. Nehrajte pasivní roli ve vztahu se svým zdravím. Způsob, jakým se mnoho lidí stravují, a jaký mají životní styl, je neudržitelný. Dělá je náchylnými. Než abyste očekávali, že lékař či zdravotník bude vědět, co je pro vás správné, nebo aby vás vyléčil, převezměte iniciativu, abyste se nezávisle vzdělávali a udělali se zdravými nebo vyléčili. V tuto chvíli vám dám důležitý tip ohledně jisté pokračující zdravotní krize. Ta nejdůležitější věc je, vytvořit odolnost a zdraví ve vaší VASKULÁRNÍ/CÉVNÍ SOUSTAVĚ mnohem více než vaší respirační/dýchací soustavě. Přemýšlejte nad tím, jak posílit vaskulární/cévní sílu a zdraví. Tady vás v tom ponechám. Převezměte iniciativu a zjistěte, jak toho dosáhnout!


Teď když znáte realitu o roce 2021, podívejme se na „pozitivní” stranu mince s ohledem na tento rok. 21. prosince 2020 (zimní slunovrat) proběhla velmi speciální astrologická událost. Velká konjunkce mezi Saturnem a Jupiterem. Tyto planety byly v zarovnání v řádech desetin stupně. Sladily se a tudíž se jejich energie spojily. Je to poprvé, co se takto k sobě přiblížily v konjunkci za 800 let. Nejen to, obě planety se přesunuly do znamení Vodnáře. Vodnář je znamení společenské změny, kolektivní akce a humanitářství. A konjunkce přináší změnu éry. To znamená, jak jsme říkali na začátku tohoto článku, že tohle je konec jedné éry a začátek nové éry.


Tato období změny předznamenána velkými konjunkcemi jsou velmi intenzivní! Ale intenzita není sama o sobě špatná věc. Jsou spojené s krizemi, kulturními revolucemi, globálními šoky a kompletní změnou v perspektivě/myšlení pro lidstvo. Klima také společně s těmito změnami v érách má tendenci procházet velkými změnami. To pro rok 2021 znamená horko (a veškeré efekty, které má potlačená energie horka na klima a obecně Zemi), bouřky, vážné tropické bouře, silnější větry než obvykle, zemětřesení, stoupající hladiny vody, studená voda z hlubokého oceánu stoupající na hladinu, rozdíly mezi oblastmi planety, které mají větší dešťové srážky než obvykle, a oblastmi, které jsou více suché než obvykle (což znamená jak záplavy tak sucha), a požáry (jedny z nejběžnějších pozemských událostí konce/počátku).


Jelikož o tomto mluvíme, musím vydat jedno varování. Z energetického hlediska jsou roky změny éry (jako rok 2021) v naprostém odporu vůči „zajetým kolejím”. Přichází s energií změny směru. To znamená, že se zvýší riziko technických poruch, mechanických selhání, operačních chyb a dokonce havárií pro jakékoliv druhy pohybu, kde změnu směru (zejména do strany) nelze udělat rychle. Některé příklady těchto druhů pohybu jsou vlaky, metra a horské dráhy. Je tedy dbát zvýšené opatrnosti.


I když lidé přirozeně odporují změně, lidstvo ve skutečnosti touží po nové éře už dlouhou dobu. Ty věci, které nefungují v současné éře (vy víte, jaké to jsou) se blíží ke konci. Ale nečekejte, že odejdou potichu nebo bez boje. Rok 2021 předznamená restart ve velkém stylu. A lidé se budou muset znovu vzdělat a přizpůsobit změně ve všem od mikro po makro úroveň. Změna v tom, co děláte každý den, jak žijete, kde žijete, jak pracujete, jakou práci děláte, jak utrácíte svoje peníze, váš postoj ke vztahům, s kým máte vztahy, jak děláte obchod, jak pečujete o své zdraví, na co se zaměřujete, jak je váš život strukturován, atd. A tohle také platí pro makro úroveň reality.


Je také důležité zmínit, že tato éra bude řízena živlem vzduchu. Vzduch je záležitost vědomostí, inovace, flexibility, zvídavosti, originality, přizpůsobivosti, geniality, radikálních nových nápadů, sociální revoluce, učení, rychlého myšlení, rychlé změny, odlišných perspektiv, objektivní perspektivy, intuice a vědomí. Na chvíli se zamyslete nad tím, jak se tyto změny projeví ve fyzické realitě.

Teal Swan - Předpověď pro rok 2021 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Abych vám nabídla jen špičku ledovce toho, jaké věci se budou projevovat ve fyzické realitě v důsledku této změny éry, rok 2021 má přinést obrovský průlom ve výzkumu rakoviny. V této nové éře se staré politické systémy začnou nahrazovat novými. Bude spousta vynálezů a inovací. Vytvoří se společenské struktury, které odstraní obrovskou mezeru mezi bohatými a chudými. Lidstvo se přiblíží k ukončení „mentality braní” ve hře, kdy jeden získá a druhý ztratí, kterou hraje s každým druhem na planetě a také se samotnou Zemí, a namísto toho se začne zaměřovat na scénáře, ve kterých mají prospěch obě strany, v zájmu naplnění svých potřeb. Tohle znamená, že udržitelnost už nebude jen trend. Je možné, že rok 2021 bude rokem, kdy se lidstvu představí udržitelná energie a „létání bez pocitu viny”.


Ekonomika se předělá, takže ti z vás, kteří jste trpěli kvůli současným podmínkám kapitalismu založeném na dluhu patřící globálnímu finančnímu systému, byste z toho měli mít velkou radost. Jedno z největších nadcházejících společenských hnutí bude hnutí za oddělení a osvobození peněz od státu. Vztahy budou osvobozeny ze „škatulek”. A v důsledku toho, že se systém bude muset kvůli tomu změnit, se velká část utrpení způsobená tou škatulkou skončí. Současný trend netradičních vztahů se stane běžnější. Koncept manželství je něco, co asi zažije největší posun. S nadcházejícím trendem ve prospěch lokalizace a se vším (včetně energie), co se stává více lokálnější, bude hnutí směrem k vybudování silných, regionálních potravinových systémů. Umělci budou oceňováni a uznáváni více než v předchozí éře. Vůdci pro společenskou spravedlnost, klimatičtí vůdci, noví myšlenkoví vůdci a ostatní vůdci, kteří budou v souladu s tématy v této nové éře, získají v lidské společnosti moc. A to je jen drobný začátek.


Začíná být čím dál jasnější pro lidský kolektiv, že činy mají důsledky. Že kvůli tomu máme určité kolektivní zodpovědnosti. A že pokud chceme lepší zítřek, nemůžeme pasivně čekat, že se ten zítřek stane. Musíme jít k rýsovacímu prknu a začít tvořit svými myšlenkami, slovy a činy. Metaforicky řečeno, nemůžeme čekat, než světlo přijde do temnoty, ale musíme to světlo sami vytvořit. Světlo, které všichni hledají, se generuje uvnitř a šíří se tak do světa. A s tím vás ponechám s jasným pokynem pro rok 2021.


V roce 2021 není možností pasivně čekat, že se věci zlepší. Není možností, pasivně čekat na to, že vnější svět se stane takový, abyste se cítili dobře, nebo takový, jaký chcete. V roce 2021 musíte být aktivní a převzít iniciativu a hlasovat pro nový svět. Ale váš hlas v tomto světě má formu myšlenek, slov a činů. Musíte BÝT tím, co chcete vidět v tomto světě. Musíte ŘÍKAT to, co chcete, aby ostatní říkali. Musíte DĚLAT to, co chcete, aby ostatní dělali. Musíte se POSTAVIT ZA to, za co si myslíte, že by se měli ostatní postavit. V roce 2021 nedoufejte ve světlo… buďte tím světlem, ve které doufáte. Pokud to udělá dostatek lidí, tento svět bude takový, jaký chcete, aby byl.


Autorka: Teal Swan


Překlad: David Formánek

ZDROJ

Přeložená videa od Teal najdete na české stránce www.tealswan.cz

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

  1. Ahoj Davide, Teal svan se mi nelíbi vypadá divně.
    To už radši Tatjana Micič ta umí lépe a je naša. zdravím.

  2. Čo majú niektorí kreténi stále s komunizmom? Komunizmus bol v tomto našom svete iba na jednom malom ostrove.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů